Hoe Jan en Leo Lucassen de immigratie promoten

Nieuw boek eerder PR-verhaal dan wetenschappelijke studie

Titelfoto bij artikel Hoe Jan en Leo Lucassen de immigratie promoten Maaike van charante opiniez

Foto:

Naar wetenschappers wordt vaak met ontzag geluisterd. Zij hebben immers onderzoek gedaan, zij weten hoe het zit. Maar hoe terecht is dat? In december 2021 kwam een boek uit van de links-activistische historici Jan en Leo Lucassen: Migratie als DNA van Amsterdam. Dit als wetenschappelijke studie gepresenteerde werk leest als een promotieverhaal voor een zeer ruimhartig immigratiebeleid. Zonodig wordt de werkelijkheid aangepast als die niet past in het plaatje. Een column van Maaike van Charante.

Opdracht gemeente Amsterdam

Het voorwoord begint met een mededeling: “Dit boek is geschreven op verzoek van en financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.” Ik informeerde bij de afdeling Diversiteit die hierover ging, en kreeg te horen dat “de opdracht is verleend in het kader van het programma Amsterdam Migratiestad, onderdeel van de beleidsprioriteit gedeelde geschiedenis.” Er was behoefte aan “een inhoudelijk kader. Voor dit inhoudelijke kader betaalde Amsterdam € 61.000.

En dit boek speelt niet alleen een rol in het programma Amsterdam Migratiestad; in februari dit jaar meldde professor Leo Lucassen verheugd dat het een verplicht handboek wordt voor alle eerstejaars geschiedenisstudenten van de UvA. Een wetenschappelijk werk dus, waarop velen hun beeld van de geschiedenis van migratie in Amsterdam zullen baseren.

 

Interessant onderwerp

Migratie is een interessant en actueel onderwerp, en ik zat dan ook geboeid te lezen. Het boek is vlot geschreven en loopt over van smakelijke details en toepasselijke citaten. Tussen de hoofdstukken door zijn bijdragen van andere auteurs opgenomen over deelonderwerpen, de vensters. Deze verdieping werkt prima en de vensters zijn bijna allemaal van goede kwaliteit. Kortom: dit is een fascinerende rondleiding door de migratiegeschiedenis van Amsterdam.

 

Boodschap

Helaas wordt deze aangename reis door de tijd voortdurend verstoord door hinderlijke hobbels in de weg. De gebroeders Lucassen willen namelijk een boodschap vertellen, en als de werkelijkheid niet bij die boodschap past, vinden zij het geen probleem die hier en daar bij te buigen. In de beperkte ruimte van dit artikel kan ik onmogelijk alles citeren waaruit dit blijkt, maar u krijgt van mij een bloemlezing.

 

Migratie moet positief zijn

De schrijvers willen graag bewijzen dat migratie iets positiefs is. Dat leidt niet alleen tot het bagatelliseren van problemen, maar ook tot het uitvergroten van positieve effecten. Zo staat op bladzijde 190: “Alleen door die voortdurende injecties van nieuwe ideeën en initiatieven, kon het ecosysteem van wat we tegenwoordig de ‘creatieve industrie’ noemen en dat in de zeventiende eeuw met immigranten als de Leidse inwijkeling Rembrandt van Rijn een hoge vlucht nam, zich blijven vernieuwen.”

Met alleen maar geboren Amsterdammers waren de “levendige artistieke kringen” blijkbaar tot stilstand en achteruitgang gedoemd, een mening waarop wel wat valt af te dingen. Overigens wordt Rembrandt – die uit Leiden kwam – hier een immigrant genoemd. Dat is in dit boek geen uitzondering. Iedereen die naar Amsterdam verhuisde, is volgens de gebroeders Lucassen een immigrant als dit van pas komt. Even voor de duidelijkheid, dit is schuiven met definities. Een immigrant is iemand die zich vanuit een ander land blijvend in een bepaald land vestigt, dus niet iemand die binnen een land verhuist.

