Immigratie moet hét verkiezingsthema zijn

Huidig beleid is rampzalig duivelspact

Als we een inhoudelijke verkiezingscampagne krijgen, kunnen eindelijk de problemen van Nederland echt besproken worden. En dan is er één thema dat bovenaan de lijst zou moeten staan: immigratie en asielbeleid. Het komt goed uit dat hoogleraar Ruud Koopmans daar net een boek over geschreven heeft waarin hij alle knelpunten op een rijtje zet en zelfs oplossingen voorstelt, schrijft Maaike van Charante.

Tegenstellingen

“Maar het gaat al zo vaak over immigratie!” zult u misschien roepen. Dat klopt. Maar doorgaans staan mensen vooral op hun eigen eilandje te schreeuwen en gooien stenen naar de buren. En zo komen we nergens. Gelijk hebben of wegkijken lost de problemen niet op; we hebben een inhoudelijk debat nodig.

‘Officieel’ zijn we verdeeld in links en rechts als het over deze problematiek gaat. ‘Links’ is dan voor immigratie, en ‘rechts’ tegen. Maar is dit links werkelijk links? En is dit rechts werkelijk rechts? Als we naar de problemen zelf gaan kijken, valt deze verdeling niet vol te houden. Tenminste, niet als ‘links’ de club is die opkomt voor de zwakken en ‘rechts’ de club die opkomt voor de sterken.

 

Empathie

Er is vaak weinig begrip voor de moeilijkheden van anderen. Bewoners van arme wijken die ‘samen moeten doen’ met arbeidsmigranten en statushouders moeten vooral niet zeuren dat zij deze taal- en cultuurkloof er niet bij kunnen hebben. Velen hebben meer empathie met de nieuwkomers dan met degenen die door hun komst in de knel komen.

Overigens gaat die empathie met de nieuwkomers meestal ook weer niet zover dat deze sympathisanten zich echt afvragen in wat voor omstandigheden de immigranten terechtkomen. Uitbuiting is altijd weer vaste prik, van slechte arbeidsvoorwaarden tot slechte huisvesting. De mensonterende toestanden in gastarbeiderspensions van vroeger in de Schilderswijk zien we nog steeds, en als het in Nederland niet ‘lukt’, gebeurt het net over de grens.

 

Inhalig rechts en prekerig links

Dit is het duivelspact tussen inhalig rechts en prekerig links. Gewetenloze graaiers willen graag open grenzen en roepen heel hard hoe goed dat is voor de Nederlandse economie. Ze bedoelen vooral hoe goed dat is voor hun eigen portemonnee: hoe meer concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt, hoe meer zij profiteren. Zoals de Arbeidsinspectie vorig jaar concludeerde: “De baten van de arbeidsmigratie komen veelal bij de werkgevers terecht, terwijl de samenleving de kosten draagt.”

En al decennialang weten deze lieden moraalridders voor hun karretje te spannen die hun daden witwassen, en protesten brandmerken als racisme of xenofobie. Maar als we door de mooie woorden van deze moraalridders heen prikken, zien we hoe zij zelf maar al te vaak alleen de leuke kanten van immigratie meemaken, en de donkere kanten liever aan anderen laten.

Deze week verscheen een interview met Ruud Koopmans over zijn laatste boek. In dat interview stelde hij deze dubbele moraal aan de orde: “Uiteindelijk is migratie ook een verdelingsvraagstuk. Het gaat over wie de voordelen en de nadelen ondervindt. De hoogopgeleide achterban van progressieve partijen merkt vooral de voordelen.”

 

Paul Scheffer in 2004

Het schrijnende is dat Koopmans niets nieuws vertelt. In 2004(!) schreef Paul Scheffer al over “het bedrijfsleven, dat altijd een kortetermijnbelang najaagt en vervolgens de kosten op de samenleving afwentelt.” Ook hij schreef over de giftige combinatie van inhalig rechts en prekerig links: “Zo zien we hoe de vrije-marktideologie en een grenzeloze solidariteit elkaar versterken in een pleidooi voor meer migratie.”

En wat Scheffer destijds ook schreef: “Opvallend is dat degenen die in morele termen over migratie denken, telkens terugvallen op de stelling dat migratie niet te beheersen is: mensen komen toch, of we dat nu leuk vinden of niet. Er valt eigenlijk niets te kiezen.” Herkenbaar, niet?

