De ergste ontkenners zijn immigratie-ontkenners

Benoemen van massale instroom is realisme, geen racisme

Titelfoto bij De ergste ontkenners zijn immigratie-ontkenners Maaike van charante opiniez

Foto:

De zwarte schapen van deze tijd zijn de klimaatontkenners, de coronaontkenners en nu zelfs de stikstofontkenners. Maar ons land loopt niet vast door mensen die – al dan niet terecht – vraagtekens zetten bij het klimaatbeleid, het coronabeleid of het stikstofbeleid. Nederland loopt vast door te veel immigratie. Degenen die daarover weigeren te praten, zijn pas echt ontkenners, schrijft Maaike van Charante.

Met ketters hoef je niet te praten

Fanatieke gelovigen discussiëren niet inhoudelijk met afvalligen. Wie zich niet aan de leer houdt, is simpelweg een ketter en mag vervolgd worden. In de ideologieën van onze tijd zien we vergelijkbare mechanismen. Wie kritisch is op bijvoorbeeld klimaatbeleid of coronabeleid is geen criticus, maar een ontkenner. Met een ontkenner hoef je niet in discussie, want het is een afvallige die geen recht van spreken heeft.

En zo hebben we nu ook stikstofontkenners. Stel je vragen over hoe al die Natura2000-gebieden op die lijst zijn gekomen? Wil je weten waarom de stikstofnorm in Nederland zo duizelingwekkend veel strenger is dan die in Duitsland? Wijs je op wetenschappelijk bewezen gebreken in het stikstofmodel? Dan ben je een stikstofontkenner, een ketter die moet stoppen met vragen en de ware leer moet aannemen.

Volhard je in je ketterij, dan ben je een populist. En ga je voort op je verkeerde weg en stel je vervolgvragen, dan arriveer je al snel bij de doodzonde.

 

Coalitie tegen de boeren

Wie de benarde positie van de boeren nader bekijkt, beseft hoe makkelijk verschillende krachten zich tegen hen verenigen. Alles wat anno 2022 als goed en nobel te boek staat, heeft wel een reden om tegen de boeren te zijn.

Natuurbeschermers komen op voor uitstervende plant- en diersoorten die door de boeren in gevaar zouden komen. Gemeentes komen op voor woningzoekenden als ze proberen boerengrond te verwerven. Randstedelingen – oververtegenwoordigd in de media – komen eerder op voor klimaat, milieu en hun woningzoekende kinderen dan voor boeren die hen vreemd zijn. Alleen al daarom valt framing tegen boeren in vruchtbare aarde.

Zo zien we dat velen werkelijk lijken te geloven dat het meedogenloze beleid alleen grootvervuilers met megastallen treft. In NRC suggereerde Tom Jan Meeus dat het boerenprotest slechts een truc van machtige lobbyisten is. En als de karikatuur van boeren als machthebbers eenmaal aanslaat, is de volgende stap snel gezet. Vooral als er nog een radicale boer voorhanden is die vorig jaar een domme uitspraak heeft gedaan. Gauw vragen of hij dat nog steeds vindt!

 

Ultieme doodzonde

Want het grootste taboe – de ultieme doodzonde van onze tijd – is natuurlijk racisme. Daarom is het in de ogen van velen een gevaarlijke stap om te denken dat boeren verdrongen worden door immigranten. Want de volgende stap zou kunnen zijn dat immigranten de schuld zouden krijgen. Wie problemen rondom immigratie aankaart, heet hierom al snel populistisch, xenofoob en zelfs extreemrechts.

Overigens klinken de extreemrechts-verwijten nogal hypocriet uit de mond van mensen die hun ideologie aan de samenleving op willen leggen. Er zitten nogal wat totalitaire aspecten aan de dwang die zij op allerlei terreinen toejuichen, en aan hun framing van tegenstanders. De gretigheid waarmee andere meningen als extreemrechts (en dus onbespreekbaar: censuur!) worden gekwalificeerd hoort daar ook bij.

Dwang zien we inmiddels overal. We zien het natuurlijk bij onze minister van woningnood – Hugo de Schoenen – die zich in heldhaftige poses laat vereeuwigen en tussen de fotosessies door nog wat dwangbevelen uitvaardigt. Na alle coronadwang is hij ook op dit departement helemaal op zijn plek. We zien dwang in de voorrang voor statushouders op de woningmarkt. Deze week kwam een officieel advies uit “om gemeenten te verplichten asielzoekers op te vangen die grote kans hebben op een asielvergunning.”

Dit advies was nodig omdat de asielroute inmiddels volkomen verstopt raakt. De doorstroming werkt niet meer, want Nederland is simpelweg vol. Statushouders krijgen voorrang op de vastgelopen woningmarkt, want er moet plek komen voor de nieuwe asielzoekers. Maar zeg vooral niet dat Nederland vol is of dat er een immigratiestop moet komen, want dan ben je extreemrechts.

 

Immigranten in allerlei soorten

Onze politici hebben verdragen ondertekend waardoor onze deuren open staan voor arbeidsmigratie uit Oost-Europa, want ze lijken de EU belangrijker te vinden dan goede arbeidsvoorwaarden en opleidingen voor Nederlandse werknemers. Studenten en expats uit verre buitenlanden zijn welkom in naam van internationalisering. Onze politici zijn liever wereldburger dan Nederlander.

Maar welke politicus kan met droge ogen volhouden dat nog meer immigratie goed is voor Nederland? Welke politicus kan zonder blozen zeggen dat het asielbeleid werkt? Welke politicus kan op grond van feiten (!) stellen dat we nog meer kansloze arbeidsmigranten hierheen moeten halen uit Noord-Afrika of – ik mag niet vloeken – de Franse banlieues…?

 

Overbevolking is gewoon een feit

Nederland is overbevolkt, en dat is niet nieuw. In de troonrede van 1950 (!) toen het land tien miljoen inwoners telde, zei koningin Juliana: “De sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond blijven krachtige bevordering der emigratie eisen.” En in haar laatste troonrede van 1979, Nederland telde bijna veertien miljoen inwoners – sprak zij de beroemde woorden: “Ons land is vol, ten dele overvol.”

Sindsdien zijn er nog 3,5 miljoen mensen bijgekomen.

Ga voor de grap eens naar de site topotijdreis.nl waar u kaarten kunt vinden van Nederland vanaf 1850. Kies een willekeurige plaats in Nederland en vergelijk de kaarten van 1979 en 2021. Of – voor de volledige griezelbeleving – laat de site een tijdreis maken over die periode. Dan ziet u hoe de rode bebouwing meedogenloos de groene ruimte opeet. Dit maakt ook meteen duidelijk dat de woningnood niet ontstaat door een tekort aan huizen, maar door een teveel aan inwoners.

Het CBS brengt elke zoveel maanden braaf rapport uit en legt keer op keer geduldig uit dat de huidige bevolkingsgroei geheel te wijten is aan immigratie. Citaat over de groei in het eerste kwartaal van 2022: “Ook wanneer de 25,1 duizend mensen die vanuit Oekraïne kwamen niet worden meegeteld, was de immigratie relatief hoog. Het aantal immigranten uit andere landen was 1,1 duizend groter dan in 2019. In dat jaar bereikte het aantal immigranten een recordhoogte.”

 

Waarschuwingen in de wind geslagen

En toch komt er maar geen rem op de immigratie. Mooie woorden zijn er in overvloed – stoere woorden zelfs – maar de meest geliefde politiek op dit vlak is struisvogelpolitiek. Emeritus hoogleraar demografie Jan Latten kan waarschuwen tot hij erbij neervalt, dr. Jan van de Beek kan eindeloos voorrekenen dat het allemaal simpelweg niet kan: het helpt allemaal niet. De verantwoordelijke politici steken eendrachtig de koppen in het zand.

 

Bindende verdragen

We schijnen vast te zitten aan onhaalbare afspraken, aan ooit getekende verdragen. Maar je zou zeggen: daar hebben we toch juist politici voor! Om te onderhandelen, om opt-outs te bedingen, om nieuwe afspraken te maken en nieuwe wegen te vinden. Om zich desnoods de blaren op de tong te praten, en trots bij de kiezers terug te komen met betere afspraken en verdragen.

