AIVD criminaliseert kritische burgers

Weggezet als anti-institutionele rechts-extremisten

Titelfoto bij artikel AIVD criminaliseert kritische burgers Maaike van charante opiniez
 
De AIVD kwam met een verontrustend getoonzet jaarverslag over 2022 . Kritische burgers die protesteren tegen antidemocratische neigingen bij de zittende macht worden weggezet als ondermijners van de democratie. En dat nadat Pieter Omtzigt in zijn Thorbeckelezing net weer heeft aangetoond hoe terecht de zorgen over het functioneren van de democratie en de rechtsstaat zijn, schrijft Maaike van Charante.

Het jaarverslag van de AIVD is weer uit, en dit overheidsorgaan radicaliseert vrolijk verder. Zei ik radicaliseren? Pardon, dit is een term die we natuurlijk nooit op mensen met De Juiste Mening toe kunnen passen, deze term is exclusief voor die Anderen. Die mensen met Foute Meningen.

 

Thorbeckelezing Pieter Omtzigt

Toevallig konden we deze week ook kennis nemen van de Thorbeckelezing van Pieter Omtzigt, die helder uiteenzette waar het fout gaat in ons mooie landje. Kort samengevat: de staat trekt steeds meer macht naar zich toe, burgers worden steeds verder in het nauw gedreven. Of in de woorden van Omtzigt zelf:

“De essentie van een democratie is dat burgers en journalisten de totstandkoming van besluiten van bestuurders kunnen controleren. (…) Maar in de praktijk kunnen burgers het bestuur nauwelijks controleren. Omgekeerd kan het wel: steeds meer controleert de staat de burger.”

Natuurlijk levert de feitenkoning van het parlement een hele reeks voorbeelden van deze langzame wurging van de democratie; lees vooral zelf de Thorbeckelezing of desnoods de samenvatting bij de Volkskrant. Zoals Omtzigt terecht opmerkt: doordat de regering zich steeds meer aan democratische controle onttrekt, worden wetten aangenomen – of niet uitgevoerd – waardoor burgers schade lijden. En die schade is vaak enorm.

 

Minister Yeşilgöz en de ondermijning van de democratie

Maar wat is de reactie van deze steeds meer verstikkende overheid nu het verzet groeit? Eveneens deze week kwam minister Yeşilgöz met een wetsvoorstel. Citaat uit de toelichting:

“Tegen maatschappelijke organisaties die de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag ondermijnen, moet effectief kunnen worden opgetreden. (…) Het kabinet stelt onder andere voor dat een rechterlijk bevel kan worden opgelegd waardoor een organisatie zich gedurende een periode van maximaal twee jaar moet onthouden van bepaalde activiteiten.”

Vraag: wanneer is volgens onze overheid sprake van maatschappelijke organisaties die de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag ondermijnen? Gaat deze controlezuchtige overheid beoordelen welke maatschappelijke organisaties dat zijn? Dat kan leuk worden. En in dit opzicht is het AIVD-jaarverslag bepaald niet geruststellend.

 

Burgers die de overheid niet (meer) vertrouwen

Het leeuwendeel van het jaarverslag van de AIVD gaat over alle gevaren die ons bedreigen en hoe de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst waakt over onze Nationale Veiligheid. ‘Prima,’ zal de argeloze burger denken, ‘Vadertje Staat waakt over ons en we kunnen vannacht weer rustig gaan slapen.’ Maar zodra deze burger tussen de bureaucratische raderen van diezelfde staat terecht komt en gaat protesteren, loopt hij het risico om zelf tot gevaar voor de nationale veiligheid benoemd te worden.

Degenen die verpletterd zijn door het toeslagenschandaal, de Groningers die voor de zoveelste keer in hoger beroep moeten tegen de staat, de boeren die buiten hun schuld illegaal zijn verklaard, zouden die misschien wel eens denken dat onze staat totalitaire trekjes krijgt…? Deze kritische burgers zullen vast met interesse in het hoofdstuk over Nationale Dreigingen lezen over “anti-institutionele extremisten” die zich zorgen maken over “een elite die van Nederland een totalitaire staat wil maken.”

Daarmee verspreiden deze anti-institutionele extremisten, volgens diezelfde AIVD, “de ondermijnende boodschap dat je de overheid en andere democratische instituties niet kunt vertrouwen.” Want al die toeslagenouders, Groningers en boeren moeten natuurlijk wel de overheid blijven vertrouwen…

 

Anti-institutionele extremisten

Onthullend is dit fragment: “Anti-institutionele extremisten willen overigens niet zozeer af van de democratie, de overheid, rechters, politie, media en wetenschap op zichzelf. Ze willen af van hoe die instituties nu zijn ingevuld.” Wacht even… deze mensen willen dus helemaal niet de democratie afschaffen: ze willen hervormingen!

