Hetze tegen Ongehoord Nederland is hypocriet en gevaarlijk

Je kan de democratie niet redden door haar af te schaffen

Titelfoto bij artikel Hetze tegen Ongehoord Nederland is hypocriet en gevaarlijk Maaike van charante opiniez

Foto: ©️Ongehoord Nederland

De pogingen om omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel te werken zijn een teken aan de wand. Juist bij degenen die beter zouden moeten weten, lijkt weinig besef meer te zijn van de waarden waarop onze democratische rechtsstaat gebouwd is. Ieder die deze waarden werkelijk hoog acht, zou voor Ongehoord Nederland op moeten komen, schrijft Maaike van Charante.

De NPO heeft staatssecretaris Uslu (D66) gevraagd om de vergunning van omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Dit nadat de NPO voor de derde keer een hoge boete aan de jonge omroep heeft opgelegd, deze keer gaat het om 131.885 euro. En waarom? Omdat volgens de NPO “in het actualiteitenprogramma Ongehoord Nieuws “stelselmatig” de journalistieke code van de NPO is overtreden.”

 

Journalistieke codes NPO

De NPO verwijst hierbij naar onderzoek van de NPO-ombudsman van juni 2022. Citaat van de ombudsman: “In journalistieke programma’s van ON wordt ruimte gegeven aan aantoonbaar onjuiste informatie: passief wanneer een presentator niet doorvraagt of aantoonbaar onjuiste informatie geuit door gasten niet tegenspreekt, en actief in eigen teksten van presentatoren of in reportages met aantoonbaar onjuiste opmerkingen en niet-bevraagde aantijgingen.”

Wie dit leest zou kunnen denken dat de Nederlandse omroepen verslaggeving van de hoogste kwaliteit leveren. Vergezichten verschijnen voor ons geestesoog van programma’s waarin een zorgvuldige afweging van feiten plaatsvindt, en deskundige gasten in gezelschap van integere presentatoren op het scherpst van de snede met elkaar debatteren.

Helaas is dit niet de alledaagse werkelijkheid in Nederland. Doorgaans wordt aan de talkshowtafels gekeuveld door gasten die zijn uitgezocht op hun populariteit in plaats van op hun diepgang. En de belangrijkste maatstaf waaraan zij gemeten worden, is dat hun mening binnen de toegestane bandbreedte van het dominante narratief blijft. De beruchte divibokaal mat diversiteit van huidskleuren en geslacht, niet van meningen.

 

Meten met twee maten

De hoge eisen die aan Ongehoord Nederland gesteld worden, gelden niet voor de andere omroepen. Wie beweert dat ON uniek is in het overtreden van regels, negeert de veel grovere fouten die andere omroepen ongestraft kunnen maken. Dan gaat het niet om relatief kleine overtredingen als eenzijdige informatie – of niet doorvragen wanneer een gast iets zegt wat niet klopt – dan gaat het om regelrechte leugens en laster.

 

Grenzen vrijheid van meningsuiting

Wie beweert dat ON de grenzen van de vrijheid van meningsuiting overschrijdt, mag zich afvragen of hij voor andere omroepen dezelfde normen aanlegt. Een mening waar je het niet mee eens bent, zelfs een mening waar je je door gekwetst voelt, hoeft nog niet verboden te worden. De grens voor de vrijheid van meningsuiting ligt bij het punt waar uitspraken anderen werkelijk schade doen. Die grens – te bepalen door de rechter – ligt bij dreiging met geweld of bij smaad en laster.

Het is schrikbarend hoe weinig besef er in de top van onze samenleving blijkt te zijn van wat de grondslagen van onze democratie zijn. De vrijheid om meningen te verkondigen waar anderen het niet mee eens zijn, is misschien wel het belangrijkste grondrecht dat we hebben. En de vrijheid om die meningen binnen de NPO te verkondigen – na keurig volgens de regels voldoende leden te hebben geworven – hoort daarbij.

 

Tolerantie

In feite draait dit om tolerantie. En tolerantie is niet: die afwijkende meningen toestaan waar jij geen moeite mee hebt, maar juist die meningen toestaan waar jij wel moeite mee hebt. Wat mij brengt op de veel aangehaalde paradox van Popper, die zou rechtvaardigen waarom we sommigen het zwijgen op moeten leggen.

Wat opvalt is dat degenen die deze paradox graag citeren, zelden het volledige citaat gebruiken. Zij laten het het liefst bij de eerste zin. “Als we onbeperkt tolerant zijn, ook tegenover intoleranten, als we niet bereid zijn een tolerante samenleving te verdedigen tegen de aanval van de intoleranten, dan zullen de toleranten vernietigd worden, en de tolerantie met hen.”

