De absurditeit van een Verenigde Staten van Europa

Juist de lokale democratie moet worden versterkt

Titelfoto bij artikel De absurditeit van een Verenigde Staten van Europa sebas lammers opiniez

Titelfoto: EU Vlag, publicatie onder copyright Europese Unie.

Er bestaat geen Europees volk. Europa is een zeer diverse verzameling van verschillende landen met verschillende talen, historie en tradities: natiestaten met diepe wortels. Verdere federalisering van de EU, zoals Volt bepleit om alle grensoverschrijdende problemen aan te pakken, dwingt landen in een uniform keurslijf en ontbeert draagvlak. Samenwerking is prima, maar juist de lokale democratie moet worden versterkt om het vertrouwen van burgers in de politiek terug te winnen, schrijft Sebas Lammers.

Ruim een week geleden zat Volt-lijsttrekker Laurens Dassen aan tafel bij de talkshow OP1 om te pleiten voor een federaal Europa, oftewel een Verenigde Staten van Europa. Praktisch betekent dit dat Nederland een soort provincie wordt van de Europese Unie (EU), dat de EU veel meer te zeggen krijgt over nationale aangelegenheden en dat de macht verder wordt gecentraliseerd. Volgens Volt is dit nodig om de grote problemen van deze tijd aan te pakken, zo staat ook in het verkiezingsprogramma. Het idee van een federaal Europa is volstrekt onrealistisch en absurd. Sterker nog, we moeten niet internationaliseren, maar juist lokaliseren als we het vertrouwen van burgers willen terugwinnen en problemen met draagvlak willen oplossen.

 

Invented tradition

Veel wetenschappers van de modernistische stroming beweren dat naties gebaseerd zijn op invented traditions. Zij zien de natie als een geconstrueerd en modern fenomeen, als iets wat in de recente geschiedenis is opgekomen. Deze conclusie is te simplistisch, iets wat ook naar voren komt in het boek The Nation in History van de Britse Anthony Smith.

Smith is het ermee eens dat de ‘natiestaat’ als politiek-organisatorische uiting pas in de laatste twee eeuwen vorm heeft gekregen. Daarentegen ontkennen de modernisten volgens de Brit de “krachtige mythes, symbolen en herinneringen” van volkeren. Ik onderschrijf Smiths oproep voor een “benadering die recht doet aan alle verschillende typen van collectieve culturele identiteiten in ieder tijdperk”. Smith erkent dat naties diepere wortels hebben, aangezien zij zijn gebaseerd op culturele uitingen die aan de opkomst van de natiestaat en het nationalisme zijn voorafgegaan.

 

Culturele diversiteit

Een voornaam obstakel voor een federaal Europa is dan ook de culturele diversiteit van Europa, iets wat juist haar kracht is. Echter, met federalisering lopen we juist het risico monotoon te worden. Andreas Kinneging benadrukt in zijn boek ‘De Onzichtbare Maat’ terecht de “inherente schoonheid van het verschil”. Ook hij ziet de verschillen tussen Europese landen en kijkt met lede ogen naar het kleiner worden van deze verschillen.

Desondanks zijn er op dit continent nog altijd veel landen met andere staatsinrichtingen, tradities en talen. Waar bijvoorbeeld in Frankrijk de president heel veel politieke macht heeft, is de Nederlandse minister-president de primus inter pares, de eerste onder gelijken. Of waar in België slechts tien procent van de bevolking highly religious is, is dit percentage in de meeste Oost-Europese landen een stuk hoger. Kinneging benadrukt daarbij dat verscheidene naties juist veel van elkaar kunnen leren. Dat Volt pleit voor één federaal Europa druist in tegen al deze bestaande en fundamentele verschillen tussen de Europese landen.

 

Europees volk

Voorstanders van een federaal Europa zien graag een sterke Europese democratie. Wat zij hierbij vergeten is dat een belangrijke voorwaarde voor de democratie het bestaan van een volk is. We kunnen alleen niet spreken van een ‘Europees volk’, gezien de grote variëteit onder de lidstaten van de EU. Er is geen onderlinge saamhorigheid, solidariteit of wederzijdse bijstand. Men heeft meer affiniteit met de lokale of nationale gemeenschap dan met de EU, zoals blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Een Verenigde Staten van Europa kan dus niet werken; er zullen al gauw politieke patstellingen ontstaan, iets dat nu al geregeld voorkomt op thema’s als migratie of financiële zaken. Een Hongaar kiest simpelweg een andere koers dan de Nederlander.

 

Veeltalig Europa

Om dit te illustreren wil ik twee kwesties uitlichten. Zo wil Volt onder meer een Europees leger en een Europese spreidingswet. Met deze twee concrete plannen komen al veel problemen bovendrijven. Allereerst is de Europese veeltaligheid een groot obstakel bij het vormen van een Europees leger. Ook al stelt Volt Engelstalige opleidingen en programma’s voor, het is nog maar zeer de vraag of dit realistisch is. Is iedere lidstaat bereid om zijn moedertaal in het leger op te geven voor een uniforme taal? En is iedere lidstaat bereid om de bescherming van zijn grondgebied volledig over te dragen aan de EU? Mij lijkt van niet. Daar komt nog bij dat Nederland momenteel onderdeel is van de NAVO en deze organisatie heeft een intergouvernementele aard.

 

Supranationaal

Politicoloog Andrew Heywood omschrijft het intergouvernementalisme als een samenwerkingsverband tussen soevereine natiestaten met unanieme besluitvorming. Natiestaten worden dus niet verplicht iets tegen hun wil in te moeten doen. De EU daarentegen heeft meer trekken van een supranationale organisatie, waarbij er zich een autoriteit boven de natiestaat bevindt. Deze kan haar wil opleggen aan haar leden. Ook problematisch is de gebrekkige democratische status van de huidige EU. Zelfs voorstanders van een Europese krijgsmacht moeten concluderen dat dit momenteel niet wenselijk is, aangezien de Europese democratische rechtsstaat niet op orde is.

 

Vluchtelingen verdelen

Voorts is een Europese spreidingswet geen goed idee. We zien dat dit al op nationaal niveau problemen oplevert met betrekking tot het geringe draagvlak. Zo bleek uit een peiling van Ipsos dat een duidelijke meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een strenger asielbeleid. Tegelijkertijd vindt het grootste deel van de bevolking terecht dat we wel vluchtelingen moeten opvangen, maar dat asielzoekerscentra in de buurt enkel ‘onder voorwaarden’ moeten worden toegestaan.

Op Europees niveau is meerdere malen een poging gedaan om vluchtelingen te verdelen. Zoals Ruud Koopmans in zijn boek ‘de Asielloterij’ sterk uiteenzet, loopt dit telkens op niets uit. Het immigratievraagstuk is een ‘Europese politieke splijtzwam’. In Oost-Europa kijkt men anders naar het opvangen van asielzoekers dan bijvoorbeeld in Duitsland. Kortom, de eenheid waar Volt naartoe wil, daar is geen basis voor. Samenwerking op het migratievraagstuk is absoluut nodig, zo hebben veel landen belang bij de afremming van de migratiestroom. Landen daarentegen verplichten asielzoekers op te vangen en zich te voegen naar één Europees migratiesysteem, zit deze samenwerking enkel in de weg. Bovendien is het ondemocratisch en utopisch.

 

EU staat op afstand

Verder breng je de democratie verder weg van mensen door meer macht naar de EU over te hevelen. Immers, uit het hierboven genoemde SCP-onderzoek blijkt dat de EU voor veel mensen op afstand staat. Dit is problematisch, omdat het vertrouwen in de politiek al enorm laag is. Burgers willen meer bij de politiek worden betrokken en dat er meer naar hen wordt geluisterd. De federalistische overtuiging van de Europees-gezinde partij past in het bredere plaatje van globalisering en internationalisme dat we zien in de afgelopen decennia. Binnen deze trend is de oplossing voor problemen vrijwel altijd schaalvergroting in plaats van kleinschaligheid.

 

Lokale democratie

Fransman Alexis de Tocqueville schreef in de negentiende eeuw in zijn boek ‘Over de democratie in Amerika’ over het belang van de participatie van burgers met betrekking tot de publieke zaak. Volgens Tocqueville is de gemeente (township) het meest democratische niveau binnen een staatsbestel. Op dit niveau staat het bestuur het dichtst bij zijn burgers en “is het volk (…) de bron van de macht in de samenleving.”

Juist om de redenen die Tocqueville hier noemt, is de lokale democratie van essentieel belang bij het voeren van gericht beleid. Op dit bestuursniveau komen de zorgen van burgers het beste over het voetlicht en kunnen politici besturen met draagvlak. Hier bestaan meer mogelijkheden voor burgers om te participeren en meegenomen te worden in beslissingen, hetgeen burgerschap kan bevorderen. Hiervoor is het wel belangrijk dat de lokale politiek serieuzer genomen wordt door Den Haag en dat zij meer bevoegdheden krijgt. Zo kan bijvoorbeeld de problematiek die speelde in Tubbergen rond de opvang van asielzoekers worden voorkomen. Tevens kan op lokaal niveau goed worden vastgesteld onder welke voorwaarden er eventueel wel een asielzoekerscentrum in de buurt kan worden gevestigd. Allesomvattend kan lokaliseren meer bijdragen aan het versterken van de democratie dan internationaliseren.

 

Het kleine eren

Is mijn betoog dan een pleidooi voor isolatie? Zeker niet. Samenwerking en uitwisseling tussen verscheidene landen is van alle tijden en van essentieel belang. Het is wel een pleidooi tegen verdere Europese integratie en schaalvergroting, zoals Volt bepleit. Deze eurofielen zien meer internationalisering en meer EU als de oplossing voor ieder probleem, of het nu gaat over bestaanszekerheid of over ons fiscale stelsel. Uiteindelijk blijft gelden, dat wie het kleine niet eert, het grote niet weerd is.

Over de auteur

Sebas Lammers

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
33 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Kee
Kee
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Deze partij volt wordt helemaal niks
Deze verkiezingen.
Als je leest dat heel veel mensen brussel totaal zat zijn en niet alleen in ons land .
Het zal nooit Verenigd zijn .
Iedereen spreekt zijn eigen taal en ieder volk heeft zijn eigen ideeën en culturen .
Ik weet het draait niet om het land het draait om macht van een persoon die graag al deze landen wil besturen.

Daar in Brussel zitten figuren gevaarlijke figuren met een grootheids waanzin.
Die Ursula von der Leyen is er één van een gevaarlijke vrouw en totaal niet te vertrouwen.
Dat blijkt wel uit de SMS berichten die zij niet vrij wil geven
Een nexit heel graag
In de oorlog zijn mensen voor niks gesneuveld.
Nu geeft onze politiek het land zo weg .

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Kee

Ik heb soms de indruk dat Ursula een trouwe hond is van Zelensky, in het kielzog van onze dierbare politici De Gucht en Verhofstadt de meest cadastrofale politici die Belgie ooit heeft gehad. Het is trouwens door Verhofstadt zijn provocatie en machtwellust , die ervoor hebben gezorgd dat der een uitbreiding van de Navo gebeurde, die op haar beurt de Russen in actie heeft doen schieten!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Pierre Vaneylen

Ja, vuistpompende en schreeuwende Guy en de NL’se van Baalen die de boel daar ophitsten om zich naar de EU te keren en Rusland af te wijzen.
Navo, EU en VN zorgden voor vertrek van een democratisch gekozen president, wat je ook verder van die persoon mag vinden, en Zelensky werd in de stoel gekatapulteerd. Met blijkbaar de opdracht alles wat Russisch was uit te bannen.
Terwijl de meeste burgers daar, vooral in het oosten, Russischtalig zijn, de Russisch Orthodoxe kerk aanhangen, en het onderwijs daar in het Russisch was.
Toen de oostelijke provincies onafhankelijk wilden worden, dus noch bij Rusland, noch bij Oekraïne, werd dat gebied sinds 2014 kapot gebombardeerd. Door Oekraïne, tegen de eigen burgers.
En nu hebben we de poppen aan het dansen.
Niet alleen sterven er duizenden jonge mensen een onnodige dood, zijn veel Oekraïners gevlucht (braindrain, want de meesten gaan nooit meer terug) wil de EU (Ulla is ook maar een trekpop) een nog altijd door en door corrupt land erbij trekken, en hebben wij een zo goed als lege staatskas.
Clusterfuck.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

ja, en dan hoor je de speech van Baudet in de Kamer voor een lege zaal. Hij heeft vreemde dingen gezegd, maar ook wel heel rake dingen die men hier niet wil horen.

Andre
Andre
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Baudet zegt inderdaad soms vreemde dingen. Maar ik hoor van bijna alle andere politici nog veel vaker nog veel vreemdere dingen.
Alleen die politici zijn aan de macht en dan is het plotseling ‘normaal’.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Als je zijn (en zijn kamerleden) vollédige betogen beluistert, zijn die ‘dingen’ ineens helemaal niet zo vreemd meer. Context mensen. Zelfs punten waar je het absoluut niet mee eens bent, keiharde en/of confronterende uitspraken, moeten gezegd kunnen worden. Dan is het zaak met onderbouwde argumenten te weerleggen.
Nu vallen de meeste mensen in de kuil van hier en daar een uit het verband gerukte zin, die eindeloos en eindeloos de wereld in wordt geslingerd, tot de meesten het voor de waarheid gaan aanzien.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Kee

helemaal mee eens. En dat gescheld op Orban moet ook maar eens over zijn. Die Oostblok landen komen uit een heel andere geschiedenis en situatie. En dat gendergedram wat hier zo decadent gepromoot wordt, wil men daar niet. Op een paar decadente studenten in Boedapest na, misschien, maar de gewone mensen zijn daar nog zoals onze ouders en grootouders hier vroeger ook normaal en aards geworteld waren en niet van die rare decadente zwevers zoals de media ons avond na avond mee overspoelen. Daarom is VI ook zo succesvol. Daar spreken ze van uit hun hart en niet dat geneuzel als aan die andere kak praattafels.

Laatste aanpassing 2 maanden geleden door Marien
Dick Quint
Dick Quint
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Opvallend hoe Volt ondanks hun pleidooi voor een monotoon niet divers Europa in staat blijkt om zo veel jongeren succesvol een rad voor ogen te draaien

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dick Quint

Was te voorspellen daar er in het onderwijs al decennia geïndoctrineerd wordt, tegen de klippen op.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Dick Quint

ja, maar mijn indruk van veel Nederlandse jongeren is, dat ze totaal wereldvreemd zijn opgevoed in een weelde die velen van de ‘gewone Nederlanders’ niet kennen. Daardoor worden het rare, met vreemd accent sprekende trekpoppen van een heel rare ontwikkeling met belachelijk onrealistische ideeen. Ik vind veel jongeren heel stuitend in hun naiviteit en meningsvorming. En die stemmen op VOLT of Groen Links. Engerds vind ik het.

Laatste aanpassing 2 maanden geleden door Marien
ernst
ernst
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Denk dat veel jongeren niet eens moeie nemen om te gaan stemmen, het is een beetje hopeloos geworden al sinds het kwartje van kok.
In 1990 wist men wel bewust van de toestand van de aarde en de maatschappij, maar men heeft financieele winst verkozen voor maatschappelijke vooruitgang: ingepakt in een mooi oranje plastic jasje van vrijheid met 3 blauwe kruisjes..

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De bevolking in de VS wordt geformd door o. a. Europese volkeren met verschillende culturele achtergronden. Het verschil is dat de Europeanen kwamen allemaal in een nieuwe land hun eigen culturele wereld achterlatend. Dat bracht ze eerder tot elkaar maar tot vandaag toe blijkt toch het verschil van nationaliteiten enige rol te spelen. Niet voor niets zijn landen ontstaan met eigen traditie en cultuur en lange geschiedenis en de utopische globalistische tendens van nu blijkt een onmogelijkheid. Wij zien met de volksverhuizingen van nu welke spanningen in de samenleving ontstaan en het volk verdelen. Hoog ontwikkelde Europeanen knabbelen aan eigen cultuur om tot elkaar te komen met laag ontwikkeld volk die daar juist krampachtig aan houdt. Een unie vormen gaat dan ook te ver zelfs met onze kleinere verschillen die toch rol spelen en uniformiteit uitsluiten. Een volk is het nooit geweest en wordt het ook nooit.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De emigranten naar o.a. de VS na de 2e WW kwamen ook aanvankelijk in een karig ‘kamp’ en moesten eerst een basale taalkennis hebben om ergens ‘geplaatst’ te worden. Eerst de mannen, om te werken wel te verstaan. Ging dat goed kon de rest komen en konden ze een zelfredzaam leven gaan opbouwen.
Uiteraard vormden de Ieren, de Hollanders, de Duitsers enz. ook clubs en verenigingen op basis van hun afkomst, maar het gehele land moest zich niet naar hun cultuur richten.

Ni28
Ni28
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dat is zo. Omdat zij allemaal vreemdelingen waren konden zij een geheel van maken. Dat medelanders elkaar aantrekken is een feit maar er is geen meerderheid die heerst. Althans het is niet echt merkbaar na zoveel generaties.

Andre
Andre
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De ‘oplossing’ van de Verenigde Staten van Europa zal niet werken, omdat er een aantal belangrijke verschillen zijn tussen de situatie in Europa en die in Amerika:
1) de VS zijn vanaf het begin in de 17de eeuw overwegend bevolkt door mensen uit Europa die waren gevlucht voor politieke of godsdienstige onderdrukking, met name na de revolutie van 1848. Deze mensen hadden een totaal andere mentaliteit en wereldbeeld dan de huidige bevolking van Europa.
2) de VS hebben 1 taal, zodat het heel makkelijk is om van de ene staat naar de andere te verhuizen. Europa echter telt meer talen dan staten. Dit maakt dat de EU voor de meeste mensen nooit als één sociaal-economische ruimte zal werken, behalve natuurlijk voor een kleine meertalige elite, zoals Frans Timmermans en Kaag.
3) De staten in de VS kiezen een eigen parlement en gouverneur. De staten hebben een heel grote zelfstandigheid op bijna elk beleidsterrein. De VS waren in de eerste 10 jaar van hun bestaan een losse statenbond en ook na het oprichten van de Unie bleef het wantrouwen tegen een centrale overheid groot. De federale overheid houdt zich voornamelijk bezig met handel, defensie en internationale betrekkingen.
In de EU is de situatie bijna omgekeerd: de EU treedt steeds meer bevoogdend op en de nationale staten hebben steeds minder te vertellen. De EU wil de nationale regeringen zoveel mogelijk als een soort uitvoerend ambtenaren behandelen.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ik kan me al voorstellen dat België een legerkorps afvaardigd, gevormd door de Turkse grijze wolven… De E.U. is een machtswellustelling, angstwekkend hoe ze bij beetjes onze eigenheid en democratie verwoesten. Democratie? Het EMF, het “Europees hof voor de rechten van de mens. Het internationaal gerechtshof, de Navo, één pot nat dat ONZE democratie met de voeten treedt en enkel verder werkt aan de vestiging van een dictatuur. NGO’s subsidiëren die tegen de zin van de Europese bevolking , overzetboten in de vaart brengt , gesubsidieerde NGO’s volledig tegen de wil in van eigen bevolking. Een land dat niet in de pas loopt wordt gesanctioneerd, de “beste” eigenschap van de E.U. Meloni ging paal en perk zetten aan de vluchtelingenstroom, doch moest haar kar draaien onder druk en invloed van de dictator “Europa”

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Pierre Vaneylen

De WHO, WEF en de VN vergeet u nog. Al die ongekozen instituties maken ondoorzichtig en oncontroleerbaar de dienst uit achter de schermen. En de EU? Die doet wat daar verordonneerd wordt, ook al is het slecht en soms zelfs catastrofaal (immigratie) voor de eigen bevolkingen. Dat het door gaat en zelfs steeds heftiger, is een voor mij een bewijs dat men de ontwrichting bewust laat plaatsvinden. Laat het plebs maar wennen aan verarming, verschraling, vernietiging van het eigene.

Marien
Marien
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ZEER goed geschreven stuk. Ik vind VOLT een enorm gevaar voor ons land. Ze raaskallen inderdaad over hun monsterlijke idee om steeds meer EU te krijgen. D66 doet dat ook, maar bij VOLT is het nog een graadje erger en dommer.
Bovendien vind ik het als Nederlandse juist heel sterk dat wij in Europa zo verschillend zijn. Ik roep steeds ook al dat we als Europese volkeren een totaal verschillende geschiedenis hebben. Dat is ook het leuke er aan. Maar de dwang om van alles in Europa onder dwang eenheidsworst te maken zal ons als Europeanen enorm verzwakken. VOLT is een rampenpartij.

Youp
Youp
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik vrees toch dat de globalisten onderschat worden in dit stuk.
Ik zie twee hoofdvarianten.
1. Het lukt de globalisten om tot een politiek verenigd Europa te komen om al die grensoverschrijdende problemen te adresseren die ze natuurlijk eerst zelf in het leven hebben geroepen.
2. Het lukt niet om tot een politiek verenigd Europa te komen.
Echter, in deze tweede variant is er zoveel misgegaan (economisch, sociaal en cultureel) dat het woedende volk hun eigen politici lynched, voor zover ze daar de kans toe krijgen vanwege de zwaar toegenomen criminaliteit agv de massa-immigratie.
Chaos en wanorde alom dus zodat de blauwhelmen van de NAVO wel moeten ingrijpen om de orde te herstellen. Waarna de NAVO, als globalistische organisatie pur sang, vanzelfsprekend verdergaat met het uitrollen van de 17 SDG op Europese schaal.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Tja, dat we misschien in 2 kampen gewelddadig tegenover elkaar komen de staan, autochtonen en allochtonen, daar ben ik best bang voor.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Het zal ook zo zijn . Eigen bevolking kan men sanctioneren. Mensen die niets hebben kan men enkel sponseren. Hun eerste woorden zij dat we racisten zijn, terwijl ze zelf de grootste racisten zijn. Smeken om hier gehuisvest te worden, doch integratie o,ooo! Als ze zich een beetje “geïntegreerd” hebben , spreken ze dat ze zelf gediscrimineerd worden, doch geen enkele heb ik weten terug naar zijn roots.

Theo Prinse
Theo Prinse
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Geen woord aan toe te voegen.
Behalve dan dat de euro wisselkoers van 2000 tot heden van 2 gulden en 20 gulden cent Nederland reeds 2.300 miljard kost. Zuid Europese unie landen kunnen dat aan Nederland terug betalen met crypto currencies

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

En niet alleen vanwege die (in wezen deels onteigenende) toenmalige wisselkoers, maar tot op heden met die weerzinwekkende ‘coronafondsen’ die niets anders dan overheveling in 1 richting zijn.

Theo Prinse
Theo Prinse
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

VVD, CDA, D66, CU hebben de Nederlandse bevolking rond de COVID leugen in 2020 en 2021 met 40.000 doden € 40 miljard schade berokkent en aan steunpakketten en maatregelen ter bestrijding van het coronavirus 30 miljard. Economie schade 30 miljard. China moet 100 miljard betalen

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Zou mooi zijn als ze schadeherstel moeten lappen. Zoals het er nu voor staat gaan ze ons echter nog een veelvoud door de neus boren.

Ernst
Ernst
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Mag ik u herinneren dat het word democratie van de grieken komt, en zij zeer zeker andere intenties ermee hadden dan een economische rechts-staat ten koste van leefbaarheid ?!

Anneken
Anneken
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Van boven af doordrammen werkt niet. Zeker niet met deze EU die bepaald dictatoriaal is. Wie weet nou wat de afgevaardigde van een land stemt? We worden opgezadeld met een oorlog, met immigranten die zich niet aanpassen. Wie beslist dat?
Decentralisatie is nodig. Zoals in Zwitserland waar de kantons en de gemeenten veel meer zelfstandigheid hebben dan bij ons het geval is. Ook deelstaten zoals in Duitsland hebben hun eigen karakter, en dat geldt al helemaal voor de Europese landen. Die verschillen zijn juist interessant.
De EU zou moeten verdwijnen, de EEG werkte wel en daar had het bij moeten blijven. We hebben niets aan de feodale dames en heren van de EU, maar we moeten ze wel rijkelijk betalen. Hoe het eraan toe gaat, we hebben er niets over te vertellen.
In veel landen is weerstand tegen de EU en dat is niet voor niets.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anneken

En zelfs de vlaktaks werd per kanton besloten in Zwitserland, in ieder geval toen ik er regelmatig verkeerde. Ook de arbeidsmigranten mochten op een vergunning 9 maanden komen werken, moesten 3 maanden terug naar huis, en in die periode een nieuwe aanvraag voor de volgende 9 maanden doen. De baas van een onderneming, klein of groot, mocht alleen een Zwitser zijn.
Was zo gek nog niet.

Gijsbert
Gijsbert
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Klopt! Ook wordt een door referendum verkregen uitslag geaccepteerd door de bevolking, zelfs als het om een zeer nauwe overwinning gaat of wanneer door de zwitserduitse kantons een overwinning plaatsvindt (want meerderheid). Ook is sjoemelen moeilijk bij een referendum omdat iedere zwitser de kans loopt opgeroepen te worden om te surveilleren en mee te tellen en deze mensen worden door een soort loterij gekozen (je kan je er dus niet voor opgeven).

Thomas
Thomas
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Van harte mee eens! Het is al tientallen jaren mijn prioriteit nummer één bij verkiezingen. Want als alle belangrijke beslissingen over Nederland en de Nederlanders in Brussel worden genomen (of in Berlijn en Parijs), betekent dat het einde van onze democratie, die toch al zwaar onder druk staat. Het zogenaamde Europese parlement en de zogenaamde Europese verkiezingen voldoen in veel opzichten niet aan de minumum-eisen die je eraan moet stellen. Dus: nee tegen een autocratische monsterstaat.

HenryN
HenryN
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Die meneer Dassen toch! wat een dromer!! We zitten nu ruim 50 jaar met die EU opgescheept en hij denkt dat we alleen de grote problemen kunnen oplossen als we een Europese staat zijn. Echter hoe meer landen er bij kwamen hoe groter de problemen en al die jaren zijn die incompetente politici er maar niet in geslaagd werkelijk iets op te lossen ergo de problemen zijn alleen maar toegenomen, gecreerd door diezelfde politici en die gaan ze echt zelf niet oplossen.

Mieke Lubbers
Mieke Lubbers
2 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Met deze auteur ben ik het roerend eens: samenwerking ja, federalisering nee! Echter, als ik zie met welk gemak Den Haag problemen op tafel legt in Brussel en vervolgens van hen vraagt het op te lossen, geeft deze regering zo gemakkelijk haar soevereiniteit weg dat het logisch is dat Brussel dat gretig accepteert.
Ook ben ik bang dat taal geen opstakel zal blijven: de nieuwe generaties spreken Engels en vlak Arabisch niet uit: de diaspora in alle Europese landen spreken minder goed de taal van dat land als Arabisch en die bevolkingsgroep groeit. Daarnaast worden tradities minder beleefd door de nieuwe groepen (zie Zwarte Piet) en dus schat ik zo in dat wij inderdaad als we niet oppassen over 20 jaar wakker worden in een federaal Europa. Niet voor gekozen, wel gebeurd!

Ernst
Ernst
2 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Mieke Lubbers

Je kan nog kiezen met een stuiver te betalen.
Wie voor een dubbeltje geboren wordt..

33
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x