Coronabeleid verziekt Nederland

Afleidingsmanoeuvres en verdeel- en heerspolitiek

Het coronabeleid is misschien niet bedoeld als psychologische oorlogvoering tegen de eigen bevolking, maar dat is wel waar het op uit is gedraaid. We worden al bijna twee jaar geregeerd door angst, woede en vooral onzekerheid. Het is een uitputtingsslag waarin sommigen radicaliseren en anderen de strijd opgeven. Niemand wordt er gelukkiger van, vindt Maaike van Charante.

Coronamoeheid stopt corona niet

Eigenlijk wil ik helemaal niet over corona schrijven. Corona is een zeer onwelkome gast die begin 2020 onze voordeur inbeukte. Hij joeg oma naar zolder en sloot de kinderen op in hun kamers. Hij plunderde de voorraadkast en zit nu breeduit – luidruchtig en stinkend – op de bank met zijn voeten op tafel, terwijl hij ons alle kanten op commandeert. Zodra we iets zeggen, schreeuwt hij er dwars doorheen; zodra we iets maken, gooit hij het aan scherven; zodra we iets willen, verbiedt hij het grijnzend. Onze hele wereld bestaat nog slechts uit pogingen om deze ongelikte beer rustig te krijgen en hij wordt niet rustig.

Ik heb schoon genoeg van corona, en toch schrijf ik er nu weer over. En dat moet ook want we kunnen er niet omheen: corona bepaalt ons leven. Alles in mij komt daartegen in verzet. Bestaan wij alleen nog maar om (geen) corona te krijgen? Zijn wij alleen nog maar potentiële patiënten? Is dat onze identiteit? In maart vorig jaar was ik – zoals zovelen – best bereid om tijdelijk wat vrijheid op te geven om de ziekte eronder te krijgen. In april dit jaar heb ik me laten vaccineren. Dat waren rationele beslissingen waar ik nog steeds achter sta, maar het coronabeleid is Rupsje Nooit Genoeg. Er komt altijd meer. En het effect daarvan op onze maatschappij is verwoestend.

 

Jongeren in de coronacrisis

Deze week kwam naar buiten wat de coronacrisis met studenten doet. Achtentwintig duizend studenten van vijftien onderwijsinstellingen deden mee aan een onderzoek van het Trimbos-instituut en de resultaten zijn zorgelijk. Driekwart van hen leed onder eenzaamheid. De helft van de studenten sprak over psychische en emotionele uitputtingsklachten. Een kwart zei soms levensmoe te zijn. De coronacrisis werd door de overgrote meerderheid aangewezen als een belangrijke oorzaak van deze ellende. En geen wonder.

We kunnen heel stoer roepen dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ geen echte ellende kent. Hoogbejaarden kunnen vertellen hoe zij de oorlog nog hebben meegemaakt en hoe erg dat was. Niemand zal dat ontkennen, maar het is onzinnig om deze vergelijking te maken. Als een kind een arm breekt, zeggen we dan dat kanker veel erger is? Of gaan we naar het ziekenhuis om die arm te laten behandelen? Nee, de ‘jeugd van tegenwoordig’ lijdt niet onder een nazibezetting en Jodenvervolging, maar dat betekent niet dat hun leed niets voorstelt.

 

Sociale contacten

Het is normaal dat adolescenten zich losmaken van hun ouders om te ontdekken hoe ze zelf in de wereld (willen) staan. Dat doen ze voor een groot deel door sociale contacten met leeftijdgenoten. En al lopen veel van die contacten tegenwoordig via social media, contact in het echte leven blijft belangrijk. Het geklets in de pauzes is zeker zo waardevol als het onderwijs zelf. De blunders bij het uitgaan – met alcohol, drugs of mislukte flirtpogingen – zijn essentiële lessen.

Samen uit je dak gaan bij een concert, samen sporten of sportwedstrijden kijken, samen rondhangen op een straathoek en proberen elkaar te overtroeven… alles werkt mee om uit te vinden welke keuzes je in het leven wilt maken. En nu zijn al ruim anderhalf jaar lang bijna al deze mogelijkheden afgesneden. We kunnen hier laatdunkend over doen, we kunnen dit een luxeprobleem noemen. Maar voor veel jongeren waren dit de belangrijkste zaken in hun leven, en ze moeten het ineens maar zonder zien te redden.

 

De zwakken beschermen

Maar we doen het voor de zwakken! Dat was zeker in het begin het argument achter veel maatregelen en bijna iedereen was daar gevoelig voor. We zien onze oma’s en ziekelijke kinderen graag nog vele jaren van het leven genieten, en is het niet een teken van menselijkheid om voor de zwakken te zorgen? Hoe dit voor de zwakken uitpakt is de vraag. Vorig jaar mochten we niet op bezoek in de verpleeghuizen terwijl personeel zonder beschermend materiaal moest werken. Het resultaat? Juist in de verpleeghuizen sloeg corona keihard toe en veel zwakken stierven, en dat zonder de troostende nabijheid van hun naasten.

Zwakken die een partner hadden of sterk genoeg waren om zelfstandig te blijven wonen, kozen vaak voor isolement. Maar wat is er nog over van hun leven? De contacten zijn tot een minimum beperkt en de angst regeert. Als je hoogbejaard bent en nog maar een paar jaar te leven hebt, wil je dan opgesloten zitten uit angst voor een virus? Dan zal je in eenzaamheid sterven omdat de jaren gewoon doortellen en magere Hein uiteindelijk toch voor je deur staat. Juist de weinige jaren die de zwaksten onder ons nog hebben, zouden vol leven moeten zijn. Ze zouden gevuld moeten zijn met warme contacten en de kleine genoegens van verenigingsleven, een dagje uit of een mooi concert.