En is dat niet exact waar democratie over gaat? Is dat niet wat in het huidige Nederland – zie de Thorbeckelezing van Omtzigt – zo schrijnend ontbreekt? Veel van deze anti-institutionele extremisten willen blijkbaar gewoon hun grondrechten terug. Ze willen dat burgerrechten beschermd worden, ze willen dat de staat gecontroleerd wordt door de burgers, en niet andersom.

Wie door de woordenwolk en schuivende definities van de AIVD heen prikt, ziet juist reden tot zorg over totalitaire neigingen bij onze overheid. Het is bijzonder griezelig dat gerechtvaardigde kritiek op de overheid zo verdacht wordt gemaakt, en dat burgers die de euvele moed hebben om kritisch te zijn, in de extreemrechtse hoek worden geduwd.

 

Schuiven met definities

Niet dat dit de AIVD makkelijk af gaat. Het is duidelijk dat de overheid worstelt om het juiste etiket te vinden voor deze lastige burgers. De term anti-institutionele extremisten is nieuw: “Voorheen gebruikte de dienst de term ‘anti-overheidsextremisme’.” 

Wat niet nieuw is, is hoe de grenzen van rechtsextremisme steeds vager worden gemaakt zodat de strijd tegen kritische burgers verkocht kan worden als een strijd tegen rechtsextremisme. Hieronder een typerend gedeelte. Let op hoe terechte kritiek op misstanden vervlochten wordt met extremistische denkbeelden, zodat de kritiek zelf als extreem kan worden aangemerkt.

“Het gedachtegoed dat Nederland wordt geregeerd door een kleine, kwaadaardige elite die de bevolking wil onderdrukken, tot slaaf maken en zelfs vermoorden, vormt een ernstige dreiging voor de democratische rechtsorde van Nederland. Het is een dreiging voor de lange termijn, omdat het erop lijkt dat die feitelijk onjuiste boodschap breed zal blijven worden verspreid en steeds nieuw leven wordt ingeblazen.”

 

Woorden verbieden

Nog duidelijker is dat bij de zoveelste poging om de betekenis van de term omvolking zo extreem mogelijk te maken. Dit woord mag eenvoudigweg niet voorkomen in het debat, het moet taboe zijn. Werkelijk alle stokpaardjes van immigratiepropagandisten als Leo Lucassen worden erbij gehaald om deze term onbruikbaar te maken.

“Hun omvolkingscomplottheorie stelt dat die zogenaamde elite daaraan zou werken door middel van ‘omvolking’, vermenging of vervanging van ‘het witte ras’. Hét instrument daarvoor zou het stimuleren zijn van massa-immigratie, vooral uit islamitische en Afrikaanse landen. (…) Als dat de witte bevolking voldoende verzwakt of verdund zou hebben, zou ‘de Joodse elite’ die vervolgens makkelijker onder de duim kunnen krijgen.”

Tja. Als het werkelijk die betekenis had, zou ik de term ook niet gebruiken. Punt is dat omvolking voor velen eenvoudigweg een bestaand verschijnsel omschrijft en niet al deze bijbetekenissen heeft. Het propageren van deze interpretatie lijkt eerder op angst zaaien voor extremisme om het debat over het onderliggende probleem te saboteren.

 

Ernstige dreiging

Een ander voorbeeld van angst zaaien vond ik onderstaande passage.

“De AIVD schat in dat dit narratief over een ‘kwaadaardige elite’ op dit moment het populairste extremistische narratief is. Het precieze aantal is niet met zekerheid vast te stellen, maar de AIVD schat dat waarschijnlijk meer dan honderdduizend personen er in meer of mindere mate in geloven. 

Het narratief vormt om twee redenen een ernstige dreiging. In de eerste plaats bestaat het risico dat mensen op basis ervan geweld gaan goedpraten en zelf radicaliseren tot geweld. Dat risico werd ook in januari 2022 zichtbaar. Toen werd een man opgepakt voor het bedreigen van een bewindspersoon. In 2021 werd al een man opgepakt voor het beramen van een moordaanslag op de premier.”

Het narratief zelf is nu verdacht gemaakt, het aantal gelovigen is opgeschroefd, dan wordt de ernstige dreiging nog eens benadrukt, en tenslotte komen de bewijzen van het radicaliseren tot geweld. Opvallend was dat in deze tekst geen linkjes stonden, dus ging ik zelf even zoeken.

 

Wat was die dreiging?

Die bedreiging uit 2021 kwam van een Turkse Amsterdammer die een moordaanslag op premier Rutte zou hebben beraamd. Die uit 2022 was van de fakkeldrager die bij Sigrid Kaag voor de deur stond; de man zou in maart lijstaanvoerder voor Jezus Leeft zijn geweest als hij op tijd zijn papieren had ingeleverd.