 

Immigranten vergelijken

Een ander voorbeeld van deze definitievervaging vinden we op bladzij 285/286 waar verteld wordt over Nederlanders, die van het platteland naar Slotermeer waren verhuisd. In 1959 werd onderzoek gedaan naar mogelijke aanpassingsproblemen, maar die bleken er nauwelijks te zijn.

Vervolgens stellen de schrijvers: “Deze conclusies zijn vooral interessant in het licht van het idee bij politici en beleidsmakers (zowel toen als nu) dat de sociale cohesie in wijken door migratie afbrokkelt en dat vooral laaggeschoolde immigranten voor grote problemen zorgen.” Het ging hier dus – ik zeg het er nog maar even bij – om Nederlanders, niet om Marokkanen, Ghanezen of Syriërs. De conclusies van dit onderzoek zijn dus niet zomaar van toepassing op de huidige nieuwkomers.

 

Katholieken of islamieten

Eenzelfde slordigheid zien we bij onderstaande vergelijking met de zeventiende eeuw. Destijds kwamen veel vluchtelingen uit Antwerpen naar Amsterdam, en deze mensen waren christenen die Nederlands spraken. Maar de enorme verschillen met de huidige nieuwkomers worden genegeerd, de overeenkomsten opgeblazen.

Bladzij 322: “Het aandeel van Amsterdammers die in het buitenland zijn geboren (…) is geen record. Zoals we in het eerste hoofdstuk zagen, lag het niveau in de eerste helft van de zeventiende eeuw met naar schatting 40 procent nog een stukje hoger. Ook toen was het een mix van hoog- en laag opgeleiden, van kleine en grote culturele verschillen, en ook toen ging het gepaard met sociale problemen en criminaliteit en waren er minderheden met een als bedreigend ervaren godsdienst.”

Even ter info: de ‘als bedreigend ervaren godsdienst’ was het katholicisme. Dit was de religie van een deel van de oorspronkelijke Amsterdammers, de immigranten waren protestanten. De verschillen tussen protestanten en katholieken (die dezelfde taal spraken) zijn volgens de heren Lucassen blijkbaar vergelijkbaar met de verschillen tussen seculiere Nederlanders en immigranten uit islamitische landen.

 

Joden en Moslims

Dan is er nog een vergelijking die steeds terugkomt (bladzij 16): “…de migranten die worden gediscrimineerd en fundamenteel als minderwaardig worden behandeld, zoals de joodse minderheid vroeger en moslims en gekleurde Amsterdammers nu.”
Is de behandeling van de Joodse minderheid van vroeger werkelijk te vergelijken met die van de minderheden van nu? Joodse Amsterdammers werden eeuwenlang uitgesloten. Ze konden geen poorterschap krijgen, ze konden in veel beroepen niet werken, en ze hadden voortdurend te maken met ernstige discriminatie en agressie.

 

Religieus extremisme

De huidige situatie is totaal anders, maar de schrijvers vinden het blijkbaar wetenschappelijk volkomen verantwoord om voortdurend deze link te leggen. Zo ontdekten zij een geval van Joods extremisme: op 1 augustus 1858 stak de vijftienjarige Samuël Abraham Hirsch met een dolk in op dominee Carl Schwartz, een Jood die zich tot het christendom bekeerd had. En dan staat er (bladzij 122): “Net als bij Mohammed Bouyeri, zien we hier een even gewelddadige als uitzonderlijke religieuze radicalisering.”

Even gewelddadig? Misschien, al overleefde deze dominee het wel. Maar even uitzonderlijk? Hoe uitzonderlijk zijn aanslagen door moslims in de eenentwintigste eeuw? Behalve de moord op Van Gogh waren er alleen al in Amsterdam de aanslag op Amsterdam CS door een Pakistaan die Wilders wilde vermoorden, de aanslagen op het Joodse restaurant Hacarmel, de antisemitische mishandeling van een Joods echtpaar, de neergestoken marktkoopman… het is onzinnig om te doen alsof de Joden van toen hierin lijken op de moslims van nu.

