De kunst van het linkse wegkijkidealisme

Net niet weggepoetst Amsterdams rapport over geweld tegen homo’s

Geweld tegen homo’s, Rutger Groot Wassink, wegkijken, Links, Amsterdam, rapport, Sonja Dahlmans, OpinieZ, De kunst van het linkse wegkijkidealisme

Titelfoto: Wethouder Rutger Groot Wassink door Lionel1990, gepubliceerd onder CC BY-SA 4.0.

Of het nu om de daders van homogeweld gaat of die van grootschalig misbruik van meisjes: alles wordt uit de kast gehaald om bepaalde dadergroepen maar niet te behoeven benoemen en juist andere groepen te beschuldigen. Dit wegkijken van de werkelijkheid is door links tot een ware kunst verheven. Liever investeren zij in ‘inclusief ambtelijk taalgebruik’ en laten de echte slachtoffers aan hun lot over, constateert Sonja Dahlmans.

De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering, Rutger Groot Wassink (GL), hield bijna een half jaar lang een rapport in zijn bureaulade liggen. Zware baksteen er bovenop, wachtend op een rustige periode met gegarandeerd minder #ophef: het zomerreces. Het rapport met als titel Actieonderzoek Anti-discriminatie LHBTIQ+ kwam met de conclusie dat het anti-homogeweld in de hoofdstad vaker door een allochtoon wordt gepleegd. Oei!

Dat was trouwens niet schrikken, want die uitkomst was niet nieuw.

 

In de la gestopt

In 2008 leverde Laurens Buijs van de UvA immers een rapport met ongeveer gelijke uitkomsten af. Maar waar Buijs oprechte wetenschap bedreef, nieuwsgierig was, zonder angst durfde te benoemen en een open blik hield op het probleem, stopte Groot Wassink het nieuwe rapport in de la. Je zou zeggen dat de gemeente Amsterdam met het rapport van Buijs in de hand iets zou gaan doen, zeker omdat hij zelf aangaf bereid te zijn dieper te willen graven naar oorzaken voor het probleem, maar nee, er moest een nieuw rapport komen. Of liever gezegd: een ‘actieonderzoek.’ Dat je met de uitkomsten van een wetenschappelijk rapport zelf ook actie kan ondernemen, is Groot Wassink – naar het zich laat aanzien – nog altijd onbekend. Dus dertien jaar na het rapport van Buijs moest er een nieuw rapport komen, dat vervolgens een half jaar in de lade van de wethouder verbleef.

 

Negeren

Al eerder schreef ik hier op OpinieZ een column over de weerzin bij politici en de media om te kijken naar de daders van anti-homogeweld in Amsterdam. Bij Margriet van der Linden aan tafel beweerde de burgemeester van de hoofdstad, Halsema: “Nou, het is volgens mij vrij wijdverbreid. De gedachte dat het zich alleen maar onder één groep concentreert is volgens mij een illusie. Er was kritiek op het programma Dit is M vanwege het niet willen benoemen van Ahmed en Ali en ontkenning was het antwoord. Er volgde een tweede uitzending waarin nog meer werd ontkendDat is de tactiek: negeren en als er kritische vragen komen alles ontkennen.

 

Witte vissers uit Urk

Hoewel je ook met zo’n rapport in de hand nog kunt blijven wegkijken, zoals D66-raadslid Vroege die bij de witte vissers uit Urk uitkwam. Het betrekken van de huidskleur van de Urker vissers bij deze wegkijkmanoeuvre is overigens niet mijn idee, maar dat van de ‘inclusieve’ D66′er. Het is opvallend dat juist diversiteitsroepers zo vaak de huidskleur van mensen tegen hen gebruiken. Wat een raadslid in Amsterdam, die een vraag krijgt over een rapport over anti-homogeweld in Amsterdam, uit te staan heeft met Urk is mij overigens een raadsel.

Alles wordt uit de kast gehaald (pun intended) om een bepaalde groep niet te hoeven benoemen en tegelijkertijd juist hard naar anderen te wijzen. Zoals ik eerder ook al refereerde aan de woede die de christelijke ondertekenaars van de Nashvilleverklaring ten deel viel. Tegelijkertijd is er een oorverdovende stilte wanneer het gaat om het benoemen en onder ogen willen zien van het aandeel allochtone jongeren dat zich schuldig maakt aan anti-homogeweld in Amsterdam. Met het trieste gevolg dat homo’s de stad uitvluchten en elders hun heil zoeken.

 

Inclusieve ambtenarentaal

Dat gebrek aan daadkracht en realiteitszin zien we ook terug in het nieuwe plan van aanpak: de ambtenarentaal in Amsterdam moet ‘inclusief’ worden van Groot Wassink. “Pak echte problemen aan”, zegt transgender Monica in een reactie op dit plan. Ze geeft ook nog aan al jaren niet meer in Amsterdam te komen omdat de laatste drie bezoeken aan de Gay Pride telkens eindigden in geweld. Maar als ambtenaren de aanhef van gemeentelijke brieven niet meer beginnen met “Geachte meneer of mevrouw”, zijn alle problemen opgelost, dat snapt u wel. Zodat er voor iedereen die in elkaar geslagen wordt, bespuugd en/of uitgescholden en aangifte daarvan doet, een inclusieve aanhef bovenaan de gemeentelijke correspondentie prijkt. Wat zal dat een veilig gevoel geven.

 

Bikinilijn

GroenLinks Den Haag maakt zich druk om een woordspeling op de tram van HTM. Een vrouwelijke collega had de tramlijn richting het strand van Scheveningen de #bikinilijn genoemd. De inclusiviteitsdenkers spraken er schande van. Taalgebruik: daar weten ze op links dan weer wel raad mee. Blanke vla, bikinilijn, negerzoen, daar kun je dapper seksisme, racisme en koloniaal denken bij roepen. 

 

 

Kaarsjes branden

In Den Haag, zo bleek uit een rapport uit 2018, worden steeds meer meisjes door gewetenloze mensenhandelaren, ten onrechte loverboys genoemd, geprostitueerd. De PvdA reageerde ‘enorm geschrokken’. Zoals we ook na terroristische aanslagen telkens weer ‘geschrokken’ reacties van politici zien. Want ‘het beest in de bek kijken’, zoals mr. Hiddema dat noemt, is niet bepaald waar de mensen die ons besturen in uitblinken.

Kennelijk vraagt de gemiddelde Nederlandse kiezer ook niet meer dan symbolisch kaarsjes branden, teddyberen en bloemen neerleggen en geschokte politici. Waarom zouden ze hier anders al decennia lang mee wegkomen zonder man en paard te noemen of problemen op te lossen? In plaats daarvan onderzoeken en rapporteren we wat af in ons land, maar na snoeiharde conclusies moet er telkens weer recht gepraat worden wat krom is, volgen er holle frasen als ‘keihard aanpakken’ en is iedereen ‘geschokt.’