Best kans dat deze mensen iets tegen de regering hadden, maar is dit nu de ernstige dreiging? Gekken zullen er altijd zijn, en die hoeven niet perse anti-institutionele extremisten te heten, al klinkt dat natuurlijk wel indrukwekkender…

 

Linksextremisme = activisme

Verder is het opvallend hoe vergoelijkend de AIVD spreekt over linksextremisme. Voor links verzet gebruikt men liever de term activisme, en de AIVD stelt ons gerust dat er echt geen aanwijzingen zijn dat bijvoorbeeld klimaatactivisten radicaliseren.

“Klimaatacties van links-activistische groepen in Nederland staan in een traditie van burgerlijk ongehoorzame, maar geweldloze actie waarmee de activisten de politieke agenda willen beïnvloeden. De AIVD heeft geen aanwijzingen dat deze groepen radicaliseren.

De groei zorgde in 2022 niet voor meer extremistische activiteiten, en acties zijn de afgelopen jaren in de regel niet gewelddadig. De AIVD doet daarnaar alleen onderzoek als er sprake is van extremisme. Níet bij activisme, omdat daarbij geen ondemocratische doelen worden nagestreefd of ondemocratische methodes worden gebruikt.”

 

Pakhuis de Zwijger

Herinnert u zich nog dat ‘moreel beraad’ bij Pakhuis de Zwijger? Voor wie het niet heeft meegekregen, hier een citaat uit een inmiddels verwijderde pagina over de geplande bijeenkomst, die – zie onderstaande tweet – ook zou worden bijgewoond door vooraanstaande leden van GroenLinks:

“Is vreedzaam protest wel genoeg, of zou het gebruik van geweld, dan wel tegen objecten, dan wel tegen personen, heroverwogen moeten worden? (…) Zijn wij bereid om drie tot vijftien jaar in de gevangenis te belanden als gevolg van klimaatactivisme?”

Ik ben benieuwd naar het AIVD-jaarverslag over 2023. Want stel u even voor dat ‘rechts’ een ‘moreel beraad’ georganiseerd had over geweld waar vijftien jaar cel op staat – de moordenaar van Fortuyn kreeg twaalf jaar – denkt u dan dat dit het AIVD-jaarverslag zou halen? Om het nog maar niet te hebben over de aanwezigheid van vooraanstaande leden van politieke partijen…

 

Weer de stem van de burger negeren

Verder is het wel bijzonder ongemakkelijk dat de AIVD in het jaarverslag laat weten dat de mogelijkheden om burgers te controleren fors worden uitgebreid. Anne Mieke Zwaneveld – de voorzitter van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) – wees erop dat de door Rutte beloofde toezeggingen na het sleepwetreferendum weer van tafel zijn geveegd.

Weer komen de grondrechten van burgers in de knel, en natuurlijk vooral van die burgers die toch al waarschuwen voor totalitaire trekjes bij de overheid. Zullen hun protesten tegen deze nieuwe wet worden opgeteld bij hun anti-institutionele neigingen? Misschien zou onze overheid eens wat meer na moeten denken over zoiets simpels als oorzaak en gevolg.

Een overheid die de grondrechten van burgers aantast, organiseert haar eigen felle tegenstand.

 

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
54 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kan de AIVD en de regering snel uit de droom helpen als het gaat om, zoals zij dat noemen:
“Tegen maatschappelijke organisaties die de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag ondermijnen” en de “Anti-institutionele extremisten”.
Die mensen in die organisaties, dat zijn wij, het volk.
Op het moment dat een regering of een AIVD durft op te schrijven dat het volk anti-institutioneel is, schrijft ze haar eigen requiem.
Want dan verwart ze regering met volksvertegenwoordiging.
Want dan verwart de AIVD bescherming met onderdrukking.
Want dan verwart ze het recht van oppositie en zelfbeschikking met opstand en extremisme.
Dan hebben we te maken met een narcistische elite die haar eigen ideeën wil opdringen aan de rest van de bevolking.
En dat zien we al jaren, want Rutte I-II-II-IV hebben dit op hun erelijst staan:
– al vele jaren de toeslagen affaire laten doorrotten;
– al meer dan 10 jaar de Groningers laten bungelen, in die tijd hadden al die huizen al herbouwd kunnen zijn;
– een energietransitie opdringen die onuitvoerbaar is;
– het niet beteugelen van de migranten-instroom en niets doen aan de uitstroom en jarenlang het tegenovergestelde beweren.
De extremisten en de ondermijners zitten in het kabinet .

Laatste aanpassing 1 maand geleden door Andre
Kees
Kees
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Precies. En dan moeten we het zeker normaal vinden dat iemand waarvan de telefoon gestolen is en die met behulp van de zoekfunctie erachter komt dat deze telefoon in het asielzoekerscentrum is door de politie onder druk gezet wordt deze melding in te trekken?
Heel vreemd dat de burgers van Nederland zo weinig vertrouwen meer hebben in de “democratische rechtsstaat”.