 

Racisme willen zien

Waar de gebroeders Lucassen eventuele negatieve aspecten van de huidige immigratie graag willen bagatelliseren, willen ze eventueel racisme tegenover migranten en buitenlanders graag uitvergroten. Vaak gebeurt dit zonder bron (bijvoorbeeld bladzij 253, 256, 271) en soms gebeurt het met bron, maar spreekt de bron zelf de schrijvers tegen.

Zo komt op bladzij 173/174 de Indonesische Abdul Rivai aan het woord, die in 1903 medicijnen studeerde in Amsterdam. Dat gegeven op zich wijst al niet op racisme, maar zijn lovende woorden zijn helemaal duidelijk: “Ik heb altijd respect voor Hollanders gehad; maar als de Hollanders in Indië waren, zoals zij in Holland zijn, dan zou ik voor hen desnoods water van de maan willen gaan halen.” Rivai zegt dus in feite: “De Nederlanders in Indië zijn nette mensen, maar de Nederlanders die ik in Nederland tegenkom zijn nog veel beter!”

En wat concluderen de gebroeders Lucassen vervolgens? “Dit zegt misschien niet alles over het gedrag van de toenmalige Amsterdammer tegenover Aziaten in zijn stad, maar het spreekt boekdelen over dat van de Nederlanders in de koloniën.”

Het moet en het zal negatief zijn… Hoezo ‘spreekt boekdelen’ over de Nederlanders in Indië? Rivai had respect voor hen. En waarom zegt dit “niet alles over het gedrag van de toenmalige Amsterdammers”? Als iets boekdelen spreekt, is het deze positieve getuigenis van Abdul Rivai.

Maar wie racisme wil zien, zal het zien.

 

Vergelijking met de Schilderswijk

Op bladzij 326 kwam ik een bewering tegen over een onderwerp waar ik toevallig verstand van heb: “Net als in de Haagse Schilderswijk vertrokken de oorspronkelijke bewoners dus niet zozeer omdat er migranten kwamen, maar omdat ze zich elders betere en ruimere woningen konden permitteren.” Als bron wordt hier Samen voor ons Eigen van Diederick Klein Kranenburg opgevoerd, maar daarin staat dit niet.

Sterker nog, Klein Kranenburg zegt expliciet dat hij het tegenovergestelde gehoord heeft, maar dit niet nader onderzocht heeft en dat dit best eens uitgezocht zou mogen worden. Hij schrijft op bladzij 349: “De achtergronden van de demografische omwenteling vormen evenwel een intrigerend vraagstuk, waar historici zich nog te weinig mee hebben beziggehouden. In de interviews keerde vaak de klacht terug dat de gemeente voorrang gaf aan de gezinnen van migranten, om zo de oude bewonersgroep uit elkaar te trekken.”

Met dit vraagstuk heb ik me dus bezig gehouden, en de komst van migranten in de wijk speelde wel degelijk een grote rol bij het vertrek van veel Schilderswijkers. Als ik zie hoe de heren Lucassen onderzoek naar de Schilderswijk verkeerd weergeven om hun narratief te ondersteunen, vraag ik me af hoe waarheidsgetrouw ze zijn over Amsterdam.

 

Problemen met integratie

Nog een dubieuze bewering vinden we op bladzijde 393: “Aan de andere kant is er het schrikbeeld van radicaal rechts dat ‘wij’ minderheid worden in eigen land (of stad), met de veronderstelling dat veel nieuwkomers niet (meer) integreren en daarmee ook ‘onze’ waarden en normen plaats zullen maken voor die van hen. Dat laatste is aantoonbaar onjuist en wordt door de voortgaande integratie gelogenstraft.”

Aantoonbaar onjuist? Er zijn talloze onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat de huidige nieuwkomers inderdaad moeite hebben ‘onze’ waarden en normen over te nemen. Lees vooral Het vervallen huis van de islam van Ruud Koopmans, bekijk onderzoeken naar antisemitisme en koranscholen, en vraag even of de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink het rapport over geweld tegen homo’s uit de la haalt.