 

Beveiliging Joodse scholen

In de stad waar Joodse scholen beveiligd moeten worden vanwege serieuze dreiging, besloot wethouder Moorman (PvdA) van onderwijs dat het gelijkheidsprincipe (eenheidsworst is het visitekaartje van inclusief Links) hier voorrang had. De gemeentelijke subsidie werd ingetrokken. Al eerder wilde de wethouder dat de ouderbijdrage naar beneden ging, want: “Elke school moet toegankelijk zijn voor elk kind zonder drempels aan de voorkant.” Die ouderbijdrage was zo hoog, omdat de ouders van de Joodse school liever hun eigen kroost heel willen laten dan zich druk maken om drempels en inclusiviteit. Ze zijn wel goed, maar niet gek.

Maar met de hoge beveiligingskosten van de Joodse school hield de wethouder zich niet bezig, ‘inclusie’ is het nieuwe mantra, realiteitszin moet niet ten koste gaan van het wereldbeeld van de linkse idealist. In 2019 werd een stijging van maar liefst 35% van meldingen van antisemitisme genoteerd ten opzichte van 2018. Die stijging is in Amsterdam nog hoger: 51%. Zeg ik maar even ter verklaring van de hoge ouderbijdrage en de welwillendheid van de ouders dit op te hoesten.

 

Utopisch doel

Wat maken wij van dit alles? Ons woord ideaal heeft een teleologische betekenis, dit wil zeggen dat bedoeld kan worden dat je een bepaald doel nastreeft. Ideaal kan ook slaan op een oorsprong. Dat wil zeggen dat je bepaalde principes nastreeft. Waar wij vaak verwachten dat iemand met idealen principieel is, dus handelt volgens een bepaalde morele standaard, zijn de meeste van deze idealisten teleologisch bezig. De multiculturele, inclusieve, diverse maatschappij is het doel, het utopische land dat zij willen creëren. Dat doel is hun ideaal, niet de morele standaard.

 

Hypocrisie

Vandaar dat veel mensen spreken van hypocrisie, wij kunnen het niet rijmen dat je niet handelt naar je eigen maatstaven en zo mensen in de kou laat staan. Dit werd zichtbaar in een video waarin een meisje, dat haar hele jeugd werd misbruikt en mishandeld, haar docenten aansprak op de verplichte indoctrinatie van White Privilege: “Wat is er zo geprivilegieerd aan het leven dat ik tot nog toe heb gehad?” Net als bij de gemeente Amsterdam en elders in ons land, deed ook haar docentenkorps er het zwijgen toe, geconfronteerd met de bittere werkelijkheid. Want wat zeg je tegen een kind dat uitwerpselen van dieren heeft moeten eten, maar ‘wit’ en dus ‘geprivilegieerd’ is in jouw ogen?

 

Wit is geprivilegieerd

Datzelfde gelijkheidsprincipe maakte dat de PvdA-wethouder de ouderbijdrage van Joodse scholen te hoog vond en de subsidie introk. Volkomen losgezongen van de realiteit en uitgaand van vaststaande dogma’s. Wit is geprivilegieerd, iedereen is gelijk ongeacht hun persoonlijke situatie, de maatschappij bestaat uit onderdrukkers en onderdrukten. Onderdrukten zijn per definitie slachtoffers en kunnen zelf nooit een ander onderdrukken, hoeveel geweld zij ook gebruiken.

 

Wrong kind of victims

Zo konden er in Engeland decennia lang meisjes worden misbruikt en geprostitueerd door ‘onderdrukten’ en keken de politiek, het bestuur en jeugdzorg daarvan weg. Ook daar wist men al lang wat er speelde, maar verkozen zij dit te negeren. Ten koste van de levens van deze meisjes en hun ouders, die volkomen geruïneerd zijn. Om nog maar te zwijgen over dat ene zinnetje in het rapport over het ‘Rotherham’ schandaal: It happens to us too”.

Want ook de islamitische meisjes die slachtoffer zijn van deze grooming gangs worden nog altijd niet gehoord of gezien. Wrong kind of victims, tot zover het gelijkheidsbeginsel. En waar in heel Europa de hoofddoek dragen als een emancipatoir ‘recht’ van ‘onderdrukten’ wordt opgeëist, nota bene door linkse ‘idealisten’, worden deze islamitische meisjes die daadwerkelijk slachtoffer zijn aan hun lot overgelaten. Het is om te janken.

 

Tweedeling

We hebben een tweedeling in onze maatschappij, niet tussen onderdrukkers en onderdrukten, noch tussen wit en zwart, rijk of arm, maar tussen teleologische idealisten en principiële idealisten. De ene groep heeft een utopisch vergezicht voor ogen waarvoor alles moet wijken. De andere groep probeert principieel te handelen vanuit een ethische oorsprong of basis. Voor de ene groep heiligt het doel, de inclusieve maatschappij, alle middelen. De andere groep gaat er vanuit dat elk mens ongeacht huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid of geslacht volgens dezelfde principiële basisnormen benaderd moet worden.

 

Dromers

Aan de ene kant dromers van een utopische wereld die met het hoofd in de wolken leven, dromend van betere tijden, aan de andere kant mensen die de wereld met alles wat erin is langs de meetlat leggen van hun principiële waarden en daaraan vasthouden omdat zij chaos willen voorkomen. Het doet nog het meeste denken aan de vroegchristelijke kerk, nadat het besef kwam dat de tweede komst van Christus nog even op zich zou laten wachten. Toen moesten christenen zich ineens verhouden tot de wereld waarin zij leefden, het verlangde Koninkrijk werd iets voor later zorg. Deze wereld moest geïnterpreteerd worden volgens de christelijke idealen en stap voor stap een beetje beter worden gemaakt.

 

LInks wil de wereld redden

De linkse kerk, om maar in het jargon te blijven, droomt nog altijd van de wederkomst. Met dit verschil dat ze niet geloven in de Messias. In hun dromen zijn zij zelf de redders van de wereld en alles daarin. Voor de anderen is het al duidelijk dat het Koninkrijk nog niet is gekomen en deze wereld volgens bepaalde principes moet worden bestuurd om een zo leefbaar mogelijke plaats te maken voor iedereen. Zij hebben niet het idee de wereld of de mens te moeten veranderen, maar nemen die zoals die zijn.