 

Meegaan in het narratief

Het lijkt alsof niets meer meetelt, alsof er maar één schrikbeeld mag zijn. En dat schrikbeeld is: corona krijgen en daar misschien aan sterven. Een artikel in de Volkskrant had als titel De nieuwe lockdown: ‘Dat beestje is er nog steeds, dus we moeten wel’. Hierin werden bejaarden uit Weert geïnterviewd. Een paar citaten.

  • Veger voelt zich gezond en tennist nog. Maar zijn vrouw is kwetsbaarder. Zij is een jaar niet buiten geweest, hij deed de boodschappen. Zaterdag wordt zij ook 88. ‘We zouden uit eten gaan, om zes uur’, vertelt Veger. ‘Dat zal wel niet door kunnen gaan, nu de horeca waarschijnlijk om zeven uur moet sluiten. Nou ja, jammer dan.’
  • Het is een onzekere tijd, vertelt Smeets, die alleen woont. Corona heeft voortdurend gevolgen voor haar leven. ‘Ik heb vanavond een afspraak met drie andere dames. Maar die kan niet doorgaan, omdat de echtgenoot van een van hen corona heeft. Ook met zwemmen kan dat gebeuren. Ik ben ook nog vrijwilliger in een boekwinkel. Je moet steeds alert zijn.’
  • Door de coronacrisis is hij al een avondje bridgen kwijtgeraakt en Pierre vreest nu met een verdere horecasluiting ook voor zijn tweede avondje aan de bridgetafel. ‘Ik ga geregeld naar het theater en hoop dat dat open blijft’, zegt hij.

Een jaar niet buiten geweest, niet meer uit eten kunnen, niet met vriendinnen af kunnen spreken, steeds alert zijn, steeds maar hopen dat het niet nog erger wordt. Het is benauwend om te lezen en toch pleiten deze mensen stuk voor stuk voor een nieuwe lockdown. ‘We moeten wel.’ De angst voor corona bepaalt alles voor deze bejaarden; het lijkt wel een massapsychose. In alle onzekerheid klampen ze zich vast aan het narratief dat nu al zo lang verkondigd wordt: samen krijgen we corona onder controle. Het begint bijna religieus te worden.

 

Krijgen we samen corona onder controle?

Als je Hugo de Jonge en Mark Rutte moet geloven, zijn zij de ridders die voorop gaan in de strijd om Nederland te beschermen tegen corona. Maar is dat wat zij doen? Als de regering werkelijk corona onder controle zou willen krijgen, zou je verwachten dat er bijvoorbeeld iets aan onze sterk vermagerde zorgsector zou gebeuren. Helaas. De Nederlandse IC-zorg is ‘efficiënt ingericht’: managerstaal voor ‘zo goedkoop mogelijk’. Er mocht vooral geen overcapaciteit zijn. Zodoende was het elke winter al crisis in de ziekenhuizen als de griep langskwam. En toen kwam corona… We oogsten wat gezaaid is. En denk vooral niet dat tijdens de coronacrisis de zorg versterkt is, integendeel: tienduizenden zorgmedewerkers hebben de strijd opgegeven. Ze trokken het niet meer. Dat is de reden waarom we nu nog minder IC-capaciteit hebben dan aan het begin van de coronacrisis.

Al zo lang we in deze crisis zitten, blundert de regering bij de praktische aanpak van corona. Bij het zorgen voor beschermend materiaal, het testen, de vaccins, wat dan ook. De regering wist overal een chaos van te maken. December 2020 schreef ik nog een kort overzicht van alle ellende naar aanleiding van – u gelooft het niet – de prijs die het EenVandaag opiniepanel had toegekend aan ‘de leidende rol van het kabinet in de coronacrisis’… Daarna kregen we nog de vaccinatiecampagne waarin Nederland mee hobbelde op een inmiddels vertrouwde plek: achteraan in Europa. Maar de prijs voor ‘de politieke prestatie van 2020’ was binnen. Gefeliciteerd.

 

Politieke manipulatie

Is deze regering dan nergens goed in? Jawel. Deze regering is uitmuntend in het inzetten van corona voor politieke doeleinden. De persconferenties van Rutte en De Jonge zijn in feite volstrekt nutteloos en dienen slechts om de heren in de schijnwerpers te zetten. Deze show heeft niets met transparantie of aanspreekbaarheid te maken. De maatregelen kunnen net zo goed op de site van het RIVM en in de media gepubliceerd worden, en wat aanspreekbaarheid betreft… de regering luistert niet eens naar de Kamer, dus zeker niet naar de media. De persconferentie is een platform voor twee aartsleugenaars. We horen daar beloftes die steeds weer hoop geven en vervolgens hol blijken; we horen daar leugens over hoe het ging, hoe het gaat en zelfs over hoe het zal gaan.

 

Verdeel en heers

Het laatste wat Rutte en De Jonge willen is een diepgaande discussie over hun beleid, en dus hebben ze zich gespecialiseerd in afleidingsmanoeuvres. Hun meest succesvolle afleidingsmanoeuvre van dit moment is een klassieker: verdeel en heers. Dankzij de QR-code en straks het 2G-beleid hebben ze de woede van een grote groep in de samenleving weten te mobiliseren tegen de ongevaccineerden.

Dit gaat niet om het bestrijden van corona, want dan zouden klachten maatgevend zijn, of zelfs testen. Maar in de nieuwe wereld van Hugo en Mark kunnen zieke gevaccineerden overal naar binnen terwijl geteste ongevaccineerden op het strafbankje zitten. Deze kolder creëert chaos zodat mensen elkaar naar de keel zullen vliegen of zich aan de meest onzinnige maatregelen vast zullen klampen, omdat ze wanhopig behoefte hebben aan zekerheid.

 

Wat doen wij?

En hoe reageren wij hierop? Gaan we lekker mee met boos zijn op de zondebok? Wordt de wereld weer wat overzichtelijker als we die nare ongevaccineerden de schuld kunnen geven? Of slaan we door naar het andere uiterste en noemen we iedereen die zich liet vaccineren een verrader? In beide gevallen doen we precies wat Hugo wil. Dan hebben we het namelijk niet over zijn geblunder, en dat zouden we wel moeten doen. We zouden de regering ter verantwoording moeten roepen over dit beleid. Over de schandalige verwaarlozing van de zorg en over maatregelen die averechts werken.

We zouden op moeten komen voor de jongeren. Voor alle mensen die wegkwijnen door het gebrek aan sociale contacten door onzinmaatregelen. We zouden ons meer zorgen moeten maken over mensen als die bejaarden uit Weert, die nu alle kanten op gemanipuleerd worden. Zij proberen zich elke keer meer aan te passen om het gevaar maar te bezweren. Zij willen zo graag dat het beter gaat dat ze hun grenzen telkens verleggen. En als ze zich eenmaal op dat hellende vlak begeven, lijkt elke volgende stap logisch. Sterker nog: hoe meer stappen ze zetten, hoe moeilijker het wordt om terug te gaan. Ze hebben immers al zoveel geïnvesteerd? Zij gaan gewillig mee in discriminerend beleid, niet omdat zij per se slecht zijn, maar omdat de campagne van de overheid hen in deze hoek heeft weten te krijgen.

 

Grondrechten

En vooral zouden wij op moeten komen voor de ongevaccineerden, die nu tot paria’s worden gemaakt. We zouden op moeten komen voor hun grondrechten, want het is heel simpel: als wij de grondrechten van anderen niet verdedigen, zijn wij onze eigen grondrechten niet waard. Te veel Nederlanders zijn tijdens de coronacrisis al grenzen overgegaan die ooit heilig waren. Wij allemaal zouden ons dagelijks af moeten vragen waar onze grens ligt en of we die misschien al overgestoken zijn.

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
68 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

U ziet het v.w.b. de volksgezondheid goed, maar het gaat niet helpen om weer een rationele samenleving te krijgen.
Om de aandacht af te leiden en voor te sorteren op een omwenteling van ongekende, wereldwijde omvang in het financiële moeras, waar niet meer uit te ontsnappen valt, bestookt men de volkeren met een blijkbaar ontembaar virus, met een smeltende aarde, overstromingen en bosbranden, met ongelimiteerde massa-immigratie…. noem maar op wat voor ellende.
Er is zoveel virtueel geld bijgedrukt dat dit niet meer om te draaien of te beheersen valt, het piramidespel gaat instorten.
Iedereen moet dus aan de QR-code of een internationale digitale ID, waar dan alles, letterlijk alle parameters van uw leven incl. CO2 budget, aan hangt.
U krijgt dan wat digitaal ‘geld’, maar de machthebbers bepalen waar u dat aan mag uitgeven. Daarom verdwijnen op zo grote schaal de pinautomaten en de bankkantoren. Cash moet uitgefaseerd, want onttrekt zich aan controle, en een bankrun is straks voorgeprogrammeerd.
Niemand bij zijn volle verstand zou hier mee akkoord gaan, dus is het nodig dat de wereldbevolking tegen elkaar wordt opgezet, dat vanaf de kansels van de heersers hel en verdoemenis wordt gepredikt zodat de meesten angstig krimpen, volgen en uiteindelijk dankbaar kruipen voor een paar kruimels van wat ooit was.

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat er moet gebeuren is ten eerste beseffen dat je een loonslaaf bent die wordt bestuurd door een globale elite die op hun beurt regionale leiders als Mark Rutte en Hugo de Jonge aansturen. Ook moet je beseffen dat verkiezingen niet eerlijk verlopen. Mark en Hugo vervangen gaat geen verschil maken. Enkel als het FvD alleenheerser wordt zal er wat veranderen, maar dat gaat niet gebeuren. Democratie is gevolgmatig geen verstandige politieke orde en zal vervangen moeten worden. Je moet begrijpen dat de globalistische elite een eindspel heeft ingezet wat moet leiden tot een technocratische samenleving waar we op een daartoe aangewezen deel van het aardoppervlak in een staat van totale elektronische en biologische controle leven, uiteindelijk met als doel populatiecontrole en milieufetisjisme. Grote delen van de aarde zullen worden teruggegeven aan de natuur om zo de balans te herstellen. Er zal grote ongelijkheid bestaan tussen de globalistische heersers en de ‘slaven’. Tussen de alfa’s, beta’s en gamma’s, om in Brave New World terminologie te blijven. Dat is het plan wat nu wordt uitgevoerd onder de noemers: Build Back Better, SDG17 en/of Agenda2030. Willen we dat? Zo nee, wat dan?

Waldemar
Waldemar
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Aan de minnetjes kun je zien dat er toch mensen zijn die het hierboven geschetste narratief niet geloofwaardig achten. Ik begrijp dat wel. Als je het narratief wel onderschrijft betekent dit onherroepelijk dat niet alleen je eigen overheid onbetrouwbaar is. Nee, zo ongeveer alle overheden zijn onbetrouwbaar en waarschijnlijk is het nooit anders geweest. Je bent geen vrij mens. Democratie is niet: het volk regeert. Nederland is geen beschaafd en redelijk efficiënt georganiseerd land.

De consequenties zijn zo verstrekkend dat je je er acuut ongemakkelijk bij voelt. Daarom geef je de heersers en hun propagandapoppetjes nog maar een keer het voordeel van de twijfel. Ik noem dat het bedrogen minnaar syndroom. Je ziet heus wel dat je belazerd wordt. Zo dom ben je niet. Maar de consequenties van die gedachte aanvaarden, daar heb je geen zin in omdat deze consequenties zo ongemakkelijk zijn. Dus duik je er voor weg.

Eddie
Eddie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

Het is voor veel mensen te groot om te kunnen accepteren, Waldemar

aleid
aleid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Eddie

Daar maken de Grote Plannenmakers dankbaar gebruik van.

