Talloze vragen over coronabeleid, maar doodse stilte in Den Haag

Liever doofpot dan onderzoek naar pandemie

Tijdens de corona-periode hebben we ondubbelzinnig kunnen vaststellen dat Den Haag – regering en parlement – bereid is heel ferm verregaande maatregelen op te leggen, waarvan sommige een inbreuk vormden op grondrechten. Maar wanneer het gaat om verantwoording en rekenschap van het beleid blijft het oorverdovend stil. Het lijkt erop dat het pandemiebeleid belandt onder een dik Haags tapijt, of liefst in een doofpot met het formaat van een vrachttruck en vier-assige oplegger, schrijft Raymond Peil.

Op 21 september jongstleden stemde de Tweede Kamer over een motie van Van Haga, JA21, BB en PVV, die uitsprak “dat er zo snel mogelijk een parlementaire enquête naar corona moet komen”. De indieners vonden voorstemmers bij FVD, SP, SGP, DENK, Ephraim, Den Haan en Omtzigt, dus dat waren er 47, met 103 stemmen tegen. Eerder dat jaar stuitte een brede parlementaire enquête op de weerzin van volksvertegenwoordigers: te weinig fracties wilden leden afvaardigen naar de commissie. Dit gebeurde nadat ook nog eens het vloerkleed onder voorzitter Khadija Arib van de tijdelijke commissie was weggetrokken.

 

Nieuwe prikrondes

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor nieuwe prikrondes en -straten alweer in volle gang. Sommige ziekenhuizen, huisartsen en apotheken beginnen alweer met de mondluiers, nieuwe vaccins worden gebrouwen, kuchschermen en prikbussen komen weer uit de mottenballen. Het circus begint in Priktober opnieuw, alleen heeft minister Kuipers in tegenstelling tot zijn voorganger (nog?) niet aangekondigd dat de vaccinpolitie ‘van deur tot deur, van arm tot arm’ zal gaan. Er staan zo’n 4,8 miljoen mensen op de planning voor de uitrol van vaccins.

Volgens de overheid is de vijfde ronde ‘vaccinaties (‘boosters’) bedoeld voor mensen van 60 jaar  en voor 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik, zorgmedewerkers met direct patiënt- en/of cliëntcontact en zwangeren. Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot en met 4 jaar wacht een serie van drie prikken en voor kinderen van 5 tot en met 11 jaar met een medische aandoening liggen de BioNTech/Pfizer-vaccins ook alweer in de koeling. De Vaccinpolizei, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, houdt alles streng in de gaten.

 

Onbeantwoorde vragen

Maar waar beginnen ze aan? Er zijn nog talloze onbeantwoorde vragen rond het overheidsoptreden in drie jaar corona. Op zijn zachtst uitgedrukt verliep het allemaal verre van smetteloos. Ondertussen betracht men doodse stilte rond sterfte na vaccinatie, oversterfte, overlijden met of door Covid, bijwerkingen worden gebagatelliseerd, long covid wordt klakkeloos aangenomen, ambulances met naar lucht happende geboosterden rijden af en aan en over post-infectie- of post IC-syndroom is vrijwel niets te horen. Om over de gebrekkige werkzaamheid van mondmaskers en PCR-testen nog maar te zwijgen. Griep verdween rond de jaarwisseling 2020/2021 in ongeveer 120 landen ter wereld, dus was corona toch griep?

Is dit echt het juiste moment om de jongste spruit van het Rijksvaccinatieprogramma op de samenleving los te laten? ”Het was moeilijk om je rug recht te houden in 2021-2022 en geen mRNA-prik te nemen. Je was asociaal en ik ben zelfs voor moordenaar uitgemaakt. Er zou een pandemie van de ongevaccineerden komen, zei minister Hugo de Jonge”, zegt de ‘activistische’ huisarts Els van Veen.

 

Veiligheid

Ook de Stichting Artsen Collectief blijft uiterst bezorgd en kritisch. “Hoe veilig is die coronaprik? Herhaalprik dient boven elke twijfel verheven te zijn”, meldt zij op haar website. Het Artsen Collectief pleitte deze zomer al voor het stoppen met de huidige mRNA-(herhaal)vaccins vanwege “hun lage effectiviteit, kans op ernstige bijwerkingen, de onverklaarde oversterfte en aanwijzingen voor risico’s tijdens de zwangerschap en onbekendheid met de lange termijnrisico’s van de genetische vaccins voor het kind”. “De overheid wil risicogroepen gaan beschermen tegen ziekenhuisopname of overlijden door corona met een nieuwe vaccinatieronde. Echter: de effectiviteitsstudies van de nieuwe mRNA-vaccins zijn zeer summier. Ze geven geen doorslaggevend bewijs dat ze de bescherming bieden die de overheid suggereert, vermeldt emeritus-hoogleraar cardiothoracale chirurgie Jan Grandjean in het artikel op voornoemde website.

Hij wijst er bovendien op dat natuurlijk opgebouwde immuniteit vele malen effectiever is dan mRNA-vaccin-opgewekte immuniteit. En veel mensen hebben inmiddels zowel immuniteit door vaccinatie als door infectie, omdat de vaccins slecht tegen (her-)infectie bleken te beschermen. Ook ontbreekt in de overheidscommunicatie een objectieve afweging van de risico’s van herhaalde mRNA-vaccinatie. “Het veiligheidsdossier stelt niet gerust, maar de overheid lijkt daarvan welbewust weg te kijken.”

Bij preventief vaccineren telt bovendien veiligheid zwaarder dan bij een medicijn, dat onderdeel uitmaakt van bijvoorbeeld een kankerbehandeling. In het laatste geval zal de patiënt geneigd zijn bepaalde risico’s van de medicatie voor lief te nemen. Maar bij preventief vaccineren ligt dit anders. Zeker nu de dreiging van ernstige Covid-19 is afgenomen door de komst van de mildere varianten, zoals omikron. Dat blijkt ook uit de cijfers: 60-plussers die een omikroninfectie doormaakten, waren de maanden daarna voor wel 82 procent beschermd tegen herinfectie. ‘Aanzienlijk beter’ dan wie de booster kreeg.

 

Twijfels

De mRNA-herhaalprik dient boven elke twijfel verheven te zijn. En dat is helaas niet het geval. Nieuwe wetenschappelijke onderzoeken zaaien twijfel over de vermeende veiligheid van de mRNA-vaccins. Zo laat een recente internationale studie zien dat herhaalde mRNA-vaccinatie een remmende werking heeft op het immuunsysteem. Dit zou onder meer de onderdrukking van kanker kunnen verstoren en het risico van auto-immuunziekten vergroten. Ironisch genoegd werd maandag bekend dat de ontwikkelaars van het mRNA-vaccin de Nobelprijs voor geneeskunde gaan winnen…

Daarnaast weten we intussen meer over het concrete risico van onherstelbare hartschade door mRNA-vaccinatie. Een studie van het universitair ziekenhuis in Basel stelde hartspierschade vast bij 2,8% (= 1 op 35) van gezondheidswerkers, drie dagen na een boostervaccinatie. Burgers hebben daarmee goede gronden om te stoppen met de mRNA-(herhaal)vaccins. In 2023 heeft zich de ene na de andere milde virusvariant (omikron) aangediend, zonder dat problemen zijn ontstaan. De serieuze ziektedreiging door corona lijkt al lang voorbij.

 

Prikschade-slachtoffers

Exemplarisch voor hoe nalatig de Nederlandse overheid is met corona – in heden én verleden – is het verslag van corona prikschade-slachtoffers ’The long shot’ van het gesprek met het ministerie van Volksgezondheid (VWS).

In dit gesprek werd officieel bevestigd wat de prikschade-slachtoffers eigenlijk al twee jaar wisten: er was nooit een plan om mensen met bijwerkingen te helpen. Het ondersteuningspunt C-support was in eerste instantie alleen bedoeld voor Long Covid-patiënten. Pas vele maanden later werd bekendgemaakt dat vax-schade patiënten zich ook kunnen melden bij C-support, nadat vele slachtoffers van vaccinatieschade aan de deur klopten bij het ministerie. VWS meent echter dat een adviserende rol voldoende hulp zou moeten bieden, dus enkel inventariseren en doorverwijzen.

 

Bijwerkingen

VWS zegt wel bereid te zijn om het RIVM om internationale wetenschappelijke literatuur over bijwerkingen van het vaccin te vragen. Waarom hebben ze daarmee gewacht tot 2023? De ambtenaren zijn niet van plan om actie te ondernemen vanwege gesjoemel met onderzoeksdata van Pfizer en Astra Zeneca over het testen van de mRNA-vaccins en het verzwijgen van massaal geconstateerde bijwerkingen. Hoewel dit uitgebreid onderzocht is en in wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd wenst men zich verre te houden van zogenaamde ‘complottheorieën’.

Meldingen bij het bijwerkingencentrum Lareb vonden de ambtenaren verder niet alarmerend. VWS gaat wel om opheldering bij het Lareb vragen over verdwenen en gewijzigde data en waarom er geen opvolging naar slachtoffers wordt gedaan. Lees daarvoor bijvoorbeeld ook de substack van onderzoeker Cees van den Bos. En zie hier hoe onafhankelijk toezicht op het beleid de nek werd omgedraaid.

 

Geen opheldering

Zo blijven talloze vragen onbeantwoord en talloze kwesties onopgehelderd. Dit allemaal beschrijven zou twee kloeke boeken vergen, maar gelukkig heeft neuroloog en kritisch waarnemer Jan Hommel in eigen beheer zijn kronieken uitgegeven over de coronaperiode. In ‘De Gifbeker’ en ‘Der neue Untermensch’ verhaalt hij hierover smakelijk en legt hij complexe wetenschap voor de leek uit: alles wat je zou willen weten over wat er aan de hand en mis was in de coronatijd en wie er boter op het hoofd hebben.

De overheid weigert ondertussen structureel informatie te verstrekken, wel lopen er elf onderzoekjes van clubjes vol met overheidslakeien om zogenaamd de waarheid te achterhalen. De Wet open overheid (voorheen: Wob) wordt structureel gedwarsboomd, de overheid betaalt zelfs boetes wegens overschrijding van termijnen, die door diverse media grinnikend in de zakken worden gestoken. Want het zou namelijk ‘in het algemeen belang’ zijn dat niemand de neus zal steken in coronazaken die kennelijk het daglicht niet kunnen verdragen.

Ook twee rapporten van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) maken duidelijk: er was geen reden en geen onderbouwing voor alle verregaande en schadelijke maatregelen. Onterecht zat de hele Nederlandse bevolking bijna honderd dagen ‘s avonds thuis opgesloten. Terwijl Rutte/Kuipers pal vóór de val van het kabinet hun nieuwe, totalitaire pandemiewet, de Wet publieke gezondheid (Wpg), door het parlement jasten. Met verregaande maatregelen die ook diep ingrijpen en inbreuk maken op grondrechten. Overigens werkt de OVV nog aan zijn derde rapport.

 

Parlementaire enquête

FVD-senatoren Johan Dessing en Joris van den Oetelaar hebben onlangs het initiatief genomen om de parlementaire enquête inzake corona via de Eerste Kamer nieuw leven in te blazen. Met de steun van elf Eerste of Tweede Kamerleden kan een zogeheten Verenigde Vergadering besluiten tot de instelling van een nieuwe parlementaire enquête. Rutte, De Jonge, Kuipers – alle verantwoordelijken kunnen dan onder ede worden gehoord, waardoor er een nieuwe kans ontstaat om de waarheid boven tafel te halen. Want nu worden overheidsdocumenten nauwelijks vrijgegeven, data blijken geruimd, onderzoeken worden tegengewerkt.

In de enquête zou het coronabeleid van de overheid stevig onder de loep worden genomen. Dit is eerder al gebeurd met het Groningen-debâcle en gebeurt momenteel met de toeslagenaffaire. Maar ondanks lijmpogingen van JA21 en Pieter Omtzigt bleef de corona-enquête uitgesteld. Bij Op1 zei Omtzigt eerder dat Nederland één van de weinige landen is die nog geen enquête houdt: “Alle omliggende landen zijn enquêtes of vergelijkbare dingen aan het houden. Van Denemarken tot Zweden, Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk Italië. Noem allemaal maar op.”

 

Nieuwe bestuurscultuur?

Evaluatie van de coronacrisis behoort niet tot de erfenis van het gesneuvelde kabinet. De nieuwe ploeg zal daar niet omheen kunnen, wil zij met een schone lei beginnen: een open bestuurscultuur van vertrouwen. Er liggen tonnen aan onderzoeksmateriaal, zowel van civic journalists, burgerjournalisten en -onderzoekers, als de dossiers van de overheid. Maar die dan ook wel vrijgeven! Transparantie en openbaarheid, dat hoort bij rekenschap geven, verantwoording afleggen en verantwoordelijkheid nemen. Het is te hopen dat ‘onze’ politici dat beseffen. Trek de beerput open. Net als in het Toeslagenschandaal. Transparantie, openheid en verantwoording, dat is toch de gewenste nieuwe bestuurscultuur?

De enquête moet “lessen trekken”, zodat Nederland beter voorbereid is op een eventuele volgende gezondheidscrisis. “Maar de Corona-pandemie was zo omvangrijk dat het onderzoek nog jaren voortsleept”, stellen betrokkenen, dus het kan ook 2026 of daarna worden. Dat is dus fijn voor Haagse kringen, want dit vergroot de kans dat verantwoordelijke en betrokken politici, medici en de gezondheidsautoriteiten de dans kunnen ontspringen. Want zand erover, vergeven, vergeten en het met een sisser laten aflopen, dat zien ze klaarblijkelijk het liefst.

Over de auteur

Raymond Peil
Raymond Peil: Journalist (+43 jr ervaring) onderzoekt | jurist | economie | ICT A to Z | webmaster | MSM-immuun |

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
28 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Auke51
Auke51
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Schandalig dat er geen openheid komt. Met onze schoolmeester als bliksemafleider voor Rutte was het onkunde ten top. Ook het OMT heeft boter op haar hoofd. Waarom worden artsen die een goed alternatief hadden gedreigd met intrekken van BIG registraties terwijl de aanpak identiek was aan het tropenziekenhuis in Marseille? Er hangen teveel vragen in de lucht die om antwoorden roepen

Henk uit Veliko Tarnovo
Henk uit Veliko Tarnovo
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Auke51

Helaas moet Ik je ongelijk geven dat je stelt dat het OMT boter op zijn hoofd heeft.
Het OMT is namelijk envoudig een onderdeel van de grote oplichterij rond corona.

Jos
Jos
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Veliko Tarnovo

OMT is inderdaad medeplichtig!

Kee
Kee
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Henk uit Veliko Tarnovo

Zeg maar gerust een container

Youp
Youp
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De digitale paspoorten zijn klaar, heb ik begrepen. Nu nog even plandemie 2.0 om ze in gebruik te nemen. Ik ben eerlijk gezegd wel benieuwd om te zien hoeveel mensen hun mouwen gaan opstropen om het boostershot in ontvangst te nemen. Zeker na alle hartkwalen en zelfs het Sudden Adult Death Syndrome. Misschien is dat wel precies de bedoeling ervan: even kijken hoeveel mensen ze zo gek kunnen krijgen.

Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel. Maar het gaat ook om de situatie vóór coronavaccin:
1) corona bestaat al vele eeuwen en circuleert elk jaar, dus de meerderheid van de Nederlanders had al immuniteit opgebouwd vóór 2020. Deze mensen zijn zinloos gevaccineerd.
2) er zijn altijd tientallen varianten in omloop, dus het argument ‘dit is anders’ gaat niet op.
3) een coronavirus bestaat uit 30.000 nucleotide en dat betekent dat het aantal varianten nog vrij beperkt is.
4) na een infectie (wat anders is dan een besmetting) produceert het specifieke immuunsysteem tientallen antigenen. Dus niet alleen het antigen dat reageert op de spike op het virus, maar ook tientallen varianten, daarom is natuurlijke immuniteit veel effectiever dan een vaccin. In een vaccin zitten maar 100 of 200 nucleotiden, wat maar weinig antigenen opwekt.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Volgens mij weten we nog altijd niet wat corona nu eigenlijk is behalve dat het een griepachtige is en het zou goed kunnen zijn dat het de jaarlijkse seizoensgriep is die men heeft opgeblazen tot het formaat van een bio-wapen. Ook is het coronavirus nooit geïsoleerd. Het ‘vaccin’ is gemaakt op basis van een computerrepresentatie van hoe men denkt dat het virus eruit zou kunnen zien om het te bestrijden. Dat is aangenomen dat het vaccin überhaupt bedoeld is om het virus te bestrijden. Want er rammelt zoveel aan het narratief dat elke geloofwaardigheid verdwenen is.

Kanaloa01
Kanaloa01
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Op het vaccinatie paspoort van onze hond wat 10 jaar oud is staat Corona gewoon op de lijst, dus als ieder mens gevaccineerd zou moeten worden zou ieder levend wezen gevaccineerd moeten worden om besmetting te voorkomen en dat is natuurlijk te zot voor woorden.

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Hoe de samenstelling van het vaccin is gegaan, weet ik niet.
Wat ik wel weet, is dat de analyse van het genoom zoals van corona een standaard operatie is die grotendeels gecomputeriseerd is.
Het genoom van corona is dan ook al jaren geleden vastgelegd in een beschrijving. De varianten binnen die beschrijving zijn tamelijk beperkt. Waarschijnlijk zijn alle luchtwegvirussen in hoge mate verwant aan elkaar. Omdat iedereen in de winter vaak meerdere luchtwegvirussen tegelijk in de luchtwegen heeft, is het moeilijk te bepalen welk virus ziekmakend is. In de coronaperiode werden mensen alleen getest op corona, dus was corona de boosdoener. Terwijl diezelfde mensen misschien meer virusdeeltjes van rhino of influenza in hun systeem hadden, maar dat werd niet getest, dus weten we dat niet.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik heb keer ergens gelezen dat verkoudheidsvirussen ook onder de corona groep vallen.

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

In dit artikel uit 2005 wordt gemeld dat het genoom van sars-cov is geïsoleerd. Het aantal nucleotiden wordt ook genoemd.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15609507/

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik begrijp niet goed wat Andre en Kanaloa willen zeggen.
Covid-19 is een ziekte die wordt veroorzaakt door een besmettelijk virus van de familie van de coronavirussen. Dit virus wordt SARS-CoV-2 genoemd waarbinnen weer talloze mutaties kunnen optreden. Griep is ook een coronavirus en ze zijn allemaal weer net even anders. SARS-CoV-2 is niet SARS-Cov is niet corona. Daarom is het ook zo goed als onmogelijk om er een vaccin tegen te ontwikkelen.

Anja
Anja
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Griep is een verzamelnaam voor diverse seizoensgebonden luchtweginfecties. Het kan door een van de coronavirussen worden veroorzaakt, maar ook door bijv. influenzavirussen, rhinovirussen, etc.

Alle virussen muteren, want virussen hebben een “gastheer” nodig. Een eerste versie van een nieuwe streng virussen, is vaak heftig, dan overlijden er te veel “gastheren” (en vrouwen natuurlijk), waardoor ook het virus geen “bestaansrecht” heeft.

Daarom muteert een virus, het komt terug als wat milder en vele malen besmettelijker, en dat gaat door en door. Er zijn enorm veel mutaties/varianten van coronavirussen, sarsvirussen, influenzavirussen, etc. Gelukkig herkent ons immuunsysteem die meestal wel, na eerder contact.

Het is lastig om de klassieke vaccins te ontwikkelen, juist vanwege de mutaties, die niet te voorspellen zijn. Een vaccin zoals het ooit bedoeld was, is gebaseerd op het beeld van het jaar ervoor.