Wie daar stopt, kan anderen het zwijgen opleggen door te beweren dat hun vrijheid van meningsuiting uiteindelijk zal leiden tot dictatuur. Maar lees vooral verder. “Met deze formulering wil ik bijvoorbeeld niet zeggen dat we de uiting van intolerante filosofieën altijd moeten onderdrukken; zolang we ze met rationele argumenten kunnen weerleggen en ze door de publieke opinie in toom kunnen houden, zou onderdrukking zeker onverstandig zijn.

 

De grens volgens Popper

Waar ligt volgens Popper de grens voor het verbieden van meningen?

“Maar wij moeten het recht opeisen om hen zo nodig zelfs met geweld te onderdrukken; want het kan gemakkelijk blijken dat zij niet bereid zijn ons met rationele argumenten tegemoet te treden, maar beginnen met alle argumenten te verwerpen; zij kunnen hun volgelingen verbieden naar rationele argumenten te luisteren, omdat die bedrieglijk zijn, en hen leren argumenten met de vuist of met het pistool te beantwoorden. In naam van de verdraagzaamheid moeten wij dus het recht opeisen om de onverdraagzamen niet te aanvaarden.”

Popper legt de grens bij de weigering om nog in debat te gaan, en in plaats daarvan geweld te gaan gebruiken. En kijk nu eens naar de toestand rondom Ongehoord Nederland. Wie zijn hier degenen die weigeren in debat te gaan? Wie zijn hier degenen die geweld willen gebruiken? Zijn dat de mensen van ON? Het zijn eerder degenen die hen met alle middelen uit willen sluiten.

Degenen die zich beroepen op de paradox van Popper zien zichzelf als de toleranten, die de beschaving verdedigen tegen de intoleranten. Deze mensen hebben dringend een spiegel en een cursus grondrechten nodig. En het is meer dan beschamend dat een partij als D66 zo ver is afgegleden, dat haar Kamerleden vooraan staan bij de roep om een verbod op Ongehoord Nederland.

 

Waarheid in pacht

Anno 2023 willen politici, wetenschappers en omroepbazen bepalen welke meningen worden toegestaan en welke niet. Zij willen zonder debat bepalen wat waarheid is. Dit getuigt van een verbijsterende arrogantie. Hoe kunnen zij denken onfeilbaar te zijn? Hoe kunnen zij denken dat zij anderen niet nodig hebben, dat zij niets van hen kunnen leren? Een werkelijk wijs mens weet dat hij niet alles weet.

 

Wat er op het spel staat

Onze samenleving is verre van volmaakt, maar we staan wel op de schouders van reuzen. De grondslagen van onze democratische rechtsstaat – de grondrechten, de scheiding der machten, het legaliteitsbeginsel en de onafhankelijke rechtsspraak – zijn in de loop der eeuwen moeizaam tot stand gekomen. Ze zijn nooit vanzelfsprekend geweest, en we hebben er maar al te vaak niet werkelijk naar geleefd.

Maar dat is geen reden om deze zaken nu maar aan de kant te schuiven. We zouden deze grondbeginselen moeten koesteren en ernaar moeten streven om het beter te doen, niet slechter. Want hoe gebrekkig onze uitvoering ervan misschien ook is, alleen in deze ordening kan elke burger veilig leven. Alleen op deze manier heeft ook de zwakste rechten.

De sterken in onze samenleving lijken steeds vaker te denken dat zij zo verlicht en weldenkend zijn, dat zij voor anderen kunnen bepalen wat zij mogen doen, zeggen en zelfs denken. Deze lieden zien overal extremisme, behalve bij zichzelf. Het ene moment verklaren zij hun liefde aan de democratie, het andere moment nemen zij anderen hun grondrechten af  ‘om de democratie te beschermen’.

Wat voor mooie woorden je daar ook voor bedenkt, het einde van deze weg is een dictatuur.

Je kunt de democratie niet redden door haar af te schaffen.

 

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
55 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Kritiek geleverd op regeringsbeslissingen heet tegenwoordig complottheorie.
Journalistieke code houd kennelijk in een simpel verbod op waarheidsvinding. Alle omroepen doen daar aan mee behalve ON die deze verbod wil doorbreken. Dus moet ON verdwijnen. Don’t shoot the messenger. Die levert dienst aan de democratie door de keerzijde te belichten die anders het licht nooit bereikt. Als je dit niet toelaat dan wil je ook geen democratie. Iedereen betaald nu maar niet iedereen wordt bediend. Voer dan weer kijk en luistergeld in dan kan de burger zelf uitmaken wat ie wil horen en zien. Het afschaffen ervan had het doel om alle macht over de media op een centrale punt te houden. Met de kennis van nu zouden we het gerust een complot kunnen noemen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het wás geen complot, toen, een overkoepelend NPO was noodzakelijk omdat er zoveel uiteenlopende (!) zogenaamde zuilen waren. Op confessionele leest, of politiek…
Die hadden ook allemaal een eigen smoel, daar keek je naar of gruwde je van.
Kon je als kijker gewoon zelf beslissen.
Blijkbaar kan dat nu niet meer, alles moet gelijkgeschakeld zin naar het heersende narratief, en dan heiligt dát doel alle middelen.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

