De blindheid voor Arabisch antisemitisme

Het benoemen van islamitisch antisemitisme – dat net als christelijk antisemitisme eeuwenoud is – is nog steeds not done in policor Europa. De leidende gedachte van veel politiek-correcte geesten is nog steeds dat wij, “witte mensen”, de erfzonde dragen van kolonialisme en Holocaust. De enige manier om ons daarvan te bevrijden is Europa openstellen voor miljoenen islamitische migranten. Wie op de keerzijde daarvan probeert te duiden wordt uitgemaakt voor neonazi, of op zijn best iemand die de neonazi’s dienstig is.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van video Memri TV

Kronkelredenering
Een fraai staaltje van dit type kronkelredenering zagen we onlangs voorbij komen in een column van Arnon Grunberg over Esther Voet. Grunberg, die ooit aardige boeken schreef, is sinds lang verdwaald in een politiek-correct bos waarin islamitische aanslagen als bedrijfsongevalletjes worden gezien. Arnon haalde dan ook hard uit naar NIW-hoofdredactrice Esther Voet, die in een dubbelinterview met Natascha van Weezel had gezegd: “Met het agressieve antisemitisme van allochtonen verdwijnt ook bij de autochtone Nederlander de schaamte”.

Grunberg reageerde als door een wesp gestoken. Want de opvatting dat antisemitisme vaker voorkomt bij allochtonen (aangetoond in diverse onderzoeken van prof. Ruud Koopmans) dient volgens Arnon als excuus in de haatcampagne van extreem-rechts. Op Twitter deed hij het nog even dunnetjes over en betichtte Esther Voet ervan “frases van neo-nazi’s” over te nemen.

Verdraaiing
Dit is natuurlijk een bizarre wijze van redeneren. Omdat de neonazi’s iets wel of niet beweren – ik heb ze op dit punt trouwens niet gehoord omdat ze niet geneigd zijn het op te nemen voor de Joodse bevolking – zouden we de historische werkelijkheid moeten verdraaien? Die werkelijkheid is natuurlijk dat het Arabisch antisemitisme eeuwenoud is en direct terugvoert op de figuur Mohammed, die volgens de Hadith en de Sira een Joodse stam vermoordde.

Complottheorieën
Ook de Europese geschiedenis stemt niet vrolijk als we het hebben over antisemitisme. Deze mondde uiteindelijk uit in de grootste misdaad van de menselijke geschiedenis, de Holocaust: de bewuste moord op meer dan zes miljoen Joodse mensen door de nazi’s. Dit neemt niet weg dat na WO2 in Europa serieus wat aan bestrijding van antisemitisme gedaan werd, terwijl het antisemitisme in de Arabische wereld van hogerhand gepromoot werd, zowel door regeringen als media. De Arabische media staan bol van de antisemitische complottheorieën en vervalsingen, zoals de Protocollen van de Wijzen van Zion.

Van hogerhand bevorderd
Dit van hogerhand bevorderde antisemitisme dat bij de bevolking van het Midden-Oosten erin gestampt wordt, heeft geleid tot een situatie waarin ruim twintig Arabische landen compleet “Jüdenfrei” zijn gemaakt. We kennen allemaal de perikelen van Nederlandse voetbalclubs die hun Joodse spelers maar buiten de selectie laten bij wedstrijden in Arabische landen: ze komen de grens niet eens over. Het lijkt mij dan ook niet meer dan logisch dat in Europa wonende Joden zich ernstig zorgen maken over dit antisemitisme dat door een ruimhartig immigratiebeleid geïmporteerd wordt en het al aanwezige sluimerende antisemitisme hier aangewakkerd heeft. Waarom zou Esther Voet dat in vredesnaam niet mogen zeggen, als het de harde feiten zijn?

De invloed van Duitsland
Als we het hebben over het Arabisch antisemitisme dan moeten we dus concluderen dat het altijd al bestond, maar er zijn historische aanwijzingen dat dit is aangewakkerd door de band van Nazi-Duitsland met groot-moefti Al Hoesseini. Een boek van de historici Rubin en Schwanitz uit 2014, Nazis, islamists and the making of the Modern Middle East gaat dieper in op die onderlinge relatie, waarbij Europees en Arabisch antisemitisme elkaar versterkten.

Max von Oppenheim
De auteurs wijzen er op dat het steunen van de jihadistische islam om andere koloniale mogendheden dwars te zitten al Duits beleid was in 1915, tijdens WO1. De Duitse orientalist Max von Oppenheim produceerde tijdens die oorlog  meer dan 1000 jihadistische artikelen en pamfletten die in 12 talen werden vertaald en met miljoenen kopieën in de islamitische wereld werden verspreid om de jihad te promoten. Overigens hadden de Amerikanen er uit geopolitiek opportunisme later ook een handje van jihadisme te stimuleren, bijvoorbeeld in Afghanistan ten tijde van het communisme. Zoals bekend heeft Obama foute radicale islamitische groepen gesteund met wapens en miljarden US dollar.

Continuïteit Duits beleid
Er is dus een zekere continuïteit in het Duitse pro-jihad beleid vóór, tijdens én na WO2. Hitler zette de jihadstrategie van het Keizerrijk gewoon voort, maar verbond die met zijn eigen virulente antisemitisme dat kennelijk in vruchtbare aarde viel bij groot-moefti al-Hoesseini. Over diens rol bij de Holocaust zijn de historici het overigens niet eens, in zoverre dat betwijfeld kan worden of al-Hoesseini een beslissende factor was. Maar hij zat er wel vuistdik in bij de nazi’s.

Ook ná de oorlog speelde Duitsland wederom een dubieuze rol door de groot-moefti te behoeden voor arrestatie waardoor deze op zijn beurt zijn geestelijke opvolgers in de Arabische wereld zoals Ayatollah Khomeini en PLO-leider Arafat kon beïnvloeden. Met alle gevolgen van dien. Zo zagen we zowel vóór, tijdens als na WO2 endemisch antisemitisme in het M.O. Niet alleen in Palestina voor 1948 en daarna in Israël, maar ook in andere Arabische landen. Denk bijvoorbeeld aan de pogrom van Irak in 1941 die tot een exodus van de omvangrijke Joodse gemeenschap daar leidde in de jaren vijftig.

Terreursubsidies
Ook heden ten dage speelt Duitsland (net als Nederland) een dubieuze rol door het financieren van de Palestijnse Autoriteit, die zoals bekend de helft van haar budget uitgeeft aan directe of indirecte antisemitische terreursubsidies. Met het trieste gevolg dat ook de afgelopen maand juli weer 222 Palestijnse terreuraanvallen werden uitgevoerd op Israëlische burgers. Onze verantwoordelijke minister Koenders wil dit beleid niet eens ter discussie stellen, omdat hij zich zorgen maakt over afnemende dienstverlening. Waarom steunt Nederland niet het voorstel van Israël om UNWRA op te heffen en hulp voor Palestijnen onder te brengen bij het VN Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen?

Wederzijdse beïnvloeding
Natuurlijk zou het hypocriet zijn om het alleen te hebben over Arabisch antisemitisme zonder het Europees antisemitisme te noemen, of de wederzijdse beïnvloeding en de dubieuze rol van Duitsland van 1915 tot heden. Ook moeten we ons realiseren dat als volgens het onderzoek van prof. Koopmans weliswaar 40% van de moslims in Nederland antisemitische denkbeelden koesteren, er altijd nog zo’n 60% moslims zijn waarbij dat kennelijk niet of minder het geval is. Door deze zaken in het juiste perspectief te plaatsen voorkomen we dat we één of ander frame van extreem-rechts zouden bevorderen of bevestigen.

Antisemitische complottheorieën
Dat alles neemt niet weg dat virulent en agressief antisemitisme, inclusief de hele potpourri van antisemitische complot-theorieën een dagelijkse werkelijkheid is in het Midden-Oosten. Door ons ruimhartig immigratiebereid (asielbeleid én familiehereniging) komt dat antisemitisme hier binnen met de migranten.

Dit verergert mogelijk doordat veel migranten teleurgesteld worden. Het is hier voor velen niet het welvaartsparadijs waarvan ze droomden. Door de rancune daarover wordt hun antisemitisme heviger. Zo zagen we de over Joden brullende haatrapper Appa hysterisch toegejuicht worden op straat in Den Haag en Rotterdam in 2014. Duizenden Europese moslims stelden zich in dienst van de islamo-nazibeweging IS en koersen nu weer aan op huis, vervuld van een verderfelijke ideologie. Het gevolg is dat de veiligheid van Joodse inwoners in Europa de afgelopen jaren drastisch verslechterd is.

Realiteitsontkenning
Wie deze realiteit ontkent of zoals Grunberg bewust niet wil benoemen uit angst extreem-rechts te versterken, speelt een luguber spel met de waarheid. Een spel, dat uiteindelijk veel mensenlevens zal kosten.

Antisemitisme móet benoemd worden, van welke bron dan ook. En een zeer restrictief immigratiebeleid is de enige manier om de veiligheid van de Joodse bevolking in West-Europa op een aanvaardbaar niveau te houden. Wie dat ontkent, leeft in een bizarre sprookjeswereld.

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.