Ook tijdens de Romantiek zag men in dat de idealen uit de Verlichting niet zo een twee drie gestalte konden krijgen en zeker niet alleen met onderwijs voor de massa. De utopische dromers proberen eeuwen nadien nog steeds ‘voorlichting’ te geven, het moderne equivalent van stichtend onderwijs. Nog altijd kunnen ze zich niet voorstellen dat de wereld is zoals hij is en geloven zij maar al te graag dat door goed onderwijs iedereen een nobele inborst zal krijgen.

Weltschmerz und Sehnsucht.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
69 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een doortrapte rotstreek van Groot Wassink. Het achterhouden van een rapport is ook een vorm van liegen, de MSM blijft ook stil, daar hoef je niets van te verwachten dat in de talkshows het achterhouden van dit rapport ter sprake komt. Hopelijk is er nog gezond verstand over bij de volgende verkiezingen. De linkse kerk is heel goed in wegkijken en verdraaien.

Arie
Arie
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zou links echt de wereld willen redden?
De op school geïndoctrineerde naïeve jonge meelopers vast wel.
Maar de mensen die dit allemaal bedenken zijn puur uit op geld en macht.

Rationeel gezien is het onmogelijk om enerzijds grof (zelfs dodelijk) geweld tegen homo’s, vrouwen en joden in eigen land te ontkennen; en anderzijds “geschokt” te reageren op een onschuldige verklaring in een ver land. Als je je al op verre landen wil richten, richt je dan op Iran waar homo’s volgens de wet opgehangen worden. In plaats van op een Nashville-verklaring die nergens oproept tot haat of geweld. Nota bene in de democratische VS waar homofilie toch al legaal is.

Maar puur egoïstisch bekeken is die extreme hypocrisie volstrekt logisch.
Kritiek op ongevaarlijke geweldloze groepen zoals Urkers, blanken, joden en christenen levert ongekende subsidies en goedbetaalde fopfuncties op, plus onbeperkt aan mogen schuiven in alle NPO-programma’s.
Kritiek op allochtoon / islamitisch geweld daarentegen levert lastercampagnes, beroepsverboden, schijnprocessen, vernielingen en bedreigingen op. Of je eindigt half onthoofd in de Lineusstraat.

Nee, dit heeft niks met “de wereld redden” te maken. Net zo min als het binnen 20 jaar versnipperen en opstoken van alle oerbossen iets met “het klimaat redden” te maken heeft. Dat zijn verdienmodellen.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Links zal nooit de wereld en zal nooit met vrede genoegen nemen omdat zij altijd moeten blijven strijden voor een betere wereld en het zal nooit goed genoeg zijn om te stoppen. Hun ideologie heeft slachtoffers nodig en slachtoffers moeten worden gemaakt. Geen slachtoffers, geen links. Zij vechten voor hun bestaan.

H.J
H.J
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Links creëert ieder moment zelf DE vijand.
Links maakt Nederland daarom ook kapot.
Als voorbeeld is het Linkse Rutte Kartel maatgevend, die creëert angst en tweestrijd, de wapens tegen de anders denkenden.
Daarom zijn de anders denkenden, voor Links altijd wappies.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J

Angst is een goede wapen en heeft altijd gewerkt en dus ook in onze tijd wanneer veel meer mensen opgeleid zijn dan heel vroeger. De mens zal altijd onwetend zijn in vele vragen. Ik las dat Op1 een discussie was over de derde vaccinatie. Experts wisten geen antwoord geven. Logisch, je moet geen vragen stellen waar een antwoord nog onmogelijk is te geven. Zo creëren journalisten angst en paniek. De recente overstromingen, tja zou het toch waar zijn? Terwijl overstromingen er altijd al geweest zijn. Door de stand van de maan zullen volgens de wetenschappers de komende 10 jaar meer overstromingen zijn, las ik. De stand van de maan is zelfs voor de goeroe Timmermans een halte te ver dus blijven wij maar CO2 bestrijden met waarschijnlijk weinig succes want het klimaat is geen ding die je zo even veranderd. De mens kan veel maar in de natuur blijft hij maar een kleine raderwieltje. Je kunt het geld beter uitgeven voor verdedigende maatregelen om je aan te passen aan het geweld van de natuur.

H.J
H.J
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Inderdaad wij zijn in Holland gewend om natte voeten te krijgen.
Het grote achterland kreunt maar het stroomt altijd via de grote rivieren naar de zee en daar staan de laarzen al klaar.
Grote waterwerken en dijkverhogingen zijn grotendeels voltooid en die verhoging van de zee is in de visserij haven (nog) niet te meten.

Het grootste probleem is de overbevolking en de kaalslag in Nederland, maar ja daar hoor je Links niet over.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J

Langzaamerhand kan men niet om de overbevolking heen. Twee artikelen deze week in de Elsevier gaan daarover(voorheen nooit), er worden de teveel aan uitkeringen voor asielzoekers in de Tweede kamer aangeroerd. Tot mijn verbazing wil de VN de politisering van het wetenschap bestuderen. Het is nog niet veel maar langzaamerhand moeten deze onderwerpen behandeld worden. Het betekent niet direct feest maar toch een kleine beweging helaas nog alleen in de komkommertijd.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Ni28
P.
P.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Hoezeer ik het ook met uw scherpe analyse eens ben, toch een opmerking: u vergeet nl. het latente schuldgevoel van de mens. Dát gevoel tot zwijgen brengen is de éérste en belangrijkste motivatie van ieder mens.
Tenzij hij in de spiegel leert kijken.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door P.
Bart
Bart
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.

En natuurlijk het feit dat geen enkel mens zo’n groot gebrek aan zelfreflectie heeft als de Linksmensch.
En zo kunnen allerlei driften zoals hebzucht en machtswellust gaan woekeren naast de eigen opvatting dat ze het zo goed voor hebben met de wereld.

Vanwege het totale gebrek aan zelfkennis en zelfreflectie kunnen dit soort eigenschappen ongecontroleerd hun gang gaan.

Dan is er natuurlijk nog het
“heiligheidsyndroom”. De Linksmensch vindt van zichzelf dat hij of zij ZO de juiste mening heeft en daarmee zo ver verheven is boven de rest van ons, dat er voor hem of haar andere wetten en regels gelden.
Zoals vroeger meneer pastoor zo heilig was en zo ver boven alle anderen verheven was, dat hij zichzelf toestond om na de catechismus zijn mannelijke trots in de koorknaapjes te steken.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Bart
Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Arie

Juist, Arie. Linkse mensen zijn HET grote gevaar van deze tijd. Ze zijn decadent, destructief, arrogant, dom ook, en onnoemelijk kwaadaardig. Linkse stromingen zijn de ondergang van onze beschaving.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De antiracisten blijken zelf racistisch van aard zijn, zie het onrust in Bij1 waar duidelijk verwijt wordt gemaakt richting de blanke deel van de leden. Het rapport van het onderzoek naar homodiscriminatie bereikt niemand want pijnlijk voor links. Links bekent kleur want echte waarheid is pijnlijk. Brussel denkt helaas net zo met het ondemocratische dictaat. Hypocrisie voert hoogtij. Oplossen van problemen is te pijnlijk voor de ideologie van links waar men nog altijd graag blind en doof voor het ongemak is. Rutte valt Orban af terwijl juist hij zelf niet vies is van politieke rotstreken en leugenachtig wangedrag. Onze eigen rechtstaat is ziek. Wilders moet het ontgelden voor de uitgesproken waarheid. Terwijl hij af wil van criminele gasten zorgt Rutte voor meer van dit soort. Het probleem van de CO2 is eigenlijk het probleem van de enorme overbevolking van de aarde en van Nederland maar mag niet benoemd worden want wie zorgt vooral voor dit probleem? Diegene die wij hier zo gretig binnenhalen. Daar gaat niet alleen het land maar de hele civilisatie aan kapot omdat men zich ook nog naar de mindere schikt. De opleidingsnormen worden verlaagd want deze binnenkomers halen de gewenste resultaten niet. Arbeidsmigranten leveren doorgaans ook geen hoogstaande werk maar wij kunnen zogenaamd niet zonder. Wij worden met de dag dommer en hoelang kan dit straffeloos doorgaan? De strijd tegen discriminatie zal met deze blindheid juist de discriminatie bevorderen. Ook bij degene die zich duidelijk tegen discriminatie keert. Er zijn grenzen die door diverse gektes nu ruim overschreden worden.
Als je niet in apartheid wil leven moet je meer doen dan een kleur door andere vervangen.
Wij zijn bezig met een afbraak en dus kunnen wij naar de betere tijden alleen maar fluiten.

Binzrath
Binzrath
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

We slaan door ook met Critical Race Theory, zijn ze een beetje vergeten dat het lijkt op Eugenetica van voor de oorlog? Als zij daar achterkomen is het een beetje te laat.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Binzrath

Je zou bijna zeggen dat eugenetica inderdaad een rol speelt onder de huidige idealisten. Door vermenging een nieuwe ras te creëren die alle verschillen en vooroordelen wegwerkt. Je zou haast denken dat het echt de bedoeling is, tegelijkertijd wordt ontkend dat er rassen bestaan. Grappig!

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Er zijn ook geen mannen en vrouwen meer. Je bepaalt zelf welk gender je hebt, wel grappig dat in de bakermat van dit idee de zogenaamde ‘gender-reveal-party’s’ zo populair zijn. Moet voor de kinderen later wel enorme trauma’s opleveren, net als roze en blauwe muisjes op de beschuit. Misschien kun je tegen die tijd je ouders wel aangeven, ter heropvoeding of executie. Ik kijk zo onderhand nergens meer van op.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

Je valt inderdaad van de ene verbazing tot de andere. Decadentie van de maatschappij in praktijk.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ja, het IS ook enorme decadentie.
Net als 100 euro neertellen voor een gescheurde spijkerbroek omdat het ‘mode’ is. Dat is decadentie van rijke mensen. Arme mensen kunnen geen ‘hele’ kleren betalen en westerse yupvrouwen dokken flink voor een kapotte broek. Te zot voor woorden.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Realist1966

nee, ik kijk ook nergens meer van op. Maar als we zelf gender kunnen kiezen, dan hoeft het infertiliteitsprogramma met dure IVF behandelingen ook niet. Je accepteert maar wat de natuur je toebedeelt, zou ik zeggen.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

scheelt ons veel in de premie 🙂

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Probleem bij het gender kiezen is dat eventuele tegengestelde fysieke uitingen van de staat waarin men wordt geboren, gecorrigeerd dienen te worden in de wensrichting. Kost ook enorm veel, zeker als na verloop van tijd de ‘mode’ wijzigt en ‘noodzakelijke’ herstelbehandelingen
en -operaties vergoed moeten worden.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Bizar idee, eigenlijk.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

We zien de samenleving richting de afgrond afglijden en niemand doet er iets aan. Allemaal te druk bezig met hun idealen om te merken dat ons fundament compleet doorgerot is. Ik ben blij dat er naast de verschillende soorten idealisten ook de gewone realist nog bestaat, zoals u.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Maxima zag het eigenlijk goed maar heeft haar mond voorbijgepraat. De Nederlander bestaat niet!
En de kiezers helpen nog massaal ook om dit communistische 2.0 droom/nachtmerrie te verwezenlijken.

H.J.
H.J.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Kijk bij de partij van SS branden ze elkaar gewoon af, ik denk dat SS de schuld hiervan in de schoenen van Wilders en of Baudet gaat schuiven.

Ga goed nadenken SS over jezelf.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J.

Grappig die afkorting. SS bijeen. Zou alleen discriminatie daar in het spel zijn?

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Niks aan toe te voegen. Dit is ook onze visie op de situatie.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Constateren met wat er aan de hand is heeft geen enkel effect. Dit is al tientallen jaren aan de hand en wordt niet minder.
Ik kan me de tijd nog herinneren dat Job Cohen “overlast gevende jongeren” bij hem op de thee liet komen voor een foeigesprek. Toen al vond iedereen dat te zwak. Het heeft nu geresulteerd in een dodelijke aanslag op Peter R. de Vries in hartje Amsterdam. Criminaliteit is volledig uit de hand gelopen met dit beleid.
Dit gaat alleen maar erger worden. Job heeft er geen last van en het zal hem worst wezen.
Mensen kunnen zich alleen nog maar voorbereiden op de doemscenario`s en ik kan ze alleen maar het beste wensen en op de goede partij te stemmen.

H.J
H.J
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik huppel al best een flink aantal jaartjes mee, in dit deel van de aarde genaamd Nederland.
Het leven is er een van pieken en dalen, armoe en rijkdom, gezond en ziek, enz enz, maar wat mij het meest verwonderd, is sinds er blank en zwart bij is gekomen, de verdraagzaamheid grotendeels is verdwenen.
Vroeger was een Jood je buurman en nu een Moslim, is Nederland hier beter van geworden.?
Intimidatie, demoniseren, afgunst, liegen, bedriegen, geweld is Nederland daar beter van geworden.
Mijn stokpaardje is simpel.
RUTTUP en NEXIT pas dan gaat Nederland weer het goede padje op.

Gussel
Gussel
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  H.J

Ook ik huppel al een flink aantal jaren mee en ben het met uw schrijven eens. Helaas denk ik dat het te laat is voor u laatste regel, maar hoop doet leven.

H.J
H.J
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Gussel

Inderdaad Gussel, zolang er leven is, is er hoop.

Bart
Bart
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Doeltreffende poging van de auteur om de zieke en getordeerde geest van de Linksmensch te begrijpen.
Zoals alles in het universum uit twee polen bestaat, elke kracht zijn tegenkracht kent en elk licht zijn schaduw heeft (zonder licht geen donker, zonder geluk geen ongeluk, zonder onvrije tijd geen vrije tijd), zie ik de Linksmensch in hetzelfde perspectief.

Waar over het algemeen de rechtse mens wil “scheppen” en “creëren” in de wereld en hierbij op pragmatische wijze uitgaat van de wereld zoals ie is, is het wereldbeeld en denkwijze van de Linksmensch daar de schaduw van.
De Linksmensch is destructief in alles wat ie doet. Alles wat de Linksmensch doet is strijdig met de realiteit en leidt dan ook op de wat langere termijn tot totale destructie.
Hiermee is de Linksmensch de “schaduw” van de rationelen, logisch denkenden en pragmatischen onder ons.

Het kan dan ook uiteindelijk niet anders dan dat de geschiedenis zich zal herhalen.
Wanneer de destructieve kracht en macht van de Linksmenschen toeneemt en zelfs accelereert, zoals we nu overal in de wereld zien gebeuren, komt de totale destructie snel dichterbij.
Het heeft geen enkele zin om te proberen dit tegen te houden, de grote meerderheid is vastbesloten om deze linkse gifbeker leeg te drinken.
Pas als het allemaal nog HEEL VEEL erger is geworden bestaat er een kans dat de wereld weer tot zijn verstand terugkeert.

Maar tot die tijd geldt; blijf uit de buurt van de storm en zoek een veilig plekje op om hier ongeschonden uit te komen.
Maar dat er een grote bosbrand aanstaande is, staat voor mij buiten kijf en tevens staat voor mij buiten kijf dat deze niet te voorkomen is.

Bart
Bart
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bart

Elke zoveel tijd is een dergelijke bosbrand nodig om een ieder er weer aan te herinneren dat onze fijne leventjes niet vanzelfsprekend zijn.
Gewoon een kwestie van decadentie dus.

Zeester
Zeester
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bart

Precies de weg naar een nieuwe samenleving is lastig Als je bedenkt dat in de middeleeuwen een landheer het recht had op het maagdenvlies van de jonge bruid en haar naar eer en geweten kon verkrachten zijn we toch al een stukje gegroeid Alhoewel…….

Trinco
Trinco
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Amsterdam… ooit de plek waar homosexuele jongeren uit de provincie naar toe trokken omdat ze daar zichzelf konden zijn.
En nu verhuizen ze uit Amsterdam naar kleinere plaatsen waar de buren misschien een keertje gniffelen maar waar ze wel veilig zijn en doorgaans ook geaccepteerd worden.
En Rutte maar met het vingertje wijzen naar Orban, los eerst de shit in je eigen land eens op, Mark.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Trinco

Ik denk dat iedereen die geen linkse- of woestijn-idealen aanhangt beter af is buiten de grote steden.. Die steden gaan naar de knoppen door de grote aanzuigende werking op buitenlandse gelukszoekers. En waar links de scepter zwaait heerst ook nog eens een alles-behalve-blank-minnend knuffelbeleid.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Trinco

Heel goed. Maar Mark Rutte is te dom om in te zien dat het in ons eigen land nog een stuk slechter gesteld is met de situatie voor homo’s dan in Hongarije. Stukken slechter. Want DAAR hebben ze geen religie van de ‘vrede’ geimporteerd, dus valt het met homodiscriminatie mee. Wij hebben die wel geimporteerd en daarom hebben wij WEL homo discriminatie.

Bart
Bart
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Pinokio is gewoon een computer, een wezen zonder menselijkheid of empathie die alleen maar doet wat hem gezegd wordt.
Laten we hem niet ten onrechte menselijke eigenschappen als domheid toedichten..

dick orwell
dick orwell
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zo dus uit een duur rapport blijkt dat anti-homo geweld voornamelijk van puntje puntje puntje Marokkanen komt.
Goh.
Rechts weet dat, links weet dat, Homo’s weten dat, hetero’s weten dat, moslims weten dat.
Ie-de-reen weet dat.
Aleen als je het hardop zei, dan werd je voor gek/racist verklaard door mensen als mevrouw Halsema en de MSM.

DAT kan nou dus niet meer en DAT is de reden dat dat rapport verdoezelt moet worden.
Met dit rapport is de elite een repressie middel armer.

Islam/immigratie kritiek framen als racisme/fascisme, is onderdrukking van de arbeidersklasse door de rijke blanke “zich links noemende” elite.

P.
P.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  dick orwell

Eens. Maar nu de vraag: hoe kómt het dat met name Marokkanen zo anti-homo zijn?
Antwoord uiteraard: omdat de islam dat voorschrijft.
Dan vervolgens de vraag: waarom schrijft de Islam dat voor? Wat wil die ‘leer’ (of: wat wil ‘mohamed’ of ‘Allah’) bereiken? En waartoe?

dick orwell
dick orwell
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  P.

Weinig mono theïstische religies zijn pro homo. Het probleem met islam is, dat het toepassen van geweld aangemoedigd wordt. Dus je kunt je “eer” oppoetsen door een homo in elkaar te slaan of iemand anders die zich niet aan de leer houdt.

p.
p.
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  dick orwell

Ik denk niet dat dit de kern is, maar het is ook geen afdoend antwoord, want de vraag is dan vervolgens waaróm de islam geweld aanmoedigt, en met name tegen homo’s.
Mijns inziens zit het zo: de islam is een ‘religie’ (bestaande uit grotendeels verzonnen en uit andere religies bijeengesprokkelde leerstukken teneinde politiek en / of militair gewin te bewerkstelligen) die geworteld is in een bedoeïenen-woestlijncultuur. Eén van de peilers waarop deze ‘maatschappijvorm’ is gebaseerd is het recht van de sterkste, de beste manier om in een woestijnlandschap vol roversbenden te overleven.
De sterkste kan zich uitsluitend als ‘sterkste’ manifesteren door bij voortduring alle anderen te onderwerpen dan wel te doden (de ultieme onderwerping). Alleen zó kan hij zijn imago hooghouden.
Alles wat minder sterk is dan de sterkste, is uiteraard ‘zwak’. De vrouw is zwakker (in elk geval fysiek), en de homo ook (in sexueel opzicht laat de homo zich ‘penetreren’, maar – ook niet onbelangrijk in veel culturen – hij kan geen nageslacht genereren, hij is als het ware onvruchtbaar).
In wezen is het recht van de sterkste uiteraard nauw verwant aan het nazisme. Vandaar dat beiden goed samengaan.
Het is dus niet ‘zomaar’ dat deze groepen het zwaar te verduren hebben.

Jan de Jong
Jan de Jong
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De utopisten hebben sinds de Franse revolutie nogal wat slachtoffers gemaakt. Ze hebben er nog niet genoeg van. Zij “deugen”.

Henk
Henk
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Prima dit artikel, maar kan die foto van die wethouder de volgende keer door de shredder? Ik kan foto’s van dit soort deugers echt niet meer verdragen.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Henk

Nee, we moeten het beest in de bek zien. Dit is de vijand!

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Foto: Rutger Groot Wassink hoopt in de spiegel Lenin te zien.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

hij heeft dat baardje en die kale kop zeker om er op te lijken……… griezel.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Hij lijkt er zeker op. Nu weet ik alleen niet of het de levende of opgebaarde versie was.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik begrijp al die idealistische mensen niet, van welke stroming dan ook. De een droomt wat, de ander meet wat af. Maar ze vergeten allemaal hoe vergankelijk en vervangbaar ze zijn, zowel zijzelf als hun idealen.

Vooral de dromers hebben de gedachte dat ieder mensenleven van onschatbare waarde is. Maar volgens de economie is de waarde van een product afhankelijk van vraag en aanbod. Hoe kan het dan dat de waarde van een mensenleven niet daalt als het aanbod toeneemt? Neemt de vraag toe, gelijk aan de groei van het aanbod? Ik geloof er niets van. Volgens mij is er sprake van selectieve blindheid, omdat het “onze eigen soort” betreft.

Met het kleiner worden van de wereld zijn er mi meer doelwitten gevonden om onze empathie op te richten. 100 jaar geleden hadden slechts een handjevol Hollanders gehoord van Jezidi’s en Rohingya. Bij rampen en oorlogen in afgelegen gebieden haalde men de schouders op, ze hadden er immers toch geen beeld bij. Tegenwoordig kan er geen kind ondervoed zijn of er staat een camera op. Elke ramp en elk leed wordt breed uitgemeten en daarmee worden onze empathische vermogens uitgemolken. Voer dat ver genoeg door en je komt in het huidige Amsterdam uit, waar links al tijdenlang de scepter zwaait en het “zielig vinden” heeft geleid tot het selectieve wegkijken.

Bert van Heemst
Bert van Heemst
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Waarbij de Rohingya (wat geen goede term is, het zijn Bengaalse economische migranten), de juiste slachtoffers zijn. Dus veel westerse media-aandacht, met de daarop volgende verontwaardiging, politieke druk, en hulp. De Jezidi zijn dan weer de ‘verkeerde’ slachtoffers, dus negeren, doodzwijgen en wegkijken is het devies. Want als een religie en bloc door links als slachtoffer is bestempeld, kunnen de aanhangers van die religie volgens links nooit meer dader zijn. Pech voor de slachtoffers van de ‘slachtoffers’ dus. Ook de miljoenen onderdrukte vrouwen en homo’s binnen dat geloof hebben het nakijken.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Bert van Heemst

Iedereen heeft het nakijken, omdat de meesten niet doorhebben dat de samenleving zoals wij die kennen teloor gaat. De idealistische beleidsmakers en wegkijkers zien het niet of juichen het toe. En de rest is roepende in de woestijn. Ik noemde die 2 groepen expres. Dit gaat niet over goede en verkeerde slachtoffers, geloven in dat frame is al een misleiding (iemand zegt dat dit het juiste frame is en bij de “andere partij” is het een ander frame). De enige waarheid is de overschatting van de waarde van de mens, zowel individueel als als soort.

Ni28
Ni28
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  De Dertiende

Elke slachtoffer is voor links weer een bestandsdeeltje waaruit links hun bestaan aan dankt. Wat weten wij over de slachtoffers eigenlijk? Niets, behalve dan dat zij net ergens weggejaagd zijn. Over het waarom wordt niet gesproken en is voor links niet relevant. Als u zich tegen iemand verweert en wint bent u slecht en is de ander het slachtoffer die aandacht krijgt.

De Dertiende
De Dertiende
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dat is de eindeloze cirkel van links en rechts, progressief en conservatief. Rechts en conservatief beoordelen mensen op hun kwaliteiten. Ze stimuleren kracht en persoonlijke groei. Links en progressief beoordelen mensen op hun zwaktes. Ze stimuleren slachtofferschap en gelijkheid (door de sterkere iets af te nemen en aan de zwakkere te geven). Dat is de eeuwige dans die de verschillende stromingen opvoeren, en dat zal nooit veranderen.

Andre
Andre
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit artikel legt goed uit dat linkse politiek niet gericht is op het veranderen van de werkelijkheid, maar op het veranderen van de beleving van de werkelijkheid.
Homo’s en de andere genoemde groepen verkrijgen geen werkelijke voordelen uit linkse politiek, maar alleen een woordenbrij die in de media beeldvorming moet produceren. De overige 99,5 % van de samenleving moet aangepraat worden dat ze iets moet ondernemen om de homo’s en andere genoemde groepen een beter gevoel te geven. Erkenning, publiciteit, solidariteit – het is allemaal beleving, maar verandert niets aan de werkelijkheid.
Moslims blijven dezelfde mening houden over homo’s.
Wat linkse politiek wel doet is mensen dwingen steeds weer lippendienst te bewijzen aan hoe we de werkelijkheid moeten beleven. Politieke correctheid noemen we dat. Deze dwang zien we elke dag om ons heen: steeds meer maatregelen om de mensen te dwingen op een bepaalde manier te denken.

Cornelis Duijf
Cornelis Duijf
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Niet zo’n sterk verhaal van Sonja. De analyse kan een steekje dieper. Waarom kijkt het linkse deugvolk weg. Heb zelf wat ervaring met de doelgroep van probleemjongeren, waaronder honderden Marokkanen. Want dat het linkse deugvolk wegkijkt klopt natuurlijk. Ik zie bij hen onder andere drie beweegredenen.

1. Angst.
Ik gaf les aan het ROC van Amsterdam. MBO 1 en 2. Mijn ervaring met Marokkaanse jongens was dat deze grote moeite hebben met het aanspreken op gedrag. Mijn ervaring was, nadat ik ze betrapte en aansprak bijv. op het betasten van meisjesborsten, dat ’s nachts de telefoon ging met ‘morgen ben je dood’. Dat is mij acht keer gebeurd. Aangifte gedaan, managers aangesproken. Echter, politie en management, ik kwam alleen maar angst tegen.

2 Loverboys.
Mijn doelgroep bestond uit grofweg Turken, Marokkanen en hooligans. Met name onder de Marokkaanse jongens zaten loverboys. Die boden mij herhaaldelijk meisjes aan. Ik ging vervolgens met deze ‘in gesprek’ en meldde dit wangedrag aan het ROC-management, maar die hebben er nooit wat mee gedaan. Hoewel, nooit, ik sluit niet uit dat ‘mijn’ loverboys ook aan het management meisjes aanboden. Denk maar aan Rotherham, waarom de deugpolitiek aldaar dit wangedrag niet ter discussie wilden hebben.

3. Pedofilie.
Orban wil in mijn ogen terecht dat kinderen niet lastig gevallen worden met sexueel gedrag. Linkse deugers willen dit wel heel graag want zo worden kinderen ontvankelijk voor sex. Er zitten bij het elitaire linkse deugvolk nogal wat pedofielen die hier echt groot belang bij hebben. Denk maar aan de elitaire kamerleden en hoge ambtenaren die zich graag met pedofiel gedrag bezig hielden.

Linkse deugers zijn in mijn ogen nogal vuig volk.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Cornelis Duijf

Ik hoop dat het allemaal zeer bekend wordt wat u vertelt. Mijn indruk is dat die Linkse Kerk willens en wetens heel een subcultuur heeft opgekweekt waarin de mocro en turken maffia kan gedijen en groeien en een wereld kan maken waarin het heel normaal is dat advocaten en journalisten en iedereen die maar in de weg staat bij de eigen criminale activiteiten, wordt opgeruimd, geliquideerd wordt, geelimineerd wordt. Schrijf er een boek over, publiceer het onder pseudoniem. Spreek er wetenschappers over aan. Het is dringend noodzakelijk dat dat linkse tuig uit de politiek verdwijnt. Want hun amorele destructiebeleid maakt heel Nederland kapot, dat die mooie moderne rechtsstaat die we hebben, wegzinkt naar een failed state en schurkenstaat.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

De communisten denken in de islam een prima bondgenoot gevonden te hebben voor het uitroeien van de westerse cultuur en het kapitalisme en het christendom en de witte mens, en het effect hiervan zie je dan ook continu en voortdurend overal daar in de westerse wereld waar de communisten in de politiek zitten en onevenredig veel macht hebben na hun lange mars door de instituten. In het voormalige Oostblok is het beeld trouwens totaal anders, want daar weten ze precies wat communisme en trouwens ook islam voor totalitaire mensvijandige gekten zijn. Maar wij zitten er dus mee opgescheept, met die communisten, die zich verschuilen achter woorden als Groen Links en Grunen, en Woke en BLM, en diversiteit en culturele verrijking, enzovoort, zoals we ook steeds meer van die ueberfascistische islam in de politiek krijgen, hierbij geholpen en gefaciliteerd en geimporteerd door die communisten. Ik ben trouwens geen voorstander van 19e eeuws gangsterkapitalisme of dat miljardairsgangsterisme van tegenwoordig. Ik ben vooral fan van hoge scores in de Social Progress Index en zie bevreemdend de gekte aan mij voorbij trekken. De waan. De domheid. De psychose. Hopend op betere tijden.

Laatste aanpassing 2 jaren geleden door Neef Jansen
P.
P.
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Werkelijkheid of ideaal. Wat laat je prevaleren? De ontkenning van dat wat is, stort ons in de bodemloze afgrond van het ‘niet-zijnde’, ofwel het absolute ‘niets’. Daar woont de duivel, exact dát is de hel.
Hij komt met reuzenschreden op ons af, en wordt verwelkomd door de ontkenners van de diepe ellende op deze aarde: de atheïsten, de ideologen, de welvoldanen, de naïeven, de luiaards en de machtigen.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ik heb zonet een wandeling gemaakt over het fraaie terrein van de GGZ Rivierduinen in Oegstgeest het voormalige Endegeest. Toen ik kind was zeiden we dan ook altijd over figuren als Rutger Groot Wassink dat ze rijp waren voor Endegeest en het liefst in een dwangbuis in een isoleercel.

Richard
Richard
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Te menen dat linkse activisten wegkijkers zijn vertroebeld het probleem in plaats van de inzichtelijk te maken. Stel je een moslim voor dat naar Nederland gehaald wordt met de belofte van ‘behoud van cultuur’? Vervolgens ben je in Nederland en wordt je verteld dat je je cultuur achter je dient te laten en homo’s dient te accepteren. Best wel onredelijk nietwaar? Het punt is niet dat links wegkijkers zijn maar dat ze de OVERTUIGING hebben dat ‘ooit’ iedereen de taal van utopische heilsstaat zal gaan spreken! Luister naar volksidioot nummer 1; Femke Halsema en je zult zien dat haar opvattingen precies deze utopische teleologie volgt. Ik bestrijdt daarin dat ze niet in goden geloofd; dat is gesubstitueerd naar universaliteit!

Linkse activisten zijn de Christenen van vroeger die de wereld proberen te kerstenen met hun idealen, sterker nog zij die het kolonialisme het sterkst afwijzen zijn de kolonisten van vandaag; de linkse activist! (wilt u bewijs?). De linkse activist wordt door hetzelfde instinct aangedreven als de christen vroeger; ressentiment en de wil tot assimilatie. Met enig taalgevoel zul je merken dat diegene die zich het meest inclusief uitspreken de grootst mogelijke tegenstellingen opwerpen wanneer ze hun vijanden op hun pad tegenkomen. Absolute tegenstellingen zijn lege begrippen.

Waldemar
Waldemar
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

En dan hebben we nog de biologische verklaringen. Vóór de Industriële Revolutie hadden we een kindersterfte van zo’n 50%. Van degene die het wel redden wist slechts een klein deel zich voort te planten omdat de rest onvoldoende succesvol was. Maw, er was een enorm harde, Darwinistische selectie. Tegenwoordig hebben we een kindersterfte van 1% en mensen met zogenaamde ‘high mutational load’, dat zijn genetische afwijkingen waarvan de meeste slecht zijn, kunnen nu overleven. De afwijkingen zijn niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk. Je moet denken aan een toename in depressie, schizofrenie en autisme. Mensen zonder, of met minder mutaties, zijn ook mooier, meer symmetrisch. Gegeven dat de werkelijke motivatie van linkse mensen vaak overeenkomt met zure afgunst, is het niet moeilijk te begrijpen dat vooral zij lijden aan genetische afwijkingen. Nu wil ik niet argumenteren voor een terugkeer naar hoge kindersterfte, maar een democratische politieke orde is in een dergelijke situatie geen goed idee.

Realist1966
Realist1966
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Dit onwelgevallige rapport is in de la gelegd om er bij voorkeur nooit meer uit te komen. Vanwege het verdonkeremanen, heeft het in elk geval (helaas) al geen invloed gehad op de verkiezingen. Verder wordt hier niks meer mee gedaan, elk weldenkend mens weet hoe het zit. Is ook geen onderzoek voor nodig. Vermoedelijk heeft rutger bij de opdracht verzuimd de gewenste uitslag door te geven, foutje, bedankt, geen consequenties, geen veranderingen. De lemmingen blijven gewoon netjes richting afgrond lopen.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Ach, Sonja bekijk het van de positieve kant. We worden in de gelegenheid gesteld om mee te maken hoe een samenleving gesloopt wordt. In ieder geval de pogingen daartoe. We zien hier bepaalde waarden aangevallen worden en de tools die daarbij gebruikt worden. De organisatie die daarachter zit en hun redenen daarvoor.
Deze mensen denken deze samenleving af te kunnen breken om een nieuwe daar op te kunnen bouwen.
Probeer de zwakheden in hun strategie te herkennen en de gebruikte tactieken te doorgronden. Probeer die mensen te herkennen en hun redenen te begrijpen.

Het is goed om te constateren, maar probeer ook te begrijpen waarom dit aan de hand is.

Jos
Jos
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Een slachtoffer van ‘loverboys’, homo- en jodenhaat of groepsgeweld en dergelijke is tevens slachtoffer van wegkijkers.
Voor vanalles en nog wat een kliklijn subsidiëren om elkaar aan het werk te houden en daadkracht te vijnzen, de mars door de institutues.
Maar de Olifant blijft ongemoeid.

Marien
Marien
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Zeer goede column. Links maakt meer kapot dan je lief is, zou de nieuwe slogan moeten zijn.
Het is gewoon ziekelijk wat die identiteits lui allemaal uitbraken en brallen.
Ze zijn gewoon gevaarlijk. Opstook gedrag en wij, de autochtone inwoners van NL worden het slachtoffer. Van onze linkse ‘landgenoten’. Waaronder ik OOK die enge Timmermans schaar op de klimaatgekte.
Maar dat gender en discriminatie gedoe wordt ook enorm ziekelijk.

Jos
Jos
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Toen de moslimimmigranten en -vluchtelingen kwamen, heb ik niet geprotesteerd, het waren toch hulpbehoevende mensen.

Toen ze moskee ’s en culturele centra bouwden, heb ik niet geprotesteerd, ze hadden het recht tot Allah te bidden.

Toen ze eisten dat op scholen alleen Halal voedsel aangeboden mocht worden, heb ik niet geprotesteerd, ze kunnen slechts eten wat de Koran het voorschrijft.

Toen ze criminaliteit, geweld, groepsverkrachtingen en terreur verspreidden, heb ik niet geprotesteerd, het was niet representatief voor de ware Islam.

Toen ze Sharia wetten wilden in hun eigen gebieden, heb ik niet geprotesteerd, ze hadden hun eigen ruimte nodig en we leven in een vrije wereld.

Toen de eerste Islamitische Staatshoofd geïnstalleerd werd, heb ik niet geprotesteerd, ze waren inmiddels bijna de helft van de populatie en hebben daardoor zo hun rechten.

Toen ze voor het hele land en alle inwoners de Sharia wet verplichtten, was het te laat om te protesteren.

Neef Jansen
Neef Jansen
2 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Zie het zo: de eerste vijf punten van wat u zegt worden allemaal gedoogd door het grootste deel van de politiek in een groot aantal westerse landen, of er wordt van weggekeken, of het wordt klein gepraat, weg gerelativeerd, rookgordijnen gelegd, afleiding gegenereerd, en kritiek erop wordt gedemoniseerd, gecriminaliseerd, het kan je je baan kosten, het kan je opdrachten kosten, je kan er vrienden en familie mee kwijtraken, en zo meer. De islam is echt helemaal niks. Het is als een criminele destructieve sekte en van voor tot achter zo gestoord als een deur. Maar de hulp die het krijgt…! Het importeren, het faciliteren, het knuffelen, het pamperen. En dan zijn er natuurlijk al die ultrarijke oliesheiks, die zich overal inkopen, en die alles en iedereen omkopen. En dan is die ultra-destructieve islam ineens een ‘culturele verrijking’ natuurlijk, en een ‘religie van de vrede’! Dan hoort de islam al 2000 jaar bij Europa (Timmerfrans). En dan zal de toekomst van Europa een toekomst met islam zijn (ook timmerfrans geloof ik, of anders Schauble, Merkel, etc.) Er worden in ieder geval enorme inspanningen gepleegd om ons allemaal de islam door de strot te drukken. Wat dat betreft is het net of we in een totalitaire dictatuur leven. Type Noord Korea.

Johan
Johan
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Bij uitdrukking van deze man zou ik ook bijna zeggen,Volkert?

ronald
ronald
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Uitstekende verhandeling, slaat de spijker op de kop. Ik zou er nog aan willen toevoegen dat het verknipte wensdenken van links wordt in standgehouden, resp. wordt versterkt door de rol van de NPO.

Rik
Rik
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Nuttig onderscheid tussen Het doel van een ideaal en principieel handelen dankzij een ideaal. Dank.
Groet, Rik.

Corry van Liempd
Corry van Liempd
2 jaren geleden
Artikelwaardering :
     

Wethouder Rutger Groot Wassink van Amsterdam moet zich diep schamen. Uitslag van een onderzoek over homohaat een half jaar in zijn bureau lade laten liggen. “Jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond” zijn hoofdzakelijk de daders en dat is al ruim dertig jaar bekend. Door weg te kijken, door het probleem op andere partijen hun bordje te leggen en als de schuldige aanwijzen, door de niet schuldigen een schuld gevoel aan te praten. Dat is de oplossing van wethouder Rutger Groot Wassink en zijn politieke partij. Zelf geen verantwoordelijkheid nemen. Struisvogel politiek is het. Homohaat en Jodenhaat is schrikbarend toegenomen. Dat mag niet getolereerd worden. Zelfs kinderen worden aangevallen die bescherming horen te krijgen van volwassenen.
Kinderen opvoeden met haat wanneer gaan ze het is inzien de heilige boontjes van GroenLinks en D’66. Kinderen met haat opvoeden tegen oa homoseksualiteit en Joden zal eens besproken moeten worden. Deze kinderen kunnen hun eigen persoonlijkheid niet ontwikkelen, niet ontplooien, niet ontdekken. Leren geen eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit is eigenlijk een vorm van kindermishandeling.
Geweld gebruiken omdat geleerd is dat het mag is absurd en moet duidelijkheid over komen. Het is de taak van de politiek om de bevolking te beschermen en veiligheid te bieden. Hand in hand lopen, keppeltje dragen, dat zijn gewone normale situaties.
Niets om te haten, heel veel om te accepteren en te leren kennen.

69
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x