De huidige covid prikken zijn heel anders dan de klassieke vaccins. Ze bevatten geen afgezwakte vorm van een groep ziekmakende virussen en mutaties hiervan.

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Influenzavirussen worden door de biologen tot een andere familie virussen gerekend dan de corona-groep.
Het belang van de nucleotiden zit in het gegeven dat de nucleotiden bepalend zijn voor de eiwitten die het virus kan vormen voor zijn voortplanting als het eenmaal een cel van een gastheer is binnengedrongen. Het hele genoom is onderverdeeld in tientallen secties, die elk een eigen eiwit kunnen produceren, die worden verdeeld in membraaneiwit, envelopeiwiten en spike-eiwit. Omdat een eiwit een complexe molecuul is met soms wel 40 of 50 atomen, kan de verandering van 1 atoom al het eiwit veranderen. Dat betekent dat de bijbehorende nucleotiden in het genoom ook zijn veranderd. Vandaar dat er tientallen varianten tegelijk kunnen circuleren.
Echter, dat betekent ook dat in de meeste gevallen er tientallen secties van het genoom zijn die wel degelijk met elkaar overeenkomen tussen de varianten die circuleren. Als de gastheer dus na het doorlopen van een infectie tegen 1 variant tientallen antilichamen heeft aangemaakt, dan zal de overgrote meerderheid van die antilichamen ook geschikt zijn om andere varianten van corona te elimineren. Want het immuunsysteem van de gastheer reageert op het hele genoom van corona of influenza. Terwijl een vaccin maar een klein stukje genoom bevat. Dit verschil verklaart waarom een vaccin tegen een luchtwegvirus een zeer beperkte bescherming geeft, terwijl een gewone infectie een ruime bescherming geeft.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal eens dat er wél degelijk onderzoek moet komen naar de gang van zaken.
Of dat nu een parlementaire enquête is (heb ik weinig vertrouwen in, gezien de enquêtes die zijn geweest of bezig zijn, het is voornamelijk tenenkrommend elkaar versluierd min of meer beschuldigen, dus niemand schuld) of een groot opgezet buitenparlementair onderzoek.
Het is ook van de gekke dat de WOO aanvragen gewoon afgekocht kunnen worden, met belastinggeld.
Ik snap best dat het opzoeken/opstellen van de dossiers een enorme bureaucratische opgave is, maar de roverheid had geen probleem met enorme opgaven toen het ging (en gaat) om dwangmaatregelen.
Het gaat mij persoonlijk ook niet om een schuldvraag, maar om het blootleggen van dubieuze overheidsmechanismen.

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik ben bang dat op grond van de nu beschikbare informatie de dubieuze overheidsmechanismen heel snel zullen leiden naar een schuldvraag. Daar waar personen bewust besluiten hebben genomen, zijn ook personen verantwoordelijk.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

U heeft gelijk, maar de ervaring leert dat er wat onderknuppels geofferd worden en case closed. Terwijl juist het niet (adequaat) functioneren van de overheid, of het nu gaat om wetgeving, de ongewenste gevolgen op termijn, de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, eens goed onder een vergrootglas zou moeten komen.
Vooral het onder de pet houden, afschuiven naar extra ministerietjes en de parkeergarages van commissies enz., verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in organisaties leggen, de mogelijkheid om met dwangsommen (belastinggeld) openheid van zaken af te kopen…..het zou in een echte democratie niet moeten kunnen. En niet geaccepteerd moeten worden.
Vooral niet in het licht van de bestraffende vingertjes naar andere landen.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

juist. Men is niet eerlijk en als het hier over niet is, is het over andere beleidslijnen waarschijnlijk ook niet.

HenryN
HenryN
1 maand geleden

Geheel met U eens. Er bestaat ook geen Long Covid . We hebben het ook nog nooit over Long Griep gehad. De problemen zijn veroorzaakt door het vaccin . Ja het klopt er zijn best wel mensen die wat langer problemen hebben met griep maar dat is niets nieuws. De documentaire De Ontmaskering is heel goed en duidelijk en geheel in het Nederlands gesproken ( Tegenwind.tv en/of Rumble) en legt het falen (bedrog) van de vaccins bloot.

Peter
Peter
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ooit een boek gelezen dat over de ontwikkelingen van Aids medicijnen ging,en dat men daar heel wat jaren voor nodig had,dus toen men eigenlijk zeer snel de Corona injectie tevoorschijn toverde,en de propaganda eromheen ,media laaiend ,politiek ,allemaal op een lijn ,die ik al helemaal nooit ernst neem ,omdat er niet een in zit die hier werkelijk iets van weet ,en als papegaaien zitten ,vertrouwde ik dit voor geen cent ,en dacht over mijn lijk ,nooit van mijn leven dat ik hier in trap ,
En nu achteraf ben ik blij dat ik voor mezelf heb gedacht ,en het zo is in Den Haag ,5 miljard zoek,alles zwart gelakt ,telefoons gewist ,oversterfte ,en niemand hoor je er nog over .Schande dat men er zo makkelijk vanaf komt,ook dat er zoveel overhaast uit de politiek zijn vertrokken heb ik zo mijn bedenkingen over ,bang voor vervolging ,of genieten van het geparkeerde geld ??
Bewijzen kan men niet omdat iedereen zijn mond houd .

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Peter

De snelheid waarmee we als volk een niet volledig uitgeteste prik kregen opgedrongen, deed mij ook wel achter de oren krabben.
Vooropgesteld: vaccins hebben de mensheid veel goeds gebracht, en het zou jammer zijn als door de C kwestie andere, reeds lang bewezen, vaccins ook als onbetrouwbaar worden gezien.
Velen weten dat zelfs als een middel uit en te na wordt getest, er toch op termijn vervelende, soms catastrofale, bijwerkingen kunnen optreden. Softenon iemand?
Maar in deze kwestie moest men er maar op vertrouwen dat het allemaal veilig was/is. En mogen er geen legitieme vragen over gesteld worden.
Mag alleen het pro-narratief de wereld in geslingerd worden. Debat onmogelijk.
Maar is men verbaasd dat er wantrouwen geuit wordt.
Het is een godswonder dat niet veel meer mensen kritisch en wantrouwend zijn.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Beste NIWHL,

Maar wat een kritische mensen hier toch in de reacties. En ook de schrijver van het artikel lijkt mij niet het meest volgzame type.

Aan de andere kant hebben we het feest van de actie gehad zonder dat er op geld, verantwoordelijkheden of zoiets als het voorzorgprincipe gelet moest worden. Hoe mooi is dat niet? Als bestuurder zonder al die vervelende regeltjes, overwegingen of de centjes wel doelmatig uitgegeven worden en rekenkamerverantwoordingen … Pff, je maakt gewoon zelf de regels en verandert ze als ze je niet aanstaan.

En niet alleen hier, de hele Westerse wereld had de smaak aardig te pakken. Alleen in Zweden was de uitzondering op de regel, maar dat is een kwestie van statistiek en het feit dat ze daar altijd een beetje raar waren. Iemand ooit een Saab gereden? Vliegtuig zonder vleugels, ik bedoel maar.

De hele aanpak dat er met super snelheid een totaal nieuw middel – dat de naam alleen met traditionele vaccins deelde – ingezet moest worden en dat bestaande medicatie – al dan niet à la de combinatietherapie voor Hiv/AIDS – toch bij voorbaat niet kon werken, was voor mij al wat te vreemd.

Daarna de gebleken breidels qua ‘science’, disinformatie, Chinese boterbergjes, rare financieringsconstructies en allerlei gezellige aandacht van diverse state-agengies. Om nog maar te wijzen over dr. Ron Fouchier en dat mede door hem in Rotterdam uitgevonden gain-of-function onderzoek, die we over de gehele Coronaatjes toch helemaal niet in het nieuws gezien hebben, terwijl zijn collega dr. M. Koopmans niet van de buis te branden was.