De klant is beslist niet de koníng wat overheid betreft.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

En als je in complottheorieën geloofd ben je automatisch een verdachte van rechts extremistisch gedachtegoed voor de A.I.V.D..
Met dank aan de NPO.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Complot is een vies woord geworden dus wordt een vieze eigenschap aan toegevoegd. Toch is complot maar een verschijnsel die ontstaat wanneer transparantie verdwijnt samen met de dialoog.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

In de ogen van de overheid is iedere burger die kritiek op het beleid heeft een verdachte complotdenker.
Klimaat, stikstof, migratie, noem het maar op. De NPO stelt de vensters van het narratief vast en iedereen die daar buiten treedt is verdacht. Per definitie.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zo viel het mij op dat er bij de NPO aandacht was voor het boek de stikstoffuik van Arnout Jaspers. Harde kritiek op overheidsbeleid. Kennelijk moet het narratief voor het stikstofprobleem wat ruimer worden genomen.
Ik denk dat er een omslag in de probleemstelling bij de overheid gaat komen. Ik kan hier zelfs een paar redenen voor verzinnen.
Er is al vertraging bij het onteigen en uitkopen van boeren opgetreden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Nee joh. Dat is ook omdat ze dat boek niet meer konden negeren. Beetje aandacht, quasi terloops, zie je wel dat we er oog voor heben.
Ondertussen hebben ze gisteren alvast weer -tig EXTRA klimaatmaatregelen en stikstofmaatregelen afgesproken (dus bovenop wat er al is he) en mag Frenske van Brussel zijn megalomane plannen uitvoeren.
We worden allemáál uitgekocht, en dat is al volop bezig.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De laafjes bij de NPO (voornamelijk D66) stellen de kaders niet hoor, die krijgen hun opdracht van de boven hén gestelden in de regering en binnen D66. Het zijn gewoon werktuigen in handen van die facties op het wereldtoneel die de westerse natiestaten willen ontbinden.
Weerwoord en tegenspraak helpt dan niet natuurlijk. Het is in dat opzicht ook wel weer érg toevallig dat in de VS Tucker Carlson en Lemon en nog wat ‘rechtse’ tv-figuren weg moesten na intensieve druk van de extreemlinksen, en een paar dagen later gebeurt het kaltstellen van ON hier.
Toeval bestaat natuurlijk, maar heel veel gelijksoortig toeval in 1 richting kun je niet anders zien dan een complot.

John
John
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoor op de NPO eigenlijk alleen stellingen die geponeerd worden. In talkshows op tv, maar ook op radio wordt een bijvoorbeeld een mening over het milieu besproken. Ik luister erna, zoals ik vroeger op school ook naar de meester luisterde. Die wist hoe het zat, en dat hadden we zo te leren als de waarheid. Maar in deze tijd is de waarheid vaak niet zoals hij op het eerste gezicht lijkt of logisch is. Als je zaken vanuit een ander perspectief bekijkt, liggen ze vaak anders. Soms hebben mensen of organisatie een belang bij iets, waardoor de waarheid een klein beetje (of veel) verdraaid wordt. Daarom zou ik zo graag op radio en tv willen zien dat als iemand een stelling verdedigd, er iemand anders bij zit die een geheel andere zienswijze heeft.
De mening van de gespreksleider(ster) interesseert mij eigenlijk niet. Ik wil 2 deskundigen die mekaar de tent uit vechten, met een gespreksleider(ster) die de zaak alleen in de hand houdt, verder niets. Aan het einde bepaal ik dan zelf wel wat mij het meeste aanspreekt. Dat vind ik dus bij de NPO absoluut niet.
De NPO is een propaganda machine.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  John

De NPO laat mensen met een afwijkende mening en/of kritisch niet toe in hun programma’s. Het OP1 nieuws is een aanfluiting voor objectieve berichtgeving. Doe wat ik zeg, niet wat ik doe.

els
els
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

“De NPO laat mensen met een afwijkende mening en/of kritisch niet toe in hun programma’s.”

Wel heb ik gisteren, met enige verbazing, genoten van de, weliswaar AVRO/Tros Een vandaag uitzending, waarin de teloorgang van D66 uitgebreid uit de doeken werd gedaan. Vanaf de vreugdedans van Kaag op tafel, vanwege de 24 zetels en vervolgens een grafiekje van de daling in het aantal tot en met nu. (Kaag: regeren is halveren.) Daar bovenop de mededeling dat D66 in geen enkele provincie mee gaat regeren.
En dan de geïnterviewde Rob Jetten, die tegen beter weten in blijft beweren dat het goed gaat met D66, Sigrid Kaag die zich niets van de peilingen zegt aan te trekken en denkt dat ze als “mens” gewaardeerd wordt en daardoor gewoon haar eigen programma door kan voeren.
Ik denk dat dit D66 nog meer zetels kan gaan kosten. dus ik zou zeggen: ga zo door.

Youp
Youp
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

“Het is schrikbarend hoe weinig besef er in de top van onze samenleving blijkt te zijn van wat de grondslagen van onze democratie zijn. ”
De grondslagen van de democratie worden uitstekend begrepen. De democratie doet er echter niet zo toe.

“In feite draait dit om tolerantie.”
Welnee, het draait om macht en controle. Precies daarom heb je door de staat gecontroleerde media organen. Als je voor het vrije debat bent dan… laat maar gaan.

Waarom denk je dat er geen Russische zenders meer te zien zijn?
Er moet voorkomen worden dat de Russische kant van het verhaal op een verstandige, redelijke wijze, en met feiten onderbouwd, gepresenteerd wordt.

Voor de staat is het essentieel om het narratief te controleren. Daarom is het onacceptabel voor hen om verstandige, redelijke, goed onderbouwde kritiek op hun agendapunten toe te staan, zoals die bv via ON gepresenteerd worden. Vervolgens wordt een setje WC-eend organisaties geactiveerd – die allemaal door de staat betaald en gecontroleerd worden – om ON te neutraliseren.

Het was ook wel een beetje naïef van ON om te denken dat ze hier mee weg kunnen komen. Gelukkig is er hoop. Decentrale, gespecialiseerde blockchains vormen het uitgelezen platform voor nieuws en debat omdat deze niet door een overheid gestopt of tot gehoorzaamheid gereguleerd kunnen worden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Dat een platform voor meerzijdig nieuws en/of debat als het ware ondergronds zou moeten gaan, omdat extreemlinks in onze ‘open’ democratie geen tegenspraak of weerwoord tolereert, is toch werkelijk van de pot gerukt.
Wie of wat volgt? Johan Derksen?

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Wat of wie stopt dit dictatoriale gedrag?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Wie? Dat zouden de burgers in dit land moeten zijn.
Wat? Opstaan (als in vreedzame opstand, maar dan wel langdurig en massaal) tegen het wanbeleid, aftreden van dit rariteitenkabinet (de facto een D66-dictatuur) eisen, en nieuwe verkiezingen.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Inderdaad zouden de burgers moeten doen. Helaas vinden nog teveel burgers dat het hun niet raakt en worden wreed wakker geschut wanneer er geen weg meer terug is en de opstand niet meer vreedzaam kan zijn.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Hen ipv hun sorry

Ronald
Ronald
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ik veroordeel de blokkering van vrije nieuwsgaring. Heb geen enkele fiducie in Russische nieuwsgaring, de vele uitgeweken Russen evenmin. Poetin leidt een maffiastaat. Dus denk daar maar aan.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ronald

Kijk, hier zien we dus het resultaat van de blokkering van vrije nieuwsgaring. Poetin heeft Rusland uit het slop getrokken toen het ineenstortte in de jaren 90. Hij is dus een hele capabele leider en razend populair in Rusland zelf. Ook is hij één van de leiders van de nieuwe multipolaire wereldorde die er schoon genoeg van hebben steeds te moeten buigen voor de VS en hun dreigingen van regime change. Inmiddels omvatten de BRICS+ meer dan 6 miljard mensen en is hun verzamelde economie groter dan het steeds kleiner wordende kringetje rond de VS. Toch proberen westerse media mensen wijs te maken dat deze man een nieuwe Hitler is. En hele volksstammen geloven dat. Zoals ze ook geloven dat er een klimaatprobleem is, een stikstofprobleem, dat vluchtelingen geholpen moeten worden – die bij nader inzien geen vluchtelingen zijn en al helemaal niet uit een oorlogsgebied komen – en ga zo maar door.

Andre
Andre
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ronald

Ik heb ook weinig vertrouwen in Russische nieuwsgaring – ongeveer net zoveel als dat ik vertrouwen heb in de nieuwsgaring van de NPO.
Maar ik heb er wél vertrouwen in dat Russische zenders in staat zijn om het Russische standpunt, Russische belangen en Russische beleving over te brengen.
Ik heb ook vertrouwen in dat het zinnig is om je te informeren over beide kanten en dus ook echt te beseffen dat er nu eenmaal verschillen zijn in standpunt en belangen en daaraan verbonden conclusies.
Dat ontbreekt nu helemaal in het ‘vrije’ westen. Het is al jaren zo dat we maar één standpunt voorgeschoteld krijgen: elke dag hetzelfde deuntje, gespeeld met verschillende instrumenten. Het ‘vrije’ westen vertegenwoordigt de enige juiste universele waarheid.
Juist het kunnen inzien dat verschillende culturen en landen verschillende belangen en verschillende standpunten hebben, scherpt de geest en beschermt tegen de hoogmoed, de ‘folie des grandeurs’.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Zo ontstaat er een uiterst eenzijdige kijk op de werkelijkheid. Dat is ook wat het systeem zwak maakt. Er wordt een blinde vlek gemaakt bij de mensen die in dat systeem moeten functioneren. Op de lange duur saboteert het systeem zichzelf doordat mensen niet goed meer kunnen functioneren door die blinde vlek.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

De mensen in Rusland weten wat er niet klopt aan het nieuws zoals het daar gebracht wordt. Er is daar een gezond wantrouwen.
Hier zijn te veel mensen die overtuigd zijn van de objectiviteit van het nieuws zoals dat hier gebracht wordt. Zij vertrouwen er volledig op goed geïnformeerd te zijn.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ronald

En onze glashard, zeg maar gerust permanent, liegende MP Mark Rutte die overal mee wegkomt en met fluwelen handschoentjes wordt behandeld door de NL-se journalistiek vind je wel dikke prima….. Huh??? Toeslagen-affiare, Groningse-aardbevingen-affaire en ga zo maar door. Komt op mij toch echt over als een Maffiastaat… Toch?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ronald

Ik vertrouw ook geen Russisch nieuws, evenals trouwens ‘nieuws’ uit de VS, het UK, en de msm hier.
Je moet tegenwoordig tussen de regels kunnen lezen, horen en zien, en vooral vaststellen dat er veel niet wordt bericht.
Maar het blijft treurig dat, hoewel ingestoken nepnieuws uiteraard van alle tijden is, het momenteel zo erg en opzichtig is dat je nix en niemand meer kunt vertrouwen, het allerminst de instituties, de media en de roverheid.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ronald

Goh, je hebt geen vertrouwen in RT? Ik vind het geweldige zender en ik ben een groot fan van editor-in-chief Margarita Simonyan. Wel een beetje spijtig dat ze in 2022 and 2023 werd gesanctioneerd door o.a. de EU voor het verspreiden van wat desinformatie over dingetjes zoals de oorlog – excuus/correctie – de ‘speciale militaire operatie’ in de Oekraïne. En, oja, die rottige Alexei Navalny heeft, omdat ‘ie een hekel aan haar heeft, wat anti-corruptie filmpjes over haar online gezet. Maar dat zijn allemaal leugens natuurlijk.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Zanten

Tja, hier worden omroepen verboden die een verkeerde mening hebben.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het ligt nu bij de D66 staatssecretaris.

Ronald
Ronald
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Een uitstekend en terecht stuk.

Als de NPO haar werk zou doen volgens de journalistieke maatstaven zou ON geen bestaansreden hebben. Juist op het gebeid van klimaat, stikstof, immigratie en woke blijven alle omroepen volstrekt in gebreke. Manipulatie, steeds dezelfde usual suspects aan tafel, nooit doorvragen, citaten uit hun context halen, etc. Jaar in jaar uit.

De NPO66 pretendeert inclusief ( walgelijk woord ) te zijn, blijkt alleen te gelden voor lieden met dezelfde opvattingen.

Een geraffineerd spel wordt met ons gespeeld. De oogst is inderdaad een verdergaande uitholling van de democratie.

