Het verzwegen geweld van Links

Blinde vlek van media en politiek

Titelfoto: Communisten door Andrew Kitzmiller, gepubliceerd onder CC BY 2.0.

Ik hoef niemand meer te vertellen over de racisme-waanzin waarin we zijn beland. Het is een heksenjacht van proporties aan het worden, aangevoerd door de eeuwige moralisten die er een levensinvulling van hebben gemaakt anderen de maat te nemen. De heersende moraal wordt vooral voorgeschreven vanuit de linkse ideologie.

Als een moderne inquisitie spreekt men het oordeel uit, hard en zonder enige vergeving: boete doen! Leren van het verleden!

Dat vind ik een uitdaging, temeer omdat ik nog wel iets van geschiedenis af weet, en me wel eens heb verdiept in het verleden van de basis van wat nu links is: het socialisme. En ik kan verklappen dat het geen fraai verhaal is – integendeel. Ik verbaas me over het feit dat links vaak wordt gezien als ‘pacifistisch en menselijk’, want hun verleden vertelt een heel ander verhaal. En als we eerlijk zijn: het heden evengoed.

 

Socialisme

Laten we beginnen bij het feit dat het socialisme niet door Marx en Engels is bedacht, maar al iets van een halve eeuw daarvoor – door nota bene een kapitalist. Robert Owen, textielmagnaat aan het begin van de negentiende eeuw in de VS, zette een klein ‘socialistisch’ heilstaatje op in de vorm van een dorpje voor zijn arbeiders, waar alles voor hen geregeld was. Het experiment mislukte hopeloos, maar de theorie bleef rondzingen en kwam uiteindelijk in de academische kringen van Marx terecht.

En daar nam het een vlucht: het werd een beweging die uitging van een revolutie die, zo zei Marx, niet kon uitblijven. Het zou een natuurlijk verloop van de geschiedenis zijn, voorspelde hij in Het Kapitaal, dat de arbeider in opstand zou komen en de macht zou grijpen.

 

Revolutie

Maar de revolutie bleef uit. De economische en politieke omstandigheden van arbeiders werden, mede dankzij het stemrecht dat men verwierf, in de loop van de negentiende eeuw langzaamaan steeds beter. De noodzaak voor een opstand verdween en de intelligentsia die zo hadden uitgekeken naar de nieuwe Heilstaat begonnen hun geduld te verliezen. Er moest en zou een revolutie komen. Waar dan ook, hoe dan ook.

Want het filosoferen over socialisme was beland op een punt dat men onvermijdelijk begon te vinden: geweld. Het begon de socialisten duidelijk te worden dat niet iedereen zomaar overstag zou gaan en dat men zich moest voorbereiden op ‘zuiveringen’. Wat te doen met mensen die in hun ogen nutteloos waren, of zich zouden verzetten? Het idee van geweld en genocide maakte al vlot deel uit van de revolutie die men van plan was af te gaan dwingen.

 

Rusland

Ook in Rusland hadden de socialistische ideeën vruchtbare bodem gevonden. Het land liep hopeloos achter met elke vorm van sociale hervorming en zuchtte onder een wreed, autocratisch tsarenbewind. De behoefte aan een antwoord vanuit de bevolking was groot – vooral onder de academici en kunstenaars.

De wreedheden van de Russische Revolutie waren onvoorstelbaar. Op zich verliep die vlot, met relatief weinig bloedvergieten, maar daarna begon de burgeroorlog: met gruwelijk geweld vocht men om de macht. Op persoonlijk bevel van Lenin werd de volledige tsarenfamilie vermoord, maar de mensen die de dictatuur van de tsaar omver hadden geworpen werden zélf nog grotere tirannen dan de keizer ooit was geweest. De schatting is dat zo’n tien miljoen mensen tijdens die bijna zes jaren burgeroorlog omkwamen, en een fiks deel ervan werd vermoord door Lenins Bolsjewieken, in kampen en tijdens massale executies. Lenin heeft vermoedelijk persoonlijk zo’n drie miljoen mensen om politieke redenen laten ombrengen tijdens zijn bewind.

 

Genocide

Uit binnen- en buitenland kwam er steun voor deze bloederige revolutie. Intellectuelen zoals de toneelschrijver George Bernard Shaw spraken zich goedkeurend uit over de genocides die gaande waren; de socialist Shaw hield tot aan zijn dood vol dat genocide nu eenmaal een effectief middel is.

Na de dood van Lenin begon de dictatuur van het volgende monster. Stalin, de ‘man van staal’, liet niets aan het toeval over. De schattingen lopen wild uiteen, maar men gaat uit van zo’n twintig miljoen mensen die tijdens zijn bewind om het leven zijn gekomen, op de meest gruwelijke manieren – al noemen andere bronnen lagere, maar ook veel hogere aantallen, zelfs zestig miljoen.

 

Stalin

Stalins bewind was een regelrechte nachtmerrie. Er zijn onnoemelijk veel voorbeelden van de wreedheden van dat regime, maar ik koos deze: de ‘Holodomor’ in de Oekraïne, een woord dat zoveel betekent als ‘doodgaan van de honger’. Stalin had alles ingezet op een industrieel ontwikkelingsplan en veroorzaakte daarmee een tekort aan voedsel, omdat het platteland was leeggelopen vanwege het werk in de fabrieken. De quota voor graan werden onmogelijk hoog opgeschroefd want al die arbeiders moesten eten, en vooral onder de boeren in de Oekraïne sloeg de hongersnood hard toe.

Zo’n zes miljoen mensen verloren het leven en de verhalen zijn hartverscheurend: kannibalisme was aan de orde van de dag en sommige moeders gingen er toe over een van hun kinderen te ‘slachten’ zodat de rest van haar kroost gevoed kon worden. Het ‘Trojka-lied’ van drs. P. heeft meer grond in de werkelijkheid dan je zou denken.

 

Mao

Ondertussen begon het socialisme, dat zich nu ‘communisme’ noemde (de verschillen zijn miniem), zich over de rest van de wereld te bewegen. De kleine staten om Rusland heen vielen als eerste en nadat China overging tot communisme was daar hetzelfde effect waar te nemen bij de satellietstaten die dat machtige land omringden. En over China kunnen we kort zijn: Mao voert elke lijst aan van de ergste massamoordenaars aller tijden. Zelfs Stalin wist-ie te verslaan. De man heeft, naar schatting, ergens tussen de vijftig en tachtig miljoen doden op z’n geweten.

En zo trok de leer verder de wereld rond: naar het zuiden, Azië in, en naar het westen, richting het vrije Europa… En overal waar het socialisme of communisme zich vestigde, was het verhaal hetzelfde: moord, doodslag, ontbering,  onvrijheid, angst, fascisme. Als we de getallen bij elkaar optellen, met ook de slachtoffers van ‘kleintjes’ als Ceausescu, Pot, Ho Chi Minh, Tito, Castro en noem ze allemaal maar op, dan komen we met gemak op een schrikbarend getal van ruim honderd miljoen doden. We tellen de onvrije en verwoeste levens maar niet mee. En dat alles in krap een eeuw tijd.

 

Links geweld

Verleggen we onze blik naar de recente geschiedenis: de afgelopen drie, vier decennia is niet gebleken dat links iets heeft geleerd van dit bloederige verleden. Integendeel: geweld lijkt een standaardonderdeel van het linkse repertoire te zijn.

Alleen al kijkend naar Nederland zie ik een linkse moord op een politicus, terroristische aanslagen van groepen als Rara, ik zie een Wil Schuurman die dankzij de door linkse activisten gestichte brand in Kedichem een been verloor (en later in de Tweede Kamer werd uitgelachen om haar prothese), het slagveld dat Hamburg in 2017 was, de oproep ‘paf’ te roepen als je Thierry dood wilt schieten, de wetenschap dat Zwarte Piet in het gezicht geschopt mag worden, bezettingen van dierenfokkerijen en veehouderijen, activistenclubs met termen als kick out in hun naam, een club als Antifa die bij voorbaat al zegt je te zullen vinden als je een ‘foute’ mening hebt, de krakersrellen die de laatste tijd gelukkig wat minder zijn, de gewelddadige tegendemonstraties waarmee linkse activisten het altijd voor anderen verpesten, en nog honderden andere voorbeelden. Dit is maar een greepje.

Kijken we iets breder, naar de rest van Europa, dan schieten direct namen als de Rote Armee Fraktion in Duitsland in het geheugen, of de Action Directe in Frankrijk. Linkse terroristenclubs die voor weinig terugdeinsden en dood en verderf zaaiden met hun acties. En uiteraard voert de laatste jaren een opvallend goed georganiseerd en gesponsord Europees Antifa de agressieve boventoon. Nogmaals: het zijn maar wat voorbeelden. De lijst is griezelig lang.

 

Blinde vlek

Ondertussen heeft Nederland een geweldige blinde vlek als het gaat om links geweld. Elke vorm van rechts geweld wordt breed uitgemeten in de media en besproken in de politiek, maar links geweld schijnt men nog altijd te zien als ‘ludiek’. Dat links geweld veel meer slachtoffers heeft gemaakt en veel nadrukkelijker aanwezig is dan het rechtse geweld dat we zo moeten vrezen, valt niemand op. Het AD kopte zelfs in 2018 dat links geweld zelden tot vervolging leidt, dat er vaak niet eens dossiers worden opgesteld.

Curieus in ook dit artikel is dat men het enkel heeft over bekladding en banden lek steken – de blinde vlek voor het letterlijk dodelijke geweld dat links met het grootste gemak bereid is toe te passen, is absurd groot. Het blijft bij het benadrukken van het ‘kwajongensgehalte’ van de acties. Afgezien van Elsevier berichtte ook geen enkel medium in 2018 dat de AIVD had geconcludeerd dat extreemlinks geweld vaker voorkwam dan extreemrechts – het deel van het rapport waarin stond dat rechts geweld in opkomst was, kreeg dan weer wel uitgebreid aandacht van de pers.

 

Toestaan

Waarom laten wij, als samenleving, deze ideologie ons de morele wetten voorschrijven? Waarom buigen we voor de meningen van mensen die leiders verafgoden die ronduit erger waren dan Adolf Hitler of de slavenhandelaren, waar ze met zoveel afschuw over spreken? Waarop baseren deze mensen hun morele superioriteit? En waarom, waarom lukt het links zo geweldig gemakkelijk om nooit zelf veroordeeld te worden op haar verleden?