Ik krijg ook steeds meer de indruk dat wij in Nederland nog meer onder controle staan dan inwoners van China.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Omdat de asielzoeker en het beleid niet geschoffeerd mag worden keert zich de politie tegen haar basistaak om burgers te beschermen. Het is niet voor niets dat het zo druk is in Nederland want zelfs een illegale gelukzoeker is hier verheven tot een persoon die volle onschendbaarheid geniet.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Wij, het volk, gerepresenteerd door een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, dus ook die vertegenwoordigers die ondemocratisch en eenzijdig buitenspel zijn gezet, willen helemaal geen democratie omver werpen. Die willen juist de democratie zoals die bedoeld is terug!

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Democratie in Nederland is systemisch weggewerkt. Niet alle dictators begonnen ooit als dictator.

Cor
Cor
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Waar de westerse wereld mee bezig is en Nederland loopt daarmee voorop doet me denken aan de serie Stranger Things. Daar zit een verhaallijn in van de omgekeerde wereld. Het is voor mij duidelijk dat we langzamerhand door de overheid en de media en afgrond worden ingedrukt met als doel meer controle over de burgers door gedragsverandering toe te passen. Alleen zijn de overheid en de MSM puppets van het WEF met als doel agenda 2030. Het slogan van het WEF verhuld dit dan ook niet, Jullie bezitten niets meer en zijn gelukkig en wij bezitten alles en zijn nog veel gelukkiger. In het WEF zit de elite van de wereld waaronder de eigenaren van grote multinationals, leiders van niet gekozen NGO’s, regeringsleiders en zelf ons koningshuis is vertegenwoordigd. En als je dit 2 jaar geleden had gezegd was je een complotdenker, maar helaas het is de werkelijkheid. Dit als alle complottheorieën die de afgelopen jaren zo zijn bestempeld zijn allemaal waarheid geworden.
Dit is een zeer ernstig geval van het einde van zelfbeschikking.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Cor

Complottheorieën worden ontkent door complotuitvoerders. Onze politici zijn zo onduidelijk over de WEF dat het naar complot minstens neigt en de geschiedenis van de familie is ook minstens twijfelachtig over de nazi banden.

Elgoog
Elgoog
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Is het nog wel een complot als het al gewoon realiteit en publiek bekend is?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Elgoog

Vrijwel alles wat tot voor kort als complottheorie van wappies werd bestempeld is inmiddels realiteit, and there’s a lot more to come (CBDC).
Raar dat dit nooit wordt benoemd aan toksjootafels, kranten en in tv opinies.

Henri
Henri
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De speech van AIVD-baas Erik Akerboer zou op de lachspieren werken, als deze niet zo dieptriest van inhoud is, die speech dus en impliciet Akerboom ook denk ik. Met een doodernstig, uitgestreken gezicht beweren, dat degenen die hun vertrouwen in deze regering en overheid hebben verloren en dit via gefundeerde kritiek laten weten, “rechts-radicalen” zijn, zegt alles over deze man: hij blijkt een blinde paladijn van de zogenaamde “elite”.

Het is bijkans onvoorstelbaar dat deze man, die gezien zijn opleiding en positie toch over enige intelligentie moet beschikken, zich erover verbaast dat steeds méér burgers in verzet komen naarmate de strapatsen van kabinet, politie, justitie, ambtenarij etc. in aantal en ernst toenemen; naarmate de grondwet steeds vaker en grover met de voeten wordt getreden, naarmate steeds meer vrijheden zonder nadere overweging in overheidskring worden gefrustreerd en ingeperkt; naarmate fiscale heffingen en mega uitgaven naar willekeur worden opgeschroefd. En vooral: naarmate de politieke oppositie niet alleen aan kracht wint, maar naar mijn mening zelfs op het punt staat de corrupte plannen van een corrupt kabinet te vermorzelen. Wie kaatst, moet toch de bal verwachten? Of de boemerang? Niet Akerboom dus.

Deze kwalijke bangmakerij die de kabinetten Rutte, en vooral Rutte/Kaag al jaren jegens de burgers toepast, roept nu zijn eigen, groeiende weerstand op die onmiddellijk naar goede neomarxistische stijl gelabeld wordt met “extreemrechts”, dat in NL de facto nauwelijks bestaat. Terwijl de lijst van extreem-linkse misdaden en wandaden inmiddels pagina’s lang is. AIVD Akerboom is aan zijn linkeroog blind, maar gelukkig heeft zijn rechteroog vele vergrootglazen.

Mijn complimenten voor dit uitstekende artikel van Maaike van Charente.

Kruimel
Kruimel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Henri

Meneer Akerboom is het product van politieke benoemingen, welke de ruggengraat vormt van de bestuurlijke macht die gedwee meeloopt met enkele politieke partijen zoals D66 en PVDA.
De gewone burger benoemd deze partijpolitiek als baantjesmachine, maar het is in feite niets anders als netwerk “ corruptie “ om ook als ze als partij gemarginaliseerd zal worden, de door eventuele realistischer partijen uitgezet beleid te saboteren.
Deze coalitie maakt zich op om over het graf te regeren.

Kee
Kee
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De AIVD is een zielige instantie.
Het werkelijke gevaar lopen ze voor weg .
De vluchtelingen die zijn het gevaar voor ons land
Maar daar zijn ze blind voor want ja de baas brussel tikt ze dan op de vingers .
Ps neem een schone luier

De waarheid hoe de burgers denken mag niet want dan ben je een crimineel.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kee

Het werkelijke gevaar is de overheid zelf die handelt in opdracht van supranationale organisaties met een globalistische agenda. Maar dat kun je als overheidsorgaan natuurlijk niet zeggen. Zogenaamde rechtsextremisten ageren tegen die agenda. Linksextremisten begrijpen niet dat de agenda een middel tot een doel is – en op onwaarheden gebaseerd is – en eisen meer daarvan; de schaapjes. Het doel van de omvolking, wat iedereen voor zijn ogen ziet gebeuren, is waarschijnlijk angst aanjagen en het sociale weefsel uiteen rijten. Ook het toegenomen geweld, wat daarmee verband houdt, dient om mensen bang te maken zodat ze de deur niet meer uitgaan en zo ongeveer vrijwillig in lockdown gaan. Vanuit de supranationale elites bezien – de reptielen – is dat vanzelfsprekend fantastisch. Meer graag!

Kruimel
Kruimel
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Grappig eigenlijk hoe de AIVD in elk jaar verslag altijd weer eerst begint met hoe gevaarlijk en groeiend het rechts extremisme wel niet is ( terwijl dit een marginale rol speelt in de maatschappij) .
Dan bijna aan het einde wordt dan schoorvoetend gemeld dat werkelijk gevaar van aanslagen toch wel van links extremisten komt, en dan als laatste ( bijna een voetnoot ) wordt dan gemeld dat gezien het werkelijk toenemende islamitisch extremisme, daar het vergrootglas op ligt.
Er wordt niet gelogen maar wel zo gebracht dat de lange tenen van de politiek en islam toch maar wat ontzien wordt.

Kee
Kee
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kruimel

Elk jaar is het rechts
Maar de grootste gevaar is links die hebben de trekken van communisme daar wordt niet naar gekeken .
Want die hoor bij het plan van de overheid totale controle en onderdrukking op de burger .

Kruimel
Kruimel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kee

Ik ben er niet van overtuigd dat de overheid bewust kwade bedoelingen heeft, eerder denk ik dat onze politiek bestuurd wordt door onbekwame en ongekozen ambtenaren die nergens verantwoording voor hoeven af te leggen dank zij het beruchte Pikmeer arrest.
Dat een groot deel van de politici volslagen idioot en wereldvreemd lijkt, is voor de meeste kiezers wel duidelijk.
Wat wel vermeld mag worden is dat we door particuliere organisaties zoals de postcodeloterij en lobby clubjes zoals urgenda, en greenpaece, beleid door de strot geduwd krijgen waar democratische vragen bij gesteld mogen worden.

Elgoog
Elgoog
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kruimel

NOU DAN DENK IK DAT JE EENS WAKKER MOET GAAN WORDEN?
Als je als verantwoordelijke minister geen kwade bedoelingen hebt en het is zo overduidelijk dat je totaal onbekwaam bent in de taak die je moet uitvoeren en dat overduidelijk blijkt dat door jouw onbekwaamheid mensen zelfmoord plegen en kinderen niet meer thuis bij hun ouders kunnen wonen enz. enz.
En als je dan nog niet aftreed en jouw taak de kans geeft door een bekwamer iemand uitgevoerd te kunnen laten worden zonder de huidige ongelofelijke gigantische schade voor de bevolking, DAN BEN JE VOOR MIJ HET KWAAD ZELVE ALS MINISTER! Rutte past voor mij in het rijtje zeer zware misdadigers tegen de mensheid net als de rest van het W3F overigens.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De Thorbecke lezing van Pieter Omtzigt leek al genoeg om de regering te laten opstappen. Wat moeten zij nog meer uitrichten om ze te laten verdwijnen? Ja, dan liever de kritici de mond snoeren via AIVD. Kritiek op de regering is bij voorbaat extreemrechts, Hitler waardig en Poetins gezind. De alles behalve transparante complotachtige juridisch vastgelegde bezigheid van regeringsleden bij de WEF blijft onbesproken terwijl juist daar het gevaar met enorme consequenties voor de samenleving dreigt. Daar heeft de AIVD geen boodschap aan. Alleen de terecht verontruste burger mag het weer ontgelden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Klaus Schwab heeft glimlachend zelf openlijk uitgesproken dat het WEF inmiddels geïnfiltreerd is in de meeste overheden.

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

En nog wordt het niet beaamt door politiek hier. Over transparantie gesproken.

