Het wonderlijke wereldbeeld van Thierry Baudet

Hoe een politicus zichzelf vakkundig buitenspel zet

Titelfoto bij artikel Het wonderlijke wereldbeeld van Thierry Baudet Maaike van charante opiniez

Foto:

Thierry Baudet heeft zich inmiddels een wonderlijk wereldbeeld eigen gemaakt dat alleen nog zijn trouwe aanhangers lijkt aan te spreken. Sommige uitspraken die hij daarover deed in een recent interview leidden tot brede ophef. En na een discussie met FvD’ers op Twitter, leek het Maaike van Charante nuttig om dat interview eens inhoudelijk door te spitten. Over de zin en onzin van het enfant terrible van de Nederlandse politiek.

De verhalen van Thierry Baudet zijn een mengelmoes van scherpe observaties, dubieuze uitspraken, zelfverheerlijking, regelrechte nonsens en wijsgerige bespiegelingen. Uit elke langere uiting kunnen voor- en tegenstanders dus precies halen wat hun punt bevestigt, maar dat doet geen recht aan het geheel. En juist dat geheel verklaart mijns inziens waarom zoveel mensen Baudet toch nog trouw blijven.

 

Catch-22

Het leek me de moeite waard om zo’n verhaal eens onder de loep te nemen, en dus ging ik het interview van 9 oktober bespreken. Maar al doende liep ik tegen een complicatie aan. Halverwege het interview legde de journaliste Baudet voor dat in Nieuw-Zeeland de media de spreekbuis van de politiek zouden zijn. Zij vroeg hoe dit ‘op een hoger niveau’ kon worden opgelost. Baudet antwoordde stellig (35.09): “Ik denk dat Poetin de enige is die dit kan oplossen.”

Om de onzin van deze bewering aan te tonen ging ik uitleggen dat Poetin de Russische media in een wurggreep houdt (en dus echt geen politieke invloed op media in Nieuw-Zeeland gaat aanpakken). Ik noemde de moord op journaliste Anna Politkovskaja, en ik linkte naar een artikel waarin onderbouwd werd dat de persvrijheid in Rusland onder druk staat.

En toen realiseerde ik me dat dat artikel van de NOS was. En dat veel FvD’ers zeggen: NOS = fakenieuws.

 

Factcheck is zinloos

Hoe kan je met mensen over feiten discussiëren als ze je bronnen al niet vertrouwen? Als ik FvD’ers wilde bereiken, was een gewone factcheck hierdoor eigenlijk niet bruikbaar. Wat overigens wel meteen duidelijk maakt hoe de aanhangers van FvD – of in elk geval een deel van hen – zichzelf al buiten de maatschappij geplaatst hebben. Dit is de reden dat ik de uitspraken van Baudet niet ga bespreken door naar andere bronnen te verwijzen, maar door naar de uitspraken zelf te kijken.

 

Westen tegen Rusland

Veel FvD’ers vonden het niet terecht dat ik getweet had dat FvD ‘het Westen wil vernietigen’. Volgens hen ging het niet om het Westen, maar ‘slechts’ om de VS. Maar Baudet zei (12.39): “Sinds de Franse Revolutie is het Westen geobsedeerd geweest door de gedachte dat Rusland vernietigd moet worden.” Hij zei niet: de VS, hij zei: het Westen. Bovendien stelde Baudet dat eerst de Fransen, vervolgens de Britten en daarna de Amerikanen Rusland wilden vernietigen.

Dit was geen geïsoleerde uitspraak; deze tegenstelling tussen Rusland en het Westen kwam voortdurend terug. Het is de kern van de huidige boodschap van Baudet.

Thierry stelde dat Rusland strategisch belangrijk is (12.50) omdat het land gelegen is tussen volkeren met een hoog IQ: de Europeanen en de Aziaten. En wie de wereld wil regeren – aldus Baudet – moet dus zorgen dat Rusland en Duitsland nooit verbonden raken. Dit was overigens ook de eerste aanwijzing in dit interview dat Thierry Baudet de waarde van mensen afmeet aan hun IQ en ras.

 

Front tegen de globalisten

Volgens Baudet is Oekraïne nu de frontlinie waar een oorlog tegen de globalisten wordt uitgevochten (15.00):

“Ik ben echt blij met deze oorlog in Oekraïne. Eindelijk is er een front tegen de globalisten. Ik hoop dat Rusland zal winnen. Ik vind het fantastisch dat iemand als Poetin bestaat. Ik denk dat dit een van de meest hoopgevende dingen is in de huidige wereld, want Poetin vecht tegen de globalisten! Hij vecht eigenlijk tegen de Franse Revolutie.”

Thierry Baudet heeft al eerder gezegd dat hij de Franse Revolutie afwijst. Hij zegt dat de idealen van die revolutie – vrijheid, gelijkheid en broederschap – het socialisme en het liberalisme hebben voortgebracht, en dat die allebei fundamentele gebreken vertonen. Maar hij wil niet alleen af van deze erfenis – waar onze moderne samenleving op gebouwd is – hij ziet een geestelijke strijd: “De voortdurende strijd tussen ‘het ene en het vele’ zoals Plato zegt, zoals Lucifer zegt.”

Baudet roert allerlei (religieuze) filosofieën door elkaar en bakt er een doemfilosofie van. Als je de hoogdravende taal weghaalt, blijft een strijd tussen goed en kwaad over waaruit elke nuance verdwijnt. Alles is extreem. Goed is niet zomaar goed, maar door God gezonden; slecht is niet zomaar slecht, maar satanisch. Dat is niet alleen een simplistisch wereldbeeld – waarmee Baudet voorbijgaat aan het leed in Oekraïne – het levert ook absurde uitspraken op.

 

Trump als Messias

Zo sprak Baudet (17.22) over de Messiaanse glans die hij bij Trump had gezien: “De belofte van Trump was geweldig, het was groots. Het was alsof God een trap liet afdalen van de wolken naar de aarde, en daar kwam Donald Trump! (17.52) Het voelde als: Nu gebeurt het! De wederkomst! Wow!”
Ik ben geen Trumphater, maar dit is bespottelijk.

 

Lang leve de Russen!

Overigens heeft Trump voor Baudet alweer afgedaan; nu is Poetin zijn held en zijn de Russen het uitverkoren volk. Volgens hem streden de Russen altijd al tegen de globalisten (38.02), namelijk toen ze Napoleon en Hitler versloegen. En – dit zal u verrassen – de Russen versloegen zelfs het communisme.

Hopelijk hebben de FvD-stemmers nog herinneringen aan de instorting van de Sovjet-Unie – of anders kunnen zij hun ouders daarnaar vragen – maar er was echt geen nobel besluit van het Russische volk om het communisme vaarwel te zeggen. Deze overdrijving is onderdeel van het zwart-witte wereldbeeld van de FvD-leider.

En waar Baudet medestanders heilig verklaart, moeten tegenstanders natuurlijk duivels zijn, zoals FvD-Europarlementariër Marcel de Graaff duidelijk maakt in onderstaande tweet. Baudet heeft dit geretweet.

 

VS als rijk van het kwaad

Baudet noemde de VS meerdere keren psychopathisch (36.33) en hij betreurde het ontbreken van een ‘etnische kern’ in de VS.