In plaats daarvan praten de politieke leiders zich de blaren op de tong door ons voortdurend te vertellen dat het wel gaat lukken. We horen dat het allemaal wel mee zal vallen, of dat ‘wij als land’ dit allemaal aankunnen. En natuurlijk zijn er ook politici die achter dwaallichten als Leo Lucassen aanlopen en doen alsof nog meer immigratie goed is voor Nederland.

Wat dat betreft zou de NPO-ombudsman sommige programma’s wel eens op de vingers mogen tikken, omdat ze steeds dezelfde experts uitnodigen en zo de kijkers een eenzijdig beeld voorschotelen. Waarna die kijkers weer eens op politici stemmen die de immigratie-olifant in de kamer niet willen zien…

 

Tristate City

Herinnert u zich nog de megalomane plannen voor Tristate City? Klein detail: in dit ‘visioen’ is geen plek voor boeren. Overigens lijken veel pagina’s van de website weer offline te zijn: misschien was de weerstand tegen deze superstad toch groter dan de ‘visionairs’ verwacht hadden.

Het is vermoedelijk maar goed dat deze machtige zakenlieden en bestuurders zo enthousiast waren over hun ‘visie’ dat ze er een glossy website over maakten (en dat de goedgekeurde Volkskrant erover schreef), anders zouden verwijzingen naar dit plan nu vast als complottheorie worden weggezet.

Want we mogen niet 1 en 1 bij elkaar optellen en zeggen dat het 2 is. We mogen ons niet afvragen of de boeren van hun land verdreven worden om ruimte te maken voor nog meer bebouwing.

 

Eerlijke informatie voor de kiezers

Het staat iedereen vrij om te fantaseren over de toekomst van Nederland. Rob Jetten mag wensen dat wij Berlijn aan de Rijn worden (wat verdacht veel lijkt op Tristate City). Laura Bromet mag hopen op zeldzame orchideeën die blijkbaar spontaan zullen bloeien als de boeren verdwijnen, en Thierry Baudet mag filosoferen over luchtkasteel Forumland.

Maar als Nederland een echte democratie is, zullen politici dergelijke dromen niet in achterkamertjes regelen en via bureaucratische trucjes doordrukken. In plaats daarvan zullen zij die dromen luid en duidelijk verkondigen in verkiezingstijd, en ter beoordeling aan de kiezers voorleggen. Politici kunnen zich pas beroepen op een democratisch mandaat als ze dat mandaat gekregen hebben van kiezers die op de hoogte zijn van de feiten.

En een keihard feit is dat Nederland overbevolkt is, en dat woningnood en druk op de natuur in de eerste plaats daaraan te wijten zijn. Een daarvan niet los te denken feit is dat de huidige bevolkingsgroei in Nederland te wijten is aan immigratie; dat benoemen is geen racisme, maar realisme. En degenen die daar niet over willen praten, zouden met recht immigratie-ontkenners genoemd kunnen worden.

 

Wees geen immigratie-ontkenner

Nederland gaat kapot. Momenteel gaat het op zoveel fronten mis, dat het niet meer is bij te houden. Je zou toch denken dat onze leiders een toekomst voor dit land willen. Je zou toch denken dat ze uiteindelijk – ergens heel diep van binnen – om dit land geven. Dat ze op z’n minst toch een paar goede bedoelingen hebben.

Beste Mark Rutte, beste politici. Hou alsjeblieft op met lege dogma’s verkondigen, hou op met afleidingsmanoeuvres, hou op met framen. Voer een inhoudelijk debat over de enorme problemen waar we mee te maken hebben, en zoek een eerlijke oplossing. Er zijn genoeg mensen die daar ideeën over hebben.

En negeer vooral die olifant in de kamer niet.

Wees geen immigratie-ontkenner.