Maar zoals hij terecht opmerkte: “Dit zelfverklaarde onvermogen, deze arrogantie van de onmacht, heeft vergaande gevolgen voor onze democratische cultuur. Wie op zo’n vitaal gebied zichzelf niet meer bevoegd verklaart, raakt aan de wortels van het staatsburgerschap.” Dit zelfopgelegde onvermogen is een misdaad tegen zowel de immigranten als de eigen bevolking.

 

Duivelspact

Hoe bestaat het dat dit al zo lang besproken wordt en dat er nog steeds niets veranderd is? Dat heeft vooral te maken met de kracht van het duivelspact. Inhalig rechts heeft het geld en de invloed achter de schermen: lobbyisten weten de weg in Brussel en Den Haag. En prekerig links weet het debat te saboteren door het publiek – en misschien ook wel zichzelf – te bedriegen met sentimentele verhalen waarbij de realiteit niet welkom is.

Vaak lopen in de discussie alle soorten migratie door elkaar heen. Maar waar over arbeidsmigratie en het al te gulle onthaal van buitenlandse studenten vaak nog wel een rationeel gesprek mogelijk is, lijkt een nuchtere evaluatie van asielmigratie bijna onmogelijk. Voor sommigen zijn alle asielzoekers profiteurs, voor anderen zijn alle asielzoekers slachtoffers. De werkelijkheid is natuurlijk genuanceerder.

 

Asielloterij

Over deze werkelijkheid gaat de asielloterij, het boek van Ruud Koopmans. En ik zal meteen maar met de deur in huis vallen: ik werd er depressief van. In de eerste plaats natuurlijk vanwege zijn beschrijving van de onmenselijkheid van ons huidige systeem, en vanwege het politieke wanbeleid waardoor deze chaos al jaren aansleept. Maar ook vanwege het slothoofdstuk waarin Koopmans oplossingen voorstelt.

Zijn voorstel lijkt veel op het Deense asielbeleid. Kort samengevat komt het erop neer dat we wel immigratie toestaan, maar daar zelf de regie over houden. Dat betekent (bladzijde 229) “royale humanitaire toelatingsquota, humanitaire visa voor individuele politiek vervolgden en legale kanalen voor economische migratie” gecombineerd met terugnameakkoorden met herkomstlanden, meer steun aan buurlanden voor de eerste opvang en effectieve grensbewaking. De quota voor arbeidsmigratie zouden dan een ruilmiddel zijn om terugnameakkoorden te kunnen sluiten.

De immigratie zou daarmee niet afnemen, maar we zouden in plaats van criminele ‘veiligelandiërs’ nuttige immigranten en echte vluchtelingen krijgen. Vluchtelingen zoals de Jezidi’s, vervolgde christenen uit Pakistan en Nigeria, en homo’s uit Iran. Het zou een einde betekenen van de mensensmokkel en de talloze sterfgevallen in de Sahara, de Middellandse Zee en andere hindernissen die migranten nu nog tegenkomen. En het zou betekenen dat Nederland controle krijgt over de immigratie.

 

Onmogelijk

Een goed compromis, denkt u misschien. En toch begon alles in mij te steigeren toen ik dit hoofdstuk las. “Nederland is VOL!!” schreef ik in de kantlijn van bladzijde 229, waar Koopmans had geschreven: “- dit alles zou leiden tot extra immigratie zolang het niet lukt tegelijkertijd de irreguliere migratie resoluut terug te dringen.” U begrijpt dat ik ‘extra immigratie’ onderstreept had.

“Maar,” zult u zeggen, “er staat achter dat de irreguliere migratie moet worden teruggedrongen!” Dat klopt. En daar liep ik tegen mijn grootste probleem aan. Ik heb geen greintje vertrouwen in inhalig rechts en prekerig links. Zij zullen juichen bij de afspraken die in hun kraam te pas komen, en al hun macht inzetten om de rest te omzeilen. Ze zullen lobbyen achter de schermen, illegaal de mensensmokkel blijven faciliteren en proberen via activistische rechters toch hun zin te krijgen.

 

Australië

Een sterk staaltje van de mentaliteit van dergelijke moraalridders stond in het verhaal over de Australische aanpak (bladzijde 235-238). Wat was daar gebeurd?

