Tweets Leo Lucassen leveren wetenschappelijke onderscheiding op

Binnenkort twitteren met wetenschappelijk keurmerk?

Titelfoto bij artikel Gerard Russelman voor OpinieZ.com “Tweets Leo Lucassen leveren wetenschappelijke onderscheiding op”

Titelfoto: Migratiewetenschapper Leo Lucassen. Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal De Balie. Citaatrecht ex. Art 15a Auteurswet.

Kunnen we binnenkort van @LeoLucassen politiek links georiënteerde treitertweets verwachten voorzien van het keurmerk van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen? Het ziet er wel naar uit. Dit eerbiedwaardige gezelschap gaat namelijk op 16 september negentien nieuwe leden installeren.

In de lijst van nieuwe leden komen vele gedegen onderzoekers voor, die hun sporen hebben verdiend op gebieden als plantenfysiologie, intelligentie en quantumverstrengeling. In de lijst staat ook dr. Leo Lucassen, die een echt wel nuttig en interessant boek heeft geschreven over 500 jaar immigratie in Nederland. Problematisch is echter dat hij op grond van dit boek voortdurend overal verreikende politieke opvattingen uitdraagt, zonder die voldoende te onderbouwen.

Want wat heeft zijn naar tijd en plaats zeer beperkte onderzoek te zeggen over de grote migratiebewegingen in het verleden, zoals bijvoorbeeld de langzame verovering en islamisering van het huidige Turkije tussen omstreeks 1000 en de val van Constantinopel in 1453? Of over de grote volksverhuizingen in heel Europa in de vierde en vijfde eeuw, die mede de oorzaak waren van de ondergang van het Romeinse Rijk?

Motivatie

In de motivatie die de KNAW geeft voor de benoeming van Leo Lucassen staat te lezen: “Hij neemt regelmatig deel aan maatschappelijke debatten, onder meer als gast in Buitenhof, als auteur van artikelen in landelijke dagbladen en als actief Twitteraar”.

Het is naar mijn weten voor het eerst dat iemand een wetenschappelijke onderscheiding krijgt mede op grond van zijn getwitter.

Op zichzelf is het serieus nemen van Twitter natuurlijk een uitstekend idee. Voor veel twitteraars is het een groot probleem hoe je je bij het opstellen van tweets kunt houden aan de normale regels van fatsoen. Als je je bovendien wilt houden aan de regels van wetenschappelijke objectiviteit en integriteit stelt dat nog weer extra eisen.

Objectiviteit

Tot de belangrijkste daarvan behoren volgens mij het geven van onderbouwing, het niet verschuiven van de bewijslast naar de tegenpartij en het zich houden aan het falsificatieprincipe. Dat laatste houdt in (vertaald naar Twitter) dat je alleen tweets mag versturen die de ander niet de mond snoeren, maar die de ander uitnodigen daarop met argumenten te reageren. Maar juist aan deze drie eisen voldoen de tweets van @LeoLucassen niet. Ze provoceren, polariseren en breken de discussie af.

In de wetenschap vindt een voortdurende zoektocht plaats naar wetenschappelijke objectiviteit. De oudere generatie herinnert zich nog levendig de discussies rond het boek Methodologie van A.D. de Groot (1961). Maar het lijkt dat de KNAW momenteel bezig is het oude ideaal van objectiviteit op een belangrijk punt los te laten.

Daarom heb ik een brief geschreven aan de KNAW met het verzoek om in de motivatie die wordt gegeven om de heer Lucassen als lid te installeren de verwijzing naar Twitter weg te laten. Als toelichting voeg ik daarbij een bijlage met een analyse van een tiental van zijn tweets. Zou de KNAW hiervoor ontvankelijk zijn?

Hieronder zijn ter illustratie vijf opzienbarende tweets van Lucassen opgenomen, met mijn commentaar daarop.

====================================================================

Voorbeeld 1

Commentaar: Het is natuurlijk legitiem om de huidige positie van de moslims in Europa eens te vergelijken met die van de joden voor de Tweede Wereldoorlog. Maar de stellingname van Lucassen is zó overdreven dat hij slechts uitnodigt tot boze reacties, niet tot dialoog. In een retweet doet @RonnyNaftaniel nog een poging: “Wat een bizarre vergelijking. Noem mij een Joodse aanslag op burgerdoelen in de dertiger jaren! Noem mij een land in het Europa van nu, waar moslims omdat zij moslim zijn, buiten de wet worden gesteld”.

​Maar het gaat hier niet om de politieke inhoud van deze discussie. Waar het om gaat is de vraag of het twittergedrag van Lucassen een goed voorbeeld kan zijn voor anderen en daarom beloond moet worden met een wetenschappelijke onderscheiding. Mijns inziens is dat niet het geval.

 

Voorbeeld 2 

Commentaar: Er is niets mis mee dat Lucassen de aandacht vestigt op een interessant onderzoek. Hij citeert echter niet de oorspronkelijke, neutrale titel van het onderzoeksartikel zelf, maar de kop van het daaraan gewijde artikel in de New York Times, waarin op tendentieuze wijze een relatie wordt gelegd tussen terrorism en politiek “rechts”. Het oorspronkelijke onderzoek laat echter vele conclusies toe. Op grond daarvan kun je ook als conclusie kiezen: “Alleen immigratie uit islamitische landen leidt tot meer aanslagen, niet immigratie uit andere landen van Europa”.

​In deze tweet van Lucassen is niets te vinden van streven naar wetenschappelijke objectiviteit. Dat is in de twitterwereld niets bijzonders. Maar het is onjuist om dergelijke tweets te belonen met een wetenschappelijke erkenning.

 

Voorbeeld 3

Commentaar: De column waar Lucassen naar verwijst is naar mijn oordeel eenzijdig en inconsequent. De gevolgde redeneringen zijn telkens gebaseerd op Guilt by Association. De column eindigt met: “Hoe snel kan een land zijn tolerantie en progressieve veren verliezen? Mij krijg je niet achter het formuis en mijn homovrienden gaan niet terug in de kast, zoals ook door culuurchristenen wordt verlangd”.

​Columns zijn vaak eenzijdig en inconsequent. Daar gaat het hier niet om. Het punt is dat Lucassen hier het Forum voor Democratie beschuldigt (mede) verantwoordelijk te zijn voor “de teloorgang van de tolerante samenleving”. Maar voor de bewijsvoering verwijst hij naar een gechargeerde krantencolumn. Hiermee maakt hij zichzelf ongrijpbaar. Een dergelijke tactiek is in de twitterwereld heel normaal. Maar hij verdient geen wetenschappelijke prijs.

 

Voorbeeld 4

Commentaar: Volgens mij geeft @wileikelboom een tendentieuze interpretatie van het artikel in het AD, want dat heeft alleen maar de bedoeling uit te leggen wat de mogelijke juridische consequenties zijn van het boerkaverbod. Daar hoort het burgerarrest bij.

​Maar dat geldt evenzeer voor tal van andere verboden, in andere situaties. De tweet van Lucassen lijkt op het eerste gezicht een vraag, maar is in werkelijkheid een beschuldiging, vermomd als vraag. Lucassen sluit zich aan bij de tendentieuze interpretatie van Eikelboom (“ranzig”) en meent daarmee ontheven te zijn van de taak een eigen onderbouwing te geven van zijn beschuldiging. Zijn insinuerende vraagstelling nodigt niet uit tot een open, zinvolle discussie, maar tot geërgerde reacties.

 

Voorbeeld 5

Commentaar: De tweet “Onzin Jan, waar lees je dat dan? Wat is er mis met een oproep om niet te stigmatiseren?” is een dooddoener. Hij doodt letterlijk de discussie. Van Beek vreest dat nieuwe politieke correctheid tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting zal leiden. Maar de zin “Waar lees je dat dan?” gaat hier niet op in, het is een afleiding. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde vraag “Wat is er mis met een oproep om niet te stigmatiseren?” Er is niets mis met een oproep om niet te stigmatiseren, maar Lucassen deed veel meer, hij maakte deze oproep onderdeel van een uitgebreide politieke visie, met beschuldigingen aan het adres van bijvoorbeeld het FvD. Op zo’n zogenaamde vraag valt niet serieus te reageren.

Over de auteur

Gerald Russelman
Gerald Russelman
Natuurkundige en psycholoog

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
14 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Complurk
Complurk
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik wil van nep-professor Lucassen mijn belastinggeld terug, dat is besteed aan diens opleiding, ‘werk’ en publicaties. Geen toeval dat deze en andere nep-wetenschappers zo populair zijn bij de politiek correcte media.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Complurk

Het is onbegrijpelijk om te zien hoe het een na het andere wetenschappelijke instituut in Nederland ten prooi valt aan identiteitspolitieke correctheid en andere bemoeienissen die de waarheidsvinding belemmeren. Nu had het KNAW toch al geen beste stichtingsgeschiedenis, opgericht als het is door een ons land leegmelkende bezetter: “Mag ik mijn Mosasaurus en mijn miljoenen terug? (die waren 200 jaar geleden nog wat waard).

karton
karton
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het peil van de Nederlandse “wetenschappers” loopt parallel met de kennis en kunde van de “regering”, het stelt n.l. geen beide ook maar iets voor !
Heel trieste vertoning, als Nederlander schaam je je toch dood ?

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is op zich al bedenkelijk dat een verward iemand als Lucassen als deskundige wordt uitgenodigd in talkshows, met stellingen als “100 jaar geleden hadden wij ook een miljoen oorlogsvluchtelingen uit Belgie in dit land”. Ten eerste kenden die Belgen hetzelfde geloof en taal als de inwoners van Zuid Nederland, kreeg men geen geld maar moest er gewerkt worden op het land en in de fabrieken en gingen ze allemaal na de oorlog weer terug naar Vlaanderen. En het waren gezinnen en niet alleen jonge mannen. Valse redenering van een valse profeet.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

De meest vluchtbelgen gingen na een jaar alweer terug. Zo supercomfortabel was het nu ook weer niet in de tijdelijke opvang en thuis moest de boel ook draaiende worden gehouden. Wel veilig, maar dat was het in Belgie buiten het loopgravenfront bij de grens met Frankrijk ook.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Piet Karbiet

zeer juist. Leo Lucassen is een slechte ‘professor’. Hij zegt foute dingen en is kwetsend. Ook historisch is de man niet goed bezig.Een KLUNS.

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Professor Lucassen bedient zich van een eenzijdig discours. Voor alle duidelijkheid: eenzijdigheid = bias = vooringenomenheid = onwetenschappelijk. Die eenzijdigheid is eenvoudig af te lezen uit de vijf tweets. Allevijf tweets gaan, direct of indirect, over moslims. Zijn oproep “tot een nieuwe politieke correctheid, met als uitgangspunt de ‘westerse waarden’ van tolerantie, non-discriminatie en respect voor anderen” vergeet nog een waarde, namelijk onafhankelijke wetenschappelijkheid. Hoe je ook naar de islamitische geschiedenis kijkt, het is geen toonbeeld van vreedzaamheid. De islam is een politiek-religieus complex dat een doel nastreeft, t.w. onderwerping (=islam) van alles en iedereen, overal en zo snel mogelijk, en voor altijd, zowel in denken als handelen. Dat is openbare kennis. Dat heeft natuurlijk ernstige of op zijn minst uiterst problematische gevolgen voor de ontvangende samenleving. Dat is ook geen geheim. Maar professor Lucassen wil het onder het politiek-correcte tapijt vegen. Door deze man in de gelederen op te nemen, gaat de KNAW mee in de beweging van identiteitspolitiek die het Westen al langer in haar greep houdt. Ook de wetenschap wordt zo identiteitspolitiek correct. En ik spel nog maar eens uit: identiteitspolitiek-correcte wetenschap is GEEN wetenschap, maar een geloof of een politieke beweging. Ten overvloede dit over Lucassen’s migratieboek: de immigratie van Vlamingen en Portugese Joden in de 16e en 17e eeuw ging gepaard met een enorme overdracht aan kennis en kunde, zowel wetenschappelijk en cultureel als op handelsgebied. Veel Vlamingen waren protestants en spraken Nederlands. De Portugese Joden hielpen bij het overnemen van het Portugese imperium in Afrika, Azie en Amerika (en voeren daar zelf wel bij).

Piet Karbiet
Piet Karbiet
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  BegrensEuropa!

Het is ook wetenschappelijk bewezen dat de huidige instroom massa-immigratie van vooral jonge, laagopgeleide moslimjongens economisch niets oplevert, behalve ellende. Zelfs de vluchtelingen uit het voormalig Joegoslavie en Vietnam deden het veel beter.

Elvi
Elvi
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik erger me kapot aan de autistische zelfingenomenheid van Lucassen.
Terecht wordt hier gesteld dat reacties op deze persoon, door hemzelf, worden gepareerd met nietszeggende antwoorden.
Nergens een betere marionet voor het ontkennen en/of verdraaien van de vele feiten waarmee we sinds de intrede van de islam in Europa om de oren worden geslagen.

Demanpieter
Demanpieter
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Du moment de heer Korsakoff mijn brein beheerst ben ik bereid de heer Lucassen serieus te nemen als wetenschapper

karton
karton
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Demanpieter

@ Demanpieter.
Zelfs als m’n brein zou zijn aangetast t.g.v. Korsakoff, dan nog zal ik deze charlatan NIET serieus nemen; daar is , voor mij althans, té verziekt voor.

Marien
Marien
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

volledig mee eens. Het zou een schande zijn als deze man ergens wordt aangenomen of ‘benoemd’.

E. Vreeland
E. Vreeland
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Lucassen is een politieke aktivist, die ook op een uni les geeft.
Schrijver van dit artikel is zeer onderbouwd in zijn tegenwerpingen.
Lucassen’s motivaties, waarmee hij hedendaagse massa immigratie promoot, rammelt aan alle kanten, zoals hierboven beschreven.
Ik heb zijn werk niet gelezen, ook ben ik geen historicus. Maar het lijkt me dat de impact van bijvoorbeeld de Turks-islamitische invasie van het Byzantijnse rijk, van Perzië , van India enorme proporties heeft gehad.
Beschavingen werden omvergeworpen met het doden en in slavernij brengen van letterlijk miljoenen mannen , vrouwen en kinderen. Hele culturen werden vernietigd, omdat er in hun ogen maar 1 juiste cultuur was, die van de koran.
En dan ga je met die historische kennis immigratie van nu 1 miljoen islamieten vergelijken met de positie van de joden in Europa?

Marien
Marien
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Leo Lucassen moet een enorme schop onder zijn arrogante achterwerk krijgen. Deze man verdient geen enkele aandacht. Hij is kwetsend en totaal verkeerd geïnformeerd. M.i heeft hij zijn professorschap cadeau gekregen bij een pak waspoeder. Geen enkele inhoud heeft deze man. Als ze DIE man ergens op het schild hijsen, dan snap ik de wereld niet meer. De man verdient geen enkele aandacht. Niets In mijn ogen is hij een nul.

14
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x