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
34 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De oproep van de auteur naar de politici zal ze niet raken. Hun beloftes voor de verkiezingen zijn desinformatie. Hun handelen na de verkiezingen verdraait de verkiezingen tot pro forma nepverkiezingen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Zou dat handelen na de verkiezingen in strijd met de verkiezingsbeloften eigenlijk niet gewoon strafbaar moeten zijn? Het is toch een vorm van oplichting en manipulatie, Noem het voor mijn part ‘grooming’, want in het regeerakkoord niet door dan veranderde omstandigheden ingegeven, maar gewoon direct na de verkiezingen uit de hoge hoed getoverd tot ieders verbijstering.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Mij heeft deze poppenkast zover gebracht dat ik zolang niets verandert blanco stem.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zonder de enorme overbevolkingsprobleem aan te pakken wordt geen huidige probleem opgelost. Verhuizen van continenten is zinloos en zelfs gevaarlijk en creëert weer nieuwe problemen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Maaike van Charante

Helaas wordt dit opzettelijk verzwegen door politici en media die in Europa een nieuwe Libanon aan het stichten zijn en een crisis na de andere creëren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Maaike van Charante

Bijna elke ‘crisis’ van vandaag is m.i. uiteindelijk terug te voeren op de massa-immigratie. Niet dat men de individuele immigrant daarvoor verantwoordelijk moet houden, maar de enorme massa vreemdelingen (heeft trouwens meestal ook weinig met ‘asyl’ te maken) heeft het absorptievermogen van de policorspons NL al lang overstegen. Of het nu gaat om de zorg, het onderwijs, de woningmarkt, de politie, justitie, veiligheid/criminaliteit, openbaar vervoer, uitkeringsafhankelijkheid…….vul maar aan.
Iedereen weet dat, weinigen durven het te uiten.
Chapeau mw. van Charante.
En chapeau Ni28.

Ik blijf proberen met zoveel mogelijk mensen rustig te discussiëren, met argumenten, in de hoop dat men het licht gaat zien.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dat overbevolkingsprobleem kun je niet aanpakken. Hoe moet je regelen dat mensen minder kinderen nemen? Dat moet volledig vrijwillig gebeuren, zie de problemen in China als je dat met beleid wilt aanpakken. Als je dat doet, maak je de problemen alleen maar groter.
Volgens mij is het mogelijk maar het vereist een totaal andere mentaliteit bij de volledige populatie en dat gaat niet lukken met beleid.
Interessant is dat het beleid zoals dat in Nederland gevoerd wordt probeert juist die mentaliteit te bereiken. Daar gaat het juist fout.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik bedoel al het beleid in Nederland. Niet wat betreft de overbevolking. Die zien ze trouwens niet.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Overbevolkingsprobleem is het probleem van niet ontwikkelde landen of landen waar religie het voor het zeggen heeft. In Europa hadden wij hetzelfde probleem die verdween naarmate de verlichting doorwerkte en naarmate de algemene ontwikkeling hoger werd. Dwang is geen optie maar onderwijs wel. In Afrika vinden zij ons gek dat wij maar twee kinderen nemen, zij willen er acht of twaalf en nog met verschillende vrouwen. Alleen onderwijs helpt hierin en stoppen met ontwikkelingshulp. Dan kan de mentaliteit veranderen. Onze huidige “hulp” houdt alles bij het oude. Al zou het gebeuren het wordt een lange weg. Er is decennia niets aan gedaan. Wij kunnen ook wachten totdat de boel ontploft door honger etc. Het lijkt er op dat hiervoor gekozen is.
Het wordt op kort termijn zeker niet beter. Beter is al geweest!

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Inderdaad het geloof was en is nog steeds de grote boosdoener.
Stop als overheid met het sponseren van meer als twee kids per gezin.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Met de komst van de islam in de beschaafde wereld is zelfs de scheiding van de kerk en staat zoek.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Als internationale wetten boven de eigen wetten gaan beslissen anderen. De vraag is dan waarom je dat zo wil? Er zijn steden in de wereld die zowat meer inwoners hebben Nederland maar dat zijn ook veel grotere landen. Als je van Nederland een stad maakt moet je voor de natuur naar het buitenland. Wat is dan de reden om dit te willen? De VN te imponeren of Nederland groot in aantal te maken afgezien van kwaliteitsaspecten. Met die explosive groei blijkt ook nog dat er steeds minder werkenden zijn. wat is dan de winst? Zolang je die vragen niet beantwoord doe je niets en blijft alleen maar doorgroeien. En in het stramien blijven dat meer mensen grotere economie nodig hebben en grotere economie meer mensen. De on eindigend draaimolen waarin wij ons al zo lang bevinden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De overbevolking heeft maar ten dele met geboorten te maken. De voornaamste oorzaak van de hedendaagse exploderende bevolkingsgroei is immigratie. En de immigranten die vaak veel kinderen krijgen.
Het is en blijft omvolking, hoezeer men ook probeert dat woord een kwade reuk te geven.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Inderdaad in iedere plaats in Nederland zie je die omvolking.
Jan, Jaap en Kees zijn spoedig vreemden in hun eigen land.
Truus, Marie en Bep trouwens ook