Op weg naar Australië verdronken veel bootvluchtelingen, maar in 2001 kwam de conservatieve regering met de Pacific Solution: de vluchtelingen werden voortaan naar eilanden gebracht waar hun asielaanvraag beoordeeld werd. Niemand kon meer in Australië aan land komen en zijn aanvraag doen. Het aantal verdrinkingen liep terug tot nul.

Toen kwam in 2007 de Labor Party aan de macht. Die maakte meteen heel menslievend een einde aan deze ‘rechtse’ regeling, en de bootvluchtelingen gingen weer op weg, met honderden doden tot gevolg. Premier Julia Gillard kwam zowaar tot inzicht en herstelde de oude regeling. En dan staat er een veelzeggend regeltje in het boek van Koopmans (bladzijde 237):

““Je kunt je echt niet voorstellen hoe het is om premier te zijn en een telefoontje te krijgen van de grensbewaking dat ze vermoeden dat er een vluchtelingenboot is vergaan,” zo rechtvaardigde premier Julia Gillard haar besluit achteraf.”

U leest het goed: zij moest dit zeer humane besluit rechtvaardigen. Zij moest het verdedigen tegen de zogenaamde weldoeners die liever deugpronken met open grenzen dan verdrinkingen voorkomen. Dat is de mentaliteit waar we het hier over hebben.

 

Grootste hindernis

Er zijn echt wel meer hindernissen te overwinnen om de plannen die Koopmans voorstelt uit te voeren. Zo zou Nederland overeenkomsten moeten sluiten met notoir onbetrouwbare landen, al heeft Koopmans wel ideeën om toch waarborgen in te bouwen. Ook voorziet hij geen afname van immigratie, terwijl dat mijns inziens hard nodig is. Maar het grootste probleem is toch wel de blindheid van degenen die immigratie promoten.

Hoe moeten we met deze mensen ooit tot een vergelijk komen? Ze zitten op de troon van het eeuwige gelijk en voelen zich zo moreel superieur dat ze andersdenkenden niet eens als gesprekspartners zien. Ze willen niet weten dat er verband is tussen immigratie, woningnood en druk op de natuur. Ze willen niet eens weten wat de werkelijke cijfers zijn van bijvoorbeeld de volgmigratie of de druk op de verzorgingsstaat.

 

 

Realistische utopie

Maar zoals het nu gaat kan het niet langer. Deze afschuwelijke chaos moet stoppen, Nederland moet inderdaad controle over de immigratie krijgen. Op bladzijde 247 legt Koopmans uit waarom zijn slothoofdstuk een realistische utopie heet:

“De utopie bestaat erin dat de belangrijkste politieke kampen afzien van kortetermijnvoordelen bij verkiezingen en doen waarvoor de politiek eigenlijk bedoeld is: een duurzame oplossing vinden voor de grote vraagstukken van onze tijd. En daarvan is het vluchtelingenvraagstuk zeker een van de belangrijkste.”

 

Inhoudelijk debat

En ondanks alle hindernissen heb ik toch een sprankje hoop. Want hoe komen de ondertekenaars van het duivelspact aan hun macht? Hoe zijn zij erin geslaagd om dit beleid zo lang in stand te houden? Dat konden zij door het publiek voor te spiegelen dat dit immigratiebeleid goed is voor Nederland, of dat het barmhartig is.

Maar wat zij in stand houden is zo immoreel dat de meeste mensen het af zullen wijzen als zij de feiten kennen. Als er werkelijk een inhoudelijke verkiezingscampagne komt, waarin geen mooie praatjes en stoere taal maar feiten de boventoon voeren, zal er weinig steun voor dit beleid overblijven.

Dan komen er misschien eindelijk politici aan het bewind die een echt humaan beleid willen voeren.

 

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
45 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De E.U. is al ver over zijn doelstellingen. Macht leidt(lijdt) tot machtwellust . Terwijl ze massaal actief zijn met oorlogen in het kielzog van de USA , zie de oorlogen in het voormalige Joegoslavie, Irak, Libië, Afganistan, Libie ,Mali en nu in Oekraïne , gaan we met rasse schreden naar een burgeroorlog tussen allochtonen en autochtonen. Geweld en vernielingen door allochtonen , zie de straatrellen en plunderingen worden door de overheid getollereerd, terwijl vredelievende betogingen (oa. Vlaams Belang) met geweld worden uit elkaar gedreven. Illegalen die hier niks te zoeken hebben , krijgen gratis voedsel en onderdak, tot hotellogies op de koop toe, terwijl onze ouderen hun verblijf in bejaardencentra niet meer kunnen betalen en hun laatste zuurverdiende centjes moeten opofferen en bijgesprongen moeten worden door hun kinderen(als ze die hebben) om in het najaar van hun leven nog iets of wat menswaardig leven te kunnen leiden. NGO’s worden massaal gesponsord om overzetboten te financieren, doch de woordvoerders ervan verzwijgen angstvallig hun wedde, die vrees ik , nog dik wordt gesponsord door mensensmokkelaars

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Pierre Vaneylen

Macht corrumpeert. Daarom moet er tegenmacht zijn. Die tegenmacht hebben de boven ons gestelden effectief om zeep geholpen. Wie op dit moment in de geschiedenis iets van tegenmacht c.q. kritiek laat zien, wordt aan alle kanten belaagd, gedemoniseerd, beschuldigd, gecancelled, noem maar op.
We zien het nu voor onze ogen weer gebeuren met o.a. BBB en Omtzigt.
Hoe kunnen we dit in vredesnaam keren?

Vin1
Vin1
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Conclusie: we zijn al in een totalitaire staat belandt

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Vin1

In ieder geval zijn we niet echt een democratie meer. Als gekozen volksvertegenwoordigers niet meer kunnen doen wat ze moeten doen, omdat ze niet of onvolledig of fout ingelicht worden, als gekozen volksvertegenwoordigers middels een soort kartelvorming uitgesloten worden, is het gedaan met de democratie.
Totalitair is wel van toepassing op GL en D66.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Zolang het ze persoonlijk niet raakt leeft bij velen de empathie met de nieuwkomers. Mooi maar maken zich deze mensen ook zorgen over de toekomst? De meeste denken er niet aan. Waar twee eten kan een derde meeeten maar geldt het ook voor de vierde, vijfde en zesde? En hoe lang? Het nationale product wordt niet groter maar de aantal gebruikers wel. Huisvesting, dagelijkse benodigdheden en uiteindelijk luxe want dat wil iedere mens wordt steeds moeilijker bereikbaar voor iedereen.
Er moet gebroken worden met afspraken en wetten die gedicteerd worden door de VN en klakkeloos overgenomen door Brussel en die zich alleen bezig houden met utopische gelijkheid en grenzeloosheid. Vermengen van culturen zou een eitje zijn terwijl wij weten dat het niet zonder slag en stoot gaat. West Europa verschanselt eigen cultuur terwijl de nieuwkomers juist aan de hunne krampachtig vasthouden en dat wordt nog getolereerd ook wat averechts werkt. Verschillen tussen landen zijn niet zomaar ontstaan en het prachtige idee van eensgezindheid dat is een leugen. De mens heeft vanaf dag één altijd met elkaar in conflict gezeten en elkaar bestreden. Alle neuzen een kant op bestaat alleen in een dictatuur. En dat maakt weer vijanden onder elkaar. Massamigratie moet bestreden worden ter plekke waar deze ontstaat zodat mensen niet willen emigreren. Emigratie maakt uiteindelijk niemand gelukkig omdat je veel van jezelf moet inleveren en dat wordt onderschat.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

klopt. Geen speld tussen te krijgen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Gisteren een item over ‘Oekraïense derdelanders….’ Te gek voor woorden.
Een man uit ik meen Algerije vertelt dat hij een brief heeft gekregen dat hij maandag uit ‘zijn huis’ moet. Op de achtergrond een zwangere vrouw en een kind. Hij studeerde blijkbaar mét gezin in Oekraïne en is naar Nederland ‘gevlucht’. Ik denk dan, waarom niet naar Algerije? Hoezo moet NL zorgen voor dit gezin met een veilig thuisland?
Hoe kan dit, terwijl legio Nederlanders in de steek worden gelaten?

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Het antwoord is niet zo moeilijk. Halen wat je halen kan. Nederland strooit met principes maar dat hebben de asielzoekers niet. Profiteren zo lang het kan. Zo wordt asielpolitiek verziekt voor degene die het echt nodig heeft.

Vin1
Vin1
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Nog buiten de vraag hoe een algarijn MET gezin kan studeren in Oekraïne. Denk niet dat Oekraïne zo genereus is dat allemaal te bekostigen.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Migratie kan alleen aangepakt worden als éérst de Verdragen van Lissabon, Rome en Maastricht genullificeerd worden. Pas dan krijgen we onze soevereiniteit terug, en kunnen we (o.a.) het probleem van kolonisatie van Europa door massamigratie tackelen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Inderdaad. Stap 1. Uit die knevelverdragen.
Zou moeten, kan ook gewoon, maar gaat m.i. niet gebeuren.
Omdat we hebben toegestaan dat de globalisten zich gluiperig overal in de haarvaten gewurmd hebben. Het onderwijs en de uni’s vol met weekmakers gepropt zijn. Wetenschappelijke rapporten op gewenste uitkomst besteld worden en de rapporten van onafhankelijken in de onderste la gaan. Omdat b.v. een Koopmans en v.d. Beek niet tegenover een Lucassen kunnen debatteren, omdat de media ook vol zitten met opportunistische weekmakers.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

En toch zal de bevolking duidelijk gemaakt moeten worden dat die EU-verdragen onze democratie onderuit heeft gehaald. Nullificering van die verdragen brengt de macht terug in het nationale parlement, en daarmee het politieke debat over tal van onderwerpen.

Dus niet uit de EU stappen, dat zou alleen maar averechts werken omdat de meeste mensen de EU (ten onrechte) nog steeds zien als datgene wat ons land als geheel economisch voordeel brengt.

Concreet betekent dit dat de economische voordelen sterk benadrukt moeten worden, en dat een terugkeer naar de EG van voor 1992 bepleit moet worden, waarin elke lidstaat een stem heeft.

Ik zou zo graag willen dat de FvD dit oppikte. PVV ook. Eigenlijk zouden alle partijen een terugkeer naar de EG moeten omarmen.

Laatste aanpassing 1 maand geleden door Marc Bouwman
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Ik ben het met u eens, maar zie niet zo snel hoe de overheersende drogreden van noodzakelijke humanitaire opvang (‘het is een opvangcrisis en geen asielcrisis…’) getackeld kan worden.
Als het zover komt dat de wal het schip moet keren, zie ik de autochtone bevolking tegenover de migranten komen te staan, en dat zal vrees ik gewelddadig zijn.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Het pamperbeleid heeft tot de huidige toestand geleid. Nog verder pamperen leidt enkel tot uitstel van nog meer geweld., tot het te laat is en de autochtone bevolking volledig onderdrukt wordt.

Vin1
Vin1
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Pierre Vaneylen

Het us een elastiek dat je steeds verder uittrekt. Maar hoe verder hoe groter de knal zodra het breekt.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Als het om migratie en asiel gaat wordt telkens met de handen in het haar verwezen naar EU-verordeningen: ‘We kunnen niet anders’. Dit zelfverklaarde onvermogen van de meerderheid van Kamerleden geeft de EU vrij spel.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

NL moet, net als andere landen, gewoon eens nee gaan zeggen tegen BX of de ondemocratisch opgelegde regeltjes aan de laars lappen. Waarom altijd dit nederig onderworpen gedrag?

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

ja, is zo. Maar toch hoop ik dat BBB en Omtzigt beter gaan zorgen voor de middenburger die alles moet betalen.

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Hongarije (en andere landen) heeft ook de genoemde verdragen ondertekend. Het is geen kwestie van verdrag, maar van politieke wil die bepaalt hoe het verdrag wordt uitgevoerd.
Nederland wordt geregeerd door partijen die een uitleg hanteren die pro-migratie is. Dat is een keuze. Denemarken en Hongarije hebben een andere keuze gemaakt, ondanks datzelfde verdrag.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Klopt, de Deense en Hongaarse regering zorgen in eerste instantie voor hun eigen volk. En zo hoort het ook. Ze worden door de bevolking gekozen, betaald, dus mag je ook verwachten dat ze JOUW belangen dienen en niet die van mensen uit andere landen. Dat moet pas bij stap 2. Want als je niet goed voor jezelf zorgt, kan je ook niet voor een ander zorgen.