 

Gemiste kans

Zoals ik al zei: in de beperkte ruimte van dit artikel kan ik onmogelijk alle fouten en verdraaiingen opsommen, maar ik denk dat dit een aardige indruk geeft. En wat een gemiste kans is dit eigenlijk; zo’n interessant boek zo verminken met het doordrammen van een eigen agenda. Hoeveel sterker was het niet geweest om de geschiedenis voor zich te laten spreken?

Want met idealisme is niets mis, en met een boodschap ook niet. Maar als je de waarheid zoveel geweld aan moet doen om je boodschap te onderbouwen, dan wordt het tijd om eens kritisch naar die boodschap te kijken.

 

Indoctrinatie

Verder vraag ik me af of een dergelijke onderneming met publiek geld gefinancierd moet worden. Is dit wat de gemeente Amsterdam voor zich zag toen de gebroeders Lucassen deze opdracht kregen?

En hetzelfde geldt voor de Universiteit van Amsterdam: is het werkelijk in het belang van de geschiedenisstudenten om hiermee geïndoctrineerd te worden? Want weinig studenten zullen het materiaal zo grondig doornemen als ik nu heb gedaan, maar de vertekende weergave zal hen wel bijblijven en hun wereldbeeld vervormen.

Dit boek is weer een steentje in het bouwwerk ‘wetenschappelijk bewezen’ waar bepaalde activisten graag mee schermen. Naar mijn mening zouden serieuze wetenschappers wat vaker openlijk bezwaar moeten maken tegen dergelijk misbruik van het gezag van de wetenschap. Het doet meer schade dan velen van hen schijnen te denken.

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
41 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Eens!
T.z.t. zal ook dit weer benoemd worden in de toekomstige geschiedschrijving als onbegrijpelijk. Maar dan is het wel te laat.
We financieren als belastingbetalers op vele domeinen onze eigen ondergang.
Immigratie is inderdaad van alle tijden, en gecontroleerde instroom met goede handhaving hoeft geen groot probleem te zijn, maar de ongecontroleerde MASSA-immigratie van kansarmen vergroot hun kansen m.i. niet, maar vermindert duidelijk de kansen van de autochtoon, en ontregelt de samenleving.
Denk aan werk, huisvesting, scholing, criminaliteit…

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik wist niet dat Leo Lucassen een broer had. Vond een al genoeg.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ja, dat dacht ik ook gelijk. Kennelijk zijn ze met hetzelfde sop overgoten..
Ik vind het een stel griezels. Die Leo Lucassen sluit moedwillig zijn ogen voor alle giga problemen die massamigratie met zich meebrengt. Ik vind dat grenzen cultuurverraad. Moge duidelijk zijn wat ik van zulke mensen denk.

A.G.
A.G.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik vind één Lucassen al te veel!

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mooi overzicht. Je ziet goed hoe de kongsi tussen wetenschap en in dit geval gemeentelijke overheid werkt. Je huurt specifiek een wetenschapper in van wie je weet dat hij gaat leveren waar je om vraagt. Je betaalt daar een aardig bedrag voor en bovendien kun je hem later beloven dat alle eerstejaars geschiedenis studenten zijn boekje zullen kopen. Vervolgens stapelt de schrijver de ene hoogst betwistbare uitspraak op de andere en beschuldigt iedereen van racisme die de eenvoudig zichtbare en meetbare waarheid durft uit te spreken dat niet alle mensen, en ook niet alle groepen mensen, hetzelfde getalenteerd zijn. Dat is namelijk een van de kernpunten van het debat. Niemand is tegen immigratie. Een heleboel mensen hebben genoeg van kansloze immigratie. Helaas is dat tegen het zere been van zowel socialisten als liberalen, twee universalistische ideologieën die beide menen dat de staat zowel oorzaak als oplossing is van alle problemen, ofschoon op een tegengestelde wijze. Omdat je er gif op kunt innemen dat de personen in verantwoordelijke posities wel beter weten, zij krijgen spreadsheets te zien die wij niet te zien krijgen, is het duidelijk dat er een achterliggende agenda moet zijn voor dit proces wat zich overigens in de complete Westerse wereld afspeelt.

