Overheid groeide met 25% tijdens acht jaar Rutte

De burger is als makkelijke melkkoe gebruikt

Premier Mark Rutte (VVD).

Titelfoto: Premier Mark Rutte (VVD). Screenshot YouTube-video, kanaal RTL Nieuws

 

Naar mijn verwachting wordt Rutte per 1 december de opvolger van Donald Tusk. Vooruitlopend op deze mededeling leek het mij goed om alvast financieel terug te kijken op acht jaar kabinetten-Rutte. Om tot een afgewogen oordeel te komen vergelijk ik 2012 met het jaar 2019. 2012 is namelijk de eerste Miljoenennota die Rutte zelf liet maken en 2019 zal zijn laatste zijn.

Overheid groeit mee met economie

Het allereerste dat opvalt bij het bekijken van onderstaand overzicht is dat de uitgaven van de rijksoverheid zijn toegenomen van ca. 240 miljard tot ca. 300 miljard. Dit is een toename van 25%! Onze economie (Bruto Binnenlands Product, BBP) is eveneens met 25% gegroeid van 650 miljard tot 810 miljard (naar verwachting eind 2018).

tabel 1: Economie, overheidsuitgaven, bevolking 2012 - 2019

tabel 1: Economie, overheidsuitgaven, bevolking 2012 – 2019

De bevolking is de afgelopen acht jaar met 3.6% gegroeid. Zoals bekend zijn er veel indexeringen aan de uitgavenkant bij de overheid gemaakt. Gaat het goed met de economie, dan stijgen de uitgaven van de overheid. Maar daalt de economie, dan krimpt de overheid lang niet zo snel. Dus in tijden van recessie wordt de broekriem veel minder aangehaald dan de broek losser gaat zitten bij economische hoogconjunctuur. Het is dus zaak dat in een periode van hoogconjunctuur – waarin we ons nu bevinden – met de handrem erop wordt uitgegeven om geld over te houden om bij laagconjunctuur weer in de zetten: het spreekwoordelijke appeltje voor de dorst.

Van tekort naar overschot

Het tweede dat niet onbenoemd mag blijven is de gezondheid van de overheidsfinanciën.

Toen Rutte begon was er een 20 miljard tekort op de begroting en in 2019 is er een 10 miljard overschot: een verschil van 30 miljard euro. Door de lage rente zijn de rentekosten op de staatsleningen gedaald met bijna 4 miljard euro. Dit is een goede prestatie, hoewel je vraagtekens kan zetten of je de lage rente mag toewijzen aan een kabinet.

tabel 2: Rijksinkomsten 2012 - 2019

tabel 2: Rijksinkomsten 2012 – 2019

Aardgasbaten

Een derde grote post die opvalt is de enorme daling van de aardgasbaten. Onder Rutte is besloten om de Groningse gaskraan te sluiten. Dit gebaar naar de Noorderlingen kost Nederland 10 miljard euro per jaar, oftewel 580 euro per Nederlander per jaar. Voor een gezin met 2 kinderen is dit 2300 euro per jaar, een gemiddeld maandsalaris. Tot nu toe zijn aan de uitgavenkant nooit de consequenties van deze keuze gemaakt. De facto moeten de inkomsten dus elders vandaan komen.

Inkomsten

Aan de inkomstenkant valt verder op dat op allerlei manieren belastingen worden geheven op burgers en dat deze allemaal zijn toegenomen. Zo kwam er 700 miljoen meer binnen door de BPM (auto), meer dan 3 miljard op de overdrachtsbelastingen (o.a. huizenverkopen), 1 miljard op de accijnzen (benzine, roken) en bijna 18 miljard MEER op de BTW. Het is vrij logisch dat als de economie beter draait er ook meer inkomsten volgen voor de overheid. Toch zou je van de VVD verwachten dat het kwartje van Kok een keer terugbetaald zou worden. Een snelle rekensom leert dat jaarlijks 15 miljard liter brandstof x 11.5 eurocent (=25 guldencent) uitkomt op slechts 1.7 miljard euro.

Uitgaven

Aan de uitgavenkant valt op dat Rutte echt een gat in zijn hand heeft. We zijn 3 miljard (van 6 naar 9.1 miljard) per jaar meer aan de EU gaan betalen doordat onze economie gegroeid is, deels gecompenseerd door minder uitgaven op de begroting van Buitenlandse Zaken. Dit bedrag gaat mogelijk nog toenemen door de Brexit. Daarnaast is Nederland een nettobetaler, hetgeen betekent dat wij andere EU landen subsidiëren.

tabel 2: Rijksuitgaven 2012 - 2019

tabel 3: Rijksuitgaven 2012 – 2019

 

De Defensiebegroting is toegenomen na langdurige bezuinigingen, in lijn met de eisen van President Trump. Een extreme toename aan de uitgavenkant is te vinden op het gemeente- en provinciefonds. Deels valt deze toename te verklaren door de verschuiving van de WMO, Jeugdzorg en de AWBZ naar lokaal niveau, maar je zou dan weer verwachten dat andere posten dalen. Voorzichtig kan je concluderen dat deze decentralisatie-exercitie financieel gezien dramatisch is geweest.

Vergrijzing en onderwijs

Doordat Nederland vergrijst zijn de kosten voor de sociale zekerheid ook toegenomen. In 2019 wordt bijna 8 miljard meer aan de AOW uitgegeven dan in 2012 (sociale zekerheid). Dit wordt deels gecompenseerd doordat mensen iets langer werken en er een inkomstentoename tegenover staat, maar niet genoeg om het tij te keren. Uiteraard nemen de kosten voor de zorg toe met een oudere bevolking. Wat opvalt is de 22% toename van kosten voor onderwijs, cultuur en wetenschappen. Er zijn meer studenten, de loonkosten zijn licht gestegen, de reserves stijgen bij onderwijsgroepen en er is sprake van indexering. Toch kan je vraagtekens zetten bij deze enorme kostenstijging, helemaal gezien de lopende discussie rondom lerarensalarissen.

Waar blijft al dat geld dan, helemaal vanuit het oogpunt van de toenemende digitalisering, waarmee juist kosten bespaard zouden moeten worden?

Verlinksing van de VVD

Om 8 jaar Rutte te kunnen duiden moeten we van een afstand naar de overheidsfinanciën kijken.

De VVD stond bekend als een partij waarbij je dacht aan “Lagere belastingen en een kleinere overheid”. Bij monde van VVD-topman Ben Verwaayen werd eind december al duidelijk dat dit principe helemaal is losgelaten. In een interview met NRC: “De maatschappij zoekt nieuwe samenhang”, zei Verwaayen. „We kunnen niet meer zeggen: we willen lagere belasting en een kleinere overheid. Dat is onzin.

Gezien de deelname van de VVD aan het klimaatakkoord en het ondersteunen van het Marrakesh-pact kunnen we niet anders concluderen dat de klassiek-liberale manier van kijken naar de overheidsfinanciën verdwenen is. Het doel om burgers zoveel mogelijk beslissingen individueel te laten nemen met hun eigen geld heeft plaatsgemaakt voor bestedingen vanuit de publieke sector. Is de VVD toch echt links geworden?

Geen lucht

Daarnaast is Rutte er niet in geslaagd om de burgers financieel weer lucht te geven. Tevergeefs zijn er jaar na jaar beloften gedaan dat er zoet zou komen na zuur. En zelfs nu in 2019 de lasten op arbeid licht lijken te dalen, stijgen de kosten voor de kinderopvang, voor de afvalstoffenbelasting en ziektekosten, zijn er de verhoging van het lage BTW-tarief en niet te vergeten de energiekosten om maar enkele posten te noemen. Helaas kunnen we nu al zien aankomen dat we er dit jaar netto niet op vooruit gaan.

Klimaatkosten

Er zullen structureel zaken moeten veranderen in de financiering van Nederland, willen volgende kabinetten niet in dezelfde val lopen. Trendmatig vergrijst Nederland wat een druk op de AOW en de zorgkosten geeft. Van de andere kant is het onmogelijk om diepe investeringen van burgers te verwachten op het klimaat. Niet voor niets wil 75% van de Nederlanders maar maximaal 50 euro per jaar aan het klimaat betalen, waarvan 44% minder dan 5 euro ervoor over heeft. Het geld is er simpelweg niet.

Kosten van migratie

Ook moeten we ons afvragen of onze verzorgingsstaat de significante hoeveelheden asielzoekers aan kan. Rutte lacht dit weg met “we zijn allemaal migranten“, terwijl de afgelopen 8 jaar 370.000 migranten naar Nederland zijn gekomen – de helft van de bevolkingsgroei -, waarvan we weten dat ze gemiddeld een zeer zware druk (Van der Beek berekent de kosten per asielzoeker op de lange termijn op 1 miljoen euro) op de collectieve lasten leggen.

Zou deze berekening kloppen, dan kost de immigratie onder Rutte de Nederlandse schatkist 370 miljard de komende 60 jaar, zo’n 6 miljard euro per jaar.

Melkkoe

De afgelopen week heb ik bovenstaande analyse op me laten inwerken en ik kan niet anders concluderen dat er geen fundamentele ingrepen door de kabinetten Rutte zijn gedaan. We zijn van tekorten naar overschotten gegaan doordat de economische wind gunstig stond. Door middel van belastingverhogingen en verschuivingen tussen posten draait ons land door, waarbij de collectieve belastingdruk op de bevolking is toegenomen van 35,9 naar 39%.

 

Rutte heeft de overheid niet kleiner gemaakt. De burger is acht jaar lang als melkkoe gebruikt. Het aantal ambtenaren is niet afgenomen, de belastingen zijn niet lager geworden en ingrepen zijn achterwege gebleven. Echte verandering zal alleen gebeuren door visionaire leiders die harde toekomstgerichte ingrepen kunnen bewerkstelligen. We moeten concluderen dat Rutte niet deze leider is geweest.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
40 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik hoorde ons aller Pinokkio vanmiddag oreren in het tv-programma “Buitenhof”.
Wát een zielige vertoning, deze man hangt van liegen én bedriegen aan elkaar en is volkomen onbetrouwbaar gebleken.
Hopelijk zijn z.s.m. van deze figuur verlost.
Een eerste aanzet zou kunnen zijn bij de verkiezingen voor de Prov.Staten waaruit de 1ste Kamer voortkomt ; stem op een partij die NIET in de huidige “regering” zit !!!!

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Ik heb even snel langs Buitenhof gezapt, maar zapte snel door toen mijn ontbijt weer opborrelde.
Ik hoorde nog wel Sheila Sitalding uitkramen dat we “geen kleinere, maar juist een grotere overheid nodig hebben”.
Goed gezegd meisje; een belastingdruk van 39% is veel te laag, natuurlijk.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

@ Arie.
Ik heb zo de indruk dat mevr. Sitalding van buitenlandse afkomst is, zij dénkt te weten hoe ’t in dit “rijke” landje zou moeten gaan en alle gelegenheid aangeboden krijgt om haar gif via de ether te spuien.
De NPO zijn mede de grootste vervuilers in dit landje, waaraan wij verplicht dienen mee te betalen.
En “democratisch” dat dit landje is !!!!!
Gelukkig kunnen we in maart a.s. een eerste stap in een betere richting zetten.

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@karton,

Haar afkomst maakt me niks uit. Haar uitspraken zijn typerend voor het linkse journaille, dat toch een roomblank bolwerk is. Terwijl relatief veel critici van de linkse kerk allochtoon zijn; zoals Hirsi Ali, Afshin Ellian, Ebru Umar, en natuurlijk onze Pamela Pinas. Ook Baudet en Wilders zijn geen “oergermanen”.

Soms heb je een buitenstaander nodig om jezelf te ontdekken. Het was een Franse bezetter, koning Lodewijk Napoleon, die ons wees op het belang van de Nederlandse eenheid, taal en cultuur.

Theodorush
Theodorush
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als je dit wilt voorkomen zal eerst het mediapark zoals we dit nu kennen gesloopt moeten worden.
Hier spreekt de macht die per defenitie liegt.
Deze gifslang dient zo snel mogelijk onthoofd te worden.
Het is een krankzinnege constructie.
Iedereen betaald mee,maar als je een paar euro meer betaald ben je lid (vlg mij is iedereen die betaald lid)en krijg je kadootjes van een paar euro .
Maar wat houdt dat dan in,kan je het bestuur kiezen of wegsturen,heb je invloed op de programma keuze,zijn er leden vergaderingen?
Kortom lidmaatschap betekend dus bepalen jullie maar waar ik het hele jaar naar moet kijken.
Zolang dit niet veranderd blijft de PO de mensen de verkeerde kant opsturen,met alle gevolgen van dien.(EU,klimaat,immigratie,geen respect voor eigen cultuur enz)

w.kloosterhuis
w.kloosterhuis
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Theodorush

inderdaad het mediapark……..moet echt onder de loep……en wel zo snel mogelijk. Het is 1 van de wortels van het kwaad… Stem in Maart niet op deze coalitie…..wees trots op jouw land….. Ik stem FvD!!!

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  w.kloosterhuis

Onder de loep?
Onder de sloophamer zal je bedoelen.

Nenne
Nenne
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het cordonsanitaire van de 2e partij van Nederland de PVV heeft Rutte de mogelijkheid gegeven om zijn slag te slaan en de burgers zo uit te hollen.
Hoe ondemocratisch is dat.
Meneer Rutte arrogant en liegend is een ramp voor Nederland.
En we moeten oppassen dat dit ook( cordonsanitair) niet gebeurt met F v Democratie, want als dat gebeurt zijn de rapen gaar!

Rob
Rob
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

We hebben het allemaal toegelaten, hopelijk met de komende diverse verkiezingen komt er een kentering, dit kan zo niet doorgaan, geen referenda meer, is gewoon de mond snoeren van de burger, meneer lachebekje heeft voor mij afgedaan, stem bij de komende verkiezingen op FvD

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob

We hebben het helemaal niet allemaal toegelaten.
Ruim anderhalf miljoen Nederlanders hebben dit juist pogen te voorkomen.
Maar die zijn middels het “cordon sanitair” waar de overige Nederlanders, waaronder driekwart van de “rechtse” kiezers, voor gekozen hebben van de “democratie” uitgesloten.
In het verleden was iets meer dan 55% van de Nederlandse kiezers rechts, na de “gezinshereniging” van al het door Rutte geïmporteerde arbeidsschuwe uitkeringstrekkers volk gaat dat ergens rond de 47% uitkomen.
Spijt komt na de zonde.
Alle VVD en CDA stemmers zijn bij deze hartelijk bedankt voor hun waardevolle bijdrage aan het ten gronde richten van Nederland.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Volledig mee eens !
+++++

Arie
Arie
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Rob

“We” laten dit toe omdat we stelselmatig worden belazerd en voorgelogen. Omdat MSM weigeren bepaalde feiten te benoemen, en ons dagelijks met hele leugens en halve waarheden bestoken.

Het volk is die linkse ellende zat, maar vind FvD en PVV te “extreem”, met dank aan de lügenpresse. En met de verkiezingen in zicht roept Rutte iets over het beschermen van hulpverleners. Nietszeggende retoriek, net als vlak voor de vorige verkiezingen toen hij riep dat Turks-fascistische relschoppers moesten opzouten. Ook Dijkhoff roept met CDA in koor dat klimaatplannen die onhaalbaar zijn niet doorgaan.
Daar gaan ze de verkiezingen weer mee winnen.
En daarna wordt de agenda van Groen Links weer beleid.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Vergrijzing is een probleem dat al een halve eeuw in de maak is.
Als gedurende die tijd de aardgasbaten, en alle overschotten uit alle “vette” jaren, fatsoenlijk geïnvesteerd waren, in plaats van voor het “kopen” van linkse stemmen en het financieren van linkse hobby’s gebruikt te zijn, dan was die vergrijzing nu helemaal geen probleem geweest.
Het is met socialisme, niet geheel toevallig, net als met de EU, de door het socialisme geproduceerde problemen moeten altijd opgelost worden met meer socialisme.
Dat werkt, zoals Margaret Thatcher het ooit zo mooi wist te stellen, totdat het geld van de andere mensen op is.
Dat punt begint in Nederland inmiddels aardig dichtbij te komen.
Vooral blijven stemmen op “ons soort mensen”, en vooral niet op “mensen die het niet netjes zeggen”.
Dan gaat het vast allemaal wel weer goed komen.
Niet dus…

Marien
Marien
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

ja, dat zeg ik dus ook altijd. Ik leerde in de 70 er jaren al bij aardrijkskunde over demografische modellen en dat het nodig is voor maken van beleid. Maar ja, Rutte zat op geschiedenis,dus dat heeft hij kennelijk nooit geleerd.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Geschiedenis heeft de gewoonte zichzelf te herhalen.
En mensen die geschiedenis gestudeerd hebben weten dat.
Vraag is dus of Rutte destijds simpelweg niet heeft opgelet of dat hij, zijn eigen belangen dienend, de zaak moedwillig in de vernieling aan het helpen is.

France
France
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Rutte is alleen met zichzelf bezig. Hij kent geschiedenis maar al te goed en gebruikt het voor eigen manipulaties.

Marien
Marien
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dat er nu meer moet worden uitgekeerd aan AOW kon men al een jaar of 60 -70 weten want dat is de babyboomgeneratie. Als deze mensen zijn gestorven zal het AOW bedrag voor de oorspronkelijke Nederlanders weer significant dalen. Echter hebben we daar nu de asielzoekers en migratie stromen bij gekregen en een groot deel van die mensen zal levenslang dwz tot en met de AOW aan het staatsinfuus hangen.
Het is wel gemeen om dan voor de Nederlanders de AOW leeftijd te verhogen om die kosten te drukken. ik moet ook 7 jaar langer in mijn beroep (zorg was altijd met 60 met pensioen) en nu dan tot ruim 67 jaar. Kan ik met de rollator langs de patienten en alles wat ik nodig heb in het mandje doen.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Feitelijk is er nog altijd niks aan de hand wat de AOW betreft, ook nu is het eigenlijk nog gewoon betaalbaar allemaal, het is gewoon een kwestie van prioriteiten.
Maar het partij kartel gooit ons geld liever weg, aan de EU, aan ongewenste vreemdelingen, en aan groene milieu gekken.
Allemaal véél belangrijker dan het eigen volk.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
De pensioenpotten zijn tot óver de rand gevuld met óns geld.
De “regering” wil dat zo houden opdat de EU binnen afzienbare tijd een paar flinke graaien in die potten kan doen.
Zoals Lubbers en Kook ook ooit deden, weet u nog ?

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Kook = Kok. (sorry Kook)

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

@ Marien.
Ik vind u wel heel erg netjes in uw uitdrukking : “Het is wel gemeen om dan voor de NL’ers de AOW-leeftijd te verhogen enz. enz”. Ik vind het een ongehoord laffe, en een buitengewoon minne streek van Pinokkio c.s. om dat te flikken.
Maar de huidige zittende zooi is heel sterk in het uitknijpen van de bevolking, met name de ouderen.

Bosgeus
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Indrukwekkend artikel, geweldig al die feiten.

Ik zou de VVD niet linkser nemen, eerder, de Jezuïeten kregen meer macht in de VVD. Het Marrakesh akkoord tekenen is daar wel de sterkste aanwijzing voor, veel oud VVD-ers zullen zich omgedraaid hebben in hun graf. Voor zover ze integer zijn dan. De politieke lijn van de VVD is dezelfde als die van de PvdA in de overige eeuw, links of rechts zijn daar niet de juiste termen voor. In mijn optiek.