Winnie
Winnie
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Het grote probleem hiermee is,is dat je de neocons tegen de haren in strijkt.Dit is n.l het grote probleem.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Politieke wil staat inderdaad op de eerste plaats. Dat neemt niet weg dat de EC de kaders van nationale wetgeving aandraagt. Dat betekent per definitie dat het initiatief tot (nationale) wetgeving bij dit niet gekozen supranationale bestuursorgaan ligt. Dat is dus dubbel ondemocratisch.

Gelukkig zijn er nog landen en politici die wel politieke wil bezitten en binnen de EC-kaders zich zo nationaal mogelijk opstellen. Maar buiten die kaders mogen zij niet komen. En dat is fnuikend voor de politieke cultuur van nationale parlementen: zij zijn hun wetgevend initiatief kwijt.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Hier zou ik aan toe willen voegen dat in het pré 2007 tijdperk, rond de 85% van onze nationale wetten afkomstig waren van de regering, in casu het nationale ambtenarenapparaat. Dat op zich was al strijdig met de de Trias Politica.

Na 2007 onderwerpen deze ambtenaren zich aan een nieuw ontstane bestuurscultuur waarin zij hun activiteiten (waaronder het schrijven van nationale wetten) afstemmen op die van hun collega-ambtenaren in Brussel. Dit alles valt buiten de controle van nationale parlementen.

Laatste aanpassing 1 maand geleden door Marc Bouwman
Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

En dat eist politieke moed. Wie heeft dat? Nu viel het kabinet over migratie dus moet iets gebeuren. Een echte oplossing of gerommel in de marge?

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Gerommel in de marge zolang de nationale soevereiniteit niet teruggehaald wordt.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Of tenminste opt-out zoals de Denen.

Vin1
Vin1
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Wat dacht je van het recentere verdrag van dublin gewoon uitvoeren. Scheelt al een borrel op een slok.

Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Feit 1) De opvang van asielzoekers is geregeld in het Vluchtelingenverdrag van Genève van 1951.
Feit 2) De meeste asielzoekers in Nederland zijn eigenlijk illegale migranten.
Feit 3) Het is de politieke wil in een land die bepaalt hoe het Vluchtelingenverdrag wordt omgezet in politiek. De EU heeft hier weinig invloed op, hetgeen blijkt uit de politiek van landen als Denemarken en Hongarije.
Feit 4) Wie op een globalistische partij stemt, krijgt een globalistische regering met globalistisch beleid: pro-migratie, pro-EU, energietransitie.
Feit 5) Een meerderheid van Nederlanders vindt al vele jaren dat er teveel migranten binnen stromen, maar blijven desondanks stemmen op de globalistische partijen die de migrantenstroom mogelijk maken.
Vraag: waarom stemmen zoveel Nederlanders telkens weer op partijen die beleid uitvoeren dat veel kiezers niet willen?

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Omdat de meeste Nederlanders zich laten informeren door NPO en andere bronnen en te gemakzuchtig zijn om zelf te onderzoeken en informatie te vergaren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk ook dat het goed zou zijn als de massa-immigratie daadwérkelijk de nummer 1 opgave van nieuwe bestuurders wordt.
Tenslotte kun je inderdaad vrijwel élk probleem van deze tijd uiteindelijk terugvoeren op de onbeperkte massa-immigratie.
Dat kun je de individuele migrant niet kwalijk nemen. Het zou op zo’n schaal gewoon niet mogelijk moeten zijn. En dat het wel al decennia mogelijk is mogen we beslist de politiek tot nu toe aanrekenen. Van een VVD met hun stoere praatjes, nu ook weer, voor een verkiezing, daar weten we inmiddels wel van dat ze hun ziel aan de duivel verkopen om hun plekje in een bestuur te kunnen (blijven) bezetten. Ongeloofwaardig.
Laat wat mij betreft de ‘nieuwe’ partijen het maar samen proberen. Slechter als het was (en nog een tijdje is) kan eigenlijk niet.