E. Vreeland
E. Vreeland
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De agenda is volken menging en cultuur menging.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In Ongehoord Nederland heeft vandaag de gast heer Dales(VVD) nog voordat hij de fatsoenprobleem bij de linkse partijen heeft bekritiseerd zijn ongenoegen uitgesproken over de beperkte journalistieke professionaliteit van ON in verband met de uitzending waarin Filip Dewinter zijn omvolking theorie naar voren bracht. In plaats van dat hij de “omvolking” met bewijzen had bestreden en deze naar de rijk der fabelen had gestuurd maakte hij zich druk over dat er weinig weerspraak zou zijn door de panelleden en eigenlijk dat Dewinter met “zijn onzin” een podium werd geboden. Eigenlijk wat de MSM al lang doet, alleen eigen linkse stem mag gehoord worden, weg democratie! Om deze reden is de Ongehoord Nederland juist ontstaan. Hier zat een VVD-er met twee gezichten zoals wij de huidige VVD met hun leugenachtige baas kennen. Problemen met naam noemen en deze bespreken blijk ook voor hem onmogelijk met al die gesmolten boter op zijn hoofd. Met de VVD heb je geen PvdA nodig dat heeft de heer Dales vandaag wel bewezen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Die linkse mensen hebben net zo kort lontje en net zo weinig redeneringsvermogen als de islamieten.

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Helemaal mee eens Ongehoord Nederland laat z’n gasten uitpraten. Dat is iets wat ontbreekt bij de talkshows op de NPO en RTL4. Wel hoor, maar geen wederhoor. Een gebrek aan objectiviteit, of niet Eva Jinek. In het verleden heeft Jan Roos het wel eens aangekaart, nou ze hing prompt in de gordijnen. En momenteel is zij volledig terecht de gebeten hond. Tsja, als de kijkcijfers dalen maakt ze rare sprongen, dit terzijde. Overigens gaf Dales ook een sneer naar het NOS journaal dat siert hem dan ook wel weer. Dat komt niet zo vaak voor bij een lid van een kartelpartij. En precies, degenen die beweren dat de VVD altijd nog een liberale rechtse partij is. Die adviseer ik om maar lekker verder te gaan slapen want dat is de VVD allang niet meer. Onder Frits Bolkestein was de VVD nog een rechtse liberale partij.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Roberto

Dales wou misschien zijn sneer van de dag ervoor beetje verzachten om Dales de rechtvaardige te spelen maar ik ben niet overtuigd van zijn oprechtheid want wat hij toen zei was eigenlijk dat ON geen podium mocht geven aan Dewinter. Maar dan kun je gelijk ook ON opdoeken want zoiets is juist de reden van het ontstaan van dit omroep.

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Gistermiddag bij ON kwamen ze er op terug, het akkefietje kwam zelfs ter sprake bij Beau. Dat het een schande was om de Winter uit te nodigen. Arnold Karskens maakte kort metten met deugend links. En de Winter heeft natuurlijk volledig gelijk dat er sprake is van omvolking. Ben het volledig met je eens dat Dales op de stoel zat van de Rechter. Maar als een rechtse politicus in een talkshow kritisch wordt dan word hij onderbroken door hem in de reden te vallen, hem niet ui te laten praten, Of over te schakelen naar een ander onderwerp. Dales kan dan wel zijn mond vol hebben van kritisch. Laat die talkshows en Nieuwsuur critici maar eens uit praten. Dan komen we al een stukje verder.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Roberto

Lees ook in Wynia’s Week artikel over omvolking. Beladen maar juiste benaming.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Lees ook wat Abdelkader Benali schrijft in Trouw (Google nieuws) dan jen je de plannen. Geen complot gewoon plannen.