Dezelfde
Dezelfde
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Even de feiten lezen Anton; de bevolkingsgroei wordt voor het grootste deel veroorzaakt door immigratie. Blijkbaar zie je de olifant in de kamer ook niet…

h.keur
h.keur
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De beste oplossing is Rutte en Frans Timmermans naar het front in Oekraïne.

Cor
Cor
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

er is op dit moment niet 1 crisis nee het stapelt zich op zodat een normaal denkend mens op een gegeven moment geen overzicht meer heeft en daardoor angstig wordt wat er allemaal plaats vind op dit moment en in de toekomst in Nederland. Hierdoor wordt er opzettelijk chaos en wanorde gecreëerd door de elite op aarde. De politici zijn maar marionetten die naar de pijpen dansen van de elite. Met het doel van de elite om meer macht en rijkdom te vergaren.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Een ongeluk komt nooit alleen. Helaas zijn dit geen ongelukken maar gevolgen van geplande politieke standpunten.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Wanneer je alleen al onze regering bekijkt kun je toch al zien, dat het marionetten zijn. Eerder falende ministers krijgen in de nieuwe regering een ander departement toegewezen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Dat is inderdaad wel een dingetje. Verstand van zaken is blijkbaar niet nodig om minister te worden. Slaafs de WEF/Rutte doctrine volgen is genoeg.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wie de ontkenners zijn kun je makkelijk omdraaien zoals de Maaike van Charante al wijs gedaan heeft in haar artikel. De NOS ontkende gisteren om 20 uur zelfs de uitslag van de verkiezingen in Frankrijk. Geen woord daarover. Hoe minder mensen het horen hoe beter, de oude vertrouwde communistische wijze van desinformatie.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wie zijn hier de ontkenners?
Ik denk dat het de mensen zijn, die de problemen die ontstaan door een bepaald beleid, ontkennen.

Vreemd genoeg worden in de media, de mensen die kritiek op dat beleid hebben, voor ontkenners uitgemaakt. Waarom is dat? Misschien omdat dit beleid ten koste van alles moet worden uitgevoerd?
Dat hierdoor problemen ontstaan wordt nergens vermeld.
We zien nu het voorbeeld van het instellen van de sancties. Ik ben er tamelijk zeker van dat wij in de EU meer problemen hebben dan op dit ogenblik in Rusland.
Mensen die in het begin al kritiek hadden op de sancties werden voor Poetinvrienden uitgemaakt.

We zien nu de AZC`s vollopen. Hoe lang kunnen wij dit volhouden?
Klimaat? Wij gaan nu de kolencentrales weer opengooien en hopen dat we van de winter genoeg energie hebben om onze huizen te verwarmen. Met de nadruk op hopen. Dat is geen beleid.

Ik zou de beleidmakers dit mee willen geven. Mensen leren maar op een manier en dat is door ondervinding.
Ik mag hopen dat beleid leert dat problemen die door dit beleid ontstaan niet fataal aflopen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik vrees dat het wel slecht gaat aflopen. Build Back Better impliceert dat er eerst iets afgebroken moet worden voor het (beter) heropgebouwd kan worden.
Met dat afbreken is men druk bezig, achter allerlei rookgordijnen.
Het volk moet op de knieën.