Hannah
Hannah
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

ON wordt het slachtoffer van een politieke afrekening D66 De partij die mij vroeger inspireerde is er mede debet aan.
Ik schaam er me bijna voor dat ik ooit op die club van humorloze, zure drammers heb gestemd . Er zit geen enkele ruimte in hun standpunten. Wat is er nog democratisch aan?
Ook vandaag na het bekend worden van de nieuwe cijfers over hun dramatische verlies aan zetels gaan ze niet bij zichzelf te rade:
.” Zij zijn op de goede weg Ik kan mijzelf in de spiegel aankijken en verkiezingspools interesseren mij niet “ zei minister Kaag vanavond op tv. Deze hautaine houding van “Wij weten wat goed voor u is” is ook mede de oorzaak van wat er nu speelt bij ON Bij hun missie voor een “,beter Nederland” is ON een stoorzender omdat ze durven doorvragen en doordenken. En dat is lastig Dan moet je goede tegenargumenten hebben .
Daarom wordt ON gedemoniseerd. Veel mensen verdiepen zich niet in de juiste feiten en gaan daar veel te gemakkelijk in mee. En omdat D66 oververtegenwoordigd is bij de NPO gaat het moeilijk worden voor ON.
Daarom hebben we gelukkig ook OpinieZ en anderen zoals bv Bauke Geersing om ons wakker te houden. Alleen ben ik bang dat D66ers dit artikel niet zullen lezen.
Bedankt Maaike van Charante Mooi artikel.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Hannah

Hoeveel spiegels zou Kaag al verslijten hebben in haar carrière?
Dat is haar typische houding, ik ben het met mijzelf eens en de rest interesseert mij niet. Kaag is het verpersoonlijking van het kwaad.

Vicent Tayelrand
Vicent Tayelrand
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Goed verwoord, alweer. De hypocrisie van de NPO en haar politieke meesters is inderdaad fnuikend.

Dubbeldenk (1984’s Doublespeak) lijkt een beetje de norm te worden in het publieke discours, waarbij de meningen, en niet de feiten, bepalend zijn.

rico
rico
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Een beter bewijs dat links de oorzaak van de polarisatie is kan je niet vinden. Wat kan polarisatie nu meer verergeren als mensen met een andere mening verbieden. Ze zien ON als een gevaar voor het springen van de bubbel met hun hersenspinsels. ON laat zien dat wat veel mensen denken geen onzin is en dat het waard is daarvoor te vechten. ik ben niet van de adviezen want ieder moet in alle rust zijn eigen keuzes maken maar voor deze ene keer, laat zien dat niet alleen de linkse mening telt en word lid van ON. We hebben recht op een andere mening en moeten daar ook over kunnen praten.

Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

We moeten de democratie verdedigen tegen de intoleranten, is de stelling. Maar wat te doen als de intoleranten al IN de democratie zitten en de besturing ervan hebben overgenomen?
Deze intoleranten gaan bepalen wat ‘desinformatie’ en ‘onjuiste informatie’ is.
Het principe van democratie is juist dat er verschillende meningen zijn toegestaan, om op vreedzame wijze tot een compromis te komen. Meningen zijn niet juist of onjuist op zichzelf, wel kunnen de aangevoerde feiten onjuist zijn en de gebruikte argumenten ongeldig of gebrekkig.
Wat gebeurt met ON is slechts het puntje van de ijsberg. Het is al jaren gaande, in de kranten, in de internetmedia, in de TK, in de wetgeving. De ‘Verplaatsingswet’ is een goed opstapje om een nieuwe groep ‘intoleranten’ die ‘vijandig staan tegenover de instituties’ op te sporen en te brandmerken.
“Desinformatie’ is gewoon een codewoord voor ‘dit mag je niet denken’.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

‘Desinformatie’ is gewoon en codewoord voor ‘dit mag je niet denken’. Wanneer ik kritisch verschillende standpunten analyseer, dan is mij al jaren duidelijk, dat deze stelling gemeengoed is geworden.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben in 1988 voor het eerst van mijn leven op de motor naar Tsjechoslowakije gereden. Het werd een totaal bizarre maar wel heel erg mooie motorreis. Het studenten-archeologie-kamp in de Lage Tatra staat voor altijd mijn geheugen gegrift. Het jaar daarop besloot ik naar Rusland te gaan wat niet bleek te mogen op de motor. Door een simpele truc (niet vermelden dat je op de motor ging maar met ‘own transport’ = auto = mocht wel = kreeg ik dus een visum mee) kwam ik er echter gewoon in. Ik ben toen door Oost-Duitsland gereden en dat was toch wel bizar vreemd net als Polen. De passage van de Russische grens was één van de meest vreemde grenspassages ooit in mijn leven, maarrrrr ik kwam er inderdaad in. Ze wisten aan de grens domweg niet dat op de motor door Rusland rijden verboden was. Ik had een visum en dus mocht ik erin. Na een totaal bizarre rit dwars van 400 km dwars door een bos kwam ik ’s avonds laat in Kiëv aangekomen. Het meest bizarre van alles was dat ik door een legertruck naar de camping in Kiëv ben gebracht. Via mijn broer had ik contacten met wetenschappers in Kiëv gekregen. Het was een mooie vakantie maar nog steeds één van de meest vreemde van al mijn motorvakanties. Wat mij vooral opviel is hoe voorzichtig mensen waren als ze tegen je praatte. Ze hielden dan hun hand half voor hun mond. Dat zat er zo ingebakken dat ze het zelf niet eens meer door hadden. De angstcultuur van het leven achter het IJzeren Gordijn heb ik toen duidelijk gevoeld maar het moet vroeger nog vele malen erger geweest zijn. Ik heb vele jaren later ooit de uitspraak gedaan: “Let maar op straks zijn de mensen achter het toenmalige IJzeren Gordijn vrijer dan wij zijn en verandert het Westen in een dictatuur.” Wel kijk alleen maar naar de EU-politici in Brussel zou ik zeggen.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Daan van der Keur

