De Weekend Leestips: Van Poetins Gedachtenwereld tot Kernoorlog in Europa

Lezenswaardige artikelen uit binnen- en buitenland

OpinieZ, De Weekend Leestips, Oekraïne, Rusland, Amerika, Kernoorlog

Welkom bij De Weekend Leestips van zaterdag 30 april en zondag 1 mei 2022 met een uitgebreide serie lezenswaardige achtergrondartikelen over de gedachtenwereld van Vladimir Poetin; de effecten van VS-inlichtingen op de oorlog in Oekraïne; steeds zwaardere westerse wapens naar Oekraïne; wat China leert van de oorlog; het bondgenootschap van China en Rusland; de strijd om Eurazië; China en Rusland lanceren superwapens; roekeloos VS-beleid; de dreiging van een kernoorlog en meer…

Poetins gedachtenwereld

De gezaghebbende militaire strateeg en wetenschapper Martin Levi van Creveld neemt een kijkje in de gedachtenwereld van Vladimir Poetin:

“Eerst een disclaimer. President Poetin heeft niet in mijn oor gefluisterd, noch is hij in mijn dromen verschenen. Evenmin als zijn adviseurs, senior of junior, civiel of militair, officieel of onofficieel. Aan de andere kant vertrouw ik ook niet noodzakelijkerwijs een van de gebruikelijke bronnen die door westerse media worden genoemd. Dat wil zeggen, de inlichtingendiensten van hun eigen land, de verslagen van hun journalisten en cameramensen op de grond, verhalen verteld door Oekraïense soldaten, verhalen verteld door lokale Oekraïners, verhalen die naar verluidt afkomstig zijn van Russische krijgsgevangenen, enzovoort. Al deze verschillende bronnen, en vele andere bovendien, hebben hun grenzen. Velen hebben ook nog een appeltje te schillen: ofwel om Russische gruweldaden te ontkennen, ofwel om ze zoveel mogelijk te benadrukken. Het is zoals mensen zeggen. In oorlog, elke oorlog zonder uitzondering, is het eerste slachtoffer de waarheid.

Dat gezegd hebbende, en rekening houdend met niet alleen Poetins uitspraken, maar ook enige kennis van de Russische geschiedenis – zoals onder andere verkregen door het onderzoeken en schrijven van mijn zojuist gepubliceerde boek, Ik, Stalin – lijkt het mij dat Poetin en zijn adviseurs bij het binnenvallen van Oekraïne een aantal doelstellingen hebben. Hier worden ze opgesomd in wat ik denk dat een volgorde van oplopende betekenis is.”

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

De effecten van VS-inlichtingen in de oorlog

De VS hebben het Oekraïense leger gevoed met real time inlichtingen over het oorlogsplan van Poetin, waardoor Oekraïne in de begindagen van de invasie een Russisch transportvliegtuig met meer dan honderd soldaten kon neerschieten.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Steeds zwaardere wapens naar Oekraïne

Westerse landen haasten zich met het sturen van zware wapens naar Oekraïne, terwijl de oorlog een dodelijke en mogelijk langdurige nieuwe fase ingaat. Die leveringen komen te midden van steeds wanhopiger wordende smeekbeden van Oekraïense slagveld-commandanten, terwijl ze blootstaan aan Russische artillerie en raketbeschietingen die weken of maanden kunnen duren.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Wat China leert van de oorlog in Oekraïne

China houdt de militaire fouten van Rusland in Oekraïne in de gaten en zal die lessen toepassen op zijn strijdplanning voor een conflict in de Straat van Taiwan en een invasie van het eiland. Maar ook voor Taiwan is het verloop van het conflict militair-strategisch bijzonder leerzaam, betoogt Ying-Yu Lin in zijn heldere analyse voor The Diplomat.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Waarom China Ruslands bondgenoot blijft

De belangrijkste gedeelde doelstelling die ten grondslag ligt aan het partnerschap tussen China en Rusland is de wens om de Amerikaanse invloed in de wereld terug te dringen en te herzien wat beiden zien als een door het Westen gedomineerde internationale orde. In hun vijandigheid jegens Washington en hun vastberadenheid om de huidige internationale orde te herschikken in overeenstemming met hun eigen voorkeuren, zijn Moskou en Peking het eens. Dit biedt voldoende mogelijkheden voor samenwerking, waarbij Rusland belangrijke troeven in handen heeft: zijn permanente zetel en vetorecht in de VN-Veiligheidsraad, zijn militaire macht en bewapeningstechnologieën, zijn vaardigheid in het exploiteren van cyberspace voor subversieve doeleinden en zijn diplomatieke bereik en ervaring.