“De VS hebben helaas geen etnische kern, geen oorsprong als natie. Het is een nieuw land, het heeft geen geschiedenis. (…) Ze hebben deze gestoorde, psychopathische gedachtengang dat het hun historische missie is op deze planeet om naties van hun geschiedenis te bevrijden. (37.15) De eenwording van Amerika is de grote, misschien wel de grootste, tragedie in de geschiedenis van de beschaving. Hun missie, hun ideologie is om alles op deze planeet te ontwortelen.”

Ik heb veel kritiek op de VS – ook vanwege de Oekraïnecrisis – maar de karikatuur die Baudet ervan maakt, is absurd. En de eenwording van de VS zou de grootste tragedie in de geschiedenis van de beschaving zijn? Ongelooflijk.

 

Het hele Westen

En het gaat Baudet niet alleen om de VS (15.45): “Het beste zou zijn als de NAVO uit elkaar zou vallen, als de EU uit elkaar zou vallen, en als het Amerikaanse rijk uit elkaar zou vallen.” Redelijke kritiek op het Westen slaat door in vernietigingsdrang, zonder dat Baudet aandacht besteedt aan de gevolgen van een dergelijke vernietiging.

De laatste oorlog is voor Nederland alweer lang geleden, en de FvD-leider lijkt niet te beseffen wat ons lidmaatschap van de NAVO inhoudt. Ieder land dat het in z’n hoofd zou halen om Nederland aan te vallen, krijgt te maken met artikel 5 van de NAVO: “De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen een of meer van hen (…) als een aanval tegen hen allen zal worden beschouwd.”

Reken maar dat dit een afschrikwekkende werking heeft. En die bescherming wil Baudet weggooien?

 

Niemand is goed genoeg voor Baudet

Iets anders wat opviel: niemand is goed genoeg voor Baudet. Over Trump (16.15) “Hij was slechts een aap die even in de Oval Office mocht zitten achter het bordje met ‘president’.” Over de boeren (41.48). “Dat is iets wat ik erg teleurstellend vind aan de boeren, dat zij momenteel de klappen krijgen, maar niet in staat zijn te beseffen dat zij deel zijn van iets groters. Daarom denk ik dat zij zullen verliezen.” Boeren die zijn zienswijze niet delen, missen volgens Baudet een ‘hoger begrip’ van de situatie.

Andere politici zijn beneden zijn stand (52.19): “Ze hebben geen hoog IQ, het zijn simpele lieden (…) ze zijn enthousiast dat ze een tamelijk belangrijk baantje hebben, dus ze zijn erg bang om dat te verliezen en bereid om overal in mee te gaan, omdat ze sowieso al nergens serieus over nadenken.” Wie zo over medepolitici spreekt, is niet van plan ooit nog met hen samen te werken.

Samenwerken is ook duidelijk niet (meer) de agenda van Baudet; hij kijkt neer op het Kamerwerk en is liever de doem predikende filosoof (45.30): “De blanke wereld, de Europese wereld, is stervende. We worden kapot gemaakt door de kwaadwillende plannen van de globalisten om ons te vernietigen. Het gebeurt nu, en we kunnen erover praten, we kunnen er woorden aan geven. Dat op zichzelf is zinvol.”

Overigens sijpelen ook in deze laatste alinea’s weer onfrisse ideeën over IQ en ras door, al was Baudet slim genoeg om elders in het interview tegenwicht te geven door te stellen dat huidskleur, geloof en ras hem niet uitmaken.

 

Baudet is zijn eigen grootste tegenstander

Thierry Baudet heeft enorme capaciteiten, maar helaas gebruikt hij die vooral om zichzelf te verheffen. En daarmee heeft hij zijn politieke carrière doeltreffender weten te saboteren dan welke tegenstander ook had kunnen doen. Sterker nog, hij is alleen soms nog relevant omdat de ‘oude’ politiek hem die relevantie op een presenteerblaadje aanbiedt.

 

Oude politiek geeft Baudet een podium

De oude politiek laat zulke gaten vallen dat Baudet naar hartenlust kan scoren. Zo misbruikte de regering inderdaad corona om macht naar zich toe te trekken – denk aan die discutabele spoedwet – en verklaarde voortdurend de eigen steeds wisselende informatie tot absolute waarheid. De kritiek van Baudet op dergelijke zaken is terecht, en zo legitimeert de regering hem door zelf immoreel te handelen.

Dan kan het hele kabinet wel dramatisch weglopen als Baudet roept dat Sigrid Kaag op een ‘spionnenopleiding’ zat, maar dat is slechts een triomf voor de FvD-leider. Want niemand kan ontkennen dat de minister aan deze universiteit studeerde, dat zelfs de Washington Post schreef over dit spy college, en vooral: dat Sigrid Kaag overduidelijk eerder wereldburger is dan Nederlander.

 

Spreekverbod in de Kamer

De pogingen om Baudet te disciplineren zijn mijns inziens dom en werken averechts. Nu heeft de Tweede Kamer weer besloten om de FvD-leider een week te schorsen: hij mag wel stemmen, maar niet meedoen aan debatten. Dit omdat hij weigert een nevenfunctie te laten registreren. Op papier zal het allemaal wel kloppen, maar ten eerste is het dubieus om een volksvertegenwoordiger in het parlement het zwijgen op te leggen, en ten tweede krijgt Baudet hier weer eens zijn favoriete martelaarsrol toebedeeld.

Het vertrouwen in de politiek is al schrikbarend laag, en dit soort theater helpt daar niet bij. De schijnheilige verontwaardiging van politici die zelf allerlei regels – en zelfs wetten – aan hun laars lappen, is ongelooflijk hypocriet. Deze censuurzucht van het establishment is eerder een ondermijning van de democratie dan de provocaties van Baudet.

 

Baudet zet zichzelf buitenspel

Deze week heeft Baudet nog een interview gegeven. Hij zei daarin: “Ik ben een complotdenker. Ik geloof dat we worden geregeerd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen.” Deze complottheorie gaat al jaren rond op internet. De bewering van Baudet dat hij heel iets anders bedoelde, is niet geloofwaardig. Het is een doorzichtige poging de schade te beperken.

Als het establishment de moed heeft om de democratie en het vrije debat hun werk te laten doen, vallen charlatans vanzelf door de mand. Laat Baudet vooral spreken. Hoe meer mensen horen wat hij te zeggen heeft, hoe minder er op hem zullen stemmen.

 

Vond je dit artikel goed? Steun Maaike van Charante via repelsteeltje.backme.org

Over de auteur

Maaike van Charante
Houdt van feiten, haat hypocrisie.
Schreef het boek: Het verdriet van de Schilderswijk

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
73 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Het beste zou zijn als de NAVO uit elkaar zou vallen, als de EU uit elkaar zou vallen, en als het Amerikaanse rijk uit elkaar zou vallen.”

“Ik ben een complotdenker. Ik geloof dat we worden geregeerd door een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen.”

Dat denk ik ook. Met die toevoeging dat je de term kwaadaardige reptielen mag weglaten. Maar ik denk wel dat er een globalistische bovenlaag is die zich hebben verenigd en alle supranationale instituten controleren om Agenda 2030 uit te voeren of een van haar homoniemen als: The Great Reset, ook bekend als, Build Back Better.