Gussel
Gussel
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

De rookgordijnen trekken steeds meer op en hopelijk zien meer mensen het. Dit afbraakbeleid mag niet doorgaan.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

“De illusie van vrijheid zal blijven bestaan zolang het winstgevend is om de illusie voort te zetten. Op het punt waar de illusie te duur wordt om te onderhouden, zullen ze gewoon het landschap neerhalen, ze zullen de gordijnen terugtrekken, ze zullen de tafels en stoelen opzij schuiven en je zult de bakstenen muur aan de achterkant van het theater zien.”
Frank Zappa

Toen al visionair

J-P
J-P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een idee : rutte e.d. naar huis, stoppen met de instroom van die gelukzoekers (asielzoekers) komen met veel geld tot aan de grens en dan o ik heb nu geen geld meer dan maar asiel aanvragen???? Krijg toch daggeld van de regering. Maar wij de Nederlanders moeten het ophoesten. Is met alles, stop met die belachelijke subsidies, laat iedereen rondkomen zoals het hoort. En geen vertekend beeld. Als je stopt met die subsidies dan krijgen we weer een normale wereld, nu wordt alles als een farce gepromoot. Want we willen koste wat kost het zo krijgen, als wij willen. Kan niet ,zonder fossiele brandstoffen stort alles in

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dwang is de ultieme middel voor een wanhopige politieke richting die weet dat het fout is maar toch doorgaat
om eigen onrealistische gelijk te halen.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Maar als Nederland een echte democratie is, zullen politici dergelijke dromen niet in achterkamertjes regelen en via bureaucratische trucjes doordrukken. In plaats daarvan zullen zij die dromen luid en duidelijk verkondigen in verkiezingstijd, en ter beoordeling aan de kiezers voorleggen. ”

Zoals wel vaker, de vraag stellen is hem beantwoorden. Het mag duidelijk zijn dat grote processen, die al zeker 30 jaar plaatsvinden, geen toevalligheden zijn of een wat ongelukkige samenloop van omstandigheden. Hier zit een plan achter wat met beleid wordt uitgevoerd. Niet in de laatste plaats omdat alle negatieve consequenties van dat beleid worden doodgezwegen door de gelijkgeschakelde media, het onderwijs en het partijkartel. Een paar uitzonderingen daargelaten en die mensen worden onmiddellijk als paria en persona non grata behandeld.

Nederland is dus geen echte democratie en de ‘checks & balances’ werken niet. Tevens rijzen er steeds meer vragen over de mate van corruptie bij verkiezingen. De democratie is kortom mislukt. Nu is dat niet zo vreemd want de oude Grieken begrepen al dat democratie gelijk staat aan geregeerd worden door het plebs. Je mag je afvragen of dat zo’n goed idee is. Ook is het volk nooit eensgezind, sommigen willen meer belastingen en meer overheid, anderen willen juist minder. Sommige willen oorlog voeren, anderen niet. Consistent lange termijn beleid wordt onmogelijk. In Rome en later in Parijs en Washington hebben ze begrijpelijkerwijs voor een republiek gekozen. Niet dat het daar veel beter gaat overigens. Daarmee lijken er meer principiële problemen te zijn die geadresseerd dienen te worden.

audio1958
audio1958
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

En toch, als ik dit uitspreek in gezelschap kijkt men mij vreemd aan.
Net zo goed als ik zeg dat de overheid incompetent is en Nederland inderdaad kapot maakt. Sommigen voelen zich toch ongemakkelijk en weinigen durven het te beamen.

HenryN
HenryN
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik moest hier toch even denken aan dat video fragment (1.38m)van Hans Janmaat uit 1984 ja echt 1984 over asielzoekers.
Hij zei toen ” De negatieve aspecten waar U op wijst zijn NOOIT op te lossen zolang de regering hier mee doorgaat. 1984 laat dat even inzinken!!! We zijn nu bijna 40 jaar verder en het probleem loopt de spuigaten uit.
Over het destijds gesloten verdrag uit
1946 zegt hij nog fijntjes; herzie dat verdrag!!!!
Iedereen mag denken wat hij wil over deze man maar wat een gelijk heeft hij gekregen!!

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Doet heel veel denken aan: “Wir schaffen das!” Zou het afgesproken werk zijn?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Ja, dat ligt wel voor de hand omdat het niet alleen in de EU, maar wereldwijd gebeurt.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De grootste gevaar voor de mensheid is orthodoxie. De grootste hoop is heresie. De realistische “ontkenners” van vandaag.

34
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x