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik heb de column van Syp Wynia gelezen : Straks heeft de helft van NL een ‘migratieachtergrond’ Als dat geen ‘omvolking’ mag heten, wat is het dan wel??? Vlijmscherpe column waar Wynia het volledig eens is met De winter. Ook de kamervragen op initiatief van opper linkse terpetijnseiker Sjoerdsma om ON van de T.V. te krijgen zegt alweer heel veel. Carolijn v/d Plas heeft al duidelijk aangegeven -volledig terecht overigens- dat de politiek daar helemaal niet over gaat. En bij een eventueel wetsvoorstel TEGEN!! zal stemmen. Het is aan ON om te bepalen wie de gasten zijn en NIET!!!! de politiek. Het woord omvolking komt ook in het illustere rijtje van politieke uitspraken in het verleden :
Eigen volk eerst (Hans Janmaat)
Nederland is vol (Hans Janmaat/Pim Fortuyn)
De Islam is een achterlijke beweging (Pim Fortuyn)
De ongevaccineerden zij de nieuwe joden (Thierry Baudet)
En nou komt het hele hypocriete ALLEEN!!!! Links mag het woord omvolking en de tweede wereldoorlog benoemen, want dan mag het ineens wel, de politiek is echt ongeneeslijk ziek.
De columns van Abdelkader Benali die kan ik niet lezen omdat ik geen digitaal abonnement heb op Trouw. Maar de titels : Met Ongehoord krijgen we vreemdelingenhaat op radio en TV en ………….,

Roberto
Roberto
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

………….., Van mij kan de omvolking niet snel genoeg gaan. Dat zegt al een hoop over de schrijver. Dat is een extreem links krankzinnige gestoorde man die overduidelijk Nederlanders haat. Ik heb Trouw overigens nooit gelezen, maar die kan je op dezelfde linkse stapel gooien als NRC, Volkskrant en het AD. In het verleden had de Telegraaf ook een goeie columnist : Bob Smalhout, helaas niet meer onder ons. Maar voelde net als Syp Wynia perfect aan wat er leefde onder het volk. Abdel Kader noemde het al : vreemdelingenhaat. Vreemdelingenhaat komt op korte of lange termijn naar Nederland. Wat bij onze Oosterburen ook is gebeurt onder Kohl. De oorzaak is de lamlendige politiek en de krankzinnige EU en NIET!!!! Ongehoord Nederland.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden

Uw woorden zou ik niet gebruiken. Persoonlijk denk ik eerder dat zij nu eenmaal hun pad hebben gekozen, dit al jaren zo nadrukkelijk in de media hebben verdedigd, dat ze niet anders meer kunnen als dit pad blijven bewandelen. Of het de toets van factcheckers kan doorstaan is de vraag. Maar in ieder geval levert het een mooie som op, blijkt uit de beloning. Geef de gemeente Amsterdam het kader waar ze om vraagt, inclusief gewenste uitkomst, zonder kritiek op de wel heel doorzichtige vergelijkingen, en het gaat zelfs onderwezen worden!
Hoe geïndoctrineerd wil je het hebben?

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

De machthebber schrijft geschiedenis. De waarheid is voor later.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Net 20 weggegooide berichten van Rutte gelezen via Geen Stijl. Zo wordt gecommuniceerd in de hoge regionen. Volgens mij zijn wij met gisteren nog niet klaar.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ze promoten in feite chaos. Want ongecontroleerde massamigratie van mensen uit verschillende oorloggebieden is echt een groot gevaar voor onze samenleving. Zij hebben lak aan alle problemen die ‘gewone mensen’ in Europese steden die geen geld hebben om uit de verpauperende steden te vertrekken, tegen gaan komen. Dat vind ik ZEER kwalijk.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Daar geef ik u volledig gelijk in, en ook ik beschouw die onverhulde propaganda voor massa immigratie als zeer kwalijk.
Alleen ben ik voorzichtiger met kwalificaties als n@zi en verachtelijk.
Dan geef je juist hen de munitie om je niet serieus te hoeven nemen.
Als we echter zo massaal mogelijk blijven doorgaan met (nette maar) felle discussies en onderbouwde feiten die hun beweringen onderuit halen, zullen we uiteindelijk de wokewaanzinpolitiek kunnen keren.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Overduidelijk is, dat deze heren in een bubbel leven en blind zijn voor wat er zich afspeelt in dit land en dan toch net doen alsof zij er alles vanaf weten.
Wat voor een toekomst zien zij voor Nederland? Wij zijn al met bijna 18 miljoen, met steeds grotere problemen.
Kennelijk kan het ze niet hard genoeg gaan.

Misschien heeft het meer te maken met de inkomsten van hun boek.

Ada de Boer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Maaike, bedankt voor – weer – een uitstekend artikel!
Ter aanvulling mbt vergelijking van immigranten toen en nu. De verschillen zijn groot:
1. immigratie nu vindt over een lange tijdsperiode plaats, al ruim 60 jaar. Ter vergelijking: de Franse Hugenoten kwamen tussen 1685 en 1710, een periode van 25 jaar. De komst van steeds weer nieuwe Turken en Marokkanen leidde bij toenmalig minister van binnenlandse zaken Dales tot de verzuchting: hoe kan ik soep maken als er steeds weer nieuw water bij komt? M.a.w. Integratie is moeilijk als steeds weer nieuwe, onopgeleide immigranten die de taal en Ned normen niet kennen, binnenkomen.
2. De immigranten nu blijven steeds in contact met land van herkomst via regelmatig vakantie in thuisland en gebruik internet. Kortom: mensen blijven onder voortdurende invloed van normen en waarden van thuisland.
3. Er vindt bewust beïnvloeding plaats , bij Turken via godsdienstministerie Dhyanet, en andere moslims beïnvloeding van allerlei jihadistische groepen.
4. Immigranten nu kunnen rechtstreeks naar de bijstand, immigranten toen moesten zelf hun broek ophouden.
5. Door neef-nicht huwelijken, soms zelfs over meerdere generaties, is er een relatief grote groep derde en vierde emigratie Turken en Marokkanen die allerlei mentale problemen of relatief lagere verstandelijke vermogens heeft.
Bovenstaande punten maken de vergelijking van de broers Lucassen tussen immigranten toen en nu, eigenlijk zinloos.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Laat die broertjes een een jaar in een zgn prachtwijk gaan wonen, dan kunnen ze uit ervaring spreken, dat doen ze niet en dat willen ze niet.

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Iets met fout en landverraad..!?

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

die Lucassens zijn brood-influencers en geen wetenschappers die de Objectiviteit liefdevol omhelzen, begroet ze met : voor kennisname aangenomen v.k.a. , meer zijn ze niet waard.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  s.f.hoekstra

Zo ga je echt aan wetenschap twijfelen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“I love Amsterdam” werd weggehaald omdat de migratie het echte DNA van Amsterdam is, een MDNA dus.
“I take Amsterdam” zou toepasselijker zijn.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Scherp.

Anita
Anita
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed geschreven en onderbouwd, Maaike! Feiten verdraaien is een kunst op zich, dat kan Lucassen wel erg goed. Misschien moet de Randstad dan zich maar afscheiden van de rest van Nederland, kunnen ze doen wat ze willen!!

Paulus
Paulus
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Professor Leo trekt op Twitter ook doorlopend de racismekaart bij eenieder die twijfelt aan al het geweldigs dat immigratie ons bood en biedt.
Alleen dat al is wetenschappelijk onjuist, flauw en het werkt verlammend op elke discussie.
Je kunt de twijfel aan culturele en religieuze matchbaarheid van immigranten niet automatisch onder de noemer racisme vatten.

Kees
Kees
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Herkenbaar. Ik ken de Schilderswijk. En oude bewoners kregen de indruk vreemdelingen te worden in hun eigen wijk. Daarom wilden ze verhuizen.

Het zou verder wel eens kunnen zijn dat er een bepaalde uitkomst van dit “wetenschappelijk” onderzoek is gekocht. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, luidt een spreekwoord. Maar dat kunnen we nooit te weten komen.
Wat we wel weten is hoe minderheden worden vervolgd in islamitische landen. Dat negeren is niet wetenschappelijk.

nanko55
nanko55
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat de broertjes Lucassen keer op keer laten zien is dat ze bewust naar de van te voren vaststaande conclusie toe werken.
Iedere keer weer.
Makkelijk scoren zo.