U beschrijft perfect de wereld waar ik in geleefd heb. Als men hier hetzelfde meemaakte dan was de steun voor links al lang verdwenen zijn.
Wie niet zien wil moet dan voelen, zeg ik maar.
Alleen wordt ik erin meegesleept en twee keer hetzelfde is te veel van het kwade.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Nee, laat je niet meeslepen.
Als genoeg burgers ‘vechten’ voor de vrijheid, als we massaal opstaan tegen het onrecht en het opzijzetten van de democratie, moet er wel iets veranderen.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Maaike,

Als het allemaal goed begrijp wil een aanzienlijk smaldeel van de cognosenti heel graag dat er een passend discours op een passende wijze gevoerd wordt, waarbij er dan niet al te veel aandacht is voor wie de kaders en de spelregels bepaald. Dan kom je uiteindelijk, of eigenlijk helemaal niet zo langzaam uit op een standenmaatschappij met leveranciers achterom. Zeg maar de maatschappelijke ordening van de jaren ’50, die in de jaren ’60 nou juist de redenen was om antiautoritair te gaan.

Als dat progressief denken is, dan mis ik een beetje de vooruitgang.

Wat mij altijd in dit soort gedoe verbaast, is dat het te beschermen belang (of dat nu de tere kinderziel in het onderwijs is, de geloofskracht van de volgers van de Profeet, of hier vrije nieuwsgaring als onderdeel van een functionerende democratische rechtstaat) een grote brekebenerigheid toegedicht wordt. Iets wat vooral lijkt terug te voeren op de preoccupaties van het volk dat het aanslingert.

En wat je zegt ben je zelf, gold op het schoolplein. Waar in mijn tijd – maar opa wordt ook een dagje ouder – de kinderziel nou niet bepaald heel fijngevoelig de mede zieltjes tegemoet trad.

Als ON nou baarlijke onzin verkoopt, vlammende schotschriften poneert of in vitriool gedrenkte argumenten debiteert, het zal toch allemaal zuigen. Dan gaan we lekker polemisch los op elkaar. Mulles is vulles, etc.

Waar komt de reflex vandaan dat het publiek debat bij uitstek het forum van zacht gekookte eitjes moet zijn? Grow a pair, and welcome to the mosh pit!

Cor
Cor
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Oorzaak is de macht van D66, alles wat ON laat zien en horen is het tegenovergestelde van het gedachtengoed van D66. En D66 is eigenaar van NPO en de overheid

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Klopt. Niet alleen ‘eigenaar’ van de NPO, maar ook van de roverheid.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Yah, D66 is de eigenaar van de NPO en ze hebben ook de overheid gekocht. Dat weet iedereen.

Gussel
Gussel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Zanten

Laat dat weet iedereen maar weg. De werkelijkheid is toch anders.

Vin1
Vin1
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Valt me op dat overal en nergens wordt gesproken over het nepnieuws, racisme en extreem rechtse uitingen maar nergens maar dan ook nergens heb ik ook maar één voorbeeld gelezen. Hooguit de “omvolkingstheorie” maar wat is er verkeerd aan het bespreken van een theorie?
Kent hier iemand een commentaar waar een voorbeeld is gegeven van grensoverschrijdend gedrag?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Vin1

Dat is er niet en ook die ombudspersoon kan tot op heden geen echt voorbeeld noemen. Het blijft bij vaagtaal, en dat is geen rechtmatig bewijs.
Ik kan ook wel zeggen dat ik dingen heb onderzocht, dat ik – tig klachten heb gekregen, en dat dus…………gecancelled moet worden.

