Red de mkb’ers en retailers van faillissement

Meer uitstel nodig voor terugbetaling Coronaschulden

Titelfoto bij artikel Red de mkb'ers en retailers van faillissement Hans van tellingen opiniez

Foto: Hans van Tellingen

Dit najaar moeten de bedrijven, die zwaar hebben geleden onder de coronamaatregelen, beginnen met het afbetalen van hun schulden. Het gaat om coronaschulden, bankschulden vanwege leningen die verstrekt zijn en belastingschulden, omdat mkb‘ers uitstel kregen deze te betalen. En dát terwijl de inflatie gierend uit de klauwen loopt, de energiekosten onbetaalbaar zijn, de inkoopkosten dus enorm zijn, het moeilijk is om personeel te vinden en de overheid het minimumloon heeft verhoogd. Red de ondernemer door deze uitstel (of zelfs afstel) te verlenen van financiële verplichtingen, schrijft Hans van Tellingen.

De ondernemer heeft op dit moment veel hogere kosten dan in het verleden en deze worden vaak maar mondjesmaat doorberekend aan de consument. Graaiflatie? Dat bestaat (vrijwel) helemaal niet. Feit is dat er van winst weinig overblijft en dat veel ondernemers juist verlies draaien. En dat heeft retailbedrijven als Shoeby en Big Bazar al (bijna) de kop gekost.

 

Slecht voor de schatkist

Een snelle terugbetaling, dus startend op dit moment, van allerlei schulden is daarmee funest. Niet alleen voor de ondernemers zelf, maar ook voor de schatkist. De overheid ontvangt namelijk helemaal niets van failliete ondernemers. En datzelfde geldt ook voor de banken, als ondernemers en masse failleren is de bank hier ook niet bij gebaat.

Nu is die schatkist van groot belang. Want hieruit wordt de samenleving bediend: qua OV, uitkeringen, wegenbouw, armoedebestrijding, gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid (politie en defensie), et cetera. Maar de problematiek gaat nog veel verder dan dit alleen.

 

Gemeenschapszin

Want mkb’ers, en in het bijzonder winkel,- horeca- en evenementenondernemers, zorgen voor een levendige binnenstad of een levendige dorpskern. Deze bestaan alleen bij de gratie van gezellige winkels, restaurants, lunchrooms en cafés. Als deze er zijn fungeert zo’n centrum als gemeenschapscentrum. Als ontmoetingsplaats. Als plek waar verbinding tussen mensen tot stand komt. En dat is hoognodig. Zeker na ruim drie jaar van ‘beperkende maatregelen’ is dat van groot belang.

Maar die gemeenschapszin was al veel langer aan het verdwijnen. Clubs en verenigingen hebben het moeilijk. Kerkgenootschappen kennen steeds minder aanloop. Een supermarkt, een winkel, een winkelcentrum, een winkelgebied, een café, een restaurant en een festival fungeren steeds meer als ontmoetingsplek. Als locatie waar mensen nog echt contact met elkaar hebben. Als plek waar verbinding wordt gecreëerd. Als een destinatie die de samenleving cohesie geeft. Als plaats waar men elkaar leert kennen. De wereld is echt niet zo zwart-wit als (bijvoorbeeld) Twitter/X. Nuances, vriendschappen en vreedzame discussies zijn gewoon nog steeds mogelijk. En zo’n ontmoetingsplek fungeert als aanjager daarvan. Van wezenlijk belang dus. Voor ons allemaal.

En terug naar die ondernemers zelf: er werken een miljoen mensen (alleen al) in de retail. En twee derde van de beroepsbevolking werkt bij een mkb-bedrijf. Niets is essentiëler dan het mkb. In velerlei opzicht.

 

Voorkom retail- en mkb-faillissementen

Dus daarom hier mijn plan om veel faillissementen te voorkomen:

  • Uitstel van betaling coronaschulden. Het is niet de schuld van de mkb’ers/retailers/horeca-uitbaters/evenementbedrijven dat hun sectoren dicht moesten, maar de overheid verordonneerde dat wel. De steunmaatregelen (NOW, TVL) waren een druppel op de gloeiende plaat, waren bij lange na niet genoeg en vergoedden slechts een klein deel van de loonkosten en vaste lasten. De ondernemers bouwden dus schulden op, terwijl zijzelf maandenlang of zelfs jarenlang geen persoonlijk inkomen meer hadden.
  • Ook de Belastingdienst en de banken dienen coulance te betrachten over terugbetaling. Organiseer regelingen dat als er weer winst wordt gemaakt (en als er sprake is van een financiële reserve), dat pas dan een aanvang wordt gemaakt met eventuele terugbetalingen.

De overheid en de banken schieten zichzelf namelijk in de voet door nu al terugbetaling te wensen. Als een ondernemer failleert, ontvangen zij namelijk helemaal niets.

 

Kwijtschelding

Overigens ben ik van mening dat (gedeeltelijke) kwijtschelding van de coronaschulden aan de overheid ‘fair’ zou zijn. Het schept echter een precedent voor de ondernemers, die wél aan hun terugbetalingsverplichting hebben voldaan of gaan voldoen. Zij zullen dan hun geld gaan terugeisen. En met de organisatorische stand van zaken bij onze overheid is het droevig gesteld. Toch pleit ik voor een onderzoek om (gedeeltelijke) terugbetaling tóch te kunnen bewerkstelligen door middel van een coronafonds. Het is namelijk niet de schuld van de ondernemers geweest dat ze dicht moesten. En eenieder die mij een beetje kent weet dat ik (altijd goed onderbouwd) van mening ben dat de maatregelen disproportioneel waren en dat de overheid hiermee grote fouten heeft begaan.

 

Gelijk speelveld

En verder pleit ik voor een gelijk speelveld voor e-commerce én stenen winkels. Webshops, in combinatie met thuisbezorging, brengen veel ellende met zich mee. Zoals vervuiling en verstopping van de stad door de bestelbusjes, verbranden van retour gezonden kleding, weinig respect voor de arbeidsrechten van werknemers, bezorgschaamte, gevaarlijke verkeerssituaties, gigantische vervuiling door de verpakkingsmaterialen, et cetera. Echter, e-commerce wordt juist bevoordeeld. Nogal oneerlijk omdat fysieke winkeliers zelfs verplicht geld in rekening moeten brengen voor een simpel tasje. En omdat zij precariobelasting dienen te betalen.

Want de Bol.coms van deze wereld profiteren van de infrastructuur die door de burger (via parkeertarieven) en door de winkelier (precariobelasting) in feite is betaald. En dat terwijl, het is in het voorgaande betoogd, de webwinkel juist níét bijdraagt aan de maatschappij. Maar deze juist schade berokkent. Kortom, ik pleit voor meer belastingvoordelen voor stenen winkels. Het verlagen van VPB, loonbelasting en dividendbelastingen zijn wat mij betreft dé mogelijkheden om de retail verder vlot te trekken.

 

Parkeren

Beperk tenslotte parkeren (met name in binnensteden) niet meer dan nu, sterker nog, haal barrières weg. Autobezoekers besteden verreweg het meest en veel binnensteden bemoeilijken autobereikbaarheid en parkeren. Daarmee worden retailers tekort gedaan en zal de binnenstad qua omzet, maar ook qua verblijfsklimaat (en als plek waar de samenhang in de samenleving het best tot uitdrukking komt) sterk achteruitgaan.

Veel perifere winkelcentra halen veel omzet ten koste van binnensteden omdat de autobereikbaarheid (in combinatie met gratis parkeren) veel beter is. Grofweg komt 25% tot 35% van de binnenstadbezoekers met de auto (goed voor 40% tot 55% van de omzet), grote regionale winkelgebieden en retailparken behalen vaak percentages van 60 tot 90% autobezoekers (en dat is goed voor 75% à 98% van de winkelomzet).

 

(Mkb-)ondernemers zijn helden

Het is allemaal niet zo moeilijk. Eer de ondernemer, deze zorgt voor bijna 70% van de werkgelegenheid. Zonder ondernemers geen gevulde schatkist, zonder ondernemers geen werkgelegenheid, zonder ondernemers geen samenhang in de maatschappij. Overheden en banken moeten zich hier bewust van zijn. Ondernemers zijn helden.

Over de auteur

Hans van Tellingen
*) Hans van Tellingen is sociaal geograaf en is directeur/eigenaar van winkelcentrumonderzoeker Strabo bv. Hij is hoofdauteur van ‘Waarom Stenen Winkels Winnen’. Als sociaal wetenschapper is Hans tevens een dossiervreter en een fanatiek waarnemer van maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Hans publiceert vrijwel wekelijks artikelen in OpinieZ, De Ondernemer, EW (Elsevier Weekblad), Retailtrends, Emerce, Stadszaken en anderen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Youp
Youp
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ik denk dat je serieus rekening moet houden met de mogelijkheid dat het verdwijnen van MKB en retail precies de bedoeling is van het beleid. Als Covid een opgeblazen griepje was en daarmee alle maatregelen overbodig waren, net als de gigantische stimulus maatregelen die nogal voorspelbaar tot inflatie hebben geleid – samen met een uitgelokte oorlog tegen Rusland, en het opblazen van Nordstream – waardoor de energieprijzen geëxplodeerd zijn, dan is dat in ieder geval een redelijk consistent geheel, vooropgesteld dat het doel is om de middenstand uit te schakelen zodat we allemaal moeten gaan kopen bij een paar grote concerns wat het tevens beter mogelijk maakt om onze aankopen te controleren en te beperken. Het uitknijpen van de boeren zal tot voedseltekorten leiden zodat je graag aan de insecten gaat.

Ik weet dat het moeilijk te geloven is dat je eigen overheid dit willens en wetens doet. Toch gebiedt de logica de boven beschreven variant serieus in overweging te nemen.

els
els
20 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Zeker na het kabinet Rutte/Kaag, WEF adepten, is het zeker niet moeilijk te geloven dat het willen kapot maken van MKB, boeren en het verarmen van de burgers de langzame ondergang van Nederland (en andere EU lidstaten) willens en wetens in gang wordt gezet. You’ll own nothing and wil be happy.

Jan Smelik
Jan Smelik
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Helemaal eens met de strekking van dit verhaal. Het probleem is echter dat the powers that be juist van het MKB af willen. Zij willen dat hun grote multinationals de wereld gaan bedienen. Daarom moet de zelfstandige de nek om gedraaid, worden de boeren weggepest, wordt de energie onbetaalbaar gemaakt. En onze bestuurderen, diegene die met WEF tasjes rondlopen, zitten achter dit beleid. Dus je zult zien dat de regering dit probleem niet gaat oplossen. Niet alleen willen ze het niet, het mag niet van hun zetbazen, en ze hebben het zelf veroorzaakt.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Ik kan een heel eind in uw betoog mee gaan, heb echter wat opmerkingen.
Het winkelaanbod in de meeste stadscentra was de afgelopen decennia wel een beetje eenheidsworst geworden, bijvoorbeeld heel veel kledingzaken en schoenwinkels met een min of meer vergelijkbaar aanbod binnen een beperkt gebied en voor een relatief beperkt achterland. Dat zou m.i. ook zonder de ongrondwettelijke acties van de overheid op zeker moment tot problemen in verschillende branches hebben geleid.
Een generieke maatregel zoals het eventueel kwijtschelden van coronaschulden bergt opnieuw het gevaar van oneigenlijk beroep op zo’n maatregel, en een volgende ‘crisis’ in de maak.
Coulance van overheid en belastingdienst mag de ondernemer zeker wél verwachten, maar als de schulden door het ondernemen niet op termijn af te lossen blijken, maakt een faillissement voor de schatkist ook niet meer uit. Het geld komt dan sowieso niet meer binnen. Voor de betroffen werknemers maakt het, op dit moment, ook weinig uit. Banen volop vooralsnog.
Een levendige binnenstad overleeft alleen als er een veelzijdig aanbod is, niet alleen aan fysieke winkels, maar ook aan zoveel mogelijk verscheidenheid aan eet- en drinkgelegenheden. Dat laatste is eveneens behoorlijk eenzijdig, niet echt onderscheidend geworden. Daar is de gemeentepolitiek aan zet, ook voor wat betreft parkeerbeleid. Een mooie woonwinkel in de binnenstad is voor mij kijken maar niet kopen als ik het grote item niet vlakbij in de auto kan laden.
Tot slot: beste mensen, koop bij voorkeur lokaal, en betaal contant.

J-P
J-P
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Moet je bij Rutte zijn, die is alleen voor de grote concerns

Elgoog
Elgoog
20 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik denk dat er nog een structureel probleem is en dat is de huurprijs van winkel. Die prijzen zijn absurd en dienen alleen de huisjesmelkers. Zij verdienen er zoveel aan dat maanden leegstand geen probleem is. Dat zouden ze moeten aanpakken.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
19 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Elgoog

Ja, dat is ook zeker een factor. Plus het gegeven dat een (groot) pand (hotel/vakantiepark oid) gegarandeerd een hoop oplevert als er verhuurd kan worden aan het COA. Of dat een winkelpand verkocht kan worden aan een projectontwikkelaar die er kleine appartementjes op zet. Dat zie je overal om je heen. Winkels weg, hoogbouw tussen bestaande panden gepropt.

Peter
Peter
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Verplicht minstens 10 jaar werkervaring en zo niet heb je niks te zoeken in de politiek,90 % van de ambtenaren denkt dat het geld aan de bomen groeit,en dat men door middel van doorberekenen aan de klant het geld weer makkelijk terug verdiend wordt, zelf kunnen ze zonder staatssteun nog geen krantenkiosk runnen , wachtgeld opstrijken ,baantje ernaast ergens in de dorpspolitiek ,een commisariaat voor bewezen diensten en knikken ,men zou het wachtgeld moeten afschaffen ,als jelang in de 2e kamer hebt gezeten en iedereen heb beleerd hoe het moet ,zal dat toch niet moeilijk zijn om weer snel een baan te vinden ,loonbelasting zoouden ze moeten halveren ,miniumloon voor jongelui die net van school komen en alles nog moeten leren betalen voor inzet ,dat heet motiveren ,maar maak dat de socilalisten maar eens wijs .5000 milljoen zoek,Hugo heeft er geen last van ,die komt met wat papieren met alles zwart gelakt ,telefoongegevens gewist,hoeft het MKB niet te proberen ,kunnen ze ofwel betalen of in de bak ,heb je met de juiste vrienden in Den Haag geen last van .

J-P
J-P
21 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Peter

Je weet het leraar met weinig of geen ervaring dan ben je in de politiek op je plaats

Winnie
Winnie
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Lekker rotzooi blijven trappen,chaos houden,om de macht!!!

J-P
J-P
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het raakt tijd dat de grote multinationals zoals Schiphol, Total, Dow, Philips eens belasting geld gaan betalen en dat ze stoppen met subsidies e.d. er is geen grotere onzin dan deze soort multinationals te blijven spekken van ons belasting geld. Wij als kleine ondernemers zijn hierdoor de dupe. Ieder bedrijf moet zichzelf staande houden door hun verdiensten en niet door subsidies, dat heet dan een goede economie. Je blijft zo alleen volgens de normale normen bestaan, en heeft dan ook geen nep inkomen

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
19 dagen geleden
Antwoord op reactie van  J-P

Grote multinationals betalen gewoon belasting, in percentages berekend echter (veel) minder dan Jan met de pet. Dat is geen subsidie en die regeling is ontstaan omdat zij anders vertrekken. Dan heeft de NL schatkist helemaal niets. Nog afgezien van de vele MKB bedrijven die diensten of producten leveren aan deze grootbedrijven en dat dan kwijtraken. Het is niet zo zwartwit.
Bovendien hebben de grootbedrijven, evenals de multimiljonairs en miljardairs, veel mogelijkheden hun winst c.q. vermogen elders te stallen en dus op grote schaal belastingheffing hier te ontwijken. Hoe strenger de regels hier, hoe groter die kapitaalvlucht, en hoe zwaarder de belastingdruk op de burger.
De oplossing heb ik ook niet, al zou een vlaktaks zonder toeslagen e.d. misschien een stap in de goede richting kunnen zijn.

Dik van der Keur
Dik van der Keur
21 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Tja iets met totaal nul-komma-nada-noppes-niente VISIE hebben? Iemand?
Zowel lokale, landelijke als EU-politici: BREEK ME DE BEK NIET OPEN!!!!!

Dick
Dick
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Het MKB wordt volledig de nek omgedraaid.
De meeste ondernemers hebben na corona zo goed als al hun priveéermogen ingebracht om her verlies zo goed als mogelij, op te vangen, in hoop op betere tijden. Tevergeefs, velen zijn al kopje onder gegaan en bestaande – met name horecaondernemers – wacht op termijn hetzelfde lot wacht. Dr Wef-agende wordt weer verder uitgerold en de killervaccinaties zijn alweer onderweg naar de GGD-priklocaties. Minister Kuiperd heeft het aangekondigd en geadviseerd voor 60+ en voor iedereen met een zwakke gezondheid. Achter de hand de Noodwet die zomaar zonder stemming van de TK, adhoc ingezet kan worden.
Nederlanders word toch eens wakker!

Jos
Jos
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

“We doen het allemaal samen” zo was de leus.
Maar daar waar de ambtenaren er enkele weken euro’s per maand bij kregen voor de koffie en wc papier thuis laat de overheid het MKB keihard vallen. Ze worden zelf geduwd tot over de rand.
De vissers, boeren, productie bedrijven en vele andere sectoren worden op andere wijze gesloopt.
Onze ‘marxistische’ overheid en ambtenaren hekelen de ondernemertjes en zijn pas te vrezen als de markteconomie om zeep is. BBB.

Laatste aanpassing 20 dagen geleden door Jos
Jan
Jan
20 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Afboeken van een deel van de schuld is een slecht idee want oneerlijk en precedentwerking. Daarnaast heeft Van Tellingen het niet over de due diligence bij bedrijven die in de problemen zitten waarvan Van Tellingen zegt dat hun schulden voor een deel moeten worden kwijtgescholden via een coronafonds. Een due diligence is een must daar je niet zomaar kan vastellen of dat bedrijf nog wel toekomst heeft. En als de bank al niet bereid is om een lening te verstrekken voor betaling van coronaschulden is dat ook veelzeggend. Een fors deel van de bedrijven vroeg steun terwijl ze er al slecht voorstonden. Daarnaast, dat coronofonds zal gevuld moeten worden. Kan op 2 manieren, door te lenen of hogere belastingen. Ik kies voor geen van beide opties. We hebben eigenlijk al teveel fondsen die de staatsschuld opjagen. En nee, niet alleen staatsschuld is bepalend maar totale schuld inclusief lagere overheden, bedrijven en huishoudens. En reken maar dat op dat punt Nederland zeker niet het beste jongetje van de klas is !

Een levendige winkelstad kan alleen als er veel variatie is in winkels en niet 7 kleding- en schoenwinkels bij elkaar zitten. En dat is het meeste moeilijke wil een winkelstraat aantrekkelijk zijn.

Parkeertarieven zijn in de (grote) steden vaak hoog want melkkoe en soms ook keihard nodig want gebrek aan ruimte. En niet Amsterdam spant de kroon maar de stad New York ! Wel moet er een goed betaalbaar OV zijn dat frequent rijdt.

Het verlagen van allerlei belastingen voor stenen winkels is populistisch en maakt het belastingstelsel nog ingewikkelder dan het al is. Verlaging van VPB voor MKB ben ik wel een voorstander van en is makkelijk uit te voeren.

Rien
Rien
20 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Ik ben geen deskundige op het gebied van winkels en kleinbedrijf maar ik vind het wel handig als ik 4 schoenwinkels in een redelijke radius heb, lukt het bij de ene niet dan mogelijk wel bij de andere, evenzo met kleding. Dan moeten ze natuurlijk wel een wat onderscheiden aanbod hebben.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
20 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Rien

Uiteraard mogen er gerust 4 of meer schoenwinkels in een stadscentrum zijn. Als die een onderscheidend aanbod brengen, is er een eigen cliënteel en kunnen ze ook overleven. Als ze allemaal dezelfde merken verkopen moet er geconcurreerd worden op prijs, dus een neerwaartse prijsspiraal, en dat kost dan enkelen de kop. Zo werkt het nu eenmaal.
Ik gun elke ondernemer alle succes, maar de markt is keihard.

Joost Visser
Joost Visser
19 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Hans. Ondernemers zijn geen helden. Karakter, willen eigen baas zijn en gemiddeld meer verdienen dan een loonslaaf of erger een ambtenaar voor het risico te lopen. Overheid is een van hun vijanden en ze zijn massaal in de val getrapt van Covidcompensatie. Makkelijk geld. Heb mijn vrienden/kennissen aangeraden de tent te sluiten en even iets anders te gaan doen. Nu huilen ze. Ondernemen is ook kansen inschatten en gevaren. Helaas Nederlandse overheid is HET MKB-gevaar.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
19 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Joost Visser

Ik vermoed zo maar dat u daar wel een punt heeft. Velen hangen nu in de touwen, totaal afhankelijk gemaakt van een roverheid die zelf miljarden aan ‘verdwenen’ geld niet kan en wenst adequaat te verantwoorden, die tientallen miljarden onderbrengt in ‘fondsen’ die aan parlementaire controle onttrokken zijn, maar wel de ondernemer nu de duimschroeven aandraait. Anderzijds wist iedereen dat op enig moment de rekening voor dat ‘gemakkelijke geld’ zou komen.

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen