Marxistisch duurzaamheidsmanifest kaapt Corona-crisis

Utopisch eisenpakket van 170 wetenschappers

Foto:

Onlangs riepen 170 wetenschappers in een open brief op om de COVID-19 crisis te gebruiken om de economie ‘radicaal duurzaam’ te hervormen. Deze academici – hoofdzakelijk sociologen en milieuwetenschappers – beroepen zich op de wetenschap. Ze begrijpen echter niet dat hun aanbevelingen niet op wetenschap gestoeld kunnen zijn, want wetenschap schrijft ons niets voor.

De brief is een politiek manifest dat het ideaal van onpartijdige, objectieve wetenschap ondermijnt. Het gevolg: verdere politicisering van wetenschap, die het instituut ‘wetenschap’ duurzaam ondermijnt. Econoom Felix van Litsenburg laat met medewerking van Lucas Bergkamp zijn licht schijnen over dit manifest.

 

Lokroep van de duurzaamheid

Het doel dat de wetenschappers beogen klinkt aantrekkelijk: wie wil er geen ‘duurzame, eerlijke, gezonde, en veerkrachtige vormen van samenleven en ontwikkeling’. Al helemaal als dit de kans op nieuwe epidemieën minimaliseert. Het is goed denkbaar dat het doel van de wetenschappers breed onderschreven wordt. Wat dat doel echter met wetenschap van doen heeft, is niet meteen duidelijk.

Voor de 170 wetenschappers is de vraag wat het doel moet zijn een gepasseerd station – niet ‘of we deze stappen moeten zetten, maar hoe we dat gaan doen.’ Dit klinkt als het definitieve antwoord op de kernvraag van de politiek – de politiek bereikt een eindstadium wanneer het doel vaststaat en de wetenschap zorg draagt voor de technische uitvoering van het bereiken van dat doel. In dit model heerst de ‘wet van de ontwikkeling van de menselijke geschiedenis’ ontdekt door Karl Marx.

 

Utopisch

Duurzaamheid is een doel dat breed onderschreven kan worden omdat het een vaag concept is dat ‘goed voelt’.  De gangbare definities zijn niet operationaliseerbaar omdat de kennis voor de toepassing ervan simpelweg ontbreekt. Duurzaamheid houdt ons het ideaal van de utopie voor. Voor de wetenschappers betekent ‘duurzaamheid’ vooral een economisch model gebaseerd op wetenschappelijk socialisme. Dat het ‘wetenschappelijk socialisme’ een belangrijke bron van inspiratie voor de wetenschappers is geweest, blijkt ook wanneer we hun specifieke voorstellen bekijken.

 

Vijf voorstellen

Het manifest doet ‘op basis van bestaand onderzoek en kennis’ vijf voorstellen voor ‘Nederland na Corona’. De spontane groei van de economie wordt vervangen door een centralistisch model waarin de politiek bepaalt welke sectoren mogen groeien (zoals schone energie, onderwijs, zorg) en welke ‘radicaal moeten krimpen’ (zoals mijnbouw en reclame). In dit model is het economisch beleid gericht op herverdeling met een basisinkomen en forse progressieve belastingen.

Er komt een overgang naar een circulaire landbouw met lokale voedselproductie, maar geen vlees. Consumptie en reizen moeten minder, met name de ‘luxueuze en verspillende vormen’. Schulden worden kwijtgescholden.

In hoeverre de wetenschap deze voorstellen ondersteunt, blijft in de brief onbesproken. De enige wetenschappelijke studies die opgevoerd worden zijn twee WHO-studies naar doden door luchtverontreiniging en klimaatverandering. Dat het hier om modellen gaat die gebaseerd zijn op aannames en scenario’s, blijft onvermeld. Opvallend is ook dat iedere afweging tussen de voor- en nadelen van verschillende modellen ontbreekt – alsof er slechts één model bestaat. De vraag blijft dus hangen wat deze aanbevelingen met wetenschap van doen hebben.

 

Beleidsadvies is geen wetenschap

Het antwoord is: bitter weinig. Met deze oproep tot een ‘radicaal duurzame’ transitie zijn de wetenschappers in de rol van opiniemakers en beleidsadviseurs gestapt. Dit is geen wetenschappelijk advies, maar een politiek manifest.

Dit soort manifesten kunnen zich bogen op een inmiddels lange traditie, die werd ingezet met het Communistisch Manifest van Engels en Marx. Maar dit is wel een erg onorigineel manifest – het is de zoveelste oproep tot de inrichting van een duurzame, maar utopische wereld.

 

Objectieve wetenschap is descriptief

Wetenschap wordt gekenmerkt door objectiviteit. Het is daarom de rol van wetenschappers om descriptief te zijn, niet prescriptief. De Duitse socioloog Weber veroordeelde al rond de vorige eeuwwisseling de neiging van zijn collega-professoren om als predikanten hun Weltanschaung aan studenten te verkondigen.

Een wetenschapper hoort niet te zeggen: “dit moet je doen,” maar: “als je dit wilt bereiken, dan kun je dat doen.” En zelfs dan behoort de wetenschapper te wijzen op de beperkingen van zijn instrumentele kennis, de aannames die hij maakt, etc. Een chemicus zal zeggen: ‘Indien we bij kamertemperatuur en normale atmosferische druk de stoffen A en B in zuivere vorm mengen, dan zal C ontstaan’. Hij zal niet zeggen: ‘A en B moeten we mengen om meer C te scheppen’. Maar dit is precies wat de ondertekenaars van het manifest doen.

 

Vertroebeld

Het manifest is niet alleen politiek, maar zelfs volledig beperkt tot de eigen politieke voorkeuren van deze 170 wetenschappers. Hun objectiviteit is duidelijk vertroebeld, aangezien ze het beeld proberen te wekken dat er maar één werkbare oplossing bestaat. Oprechte wetenschappers zouden erkennen dat er alternatieven zijn en dat er politieke keuzen gemaakt moet worden. Ook zouden zij erop wijzen dat hun alomvattende voorstel meer uit meningen dan feiten is opgebouwd.

 

Misbruik wetenschappelijke autoriteit

De radicale beleidsvoorstellen van de activistische wetenschappers zijn verhuld in de mantel van wetenschappelijkheid om zo autoriteit af te dwingen. Omdat er ‘wetenschappelijk onderzoek’ ten grondslag ligt aan deze voorstellen, kan de discussie alleen nog maar gevoerd worden op basis van kennis van dat onderzoek. Die kennis bezitten alleen wetenschappers uit het desbetreffende domein en zo zijn hun beleidsvoorstellen effectief immuun voor kritiek van de leek, die zich niet in die wetenschap heeft verdiept.

Het misbruik van de wetenschap voor politieke doeleinden is al een oud probleem. Maar de huidige trend om wetenschap in te zetten om beleid te maken en ondersteunen is in bepaalde opzichten anders. Deze beleidsgerichte wetenschap heeft niet ten doel de werkelijkheid te beschrijven, maar om de toekomst vorm te geven, een doel dat voordien aan de politiek was voorbehouden. Dit soort politisering van de wetenschap is een bedreiging voor de wetenschap, want zodra duidelijk wordt dat onder de vlag van wetenschap politiek wordt bedreven, zal de maatschappelijke steun voor wetenschap snel afbrokkelen.

 

Kapen van de Corona-crisis

Men kan de wetenschappers vergeven dat ze de Corona-crisis gebruiken als aanleiding om hun voorstellen te presenteren. Na de crisis zal de overheid immers waarschijnlijk een heel pakket aan maatregelen implementeren. Daarop spelen de wetenschappers met hun manifest in.

Hun stelling dat het huidige systeem ertoe zou leiden dat “ziektes zoals COVID-19 zich snel kunnen verspreiden” is echter goedkoop; door dat systeem verantwoordelijk te houden voor de COVID-19 epidemie creëren zij een karikatuur. Zouden zij de Romeinse staatshuishouding ook verantwoordelijk houden voor het verspreiden van de Antonijnse Plaag, of toch erkennen dat niet alleen economische paradigma’s ziekten veroorzaken? Uiteraard is kritiek op het huidige model mogelijk, maar om de Corona-crisis te gebruiken voor eigen politieke doeleinden, is niet erg wetenschappelijk.

 

Betrokken burgers zijn geen wetenschappers

Er is niets mis mee, dat deze wetenschappers hun politieke kleur bekennen. Het is zelfs lovenswaardig om een bijdrage te leveren aan het debat. Als objectieve wetenschappers zouden zij hun manifest echter slechts als ‘bezorgde burgers’ moeten ondertekenen, zonder te proberen hun beleidsvoorstellen het cachet van ‘wetenschap’ te geven.

Ook wetenschappers kunnen hun politieke voorkeuren uiten zonder daarbij wetenschap en opinie door elkaar te halen. Neem het Russell-Einstein manifest, dat een oproep deed om nucleaire oorlog te voorkomen. Het werd in 1955 ondertekend door vooraanstaande fysici en één filosoof, op persoonlijke titel, zonder vermelding van hun academische affiliaties. Dit manifest richt zich slechts op één eindpunt: “De mens moet een nucleaire wereldoorlog voorkomen”. De ondertekenaars zeiden expliciet: “We are speaking on this occasion … as human beings, members of the species Man.” Er was geen twijfel dat hun oproep een politieke, humanitaire, geen wetenschappelijke oproep was.

Zo kan het dus ook.

In het ‘Nederland na Corona’ dient de politiek niet de vijf voorstellen van de 170 wetenschappers te implementeren, maar de objectieve wetenschap in ere te herstellen.

Over de auteur

Felix van Litsenburg
Felix van Litsenburg heeft Philosophy, Politics, and Economics aan de universiteit van Oxford gestudeerd, en economie aan de London School of Economics. Momenteel is hij werkzaam in de techsector in Berlijn.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
25 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Arie
Arie
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Goed stuk. Daarom is het toch wel jammer dat daarin nog steeds over “wetenschappers” gesproken wordt. Het manifest maakt immers vegetarisch gehakt van àlles dat met echte wetenschap (of zelfs lagere-school-kennis) te maken heeft.

Covid19 heeft niks met duurzaamheid of inkomensgelijkheid te maken. Bovendien zijn linkse dogma’s gewoon onjuist. Vegetarisme bijvoorbeeld lost geen enkel probleem op. Het grootste gedeelte van deze planeet is onbruikbaar voor landbouw. Zelfs in Nederland hebben we gasgestookte kassen nodig en importeren we groenten en fruit. Vlees is dus noodzaak. Warmtepompen kunnen geen geïsoleerde huizen verwarmen, dus zeker geen tochtige kassen.

Het basisinkomen is meermaals uitgeprobeerd, zonder succes. Luiheid belonen blijkt géén garantie voor economisch succes.
Extreem hoge belastingen hebben we nu ook en leiden steevast tot het falen van onze overheid. Juist ook weer in de coronacrisis; waarom slagen Singapore, Taiwan en Zuid Korea waar Nederland, Italië en de VS faalden? Hint; de belastingdruk is hier ruim 2 keer zo hoog.
Een te rijke overheid leidt tot teveel parasitaire managementslagen en adviesclubjes. Die elkaar voortdurend tegenspreken, en geen verantwoording willen nemen.

De voorstellen gaan bovendien lijnrecht in tegen de linkse dogma’s zelf; hoe combineer je onbeperkte massa-immigratie met minder vliegreizen? Het spreekt toch voor zich dat immigranten regelmatig hun families blijven bezoeken?
Hoe combineer je het afschaffen van bruikbaar voedsel en energie (milieuvervuiling!) met de geplande import van 80 miljoen Nederlanders?

Rob Esveldt
Rob Esveldt
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ga een stap verder terug, wat kan je anders verwachten van wetenschappers die gestudeerd en gepromoveerd zijn op universiteiten die socialistische kenmerken nastreven en waarvan een aantal gewoon het socialisme als ideaal promoten. Dan krijg je wetenschappers die richting geven aan onderzoeksuitkomsten dat het socialisme ondersteund.

Alex Delarge
Alex Delarge
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Linkse kerk creëert linkse kerk.

Joey France
Joey France
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Sinds wanneer zijn sociologen wetenschappers?
De tijd van de Verlichting is volledig over, weg elke rationaliteit en empirisme, nu heerst emotie, sentiment en “geloof”.

Alex Delarge
Alex Delarge
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Joey France

Sinds 1969.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In het corona-manifest worden tal van denkfouten gemaakt.
1) het dominante economische model (sluit dit eigenlijk China in?) zou corona veroorzaakt hebben – hoe dan?
2) het verlies aan biodiversiteit zou corona veroorzaakt hebben – waar is het bewijs?
3) er wordt voorgesteld dat de publieke sector moet groeien ten koste van de private sector, want ze ‘jagen de overmatige consumptie op’ (onder punt 1 van de 5 punten). Dit doet vermoeden dat de ondertekenaars van het manifest weinig kaas van economie hebben gegeten. Het is immer het surplus van de private sector die de publieke sector mogelijk maakt. Neem dat weg, of deels, en er valt niets meer te herverdelen. Wouter Bos zag dat scherp destijds in 2003. Als iedereen in de publieke sector werkt, krijg je een land als Cuba of Noord-Korea.
Verder: wie bepaalt wat overmatige consumptie is? Al die studenten letteren, rechten, geschiedenis, sociologie enzovoort die na het behalen van hun bul, werkloos worden of omgeschoold moeten worden, valt dat onder ‘overmatige consumptie van onderwijs’?
Tenslotte moeten we weer vaststellen dat de ondertekenaars van het manifest van de vertrouwde linkse universiteiten komen: UvA, Radboud, Utrecht, Wageningen. Via welk linkse kringen zouden ze elkaar gevonden hebben?

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

@Andre,

Helemaal eens. Even ter aanvulling over de private sector die “overmatige consumptie opjaagt”.

Nergens wordt zo met geld gesmeten als juist in de publieke sector. Al decennialang lees ik bijna wekelijks over dure faalprojecten bij de overheid. Soms grappig, zoals tienduizenden euro’s voor een niet-werkende website, een ministeriële naamsverandering of een extreem dure feng-shui ruimte op een ministerie. Uiteraard altijd verzorgd door “vrienden van”, zoals bij Bert Koenders’ nauwelijks bezochte deugfestival.
https://www.geenstijl.nl/974581/bert_koenders_geeft_vriendjes_1/

Maar ook vaak gewoon schokkend; tientallen miljarden “zoek” waarvan niemand waar dat naartoe is gegaan. En dat op diverse (!!!) ministeries, oa ontwikkelingssamenwerking. Al 15 jaar geleden las ik dat ICT-projecten op alle ministeries stelselmatig gesaboteerd werden. Zie ook het veeldelige UWV-feuilleton “kroniek van een faalfabriek”.

Dergelijk nepotisme en structureel falen is in geen enkel bedrijf aanvaardbaar. En dan heb ik het nog niet eens over de extreme lonen die iedereen in de publieke sector zichzelf toekent. Juist ook bij (semi-) overheidsinstanties zoals NPO, ambtenarij en universiteiten. Dat zijn dure afvalbakken voor onverkiesbare politici.

Joey France
Joey France
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

U mag er nu al op rekenen dat de nieuwste Corona-apps ook onder die faalprojecten zullen vallen.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb heimwee naar de tijd toen duurzaam nog betekende dat iets lang meeging.

hendrikush
hendrikush
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jan de Jong

Duurzaam consumeren vraagt om hergebruik van uitwerpselen.

Ernie van de Wal
Ernie van de Wal
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Over dat basisinkomen een mooi verhaal gelezen van een motorrijder die in de jaren ’80 met zijn BMW motor naar de DDR reisde. In Berlijn was er een restaurant met een lange rij mensen ervoor. Wachtend op een plaatsje in dat restaurant.

Die motorrijder zag dat 1/3 van dat restaurant niet gebruikt werd en uitte zijn verbazing naar de omstanders.
Het antwoord van die omstanders luidde dat de bediening in dat restaurant bij volle benutting van die ruimte te hard moest werken…….. En daar werden ze niet voor betaald, dus dat deden ze niet.
Al die Oost Duitsers zagen de logica in van deze werkwijze.

Andre
Andre
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb van de 170 wetenschappers een selectie gemaakt op basis van hun volgnummer in de lijst: nr 10, 20, 30, enz.

(omschrijving vaak overgenomen van hun website):
10. Simone de Boer,
Docent culturele antropologie en ontwikkelingssociologie
20. Josephine Chambers
Onderzoeker bos en natuur bescherming
30. Willem Elbers
Socioloog, Coordinator Advanced Master in International Development (AMID)
40. Jan Bart Gewald
Professor Afrikaanse geschiedenis
50. Helen Hintjens,
Assistant Professor in Development and Social Justice at the International Institute of Social Studies in The Hague.
60. Rosalba Icaza
International Institute of Social Studies (ISS), sociale beweging
70. Jeltsje Kemerink-Seyoum
Social scientist and water governance.
80. Arnoud Lagendijk
Economische geografie met specialisatie regionalisering van Europa
90. Žiga Malek
Assistant Professor in Land Use and Ecosystem Dynamics
100. Oona Morrow
Food sociology; worked for a rural anti-poverty agency in Massachusetts
110. Lee Pegler
Work, Organisation and Labour Rights within the Social Policy for Development (SPD) Major at the ISS.
120. Ria Reis
Anthropology of Health, Care and the Body
130. Younes Saramifar
Assistant Professor, Mobilities, Beliefs and Belonging: Confronting Global Inequalities and Insecurities (MOBB)
140. Giulia Sinatti
Mobilities, Beliefs and Belonging: Confronting Global Inequalities and Insecurities (MOBB)
150. Esther Veen,
Ik onderzocht in hoeverre buurtmoestuinen tot sociale cohesie leiden.
160. Anick Vollebergh
Cultureel antropoloog. “My research focuses on the lived experience and practical governance of urban marginality and diversity in a postcolonial Europe marked by racialized and secularist anxieties and desires.”
Commentaar lijkt me overbodig.

Jan de Jong
Jan de Jong
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Commentaar – voor de zekerheid: activisme verpakt als wetenschap.

Alex Delarge
Alex Delarge
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Uw lijst is waarschijnlijk veel te kort.

Martine
Martine
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het is een farce om op deze wijze vanuit de wetenschap een eigen idee er door te krijgen en dan ga je inderdaad een grens over. Wetenschappelijk wangedrag, al dan niet bewust, zou teruggedrongen moeten worden maar politiek en multinationals hebben ook die grens niet gerespecteerd en de wetenschap misbruikt voor eigen doeleinden.

Ik heb op dit moment weinig vertrouwen in een groot gedeelte van de wetenschap, politiek en ook in de journalistiek. Het lijkt erop dat deze elkaar allemaal op een onethische, immorele manier ondersteunen, geblindeerd door hun eigen agenda. Utopie.

De zogenaamde duurzaamheidsagenda van de VN is vreselijk en draait om meer controle krijgen, onder het mom van verduurzaming. Het lijkt allemaal heel utopisch, aangedreven vanuit een hoog moraal maar het gaat alle vrijheid van de mensen inperken. In Amerika (ook al in Europa) worden mensen in buitengebieden op grote schaal van hun land weggepest.

Ni28
Ni28
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je noodgedwongen tot een nulpunt terecht komt is de neiging groot om vanuit dat moment alles anders te gaan doen. “Never wast a good crisis”, maak gebruik van de situatie om eigen denkbeelden door te krijgen. Een gewone mens wil alleen maar terug naar de oude situatie voor de crisis. De politiek niet, die ziet er een kans om de roer om te gooien. Vooral de utopische groene en rode beelden worden nu gepresenteerd als de nieuwe betere wereld. Er wordt zelfs de wetenschap misbruikt om het idee te steunen en die laat zich vaak in mee voor eigen voordelen later. Wetenschap dient juist niet gepolitiseerd te worden maar het is in de socialistische kringen normaal om alles onder controle te krijgen. En mensen geloven de wetenschapper meer dan een politicus. Een basisinkomen klinkt als muziek in de oren voor velen want je hoeft er niets voor te doen. In het voormalige Oostblok was werk verplicht om een “basis” inkomen te garanderen en dat is iets wat na het gratis geld belofte direct volgt. Iemand moet toch de belastingen betalen en de basis inkomen dient alleen voor om in leven te blijven. Wat deze groep voorstelt is iets wat er al geweest is en dan zonder succes maar met veel ellende, tirannie en armoe waar alles aftakelt totdat
het vanzelf een einde oefening inluidt. Dit is inderdaad een politiek manifest van 170 lieden die met echte wetenschap niets te maken heeft. En degene die niet ondertekend maar zwijgt ter gunste van eigen carrière moet minstens tot de pensionering wachten. In het echte socialisme ook daarna. Welkom in de nieuwe duurzame socialistische wereld, het is bijna zover!

HPax
HPax
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

In het beknopte manifest van de 170 vond ik niets over demografie, en ook geen verwijzing naar de Nederlandse Stichting 10 Millioen. In de gegeven context zijn deze omissies niet onschuldig en moeten ze als misleidend en / of als van verregaande incompetentie getuigend worden beoordeeld.

Universitaire titulatuur heeft een inflatie ondergaan die de waarde van academische titels sterk heeft gedegradeerd. Hieraan zijn vaak leerstoelen verbonden met de frivoolste leeropdrachten. Ik kan mij niet onttrekken aan de indruk dat er zoiets als een handel in professoraten bestaat. Ze zijn volgens mij te koop.

H.J.
H.J.
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hou mijn hart vast, mits mijn cardioloog hier zijn fiat aan geeft, moet nog ff wachten want mijn onderzoek is voorlopig uitgesteld, Corona gaat voor een boreling uit 1938.
Stel dat deze wetenschappers massaal zouden besluiten, om echt te gaan werken of naar Afrika te verhuizen, dan is Nederland een verloren natie.

Gelukkig ligt mijn tuin en moestuin en mijn druivenserre er pico bello bij.
De erwten , aardappels , uien , tuinbonen , prei , kool , sla zijn uitgepoot dus alles sal reg kom.
De druiven zijn aangebonden en gediefd dus kom maar op met de Zomer.
De meidoorn bloeit dus morgen een paar rijtjes Bruine bonen en Montana bonen leggen.

Voor ik het vergeet veel personen in Nederland zijn niet echt gecharmeerd van Rutte.

Bart
Bart
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ongelofelijk dat de mensheid nou nooit eens leert dat communisme niet werkt en dus altijd tot grote armoede zal leiden..

Waarom kapitalisme, natuurlijk ook met haar minder aantrekkelijke kanten, altijd beter zal werken dan communisme is heel eenvoudig.

De menselijke prikkel tot eigenbelang is namelijk vele malen sterker dan onze motivatie tav altruïsme.
Dus een economisch systeem waarin geappelleerd wordt aan eigenbelang zal tot een veel grotere en rijkere economie leiden.

En door deze rijkere economie zijn we weer in staat om onze zwakkere broeders een goed sociaal en financieel vangnet te bieden.
Dus vanuit sociaal oogpunt gezien zou “links” een voorvechter moeten zijn van kapitalisme.
Maar dat zijn ze niet; hoe kan dat nu?

Het antwoord is simpel; links is niet geïnteresseerd in de zwakkere broeders en zusters, maar wil bovenal alles en iedereen maar nivelleren.
En waarom willen ze nivelleren? Omdat ze zo vreselijk jaloers zijn wanneer een ander het beter heeft of doet dan zij!

Alex Delarge
Alex Delarge
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bart

Hun adagium is. Wat van jou is is van mij maar wat van mij is is niet van jou.

Arie
Arie
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bart

@Bart,

Ho ho, links wil helemaal niet nivelleren!

Links heeft nog nooit ergens de macht gegrepen zonder zichzelf in een extreem corrupte adelstand te verheffen. Zelfs in NL bestaat de linkse kerk uit corrupte graaiers, die zichzelf en elkaar zonder gêne alle belastingopbrengsten toeschuiven. Sommige PvdA-ers graaien zelfs in de opbrengst van de Daklozenkrant…

Gesubsidieerde haatzaaiers als Quincy Gario en Peter Rdogan de Vries vragen duizenden euro’s voor een kwartiertje aanschuiven bij Pauw en van Nieuwkerk. En maar klagen dat een ondernemer die 24/7 keihard werkt voor zijn brood teveel verdient.

Frank
Frank
3 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Dat is de truc: als je geld afschaft kosten privileges niks meer.
Iemand die machtig is omdat hij rijk is, verliest zijn rijkdom door die macht veel te gebruiken.
Iemand die machtig is door een goede positie kan die macht kosteloos uit blijven oefenen door andermans geld uit te geven.

Bart
Bart
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En nog iets; links denkt ook altijd dat de er een vaststaande hoeveelheid welvaart is in een land, een “zero sum game”.En als bepaalde mensen dus veel meer welvaart “verdienen” en “consumeren” dan gemiddeld, heeft links het idee dat er hiermee minder welvaart voor de anderen overblijft.

Niets is natuurlijk minder waar; succesvolle ondernemers die veel geld verdienen en uitgeven vergroten de totale hoeveelheid welvaart in een land. En middels het systeem van progressieve belastingen komt er hierdoor ook meer welvaart terecht bij anderen.

Daarom zijn ondernemers en investeerders het tafelzilver van een land; deze groep zorgt voor de noodzakelijke economische dynamiek die iedereen ten goede komt.
Daarom is het ook verstandig om deze groep te koesteren en zich welkom te laten voelen.

Vergeet niet; deze groep kan weg! Waar de gemiddelde Nederlander vastzit aan zijn baan en hypotheek kan voormelde groep er wel voor besluiten zijn geluk elders te gaan beproeven.

marjo012
marjo012
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nou dan zal Rutte en zijn bloedige GroenLinks vrienden hun kans wel schoon zien hiermee, ze houden al jaren de burgers voor de gek met hun idiote uitspraken en hun zogenaamde wetenschappers die hun alles voorkauwen, ook al is het niet waar.

Frank
Frank
3 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wel grappig hoe de moderne communist aan het basisinkomen hangt.
Je weet dat het effect van zoiets is dat het basisinkomen direct van het minimumloon af gaat, en vooral de werkgever profiteert. Nederland zou er een lagelonenland van worden. Niet echt de droom van de communist.
Op dit moment is het ook belachelijk dat er (naar ik schat) een Chinees minimum loon naar de belasting moet als je iemand inhuurt(zelfs van de bijstand gaat nog een groot deel terug naar de overheid). Nogal wiedes dat werk verplaatst wordt. We zijn een hoge-lonen land vanwege een negatief basisinkomen.

25
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x