Boeddha18
Boeddha18
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Misschien moeten de heren Lucassen eens een lange wandeling maken door Rotterdam West zodat zij met eigen ogen kunnen constateren dat er van voortgaande integratie geen sprake is.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“……dat dit best eens uitgezocht zou mogen worden”.
Het bewust buiten het onderzoeksveld houden van (negatieve) effecten van bijv. ‘uitingen van mohammedanisme in de openbare ruimte’, spreekt op zich al boekdelen. Ik denk dan: bewindspersonen met boter op hun hoofd voelen de bui al hangen (Dus die sturen aandacht en geldstromen andere kanten op).

pascal
pascal
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In tegenstelling tot de schrijver ben ik van mening dat er niks mis is aan het hebben van idealen maar dat het mis gaat door idealisten met hun idealisme. Realisme en realiteitszin vormen een betere, de beste basis om idealen om te zetten in beleid. Idealisme is gestoeld op emotie want alle idealen moeten haalbaar zijn en allemaal tegelijk ongeacht conflicterende belangen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pascal

Inderdaad niets mis met het hebben van idealen, maar dan wel graag op individuele basis, en niet als het ideaal van NGO’s, WEF, VN, WHO, Bilderbergers tot onrealistisch beleid met vergaande consequenties voor een samenleving wordt gebombardeerd.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  pascal

Eigen idealisme mag je prediken maar nooit opleggen.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Zonodig wordt de werkelijkheid aangepast als die niet past in het plaatje”

Een toepasselijke op alle lagen van de (zeer) hoge tot (zeer) lage ambtenarij, inclusief het hele regeringsclubje in Den Haag, niet alleen op het onderwerp ‘immigratie’ maar op alle denkbare situatie’s, van klein en wellicht onbeduidende impact t/m belangrijke situaties voor een hele stad en ook ons land.

Als een wet, regelgeving of richtlijn, uitgevaardigd door de overheid zelf niet past, wordt diezelfde wet, regelgeving of richtlijn zodanig aangepast totdat het wel past. En als dat niet lukt zijn er nog genoeg wettelijke mogelijkheden om een wettelijk recht helemaal buiten werking te stellen.

Voorbeeld?
Er wordt een megalomaan (te groot en te hoog) flatgebouw te dicht aan een hoofdverkeersweg gepland, midden in een stad, het e.e.a. wegens ‘ruimtegebrek’ maar wel met het achterliggende idee dat de ontwikkelingsmaatschappij en de aannemer er anders financieel niet uitkomen.
Dat geeft problemen met de geldende regels voor geluidbelasting van de gevel.
Er wordt een of andere dienst (of specialist) gevonden die daar wat rek in aanbrengt om de planning onverkort door te laten gaan. Er kunnen best wel wat dB’tjes bij!
Lukt dat niet?
Dan is er nog de crisis- en herstelwet (zonder beroepsmogelijkheden).

Ander voorbeeld?
De PIP (Provinciaal Inpassing Plan)

Deze worden, als zijn ze inmiddels 20 jaar of langer geleden op basis van modellen verzonnen, onverkort toegepast. Ook als de situatie’s in de voorbije decennia significant zijn verandert en ook als nieuwe nieuwe modellen inmiddels een geheel andere werkelijkheid laten zien.

Democratie?

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Als migrant Vincent van Gogh niet in Frankrijks was gaan schilderen had dat land nooit het impressionisme gekend. Zoiets Leo?

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Personen die geld, soms veel geld aan deze gelukszoekers verdienen promoten deze invasie van gelukszoekers.
Dat is van toepassing op al die gasten, die zogenaamd humaan, voor eigen gewin deze stroom intact houden.

Jan.V
Jan.V
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zou dit artikel maar goed bewaren. Kan nog wel van pas komen in de toekomst

41
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x