Het antwoord daarop is even simpel als voor de hand liggend: omdat wij, als samenleving, hen dat toestaan.

Wij zwijgen teveel.

 

Over de auteur

Ines van Bokhoven
Ines van Bokhoven
Schrijfster van historische romans, vrouw met een mening en liefhebber van 'common sense’.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
113 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
arjan
arjan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoopte dat dit artikel inzicht zou verschaffen in de reden achter het verschijnsel dat links geweld zo verbloemd wordt. Want dat dat zo is wordt in dit artikel weer eens duidelijk gemaakt. Maar die noodzakelijke verklaring blijft uit.
De ‘onzichtbaarheid van links geweld komt deels omdat de media en universiteiten links zijn, die hebben er dus geen belang bij om de gewelddadige feiten te rapporteren. Deels ook omdat socialisme een prachtige wereld voorspiegelt die echter 180 graden in zijn tegendeel gaat verkeren zodra links de macht heeft. Maar in de aanloopfase naar socialisme moet je goed kijken naar de eerste symptomen van geweld en met BLM en al eerder met Antifa zijn die al goed zichtbaar. Ik hoop dat mensen het nu eerder gaan zien.

Henri
Henri
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  arjan

De linksen – ik noem ze liever neo-marxisten – hebben de media in hun macht, en gebruiken die om hun kwalijke agitatie en indoctrinatie te spuien, met uitsluiting van vrijwel alle anderen.

Ook beschikken zij over financiering via door de staat en de EU gesubsidieerde ngo’s, en dat zijn er vele: Urgenda, Cordaid, Greenpeace, Postcodeloterij e.v.a.. Types als George Soros spelen daar ook een zeer dubieuze rol bij. Deze pressiegroepen drukken de burgers (die alleen eens in de 4 jaar mogen stemmen) volledig opzij met hun continue, door de staat gesubsidieerde gedram. De burgers betalen aldus voor een volstrekt anti-democratische oppositie tegen hun eigen belangen.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henri

Ik noem ze naar het voorbeeld van Hitler nationaal socialisten. Alles waar waar Hitler zich mee bezig hield wordt nu door links uitgevoerd. Hitler omarmde/gebruikte de islam, links doet dat ook. Hitler deed aan identiteitspolitiek, links doet dat ook. Hitler verachte Joden en links doet dat ook. Hitler wou het Großdeutsches Reich, links wil dat ook en bestaat dan nu ook deels als de EU. Liep je niet in de pas met het gedachtegoed van Hitler of heb je 10-tallen jaren geleden iets in een krant gezegd dat nu verkeerd is volgde ontslag of verdween je, links doet dat nu ook en dat heet cancel culture. Linkse studenten zijn voor een heropvoedingskamp, Hitler had ook iets dergelijks daar werden mensen geconcentreerd in grote kampen opgesloten, uitgehongerd en geëxecuteerd.

Je weet in elk geval wat je kunt verwachten als links de absolute macht in handen krijgt. De VVD heeft het bijltje er al bij neer gelegd en doet nu mee met de socialisten. Ze zullen hebben gedacht “join them if you can’t beat them” Dat zelfde mechanisme zie je trouwens ook in relatie met de islam, mensen worden bang en denken als ik mij bij hen aansluit laten ze mij wel met rust.

Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Nat.-Soc. en de islam gaan inderdaad al langer hand in hand en slapen op hetzelfde kussen.

Er waren, ik meen, 3 islam SS divisies actief… en de groot moefti van Jerusalem was een groot aanhanger van het Nat-Soc. en een bewonderaar van Adolf Hitler himself…

P.
P.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

De VVD heeft helemaal geen ‘bijltje erbij neergegooid’. De VVD stemmer had én heeft geen moraal, behalve die van het eigen buikje: zolang dat niet knort van de honger, vinden ze het best.
Er is ook helemaal géén wezenlijk verschil tussen wat vroeger de polen ‘links en rechts’ werden genoemd in de politiek.
De énige wezenlijke tweedeling is die tussen beginselpartijen en niet-beginselpartijen (ofwel ideologisch gedreven partijen).
Ideologisch gedreven partijen lopen grote kans tot normloosheid te vervallen: hun ideaalof utopie is heilig, en uiteindelijk blijken meestal álle middelen om dat ideaal te bereiken geoorloofd te zijn.
Echte beginselpartijen daarentegen hebben onvervreemdbare normen als onderdeel van hun beginsel, en zullen daar als het goed is aan vast houden, no matter what. De SGP is hiervan zo langzamerhand het enige voorbeeld. PvdD zou er ook toe gerekend kunnen worden wellicht.
Dat VVD’ers geen enkel probleem hebben met het feit dat hun partij alleen in naam en logo nog bestaat, maar verder feitelijk een kruising tussen GroenLinks en D’66 is geworden, is vanuit deze optiek totaal geen verrassing.

Henri
Henri
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.

Ik had u een min gegeven, maar ik was te snel in mijn oordeel. Na herlezing van uw betoog hierboven en uw 2e betoog even verderop: uitstekende analyse, ik onderschrijf uw conclusies in deel 2 volledig.

pascal
pascal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.

Ff zeuren: ik vond en vind eerder D66 een kruising van GL en VVD. In het model dat ik toepas hangt zij daar ook – grafisch – tussenin. Vandaar.

Henri
Henri
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

De parallellen tussen de toenmalige nazi’s en de huidige neo-marxisten worden inderdaad steeds treffender. Het optreden van die KOPZ- negers en die BLM-adepten gaat steeds meer lijken op het gedrag van (bijvoorbeeld) de rode gardisten tijdens de culturele revolutie van mao, waarbij iedere intellectueel (leraren, academici etc.) en iedere grondbezitter (lees: chinese keuterboer) werd gedwongen openbaar te bekennen, dat zij “volgers van de kapitalistische weg” waren. Met alle persoonlijke gevolgen van dien, natuurlijk.

Net als in voor-oorlogs Duitsland, werden via dit soort terreur mechanismen privé geschillen uitgevochten, politieke tegenstanders uitgeschakeld, of mensen die je gewoon niet “mocht” een hak gezet. Ik had nooit gedacht, dat dit soort ontwikkelingen in NL mogelijk was, maar als je ziet dat Rutte zelfs die Akwanzie (of hoe heet die ghanese afstammeling van de ashanti slavendrijvers) persoonlijk ontvangt, dan zakt bij mij de broek af.

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henri

Als ik – naast mijn andere reacties hier – nog wat mag aanvullen n.a.v. uw constatering van ‘parallellen’: nl. rondom de vraag waaróm mensen (vaak zeer hardnekkig) geloven in die utopieën, ook al is in de recente geschiedenis én in het hier en nu overduidelijk te zien dat ze niét werken, ja, zelfs dat ze vaak het omgekeerde brengen dan datgene wat verwacht werd?
Ook hier mag m.i. de vraag ‘cui bono’ gesteld worden: wie profiteert hiervan (nl. van het op weg gaan naar de utopie en daarmee de voorgestelde ‘beleidslijn’ volgen)?
Het staat voor mij vast dat de verkondigers van de heilsstaat en van de weg daarnaar toe in elk geval zullen profiteren. Allereerst en ogenblikkelijk in de vorm van macht, in het kielzog daarvan gevolgd door rijkdom. Dat zeer persoonlijke welvaarts- en machtsperspectief vormt de enorme ‘drive’ om telkens weer een mooi plaatje te schilderen en dat de massa lonkend voor te houden.
Elk lid van die massa dat zich naar hun richtlijnen gedraagt, krijgt óok hoop op zo’n rooskleurige toekomst, doordat hij mogelijk toe mag treden tot de elite – maar hij zal geblokkeerd of verstoten worden zodra hij zich misdraagt.
Ook daarin zit een grote motivatie om stil en gedwee te zijn en geen kritiek te uiten – dat kost je je potentiële lidmaatschap van de elite. Dus is het devies: hardnekkig vasthouden aan de voorgehouden worst.

pascal
pascal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henri

A.K. Waussie is zijn naam., zwarten willen schoppen is zijn faam, wit krijgt alle blaam, in zijn gedroomde grachtenpand kijkt hij straks door het raam, neer op zijn GL groupies en hun deugschaam.

pffffffffffff in wat voor land zijn wij beland?! De gekte tiert welig; ik moest dit even kwijt 🙂 ik ben ook maar een mens.

pascal
pascal
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Bijna juist Rob, alleen zijn het de – vermeend – kwetsbaren – en niet de – vermeend – sterken die de baas willen spelen, – en hoe o hoe zal hen dat gaan lukken? – en ik ben van mening dat het huidige discours gevoerd wordt door eerder liberal-lefty’s van de andere zijde van de linker zuil dan door de traditionele socialisten/communisten, waarvan inmiddels een behoorlijk groot deel naar die l-l zijde is overgelopen. Bij de politieke partijen vormt alleen nog een deel van de SP een socialistische koers, maar ook die partij is aan het verschuiven.

De sterkste schouders de zwaarste lasten laten dragen gaat las het aan l-l ligt perfect uitgevoerd worden: ‘Werken met je witte donder voor onze baten.’……in hun sociaal werkproject, de goelag.nl.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  arjan

arjan@De totale onderwijs hier is links net zoals de media landschap

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  arjan

“… inzicht zou verschaffen in de reden achter het verschijnsel dat links geweld zo verbloemd wordt.”
Ik denk dat er 3 hoofdredenen zijn:
1. vrijwel alle posten die bepalend zijn voor het al dan niet doen verbloemen van links geweld (media uiteraard) zijn bezet door linksdenkende mensen;
2. punt 1 is gelukt doordat over vrijwel de gehele linie van het Nederlandse onderwijs, maar voorál in het hoger en universitair onderwijs, het curriculumal decennialang eenzijdig links wordt ingevuld. ‘Rechtse’ denkers of denkbeelden worden óf niet eens genoemd, óf belachelijk gemaakt c.q. door het slijk gehaald. Hersenspoeling dus. Dit levert een generatie op die niet beter weet. Zelfstandig leren nadenken is trouwens ook geen onderdeel van het curriculum en wordt bestraft met een lagere score. Dat zal ze leren!
3. Last but not least: ieder mens wil graag ergens bij horen. Deze kuddementaliteit zal er altijd voor zorgen dat de meeste mensen zich conformeren aan de communis opinio.
Er schiet me trouwens nog een 4e hoofdreden te binnen: de Franse Revolutie.

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  arjan

@arjan: ik vind zelf de vraag hoe het komt dat ‘links’ zo weinig moeite, of (minder eufemistisch gezegd) zo’n lust tot geweld lijkt te hebben veel interessanter.
De termen ‘links / rechts’ zijn eigenlijk niet juist in dezen. Ik zou liever willen spreken over ‘ideologen’. Daaronder versta ik iedereen die binnen een politiek-maatschappelijk speelveld een utopische visie heeft, gebaseerd op een stelsel van uitgangspunten en redenaties. Wanneer men de politieke handel en wandel van een land dáárop baseert of daarnaar richt, zal vanzelf de utopie werkelijkheid worden.
In deze opstelling zit een ingebakken probleem. En dat is dat de utopie (of ook wel: droom) koste wat het kost gerealiseerd zal moeten worden. Het geloof in de utopie dwingt daarmee normloosheid af. Dat komt voor een groot deel omdat de utopie in de toekomst ligt en niet in het hier en nu. Het hier en nu is onderschikt aan de toekomst. Dat betekent direct dat normen in het hier en nu in principe zouden moeten kúnnen wijken voor de utopische toekomst. Die zal immers foutloos en uitsluitend goed zijn. Daar kan geen lijden in het hier en nu tegenop.
Dit betekent feitelijk het opgeven van welke redelijkheid dan ook. En het einde van de rede is altijd het begin van geweld.

audio1958
audio1958
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je zou bijna denken dat we in een dictatuur leven. Ik heb inmiddels ervaren (op mijn werk) dat je voorzichtig moet zijn met wat je zegt. Velen nemen alles wat de (linkse) MSM verkondigt zonder na te denken aan.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  audio1958

audio1958@ Op moment dat je voorzichtig wordt met je uitingen is het signaal dat het zover eigenlijk al is. De rest wordt snel aangevuld.

Jack Hiemstra
Jack Hiemstra
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  audio1958

Bang om ontslagen te worden? Vraag morgen een gesprek met de baas aan en vraag hoe hun zich hierin vinden. Pers een antwoord uit ze. Bevalt het antwoord niet, bedank je voor de toelichting en ga kijken of het gras ergens anders groener is! Die werkgever verdient jouw motivatie, collegialiteit, vakanschap en betrouwbaarheid niet! Zoek maar een andere die wel opzit en pootjes geeft.

Ron
Ron
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Democratie aan het werk.
Partijprogramma’s -incentives-: eerlijk delen (herverdelen), huursubsidie; kinderbijslag; studiefinanciering; zonnepanelen – en elektrische auto subsidies, positieve discriminatie, diversiteit, etc. Door de staat verzekerde veiligheid tegen tegenslag. De staat lost alle problemen op. Daarvoor wordt graag 80% van het inkomen graag geofferd aan belastingen/accijnzen. Dit heet links te zijn. Om met de heer M. Rutte te spreken: ‘Nederland is ‘in de kern diep socialistisch’. Een grote meerderheid kiest hier om de vier jaar voor. Eenmaal in die hoek gemaneuvreerd is het moeilijk om de als links geduide Antifa en BLM af te vallen. Gewoon links associeert zich niet met communisme, bovendien is dat lang geleden en uit het bewustzijn verdwenen, daar kan over gezwegen worden. En aan het eigen team, die de meerderheid vertegenwoordigt, hoeft al helemaal geen verantwoordelijkheid te worden afgelegd.

Collectivisme wint het van individualisme (eigenverantwoordelijkheid).

Koester Martin Bosma, Thierry Baudet en Theo Hiddema

HenkuitRotterdam
HenkuitRotterdam
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Al in 1980 werd ik als toenmalig studentje in de aanloop naar de kroning van Beatrix in de tram aangesproken door een vers gearriveerde Scandinavische “punker” die bij mij informeerde waar de rellen waren.

Links terreur was destijds al internationaal georganiseerd.

Ook daarom wenst links open grenzen. Zo is “het systeem” lees onze welvaart, makkelijker kapot te maken .

Jan
Jan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Omdat wij, als samenleving, hen dat toestaan”. Wij? Spreek voor jezelf. Het probleem is dat je – zonder het te beseffen – leeft in de DDR 2.0. Goed, nog net niet helemaal, je wordt nog niet neergeschoten als je die Antifa zwarthemden op de Dam of waar dan ook zou willen tegenhouden. Maar de kans om in elkaar geslagen te worden is levensgroot. En anders wordt je wel door die fijne gehersenspoelde politie in een busje geramd met een man of 6. PVV’ers en FvD’ers hebben hier al jaren lang te leiden onder Berufsverboten. Het is niet meer “Het leven van de anderen”.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan

Jan@Op een sluimerende wijze is dit wat wij nu hebben in tientallen jaren zorgvuldig opgebouwd door progressieve partijen. Ik waarschuwde mensen al tientallen jaren geleden voor het linkse gevaar. Maar wat je niet kent herken je niet en zo kan de massa op kinderlijke wijze bespeeld worden. Ik moest het maar niet zo zwart zien, zei men. Als men het perse wil dan gun ik het iedereen als praktische leerstof maar voor mij geen tweede keer want ik heb mijn portie gehad.

Gerard
Gerard
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een realistisch beeld van wat er in het kielzog van Marx is aangericht. Kleinigheidje: Lenin werd niet vermoord, hij stierf in 1924 na door enkele beroertes te zijn getroffen.
Niettemin: wat zichzelf revolutionair noemt, is zelden geweldloos en zelden tolerant.
Met intimidatie, leugens en lawaai eisen zij de aandacht. De zwakheid van de democratie: die aandacht krijgen ze vervolgens. Van laffe politici, cynisch journaille en elitaire betweters. Andersdenkenden worden monddood gemaakt. De gewone burger, hoewel in de meerderheid, heeft het nakijken en krijgt de rekening, materieel of immaterieel.
Dit land, waar onverdraagzame schreeuwlelijken hun zin kunnen doordrijven, is bezig de democratie te verspelen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is serieus met de acties van de groepen als BLM maar tegelijk ook zo dom dat je het bijna niet serieus kan nemen. Alleen humor kan domheid aan daar humor domheid als basis gebruikt. Helaas is het maar een deel van de oplossing. Hoe is het mogelijk dat deze extremistische groepen gesubsidieerd worden alleen omdat zij uit de linkse hoek komen. Regeringen spelen een-tweetje met de activisten en gebruiken elkaar buiten de burger om. Het extremisme moet in zijn geheel bestreden worden maar het gebeurd alleen maar voor de helft. De idioterie van groepen als de BLM is mogelijk omdat de meeste leden te veel vrije tijd hebben met hun kennelijk royale uitkeringen. Laat ze voor de levensonderhoud werken dan weten zij ook hoe het leven voor de werkenden in elkaar steekt. Maar men importeert steeds meer van die lui waar de autochtone bevolking voor moet werken als slaven en als dank allerlei stomme verwijten krijgen.
Een aanvulling op uw verhaal als illustratie hoe erg het normaal was achter de IJzeren gordijn:
Pavlik Morozov, het kind van de Sovjet revolutie die zijn ouders verklikte om de revolutie te laten slagen werd op scholen als voorbeeld gegeven. Elke kind moest een Pavlik worden. De ouders konden eigen kind niet eens vertrouwen, hoe erg wil je het hebben? Het klikken als basis van onderwijs en het leven. Klikken moet strafbaar zijn en de instanties die de kliklijnen in leven roepen zijn crimineel, links of rechts. Zij roepen om de meest achterbakse eigenschap gewoon te maken. Communisme is om dit soort eigenschappen het ergste wat de mens kan overkomen. Laat het niet zo ver komen nu het al zo dichtbij is.
P.S. Ines van Bokhoven, u bent een ware aanwinst voor OpinieZ.

Henri
Henri
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Hoeveel kliklijnen zijn er niet in Nederland? Alleen noemen ze ze hier eufemistisch “meldpunten”. Vorige week bundelden zich 300 journalisten (of lui die zich zo noemen) tot een meldpunt van rascistische uitingen om aldus de volgens hen daaraan schuldige bedrijven de maat te nemen, te boycotten etc. Dit zijn puur marxistische technieken, de DDR – maar ook China – stond resp. staat er bol van.

Dit geldt ook voor het toepassen van semantische trucjes, zoals iets “meldpunt” noemen, terwijl het een ordinaire kliklijn is. Maar “klikken” willen de meeste mensen niet. “Melden” is héél anders… Ook deze techniek wordt heel vaak, ook in Nederland, ingezet in politiek-propagandistische taal.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henri

Alle neuzen een kant op zoals socialisme en communisme eisen kan alleen door dictatoriale maatregelen. De kliklijnen/meldpunten zijn een van die maatregelen die de vrijheid aantasten. De volgende stap zijn de volksmilities oftewel communistische knokploegen. Daarna volgt de beperking van de vrijheid van beweging. Melkert banen oftewel verplicht werk hadden wij al. En zo rol je erin voordat iedereen wakker is.

Jack Hiemstra
Jack Hiemstra
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

beperking van beweging staat nu in de oefen modus. Straks wordt het wetgeving

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ines van Bokhoven

Blijf schrijven a.u.b.
Een gezond stem is hoopgevend in de tijden gevuld door zoveel dwaasheid.

Jack Hiemstra
Jack Hiemstra
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

De onzichtbaarheid van de overheid en de vorstelijke ontvangst van …bij de MP jongstleden is en blijft verbazingwekkend. Demonstraties die agressief en intimiderend worden uitgevoerd waarbij de Politie als hulpeloze pubermeisjes langs de kant staan te kijken. Een manier om uit het zicht de bevolking trachten te intimideren en een soort angst aan te jagen over het niet steunen van links via de SJW en BLM. Nou, stem maar links want anders pakken ze mijn baan en huis af.. Democratie?? Maar links is en blijft vuurwerk. Eventjes mooi, dreunend, niet te vermijden. Later niets meer dan waardeloze lege kartonnen hulzen. Helaas staat dezelfde overheid in zijn hemd en er schaapachtig bij te lachen. Bezorgde burgers worden neergezet als ‘Tokkies’ Schrap eerst de subsidies weg en dan zien we wel hoeveel bezorgde burgers dit collectief steunt en een warm hart toedraagt.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jack Hiemstra

Toen ik voor het eerst na dertien jaar terug naar mijn land kon keren met alleen de Nederlandse paspoort heb ik mijn vaderland zowat van de andere kant kunnen zien. Alles kwam bekend voor, het communistische regime was er nog, maar ik zag het al vanuit een andere ooghoek. Openlijk praten kon je alleen met de familie en met ramen en gordijnen dicht en niet te hard. Wat wij nu meemaken met de vrijheid van woord was er toen in volle kracht aanwezig. Het verschil kon alleen de maat van eventueel straffen zijn. Maar iedereen deed ogenschijnlijk mee om eigen existentie te redden. De grootste ervaring van mijn leven ooit denk ik was het voelen van de aanwezigheid van de IJzeren gordijn. Ineens was deze niet zo abstract meer. Op de eerste parkeerplaats terug in Duitsland zijn wij gestopt om bij te komen. Het voelde of wij net gevlucht waren.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als oudere (echte) Nederlander van voor de tweede wereldoorlog, met één paspoort en afstammend van echte Nederlanders (Stamboom/Stamlijn) aanwezig, vraag ik mij noodgedwongen te vaak af, wanneer heeft Links de macht gegrepen.
Op de soos is de macht van Links vaak onderwerp van gesprek.
Mijn idee is dat Joop den Uyl als Minister van Economische zaken verantwoordelijk voor de instroom van gastarbeiders, hiervoor deels kan worden aangewezen.
Het bedrijfsleven had allang geen vacatures meer voor deze groep, maar Joop bleef maar werven.
Daarna het Linkse gedram over gezinshereniging enz enz.

De gastarbeider werdt in stapjes enz enz.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De grote vraag die mij beweegt om steeds in de pen te klimmen is inderdaad waarom gebeurt al die links gestuurde terreur toch zonder dat die verstandige, fatsoenlijke maar nog zwijgende meerderheid in dit land niet in opstand komt en het ultimatum stelt: “Stoppen nu met die onzin”.

En over links, daar schreef ik onlangs (in rubriek mijn brief bij ON – ik haat links)

“Het is de zelfingenomenheid, het claimen van het alleen bezit van een moreel kompas, de arrogantie van de moderne Gutmensch zonder zelfreflectie die bij mij een walging oproept en dan laat hun ideologische doelen nog maar even buiten beschouwing.”

Ja en die geschiedenis over die linkse misdaden is mij bekend maar het is goed dit nogmaals te lezen.

Prima artikel.

Cerberus
Cerberus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Naar mijn idee is de kern van het socialisme het geloof in de toekomstige heilstaat op aarde. De heilstaat wordt geschetst door een denker, leider of een “voorhoede”. In die heilstaat zullen dan alle socialistische idealen werkelijkheid worden. Bijvoorbeeld iedereen is gelijk, gelukkig, even rijk etc. Die idealen sluiten in het begin nauw aan bij het deel van de bevolking wat daarvoor open staat. Dat deel wordt gemobiliseerd door activisten. Kern is dat er zo weinig mogelijk discussie moet over hoe zo’n heilstaat daadwerkelijk kan werken. De gemobiliseerde groep moet gepolariseerd worden. Het beste werkt dat door mensen, groepen of partijen die kritisch zijn op de gestelde heilstaatgedachten aan te duiden als de vijand. Dit creeert immers een duidelijke vijand met daarmee de dwang om de eigen kaders gesloten te houden. Tevens voorkomt het dat een inhoudelijke discussie gevoerd hoeft te worden. Met de vijand praat je immers niet, die bestrijdt je. Het beangstigende van “de toekomstige heilstaat”-beweging is ook dat het continu te herhalen is en daarmee niet te bestrijden is vanuit het oogpunt van geschiedenis. Bijvoorbeeld: “Die heilstaat die Mao en Stalin voorspiegelden was niet de “echte” heilstaat.” Of “zij waren geen echte socialisten”. “Nee”, zal worden gezegd “onze toekomstige heilstaat is de enige “echte” heilstaat”. Het levensgevaarlijke van de heilstaat-beweging is dat het leven van een mens om die heilstaat te bereiken geen enkele rol speelt. En dat de semi-religieuze aard enorme geweld- en wandaden tegen gestelde vijanden (ook binnen iegen gelederen) legitimeert. Als je simpelweg de vele miljoenen doden die “heilstaat”- denken de afgelopen eeuw heeft opgeleverd zou eenieder beter moeten weten voordat hij of zij een dergelijke beweging ondersteunt.

Cerberus
Cerberus
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cerberus

Het probleem is dat het zo’n effectief middel is, je er maar relatief weinig personen en middelen voor nodig hebt en de potentiele winst (de macht van een beperkte groep extremisten over de gehele maatschappij) enorm is:
– een relatief beperkte groep activisten/extremisten die geen enkel probleem hebben om geweld te gebruiken.
– een relatief beperkte groep politieke activisten met daarom een groep van elitaire meelopers en ondersteuners (establishment). Normaliter gekoppeld aan media, cultuur en overheid. Dit om de beweging status te geven, het actief te ondersteunen en de media tot knecht en megafoon te maken.
– een relatief beperkte groep geldschieters (de Soros-types).
Met de hulp van een agressieve aanpak (fysiek of via social media) kan een angstcultuur bij de vijand worden gecreeerd (eenieder die zijn kop boven het maaiveld uit steekt wordt letterlijk of figuurlijk aangepakt). Heksenjachten en showprocessen tegen “systeemvijanden” passen daar uitstekend in. Continu worden nieuwe vijanden verzonden om de achterban maar bang en in dwang te houden: de klimaatschurken, de racisten, de kolonialen, de witten etc. Liefst in combinatie.

Youp
Youp
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Laten we beginnen bij het feit dat het socialisme niet door Marx en Engels is bedacht,…”

Nou, Marx gaf wel de wetenschappelijke economische basis voor het marxisme waaruit later het socialisme gevloeid is. Hij deed dit – heel Duits – door de economische theorieën van David Ricardo (de leidende econoom toendertijd) tot in de uiterste consequentie door te redeneren. Helaas klopte er het een en ander niet aan de gedachtes van Ricardo (eigenlijk al bij Adam Smith niet, maar Ricardo had dit van hem overgenomen) waardoor het marxisme op foutieve aannames gebaseerd is en domweg niet kan werken. Met name de zogenaamde arbeidstheorie van waarde is onjuist.

Maar het klopt natuurlijk dat de geschiedenis bezaaid is met eerdere socialistische voorbeelden. De republiek van Plato komt aardig in de buurt, maar ook een slavernijplantage: baantje van de staat, huisvesting van de staat, voedsel van de staat, recht en orde van de staat, gezondheidszorg van de staat, pensioen van de staat. Wie wil dat nou niet?

Hubertus Vicus
Hubertus Vicus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De linkse ideologie (marxisme) is bij de geboorte al met veel geweld op de wereld gekomen en dat is zo gebleven.
Een Summer of Love vol met vreedzame demonstraties zoals BLM en Antifa overduidelijk hebben laten zien… het doel heiligt de middelen bij links.

Het wordt verzwegen omdat ze hun eigen propaganda machine hebben, de MSM.
Een machtig wapen dat ze naar hartelust inzetten voor de strijd…

En daarover hebben deze 2 linkse linksers het volgende te zeggen;

“There is freedom of speech, but I cannot guarantee freedom after speech”.
Idi Amin Dada

“Think of the press as a big keyboard on which the government can play”.
Jozef Goebbels

P.S.
Weer een goed schrijven van van Bokhoven! Laat maar komen…

kees Tummers
kees Tummers
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

bij de staatsomroep met verbijstering gekeken naar Ronald Koeman die het Jos Verstappen verweet niet mee te doen aan de actie binnen de formule 1 waarbij ‘gemeenschappelijk’ werd geknield ter ondersteuning van de BLM beweging. met een beschuldigend vingertje naar ieder wijzen die niet aan die waanzin wenst mee te doen als bewijs voor het eigen deugen. Te triest voor woorden.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  kees Tummers

Er lijkt inderdaad een wedstrijd te zijn wie met de meest onzinnige mening in het nieuws durft te komen. Koeman idd dieptriest om tot deze uitspraak te komen het zal mogelijk te maken hebben met de diversiteit in het voetbal.
Van masterbedroom in de ban tot knielen en niet in de kerk de idioten proberen elkaar te overtreffen. Een vriend van mij zei het wordt tijd dat de bom valt.

logisch_denken
logisch_denken
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Erg mooi geschreven. Winston Churchill merkte het al op , “fascists of the future will call themselves anti-fascists.”

P.Visser
P.Visser
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ines legt de oorsprong van de ideeën van Marx en Engels In de Verenigde Staten maar dat geldt dan alleen voor de economische component. Heel belangrijk in het voorstadium van deze theorie waren de zg Fruhschiften. Marx heeft zich daarvoor gebaseerd op geschriften van Franse filosofen en schrijvers die sterk hebben bijgedragen aan de Franse Revolutie. Daarin staan de begrippen Vrijheid, gelijkheid en broederschap centraal. Het lijkt erop dat Marx complete stukken in zijn geheel heeft overgenomen. Die begrippen hebben in ons land hun weg wel gevonden. Geen politieke partij die ze Anno 2020 zal afwijzen. Dat maakt afwijzing van geweld al op voorhand lastig zeker als mensen zich (ook in waarneming van anderen) gaan verzetten bij bedreiging van die componenten.
Links ziet die bedreiging alheel snel en zoals zij het zien klopt het. Geen discussie over mogelijk. En dan zie je de religieuze component in het marxisme duidelijk naar voren komen.

Adruanus
Adruanus
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je de geschiedenis goed beziet en naar 1930 kijkt, zie je hoe makkelijk Hitler aan de macht kwam 2 keer

Hans
Hans
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

“Wij zwijgen teveel”. Zowel op straat als in het stemhokje. Waarom? Voor de hand liggende verklaringen zoals “we hebben het nog steeds te goed” e.d. kun je weer met een tegenvraag beantwoorden met “Ben je dan niet bang dat dit goede leven bedreigd wordt?”. Ik heb het idee dat er meer achter zit.
Mag ik zo vrij zijn om dit als suggestie voor een artikel aan te voeren? (Ik hoop niet ik zo’n artikel in het verleden gemist heb.)

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Hans
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Hans

Hans@ ik zeg altijd als antwoord bij zo opmerking over hoe goed wij het hebben: Nog wel, maar weer en stukje minder.

NvD
NvD
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Amerikaanse auteur Dinesh D’Souza, schrijver van het adembenemende boek The Big Lie, vat het als volgt samen:
Links heeft de beschikking over 3 megafoons; Hollywood, de Media en de Universiteiten.
Ook hier in NL is er geen krant te vinden die het Linkse geweld serieus neemt, met uitzondering van de opiniepagina’s.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door nanko55
Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bij ‘links’ moet bedacht worden dat zij voortdurend draagvlak genereert vanuit mensen die verontwaardigd kijken naar de grote verschillen in rijkdom en armoede in de wereld, en de grote verschillen in macht en onmacht in de wereld, en de onverschillige destructie waarmee de rijken en machtigen mensen en natuur uitbuiten. Marx en Engels spraken al uitgebreid over de mensonterende toestanden in de Engelse fabrieken. Er was kinderarbeid, er waren werkomstandigheden die we nu barbaars noemen. Ook waren er achterbuurten, stinkende krottenwijken, vol van armoede en misdadigheid en ziekten. Andersom is het antwoord van ‘Links’ gewoonlijk een humanitaire catastrofe. Hoe het dan wel moet valt af te leiden van bijvoorbeeld de Human Development Index, en de Social Progress Index. Maar op de een of andere manier ontsnapt dat aan de aandacht van de neo-marxisten. Ze produceren haat en geweld en racisme, polarisatie, segregatie. Het betreft een gevaarlijke minderheid van criminele fanaten. En krijgen ze de overhand, dan hobbelt de hele meute er achteraan. En dan verschijnen er al snel vernietigingskampen voor de zelfstandig denkenden.

Nick
Nick
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Je zou je kunnen afvragen waarom het moreel hoogstaande socialisme, het ijkwezen van elk geweten, veertig jaar nodig had om te concluderen dat een duitse lijsttrekker van een socialistische arbeiderspartij eigenlijk extreem rechts was. Vanaf 1920 was hij actief en bepaald niet verlegen. Zijn boek is tenenkrommend dom en bloeddorstig gevaarlijk, toch was den Uyl een groot bewonderaar van hem en werkte de VARA na het begin van de vijfjarige biculturele periode met Duitsland meteen mee met de nieuwe bestuurders. Veertig jaar later realiseerde men dat deze politicus had zitten jokken, hij had ze voor de gek gehouden! Arme socialisten. Nou lijkt het net alsof het socialisme iets verkeerd gedaan heeft en dat kan natuurlijk niemand op links zich voorstellen. Dus was Hitler eigenlijk ‘rechts’. Net zoals de katholieke priesters die kinderen misbruikten eigenlijk protestantse dominees waren, die hebben immers een vrijzinnige seksuele moraal. Arme katholieke kerk.

pascal
pascal
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Geweldige column! 1 aantekening: Lenin heeft persoonlijk geen 3 miljoen mensen vermoord, maar dit uit laten voeren, op persoonlijke titel.

Frans B
Frans B
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat is allemaal toch geen nieuws? Iedereen weet wat Mao en Stalin hebben aangericht en niemand verafgoodt ze. Je doet nu hetzelfde als wat je anderen verwijt, namelijk mensen die nu leven verantwoordelijk houden voor misdaden uit het verleden.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Het is net zo geen nieuws als de slavernij van 200 jaar geleden. Alleen die wordt ons door de strot geduwd en de communistische misdaden niet.

NvD
NvD
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans B

Bas de Gaay Fortman kwam apetrots in zijn Mao pak de tweede kamer in.
Paul Rosenmöller is een zelfverklaard bewonderaar van massamoordenaar Pol Pot.
In het binnenhof is een vergaderzaal naar erkend Stalinist Markus Bakker vernoemd.
Heeft u verder nog voorbeelden nodig?

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door nanko55
Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  NvD

Amsterdam valt uit elkaar zoals het hoort onder een socialistische leiding die meer geld geeft aan morele hersenspoeling van inwoners dan aan de stad zelf. Socialisme valt pas weg samen met de stad. Jammer voor de stad.

Jacoba
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De Moskee schutter, was in New Zealand.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Hahahaha wat een ridicule onzin. Als u oprecht een voorliefde voor geschiedenis zou hebben dan zou u niet regelrechte kolder als “de verschillen tussen communisme en socialisme zijn miniem” in de mond nemen. De geschiedenisles zal ik u besparen want dat verschil weet u heus wel, het bevordert alleen niet uw politieke agenda om daar oprecht in te zijn.

De voorbeelden van zogenaamde dood gezwegen gewelddadigheid van links die u aanhaalt zijn allemaal gevallen die elk geschiedenisboek uitgebreid behandelt.

U kunt uw betoog nog zo academisch en historisch verantwoord insteken als u wilt maar het komt uiteindelijk op exact hetzelfde neer als dat van iedereen conservatieve columnist: U bent bang. Bang omdat uw ideologie de cultuur strijd verloren heeft en de dalende populariteit van uw gedachtegoed u tot een statistische minderheid heeft gemaakt in uw eigen land en de enige reden dat het u angst aanjaagt is omdat u dondersgoed weet hoe minderheden behandelt worden. Althans, door rechts tenminste dus hopelijk brengt het volgende u wat gemoedsrust: socialisme is er toch echt voor iedereen, mevrouw. Ook voor chagrijnige boomers die noodgedwongen hun rancuneuze hersenscheten enkel nog op websites als opiniez.com mogen publiceren.

Fijne avond!

P.Visser
P.Visser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Typerend voor de bevlogen tolerante linksmens.
Nu graag uw doordachte, analytische en historische argumenten!
En anders graag uw bijdragen naar joop.nl

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.Visser

Communisme is voor het opheffen van een klasse systeem en in sommige gevallen zelfs het opheffen van de natiestaat en kan doorgaans niet democratisch de macht verkrijgen.

Socialisme betekent vooralsnog vooral dat de middelen van productie in handen zijn van de arbeider. Wezenlijk verschil.

P.Visser
P.Visser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

U ontloopt de wezenlijke vragen! Waar het om draait zijn de aanbevolen en gehanteerde methoden om wat u voorstaat te bereiken. In dit artikel worden het geweld en de daarop volgende terreur benoemd die de diverse communistische partijen hebben gehanteerd. De dictatuur van het proletariaat zoals Marx dat heeft aanbevolen leidde daar noodzakelijk toe. Marxistische partijen hebben daar pas heel laat afstand van genomen. De sociaaldemocraten deden dat als eerste en ik hoef u niet uit te leggen Wat dat voor onderlinge strijd heeft opgeleverd. We zien nu in de VS weer het oplaaiend geweld en weer een marxistische groep (blm) die dat in diverse verklaringen ondersteunt. De geschiedenis lijkt zich weer eens te herhalen. En dan valt het op dat partijen links van de pvda het niet over hun tong kunnen krijgen om dit te veroordelen. Erger nog: d66-aanhangers juichen het toe.
Graag uw reactie

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.Visser

U stelt vooralsnog geen vragen maar als u dat doet wil ik ze met plezier beantwoorden.

P.Visser
P.Visser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Komen ze.
1. Zowel communisme als socialisme sluiten geweld niet uit als het gaat om het realiseren van een nieuwe maatschappij. Hoe is uw standpunt hiertegenover?
2. U stelt dat socialisme voor iedereen is. Dat had ik graag aangetoond gezien.
3. socialisme wordt vaak gezien als een geloof. Onderschrijft u dat en zo niet: hoe rijmt u dat met uw uitspraak dat socialisme voor iedereen is?
Neem gerust de tijd.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.Visser

1. Zodra er andere middelen dan verkiezingen worden ingezet haak ik af. Uiteraard is de notie dat ik verantwoording zou moeten afleggen voor toestanden in andere landen natuurlijk je reinste kolder.

2. The needs of the many, not the few. Zie anderzijds ook: het totaalvoetbal van Michels en Van Gaal. Als we goed voor alle spelers zorgen dan zal ’t team pas het beste presteren.

3. Geloof als in religie? Nee, niks of niemand is heilig. Wat ik geloof is dit: De arbeiders- en middenklasse vormen verreweg het grootste deel van de samenleving en hebben vergelijkbare sociaaleconomische condities en belangen. Politiek gezien worden zij echter tegen elkaar opgehitst en uitgespeeld over totaal irrelevante zaken als identiteitspolitiek, Zwarte Piet en andere kolder die enkel met cultuur te maken heeft en niet met wezenlijk beleid met als doel klassenbewustzijn en vooral klassen-solidariteit te voorkomen. Discussies over hoe de intocht in Alblasserdam er in 2069 uit moet komen te zien of uit hoeveel verschillende wc’s de kleinkinderen van mijn kleinkinderen mogen kiezen zijn niet alleen saai en oninteressant, ze zijn ook nog eens volkomen oninteressant. Wat kan mij dat nou schelen? Ik zie vooral liever dat de maatschappij tegen die tijd goed voor haar burgers zorgt. Volgens mij zouden we ons moeten verenigen in gedeelde sociaal-economische belangen en dit soort cultuurgeblaat lekker in de kroeg laten en niet op ’t Binnenhof.

PS: Voor u begint: anti-identiteitspolitiek is niks meer dan een verkapte vorm van diezelfde identiteitspolitiek waar het pretendeert tegen te ageren. Laat u niet zo in de maling nemen door juristen uit de grachtengordel, joh!

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Correctie: Discussies over hoe de intocht in Alblasserdam er in 2069 uit moet komen te zien of uit hoeveel verschillende wc’s de kleinkinderen van mijn kleinkinderen mogen kiezen zijn niet alleen saai en oninteressant, ze zijn ook nog eens volkomen **irrelevant**

P.Visser
P.Visser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Ik dank u voor uw reactie. Er zijn meer reageerders bezig met antwoorden op uw bijdragen dus ik beperk me enigszins.
Bij punt 1. U lijkt uw hoop op verkiezingen te vestigen en velen met u. Dan hoop ik ook dat u de feilen van de parlementaire democratie scherp hebt. Niet alleen wordt de macht van het parlement steeds verder uitgehold (ook door eigen toedoen), maar ook zie je bij de elite anti-democratische tendenzen. Over de bestaande cordon sanitaire praten we maar niet. Niemand dwingt u verantwoording af te leggen, maar links heeft zich altijd gepresenteerd als internationalistisch: de ….Internationale, Internationale Solidariteit. Altijd die wereldoverspannende politieke visie. Dan willen anderen weten waar je staat.
Punt 2 en 3. Ik denk dat een team toch anders functioneert dan een sociaal-economische groep. Klein, compact en met een korte-termijn doel voor ogen versus een gedifferentieerde samenstelling met doelen voor de langere termijn, zoals overleven en je kinderen netjes groot zien te brengen. Arbeiders en middenklasse hebben ook fysiek andere perspectieven. Die kiezen dus anders. Realiseer u dat ze door links in de steek zijn gelaten. En het is links dat nu de identiteitspolitiek omarmd.
En (tenslotte) is dat echt geen toeval. Identiteitspolitiek komt uit de koker van Gramsci. In de jaren 30 werd al getwijfeld aan de revolutiebereidheid van de arbeiders en werd de aandacht verlegd naar de intellectuelen (de universiteiten). In Nederland begon dat eind jaren 60, onder leiding van de CPN. U ziet vandaag de dag het resultaat !
En u heeft gelijk: het leidt af van andere essentiële problemen.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.Visser

Eens. Ik vind dat afstand doen van politieke bestellen waar ik geen invloed op kan uit oefenen gewoon een leeg gebaar. Het is gewoon te makkelijk om te zeggen ‘Nee, dat keur ik af’, om vervolgens stiekem wel te kunnen gniffelen om hoe Mao over landeigenaren dacht. Het betekent vrij weinig maar bottom line sta ik in Nederland niks anders toe dan verkiezingen.

Punt 2 en 3: natuurlijk functioneert het Nederlands elftal niet hetzelfde als de bevolking maar de filosofie staat m.i. als een huis: zorgen we voor de meesten dan is iedereen het beste af. U heeft gelijk dat mensen zich door links in de steek gelaten voelen. Dit heeft een politiek bestuurlijke grondslag (de teleurstelling van Paars, of de Samsom-Rutte coalitie) maar voor een groot deel een culturele oorsprong en dat is iets waar ik mij binnen mijn eigen politieke kringen ook hard voor probeer te maken. De samenleving is geen taart wat mij betreft. Het verbeteren van materiële condities van de ene groep betekent niet dat voor een andere groep nu een kleiner stuk afgesneden moet worden maar hier zit absoluut de valkuil van links. Door het alsmaar streven naar het puriteinse op gebied van inhoud wordt de vorm nogal vaak vergeten en die is als je stemmen wilt winnen net zo belangrijk. Om even een heel simpel voorbeeld te nemen: ik vind zwarte piet een racistische karikatuur. Mensen die zwarte piet niet willen veranderen zijn als u het mij vraagt niet per definitie racist en deze nuance gaat op veel fronten verloren met als gevolg dat mensen zich ineens buitengesloten gevoelen. Dermate buitengesloten dat een orderpicker het wellicht in zijn hoofd haalt dat een rechtsfilosoof uit de grachtengordel oprecht zijn belangen gaat behartigen.

Roy
Roy
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Uw punt met het Nederlands elftal slaat natuurlijk de plank al helemaal mis: Juist zij zijn de selectie van de selectie van de selectie. Dus helemaal niet dat er voor al die andere voetballers in het land zo goed gezorgd wordt. Er is op dat moment alleen oog voor de prestaties aan de top. Voor de allerbesten. En de voetbalbeloningen aan de top kan men ook niet echt socialistisch noemen.

NvD
NvD
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Nou vooruit.
Noem eens één democratische socialistische staat in de wereld, zonder onderdrukking of terreur jegens de inwoners.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  NvD

Nederland. Hatseflats!

NvD
NvD
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ines van Bokhoven

Fascisme is altijd al links geweest.
Het is na WO2, bij het bekend worden van Nazi gruweldaden, door links vakkundig naar rechts verschoven.
Fascisme is bedacht door de Italiaanse Socialist Giovanni Gentile en in de praktijk gebracht door zijn kameraad Marxist Mussolini.
Zie The Big Lie van Dinesh D’Souza.

NvD
NvD
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Ah, ok, bedankt, nu begrijp ik pas waarom je hier door het OM vervolgd wordt voor het hebben van een verkeerde mening.
Dan liggen de voorgedrukte aangifte formulieren al klaar, bij de burgemeester.

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Nee, communisme is het gedroomde eindstadium van het socialisme waar de staat niet langer nodig is om het grootkapitaal te breken. Toen bleek dat het socialisme toch niet zo goed werkte, zeiden westerse socialisten: Ja maar dat is communisme. Wij zijn socialisten, dat is héél anders. Net zoals ze tegenwoordig zeggen: Ja maar wij zijn sociaaldemocraten, geen socialisten. Dat is héél anders. Overigens zijn alle partijen tegenwoordig sociaaldemocratische partijen, zelfs de VVD, PVV en FvD. In hoeverre de linkse partijen dit werkelijk menen is onduidelijk. Maar goed, verheug je er maar op. Een heel behoorlijk werkend systeem in de prullebak smijten en vervangen door iets wat alleen maar leuk klinkt. Of denk je dat de mensen in Venezuela en Noord-Korea zo mooi gelijk zijn? En is dat de gelijkheid waar je naar verlangt: iedereen arm?

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Matthijs@ U bent een fan van het communisme. Ken u die ook uit praktijk of geniet u alleen van utopische beelden. Socialisme is er voor iedereen? Ik pas daarvoor als u het niet erg vind. Een portie was al genoeg. Maar van mij mag u er van genieten totdat het uw oren uitkomt. Probeer het maar in een van die mooie landen waar zij dat mooie leven op moment hebben.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ik ben helemaal geen fan van communisme, geen idee waar u die onzin vandaan haalt. Een maatschappij kan niet functioneren zonder klasses. Wel ben ik voor een systeem dat als doel heeft de sociaal-economische condities van die klasses dichter bij elkaar te brengen, wat in een volledig kapitalistisch systeem per definitie onmogelijk is

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Dat is mooi hé, meer gelijkheid. En heb je ook een voorbeeld waar dat gewerkt heeft?

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

zodra er vragen gesteld worden houdt het op. Ideologen leven bij de gratie van antwoorden (liefst éen antwoord). Daar moet naar geluisterd worden en er moeten GEEN vragen over worden gesteld. Het is de waarheid en anders niet.
Een harder bewijs dat iemand een ordinaire ideoloog is (en daarmee in potentie geweld acceptabel acht) dan dat het stil blijft bij vragen is er eigenlijk niet.
Wacht, ik vergis me. Er is nog een tweede keihard bewijs en dat is: gaan schelden. (“U meneer, bent bang – u bent een angsthaas…”)
Alles liever dan het eigen wereldbeeld kritisch beschouwen – dat nooit, want dat brengt ze ernstig uit hun evenwicht.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  p.

U mag mij alles vragen, mag ik dan ook een avondje iets anders doen zonder verweten te worden de discussie uit de weg te gaan?

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Venezuela was ondanks rigoureuze sancties van de VS best lekker bezig totdat ze de grondwet uit het oog verloren

P.Visser
P.Visser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

U doet nog mee zie ik. Ik wacht nog op uw antwoorden!

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.Visser

Zeer zeker meester Visser. Stukje verder naar boven!

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Ja, maar dat gebeurt altijd. Zodra er niets meer te stelen en te herverdelen valt, dan resteert alleen nog de dictatoriale structuur. Die wordt dan gebruikt om de positie van de machthebbers in stand te houden. We noemen dat ook wel publieke slavernij, net als in de Sowjet-Unie, China, Noord-Korea, Cuba, Venezuela, Nicaragua en een hele riedel failed states in Afrika.

Ben je overigens bekend met de theoretische weerlegging van centrale planning? Het marxisme is een economische theorie waar economen over gediscussieerd hebben. Er zijn economen geweest die aangetoond hebben dat socialisme niet kan werken. Weet je waarom dat zo is?

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Nee ik ben niet bekend met de theoretische weerlegging van centrale planning dus kom maar door.

Leuk dat Maduro weer een meerderheid behaalde maar hij had natuurlijk helemaal niet mee mogen doen. Ik ga het gedrag van andere landen dan ook niet goedkeuren daar ik daar helemaal niet over kan spreken maar ik vind wel dat als je oprecht een discussie in goed geweten wilt voeren over de economie van pak ‘m beet een Venezuela dat je niet uit de weg kan gaan wat de invloed van Amerikaanse sancties zijn hier.

Zodra er ook maar een Latijns-Amerikaans besluit niet mee te gaan in het imperialisme van de VS staat de CIA bij de achterdeur om ’t leger te assisteren met een staatsgreep.

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

De centrale vraag in de economie is hoe schaarse grondstoffen, kapitaal en arbeid te matchen met de veelheid aan wensen en noodzakelijkheden van mensen. Er zijn grosso modo twee manieren, een kapitalistische en een socialistische manier.

Bij de eerste zijn de eerder genoemde productiefactoren in privaat bezit en vindt allocatie plaats via het spel van vraag en aanbod. Daar waar de nood het hoogste is, wordt het meeste geboden. Voorbeeld, als er een tekort aan verpleegsters is, zal het salaris van de verpleegsters stijgen zodat meer mensen de verpleging ingaan om het tekort aan te vullen. Daarna stabiliseren de prijzen weer. Dit systeem werkt. Natuurlijk is het niet perfect. Niets is perfect, maar het werkt heel behoorlijk wat duidelijk blijkt uit het verschil tussen Noord- en Zuid-Korea. dezelfde mensen, dezelfde cultuur, maar met een verschillend politiek systeem wat een verpletterend verschil in resultaat oplevert. Het is geen klein verschil. We praten over het verschil tussen een aangenaam leven en een leven in diepe armoede. Ook is het niet zo dat kapitalisme alleen goed is voor de rijken. Ook de arbeidersklasse leeft aangenaam in Zuid-Korea.

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Het alternatief bestaat eruit alle productiefactoren op een centraal punt te verzamelen waar speciaal getrainde, hyperintelligente centrale planners de productiefactoren gaan toewijzen. Het probleem is dat er geen enkele methodiek is om dat te doen. In een discussie tussen de Poolse marxist Oscar Lange en klassiek liberaal Friedrich Hayek, stelde Lange dat dit via een proces van trial and error zou kunnen plaatsvinden. Deze discussie vond plaats, ik meen ergens in de jaren 20 van de vorige eeuw. Lange kreeg ongelijk.

Neem jezelf. Stel je bent de benevolente socialistische dictator van een land. Vanzelfsprekend heb je de beste bedoelingen. Hoeveel geld gaat er naar onderwijs, naar gezondheidszorg, naar voedelproductie, etc. Hoe bepaal je dat? Je hebt geen idee en je kunt het ook niet weten. Het enige wat je hebt zijn goede bedoelingen waar iedereen misbruik van kan en zal maken. De belofte van het socialisme is daarmee geen gelijkheid, of rechtvaardigheid, maar permanente economische crisis. en dat is wat je overal steeds weer ziet. Smoesjes over Amerikaanse embargo’s zijn irrelevant want het gebeurt ook daar waar geen embargo’s zijn.

Dus wat is er nu nog zo mooi aan het socialisme?

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

Waarom dacht Marx dat centrale planning een goed idee was? Dat komt omdat hij uitging van de zogenaamde arbeidstheorie van waarde. Dwz dat de prijs van een goed, elk goed, wordt bepaald door de hoeveelheid arbeid die erin gestoken wordt. Plus nog een beetje winst omdat een bedrijf ook moet kunnen investeren en overhead kosten heeft. Als dat zo is, kun je prijzen berekenen en heb je geen markten meer nodig om tot prijsvorming te komen. Als je prijzen kunt berekenen, dan kun je misschien ook centraal plannen. Ofschoon je nog steeds niet goed weet hoe de vraagkant eruit ziet, weet je wel wat spullen kosten en kun je conform je budget uitgeven.

Helaas voor Marx klopt de arbeidswaardetheorie niet. Correct is de subjectieve waarde theorie. die is eind 19e eeuw voor het eerst onafhankelijk van elkaar geformuleerd door Jevons, Walras en Menger. Zolang weten we dus al dat het socialisme niet kan werken.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Youp

“De centrale vraag in de economie is hoe schaarse grondstoffen, kapitaal en arbeid te matchen met de veelheid aan wensen en noodzakelijkheden van mensen. Er zijn grosso modo twee manieren, een kapitalistische en een socialistische manier.”

Goede opmerking maar in verband met die schaarste gaat het over vooral te veel mensen met dus te veel consumptie. Zoiets van we hebben de grens van groei bereikt.

De twee manieren voor dus een nieuwe economie die, als ik het goed begrijp, hier wordt bedoeld zullen beide niet werken. De huidige chaos en strijd duidt op de gebreken van het economisch systeem (direct en indirect) terwijl er op dit moment nog geen enkel zicht is op een nieuw systeem. Recent heb ik dat al aangegeven naar aanleiding van een column van Willem Vermeed in de telegraaf via een brief bij ON (Ongehoord Nederland). Deze brief is (nog) niet geplaatst.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Willem Vermeend dus

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Waarom gaat het over te veel mensen met dus te veel consumptie?
Baseer je dat ergens op of vind jij dat er te veel mensen zijn?

Youp
Youp
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans Galjee

Dat is een andere discussie gericht op een specifieke situatie in de tijd terwijl ik het over een algemeen principe heb hoe schaarse grondstoffen, kapitaal en arbeid te matchen met de veelheid aan wensen en noodzakelijkheden van mensen.

Krumeltje
Krumeltje
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

En juist daar gaat het keer op keer mis met de goede bedoelingen van links.
Ondanks alle goede bedoelingen eindigen de rode dromen van links in armoede en bloedvergieten.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Uw geroep “Socialisme is er echt voor iedereen” vind ik een goede aanleiding om dat te veronderstellen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

U zegt ook dat “Socialisme betekent vooralsnog vooral dat de middelen van productie in handen zijn van de arbeider.” Ik kan u verzekeren dat geen arbeider in het socialisme de middelen van productie wezenlijk in handen heeft gehad. De staat was de enige eigenaar van alles en de staat zei wel dat alles van iedereen is. De werknemer werd geacht te doen wat de communistische baas zei en dat zonder enige inspraak. Ik heb later hier in deze onmenselijke kapitalisme wel anders meegemaakt, echte inspraak. Precies andersom dus. Socialisme is een slecht geschreven sprookje met een slecht afloop.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

@ Matthijs — Ik ben een voorstander van het Rijnlandmodel, het Scandinavisch model, de Sociale Marktwirtschaft, in ieder geval de vorm van cultuur die hoog scoort in bijvoorbeeld de Human Development Index, de Social Progress Index, de Freedom of Press Index, enzovoort. Mijn indruk is evenwel dat het bergafwaarts gaat met die zo mooi hoog scorende culturen (veelal Scandinavisch, Noord-West Europees, Canada, Nieuw-Zeeland). En dat heeft te maken met de soort van heimelijke genocide die vooral door Links wordt uitgevoerd op al dergelijke landen en die er als volgt uitziet: De massa-import van een ideologie (islam) die centraal in de doctrine heeft de vernietigingsoorlog jegens andersdenkenden; voorts de krankzinnige klimaatwaan en de verplichting daar honderden miljarden euro’s voor uit te geven; dan de sterk polariserende racisme-waan die door de neomarxistische BLM wordt opgeroepen; en dan nog rappe afschaffing van democratie en natiestaat plus de inlijving in een soort Europese DDR 2.0. Heel veel mensen beginnen zich dit bewust te worden en hebben geen zin in in al die islamisering en Verelendung en stemmen dan PVV of FVD, in de hoop dat die in staat zijn de schade nog enigszins in te perken. Je ziet dus eigenlijk dat Links niet meer aan verheffing doet, geen armoedebestrijding maar ellendebevordering. En steeds meer ellende op de langere termijn. Volgens mij is er iets ernstig mis met de linkse analyse van het wereldgebeuren, en gaan we een tijd tegemoet van weer zomaar – George Orwell – de laars van de macht die continu in je gezicht drukt.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Neef Jansen
Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

“Bang omdat uw ideologie de cultuur strijd verloren heeft en de dalende populariteit van uw gedachtegoed u tot een statistische minderheid heeft gemaakt in uw eigen land.”

Kijk dat vind ik nou zo lachwekkend aan die linkse utopisten. Die denken dat, na een paar
weekjes met zijn allen (want dan durven zij wel) een beetje lopen schreeuwen
de strijd gewonnen is. Ik zou zeggen Matthijs, dream on

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Els

https://www.fvd.nl/we_staan_op_het_punt_de_cultuuroorlog_te_verliezen

Volgens mij geeft rechts hier toch echt openlijk toe dat de strijd verloren wordt

Els
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Wij zullen de verkiezingen afwachten als mevrouw Ollongren het ten minste niet voor elkaar krijgt deze een jaar uit te stellen. (Angst voor de kiezer?) Die geruchten gingen tenminste, waarbij zij de coronacrisis in het voordeel van links probeerde te misbruiken.
Ik zou maar niet te vroeg juichen.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Els

Ik zie D66 absoluut niet als links maar dat terzijde, dat moet ik echt nog maar zien allemaal.

Tis ook heel dubbel want stel dat volgend jaar de coronacrisis nog zo in volle gang was dat stemhokjes brandhaarden waren geweest en ‘in person’ stemmen een wezenlijk risico had gevormd dan hadden we haar de volle laag gegeven dat ze niet eerder over alternatieven waren gaan nadenken.

Uiteraard is de angst volkomen terecht dus ik steun het ook deze gelijk uit te spreken maar heel praktisch genomen moet ik dat echt nog maar zien allemaal.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

FVD is nauwelijks rechts te noemen. Het is een partij die de moderniteit behouden wil, de moderne democratische rechtsstaat, de openheid voor wetenschap, het naleven van mensenrechten, de deugdelijke geschiedschrijving, welvaart, welzijn, vrijheid, en zo meer. Links tegenwoordig, lijkt dat allemaal te willen afbreken, om daar een soort van ver-islamiseerde en ver-Afrikaniseerde DDR-dictatuur voor in de plaats te stellen. Links is op het criminele pad geraakt. En steeds meer mensen hebben dat door. Kotsen erop. Op dat Links.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Neef Jansen

Ik heb weinig interesse in de voors en tegens van FVD bespreken want daar komen we toch niet uit maar ‘behouden van identiteit’ is nou juist een perfect voorbeeld van inhoudsloze identiteitspolitiek. Dat heeft enkel betrekking op de cultuurstrijd die fvd naar eigen zeggen aan het verliezen is. Het is totaal abstract waardoor iedereen er een eigen invulling aan kan geven en het dient als enige doel mensen op hun onderbuikgevoelens aan te spreken. Wezenlijk gezien heeft het net zo veel substantie als zeggen dat je “meer mooie gebouwen” wilt.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ines van Bokhoven

BLM demonstreert tegen buitenproportioneel politiegeweld en institioneel racisme. Dat zijn m.i. substantiële zaken die je, los van of u het er mee eens bent of niet, waar je dieper op in kan gaan, die je kan onderbouwen met cijfers waar je over kan discussiëren.

Als je het er inhoudelijk over wilt hebben dan zal je met meer inhoud moeten komen dan enkel “Behouden van identiteit”. Op zichzelf betekent dat gewoon vrij weinig. Wat is die identiteit? Hoe wil je die behouden? Waarom is die nu in ’t gevaar?

P.Visser
P.Visser
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Toch nog maar even. Ik denk dat je meer informatie moet opdoen bij de groepen zelf. De Amerikaanse website van blm geeft hun bedoelingen heel duidelijk weer. Hun hoofddoel is de vernietiging van de bestaande (blanke – Europees georiënteerde) Amerikaanse cultuur. Andere groepen moeten gaan domineren. Over de methoden die ze hanteren kun je veel vinden op Quillette.com. Hier in eigen land Elma Drayer, Paul Cliteur en Perry Pierik. Succes!

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

De FVD is, zoals ik het inschat, geregeld luisterend naar uitlating van Baudet en Hiddema, voorstander van het behoud van de moderne open samenleving. En dan wordt niet bedoeld een samenleving met open grenzen voor de rest van de wereld om hier in Nederland een beroep te doen op de verzorgingsstaat met tegelijk de eis de eigen cultuur te kunnen praktiseren, maar een samenleving in de zin van Karl Popper, dat er ruimte is voor kritisch denken, voortschrijdend inzicht een voorstellen van verbetering. Wat zien we evenwel van Links zo ongeveer de afgelopen 25 jaar? Dat is een uitermate intolerante politieke correctheid en ook gretigheid om mensen bij de minste of geringste afwijking van het linkse discours weg te zetten met woorden als rechts, extreem rechts, minderwaardig mens, racist, fascist, nazi, islamofoob, klimaatontkenner, enzovoort. Dat Links dat heeft in de afgelopen decennia de trekken aangenomen van de Rode Khmer of Scientology of Hitlerjugend. In ieder geval van die eendimensionale types die de Absolute Waarheid in bezit hebben en die er op uit zijn om elk afwijkend denken kapot te maken. Dat Links heeft er trouwens boekjes voor, waarin tactieken en methoden beschreven staan voor hoe de andersdenkende te vernietigen is, hoe zijn integriteit te vernietigen is, hoe zijn cultuur te vernietigen is, en hoe zijn geschiedenis te vernietigen is. En dat is allemaal die wereld van Links, van die ethisch bankroete types die haten en vernielen, en die verder onaanspreekbaar zijn wat betreft wat voor discussie dan ook. Cultuurstrijd verloren? Er is geen cultuurstrijd. Er zijn de samenlevingen die goed scoren in bijvoorbeeld de Human Development Index, en er zijn de bergen lijken van Auschwitz en de Killing Fields van Pol Pot. En u mag zelf bepalen wat uw ideale wereld is.

kees Tummers
kees Tummers
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

In eigen land hield links zich een tijd bezig met het ‘verheffen’ van de arbeidersklasse, toen bleek dat die voor een groot deel het liefst in een dikke BMW wilde rijden en daarnaast ook nog op lieden als Fortuyn durfde(!) te stemmen, werd die groep ingeruild voor de allochtoon, dat was de start van een heuse deugwedstrijd tussen PvdA, GL, SP, D66, CU., een wedstrijd waar we helaas nog middenin zitten, men tuimelt -ook tijdens de BLM-hysterie- over elkaar van deugdzaamheid. De fijne socialisten van de PvdA hadden geen enkel bezwaar om -zodra het regeringspluche binnen bereik kwam- met de VVD te regeren, ondanks dat ze die voor verkiezingen ‘rot rechts beleid’ hadden verweten, sterker; ze hadden zelfs geen probleem om ineens aan dat ‘rotte rechtse beleid’ mee te werken, zie de ouderenzorg onder leiding van de PvdA. Socialisme is er toch echt voor iedereen? De voorbeelden van mislukte communistische/socialistische heilstaten buiten Nederland hoeven geen verder betoog. U beschouwt zichzelf ongetwijfeld als een woordkunstenaar, maar communiceren met termen als ‘rancuneuze hersenscheten’, en uw mening larderen met met veel gescheld toont een stuitend gebrek aan respect voor andersdenkenden. Ik betwijfel of bij u nog zoiets als zelfkritiek aanwezig is, mocht dat wel het geval zijn dan moet u toch eens het prachtboek van Joost Zwagerman lezen; Hitler in de polder & Vrij van God. Ontmaskert haarscherp de zelfingenomenheid, arrogantie en hypocrisie van links Nederland waar u zo’n treffend voorbeeld van bent.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  kees Tummers

Dank voor de complimenteuze woorden en de leestips! Waar scheld ik, buiten de term boomer?

NvD
NvD
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

De strijd verloren heeft?
Ah, ja natuurlijk, daar zul je het hebben: hét Linkse motief, het onontbeerlijke vijandbeeld.
Zonder het vijandbeeld kan er geen klassen, of moet ik zeggen, rassenstrijd zijn.
Uw ideologie is op haat en afgunst gebaseerd, zo leert ons de praktijk.

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  NvD

Ik voer deze cultuurstrijd niet, ik citeer hier rechtsreeks Rob Roos. Cultuur is een natuurlijk evoluerend iets waar je helemaal geen politieke invloed op moet uit oefenen. Dat kun je niet afdwingen want dat is een pendule die zo lang er mensen leven met de tijd constant van links naar rechts beweegt, en weer terug. Nu is die wat meer naar links geschoven, hij zwaait vanzelf weer terug. Dat u en ik dat toevalligerwijs niet meer mogen meemaken: het zij zo. Onze kinderen of kleinkinderen vast wel.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

@ Matthijs — Als het links werkelijk gaat om een sociaal rechtvaardiger en ecologisch meer verantwoorde wereld, dan vind ik hun aanpak heel erg dom en contra-productief, schadelijk eigenlijk voor de realisatie van deze doelen. Links toont tegenwoordig als een gestoorde sekte, een destructieve sekte. Je kan op internet nazoeken wat daarmee bedoeld wordt. Als je je afvraagt bijvoorbeeld waar Trump vandaan komt, of waarom er Brexit heeft plaats gevonden, of waarom bijvoorbeeld een PVDA 29 zetels omlaag valt, of waarom in grote delen van de Westerse wereld het zogenaamde populisme in opkomst is, dan valt er te wijzen op de geestelijke gestoordheid van links, de wereldvreemdheid van links, de tunnelvisie en kadaverdiscipline en geestelijke armoede van links.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ines van Bokhoven

Matthijs wijst in deze discussie over de al dan niet verloren cultuurstrijd naar een artikel van Rob Roos [1].

Dat hij daar zijn gelijk aan wil ophangen is op de titel na zeer vreemd zeker als men dit m.i. goede artikel verder leest.

Matthijs: “Cultuur is een natuurlijk evoluerend iets waar je helemaal geen politieke invloed op moet uit oefenen. Dat kun je niet afdwingen”.

Cultuur evolueert idd en dat betekent het gaat geleidelijk en is gericht op de toekomst zonder heftige gebeurtenissen vanuit de wil van het volk en idd niet de politiek.

Wat nu gebeurt is dat de cultuurverandering juist vanuit de politiek (links extremisme) wordt opgedrongen meeliftend op BLM en Antifa beweging. Deze verandering richt zich niet uitsluitend op de toekomst maar tracht zelfs de geschiedenis te willen veranderen. Hoe ziek wil je het hebben. Daarmee verliest het doel van een cultuurverandering voor de toekomst elke sympathie sterker nog dan komt er verzet hetgeen links maar al te graag als rechts extremisme zal willen omschrijven.

En is het de wil van het volk? Het volk zijn niet degenen die de straat opgaan om hun hobby het demonstreren en vernielen te kunnen botvieren maar de grote nog zwijgende meerderheid van burgers die het gedoe meer dan zat worden.

Als het echt de bedoeling is van al die groepen om racisme de wereld uit te helpen dan is hun wijze van handelen contraproductief (Neef Jansen) en het geeft zelfs oud en nieuw racisme meer draagvlak.

[1]

https://www.fvd.nl/we_staan_op_het_punt_de_cultuuroorlog_te_verliezen

 Rob Roos is Europarlementariër voor Forum voor Democratie

Matthijs
Matthijs
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ines van Bokhoven

Leuk dat u reageert, mevrouw van Bokhoven!

U heeft gelijk: Er zijn inderdaad in onze geschiedenis meerdere voorbeelden van hoe een culturele beweging (Dolle Mina’s) de politiek beïnvloedt. Mooi! Gelukkig leven we in een land waar als mensen de straat op trekken omdat zij meer gelijkheid willen dat de politiek dan ook luistert.

Wat hier vervolgens gepoogd wordt is echter het omgekeerde: De politiek wil de cultuur beïnvloeden. Dat lijkt mij niet hoe het werkt, dat kun je niet zomaar afdwingen.

Hoe dan ook, dit heeft vrij weinig te maken met mijn initiële reden om te reageren: namelijk dat uw verhaal niet klopt. Alle voorbeelden van verzwegen geweld vanuit links zijn per definitie niet verzwegen, daar zij al elders gerapporteerd zijn en u ze hier overneemt. Het feit dat u toegang heeft tot deze informatie ondermijnt uw eigen aanname dat hier niet over gesproken zou worden.

Mijn stelling is dan ook: dat is bewust, u bent duidelijk intelligent genoeg om dat concept te snappen. Waar het om gaat is de eerdergenoemde cultuurstrijd. Die is door (zo bevestigd inmiddels ook Rob Roos namens de FVD) rechts verloren en dat vindt u niet leuk. Jongeren erkennen in steeds grotere mate dat racisme ook in Nederland bestaat, dat die institutioneel aanwezig kan zijn, dat Zwarte Piet niet meer van deze tijd is etc. etc. en dat jaagt u angst aan. Niet zozeer omdat u het op persoonlijk vlak met deze overtuigingen oneens bent maar vooral in de realisatie dat het aantal mensen dat het met u eens is geen meerderheid meer is.

Vandaar dat ik zeg, en dat doe ik oprecht met alle respect: Niet zo aanstellen.

Groetjes,
Matthijs

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Beste @ Matthijs — Om de een of andere reden wil u het niet begrijpen, terwijl alleen al de kop van het artikel toch heel expliciet duidelijk maakt wat er bedoeld wordt. Uiteraard zijn de genociden aangericht door Links uitermate gedocumenteerd, de massamoorden, de massa-destructie, de massa schendingen van de mensenrechten. Maar we horen er nooit over in de linkse politiek en de linkse massamedia en de linkse onderwijsinstellingen, waar daarentegen wel breed wordt uitgemeten alle vermeende of inderdaad werkelijk plaatsgevonden misdaden van de Westerse cultuur en de witte mens en de witte geschiedenis en de Europese geschiedenis enzovoort. En dat maakt het zo onpasselijk makend HYPOCRIET allemaal, wat er dag in dag uit vanuit die linkse sekte de wereld in wordt getoeterd. U zou eens bij wijze van veldonderzoek een jaartje moeten rondkijken in China of Pakistan of Nigeria om te snappen hoe echt racisme en totalitarisme en dictatuur en krankzinnige achterlijkheid er uit zien. En als u eindelijk de les geleerd hebt, dan mag u blij zijn dat u nog een veilig thuishonk hebt in dit Nederland dat zo hoog scoort in al het relevante vergelijkend cultuur onderzoek.

Frans Galjee
Frans Galjee
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Matthijs

Heeft Matthijs nog een achternaam en begint deze met een R?
Trouwens ‘we staan op punt te verliezen’ is iets anders dan ‘ dat er reeds verloren is’’. De strijd lijkt mij nog in volle gang en kent tot nu toe alleen maar verliezers.

113
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x