Er is ook helemaal geen noodzaak om de onverklaarbaarheden nog eens goed tegen het licht te houden: Alle regelgeving staat gesteld voor de volgende hoepla en het gaat nog steeds te goed.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Vrees dat u gelijk gaat krijgen met uw laatste zin, de nieuwe ‘boosters’ worden al uitgerold. De MSM bericht eensluidend en eenzijdig over de ene na de andere op handen zijnde ‘crisis’.
Dat er geen noodzaak zou zijn eea eens goed te onderzoeken gaat met zekerheid op voor de betrokken bestuurders. Overal lijken in de kasten.
Moeten we dat dan maar gewoon accepteren?
Zelfs als een nieuw kabinet een andere koers zou gaan varen, heb ik er weinig hoop op dat er echt substantieel verandering komt. Maar wat hebben we buiten verkiezingen nog voor mogelijkheden om wat normaliteit terug te brengen? Grote demo’s trekken rellend en plunderend tuig aan, dat wil je ook niet.
De politie ter bescherming is helaas verworden tot permanente voetbalbeveiliging en XR wandelwagentjesduwers en hebben de handen vol aan elke dag bommen en granaten in NL.
En nu feestende palestijnen hier op straat, leuk voor de joodse gemeenschap.
Uit angst voor die geïmporteerde gewelddadige zg. vluchtelingen mag in het laffe Haagje geen Israëlische vlag worden getoond. Zegt alles.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb nul prikken genomen en mijn zoon ook niet en ik ben happy!

Marien
Marien
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Duidelijk verhaal. Ik ben ook erg argwanend geworden. Ergens had ik geen keus omdat ik destijds bij de 1e vaccinaties nog werkzaam was als verpleegkundige in groot ziekenhuis.
Heb ook nog 2 x boosterpri gehaald. Maar dit jaar doe ik niet meer. Ik heb er nu te veel over gelezen dat niet alles in orde is. En die dictatoriale dwang van de overheid moeten we echt niet hebben.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Er zijn veel teveel belanghebbenden, die donders goed weten dat ze heel erg fout zaten. Een groot deel van onze volksvertegenwoordigers (what’s in a name) ambtenarren, top van de politie, wetenschappers, journalisten etc. etc.

En gewone mensen, zoals bijvoorbeeld mijn zus en zwager, die mij bij een bezoek aan hen de mantel uitveegden omdat ik me niet liet vaccineren. Zij zouden die middag hun 4e prik halen en op onverklaarbare wijze zou ik, ongevaccineerde alsnog gevaar voor coronabesmetting voor hen opleveren.
Hoe imbeciel wil je het hebben?

Ik hoor het mijn zus nog roepen: “Ik wil nog met Wim genieten, ik wil nog met Wim reizen, ik wil…. ik wil………. ik wil….. ik, ik, ik, ik” (en jij met jouw mening, jij kan stik!)

Maar goed, al die mensen willen het er vooral niet over hebben; ze hebben ieder voor zich veel te veel te verliezen.

Kees
Kees
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang mensen met prikschade niet serieus geholpen worden door de huisarts, zonder dat deze een claim aan zijn broek kan krijgen, is het nemen van een prik al helemaal af te raden.

Peter
Peter
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het wachten is op het startschot vanuit de VS.
Of is het al zover?

29 september 2023

“CDC Recommends Updated COVID-19 Vaccine

CDC recommends that everyone ages 6 months and older get the updated 2023–2024 COVID-19 vaccine to protect against serious illness. The updated vaccine is safe and effective at protecting against COVID-19-related hospitalization and death, and it also reduces your chance of suffering the effects of Long COVID.

Getting vaccinated is especially important for people at highest risk for severe illness, including:

• Older adults
• People who have certain health conditions
• People who have a weakened immune system
• People who are pregnant ”

De rest staat in het onderstaande bericht van het CDC

https://m.emailupdates.cdc.gov/rest/head/mirrorPage/@COJGj5A57IzMA8ZuQIFeQrv-a_K9xBft0OVni5p5z4Vif9vCXcENpbRPGMHkLEsVhAW1G5y8Qv8iSFHJWa7sj93Sb4Jk4CD_tHdCN74PwKwGvkMm.html

28
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x