piet12345
piet12345
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik lees nu al 20 jaar de analyses over immigratie en rampzalige gevolgen ervan. Zelden lees je dat er wellicht sprake is van opzet, kwaadaardige opzet om landen economisch te raken en de sociale cohesie te vernietigen. Verdeel en heers met chaos als doel. De redding komt in de vorm van centralisatie van bestuur en een controle staat. Gelukkig hoeven we alleen maar anders te stemmen, een nieuwe messias, en alle problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Echt waar hoor.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  piet12345

Precies. De massa-immigratie van kanslozen, in heel Europa, is gewild, planmatig. Als iets op deze schaal gebeurt, en al zo lang, met overduidelijk overwegend negatieve consequenties, dan maakt het deel uit van een plan. Welk plan? Daar mag je naar raden. Maar niet 1 van de kartelpartijen, of hun gemaskeerde opvolgers, gaat daar wat aan veranderen. Er is daarom geen politieke oplossing. Tenzij het FvD en de PVV gekozen worden. Maar dat gaat niet gebeuren.

Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Paul Scheffer beweert in zijn boek ‘ we hebben niets te kiezen, de mensen komen toch wel ‘
Ja als je niets doet om ze tegen te houden, dan zullen ze blijven komen. Als er allerlei NGO’ s zijn die hen oppikken op zee, ze helpen met raad en daad, dan zullen ze inderdaad blijven komen.
Als je bovendien jaren lang de publieke opinie indoctrineert met de term ‘ vluchteling’ daar waar ‘ illegale migrant’ zou gebruikt moeten worden, dan is de overheid actief bezig het electoraat te bedriegen.
Er zijn landen die WEL een keuze maken en zich niet apathisch opstellen. De volgende landen hebben een hek of een muur gebouwd:
Slovenië, Kroatië, Hongarije, Bulgarije, Polen, Griekenland, Finland. Denemarken en UK beperken de opvang aanzienlijk. Het kan dus wel degelijk.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Na drugs is mensensmokkel de voornaamste “economie” in de wereld . Pak de smokkelaars keihard aan, doch de NGO’s spelen onde één hoedje. Overzetboten zijn vooraf reeds gesignaleerd waar ze de “vluchtelingen” moeten oppikken. Het verhaal zou vanzelf uitdoven wanneer ze terug aan land zouden gezet worden waar ze vertrokken zijn in plaats van ze in W. Europa te herbergen.

Vin1
Vin1
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Tetwijl de oplossing zo simpel is. Gewoon geen verblijfsvergunningen meer verstrekken, geen uitkering ngen maar sobere opvang zonder vooruitzichten. Zodra dat nieuws verspreid wordt slaan ze nederland vanzelf over.

Marien
Marien
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

ja, ik las laatst nog zo’n megadomme reactie op nu.nl. Daar beweerde iemand dat migratie ‘hard nodig is’ want anders zou onze AOW niet meet bekostigd kunnen worden. Alsof alle migranten gelijk werk hebben en meebetalen. Heel veel blijven jarenlang uitkeringsafhankelijk. Veel migranten vrouwen werken niet en moeten later wel AOW krijgen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Die zg. vergrijzing is alleen een kapstok om allerlei kwaadaardig beleid aan op te hangen.

Vin1
Vin1
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Onvoorstelbaar dat mensen zo dom kunnen zijn dat ze maar niet zien dat dit beleid dan gewoon een piramide spel is. Nog afgezien van het feit dat wat binnenkomt echt onze economie niet op peil gaat houden. Vergrijzing kun je 40 jaar vantevoren zien aankomen. We hadden de aardgasbaten in een fonds moeten stoppen om dit op te vangen zoals Noorwegen met zijn olieopbrengsten heeft gedaan.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
28 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Vin1

Er wás een fonds om de (financiële) gevolgen van de babyboom op te vangen. Leeggeroofd en stilletjes opgeheven. Was niet meer nodig volgens de vooruitziende bestuurders destijds.

L. Jansen
L. Jansen
29 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Op nu.nl kun je inderdaad de meest domme reacties vinden. Zelf woon ik sinds kort in Hongarije (je zou kunnen zeggen dat ik vluchteling was omdat ik ben vertrokken omdat ik de ellende in Nederland wilde ontvluchten, en hier in HU een betere toekomst voor mijn kind zie, met betaalbare huizen, betaalbare alles eigenlijk). Maar mooi dat ik zelf mijn huis heb moeten bemachtigen en bekostigen. Daarnaast aan heb moeten tonen dat ik voldoende inkomen/vermogen heb om geen aanspraak te hoeven maken op de sociale voorzieningen al hier (al heb ik geen idee hoe die hier zijn verder).

Nog geen dag spijt van gehad hierheen te zijn verhuisd. Ja voor mijn 13 jarige zoon is het even wennen. Nieuwe taal, nieuwe school. Aan de andere kant zou hij later makkelijk gewoon een eigen huisje kunnen huren of zelfs kopen wanneer hij daar aan toe is. Gratis openbaar vervoer voor kinderen en ouderen. Hier komt niks geen vluchteling, maar ben je van harte welkom als je een bijdrage kunt leveren aan de maatschappij zonder verder te teren op een uitkering of de sociale huizenmarkt te bezetten of wat dan ook. Verder geen woke ellende hier op school, geen regenboogvlaggen, zebrapaden of busjes. Gewoon heerlijk 20 jaar terug in de tijd.

Zo moeilijk hoeft het dus allemaal niet te zijn lijkt mij.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Wanneer immigratie samenlevingen in landen ontwricht, omdat er problemen en tekorten ontstaan, bijvoorbeeld onderwijs, woningen, zorg etc., zijn de mensenrechten van de autochtonen dan niet van toepassing?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Nee, die gelden al heel lang alleen voor anderen, en zijn voor hen tot het uiterste opgerekt.
Daar was het niet voor bedoeld, maar u weet, als ergens misbruik van kán worden gemaakt, gebeurt dat ook met zekerheid.
Daarom is het zo belangrijk dat wet- en regelgeving tot in de details goed doordacht is. Iets wat de afgelopen decennia totaal verloren is gegaan.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Bestaan er nog migratie-ontkenners?
Iedereen ziet de problemen. Iedereen ziet het beleid falen, hoewel dat falen niet meer zo nadrukkelijk in het nieuws komt als toen asielzoekers buiten in het gras moesten slapen. Maar het beleid faalt. Iedere week komen er plus/min 1000 binnen.
Dus waarom doen ze er niets aan? Misschien omdat ze het niet kunnen? Een falend beleid? Dat houden ze ook uit het nieuws natuurlijk, de spreidingswet is ook nog geen gelopen race.
Hoe dan ook, de problemen blijven zich opstapelen.

Ik ga er vanuit dat de nieuwe regering er zich voluit op zal werpen, maar ik verwacht er niet veel van.
Hier zitten mondiale krachten achter en ik denk dat we die eerst moeten uitroken.

Vin1
Vin1
29 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

“royale humanitaire toelatingsquota”, nee dus, het is vol hier. Wat ik me altijd afvraag hoe het de achterblijvers dan vergaat. Bijvoorbeeld oekraine, van de 41 miljoen zijn er 2 miljoen gevlucht, gaat de rest dood dan? Zie uit oekraine (west) en syrie filmpjes langskomen van feestende mensen , mensen aan het zwembad en op terrassen. Nog buiten dat ze allemaal teruggaan met vakantie. Nee, gewoon grenzen dicht. Het is genoeg geweest. We gaan al genoeg ellende tegemoet zien met wat hier al is.

Marga
Marga
27 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Impopulaire mening, maar het volgende zit mij dwars: Yezidi en christelijke Pakistani brengen een zelfde cultuur met zich mee waar de genoemde wijken waar Maaike het over heeft, zo’n last van hebben. Bijv. Er is een Yezidi veroordeeld voor eerwraak. Ik voel me totaal niet verantwoordelijk voor de reden waarom zij moeten vluchten. Is vervolging vanwege je geloof erger dan andere barre omstandigheden waarin velen in dat soort landen leven? (IS buiten beschouwing gelaten, hoewel dergelijke groepen in de gehele Sahel zitten). En ook deze mensen willen woningen die we niet hebben. Ik geloof ook al die verhalen niet meer en zeker niet in het functioneren van het IND. Het is me ook niet duidelijk in hoeverre bovenstaande afwijkt van het beleid van de jaren 90 of was het toen al fout? Ik ben voor een algehele stop, hoewel ik niet de illusie heb mijn land weer terug te krijgen. Ja, ik voel me ontheemd.

45
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen