Digitale euro lost geen enkel probleem op

Wel meer dwang, controle en financiële repressie

Titelfoto bij artikel Digitale euro lost geen enkel probleem op Raymond peil opiniez

Foto:

In hun glimmende kantoorpaleizen brainstormen centrale banken en de Europese Unie over de ontwikkeling van digitaal geld, een Central Bank Digital Currency (CBCD). Wereldwijd heeft het Internationaal Monetair Fonds het voortouw genomen voor een CBDC-platform ten behoeve van de 190 landen die lid zijn. Digitale valuta zouden een publiek betaalmiddel worden naast contant geld, omdat steeds minder mensen betalen met bankbiljetten en muntgeld. Maar de digitale euro is een heel slecht idee, betoogt Raymond Peil.

Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is in Nederland nog maar één op de vijf betalingen contant. “We vinden het belangrijk dat contant geld ook in de toekomst beschikbaar blijft. Daarom bekijken we hoe we contant geld in een digitaal jasje kunnen steken, met een digitale euro”, zo melden de handlangers van Klaas Knot op de DNB-website. “Een digitale euro kan ervoor zorgen dat iedereen in het eurogebied toegang houdt tot een simpel, breed geaccepteerd, veilig en betrouwbaar publiek betaalmiddel. Als aanvulling op de bestaande mogelijkheden van betalen.”

 

Geen goede reden

Valt het u op dat DNB als pleitbezorger van de CBDC géén goede reden of hout snijdend argument geeft voor de invoering van een digitale euro? Leuk voor centrale banken dat zij een hobby-project hebben bedacht, maar wat hebben gewone mensen eraan? Het is de vraag of het de moeite en de investeringen wel waard is om een compleet nieuwe betaal-infrastructuur op te tuigen voor hun troetelkindje, dat geen enkel probleem oplost en waar niemand om vraagt. Weggegooid geld, daar zijn centrale banken niet voor en ze zijn er ook niet om oplossingen te bedenken die op zoek moeten naar een vermeend probleem.

 

Geld heeft al digitaal jasje

Digitaal geld in deze technologisch verregaand gedigitaliseerde samenleving: het lijkt logisch, maar contant geld heeft geen nieuw digitaal jasje nodig. Laten we voorop stellen dat het overgrote deel van het geld in de wereld al bestaat in digitale systemen (in euro’s tenminste 86%). Dollars, yens, euro’s en yuans, maar ook aandelen, obligaties en andere ‘papieren’ van waarde zijn versleutelde databestanden op beveiligde servers die ze via glasvezellijnen met encryptie uitwisselen. Enen en nullen, meer niet! En moeten we voor de digitale valuta nog een extra systeem uit de grond stampen?

De belangrijkste functie van deze digitale clearing systems als Target2, S.W.I.F.T. (betalingen), T2S (obligaties, aandelen), EURO1 (ECB) en CLS van het Amerikaanse Federal Reserve System, is het heen en weer boeken van bedragen bij een overschot of een tekort tussen deelnemers. De onderliggende activa bestaan dan bijvoorbeeld uit financiële waarden, olie(tankers), grondstoffen, andere goederen enzovoorts. Daardoor hoeft u bij aankoop van een nieuwe Mercedes-Maybach S-Klasse niet met een bestelbusje vol bankbiljetten naar de dealer. Of met tien kilo goud in de kofferbak.

 

Geen systeemuitval bekend

Mochten er systemen uitvallen dan zijn er fall back systems en mogelijkheden voor alternative routing, met back-ups in massieve super beveiligde datacenters en kluizen op vrijwel onbereikbare terreinen á la Fort Knox. Voor zover is na te gaan – en publiek gemaakt – is dat overigens nog nooit gebeurd, behalve aan het begin van de financiële crisis in 2009 in Griekenland. Toen werd het opnemen van contant geld bij de banken direct aan banden gelegd, want wat als een bank zonder geld komt te zitten? Bij bank runs kan alles in de soep lopen, maar de overheid kan overigens ook noodgeld uitgeven.

 

Toezicht

Het wereldwijde geavanceerde financiële en betalingssysteem is het monopolie van de centrale banken en regeringen – cryptovaluta uitgezonderd, 0,5 procent van al het ‘geld’ – en de ruggengraat van de wereldwijde handel en economie. Hier is tevens een systeem van toezicht op soliditeit en solvabiliteit van de commerciële banken aan gekoppeld en dat lijkt in het algemeen goed te werken. Tsja, soms lenen banken onverantwoord of geven regeringen te veel geld uit aan verkeerde zaken, maar daar draait onveranderlijk de belastingbetaler dan weer voor op. Zoals tijdens de grote financiële crisis banken in Nederland moesten worden gered, en Griekenland door de hele EU.

Een nieuwe digitale munt biedt geen oplossing voor dit probleem. Wanneer banken te veel lenen of te risicovol opereren behoren de toezichthouders stappen te ondernemen. Voor de grootste banken in de eurozone is dat de Europese Centrale Bank, voor de kleinere Nederlandse instellingen is het De Nederlandsche Bank (DNB), die de teugels strak moet houden. Doorgaans zijn de ministers van Financiën medeverantwoordelijk bestuurder.

 

Beloften

Het plan voor de invoering van de digitale euro voorziet vooralsnog in een bankrekening bij de Europese Centrale Bank (ECB), via het Eurosystem waarbij de centrale banken in de eurozone zijn aangesloten. Nederlandse banken, de overheid en al haar talrijke onderdelen en geledingen gaan erin mee en de duizend grootste retailbedrijven zullen via de lobby en drang ook wel worden binnen gehengeld. Voor de rest van het land is meedoen vrijwillig, zo wordt nu beloofd.

Er zijn nog meer vrome beloften. Minister Kaag heeft het parlement beloofd dat het digitale geld niet programmeerbaar zal zijn, zodat je bijvoorbeeld niet gedwongen kan worden een schuld aan de overheid, belasting of boete direct te te betalen. En er worden ook geen ‘tijdelijke’ euro’s uitgegeven die je snel moet uitgeven voordat de waarde vervalt. Dat kan handig zijn voor de regering wanneer zij de economische groei een kontje wil geven of de belastingopbrengst snel wil ophogen omdat zij geld tekort komt.

 

ECB als vierde macht

Het is logisch dat er niemand bij mij thuis op de bank staat juichen wanneer betaal-opperhoofd Ulrich Bindseil van de ECB de uitrol van een digitale euro in het grootste deel van de EU staat aan te prijzen. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar het spoorboekje van de EU voor haar wetgevende trajecten en bedenk dan in hoeverre de ECB daarbij instrumenteel is. Vroeger waren centrale banken bedaarde organisaties die zich keurig aan hun mandaat hielden. De Europese Centrale Bank heeft dit achter zich gelaten en bemoeit zich op allerlei beleidsterreinen met politieke aangelegenheden, als een soort vierde macht binnen de EU en als pinautomaat, flappentap en huisbank tegelijk voor de lidstaten.

 

WEF en Sustainable

We zien bijvoorbeeld dat ECB-president, voormalig advocate en politica Christine Lagarde, op haar pagina bij het World Economic Forum vol inzet op meer groen en klimaat en andere zaken die op de WEF-agenda staan. Zoals de Sustainable Development Goals, waaronder milieu, woke, gendergedoe, inclusiviteit, diversiteit, duurzaamheid, wereldwijde armoedebestrijding en mensenrechten. Dat gaat het ECB-mandaat ver te buiten en daarin is zeker niet voorzien in het Verdrag van de Europese Unie. Maar zelfs de van oudsher monetair puriteinse Duitsers hebben zich daar inmiddels bij neergelegd.

 

Overheidstekorten financieren

In een niet zo grijs verleden was het financieren van overheidstekorten door de centrale bank vloeken in de kerk. Inmiddels bestaat de balans van de ECB voor meer dan de helft uit schulden van overheden in de Eurozone en overtreft haar grootboek de omvang van de Euro-economie (BBP) met bijna de helft. Ook de nationale centrale banken in Europa gedragen zich steeds meer als handlanger van de respectieve regeringen en huisbank. De EU en de ECB zitten warmpjes knusjes saampjes bij elkaar op schoot.

De ECB maakt zich op om voor al deze linkse en woke-wanen in te grijpen in het beleid van commerciële en andere banken. Straks worden obligaties als onderpand van banken mede op grond van dergelijke SDG-criteria beoordeeld. Het economisch rendement van dergelijke ‘investeringen’ – het zijn eigenlijk subsidies – in de bodemloze put van verheven bedoelingen is nul komma nul, om niet te zeggen negatief. Het economisch rendement van dergelijke ‘investeringen’ – het zijn eigenlijk subsidies – is nul komma nul, om niet te zeggen negatief.

 

Geen verantwoording, wel dwang

Wat de EU en de ECB ook verbindt is de neiging om geen verantwoording af te leggen en dwang te beschouwen als een legitiem middel om niet democratisch gefundeerde doelen na te streven. Het ECB-bestuur is benoemd door de EU-raad. Zie ook onderstaand gesprek met de ondiplomatieke regenteske apparatsjik, mevrouw Lagarde, waarin ze onverholen uitspreekt dat de ECB met de invoering van de digitale euro zal afdwingen dat transacties boven de €300-400 zullen worden gecontroleerd. Het streven is om contante betalingen boven de 1000 euro te verbieden en dat overtreders een boete of celstraf te wachten staat.

Dit past ook binnen de koers die in meerdere EU-lidstaten en elders in de WEF-wereld is ingeslagen: strengere controle van de overheid en afgedwongen via de banken, het terugdringen van het gebruik van contant geld en ‘verdachte’ overboekingen intensief bevragen. Onder het mom van het bestrijden van witwassen door criminelen en het opsporen van terrorismefinanciering, worden toenemende controle en repressie van burgers gerechtvaardigd en is een hellend vlak betreden waar de overheid kan bepalen wat mensen wel of niet mogen kopen en ongewenst gedrag, zoals het kopen van alcohol, vlees, snoep, benzine, vliegtickets enzovoorts, te reguleren. Of een CO2-budget via uw bankrekening te handhaven, wat op sommige bank-apps nu al een optie is.

 

Financiële repressie

Over de financiële repressie die digitaal geld belichaamt moet niet licht worden gedacht. Uw uitgaven en in- en uitkomende financiën liggen straks in het overheidssysteem vast. Er zal geen ontkomen aan zijn. De macht die de Belastingdienst bijvoorbeeld daarmee kan krijgen – te laat betaald? Hup, we incasseren het geld direct even, zonder overleg of toestemming – wordt vrijwel ongelimiteerd. Idem dito voor bijvoorbeeld heffingen van lagere overheden als gemeenten, waterschappen, provincies en wat dies meer zij. Maar er zijn momenteel veel minder rigoureuze en werkbare oplossingen in de praktijk aanwezig. Je hoeft echt niet met een kanon op een mug te schieten.

Nogmaals, er liggen vrome beloften dat het allemaal niet zo ver zal komen, maar de trend is duidelijk. De EU ontpopt zich al langere tijd als Rupsje Nooitgenoeg en wil uiteindelijk in je digitale portemonnee (wallet, op je telefoon), inclusief je digitale ID, gezondheidspas, reispas, vaccinatiegegevens, verzekeringen, rijbewijs en QR-codes. Van dat laatste herinneren we ons vast nog wel wat een geweldig succes het was tijdens de Corona-tijd…

 

Verzet

Gelukkig broeit hier en daar het verzet al in Nederland en beginnen enkele politieke partijen op de flank wakker te worden, zeker nu het demissionaire kabinet lijkt te hebben besloten tot “een acceptatieplicht en de mogelijkheid de digitale euro te koppelen aan de “European Digital Identity”.

 

Maar we hebben nog even de tijd: de onderzoeksfase van het project zal 24 maanden duren en in oktober 2023 worden afgerond. De raad van bestuur van de ECB beslist in het najaar van 2023 of men overgaat tot de voorbereidende en experimentele fase. Tijdens deze fase, die zo’n drie jaar kan duren, zou de digitale euro dan effectief worden ontwikkeld. Dit betekent niet per se dat de digitale euro ook wordt gelanceerd, wordt er dan haastig nog even bij gezegd.

 

Zijn ze te vertrouwen?

Zijn ze te vertrouwen? De EU en de ECB, Brussel en Frankfurt, bedisselen gezellig de politiek en de macht. De Europese Commissie – zo hebben de afgelopen decennia wel laten zien – haalt zelden de voet van het gaspedaal. In de EU-raden van staatshoofden/regeringsleiders en ministers heerst wat je zou kunnen omschrijven als kadaverdiscipline en het Europees Parlement blijkt in de meeste gevallen slechts een rol als poppentheater met verve te kunnen spelen.

 

Niet meedoen

Voor mij staat als een paal boven water dat niet meedoen met de digitale euro de beste keuze is. Gewoon geen rekening bij de ECB openen, en om ze verder te pesten ook lekker cash betalen, want contant geld is vrij zonder overheidsbemoeienis. Een publiek betaalmiddel behoort van het publiek te zijn. Bovendien zijn er legio betalingsmogelijkheden, via Tikkies en apps, via de banken en betaal-apps. Er zijn al zo veel mogelijkheden, dat er best een paar gemist kunnen worden. Zoals de DigiEuro.

En wanneer er een storing optreedt in betalingsverkeer, stroomvoorziening of internetverbindingen, zouden de digitale euro’s het nog wel doen? Kom op, zeg!

Over de auteur

Raymond Peil
Raymond Peil: Journalist (+43 jr ervaring) onderzoekt | jurist | economie | ICT A to Z | webmaster | MSM-immuun |

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
45 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Secura
Secura
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het plan om een digitale euro in te voeren is al in vergevorderd stadium en gaat er vast ook komen, want daarmee kunnen ze over ons geld beschikken en ons besturen zo onze overheid het belieft. Alles is dan mogelijk voor het Sociaal Krediet Systeem om ons te controleren en te dwingen in een bepaalde richting.
En inderdaad hebben ze geen goed onderbouwd en geloofwaardig verhaal waarom dit nou zo’n prima plan is.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Dank u!!
Ook voor mij staat als een paal boven water dat we dit niet moeten doen. Omdat het optuigen van CBDC inderdaad geen enkele meerwaarde heeft voor de BURGER, alleen alle mogelijkheden tot misbruik door de Roverheden.
De geschiedenis leert dat als er misbruik mogelijk is, het gegarandeerd ook plaats zal vinden. Met de waarheid hebben de laatste kabinetten het niet zo nauw genomen, de EU trouwens evenmin, dus ‘beloften’ zijn nix-nada-noppes waard en moeten zwaar gewantrouwd worden. Als de belofte in rook is opgegaan, is degene die hem uitsprak allang elders.

Andre
Andre
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

1) De overheid heeft plannen om ons een CO 2 budget op te dringen rond 2030 omdat nu al bekend is dat de gewenste CO2 reductie in dat jaar niet gehaald zal worden.
2) op dit moment kan de overheid niet goed bepalen hoe we ons geld uitgeven, behalve met indirecte prikkels zoals prijsmechanisme en subsidies.
Tel 1) en 2) bij elkaar op en iedereen begrijpt dat als de overheid nog meer wil sturen (lees: dwingen) inzake CO2, verregaande controle nodig is over de uitgaven van de burger. Dat kan alleen via de digitale euro.
Dus na 2030 zult u regelmatig een email ontvangen als volgt:
” U HEEFT NU AL DE HELFT VAN UW CO2 BUDGET VAN DEZE MAAND VERBRUIKT. DENK GOED NA OVER UW CONSUMPTIE.”
Trouwens: erg goed geschreven artikel.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Bizarre ontwikkeling. Inderdaad een heel goed geschreven stuk.

Dick
Dick
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Diep onder de indruk van deze bijdrage van Raymond Peil, excellent! Dit is nu pas een uiterst belangrijk onderwerp waar het belang van de kiezer voorop staat zola het hoort!. slechts één partij in de Tweede Kamer meermaals in soortgelijke bewoordingen, feitelijk goed onderbouwd, een vurig betoog voor heeft gehouden voor overigens een zo goed als lege plenaire zaal. En wel door de enige oppositiepartij die opkomt voor uw belang; FVD. Nederland wordt wakker!

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Dick

Inderdaad heeft FvD hierover een goed betoog gehouden. Tijd dat elk 2e kamerlid, onafhankelijk van hoe men denkt over FvD, eens luistert naar de vaak heel zinnige inbreng. Dan hoef je nog lang geen vriendjes te zijn.

Dick
Dick
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Dit is op z’n minst een verstandige uitspraak. U bent wakker, nu de rest nog.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Dick

Geldt ook voor België ..Tijd om de CO2uitstoot van de E.U. ambtenaren ne keer onder de loep te nemen. Reizen trouwens maandelijks tussen Brussel en Straatsburg , dicteren ons wetten , doch hebben blijkbaar nog nooit van videoconferentie gehoord, doch dan vervalt hun reisonkosten en andere snoepreisjes.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

De digitale Euro komt er ook niet om problemen op te lossen. Wie zegt dat er problemen zijn en wat voor problemen dan?
De digitale Euro komt voor de controle. Wie geeft wat en hoeveel uit, waar aan. Met als toetje dat je de Euro desnoods uit kunt schakelen.
De natte droom van ieder politie apparaat en de belastingdienst.
Als je een CO2 budget hebt en je boekt een vliegreis waarmee je dat budget overschrijdt gaat mooi je boeking niet door.
Volmaakt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik vraag me af welke zieke geest dit bedacht heeft.

Henk de Verschrikkelijke
Henk de Verschrikkelijke
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Beste Anton,

Wie o wie kortom. Laten we beginnen bij digitalisering als geheel, die dankzij èn steeds grote opslagcapaciteit èn steeds grotere rekencapaciteit dingen mogelijk maakt die voorheen gereserveerd waren voor sprookjes en religieuze teksten.

En alles is nog herleidbaar ook, wat in bureaucratische kringen – of dat nu netjes rechtstatelijk democratisch is of gezellig autoritair – tot een niet aflatend geïnspireerd gekreun en verhitte gilletjes geleid heeft en zal blijven leiden.

Je t’aime, moi non plus, want ‘by the people, for the people’ is hier allemaal steeds moeilijker in te herkennen. En hoewel de scholingsgraad steeds hoger zou uitvallen is een potje kritisch nadenken er niet meer bij. John Q Nukubu kan lekker consumeren, paniekeren over het klimaat of genderdiffuus zijn. En om H/Z/X te ontzorgen van al te veel muizenissen is daar je vriendelijke overheid om allerlei vervelende taakjes en verantwoordelijkheidjes uit handen te nemen, zodat John in welk zelf uitgevonden universum dan ook – netjes voorzien van precies genoeg krediet waar H/Z/X nooit vanaf komt – lekker met zichzelf bezig kan zijn.

Nu al betalen we ons scheel met PIN-betalingen, rauzen we digitaal allerlei plekken af met het Facebook ikoontje en klikken we die vervelende cookie-pop-ups allemaal weg, waardoor John zijn autonomie toch al te grabbel heeft gegooid. En dan hebben het nog niet eens over John zijn nieuwe Tesla.

Dat nu overheden met een digitale Euro het spel compleet willen maken, is de kers in de appelmoes. Vrijheid en autonomie out, wollig geprak en open deuren voor een nieuwe eeuw van akeligheden er in.

Voelt u zich ook zo alleen zonder overheid? En aan vliegen moet u echt niet meer denken.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

De grap is dat ik denk dat al die technologie wel degelijk een vooruitgang voor de mens kan zijn.
Wat we echter zien is dat technologie gebruikt wordt om mensen onder controle te houden. Problemen worden bewust gecreëerd om een excuus te hebben om weer nieuwe controlemiddelen in te zetten.
Ik had het over een zieke geest die dit verzint om deze redenen. We gebruiken media niet zoals het hoort, er wordt met angst gezaaid.
Dit kan niet zo door blijven gaan. Er komt een moment dat het knapt.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De ijzeren wet: als iets misbruikt kan worden, zal dat ook met zekerheid gebeuren.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Henk de Verschrikkelijke

Boem! Dank u voor weer een meesterlijk stukje. Lachen én huilen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ze zoeken er met de haren bijgetrokken zg. gemaksvoordelen bij. Niet bestaande, want al die voordelen zijn er al met wat er nu aan betaalmogelijkheden is. En dat gegeven moet de burger uiterst wantrouwig maken.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Natuurlijk gelden er uitzonderingen voor politici… men aamkt regels voor anderen en uitzonderingen voor zichzelf.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Bizarre wereld die men aan het creeeren is.

Luis
Luis
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

En toch zal dit social credit system (want dat is het) enthousiast onthaald worden door het gemiddelde EU-schaap. Sinds vandaag is de DSA in werking getreden. Verbind dit even aan deze deugeuro en voilà, we zien wat ze er werkelijk mee willen bewerkstelligen; het snoeren van kritische monden. Want we weten nu, als je vermeend nepnieuws verspreidt, wordt je rekening geblokkeerd etc. etc. etc.
Goedschiks gaan we hier niet van af komen overigens, voor wie dat hoopt en denkt. Als je dat denkt, dan is China 2.0 gegarandeerd, voor zover we er nu niet al in zitten…

Ni28
Ni28
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Het punt is dat dit soort systemen van mens een identiteitsnummer maken waar alles over bekend is. U hoeft niets te doen wij denken voor u. Automatisering neemt veel werk uit handen maar maakt van je ook een volgzame slaaf. Dat is handiger voor de overheid dan uiteindelijk voor jezelf. Betalen is steeds makkelijker en wij doen het allemaal op de zwartwerkers na. AI is ook geweldige technische ontwikkeling maar met enge mogelijkheden. Jammer dat iets wat in de kern goed is gelijk voor misbruik rijp is. En wie kun je nog vertrouwen vandaag de dag?

Stefan
Stefan
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

..omdat steeds minder mensen betalen met bankbiljetten en muntgeld is een flauwekul argument.

Dit is vooral een westers dingetje waar het aantal pinautomaten al jaren wordt terug gebracht. Opgedrongen dus.

Het is wereldvreemde totale onzin want in de rest van de wereld stijgt het aantal pinautomaten.. en niet zo’n beetje ook.

Emmel
Emmel
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik moet er echt om lachen: ‘contant geld behouden maar in een digitaal jasje’, het staat er echt op de site van het ecb.

Niet meedoen inderdaad, ik komt een periode waarin we in eerste instantie verleidt worden en later met dwang om een cbdc account te openen. Niet doen!
En intussen, pinnen en contant betalen.

Boodschappen doen bij de lokale ondernemer (die cash accepteert en QR weigert), minder apps op je telefoon en Big tech, farma etc. en multinationals zo veel mogelijk negeren. Koop fysiek en niet via internet.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Emmel

Koop fysiek, waar dat kan lokaal, en betaal contant. Inderdaad.
De val waar de burger in gelokt wordt (net zoals destijds met de euro) met praatjes over gebruiksgemak e.d. is zo overduidelijk alleen bedoeld om totale controle te krijgen, dat we er tegen in opstand zullen moeten komen. Massaal.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Ik vraag me af hoe de burger gaat reageren als hun economisch gedrag volledig van buitenaf aangestuurd gaat worden.
We gaan nog gek opkijken als er straks een CO2 budget ingesteld gaat worden die tot in de kieren gecontroleerd kan worden.
Weten we nog hoe Barbara Baarsma van de RABO bank zat uit te leggen hoe bovenmodale burgers CO2 budget konden kopen van modale burgers die dat CO2 budget niet konden gebruiken, zodat de bovenmodale burger lekker door kon blijven vliegen.
Het is allemaal al uitgedacht. Nu nog uitrollen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ik vrees dat u gelijk heeft. NL als volk reageert altijd pas als het leed al is geschied en niet meer terug te draaien.
Ikzelf probeer iedereen in mijn eigen omgeving te wijzen op de gevaren zodat zij zelf hun conclusie kunnen trekken. En vaak werkt dat. Want er zijn relatief weinig mensen die zelf op onderzoek uitgaan en veel politieke stukken lezen of debatten volgen. Dus de berichtgeving van de staatsmedia is het enige wat ze misschien tot zich nemen, en ze zijn meestal verbijsterd als hen gewezen wordt op zaken die potentieel een grote invloed kunnen hebben op hun leven.

Marien
Marien
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

ja, mensen als Barbara Baarsma lijkten tot het laagste van het laagste te behoren. Eng mens. Ze vond het zelf wel een goed idee.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Emmel

Fijn om te horen, doch in België VERPLICHT de regering reeds betalingen via een app aan te bieden , zelfs voor Kleine Zelfstandigen terwijl de internetverbindingen zeer wispelturig kunnen zijn (woon op de rand van een natuurgebied)

Emmel
Emmel
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Pierre Vaneylen

Als ze dat verplichten, dat ondernemers deze faciliteit aan bieden aan de klant (dat gaat NL ook doen), moet het volk daar gewoon geen gebruik van maken. Dan houdt het op.

Dik van der Keur
Dik van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Michael Gorbatsjov zag dit lang geleden al aankomen: “The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe.”

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Dik van der Keur

Ja, ik kende die uitspraak. Die is zeker nu zo verschrikkelijk, afgrijselijk treffend.

Youp
Youp
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Mooi overzicht. Ik wil wel graag opmerken dat er wel degelijk grote problemen zijn met het huidige financiële systeem.

Van oudsher is goud het preferente ruilmiddel. Daar zijn we mee opgehouden in twee stappen: eerst was alleen de USD gekoppeld aan goud en werden alle andere munten gewaardeerd vis-a-vis de USD (dit nav de Breton Woods conferentie in 1944), vervolgens is in 1971 ook de koppeling van de USD met goud doorsneden. De sluwe Henry Kissinger heeft vervolgens op een indirecte manier de USD aan olie gekoppeld door deals met Saoedi-Arabië te sluiten om op die manier toch voor iets van dekking te zorgen. Nu de BRICS+ landen de USD niet meer gaan gebruiken zal deze dekking nu ook wegvallen. Daarmee heeft ons geld nul komma nul dekking door iets van waarde. Het zijn echt alleen nog maar getalletjes die tot overmaat van ramp onbeperkt kunnen worden bijgetikt.

Het andere grote probleem is fractioneel reserve bankieren waardoor banken beduidend meer uitlenen dan ze in de kas hebben en onherroepelijk in de problemen komen bij de volgende economische neergang. Ook daarom is een centrale bank nodig om deze banken dan te redden.

Omdat commerciële banken meer uitlenen dan ze hebben en overheden zelf veel te veel lenen en uitgeven hebben we een schuldenprobleem. Vrijwel iedereen heeft te veel schulden: overheden vanzelfsprekend, maar ook bedrijven en particulieren. De schulden zijn inmiddels zo groot. in de westerse wereld dat je er niet meer vanaf komt. Je kunt er eigenlijk niet meer uitgroeien, je kunt ze ook niet weginflateren. Een totale reset van het financiële systeem is nodig. Never let a crisis go to waste, dus dit is een uitgelezen moment voor de globalisten om hun controle te vergroten middels een CBDC.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ik onderken de problemen met het systeem, maar kunt u mij vertellen hoe de digitale Euro die problemen zou oplossen?
Integendeel, ik denk dat met de CBDC de problemen alleen maar groter worden door het machtsmisbruik in de economie. een kleine groep mensen met grote belangen krijgen de mogelijkheid om de economie van een complete samenleving aan te sturen zonder dat die samenleving de vrijheid heeft om hier op kordaat te reageren.
Je krijgt een communistisch systeem dat vroeg of laat zal instorten. Centrale aangestuurde macht is een illusie.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Oh ja, en dat instorten is feitelijk al begonnen. De problemen met het systeem, weet u nog.
Met de CBDC wordt geprobeerd de huidige machtsbasis te consolideren, Wel, we zullen zien.

Youp
Youp
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Wat een CBDC oplost hang af van het perspectief waarmee je ernaar kijkt. Voor ons zal het een drama zijn, maar voor de globalisten is het een fantastische asset in hun toolbox, zeker zodra het gecombineerd wordt met Big Data. Je kunt heel makkelijk quota handhaven door simpelweg de betaalmogelijkheid uit te schakelen zodra iemand het maandelijkse of kwartaalquotum overschrijdt, als j het überhaupt mag kopen. Ook als je wilt voorkomen dat mensen te ver reizen, schakel je simpelweg de betaalmogelijkheid uit zodra iemand buiten het toegewezen 15 minuten gebied komt. Als een reset in alle varianten noodzakelijk zal zijn, laten we dan een reset doen die aansluit bij onze agenda, zullen de globalisten gedacht hebben. Dit is een variant van dictatoriale controle, niet een voorbeeld van centrale planning; ofschoon ik de indruk krijg dat ze menen daar betere resultaten mee te kunnen halen dan voorheen dankzij AI en Big Data.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Door het machtsdenken van de globalisten zien ze de problemen niet die de CBDC zal gaan veroorzaken. Zij leven zelf in een economische bubble.
Een normaal geldsysteem heeft zijn eigen evolutie. Die kun je niet straffeloos van buiten af aansturen.
Dat is hun blinde vlek.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ieder dictatoriaal regime probeert het economische en monetair systeem naar zijn hand te zetten.
Als de gevolgen nu nog niet bekend zijn.

Pierre Vaneylen
Pierre Vaneylen
1 maand geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

U ziet nu reeds het resultaat van de macht van de E.U.
‘- immigatie één grote flop
‘- energiebeleid, kijk naar de energieprijzen; één grote flop
‘- hun natuurrichtlijn, méér natuur , nergens wordt de vraag gesteld over onze voedselvoorziening. Bij de minste opslag van brood of patatten wordt steeds de oorzaak bij de leveranciers gezocht terwijl de ware oorzaak buiten schot blijft of stilgezwegen door de (gesubsidieerde) journalistiek.

s.f.hoekstra
s.f.hoekstra
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

wat een verouderd artikel , al jarenlang zijn aan instituties als DNB de EU de ECB nooit precieze functie- en taak omschrijvingen opgelegd. Dat kunnen diplomaten ook niet , constateer ik. Of ministers , denk aan Kaag of Kamers , vraagt te veel kennis , terwijl de burgers er helemaal niet over nadenken en het Vrij Spel blijft.
Die Lagarde met haar 2 % inflatie , diefstal van de gepensioneerden …

Marga
Marga
27 dagen geleden
Antwoord op reactie van  s.f.hoekstra

Wat heeft het ontbreken van functieomschrijvingen te maken met verouderde inhoud van het artikel?

Dik van der Keur
Dik van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Tja welke kant gaat het op? Hoe blind zijn de burgers van de EU? Ik ben nu 61 en werk op een school (0.6 fte TOA + 0.4 fte deeltijdpensioen) maar ik heb mezelf voorgenomen dat als die digitale euro echt doorgezet wordt dan neem ik ontslag en pak mijn motor en rij Europa uit. Ik kan en wil absoluut níet(!!!) in een gecontroleerde Staat leven. Die 0.4 fte deeltijdpensioen is buiten Europa tweemaal zoveel waard (en ik heb gelukkig nog veel spaargeld) en kan ik makkelijk van leven.

Dik van der Keur
Dik van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Ik weet niet of hier iemand wel eens met een Nederlandse minister of europarlementariër heeft gesproken. Ik wel en het eerste dat in mij opkwam is: “Ik ben aan het praten met een voorgeprogrammeerd mens die een verhaal afratelt dat voor hem De Waarheid is en zelfs de beste tegenargumenten hebben geen enkele invloed.” Wat mij zo verbaasde aan die politicus is dat er geen enkele onafhankelijke objectieve mening in zijn verhaal te bekennen was. Blijkbaar moet iedereen van een politieke partij hetzelfde verhaal afratelen. Ik dacht toch echt dat mensen individuen zijn en dat er dus ruimte is voor een persoonlijke mening. Mark Rutte heeft bijvoorbeeld letterlijk onder ede tegen een parlementaire commissie gezegd: “Als het mij politiek uitkomt dan schuif ik De Wet opzij.” https://www.youtube.com/watch?v=zLGWA7ox7lg
Huh??? Daar hoor je als VVD-politicus toch op te reageren en je leider keihard terecht te wijzen. Maar dat gebeurt dus niet. Kortom de kudde landelijke en Europese politici denderen voort en niets kan ze blijkbaar stoppen want het kiezersvolk blijft op de voortdenderende EU-meute stemmen en vindt het wel goed zo. Zelf nadenken is der duidelijk niet bij.

Marga
Marga
27 dagen geleden
Antwoord op reactie van  Dik van der Keur

Dat is met veel politici zo, daarom maakt Caroline ook zo’n indruk.

Dik van der Keur
Dik van der Keur
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

Tja…….. Michael Gorbatsjov zag het als enige haarscherp: “The most puzzling development in politics during the last decade is the apparent determination of Western European leaders to re-create the Soviet Union in Western Europe.”

Marien
Marien
1 maand geleden
Artikelwaardering :
     

duidelijk stuk dat de bijna criminele inslag van ECB en EU en ook de NL Bank heel duidelijk laat zien. Heel goed dat dhr Peil en Pepijn van Houwelingen daar al op aanslaan.

Wil
Wil
19 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Interessant stuk en grotendeels eens. Ik mis 1 element: in mijn optiek is er al digitaal geld – zoals de auteur stelt zijn dat de enen en nullen op mijn bankrekening. als ik teken voor een hypotheek van zeg 500000 euro (redelijke nieuwbouw woning in t midden des lands) creëert de bank dat halve miljoen euros uit lucht en laat mij rente betalen over iets dat ik zelf laat ontstaan door een schuldbekentenis te tekenen. is allemaal digitaal want in computers.
ons geld is nergens door gedekt anders dan de toekomstige belastingheffingen op de bevolking.

Maar welk element mis ik nou: er zijn al cryptomunten die ook nergens door gedekt worden, maar als iedereen accepteert dat dat het ruilmiddel is valt er mee te werken, maar daar heeft de overheid (roverheid) zeer beperkt grip op. ze worden slimmer maar het is te zot voor worden dat ik boven de 1000 euro niet met cash mag betalen. mijn geld, mijn leven mijn transactie.
inderdaad: de toegenomen controle, je zal maar op een lijstje komen en op vakantie in spanje opgepakt worden omdat je ooit een koran gekocht hebt. nou geloof ik geen snars van dat boek omdat het een verkrachte versie is van andere boeken maar evengoed – de overheid moet zich dienstbaar opstellen naar de goede burger en hard naar de echte crimineel.
en dat gebeurd nou juist steeds minder.

Marga
Marga
27 dagen geleden
Artikelwaardering :
     

Hoewel ik eea gevolgd heb over CBDC (M Zwagerman heeft een uitzending eraan gewijd met een SP kamerlid, terug te luisteren bij Op z’n kop) vond ik het artikel wel lastig, mn het stukje over de garantie van het geldstelsel. Geen idee waar al die afkortingen voor staan laat staan dat ik die instituties ken. Wat ze doen, waarom ze bestaan.
Misschien dat hierop teruggekomen kan worden en dan mn mbt tot de geruchten dat het stelsel al jaren kapot is (Willem Middelkoop maar ook anderen) en dat daardoor idd de invoering van het CBDC noodzakelijk is. Kan het zijn dat als het klaar is, dat cash dan afgeschaft wordt?
Hoewel Van Huffelen tegen de invoering van het CBDC moest stemmen in Brussel, want meerderheid kamer was tegen, heeft ze dat niet gedaan want de ontwikkeling is al te ver. Ik weet nu niet of het ook al door de EK is.

45
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x

Ontdek meer van OpinieZ

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Doorlezen