Maar alles beter dan CDA.
CDA zette stelde de identificatie-plicht in, tekende de EU grondwet, VVD is altijd hun trouwe slaafje. En mensen die op VVD stemmen natuurlijk, trouwe slaafjes. Je lacht je rot met al die belastingverhogingen, klimaatakkoord. PvdA-gastarbeiders asielzoekers noemen, het wekt de indruk dat die Marokkanen hier ooit vluchtelingen waren. Is dat waar of niet waar mensen?

Theodorush
Theodorush
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bosgeus

Ideologisch verschillen ze van elkaar,maar ze vinden elkaar telkens weer in het plunderen van de werkende bevolking.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bosgeus

Rutte is af aan het maken wat Den Uyl ooit begonnen is.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Volledig afmaken dan maar ! (Ik bedoel Pinokkio hoor)

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ Karton

Pek en veren.

Of misschien toch maar de Franse methode.

Keuzes keuzes…

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

Voor mij is de keuze niet écht moeilijk !

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bosgeus

@ Bosgeus.
Integere oud-VVD’ers die zich zouden omdraaien in hun graf ?
Ik zou niet weten wélke integere VVD’er; bestaan die dan ?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ Karton
Integer weet ik niet, maar Bolkestein was wel zo’n beetje de eerste die stelling nam tegen de ook toen al gaande zijnde milieu gekte en floegtelingen invasie.
Daarna is hij, van een nazi stempel voorzien, rap aan de kant gezet, en is zijn protegé Geert voor zichzelf begonnen.

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ook hier wordt weer gezegd dat de vergrijzing de kosten doet stijgen.
De massaimmigratie doet de kosten stijgen.
De nieuwkomers krijgen alles gratis van de wieg tot het graf net als hun talrijke familileden en nazaten.
De ouderen hebben altijd belasting betaald en zorgkosten en nog steeds.
Wij moeten zo langzamerhand de hele wereld onderhouden ten koste van onszelf.
Ook het klimaatakkoord zorgt voor armoede en steeds oplopende kosten.
Rutte en Dijkhof roepen nu voor de verkiezingen iets anders, maar daarna gaan ze gewoon weer verder met geld roven van de bevolking.
Maar zij hebben alle linkse, liegende media mee zodat wel veel mensen op het kartel zullen stemmen.
Alleen de PVV en FVD willen een ander beleid en worden daarom, door gebrek aan argumenten, door media en politici genegeerd en/of gedemoniseerd met leugens, roddel en achterklap!

Joost Visser
Joost Visser
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Rutte bij Buitenhof bekeken. Plaatsvervangende schaamte. Echt heel treurig. Vandaag vernomen dat men in Spanje op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat en overheidsdienaren met 60. Blijkbaar is het zwaarder werken bij de overheid dan in het bedrijfsleven.Man gaf het openlijk toe ´zonder jullie (Nederland, Duitsland) was dit niet mogelijk geweest´.

De deplorabelen mogen het refrein gaan zingen ´Rutte bedankt, Rutte bedankt, Rutte, Rutte bedankt´ als een incompetente man zijn plaats inneemt in een incompetente organisatie (lees EU).

BegrensEuropa!
BegrensEuropa!
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Het enige wat niet dramatisch is in dit nadenkertje van Wynia en Van den Noort is het feit dat het BBP is gegroeid van 650 miljard tot 810 miljard. Verder is alles vreselijk: massamigratie, enorme belastingverhogingen, stijgende overdrachten naar de EU terwijl Nederland borg staat voor tientallen miljarden aan monetary easing van Draghi die zich door de Europese Rekenkamer niet laat controleren, radicaal gas- en klimaatbeleid, toenemende sociaal-culturele spanningen, voortdurende uitsluiting en verkettering van democratische partijen, ook door massamedia, het wegjagen uit de EU van het Verenigd Koninkrijk, wat Nederland nog meer gaat kosten (zowel aan overdrachten naar de EU als gederfde exportinkomsten) en onze positie als handelsland in de EU verder verzwakt zodat de krankzinnige federalisering nog sneller er door gedrukt kan worden, en zo gaat het maar door. We zijn toch niet gek?

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Als de “overheid” met 25 % is gegroeid betekent dat, dat de bevolking met
25 % is uitgeknepen.
Of zie ik iets over ’t hoofd ?

Thijs Hoop
Thijs Hoop
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

U hebt helemaal gelijk.
Weg met Rutte en het kartel en de linkse, liegende NPO!

karton
karton
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Agossie, die Pinokkio toch !
Hij zégt in staat te zijn om het tuig in elkaar te meppen; jammer dat hij er niet bij zei dat hij begrip zou hebben voor de burgers die dat daadwerkelijk zouden doen. Alsdan zou hij aangeklaagd kunnen worden tot “aanzetten tot geweld”.
Ik kan eigenlijk geen woorden vinden om aan te geven hoezeer ik de pest heb aan deze schertsfiguur. Een minkukel die het gehele land in de ellende heeft gestort maar blijft blèren dat we “rijk” zijn.
Evenals z’n vaste vriendin Angela M. uit Duitsland trekt hij de kuierlatten nu hij, maar ZIJ óók, gaat inzien dat het hard bergafwaarts gaat met dit z.g. rijke landje; evenals in Duitsland.
Maar tuig in elkaar meppen, daar is hij kennelijk een meester in.
Dappere Dodo in hoogst eigen persoon. Lachwekkende man.

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

Een zekere Geert, de welbekende pispaal van het OM, leverde de beste reactie; “Met zijn handtasje zeker”.
Er zijn verkiezingen in zicht, dus Rutte & Co moeten zich weer even kloek en moedig in de kijker werken zodat de NPO weer iets heeft om de antidemocratische leugen & bedrog machine mee te voeren.
Net als dat Turkse toneelstuk vorige keer.
Het is allemaal nogal doorzichtig, maar de grote massa heeft het geheugen van een goudvis, en kijkt ook nooit verder dan de neus lang is.
Het zal dus, zoals gewoonlijk, wel weer in een democratisch fiasco eindigen.

karton
karton
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Frans

@ Frans.
Ik las het ook, ik bedoel van “het handtasje”.
Zou de Haagse Maffia nou écht denken dat de bevolking zó ontzettend stom is, dat zij (bevolking) niet in de gaten heeft dat het allemaal verkiezingsretoriek is wat die blaaskaken uitkramen ?
Hoewel…….al járen blijkt de bevolking inderdaad zo stom, als de Haagse Maffia denkt. Met een afgeronde opleiding op Kleuterniveau kan een ieder toch zien, horen en voelen dat we doorlopend worden besodemieterd ?
Wanneer zou het gezond verstand toeslaan ?

Frans
Frans
4 jaren geleden
Antwoord op reactie van  karton

@ Karton
Frans verwacht dat het gezonde verstand gaat toeslaan zodra ook bij de grote welvarende massa de bodem van de beurs in zicht komt en de realisatie doordringt dat er ook voor de deugmensen een plekje in de goot gereserveerd is.
Met de huidige “immigratie” en “milieu” plannen van het partij-kartel zou dat wel eens heel rap kunnen gaan gebeuren.

ni28
ni28
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De tactiek van Rutte is vrij doorzichtig, het kan ook niet anders bij zo pathologische leugenaar. Steeds volhouden met een nee, ik ga niet naar Brussel maar nu zijn al mensen ingeschakeld om te roepen dat Brussel Rutte nodig heeft en dan zal hij natuurlijk moeten tegen wil en dank, nietwaar? Dus kan de VVD nu beginnen aan de sterke voorverkiezingsgeroep waar je je bij afvraagt hoe kunt je dan in zo kabinet nog zitten? Maar wij weten dat niets bij deze Rutte echt is wat ie zegt. En hij kan nu veel zeggen want zijn volgende baan klaar staat. Zijn wij dan eindelijk van hem af? Deels want de lange arm van Brussel met een figuur als hij nog schadelijker zal zijn. Maar dat is een volgende hoofdstuk. Intussen, vergeet niet de verkiezingen en laat je niet gek maken door stoere taal van de bedriegers.

Jan de Jong
Jan de Jong
4 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Voor een onderhoudsdienst, goed maar zo zuinig mogelijk, is de staat veel te duur.

40
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x