Netty meelen
Netty meelen
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Wat Nederland o.a. mist is een Constitutioneel Hof.
Omtzigt noemt dit gemis ook in zijn Thorbecke lezing.
Ik verwonder mij al jaren over dit gemis in een land dat zich democratie noemt.
Zowel volksvertegenwoordigers als de Nl burger kunnen nergens heen als men
signaleert of vermoedt dat de grondwet word overtreden of geschonden.
Nl is sowieso een behoorlijk indirecte democratie, want wat mag de bevolking nu eigenlijk direct kiezen, vergeleken met andere democratisch bestuurde landen!
Toch staat men in Nl eeuwig met het vingertje naar andere landen te wijzen. Vooral naar die landen waarvan de regeringen en de bevolking nog van hun eigen land houden. Bijv landen zoals Hongarije en Polen.
Deze landen worden keer op keer berispt en anti democratisch of extreem rechts genoemd
Echter in tegenstelling tot Nl, heeft Polen dat vreselijk ondemocratische land, wél een Constitutioneel Hof waar iedereen terecht kan inzake de grondwet aldaar.
Om moedeloos van te worden.
Vroeger waren Wij het Vrije Westen!!

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Netty meelen

Inderdaad, democratie is hier belachelijk te noemen. Omtzigt raakt pijnlijk de toestand hier in zijn lezing die regelrechte aanklacht is. Daarom ook mijn afkeer tegen de verkiezingen hier die enkel legitimiteit verlenen aan politieke scharrels achter onze rug. Dat was ook mijn reden om niet meer mee te doen. Helaas wordt blanco stemmen een andere reden toegewezen dan dat maar ook dat hoort bij deze vuile spel.

Thomas
Thomas
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het is griezelig dat de AIVD, die er voor alle Nederlanders hoort te zijn, kennelijk is gepolitiseerd en partij kiest, niet alleen tegen terrorisme en geweld, maar ook tegen bepaalde politieke standpunten. Dat gebeurt door de grens tussen extremistische ideologieën en legitieme opvattingen bewust te vervagen, waardoor (b.v.) fatsoenlijke mensen die zich met goede redenen uitspreken tegen de snel veranderende bevolkingssamenstelling van Nederland als racisten kunnen worden weggezet. (In de geest van die dwaas op Twitter die de BBB uitmaakt voor ‘klompenfascisten’.)

els
els
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Thomas

Precies, want waar houdt een kritische houding op en waar begint extremisme. Ik denk dat de AIVD daar geen goed onderbouwde argumenten voor ter beschikking heeft.
Zou de tekstschrijver van Minister Yeşilgöz daar duidelijkheid in kunnen geven?

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Thomas

Welke institutie is inmiddels niet gepolitiseerd?

Netty meelen
Netty meelen
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Inderdaad ik vermoed allemaal.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

“Iedere man heeft zijn prijs” en als je aan integriteit een prijskaartje hangt, liggen AIVD’ers in de schappen van de Action.

En naarmate de regenten verder in de knel komen te zitten wordt hun beleid repressiever. De AIVD’ers zijn dan de schandknaapjes (m/v) die met liefde een weg banen voor deze repressie.

Willem Ruitenberg
Willem Ruitenberg
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het kenmerk van oplichters is dat ze zaken zo ingewikkeld maken, dat je het overzicht verliest en naar de verkeerde details kijkt. Bestuurders zijn in principe geen oplichters, maar bij de EU werkt het zelfde fenomeen, de besluitvorming is zo ingewikkeld en deels achter gesloten deuren, dat je de besluitvorming als burger niet kan overzien, laat staan kan beïnvloeden. Kortom ondemocratisch, in handen van de overheid. Dit zou anders moeten, maar dat te vinden is volgens de AIVD democratische instituties niet vertrouwen? Laat de AIVD eens een analyse maken van de EU of die wel democratisch is in de zin dat ze controleerbaar is. En onderzoeken of de burger terecht ontevreden is over het democratisch gehalte van de EU.

els
els
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

…..die de democratische rechtsstaat of het openbaar gezag ondermijnen, moet effectief kunnen worden opgetreden…….

Wat je zegt dat ben je zelf samen met het WEF, én de WHO, én de VN, én de Europese Commissie, én klimaatorganisatie én, én……..
Als er één “organisatie” is die de rechtsstaat ondermijnt dan is het de regering zelf wel door het willen afdwingen van ondemocratische maatregelen: boeren verplicht willen uitkopen, politieke partijen willen verbieden, verplichte opname van asielzoekers, het onder controle krijgen van bestedingspatroon van burgers enz.
En daar effectief tegen optreden? De verkiezingen zouden daarin een mogelijkheid zijn, maar hoe de uitslagen ook zijn, het ondemocratische beleid blijft gewoon voortbestaan. Om nog maar niet te spreken van de niet te controleren ondoorzichtige handel en wandel van het kabinet.

Kee
Kee
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Natuurlijk worden wij die anti overheid zijn weg gezet als crimineel .
Ik ben tegen het systeem en tegen de politieke leugenaars .
Zij zijn de beste nee zij zijn de slechte die hun wil op willen leggen om te leven volgens hun systeem.
De criminelen zijn zij zelf .
Ik leef zoals ik wil en laat me door niemand de regels opleggen .

We are not owned by kingdom NL Live your live the way you want. We are born free no one has authority over you

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kee

Ik ben niet anti-overheid. Ik ben tegen een netwerkcorrupte roverheid, zoals we die naar mijn mening nu al geruime tijd hebben.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De leiding van inlichtingendiensten zien achter elke boom een verdachte. Dergelijke mensen gaan zo op in hun werk dat ze de grenzen van het betamelijke niet meer zien en bij het minste of geringste een potentieel gevaar zien.

En ga er maar vanuit dat ze lang niet alles in zo een verslag zetten, want het moet wel politiek correct zijn. Islam, immigratie en socialisme noemen als een gevaar voor de democratie, zal hoogstwaarschijnlijk uit den boze zijn.

Ze blijven dan ook niet voor niets wazig in hun bewoordingen, zo kunnen afhankelijk van de politieke stroming alle kanten op.

In mijn optiek zijn er drie partijen die echt van de democratie af willen en dat zijn D66, GroenLinks en DENK.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Helemaal eens.

PdVisser
PdVisser
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De poging van de AIVD om de steeds luider patriottische kritiek op het links-kosmopolitische kabinetsbeleid als extreemrechts te framen, past in het beeld wat we de laatste jaren in meerdere West-Europeese landen zien. En dat is het terug dringen van democratische invloed. Pieter Omtzigt toont dat overduidelijk in zijn lezing. Er waait een autoritaire wind en dat komt omdat de linkse kosmopolieten zich realiseren dat hun beleid door een meerderheid van de bevolking niet wordt gedragen. Na de overwinning van BBB werd daar door linkse opiniemakers openlijk voor gepleit. Die werden door linkse politici niet terecht gewezen. Het gaat er de komende maanden om spannen. Nederland gaat snel vastlopen op migratie en stikstof. Hoe autoritair zal het kabinet zich gaan opstellen?
En als het dat doet: wat gaan patriotten daar tegenover stellen?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  PdVisser

Ik denk dat het vasthouden aan de macht alle voorrang heeft.
Dus, ze zullen hier en daar iets versoepelen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ze zullen proberen te voorkomen dat BBB dezelfde klapper gaat maken bij tweede kamer verkiezingen als ze gedaan hebben bij de eerste kamer verkiezingen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dit is gewoon een weg die ingezet is. Het beleid heeft hier al jaren naar toe gewerkt. Ze merken nu de weerstand bij de burgers op en wordt als zodanig benoemd zoals de staat er naar kijkt. Dit kan geen verassing zijn.
De vraag is hoe de toekomst er uit gaat zien. Dat kan nu toch niet meer zo moeilijk te voorspellen zijn.
Persoonlijk denk ik dat de staat zich met dit beleid zwaar in de vingers gaat snijden. Ik denk dat een sterk gecentraliseerde staat geen overlevingskansen heeft, anders dan met een maximale controle op het gedrag van de burger. Burgers hebben een leven in een samenleving, economisch, sociaal en privé. Controle gaat hierbij niet helpen en zal waarschijnlijk eerder storen. Dat is niet in het voordeel van het functioneren van de staat. Maar daar moeten ze nog achter komen.

Annette
Annette
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Prima analyse van hoe vuil dat rapport in elkaar zit.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Zo heeft Erdogan het ook gedaan.

els
els
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Zoiets als: Je haalt de vrouw uit het land, maar het land niet uit de vrouw?

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  els

In de Tweede kamer zijn er genoeg vrouwelijke en mannelijke voorbeelden voor wat u schrijft, Denk partij niet eens meegerekend. Allemaal Erdogannetjes.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Mark Rutte?

Daan van der Keur
Daan van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb ooit een ex-AIVD-agent gesproken in Zuid-Polen. Ik sliep in een leuk oud pension van een lief oud vrouwtje die ’s ochtends mijn ontbijt kwam brengen toen ik aan de praat raakte met een andere gast. Ik vertelde dat ik er net een lange motorreis door Rusland op had zitten. Hij had daarna al snel door dat ik meer wist dan de gemiddelde Nederlander toen ik vertelde over mijn eerste motorreis naar de USSR in 1989. Ik zei dat ik toen gecontroleerd ben door de toenmalige BVD (heet nu AIVD) alleen maar omdat ik op motorreis ging naar de USSR. Hoe ik dat wist? Wel mijn post ging raar doen, dachten die sukkels nou echt dat ik dat niet door had. Verder kreeg ik vragen op mijn werk dus ja het was mij wel duidelijk dat ik gecontroleerd werd. Afijn die ex-geheim-agent vertelde mij dat hij gewetenswroeging had gekregen en uit de AIVD was gestapt maar dat hij doodsbang was dat ze hem om zouden leggen. Hij vertelde ook over geheime missies in Rusland en over het volgen en lastig vallen van doodgewone Nederlanders die contacten hadden dan wel zaken deden met Russen. Dat de AIVD dingen doet die wettelijk gezien strafbaar zijn was mij al heel lang duidelijk maar dat je daar nooit iets over leest verbaast mij nog steeds.

