Bussemaker volhardt in linkse fouten

In de nacht van zaterdag op zondag 15 oktober worden op de Amsterdamse pont naar Noord twee oudere homoseksuelen zeer ernstig mishandeld door lichtgetinte jongeren. Eén van de mannen wordt lafhartig, terwijl hij al hulpeloos op de grond ligt, meerdere malen in zijn gezicht getrapt.

Hatecrime
Slechts enkele uren na deze weerzinwekkende mishandeling, zeer waarschijnlijk een hatecrime, krijgt minister Jet Bussemaker (PvdA) in het tv-programma WNL Op Zondag de ruimte om te reageren op allerlei misstanden in de Nederlandse samenleving die voortvloeiend uit het desastreuze integratiebeleid. Op elke misstand kan zij slechts met een ja maar wij… en andersoortig whataboutism reageren.

Fouten
Iedereen kan fouten maken, niemand is onfeilbaar. Overal worden fouten gemaakt: in sport, scholing, ambtenarij, bedrijfsleven, politiek, gezin.. noem maar op. Het maken van fouten is inherent aan het menszijn. Door fouten te maken leren we, groeien we en ontwikkelen wij ons. Er is ook een zekere moed voor nodig om fouten te durven maken. Zolang wij ervoor openstaan om ervan te leren, hoeven we ons er niet voor te schamen dat we fouten maken.

Problemen ontstaan pas als we eerder gemaakte fouten negeren en stug doorgaan op de verkeerde weg. Een goed voorbeeld hiervan is ons immigratie- en integratiebeleid. Dat de politiek decennia geleden fouten heeft gemaakt, is evident. Door de terreur van het ook toen al verstikkende, politiek correcte denken heeft de politiek verkeerde keuzes gemaakt.

Gelijkwaardigheid
Nieuwkomers werden bijvoorbeeld niet verplicht succesvol te integreren, om onze taal te leren, onze cultuur te begrijpen, om oude gewoontes achter te laten en onze vrijheid, welvaart en gelijkwaardigheid te omarmen. Nee, bang om in de fascistische hoek te worden gedrukt, durfden politici die eisen aan allochtonen niet te stellen. Dit zorgde ervoor dat binnen de groep van de nieuwkomers een parallelle samenleving ontstond die onze normen en waarden categorisch afwijst, er vijandig tegenover staat.

We zijn nu – gerekend vanaf medio jaren ’70, toen de kiem voor de huidige problemen werd gelegd – vier decennia verder. We hebben tijd genoeg gehad om terug te kijken, te constateren dat er ergens iets flink mis is gegaan en daaraan conclusies te verbinden. Om te leren van onze fouten. De traditionele rechtse partijen worden langzaamaan, overigens veel te laat, wakker. Het is een begin.

Slachtoffer
Waarom Bussemaker in haar defensieve reflex schoot? Het zal vele oorzaken hebben. De belangrijkste is de socialistische ideologie die elke allochtoon, die het voorrecht heeft diens leven voort te zetten in één van de beste landen ter wereld, als slachtoffer te bestempelen.

In plaats van hen te wijzen op de welhaast onbegrensde mogelijkheden die het wonen in dit land met zich meebrengt, moedigt zij hen aan om vooral vast te blijven houden aan hun ideeën (over homo’s, vrouwen, Joden, andersdenkenden) die vijandig staan ten opzichte van de kernwaarden van onze maatschappij. Haar motivatie komt op het volgende neer: wij kunnen van hen niet verwachten dat zij de verworvenheden, waarvoor wij lange tijd geknokt hebben meteen accepteren. Dat heeft tijd nodig, wij moeten hen beschermen tegen al te grote veranderingen.

Wensdenken
Door deze opstelling laat links Nederland zien dat het blijft wegkijken en het wensdenken boven de ratio blijft stellen. Alleen door van fouten te leren en daarnaar te handelen kunnen hatecrimes, zoals hierboven geschetst, worden tegengegaan. We kunnen niet alles voorkomen, maar we moeten ons stinkende best doen het tij te keren. Het is daarom hoog tijd voor een knetterrechtse Vrijheidscoalitie.

Over de auteur

Peter van Dijken
Man met een missie en een mening. Conservatief, liberaal. Voor alles een ras-optimist. Publiceerde eerder op Liberale Media en DDS. Ziet een mooie toekomst voor Europa zonder EU en Euro. Is te volgen op Twitter via @PetervanDijken

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.