Saskia Kuitert
Saskia Kuitert
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Eddie

Bewustwording lijkt me van cruciaal belang om uiteindelijk tot oplossingen te komen. Dat zal tijd kosten.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Waldemar

De totale overheersing door een nieuwe orde. Het kan alleen een plan zijn van de VN. Gezien het macht van de schurken landen aldaar klinkt het als een niet ondenkbare complot.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uit alles blijkt dat we ‘de grens’ al overgegaan zijn. De meeste mensen hebben een QR code verkregen omdat ze door willen gaan met hun gewone leven: werk, familiebezoek, uitgaan, bezoek van pretparken.
Ze hadden ook gewoon thuis kunnen blijven. Ze hebben een keuze gemaakt en die keuze is gebaseerd op conformisme, gemakzucht.
Uit een onderzoek blijkt dat 2/3 van de niet-gevaccineerden er toch over denkt om zich te laten vaccineren vanwege de sociale druk. Opnieuw het willen conformeren, weliswaar met meer tegenzin dan bij hen die al gevaccineerd zijn, maar toch.
En dit alles alleen maar omdat de overheid dit oplegt: er is geen enkel bewijs dat een vaccin meer dan marginale bescherming biedt, sterker nog dezelfde overheid die een vaccin opdringt, geeft ook toe dat je nog steeds ziek kunt worden…
Diezelfde overheid geeft toe dat 2 prikken na een tijdje niet meer werken, dus adviseren ze er nog maar een 3de te nemen…ze adviseren iets waarvan ze bij voorbaat weten dat het niet zal werken.
Op deze manier conformeren mensen zich alleen maar omdat ze een slaaf zijn van zichzelf, van hun gewone leventje willen voortzetten. Het is de overheid die hun leven verziekt, niet het virus.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ik heb al zo veel mensen gesproken en in interviews gehoord die zeggen dat ze de prik wel hebben gehaald, maar het eigenlijk niet wilden. Puur om deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving. Ik vraag me af welk percentage van de geprikten “tegenzinners” zijn, en of ze spijt hebben van hun besluit. Niet dat het iets uitmaakt, ze zijn gezwicht en zitten nu aan het abonnement vast. Binnenkort zonder derde prik (vierde, vijfde, enz) geen QR code meer…

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Ik heb ook heel veel mensen gesproken. Mensen die zich zorgen maakten over hun gezondheid, de gezondheid van hun naasten, en die geen anderen wilden besmetten mochten ze het virus krijgen. Mensen die zich realiseren dat geneeskunde niet zwart wit is, dat het feit dat je ondanks vaccinatie toch besmet kunt raken, zelfs ziek kunt worden, niet betekent dat het vaccin “niets doet”, dat het experimenteel is of dat het een manier is om de wereldmacht te grijpen. Kortom, mensen die zich niet laten gek maken, en die bewust van twee kwaden de minste kiezen, en optimistisch zijn over de toekomst.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Exact!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Niemand beweert dat de inspuiting niets doet, het punt is dat zelfs de mensen die het ontwikkeld hebben niet kunnen zeggen of en wat de lange termijn effecten zullen zijn, of uit kunnen sluiten dat die er zijn. Ook de optredende stolsels en dergelijke als bijwerking waren tenslotte onvoorzien.
Tenslotte: uw laatste zin kan dus ook slaan op mensen die de keuze maken de injectie niet te laten toedienen.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

De wereld zit nu vol met mensen die zich zorgen maken. Een deel (1) heeft zorgen over gezondheid, een ander deel (2) over buitengesloten worden, en weer een ander deel (3) over de richting die de samenleving op gaat. Ik denk dat ze alle drie legitiem zijn. En ze delen alle drie de angst voor de aantasting van het persoonlijke. Respectievelijk: (1) het verlies van het eigen leven of dat van dierbaren, (2) het verlies van contact of de levensstandaard, (3) het verlies van grondrechten en gedeelde (culturele) waarden.

De overheid heeft er de afgelopen 2 jaar alles aan gedaan om al deze angsten op te roepen en in stand te houden, dat is de grote gemene deler. En dat is de overheid aan te rekenen. En dan hebben we het nog niet eens over de gezaaide verdeeldheid gehad.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door De Dertiende
Realist1966
Realist1966
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Klopt, de meeste mensen weten hier niet van omdat deze feiten en geluiden verre van hen worden gehouden door de msm. De meesten hebben dus geen weloverwogen keuze kunnen maken en de ongevaccineerden krijgen die wellicht niet eens meer.

aleid
aleid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Helemaal gelijk, denk hetzelfde. Maar loop alsjeblieft niet op zaken vooruit! Ik geloof nog in de strijd!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Het grootste probleem is dat de msm en de politiek onbetrouwbaar zijn geworden dus waarom zouden ze nu gelijk hebben? Leugens en onwaarheden duren het kortst al duurt het vaak lang genoeg. Nu wreekt zich dat. Waarom zou iemand nog Rutte geloven na zoveel leugens? En daar betalen wij nu de prijs voor.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Inderdaad De Dertiende, ik wilde mijn sociale contacten niet verliezen dus vandaar deze prikken.
Zijn de leugens van Rutte het waard, om nog een volgende te halen.?
Of de soos de soos laten.?
Dood gaan we namelijk allemaal.

Eddie
Eddie
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel, één puntje van kritiek: het is geen wanbeleid, maar van a tot z zo gepland.

Milo
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Het coronabeleid is misschien niet bedoeld als psychologische oorlogvoering tegen de eigen bevolking” – de grootste schok zal de dag zijn dat je beseft dat het doelbewust gebeurt. Voor mij was dat moment een jaar geleden toen mijn dochter met een eigen wil in de brugklas keihard door docenten en directie werd aangepakt omdat ze niet mee wilde doen en wij vervolgens nog eens extra werden “gepakt” door de leerplicht. Het systeem is in en in verrot en in handen van corrupte leiders. Het doet me goed dat je steeds kritischer wordt op wat er gebeurt. Ik hoop nog steeds dat ik ongelijk krijg, dat zou écht veel makkelijker en fijner zijn.

Anna
Anna
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zorg dat je het door Hugo de Jonge verboden geneesmiddel binnen je bereik hebt; en leef je eigen leven. Steeds meer openbare gelegenheden zullen in die gedachtengang meegaan, omdat het QR gebeuren besmettingen niet tegenhouden.

Yvonne
Yvonne
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Maar dan moet je er wel aan kunnen komen!

aleid
aleid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Volg ZelfzorgCovid, (Rob Elens) en volg de route

Anna
Anna
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Het is ook verkrijgbaar onder de naam stromectol. Per tablet de dosis is 0,2 mgr per kg lichaams gewicht 3 dagen check dit zelf ik ben geen arts! Verder op Chineese websites als Alibaba wel de chineese versie.Als je echt ziek bent kun je ook hulp vragen bij de website Zelfzorg covid 19.nl

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vaccineren is niet de oplossing. Waarheid werkt beter.

aleid
aleid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  AAA

Dat behoedt ons tegelijkertijd voor extremisme

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

In de (zinloze) coronabestrijding is de menselijkheid al lang niet meer maatgevend. Om de ouderen en de zwakkeren te “beschermen” worden de ongeprikten geslachtofferd. Ondertussen worden ook de ouderen en zwakkeren (samen met de rest van de bevolking) op de pijnbank gelegd door vrijheidsontnemende maatregelen op te leggen. En we wantrouwen elkaar dusdanig dat het virus niet meer het belangrijkste is. De angst regeert! Corona is van de troon gestoten door een ander virus, het angstvirus. Mooi voorbeeld: h**ps://www.telegraaf.nl/nieuws/842250033/paniek-in-duitse-discotheek-na-ontduiking-coronacontroles

Angst maakt kapot dan je lief is…

Peter
Peter
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Angst kan leiden tot ernstige verstoring van normaal gedrag: gegeneraliseerde angststoornis.
Een dergelijke verstoring van de “normale” angst kan leiden tot posttraumatische stressstoornis (PTSS) & paniekstoornis, kan o.a. veroorzaakt worden door media.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gegeneraliseerde_angststoornis

Yvonne
Yvonne
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mee eens!Dit kabinet moet worden weg gestuurd,voorgoed.Met hun schandalige wanbeleid!Nieuwe verkiezingen moeten er komen.Maar dat zie ik niet gebeuren want het pluche zit zo lekker en ze kunnen de schijnwerpers niet missen,die ego trippers!

Friesecanadees
Friesecanadees
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Ha
If voting would make the difference, they(read -government-)would have abolished this’right’ a long time ago !

Pieter
Pieter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Mijn hele gezin bestaat uit nare ongevaccineerden. Zelf heb ik vorig voorjaar naar naar alle waarschijnlijkheid (tests waren nog geen gemeengoed) Corona gehad. Ik realiseerde het me niet eens, dacht op de eerste ochtend na een nacht vreemd hoesten en zweten dat het tijd was het koffiezetapparaat schoon te maken want de Douwe smaakte nergens meer naar. De trap op ging moeizamer als anders. Boos op mezelf (weer te lang fysiek lui geweest!) ben ik naar buiten getogen om hoognodig snoeiwerk op het terrein te gaan doen. Drie weken buiten beulen later was ik weer fit. Afgelopen najaar werd onze jongste ziek na een logeerpartij bij een vriendje waar een dag na zijn thuiskomst een positieve test werd afgenomen. Hij kreeg lichte koorts en was na drie dagen weer de oude maar moest nog wel 8 dagen in quarantaine blijven. Wel was ie behoorlijk in paniek, dacht dat ie er nu al aan zou gaan met dank aan de onaflatende stroom angstporno.

Het het verhaal dat over ons uitgestort word wisselt continue, zelfs de definitie van pandemie en vaccin zijn aangepast! Het valt in de A-categorie van meest dodelijke besmettelijke ziekten met een IFR vergelijkbaar met de griep. Met een gemiddelde slachtofferleeftijd van boven de 80. Het gaat niet komen, een vaccin gaat ons uit deze crisis helpen, twee gaan ons uit deze crisis helpen, drie gaan ons uit deze crisis helpen. Het vaccin voorkomt verspreiding en ziekte. Het voorkomt in grote mate verspreiding en ziekte. Het voorkomt verspreiding wellicht toch helemaal niet maar verkleint de kans op ziekenhuisopname. Je prikt voor een ander. Je prikt voor jezelf. Je prikt voor de zorg.

Mijn kinderen zijn gelaten geworden, klotecorona zeggen ze. Waar is het respect en de zorg voor ons als controlegroep?

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Pieter

Door het grote onbekende hebben mensen het geloof uitgevonden om zich aan iets wat meer als hoop klinkt zich te kunnen vastgrijpen. Ook het wetenschap vecht tegen dat onbekende en heeft toch best grote stappen gemaakt. En nu staan zij voor weer een stap die zij moeten nemen en als de politiek helpt in plaats van bepaad zal het ooit lukken.

Ger
Ger
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Maaike, je heb zo verschrikkelijk gelijk!
We putten hoop uit de berichtjes dat mensen met een QR code hem weigeren te gebruiken. Maar het zijn er nog niet genoeg, héél NL zou het moeten weigeren. Daar kunnen we verder mee!
Bedankt voor je wéér rake woorden!

Azijnseikert
Azijnseikert
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Er vinden continue valse dilemma’s plaats oftewel drogredenen. Bijv je bent tegen vaccineren dus voor dat de ziekenhuizen vol lopen. Je wordt er triest van . Want veel van dit soort drogredenen komen niet van de mensen zelf, maar wordt er extern in gebombardeerd door media en overheidsinstanties.

Reknir
Reknir
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Azijnseikert

Het trieste is nog dat mensen die dit soort stellingen innemen denken dat ze zelfstandig redeneren.

Pieter
Pieter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Om de verschrikkingen van de pandemie en de noodzaak tot maatschappijvernietigende maatregelen nog maar eens in het juiste perspectief te zetten:

NL – 17,44 m. inwoners.
18.750 doden aan of met Covid in ruim twee seizoenen.

0-49 jaar: 10,3 milj. inwoners – 169 doden
50-59 jaar: 2,5 milj. inwoners – 431 doden
60-69 jaar: 2,1 milj. inwoners – 1481 doden
70-79 jaar: 1,6 milj. inwoners – 4725 doden
80-89 jaar: 0,7 milj. inwoners – 8081 doden
90+ jaar: 0,14 milj. inwoners – 3862 doden

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Samen krijgen we ………

“Wij” moeten het samen doen hoor je al bijna 2 jaar.

In Nederland is het echter steeds verder zoeken naar “samen”.

Zou het kunnen liggen aan de (tegenwoordige) Nederlandse wapenspreuk?

“Je maintiendrai” m.a.w. “Ik zal handhaven”

De volledige tekst om het e.e.a. duidelijk te maken:

“Je maintiendrai”
“Ik zal handhaven de deugd en adeldom;
Ik zal handhaven de hoogheid van mijn naam;
Ik zal handhaven de eer, het geloof en de wet;
van God, van de Koning, VAN MIJN VRIENDEN EN MIJ”
(bron: Willem van Oranje, 1565)

Zit niet veel “samen” in zo te zien.

Tussen 1581 en 1795 werd deze wapenspreuk afgelost door:
“Concordia res parvae crescunt”
Latijn, wellicht voor de normale Nederlander moeilijk te onthouden en/of uit te spreken, dus meer bekend als:

“Eendracht maakt macht”

Wat ‘men’ er ook over denkt, het heeft Nederland in diezelfde periode (1581 – 1795) geen windeieren gelegd.
Dan had je nog kort de Franse tijd (1795-1802):
“Gelykheid, Vryheid, Broederschap” (uit het Frans: Liberté, égalité, fraternité)

(“Je Maintiendrai” is pas weer heringevoerd 1815!)

Voor een land als Nederland is “Nil Volentibus Aardum” oftewel

“Niets is onmogelijk voor hen die willen”

meer toepasselijk zoals Spinoza bedacht?

Of:

“Je hebt een verstandige geest, die opgericht blijft onafhankelijk van voor- en tegenspoed” (Zweden)

Of iets simpels zoals de Universiteit van Leiden (1574) na de bevrijding van de Spanjaarden:
“Libertaties Praesidium” m.a.w. “Bolwerk van de vrijheid”

Rudy
Rudy
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het gaat helemaal niet om een “virus” Corporate fascisten hebben de macht gegrepen. vvd, cda, pvda, cu en d66 werken aan de omvolking van Nederland. Leden van die clubs verdienen miljarden aan het leveren van maaltijden aan AZC’s, verhuren en verkopen van woningen aan het COA. Het leveren van witgoed en inboedels aan het COA. Intussen verdampt de waarde van de euro per minuut, omdat er miljarden aan leningen zijn verstrekt aan corrupte landen als Griekenland en Italië. Er is geen “pandemie” het eurogebied staat op de rand van een totale instorting zoals in de Weimar republiek. Tijd om wakker te worden.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De situatie rond Corona zou hier nu heel anders zijn als onze burgers (vaccinatiegraad ~72%) zich meer zouden gedragen als de Portugezen (98% vaccinatiegraad) of als onze overheid de slagkracht en durf zou hebben van de Oostenrijkse overheid bij te veel ongevaccineerden (Oostenrijk 65% gevaccineerd).

Mijn keuze zou de Portugese aanpak zijn maar dan moeten onze burgers zich allemaal (uitgezonderd medische gevallen) laten vaccineren. Kan in die situatie men weer los in consumeren van de vrijheden en kan die QR pas worden afgeschaft. Oppassen blijft natuurlijk dan nog lange tijd geboden.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Kan men weer los in consumeren….. ook dat is een pandemie.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Persoonlijke beslissingsvrijheid bij een infectieziekte opeisen is in strijd met echte vrijheid doordat ze die van anderen beperkt en daardoor een kloof in de samenleving veroorzaakt.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Persoonlijke beslissingsvrijheid is absoluut zo lang de wet het toestaat. Het is niet iets dat opgeëist wordt, het is een gegeven recht.

De kloof in de samenleving is dus niet het gevolg van “vrijheid die opgeëist wordt” maar van een zwakke overheid die de kloof creëert en toejuicht.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

En daarom dan ook het referenda heeft afgeschaft.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Ook in de enige echte democratie zoals Zwitserland worden niet alle problemen in een referendum behandeld. Een medische kwestie hoort bij experts en niet bij het volk.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

De mate van vrijheid lost de bestrijding van een infectie ziekte niet en zo wet staat de deling van de maatschappij in wezen toe, strikt genomen. Daarnaast is de overheid inderdaad zwak en bang voor het nemen van maatregelen om de ophef niet te laten groeien. Het virus zal voor dankbaar zijn. Ik betwijfel of de overheid het ontstaan van de kloof echt toejuicht want sterk verdeelde maatschappij zorgt voor nog meer criminaliteit en losse moraal. Als zij dat willen dan zijn ze wel dommer dan ik dacht. Laten wij een infectieziekte los zien van andere politieke zaken. Ik zou liever een demonstratie toejuichen tegen de beslissing over de BOA’s in Utrecht (en straks overal) waar zij over de rug van de Joden hoofddoeken voor moslima’s doordouwen. Net of de Joden om zouden roepen. Men is over alles stil behalve de corona maatregelen omdat het vervelend is maar de echte gevaren wil men niet zien en blijft alles slikken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Goedemiddag Ni28.
Ik twijfel er niet aan dat de roverheid de tweedeling wel degelijk toejuicht. Immers, met behulp van de altijd willige msm en de herhaalde uitspraken dienaangaande van een minister, krijgen mensen dagelijks van alle kanten te horen dat de meerderheid toch echt uitsluiting zou wensen. Hoe vaker dit beweerd wordt, hoe gemakkelijker voor de minister (en het kartel) om te beweren dat de samenleving dit zelf wenst.
Dat is de tactiek.
Een verdeelde maatschappij zorgt m.i. niet voor meer criminaliteit of losse moraal. De losse moraal is er al decennia in toenemende mate, want alles moet kunnen, dat is progressief. De criminaliteit stijgt ook al decennia, al toont men u andere cijfers. Maar dat komt omdat er geen aangifte meer gedaan wordt, omdat de politie en opsporingsdiensten er niets mee doen. Kapot gebureaucratiseerd. Net als de zorg.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Het is duidelijk dat de overheid al jaren de mensen bespeelt zodat het lijkt dat iedereen het mee hun eens is. Ik gaf al het recente voorbeeld van de hoofdoeken voor de BOA’s. Ik heb nog nooit een Joodse BOA horen roepen dat ie de het keppeltje wil maar het wordt het gebracht net of zij eindelijk mogen om da aandacht te verleggen van de schreeuwende moslims. Tactiek van hersenspoelingen passen bij elke dictatuur. Niet iedereen gelooft het alleen blijft men stil op alle fronten behalve op coronamaatregelen. En wie het keihard roept is gelijk een rechtse extremist terwijl al die linkse extremisten veel meer optreden in hun activistische jasje. Het moraal daalt met de dag en dat is te danken aan de jarenlange “alles kan en alles mag” van links. De jeugd is aangedaan en kan bijna niet verder zo te horen en ook dat is te danken aal de linkse mores. Criminelen van niet westerse afkomst zijn gauw aangemerkt als geestelijk niet in orde. Dat klopt dan wel maar niet iedere geesteszieke wordt crimineel. Gezondheidszorg is naar de knoppen en als je medicijnen nodig hebt bepaald de verzekeraar welke troep je mee krijgt en niet de arts. Dat is allemaal waar en toch koppel ik een infectieziekte los van de aangetaste vrijheden. Dat lijkt hun misschien in de kaart te spelen maar gezondheid en het afremmen van de pandemie. gaat boven alles. Overigens moet blijken hoe goed alle maatregelen zullen werken, Oostenrijk mag heel streng zijn jegens de niet gevaccineerde mensen maar dan mogen zij ook gelijk de grenzen sluiten als niet elke land het ook doet. Het is een chaos aan maatregelen en dat helpt ook niet. En de EU zelf laat het weer afweten als er echte problemen zijn. Het begon al met de vrije keuze voor de zomertijd. Chaos scheppen daar zijn zij goed in.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De ‘maatregelen’ die al in de landen om ons heen genomen worden (dwang-uitsluiting-ontslag e.d.) en hier ook al besproken worden, sterken mij in de mening dat ze niet genomen worden voor de gezondheidszorg (dan zou iedereen dagelijks testen logischer zijn), maar om de bevolking te dwingen middels een injectie een QR code ‘opgeplakt’ te krijgen, als voorloper van een internationaal ID, waarmee men dan ultieme controle kan uitoefenen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Als iedereen gevaccineerd zou zijn zal de situatie in ieder geval overzichtelijker zijn voor de volgende stappen. Nu is de situatie te gefragmenteerd. Sommige landen kiezen voor dwang en andere durven geen beslissing te nemen. Dan blijf je zwewen in onzekerheid en worden vervelende maar niet nuttige maatregelen genomen die nog vaak de logica missen. Als het erger wordt doordat de vaccinatie misschien minder effectief wordt komen die maatregelen toch door de situatie afgedwongen.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Niemand wordt er gelukkiger van, vindt Maaike van Charante.”

Wel dat is waar en de vraag is of een beleid om de gevolgen van een virus te bestrijden bewust of onbewust ook maar iemand gelukkiger kan maken. Misschien is wel mogelijk via goed beleid de schade cq de mate van ongeluk zoveel mogelijk te beperken.
Maar ook ik vind huidig beleid te zwak immers zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dit virus ongeacht het er op te voeren beleid zal in bestrijding iets vragen van ons manier van leven en onze vrijheden.
Ik denk dat dit een (nood)situatie is die vraagt om het tijdelijk buiten spel zetten van de ons bekende vrijheden en bijvoorbeeld vaccinatie te verplichten. Nu is deze verplichting er ook door pakket aan maatregelen. We kunnen maar beter even ons verlies nemen dan te blijven doorsukkelen op huidige weg waarbij juist door polarisatie uiteindelijk er meer wordt verloren. Positief is dat bij hard opgelegde maatregelen voor iedereen dit juist tot solidariteit kan leiden. “We all stand together”

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Noodsituatie…
Vrijheden buiten spel zetten…
Vaccinatieplicht…
Hard opgelegde maatregelen voor iedereen…
Solidariteit…

De toekomstige dictatoriale staat Nederland dankt u hartelijk voor uw bijdrage…

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Even ons verlies nemen….. voor altijd bedoelt u?
Als de inspuiting er in zit, kan hij er nl. niet meer uit en de onethische testperiode op de gehele mensheid is nog niet afgelopen.
Tijdelijk de democratie buiten spel zetten denkt u? Leest u mijn vorige bijdrage. De democratie is al de nek omgedraaid, en vrijheid komt nooit meer terug als we niet hard (maar zonder geweld) in opstand komen.
Het IS geen medische noodsituatie, het is een beleidscrisis qua zorg, en een angstpandemie om de mensheid tegen elkaar op te zetten.

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Even voor de goede orde het door jou genoemde verlies is niet voor even, alles is al voorgeprogrameerd.
Dus borst vooruit is een gepasseerd station, het is staart tussen de benen en in je hok.
Solidariteit heeft Rutte vertaald in, Soldaten er bij betrekken.

aleid
aleid
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Programmeer alsjeblieft niemand, we laten ons toch niet zomaar verslaan?

BenBinnen
BenBinnen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Coronavirussen zijn er en gaan nooit meer weg.
De gekozen oplossing van vaccineren zal daardoor ook blijven.
En om dit af te dwingen zal de QR code ook blijven.

Dat betekent dus concreet dat we nu voor de keuze gesteld zouden moeten worden of we een permanente QR-code samenleving willen. Mijn antwoord daarop is een beslist NEE.

Vrijheid inleveren met de hoop later vrijheid weer terug te krijgen heeft nog nooit gewerkt.

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  BenBinnen

BenBinnen : Coronavirussen waren er altijd, en blijven ook. Op den duur worden ze minder virulent, en worden het gewone verkoudheidsvirussen, waartegen een vaccinatie beschikbaar blijft, maar zoals de griepvaccinatie, niet verplicht.

Sailor 1
Sailor 1
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Johan Cramer

Zou daar mischien het probleem zitten? Het lijkt er niet op, dat de Delta-variant minder virulent is. Zou het virus dan toch een “gain of function” virus zijn?

Johan Cramer
Johan Cramer
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Sailor 1

In de jaren dat de mensheid bestaat, zijn er ongetwijfeld vele virussen geweest die “gepoogd” hebben iedereen uit te roeien. Dat is tot nu toe niet gelukt, ik heb goede hoop dat ook deze keer alles wordt gladgestreken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Sailor 1

Lijkt er wel op he?

edward
edward
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Terug naar de basis moet u ipv dit soort gevaarlijk domme uitpraken doen.
Is het daadwerkelijk een killer virus?
Nee dat is het niet kan ik uit eigen ervaring meedelen.
Het was alles behalve fijn, maar dat is influenza ook bepaald niet.
Zet de tv uit en ga een boek lezen.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  edward

Hopelijk komt deze reactie wel door.

“Is het daadwerkelijk een killer virus?”

Al die doodskisten waren natuurlijk leeg of er lagen mensen in die zich in een pepermuntje hadden verslikt, toch?

“Nee dat is het niet kan ik uit eigen ervaring meedelen.”

Nu fijn voor jou maar idd niet iedereen gaat er aan dood.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Edward of edward ( 2 accounts?)

Weet je al waarom je vorige reactie werd verwijderd? Iets te veel in het web van de complotdenkers verzeild geraakt soms? Jammer wel want ik had er al een antwoord op klaar liggen.

Daarbij geef je in deze reactie een voorbeeld van verplaatsen van doelpalen.

Verder jij weet niets en dus helemaal niets over wat ik doe en lees dus stop met die onnodige en ongefundeerde aanbevelingen.

Edward
Edward
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Nee, had niets ongefundeerd oid gezegd, en nee ik ben maar 1 persoon.
Ik kan mezelf in de spiegel aankijken en zeggen dat ik alles behalve een complotdenker ben, wel een heldere denker, dat ben ik al mijn hele leven en dat blijf ik graag zo doen.
Buiten beschouwing gelaten dat ik me totaal niet voel aangetrokken om me ook maar iets verder te verdiepen in uw geest en/of wat u in het leven doet, u geeft met uw wazige nergens op slaande antwoorden genoeg inzicht me dunkt!
Dit bericht zal wel weer verwijderd worden, maar iets zegt me dat het u niet zal overslaan 🙂

Edward
Edward
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Vast en zeker.
Als steeds mijn nette reacties worden verwijderd, heb ik nu ook niet meer de behoefte om mezelf mondeling te verdedigen.
Al de minnetjes bij de heer Galjee zeggen denk ik wel genoeg voor nu:)

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

“Bah wat een trieste reactie, u heeft blijkbaar een reactie weten verwijderen omdat het zgn. om een complot zou gaan.”

Weer een verkeerde conclusie. Ook van mij zijn/worden reacties verwijderd en ik heb daar geen enkele invloed op. Vrijheid van meningsuiting is voor mij heilig.

Vreemd is dat in verzet tegen de Woke waanzin de cancel cultuur terecht wel wordt afgewezen maar als het gaat over het virus het cancelen via strikte moderatie via een achterdeur wordt toegepast.

Misschien zou de redactie er eens op in mogen gaan zonder hierover een discussie te gaan voeren.

Naschrift OpinieZ-redactie: Lees hier onze spelregels

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Die spelregels zijn mij zeer goed bekend. Er wordt geen discussie over gevoerd en dat weet ik ook.
Echter daar waar ik de beschuldiging krijg een reactie van een ander te hebben laten verwijderen had de redactie daar duidelijkheid over mogen geven.
Verder en al gaat het even niet over die spelregels had de redactie wel wat meer kunnen ingaan op mijn opmerkingen.

Naschrift OpinieZ-redactie:
1. Er worden geen reacties verwijderd, noch accounts geblokkeerd, op verzoek van andere gebruikers! Het is een nare en onware beschuldiging van gebruiker Reknir die inmiddels is verwijderd. Het voortdurende ‘op de man spelen gedrag’ zoals dat van Reknir, leidt op den duur tot een permanente ban.
2. Over moderatie besluiten gaat de redactie niet in discussie.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Redactie dank!

rien
rien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Gibraltar 100% geprikt op dit moment explosie van besmettingen.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  rien

@Rien,

“Gibraltar 100% geprikt op dit moment explosie van besmettingen.”

Ja zorgelijk en het bewijst in ieder geval ook dat bij 100% vaccinatiegraad dit virus nog steeds de kop kan opsteken. Ik wacht op een verklaring van deskundigen. Blijft zo wat we ook al wisten dat vaccinatie niet 100% effectief is en in tijd de effectiviteit terugloopt.

68
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x