Het is belangrijk dat dit stuk geschreven is omdat hier het verschil en de onenigheid zit tussen het FVD en alle andere non-kartel partijen als JA21, BVNL, PVV en BBB. Zij lijken de samenzwering niet te zien. Ze lijken niet te zien dat de massa-immigratie, de stikstofcrisis, het covidbedrog, de geldontwaarding, de klimaathysterie en de oorlog tegen Rusland ten koste van met name de mensen in de Oekraïne, allemaal met elkaar samenhangen. Gevolgmatig is Geert Wilders tegen massa-immigratie maar laat zich wel vaccineren. Is BBB tegen onteigening van de boeren, maar vindt het moeilijk zich uit te spreken tegen massa-immigratie of de oorlog.

Daarnaast is Baudet een halve dichter en een flamboyante fransoos, wat voor het protestante deel van Nederland waarschijnlijk toch net even een stap te ver is. Niet in de laatste plaats omdat het getuigt van minachting voor de Tweede Kamer en de daar aanwezige processen. Dat klopt denk ik wel. Ik deel zijn minachting. Ze doen hun werk niet en controleren elkaar ipv de regering. De leden van de kartelpartijen zijn ideologisch gecorrumpeerd en de non-kartelpartijen zien de samenzwering niet.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Reptielen kan een metafoor zijn voor de koelbloedigheid van aanvallende reptielen. Kaag vroeg ooit ‘wie zijn fie mensen…Eigenlijk deed Baudet hetzelfde toen hij de universiteit van Kaag aanviel want hoe worden de mensen zoals zij is? Waarop de regering wegloopt maar Baudet wordt weggestuurd. Altijd die twee maten. Ondanks hoe ik over hem denk dit is fout.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Moet zijn: Wie zijn die mensen

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Met de opmerking ” ik ben een complotdenker’ maakt Baudet ongewild een historische vergelijking. Hij verwoordt immers wat anderen over hem zeggen, al jaren lang.
Toen in 1566 de edelen van de Lage Landen een smeekschrift aanboden bij de landvoogdes Margaretha van Parma, zei Berlaymont (naar wie notabene het EU gebouw is vernoemd, ironischer kan haast niet) tegen Margaretha: “Het zijn slechts smekelingen (gueux)”. De smekelingen gingen deze naam als eretitel voeren, met het gevolg dat we de uitdrukking ‘geuzennaam’ nog steeds bestaat.
Op dezelfde manier is complotdenker inmiddels een geuzennaam geworden: een persoon die niet alles klakkeloos aanneemt van de MSM en de regering, maar zijn eigen hersenen gebruikt en daarbij soms dwaalwegen volgt, maar dat is nu eenmaal onvermijdelijk bij het denkproces. Daar staat tegenover dat als de regering en de MSM betrapt worden op leugen na dwaalweg na bedrog na leugen en nog meer leugens, ze NOOIT worden aangeduid met ‘complotdenkers’. Complotdenkers zijn altijd mensen die afwijken van de officiële lijn.

Wim
Wim
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Nog niet zo lang geleden heetten ze geen complotdenker, maar non conformist en dat werd toen algemeen gezien als erenaam. Bovendien wie denkt dat er geen complotten bestaan kent zijn geschiedenis niet. ZXelfs de Bijbel staat vol met (uitgevoerde) complotten…

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Ik ben blij met uw reactie, en de reacties op uw reactie!
Als de wetenschap het heeft over het menselijke reptielenbrein, is dat OK. En een bevestiging dat iedereen wel wat heeft van een reptiel. Dus, so what?
Als je de wereldwijde deep state vergelijkt met (gedrag van) reptielen, want dat doet Baudet, heb je m.i. zeker een punt. Want verborgen in duistere spleten, kronkelend en koudbloedig de prooi benaderen, alles wat voor je giftige bek komt nietsontziend verlammend en verslindend, en je daarna volgevreten terugtrekken in je veilige, voor de openbaarheid onzichtbare krochten…. dan klopt dat toch wel? En komt bekend voor?
Ik deel de minachting voor de Tweede Kamer zoals die nu functioneert (dus geen minachting voor veel individuele leden). Zij hebben zich als controle instituut geheel buiten spel laten zetten.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

1) Het reptielenbrein (ook bekend als de hersenstam)
Het reptielenbrein is het oudste en meest instinctieve hersendeel. Het reguleert primaire instincten zoals voortplanting, overleven, stress en angst en vormt voor een belangrijk deel je onderbewuste systeem.

2) Het limbisch systeem (ook bekend als het zoogdierenbrein)
Het limbisch systeem zorgt voor de verwerking van gevoelens en emoties. Samen met het reptielenbrein maakt het deel uit van je onderbewuste systeem.

3) De neocortex (ook bekend als het mensenbrein)
De neocortex is vooral bij de mens ontwikkeld en is verantwoordelijk voor intelligente functies zoals logica, ratio en creativiteit. Dit hersendeel staat gelijk aan ons bewuste systeem.

Het reptielenbrein is maw een verwijzing naar het deel van de hersenen waar niet wordt nagedacht maar instinctief wordt gevolgd.

Echter, het is niet duidelijk dat hij verwijst naar het reptielenbrein. Het lijkt meer voor de hand te liggen dat hij verwijst naar een samenzweringstheorie van David Icke die stelt dat we geregeerd worden door shapeshifting lizards. Niemand die dat gelooft, Baudet ook niet. Hier is de poëet aan het woord die zijn tegenstanders een verbale oorvijg geeft.

Politici liegen alsof het gedrukt staat, allemaal, overal en sinds het begin der tijden. Alleen, een dichter aan het hof. Nee, die zet zichzelf buitenspel.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Goedemiddag Youp,
Ik geloof ook niet in daadwerkelijke shapeshifting lizards hoor, maar de vergelijking met de meeste kartelpolitici en diegenen die zich daar graag bij aansluiten is treffend. Ook de ideologische en principiële snakehide wordt al naar gelang het (voor henzelf) te behalen voordeel afgeworpen.
Dank voor uw uitleg.

MrPercussionPete
MrPercussionPete
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

We weten allemaal dat Baudet zich kan verliezen in overdrijvingen. Dat “chargeren” doet hij volgens mij alleen maar om zijn punt helder over het voetlicht te krijgen. Het is slechts een manier, zijn manier, om zijn boodschap, zijn visie te communiceren. Maar dat wordt natuurlijk direct weer in de media enorm opgeblazen. Zooo voorspelbaar… Met “reptielen” bedoelt hij kwaadaardige en manipulatieve mensen die achter de schermen, op een niveau dat nationale grenzen ontstijgt, werkzaam zijn om hun agenda op een globale schaal te verwezenlijken. Deze personen wanen zich onaantastbaar en oppermachtig, een soort “masters of the universe”. Zij zien zichzelf als redders van deze wereld en beschouwen het als hun heilige plicht, als een roeping, om hun dwaze waanideeën aan de wereld op te leggen. Het moge duidelijk zijn dat ik met deze dwaze waanideeën “The Great Reset” bedoel, of “Build Back Better”, of ” You Will Own Nothing And You Will Be Happy”. Dat dus. Twee voorbeelden van deze personen ? Klaus Schwab en George Soros. Maar het zijn er uiteraard nog veel meer. We mogen blij zijn dat er op zijn minst IEMAND is die dit fenomeen benoemt en aan de kaak stelt. Al verdient de manier waarop misschien niet altijd de schoonheidsprijs. Maar dat is van ondergeschikt belang.

Antoinette
Antoinette
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  MrPercussionPete

Hier ben ik het volledig mee eens.
(behalve dat ik twijfel of hij dat “lizard people” verhaal niet echt gelooft. maar dat door de ophef nu probeert te downplayen).

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Antoinette

Baudet en Wilders kunnen gewoon niet anders dan héél erg chargeren.
En dat komt door de uitsluitingstactiek van het kartel met gretige ondersteuning van de media.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Allereerst sluit ik me volledig aan bij de inhoud en conclusie van het artikel. Daarnaast zie ik dat de artikelschrijfster ook naar de context kijkt van Baudet. En wat kunnen we dan concluderen (en dat gebeurt maar deels in het artikel):
– wat Baudet ook zegt, het zal geframed worden;
– dat hij een gezwollen taalgebruik hanteert waarvan je als toehoorder vaak maar moet raden wat precies de context is
– dat hij wel eens verandert van standpunt, zoals i.b.t. Trump (gelukkig doen andere politici dat nooit, proest)
Het taalgebruik van Baudet is onnodig literair, bedient zich veel te vaak van beeldspraak en ongebruikelijke woorden als ‘boreaal’ en dat is allemaal veel te intellectueel voor de gemiddelde Nederlander. Niet handig.
Maar tegelijkertijd is het niet verstandig om alleen op basis van het taalgebruik te concluderen dat Baudet tekenen van verdwazing vertoont. Want dan neem je het perspectief van de MSM over.
Laten we eerlijk zijn: de meeste politici zeggen nog veel gekkere dingen dan Baudet doet. Over corona, over klimaat, over energie, over Putin.
De vergelijking van bepaalde politici met reptielen is veel te gunstig, net zoals de vergelijking die Wilders maakte tussen heksen en Kaag beledigend is voor heksen. Reptielen zoals slangen en krokodillen zorgen namelijk langdurig en zelfs in groepsverband voor hun nakomelingen. En dat doen onze politici niet. Onze politici spuiten hun kiezers vol met gif, ze bestelen ze, ze maken ze monddood, ze bedreigen ze met uitsluiting, ze dwingen ze om mee te doen aan allerlei waanprojecten zoals het tegengaan van klimaatverandering. Het zou beter zijn om deze politici te vergelijken met schimmel, bacteriën en wormen, levensvormen die alleen maar kunnen parasiteren en vernietigen.

Stephan Haak
Stephan Haak
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Geheel raak!

Milo van der Linden
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik mis in onze politiek het tegenargument. Telkens als Baudet een uitspraak doet die scherp en uitdagend is voel je onmacht bij de gevestigde partijen, ze hebben domweg geen antwoord. Met labels als “Nazi”, “Anti-semiet” en “complotdenker” probeert men het maar niet over de inhoud te hoeven hebben. Vergeleken met deze labels vind ik “kwaadaardig reptiel” volstrekt acceptabel en binnen de lijnen van de taal die de politiek bezigt zelfs fatsoenlijk.

Ik mis op nationaal niveau elke vorm van debat. En aIs er een globalistische beweging is die steeds meer naar totalitairisme neigt, waarom kijkt onze media dan niet kritisch naar die beweging, al is het maar om aan te tonen dat het niet zo is, en, als Baudet overdrijft, waarom wordt dat dan niet aangetoond?

Ondertussen zie ik een regering die in steeds grovere mate onze vrijheden wil inperken en hier maatregelen voor probeert te bestendigen in wetten en regels.

Misschien moeten we mensen wat vaker beoordelen op hun daden en niet op hun woorden. Het politieke theater is dé plek bij uitstek om tegenstellingen aan het licht te brengen en middels compromissen tot een leefbare samenleving te komen, daarvoor moeten extreme tegenstellingen ter tafel kunnen worden gebracht, JUIST hiervoor biedt de wet onze politici extra ruimte. Compromissen worden echter al een lange tijd niet meer gezocht; de wil van de regering die een steeds kleiner deel van de bevolking vertegenwoordigt is wet. Dat is pas echt iets om je zorgen om te maken.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Milo van der Linden

Inmiddels gaan er al stemmen op om FvD via de rechter als politieke partij te verbieden. En ja, als dat eenmaal slaagt is het hek van de dam. Dan kan je alle onwelgevallige partijen laten afschaffen. De facto functioneert onze politiek nu al als een éénpartijstaat. En niet onbewust.

Dat zijn zaken die mij meer zorgen baren dan mogelijke missers van Baudet. Als die de plank vaak genoeg misslaat loopt iedereen vanzelf wel weg en lost het probleem zichzelf op. Als hij het toch meer bij het rechte eind blijkt te hebben houdt hij een aanhang. Moeilijker dan dat is het niet.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Bernardo A.
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Of dat nu al dan niet in een democratische rechtsstaat past, en ze beweren dat wij dat nog steeds zijn al denken velen met mij daar anders over, het kartel weet zich gewoon verzekerd van het welwillende oordeel van D66 rechters.

els
els
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

“het kartel weet zich gewoon verzekerd van het welwillende oordeel van D66 rechters.””
Klopt ,maar zij weten zich ook verzekerd van de steun van een wereldwijde samenzwering van kwaadaardige reptielen.”
Hen kan niets meer gebeuren en die zelfverzekerde houding is regelmatig af te lezen aan hun arrogante en neerbuigende houding richting de oppositie tijdens debatten. En de zorgeloosheid waarmee zij antwoorden op verontrustende vragen van journalisten over de puinhoop die de kabinetten Rutte hebben veroorzaakt.

De Dertiende
De Dertiende
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De vraag is simpel: Is Baudet gek en de rest niet, of is de rest gek en Baudet niet? Binnen 10 jaar (2030) zullen we het zeker weten. Maar voorlopig zet ik mijn geld op Baudet. Het aantal complotten (zoals anderen die noemden) waarvoor Baudet waarschuwde, die binnen de kortste keren waar blijken te zijn is groot. Zeker aangaande WEF, de Europese digitale ID en CBDC.

Ik denk dat dit land en deze wereld mensen als Baudet nodig heeft. Of je nu met zijn persoonlijkheid, zijn standpunten en taktieken eens bent of niet.

fransgroenendijk
fransgroenendijk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik mis het aspect van de demonisering. Ik tweette vandaag: “Die beroemde walgelijke uitspraak van MarcelVanDam, (“Minderwaardig mens”), kwam (in 1997): https://youtube.com/watch?v=pFKpBrWi7Cs. Slechts 5 jaar later werd Fortuyn vermoord. 25 jaar later is de demonisering van ThierryBaudet véle malen ernstiger. Er wordt zelfs uitgehaald in de richting van zijn babyzoontje. Wanneer je dat tot je door laat dringen, zou het eerder wat verontrustend zijn wanneer dit niet het moment zou zijn voor hem om harder dan ooit uit te halen.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het vervelende is dat dit gedoe de aandacht van het geen er daadwerkelijk gaande is in de wereld ver onderbelicht wordt. En dat VN-agenda 2030 dat koste wat het kost voor 2030 uitgevoerd moet worden. Met als eindpunt onder andere het CBDC en Digital ID met als vertegenwoordiger Maxima die de onderdanen onder volledige staatscontrole wil brengen.

Zie vooral de zeer belangrijke uitzending van BLCKBX Today Ook Máxima pleit voor CBDC | Wereldwijd: burgers vs overheid | Vermogensongelijkheid https://www.youtube.com/watch?v=chMrUn7pd2U&t=728s

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Goedemiddag mr. Esveldt,
Het móet onderbelicht, beter nog helemaal niet belicht worden. Daarom worden de stemmen die eea aankaarten met succes uit de media gehouden, of belachelijk gemaakt op issues buiten de inhoud, en in de politiek de mond gesnoerd.

PearlDragon
PearlDragon
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Gelukkig heeft 1 van de hoofdfiguren nl. Bill Gates al gezegd dat ze achterlopen, en streven ze nu naar 2035. Zo was het in de EU eerst de bedoeling dat er vanaf 2030 alleen maar elektrische auto’s verkocht zouden mogen worden (wat feitelijk een geleidelijke affschaffing van prive autobezit zou betekenen), maar nu is dat verschoven naar 2035. Dat is een bevestiging dat ze achter lopen. Dit geeft ons ook meer tijd om er een stokje voor te steken.

coen
coen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dat Baudet doet zich zelf niet altijd een dienst. Met sommige dingen ben ik het met hem eens, met veel dingen niet, hoewel achteraf hij in veel dingen gelijk heeft, vaak niet met de juiste veronderstellingen. maar wel een duidelijk punt heeft gemaakt. Dat kamerleden nu over kamerleden mogen beslissen is vreemd. Democratie? Als we met zijn drieën naar de kroeg gaan en twee bepalen dat nummer drie mag betalen, is dat juist? Het rammelt aan alle kanten. De één de maat nemen en bij de rest wegkijken?

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De zaak rondom Baudet is wat vaag en eerlijk gezegd boeit het mij niet zo. Leuk dat een columniste zich ermee bezighoudt, maar dat lijkt mij meer aan de kiezer. Op de rechterflank zijn er veel kwalitatief prima politici die bij verkiezingen geen van allen een deuk in een pakje boter slaan. Dus de komende verkiezingen zijn op voorhand al verloren. Met Baudet of zonder.
Wordt nog lachen als de € instort, de EU uiteenvalt of soortgelijke incidenten. Dan is BV Nederland als een schip in een storm, zonder stuurlui. De regentenkliek is te stom / afgestompt om enige intelligente maatregel te kunnen nemen en degenen die het wel zouden kunnen komen in hun ultieme stompzinnigheid niet verder dan dat wat binnen hun oogkleppen past; hun eigen kluppie.

En dat zich zo een incident voordoet is slechts een kwestie van tijd, ik geef het minder dan 5 jaar. Als de winter van 2023 niet al te koud wordt.

De schorsing vanwege het niet opgeven van andere functies/verdiensten is echter een gotspe. Ik breng even de neuqhut van Pechthold in herinnering. Als dat wat de kamer betreft door de beugel kan, moet de vrij open situatie rondom Baudet’s bijverdiensten geen probleem zijn.

De columniste laat buiten beschouwing dat het kabinet voltallig wegliep toen een FvD’er een verder volkomen legitieme opmerking maakte en mw. Faber (PVV) werd in de 1e kamer het woord ontnomen omdat zij Rutte zou hebben beledigd. Iets met 5e colonne, wat in Ruttes situatie zeer te billijken is.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Bernardo A.
Uri van As
Hoofdredactie
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

Begrijpend lezen is een kunst. Citaat: “Dan kan het hele kabinet wel dramatisch weglopen als Baudet roept dat Sigrid Kaag op een ‘spionnenopleiding’ zat, maar dat is slechts een triomf voor de FvD-leider. Want niemand kan ontkennen dat de minister aan deze universiteit studeerde, dat zelfs de Washington Post schreef over dit spy college, en vooral: dat Sigrid Kaag overduidelijk eerder wereldburger is dan Nederlander.”

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Uri van As

Mijn dank voor uw terechte correctie. Het gaat hier overigens niet om begrijpend lezen, maar om (on)zorgvuldig lezen, waaraan ik mij inderdaad schuldig maakte.

Het doet verder weinig af aan de inhoud van mijn betoog.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Dank voor het artikel Maaike van Charante. Volgens mij heeft Baudet toch gelijk op minstens alle punten die in dit artikel juist tegen hem gebruikt worden.
Hieronder een voorbeeld: De Russen hebben zelfs het communisme verslagen.
Duitsland maakte Russische revolutie mede mogelijk – Perry Pierik.
https://historiek.net/duitsland-maakte-russische-revolutie-mede-mogelijk/69365/

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

De Russen hebben het communisme zeker niet verslagen die viel verrot uit elkaar. Poetin en de 80% die achter hem staat vond het uiteenvallen van de Sovjet unie het ergste gebeurtenis van de vorige eeuw. Dit ziet u volkomen fout.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Nee dat ziet u verkeerd. President Putin vecht inderdaad tegen het westerse linkse Globalisme (hoewel China daar flink aan mee doet met heuse politie bureau’s in de VS kid you not) heeft zijn eigen partij en die is geheel onafhankelijk van de huidige Russische communistische partij. President Putin was als medewerker van de toenmalige geheime dienst enkel een vaderlandslievende Rus en louter voor de show lid van de Communistische partij anders kon hij die baan niet krijgen.
Het waren daarom ook allemaal ‘communisten’ incl. Jeltsin die zelf de stekker uit de communistische partij trokken … maar Jeltsin gaf de grote industrieën aan de oligarchen die op hun beurt de economische situatie nog veel erger maakten dan de communisten al hadden gedaan, en daar was en is Putin fel tegen.
De hudige communistische partij staat dus volledig buiten de oligarchen. De communisten waren de oude knoeiers en de oligarchen de nieuwe. Putin heeft een hekel aan beide.
Putin is een verlichte President en de Russen zijn een groots volk.

Jan
Jan
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Tsja, de Russen zijn van het communisme, onder leiding van de autocratische kleptokraat Poetin, in het facisme gerold. Ik weet niet wat beter is…Het grote Russische volk vaart daar in ieder geval niet wel bij, aangezien het merendeel nog steeds leeft in wat wij armoede zouden noemen.

PearlDragon
PearlDragon
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Quote: “aangezien het merendeel nog steeds leeft in wat wij armoede zouden noemen.”

Is dat zo? Vergelijk maar eens de prijs van een gemiddeld huis in een gemiddeld regio van Rusland t.o.v. de gemiddelde Russische jaarslaris met die van hier. Zo koopt men bijv. in de stad Perm voor rond de 60.000 euro een leuke starterswoning t.o.v. 387.000 euro hier. In Perm bedraagt de gemiddelde salaris 15.440 euro t.o.v. 35.100 euro hier in Nederland. 3X raden wie er meer koopkracht heeft, vooral als men een starter is en zijn toekomst moet beginnen op te bouwen.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Het is geen links/rechts dingetje. Het gaat om Agenda2030 en omdat de BRICS-landen daar niet (of niet meer) aan mee willen doen, zo lijkt het, gaat het tevens over de dominantie van de zeemachten (Oceania) over de landmachten op het Eurazische continent (groter Duitsland, Rusland & China, tegenwoordig ook India en misschien Iran). Dat is de oude Heartland theorie die stelt dat de zeemachten alleen de wereld kunnen controleren als de landmachten op Eurazië verdeeld blijven. Dat is het doel van de oorlog in de Oekraine die al sinds 2014 wordt voorbereid: zowel Rusland verzwakken via militaire acties en bijbehorende hoge kosten als de Duitse industrie verzwakken door de energieprijzen te verhogen en een pijpleiding op te blazen. Het is daarmee een oorlog van de globalisten tegen Poetin en alleen als Poetin wint en de globalisten verslagen worden kan de invloed van diezelfde globalisten afnemen en ook hun invloed op de westerse media wereldwijd afnemen. Tot zover de cursus Baudet duiden voor niet-ingewijden.

Theo Prinse
Theo Prinse
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Mee eens

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Theo Prinse

Ik denk dat uw beeld van Poetin met zijn Russen in de voormalige satelliet landen niet een seconde zou doorstaan. Afgezien van het feit dat ook in Rusland de gewoone mensen de pineut zijn en zwijgen net zo als mensen hier. Daarvoor hebben zij meer redenen dan wij hier. Hier wordt je uitgestoten maar daar nog extra zwaar bestraft met een lang verblijf in een heropvoedingskamp of gelijk in een gekkenhuis gestopt. Geloof niet alles wat je hoort.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dat hij tegen de globalisten is maakt hem niet een beter mens dat ben ik ook met vele anderen die niet aan de macht zijn.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De mensen die voor hun baantje lid van de CP zijn geweest hebben juist op geweten dat het zo lang duurde. Hier zou je ze NSBers noemen. Vaak waren het de ergste om hun voordeeltjes te beveiligen en de staatspolitie gebruikte ze als verklikkers. Geloof me, van dichtbij en lange tijd meegemaakt.

Martin
Martin
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Los van Baudet;
Dat neoconservatieve krachten en Oost Europese diaspora in de VS vergaande samenwerking tussen hoog-technologies Duitsland en grondstoffenrijk Rusland als een Molotov-Ribbentrop 2.0 zagen en álles zouden bewerkstelligen dit te voorkomen werd mij persoonlijk in de regio talloze malen verteld begin 90’tiger jaren.
De aanloop naar deze proxy oorlog heeft dan ook 30 jaren geduurd.

krijnnl
krijnnl
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Van corona toegangsbewijs naar digitaal Europees identiteitsbewijs naar Central bank Digital currency naar basis inkomen naar totale controle. Ben ik nu een complotdenker?

Isaiah2022
Isaiah2022
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Alleen als je de laatste 40 jaar van het conservatief-rechtse denken in Amerika hebt genegeerd (en tevens de al twee eeuwen lopende diepe kritiek op het universalistische Verlichtingsdenken uit de Europese filosofie naast je neer hebt gelegd) kom je als auteur tot de conclusie dat Baudet absurde en ongelooflijke gedachten koestert. Dat is alleen maar zo als je referentiekader niet verder reikt dan de verstikkende Nederlandse centrum-linkse consensus. Net als Cliteur en Spruyt heeft Baudet veel meer intellectuele spankracht dan de loketbedienden, klaar-over moeders en ex-speelplein surveillanten die de 2e kamer bevolken.

Den Helder
Den Helder
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het probleem met Baudet is dat hij hen die globalisme bevorderen verklaart vanuit een cultuurfilosofisch wereldbeeld – van die globalisten.
Hij mystificeert. Hij romantiseert.

Je kunt natuurlijk ook het platte belang van Big Money als uitgangspunt nemen. Van een volkomen uit de hand gelopen mondiale schuldomvang die nooit afbetaald gaat worden. En waarvan de grote spelers de herstructurering voor rekening van de middenklasse wil laten komen .

Dat klinkt aanzienlijk logischer dan dat er een samenzwering tegen de Franse revolutie gaande is.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“Without deviation from the norm, progress is not possible” (Frank Zappa)

JanStemerdink
JanStemerdink
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zo komen we natuurlijk niet veel verder. Je niveau blijkt al uit de opmerking over de Russische media. (Poetin houdt de Russische media in een wurggreep en de media in Nieuw-Zeeland zouden de spreekbuis van de politiek zijn.) Als je niet begrijpt wat hij bedoelt, dan raakt je kritiek kant noch wal. Ik denk dat we er meer aan zouden hebben, als je oprecht zou proberen te begrijpen wat Baudet bedoelt. Dan zouden we daarover kunnen discussiëren.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Baudet is nogal een egotripper die graag praat over wat hij geloofd en dat dus ook erg belangrijk maakt..
Dat mag hij doen, we leven in een land met vrijheid van meningsuiting.
Ik ga niet in op wat hij geloofd omdat ik het totale onzin vind. Hoe dan ook, zolang er niets strafrechtelijks gezegd wordt, mag hij het zeggen. Als er mensen zijn die er op in willen gaan is dat prima.
Hem het woord ontnemen zou het domste zijn wat je zou kunnen doen.
De democratie staat al op een dieptepunt.

Alex Delarge
Alex Delarge
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Vergelijk het met een voetbalwedstrijd. De verdediging is te ver naar voren gelopen waardoor er ruimte ontstaat voor de tegenstander. Baudet is de snelle handige counterspits die gebruik maakt van de open ruimte tussen de laatste verdediger en de keeper. Meer is het niet.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Maar dan wil ik een ieder wijzen op iets heel anders dat in Maaikes analyse van dit interview niet naar voren komt, en dat is de lichaamstaal van Baudet. Van het begin af aan vond ik hem enigszins haastig spreken en heftig gesticuleren. Een beetje studentikoos. Dat werd erger naarmate het interview vorderde. Precies in minuut 35.09 lijkt hij te breken, en in het vervolg van het interview is hij inhoudelijk eigenlijk niets meer waard. Wat was er met Baudet aan de hand?

Ik ben hier niet zeker van, maar als ik naar de journaliste kijk, zie ik een leuke dame. En ik maak mij sterk dat Baudet enigszins gecharmeerd van haar was.

Dit alles laat onverlet dat Maaikes neersabelen van Baudet en zijn aanhangers als behoorlijk gratuit overkomt. Vooral als zij zich laat voorstaan op het afzien van het raadplegen van bronnen die, wanneer zij die wel had geraadpleegd, hadden kunnen behoeden voor het schrijven van een derderangs artikel.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een gelijksoortige fout maakt Maaike als Baudet vertelt over Trump: Het was alsof God een trap liet afdalen van de wolken naar de aarde, en daar kwam Donald Trump! (17.52) Het voelde als: Nu gebeurt het! De wederkomst! Wow!”
Waarop Maaike stelt deze uitspraak bespottelijk te vinden. Alweer: Baudet vertolkt de rol van een willekeurige aanhanger van Trump. Dit doet hij slecht. Maar hij toont zich hier niet een aanhanger van Trump.
Overigens ben ik dit wel, maar dat is even terzijde.

Weer een andere, eveneens gelijksoortige fout maakt Maaike over Baudet’s uitspraken over de Navo “Het beste zou zijn als de NAVO uit elkaar zou vallen, als de EU uit elkaar zou vallen, en als het Amerikaanse rijk uit elkaar zou vallen.”
Maaike noemt dit ‘vernietigingsdrang’ haalt vervolgens artikel 5 van de Navo aan, stelt dat dit ‘een afschrikwekkende werking heeft’ en stelt dan de retorische vraag ‘En die bescherming wil Baudet weggooien?’

Als Maaike zich had verdiept in de discussies sinds het begin van de Oekraine-oorlog, had ze kunnen terug traceren dat tegenstanders van de Navo beseffen dat de noodzaak van deze militaire alliantie, die zijn oorsprong vond bij het ontstaan van de Koude Oorlog, niet langer bestaat omdat de communistische dreiging verdwenen is, en dat juist het voortbestaan van de Navo ná 1991 instrument is gebleken voor een omsingeling van Rusland door het Westen in de vorm van aansluiting van Oost-Europese landen bij de Navo bij gelijktijdige weigering van Rusland voor datzelfde Navo-lidmaatschap. Maaike mist hier dus de huidige historische realiteit bepaald wordt door de moedwillige weigering van het Westen de Russische veiligheid in ogenschouw te nemen.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Een heuse janboel maakt Maaike bij het volgende citaat van Baudet
“De blanke wereld, de Europese wereld, is stervende. We worden kapot gemaakt door de kwaadwillende plannen van de globalisten om ons te vernietigen. Het gebeurt nu, en we kunnen erover praten, we kunnen er woorden aan geven. Dat op zichzelf is zinvol.” Maaike zegt dan ‘Overigens sijpelen ook in deze laatste alinea’s weer onfrisse ideeën over IQ en ras door …’
De begrippen ‘IQ’ en ‘ras’ horen bij Baudet’s citaat van McKinder. Het zijn níet door hem gekozen begrippen! Dat Baudet vervolgens stelt dat de blanke wereld stervende is, is weer juist. Als Maaike zich had verdiept in de perfiditeit van het tegenwoordige anti-racisme, dat meent door onbeperkte immigratie van niet-Europeanen (met een niet-westerse cultuur) vermeend racisme te bestrijden, had ze gezien dat Europa inderdaad minder blank wordt. Dat is een feit! Raadpleeg een bron als het CBS. Niet alleen door massa-immigratie als zodanig, maar eveneens de keuze van vele westerse vrouwen voor niet-Europese mannen (raadpleeg een bron als een regulier reclameblok waarin producten steevast worden aangeprezen door een blanke vrouw met een man van om het even welke huidskleur dan ook, als die maar niet blank is).

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb Baudet werkelijk nog nooit zo slecht horen spreken. Van begin af aan is hij warrig; gedurende het interview wordt hij af en toe zelfs onsamenhangend. Toch kijk ik heel anders tegen dit interview aan dan Maaike Charante. Om die reden analyseer ik hier haar artikel, in samenhang met dit interview, maar ook andere bronnen!

Van begin af aan duidelijk dat Maaike erop uit is niet alleen Baudet onderuit te halen, maar ook zijn aanhangers. Dat is op de eerste plaats te zien aan haar woordkeus. Ze spreekt niet over ‘het wereldbeeld’ of desnoods ‘opvattingen’ van Baudet. Nee, vooral het woord ‘wonderlijk’ moet Baudet al op ‘heldere’ wijze de absurditeit van Baudet verduidelijken, dat kennelijk ‘alleen trouwe aanhangers’ aanspreekt, waarmee op even ‘heldere’ een toch niet verwaarloosbaar deel van het electoraat eventjes door Maaike afgeserveerd wordt. Bij het slot van haar artikel spreekt Maaike de hoop uit dat minder mensen op Baudet zullen stemmen als ze hem horen spreken.

En ik moet toegeven, dit interview van 9 oktober is abominabel. Ik heb Baudet wel vaker dingen horen zeggen waar ik mij bedenkingen bij had. Maar ik vergeef hem dat. Deels omdat hij nog zo jong doet, maar meer nog vanwege de vele rake analyses die hij, ondanks sommige fouten, nog steeds maakt. Zo is zijn classificering van het gemiddelde Kamerlid als ondermaats, een hele rake.

Maaike serveert zijn aanhang af door te stellen dat zij niet in staat zijn zin van onzin te scheiden. Daarentegen ben ik van mening dat Maaike dat juist niet kan.

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Bijvoorbeeld als Baudet de wens van westerse landen Rusland te willen vernietigen. Baudet noemt Frankrijk onder Napoleon, de Britten na WO I en de VS na WO II. Baudet maakt hier een fout: de Britten deden dit al bij de Krimoorlog van 1857.
Hierop stelt Maaike ‘Dit was geen geïsoleerde uitspraak; deze tegenstelling tussen Rusland en het Westen kwam voortdurend terug. Het is de kern van de huidige boodschap van Baudet.’
Hier had enig inlezen Maaike voor deze blunder kunnen behoeden, want dit is niet Baudet’s ‘huidige boodschap’ maar eenvoudig een opsomming van historische feiten. Feiten waarmee Maaike duidelijk niet bekend mee is.

‘Thierry stelde dat Rusland strategisch belangrijk is (12.50) omdat het land gelegen is tussen volkeren met een hoog IQ: de Europeanen en de Aziaten. En wie de wereld wil regeren – aldus Baudet – moet dus zorgen dat Rusland en Duitsland nooit verbonden raken. Dit was overigens ook de eerste aanwijzing in dit interview dat Thierry Baudet de waarde van mensen afmeet aan hun IQ en ras.’
Nee Maaike, dat stelt Thierry niet. Hij verhaalt hier opvattingen van tegenstanders van Rusland uit zowel de periode van begin 20e eeuw als nu, in het bijzonder de theorieën van McKinder (begin 20e eeuw), aangehaald door Brezinski (begin 21e eeuw).
Ik geef toe dat Baudet dit beter had moeten inleiden. Maar als Maaike zich beter had geïnformeerd op de bron, had ze kunnen zien dat hij de rol van zijn (en die van de Russen) ideologische tegenstanders vertolkte.

Willy Van Damme
Willy Van Damme
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Baudet is een gek warhoofd en zo’n figuren hebben ook hun fans. Als mensen stemmen op een Frans Timmersmans, die wapens stuurde naar al Qaeda & co in Syrië en ons nu kou doet lijden om een vies mannetje als Zelenski te steunen dan is Baudet in wezen nog een goeie (die stinkt).

Marc Bouwman
Marc Bouwman
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Waar heeft Maaike wel gelijk in? Bijvoorbeeld Baudet’s uitspraak ‘de Russen versloegen zelfs het communisme.’ en ‘De eenwording van Amerika is de grote, misschien wel de grootste, tragedie in de geschiedenis van de beschaving. Hun missie, hun ideologie is om alles op deze planeet te ontwortelen.’
Haar duidelijkst voorbeeld geeft ze helemaal aan het begin van haar artikel. ‘Halverwege legde de journaliste Baudet voor dat in Nieuw-Zeeland de media de spreekbuis van de politiek zouden zijn. Zij vroeg hoe dit ‘op een hoger niveau’ kon worden opgelost. Baudet antwoordde stellig (35.09): “Ik denk dat Poetin de enige is die dit kan oplossen.”
Ook ik sloeg achterover bij deze opmerking. Want de journaliste vroeg hem naar een oplossing voor het probleem waarin een regering de media op voorhand informeert over op handen zijnde maatregelen met als doel de publieke opinie te bewerken ten gunste van haar beleid. Het antwoord van Baudet had werkelijk helemaal niets met haar vraag te maken.

Uri van As
Hoofdredactie
1 jaar geleden

Er wordt hier niet gecensureerd. We hebben wel een aantal (gedrags)regels opgesteld waaraan een reactie moet voldoen. Zie: https://opiniez.com/opiniez-reactie-spelregels/

Richard
Richard
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Zelf nadenken is wat velen moeilijk vinden, dus het volgen van iemand die blijk heeft gegeven dat die dat op een bepaald onderwerp goed kan, is handig. Zo was zijn analyse van de Corona problematiek overtuigend. Maar iemand volgen ontslaat je niet van zelf blijven nadenken. Blind blijven volgen bij elk ander onderwerp waar Thierry standpunt inneemt wordt nu echt problematisch. Nu zie je de afgrond opdoemen, dus stel jezelf de vraag “ ben ik een Lemming?”

Thomas
Thomas
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekend artikel, al valt het bij veel reageerders kennelijk verkeerd. Baudet is door zijn uitspraken een blok aan het been van de oppositie tegen de regering Rutte en het partijkartel geworden. Wie had in 2012, toen Baudets boek ‘De aanval op de natiestaat’ verscheen, kunnen denken dat de schrijver tien jaar later de gewelddadige inval van Poetin-Rusland in de soevereine natiestaat Oekraïne zou goedpraten, en dat hij de megalomane dictator Poetin als onze redder zou gaan beschouwen? De rest van de oppositie in Den Haag neemt hier terecht afstand van.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Baudet zou geen partij moeten hebben maar een denktank waar hij met zijn naasten de hoe zou ik het noemen, een ‘wetenschappelijke alchemie’ kon bezigen samen met zijnbfilosofische gedachten. Hij kan redenvoeren maar niet discussiëren. Zijn partij is nutteloos want niemand begrijpt hem op zijn kringetje na. En zijn verheerlijking van Poetin is ronduit denigrerend. Jammer, in begin keek het wat worden.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ja, dat heb ik ook al vaker gezegd. Hij moet niet in de frontoffice, maar in de back office en uit de publiciteit.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Precies, daar kun je meer aan hebben.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Vind ik niet, ongezien maakt niet ongehoord en dan zonder zichtbare blunders. Achter elke partij zit een ideoloog die de boel aanstuurt zonder dat je hem ziet. En discussies zijn niet zijn sterkste kant.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Baudet was een denktank en dat had ie moeten blijven want de partij opereert als een denktank en dat is voor de gewoone kiezer onbegrijpelijk. Het kan nooit een partij voor iedereen worden zoals de PVV.

Jan Smelik
Jan Smelik
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Forum heeft even paar uitstekende kamerleden die prima het woord kunnen voeren om de standpunten van FvD uit te dragen. Thierry zou inderdaad een hele goede rol op de achtergrond in een soort denktank kunnen spelen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jan Smelik

Ik vind ze zelfs beter dan Baudet zelf.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Beste Ni28, ik ben het op deze punten niet eens met u.
Baudet is geen doorsnee gladde politicus, en wíl dat zeker ook niet zijn. Hij heeft ooit gezegd eigenlijk liever helemaal geen politicus te willen zijn, maar dat hij denkt dat hij met harde tegenspraak en benoemen van mondiale slangenkuilen broodnodig is. Omdat de zittende politici NL in steeds sneller tempo uitleveren, en het volk op de hoogte móet worden gebracht van de krachten die in de krochten spelen.
Dat men hem niet op inhoud maar op woorden buitenspel tracht te zetten is het ultieme bewijs van het totaal ontbreken van argumenten die zijn visie weerspreken.
Ik denk dat heel veel mensen dit wel degelijk begrijpen.
Zoals ik het hoor en lees verheerlijkt hij Putin niet echt, maar uit hij begrip voor diens verzet tegen het vermorzelt worden door het westen (VS) met alle decadente uitwassen van dien.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Poetin is een bittere vrucht van het Sovjet communisme en vindt nog steeds het uiteenvallen van de Sovjet unie het ergste wat in de vorige eeuw gebeurde. Daarna heeft hij zich logisch genoeg aangepast om zonder de communisten te gaan. Dat het Westen hem als ex communist niet serieus nam en met zijn verleden bij de KGB is niet verwonderlijk. Op dit punt begrijpt Baudet het ook niet met zijn blik van iemand die het Sovjet tijd niet bewust geleefd heeft. Poetin wilde groot worden en het is hem niet gelukt. Poetin is iemand die de Sovjet rijk terug wil hebben. Niemand houdt van Poetin op de Servische familie na en terecht. Baudet is een denker maar maakt zich daarom onbegrijpelijk en zijn tegenstanders maken daar misbruik van. Zo zie ik het persoonlijk.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Goedemorgen Ni28,
U kent de wereld achter het communisme zeker beter dan ik.
Toch is mijn amateur-observatie dat Rusland tot voor kort geen echt expansieve strategieën had.
Het westen echter wel, en wel tegen afspraken in.
Daarom denk ik niet dat tot voor kort Putin persé groot of groter wilde worden, maar dat het westen hem tegen elke prijs een kopje kleiner wilde hebben.
Baudet tracht dat m.i. in historisch, geopolitiek en maatschappelijk perspectief te zetten. Op zijn manier.
Net zoals overigens alle ‘experts’ die de media overspoelen dat op hun manier, vlg. mij erg eenzijdig, vanuit westers perspectief doen.
Ik hoor nergens meer vrede gepreekt worden, alleen maar stemmen om Oekraïne als westerse oorlogsmachine met kanonnenvoer in te zetten.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Poetin zijn drang om zoveel mogelijk van de Sovjet tijdperk te herstellen is zeker niet minder geworden met Oekraïne als de belangrijkste deel want hij beschouwd hem als Russisch.

Anneken
Anneken
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Hij heeft een keer gezegd: “Als jullie nu eens jullie werk zouden gaan doen dan zijn jullie van mij af”.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het probleem van Baudet is dat hij zich verliest in filosofisch gezeur.
Wat wil die man nou?
Bij andere partijen zien we hoe er gesproken wordt over echte problemen en hoe we daar iets aan moeten doen. Of je het mee eens bent of niet. Iedereen ziet deze problemen en iedereen wil dat er wat aan gedaan wordt. Dat is wat we willen zien.

Vin
Vin
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

De overige fractieleden van fvd houden zich ook bezig met de recente problemen (de “echte” in jouw woorden). Baudet zelf kijkt meer naar de onderliggende oorzaak. (Het “echte” probleem in mijn woorden).
De actuele problemen zijn slechts verschijningsvormen van wat er echt mis is.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Vin

Als ik verdrink dan wil ik iemand die mij uit het water haalt. Niet iemand die mij vanaf de kant adviezen toeroept.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Goedemorgen mr. van Haasteren,
Of je iemand die kopje onder dreigt te gaan uit het water moet halen is afhankelijk van legio factoren. Kun je zelf wel zwemmen? Is het water zo koud dat je ws. zelf ook kopje onder gaat? Kun je niet beter om hulp bellen of roepen? Is de persoon in het water daar terecht gekomen vanwege dronkenschap of drugsinvloed, en daardoor onberekenbaar?
Hoe reageert mijn reptielenbrein – fight, flight or freeze?

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is heel erg jammer dat hij zo vreemd is gaan doen. Aanvankelijk vond ik hem heel verfrissend. Hier moet toch een stoornis aan ten grondslag liggen. Dit is wel erger dan gewoon excentriek. Ik vraag me af wat zij ouders hier van zouden zeggen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Het lijkt vreemd maar zijn ideeën gaan soms zo diep en ver dat men daar geen raad me weet. En dat is voor een partij als zodanig funest. En koren op de molen van zijn vijanden.

Eric
Eric
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Baudet is gewoon de weg kwijt! Hij had een hele grote beweging, maar alleen Baudet heeft met met rel hier en daar verziekt! Rel in de trein, rel op zijn eigen bijeenkomst met Eerdmans en Nanninga.

73
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x