Milo van der Linden
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Nog even en de AIVD gaat (of laat) anti-institutionele extremisten preventief vermoorden, dan is daarmee de “staats-gevaarlijke” gedachtengang van deze anti-institutionele extremisten vervuld.

Als ik bij deze met belastinggeld mogelijk gemaakte veiligheidsdienst zou werken zou ik mij uit schaamte ziek melden.

Piet Karbiet
Piet Karbiet
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Iemand gaf hier een keer de tip aan rechts. Vervang het woord omvolking door bevolkingsgroei. Dan is de angel eruit en het politieke doel hetzelfde. (Opvallend toch weer dat mijn spellingschecker het woord omvolking nog steeds niet kent).

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Een bedrijf, zoals de AIVD, kan natuurlijk alleen maar zijn werkgever naar de mond praten. Allicht.

Tijd dat we gespuis aan de kant zetten.

Laten we vooral niet vergeten dat Nederland de facto géén democratie is!

Bert van Zanten
Bert van Zanten
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Marc Bouwman

Marc! Als ik kijk op de democratie-index van de Economist (167 landen) staat Noorwegen op nummer 1 en Noord-Korea als laatste op nummer 167. Nederland staat op nummer 11. Lang niet slecht maar er is dus ruimte voor verbetering. Eén van de kenmerken van een goede democratie is een vrije pers, zoals bijv. dit forum. In landen onderaan de lijst heeft het schrijven over bepaalde zaken ‘gevolgen’ of is gewoonweg niet mogelijk. Zo is bijv. Facebook in de Russische Federatie geblokkeerd en mag je de oorlog geen ‘oorlog’ noemen.
Ik ben blij dat jij kan praten over ‘gespuis aan de kant zetten’. Het geeft aan dat we nog niet bang hoeven zijn voor onze overheid. Ik ben zeker geen patriot, maar ik vind Nederland nog steeds een prima land om in te leven.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Zo las ik een in dit licht interessant artikel vandaag in het AD over minister Wiersma.
‘Minister Wiersma ging als razende tekeer tegen beginnende ambtenaren’
Waar komt dit vandaan? Waarom zou dit nodig zijn? Schreeuwen en met deuren slaan. Het lijkt bijna of de minister gecriminaliseerd wordt.
Toevallig zag ik een debat van deze minister met Baudet over de Rutger stichting een tijd geleden. Ik vond de reactie van de minister op de opmerkingen van Baudet behoorlijk menselijk.
https://www.youtube.com/watch?v=s4G3BhVv17A

Zou dat hiermee te maken kunnen hebben?

Vicent Tayelrand
Vicent Tayelrand
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De AIVD kan je deze dagen moeilijk nog serieus nemen.

Hun hele bestaansrecht ontlenen ze aan het bestrijden van vermeende dreigingen voor hun broodheren – en als die er niet zijn dan moeten ze die zelf verzinnen.

En windmolen bestrijden is historisch gezien geen winnend ondernemingsmodel.

Kees
Kees
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel. Er is nog een moordaanslag, gepleegd door extreemlinks, die nog niet vermeld is: de moord van Volkert van der Graaf op Pim Fortuyn. Opvallend is dat Van der Graaf voor zijn politieke moord een relatief korte straf kreeg.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Kees

Dit is een interessante stelling. Hoe lang was de straf voor de moord op Theo van Gogh uit 2004 door Mohammed Bouyeri? Ik hoor dat hij binnenkort vrijkomt. Augustus 2018 werd er een aanslag gepleegd op Amsterdam Centraal door een vluchteling uit Afghanistan op twee Amerikaanse toeristen. Ternauwernood overleefden zij het. De Afghaan kreeg 25 jaar cel. Zijn straf zal ook wel met 10 jaar worden verminderd. In maart 2019 schoot Gökmen Tanis 3 mensen dood in de tram in Utrecht. Hij kreeg een zware straf maar ik twijfel er niet aan dat ook hij sneller vrijkomt. Zo werkt de democratie in Nederland nu eenmaal. Komt de terreur uit linkse hoek dan ligt strafvermindering voor de hand.

Elgoog
Elgoog
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De AIVD schat in dat circa 100.000 mensen in het complot van een kwaadaardige elite geloven. Goh! is dat niet ongeveer het ledenaantal van Forum van Democratie?

Elgoog
Elgoog
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Elgoog

Ik bedoel dus niet dat de FvD de complotgelovigen zijn maar degene die ze op die manier kunnen framen. Je moet het dus cynisch zien natuurlijk.

Bert van Zanten
Bert van Zanten
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Elgoog

Nee, FvD leden geloven absoluut niet in complotten. Ze zijn kritisch naar de overheid.

54
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x