Ana Lau
Ana Lau
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Vin1

Dat soort woorden zijn blijkbaar de kracht om mensen aan te trekken die dezelfde mening geven zonder na te denken en kritisch te lezen wát ON nu eigenlijk voor nieuws brengt. De media is niet de enige die dat toepast, ook in de medische wereld zeer gebruikelijk bij een 2e opinie, ze praten elkaar na zonder inhoudelijk op de andere mening in te gaan. Ook in coronatijd.
Kan me nog herinneren dat D. Jekel, wetenschapsjournalist het coronapaspoort vergeleek met een rijbewijs en dat mensen in grote getalen het met zijn vergelijking eens eens waren zonder kritisch na te denken of er nou verschillen tussen waren. Het is evident dat diploma’s en rijbewijzen verkregen worden door inzicht in situaties, oefenen van vaardigheden, een het voldoende volbrengen van een of meerdere testen, zonder dat het behalen van het roze papiertje risico’s met zich meebracht voor je gezondheid. Het coronapaspoort of te wel het halen van injecties waar je toegang kreeg tot bepaalde gelegenheden, is daarmee absoluut niet te vergelijken, het is geen vaardigheid ( althans niet voor de bezitter van het paspoort, het prikken wel voor de verpleegkundige maar dat is iets anders) , het inspuiten van een medicament al dan niet preventief geeft altijd risico’s op bijwerkingen en er is geen kennis en vaardigheidsexamen voor nodig om het te halen. Kortom het gros kan niet nadenken of wát er nu in de media gezegd wordt wel plausibel is en dat geldt hier ook voor.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ana Lau

ON brengt eigenlijk geen nieuws, dat is ook niet de opzet. Ze geven het woord aan kritische mensen op topics die het nieuws beheersen, maar waarvan uitsluitend eenzijdig bericht wordt. Kritische mensen die bij de msm bijzonder schaars zijn.

Sinon
Sinon
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De vrijheid van meningsuiting willen omroepen inperken of onmogelijk maken. Ik ben geen fan van ongehoord nieuws. Zij doen in ieder geval uitspraken waar ik over denk. En dat doe ik ook bij andere omroepen. Zo had bijv. rick Nieman afgelopen zondag de procureur generaal moeten stoppen betreffende zijn uitspraken over de gearresteerde advocate. En zo zijn er veel zaken te benoemen ook de treurige praatshows die nauwelijks enige inhoud hebben. Kritiek leveren op alles wat mensen van D66 zeggen wordt al als opruiing aangemerkt. Waar zijn wij mee bezig

Bert van Heemst
Bert van Heemst
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ook wat betreft timing is de vraag voor het intrekken van de licentie smerig. Als je dit eind april inzet, kun je een vervolgactie doen op bijvoorbeeld 4 mei, om de zogenaamde link met ‘foute zaken’ er nog eens extra in te peperen bij iedereen.

Joan Maas
Joan Maas
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Mooie woorden zijn vaak niet waar, ware woorden vaak niet mooi.
Het bedenken van mooie woorden zal dan ook tegen gaan vallen.
Verder een verdomd goede opinie Maaike.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank!
De volledige Popper-uitspraak zou elk lid van de rechtse oppositie uit het hoofd moeten inbrengen in debatten waar de andere mening niet welkom is.
Je hoort nl altijd alleen maar stellig gebrachte korte negatieve frames, m.n. van het kartel, maar totaal geen onderbouwing.
Enfin, het is duidelijk. We zijn er bijna. Bij een soort ‘democratie van het eenzijdige narratief”.

Kees
Kees
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Zelfs Eurocommissaris Vera Jourova pleit voor terughoudendheid met het aanpakken van omroepen.
En dan is de AIVD nog verbaast dat zoveel mensen de Nederlandse overheid niet vertrouwen.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Tijd om D66, onze Nederlandse fascistische partij, voorgoed te verbieden!

Kazimir
Kazimir
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dit zou wel eens als een boemerang terug kunnen komen…

Ron
Ron
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kende deze website nog niet. Bij die aangehaalde paradox van Popper vraag ik mij af of de auteur interessant over wil komen en wil laten zien dat ze meer diepgang heeft.
Mijn ervaring is dat het geen zin heeft iemand uit te leggen dat een redenatie op zich al niet klopt.
Opbouwende kritiek, verder goed artikel.
Ik ben erg blij met ON! Zelfs bij het NOS journaal wordt alles wat niet in het plaatje past weggelaten, worden andere meningen afgedaan als “complotdenkers’.
Ik volg het nu een beetje en vraag mij toch wel af of al die mensen met de meest absurde argumenten werkelijk volwassen mensen zijn, hebben die een vorm van opleiding?
De hypocrietie druipt ervan af. Ik hoop dat het als een boemerang zal werken.

Als iets werkelijk absurd is dan haken kijkers of leden vanzelf af. De Nederlandse Volks-Unie haalt nul zetels.
De echte reden is dat er zaken naar voren worden gebracht die andere partijen liever verborgen willen houden.
Ze zijn bang om ontmaskerd te worden!

55
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x