Door hun respectieve vermogens te coördineren, kunnen Rusland en China hun impact op westerse bastions van invloed vergroten, zoals ze al herhaaldelijk hebben aangetoond – in gezamenlijke militaire oefeningen, in parallelle en mogelijk gecoördineerde cyberaanvallen en in hun stemgedrag in de Verenigde Naties. Of de Oekraïne-oorlog de Verenigde Staten en het Westen zal verzwakken of juist versterken, zoals velen in China lijken aan te nemen, is nog steeds een open vraag, hoewel het uiteindelijk zowel Rusland als het Westen kan verzwakken en zo de positie van Beijing ten opzichte van Washington kan versterken.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Onze Spaanse Burgeroorlog?

Oekraïne heeft ons, net als indertijd de Spaanse burgeroorlog, gewekt uit ons valse gevoel van veiligheid, dat is gegroeid sinds het einde van de Koude Oorlog. Helaas halen soldaten in een oorlog soms opzettelijk flatgebouwen neer en schieten ze massaal burgers dood – of het nu in 1936 of 2022 is. En sommige leiders zien kernbommen nu blijkbaar als min of meer dodelijke conventionele wapens.

De menselijke natuur is constant, ondanks radicale veranderingen in technologie, sociale systemen en fysieke landschappen. Die sombere realiteit zou ons eraan moeten herinneren dat het vernis van de beschaving altijd erg dun is, terwijl de aangeboren barbaarsheid van de mensheid voor altijd heel diep zit. Dat zagen we in 1936-1939 en wat daaruit volgde in de Tweede Wereldoorlog.

En nu, in 2022, zijn we weer ontwaakt uit onze zelfgenoegzaamheid – met een diep voorgevoel van wat er binnenkort zal volgen in oorlogen na Oekraïne, schrijft classicus en militair historicus Victor Davis Hanson.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Oekraïne en de strijd om Eurazië

Dertig jaar na de val van de Berlijnse Muur bouwt Europa een nieuw IJzeren Gordijn in Oekraïne, diep in het hart van de voormalige Sovjet-Unie. De oostgrens van Oekraïne, 2.000 kilometer van Berlijn, lag op een lengtegraad net ten oosten van Moskou. In 1943 verplaatste het leger van Adolf Hitler het naar een paar honderd kilometer voorbij de Donbas-regio.

Het conflict in Oost-Europa volgt op de voet een script dat een eeuw geleden werd geschreven door de Britse geostrateeg Halford John Mackinder. Zijn paper “The Geographical Pivot of History” voorspelde een strijd om het “Wereldeiland”, het Euraziatische continent.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

China en Rusland lanceren superwapen-waarschuwingen

De stap van Rusland om de nucleaire strijdkrachten in hoge staat van paraatheid te brengen en de daaropvolgende tests van de Sarmat ICBM-raket kunnen een nieuw tijdperk van agressieve oorlogen inluiden, die worden uitgevochten onder de dekmantel van nucleaire dreiging en escalatie.

In de praktijk beperken de dreigementen ernstig wat de VS en de NAVO zouden kunnen en willen doen om Oekraïne te helpen. Zelfs als Oekraïne erin slaagt om stand te houden in een militaire patstelling, zou de oorlog nog steeds een overwinning zijn voor Rusland, in de zin dat het zijn strategische doel heeft bereikt om verder opschuiven van Oekraïne naar het Westen te voorkomen.

Evenzo kan China zijn toevlucht nemen tot nucleair wapengekletter om de opties van de VS om in te grijpen of Taiwan te helpen in het geval van een invasie, ernstig te ontmoedigen en beperken.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

De verschrikkelijke gevaren van een proxy-oorlog

Te oordelen naar de laatste verklaringen, is de regering Biden steeds meer geneigd het conflict in Oekraïne te gebruiken om een proxy-oorlog tegen Rusland te voeren, met als doel het verzwakken of zelfs vernietigen van de Russische staat. Dit zou betekenen dat Amerika een strategie aanneemt die elke Amerikaanse president tijdens de Koude Oorlog met veel moeite heeft vermeden: de sponsoring van oorlog in Europa, met het acute risico van escalatie naar een directe militaire confrontatie tussen Rusland en de NAVO, mogelijk eindigend in een nucleaire catastrofe.

De weigering van de VS en de NAVO om gewapende opstanden tegen de Sovjetoverheersing in Oost-Europa te steunen, was duidelijk niet gebaseerd op enige vorm van erkenning van de legitimiteit van de communistische heerschappij en de Sovjetoverheersing, maar gewoon op een harde berekening van de verschrikkelijke risico’s voor Amerika, Europa en de mensheid in het algemeen.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

VS op rand van roekeloosheid in Oekraïne

In plaats van te werken aan haalbare oplossingen en voorwaarden voor te stellen die het uitwerken van regelingen voor de bescherming van de Oekraïense soevereiniteit en Oost-Europese veiligheid mogelijk maken, sloeg het Amerikaanse beleid een volledig andere richting in.

Het Amerikaanse beleid bevindt zich inmiddels op de rand van roekeloosheid ten aanzien van Oekraïne en, meer in het algemeen, ten aanzien van de veiligheid in Europa. Helaas is er geen binnenlandse pushback op deze beleidsbewegingen in de Verenigde Staten, waar de meeste aandacht uitgaat naar Oekraïense overwinningen en Russische militaire tegenslagen.

Er wordt geen tijd besteed aan het zich zorgen maken over wat het destabiliseren van Rusland zou kunnen betekenen voor de wereldwijde vrede en veiligheid. En er is geen teken dat de VS verstandiger zullen worden voordat er een kernramp plaatsvindt.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Poetins laatste dreigement

Vladimir Poetin heeft in zijn laatste huiveringwekkende dreigement gezworen kernwapens te gebruiken tegen elk land dat zich durft te ‘bemoeien’ met de Russische oorlog in Oekraïne.

Als iemand van plan is zich van buitenaf te mengen in wat er gaande is, moet hij weten dat dat een onaanvaardbare strategische bedreiging voor Rusland vormt. Ze moeten weten dat onze reactie op tegenaanvallen bliksemsnel zal zijn“, zei hij. “We hebben alle wapens die we daarvoor nodig hebben. Niemand anders kan opscheppen over deze wapens, en we zullen er niet over opscheppen. Maar we zullen ze gebruiken.”

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Denken over het ondenkbare

Het geluid van aanzwellende oorlogstrommels overstemt de oproepen tot de-escalatie en stille diplomatie. De rationelere, oplossingsgerichte benaderingen lijken volledig uit beeld verdwenen.

Moeten de Verenigde Staten het standpunt innemen dat ‘elk’ gebruik van kernwapens van welke aard dan ook zal worden beantwoord met een massale, catastrofale nucleaire reactie? Is zo’n dreiging geloofwaardig tegen tactische kernwapens? Of moeten de Verenigde Staten hun eigen arsenaal aan tactische kernwapens gebruiken om een proportionele reactie op het mogelijke gebruik van Russische tactische kernwapens te garanderen?

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Hoe verloopt een nucleaire oorlog

De wereld is herinnerd aan de dreiging die een wereldwijde oorlog vormt na de Russische invasie van Oekraïne. Met moderne technologie en kernwapens vragen sommigen zich af hoe een nieuwe Wereldoorlog eruit zou zien. Wetenschappers van Princeton University besloten om dit potentiële scenario te ontwikkelen met behulp van “onafhankelijke beoordelingen van de huidige Amerikaanse en Russische krachtsverhoudingen, nucleaire oorlogsplannen en kernwapendoelen.”

Het audiovisuele scenario heet “Plan A” en het laat zien hoe verwoestend een nucleaire oorlog zou zijn. In de vier minuten durende video spelen wetenschappers een scenario na waarin Rusland probeert de leden van de NAVO te bestrijden. In eerste instantie is de oorlog tussen West-Europese landen en Rusland, maar zodra alle grote steden zijn gebombardeerd, draait de oorlog tussen de VS en Rusland.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

 

Hoe één kernkop Europa kan verlammen

Rusland zou de Derde Wereldoorlog in Europa kunnen winnen met een enkele Super-EMP kernkop. Als die zeventig kilometer hoog boven het NAVO-hoofdkwartier in Brussel tot ontploffing wordt gebracht, veroorzaakt het ontstane EMP-veld een black out van elektriciteitsnetten en verlamming van de NAVO-strijdkrachten van Polen tot Groot-Brittannië, waardoor een rode loper wordt uitgerold voor een Russische invasie. Amerikaanse troepen en 30.000 burgers die Oekraïne ontvluchtten, zouden krijgsgevangenen worden. Russische tanks kunnen het Kanaal binnen enkele dagen bereiken.

Klik op de tweet of lees het artikel hier verder.

Het OpinieZ-team wenst u veel leesplezier en een ontspannen weekend!

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
20 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Youp
Youp
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

De Heartland theorie is inderdaad essentieel om het buitenlandse beleid van eerst het VK en nu de VS te begrijpen. De centrale conclusie van de Heartland theorie is dat de Atlantische machten moeten voorkomen dat groter Rusland en groter Duitsland samenkomen. Immers, als de economische kracht van groter Duitsland (ik denk dat NL daar ook bij hoort) gecombineerd wordt met de militaire macht en de schier onuitputtelijke grondstoffenvoorraad in groter Rusland, dan kunnen de Atlantische machten, of dat nu het VK is of de VS, enkel nog tweede viool spelen.

Als we met die kennis nogmaals naar het Oekraïne conflict kijken en ons afvragen wat doen de VS daar eigenlijk? Waarom moeten de mensen in de Donbass zo nodig gebombardeerd worden? Waarom worden er biolabs aan de grens met Rusland gebouwd? Waarom blijft de Navo uitbreiden richting het oosten ondanks talloze waarschuwingen van Russische zijde? Waarom worden kosten noch moeite gespaard om een niet-Navo lid als de Oekraïne bij te staan, zelfs als daar nucleaire dreigingen mee gepaard gaan? Waarom is er geen enkel poging gedaan de Minsk akkoorden te honoreren die de veiligheid van de mensen in de Donbass garandeert? Wel, de Heartland theorie geeft het antwoord.

Je kunt ook verder terug gaan. Naar WOII bv. Waarom zijn hele redelijke vredesvoorstellen van Hitler nooit serieus besproken? Als West-Europa zouden we ons toch echt moeten afvragen of het wel zo verstandig is om steeds maar weer als een kip zonder kop achter de VS aan te rennen. Een VS bovendien waarvan niemand lijkt te weten wie er nu eigenlijk aan de touwtjes trekt. Het is in ieder geval 100% zeker niet president Biden.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Youp

De minister van Defensie van de VS heeft wat meer info vrijgegeven over de werkelijke doelen van de VS voor hun proxy oorlog met Rusland via de Oekraïne. Voor wie dat interesseert.

“When Defense Secretary Lloyd J. Austin III declared Monday at the end of a stealth visit to Ukraine that America’s goal is to see Russia so ‘weakened’ that it would no longer have the power to invade a neighboring state, he was acknowledging a transformation of the conflict, from a battle over control of Ukraine to one that pits Washington more directly against Moscow. . .”

https://www.lewrockwell.com/2022/05/lew-rockwell/will-we-die-for-the-new-world-order/

H.J.
H.J.
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Kijk het is simpel, er is een naar de wereldmacht grijpende groepering, die de wereldbevolking met ca 70% wil nivelleren.
Hoort dit spel van uitdagen bij deze nivellering.?
Corona, klimaat, voedsel, oorlog wat is het volgende item wat deze nivellering helpt.
Kijk het verplaatsen, vermengen van de wereldbevolking speelt al jaren en gaat steeds sneller.

Andre
Andre
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

O.a. naar aanleiding van dit item maak ik mij zorgen over twee dingen:
1) de polarisatie in twee kampen in de westerse wereld, de goeden (dat zijn uiteraard wij) en de slechten (iedereen die het durft af te wijken). Deze manier van denken over de wereld om ons heen is op geen enkele manier te verenigen met het standaard verhaal over democratie, overleg, compromis, rationaliteit, enzovoort. Integendeel: het is precies het tegenovergestelde van ONZE waarden.
2) dat de politiek van EU en NAVO op dit moment zo geobsedeerd is door het ‘uitdragen van onze waarden’ dat ze lijken te vergeten dat het heel logisch en rationeel is dat Rusland, dat China, dat de islamitische wereld, enz. er heel andere waarden en belangen op na houden. En dat het dus ook zeer logisch en rationeel is om te verwachten dat ze niet precies doen wat wij graag zouden zien. Dit laatste besef ontbreekt echter geheel in de media en in de politiek.
Het zwart-wit denken overheerst en dat is heel gevaarlijk, omdat het gebaseerd is op veronderstellingen over de rest van de wereld en niet op de werkelijkheid.

werkveilig - 6s4s
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dat besef is er wel, echter kunnen wij er niets aan veranderen….

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Wat is dat toch? Biden en Oekraïne?
Dit had allemaal heel anders kunnen verlopen. Maar er moesten direct harde acties na de Russische inval volgen. Europa wordt hier in een oorlog gerommeld.
Ik heb het hier niet over EU.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Die ouwe gek heeft 30 miljard vrijgemaakt voor Oekraïne een bekend corrupt land. Dit gaat nog een hele tijd duren waarvan de uitkomst nog lang niet zeker is.

Henbob
Henbob
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ben bang dat het erg verstandig is om te zoeken naar een mogelijkheid om zich te vestigen in Patagonië, ver weg van al dit gevaar veroorzaakt door complete debielen die zich politicus noemen.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Henbob

Tenzij er ook denazificatie en bevrijding plaats moet vinden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Nog een aardig perspectief die ik tegenkwam. Biden geeft 33 miljard aan Oekraïne.
Rusland geeft 65 miljard uit aan zijn defensie.
Volgens mij is Oekraïne een obsessie voor Biden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Google:
“De uitgaven van Rusland stegen, in voorbereiding op de oorlog in Oekraïne, met 2,9 procent naar 65,9 miljard dollar (61 miljard euro). Daarmee bedroegen de Russische defensie-uitgaven 4,1 procent van het bruto binnenlands product.”

Milo van der Linden
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Bedankt voor de “lees het artikel hier” links. Een goede verbetering voor iemand zoals ik die zo ver mogelijk van alle big-tech socials vandaan blijft. Don’t feed the monsters.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Rusland kan dus de NAVO landen uitschakelen met een EMP bom. Id daarmee Poetin erkend als de baas van de wereld naar wie iedereen zich moet gaan schikken volgens zijn voorwaarden? Een overgave bij voorbaat. Dat is een beetje de teneur van het artikel in de Washington Times. Zo simpel lijkt he mij niet anders zou Poetin dit in Oekraïne getest hebben i.p.v. een middeleeuwse oorlogvoering wat ie nu doet. Of wil hij eerst van de verouderde wapentuig af want je maakt ermee ook genoeg doden voordat het op de schroothoop belandt.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Het vervelende is dat dit soort verhalen maar een kant belichten.
Het blijft niet bij een bom.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Mij lijkt het ook te simple maar ik hou het liever bij de theoretische verhalen en hoef niet overtuigd te worden door praktijk.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik meen overigens dat er in Nederland ook Amerikaanse kernwapens opgeslagen liggen.
Die zijn ook een doelwit.

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Daar was toch al vele jaren geleden ophef over meen ik mij te herinneren. Of ging dat over iets anders?

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Voor zover ik weet, liggen ze er nog steeds.

Milo van der Linden
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Ja.

H.J.
H.J.
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Milo van der Linden

Inderdaad Milo.
Rutte is onbetrouwbaar en de berichtgeving over kernwapens ligt op gelijke hoogte.
Rusland met zijn ca 7000 kernwapens, waaronder de Tsar Bomba als deze Tsar Bomba boven Brussel wordt gedropt, is het grootste deel van Europa van de kaart geveegd.
En Volkel kan een doelwit zijn met de Amerikaanse opslag.

20
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x