Schip van Staat vaart in dichte mist tussen de ijsschotsen

Kabinet koerst aan op financiële rampspoed

Het coalitieakkoord van Rutte IV puilt uit van ambities, daadkracht en optimistische toekomstverwachtingen. Ondertussen is er een opeenstapeling van slecht nieuws, zoals enorme financiële problemen vanwege de ‘spaartaks’, een piepende en krakende Belastingdienst die fouten niet kan herstellen en beleid niet kan uitvoeren, een forse inflatie, de Omgevingswet die maar niet lukt en de ‘stikstofcrisis’ die nieuwbouw belemmert. Het Schip van Staat lijkt in dichte mist blijmoedig aan te koersen op averij, schrijft Freek van Beetz.

Gebrek aan ambities kun je het kabinet Rutte IV niet ontzeggen: het coalitieakkoord puilt uit van ambities, daadkracht en optimistisch getoonzette toekomstverwachtingen. Op tal van terreinen wordt een kordate aanpak aangekondigd, worden forse investeringen in overheidstaken voorzien, een betere dienstverlening van diezelfde overheid beloofd, maatschappelijke vraagstukken (kansenongelijkheid, discriminatie, armoede, enz.) stevig aangepakt, en wordt met een onvoorstelbare hoeveelheid miljarden de opwarming van de aarde een halt toegeroepen en de (vermeende) stikstofcrisis aangepakt.

Kortom: dit kabinet stroopt eendrachtig de mouwen op. Het gaat fier en vol vertrouwen voor in de transitie naar “een duurzaam welvarend land voor de huidige en toekomstige generaties, waarin alle inwoners naar vermogen mee kunnen doen.”

 

Slecht nieuws

Maar als we onze ogen en oren goed de kost geven, zijn de vooruitzichten niet zo gunstig als ons een tijdje geleden werden voorgespiegeld. We zien een opeenstapeling van slecht nieuws. “Het Schip van Staat” lijkt in dichte mist blijmoedig aan te koersen op averij.

Om in die beeldspraak te blijven: kijk maar even mee wat voor een onheilspellende reeks ijsschotsen en andere obstakels de laatste weken in de nevel opdoemen en dan pretendeer ik nog niet eens een volledig beeld te schetsen van een reeks aan tegenvallers en scenario’s met een ongewisse afloop.
Lex Hoogduin, voormalig directielid van De Nederlandse Bank, schetst de opeenstapeling van financiële problemen.

 

Geen simpele oplossing

Voor dat immense vraagstuk is nog geen simpele oplossing aangedragen, laat staan dat de vraag is beantwoord of de digitale systemen dit aankunnen. Voorlopig moest de staatssecretaris de heffing van de ‘spaartax’ opschorten: meer dan twee miljoen belastingbetalers zullen langer moeten wachten op hun aanslag. “De Belastingdienst is bezig met de zoveelste spoedreparatie die de organisatie doet piepen en kraken”, schreef De Telegraaf.

Bovendien werd het kabinet in de Tweede Kamer tijdens de behandeling van de regeringsverklaring gemaand serieus te kijken of de koppeling van de AOW met het minimumloon toch niet moet worden hersteld. Daar zijn ook miljarden mee gemoeid, die eerst nog maar moeten worden gevonden.

 

Onheil

Maar er is nog meer onheil voor Rutte IV. De beloofde verlaging van de BTW op levensmiddelen kan, door problemen met de verouderde digitale systemen van de belastingdienst, pas over enige jaren worden gerealiseerd. Hoezo het tegengaan van armoede…. Daar blijft het niet bij: de inflatie liep in januari volgens voorlopige cijfers van het CBS op naar 7,6 procent, de sterkste stijging sinds 45 jaar! Nu al laten de media klagende burgers aan het woord over de stijgende prijzen van levensmiddelen, energie en brandstof en zet de ING geld opzij om het risico op te vangen dat klanten hun hypotheek niet meer kunnen betalen.

 

Omgevingswet

Er doemen in de mist nog meer obstakels op – ik blijf nog maar even hangen in de beeldspraak. De invoering van de Omgevingswet, die twaalf jaar geleden werd bedacht en in 2014 aangekondigd als de grootste wetswijzigingsoperatie sinds Thorbecke, moest inmiddels al voor de derde keer uitgesteld worden. Deze (mega-)wet moet de procedures op het gebied van ruimtelijke ordening vereenvoudigen: alle regelgeving met betrekking tot bestemmingsplannen, vergunningen voor evenementen of verbouwingen, regels over bomenkap en geluidsoverlast zouden allemaal worden ondergebracht in deze ene wet, die voor iedere burger te begrijpen zou zijn. Met minder regelgeving en digitale procedures krijgen burgers en bedrijven de mogelijkheid om zelf vergunningen te regelen. Tot zover de theorie en de ambitie…

Maar het samenvoegen van duizenden wetsartikelen blijkt in de praktijk tegen te vallen, omdat….. u raadt het al: de landelijke database niet op orde is. Volgens een recent onderzoek door Follow the Money is het zeer twijfelachtig of de beoogde één miljoen woningen wel gebouwd gaan worden: de aantallen berusten voor een deel op boterzachte plannen. Minister De Jonge heeft weer heel wat voor zijn kiezen…

 

Klimaatmiljarden

En dan heb ik het niet eens over de tientallen miljarden waarmee dit kabinet de strijd tegen de opwarming van de aarde wil aangaan en de vergroening van natuurgebieden wil voorkomen (want door meer stikstof gaan planten sneller en beter groeien, maar voedselarme, schrale grond, dat schijnt pas echte natuur te zijn ….).

Verstandige, zelfstandig denkende mensen stellen terechte vragen bij de grote ambities van dit kabinet bij de aanpak van de opwarming van de aarde (de klimaatcrisis) en bij de beperking van de uitstoot van stikstof in beschermde natuurgebieden, ook wel “de stikstofcrisis” genoemd. Er zijn tal van redelijke beschouwingen te vinden waarin met goede argumenten wordt betoogd dat die stikstofcrisis een gefabriceerd of verzonnen probleem is.

Ook Ronald Plasterk maakt in zijn columns in De Telegraaf regelmatig gehakt van de onnodige verspilling van miljarden voor de oplossing van een non-probleem.

 

Stikstofcrisis

Ter illustratie: in Deventer is, na lang soebatten over de uitstoot van stikstof, onlangs eindelijk een begin gemaakt met de ontwikkeling van de woonwijk “De Tuinen van Zandweerd”, op de plek van het voormalige en roemruchte Deventer IJsstadion (van “Ard en Keessie”). In de NRC van 20 december 2019, toen kritische artikelen over de ‘stikstofcrisis’ nog niet uit de kolommen werden geweerd, stond een opmerkelijk, bijna hilarisch artikel over die geplande nieuwbouwwijk, die toen maar niet van de grond kon komen vanwege… juist: stikstof!

“Sinds deze zomer ligt ook het ontwerp-bestemmingsplan er al, inclusief geur-, licht-, geluid- en een vleermuisonderzoek, een archeologische bureaustudie en nog een trits netjes afgeronde analyses. De Natura 2000-paragraaf, gedateerd op 18 maart 2019, schat de stikstofdepositie op het aangrenzende natuurgebied in zowel de aanleg- als de gebruiksfase op maximaal 0,03 mol per hectare per jaar.“

 

Gegoochel met modellen

Maar die op 0,03 mol geschatte jaarlijkse depositie – voor de zomer nog “zeer gering en verwaarloosbaar klein” genoemd – bleek na de zomer ineens precies 0,03 mol te veel. De stikstofuitspraak door de Raad van State van 29 mei 2019 gooide roet in het eten. En niet omdat de werkelijke neerslag van stikstof werd gemeten, dat kon ook niet, maar door gebruikmaking van het rekenkundig model “Aerius” (zie ook bovengenoemde column van Jaspers in Wynia’s Week).

Hoe ook gegoocheld en gemanipuleerd werd met invoergegevens, steeds bleek het model een neerslag van stikstof te berekenen – op een minuscuul deel van de overkant van de IJssel-oever – waar de groei van een specifiek soort gras wel eens in het gedrang kon komen. Kennelijk is er door veel rekenwerk toch nog een weg gevonden om de woonwijk zo te ontwerpen, dat het de groei van dat specifieke gras niet zal verstoren. In de Volkskrant van 3 februari las ik dat de stikstoftoename door twee nieuwe villa’s in Waalwijk mag worden weggestreept tegen één paard dat ooit op dat terrein graasde, tenzij één van die bewoners daar alsnog een paard zou laten grazen…

Ik heb deze stikstofgekte wel eens ‘alchemie’ in plaats van beleid genoemd. Hoe kun je dat manipuleren met invoer van gegevens in een theoretisch model anders noemen?

 

Landschapsvervuiling

Maar terwijl – voor 25 miljard – minuscule stukjes schrale ‘natuur’ gespaard moeten worden (waarvoor??), wordt het oer-Nederlandse landschap verwoest. Er verrijzen energieslurpende datacenters (Wieringermeer, die de restwarmte over het IJsselmeer laten verwaaien), een woud aan monstrueuze horizonvervuilende, rust verstorende windmolens en overal her en der in het landschap geplaatste bedrijfshallen en distributiecentra. Het voor Nederland zo typerende “oneindig laagland” waar Hendrik Marsman over dichtte, is allang onherstelbaar aangetast.

 

Activisten

Het kabinet wil het bedrijfsleven de hand reiken en samenwerken om de transitie naar een groene industrie en duurzame werkgelegenheid mogelijk te maken. De tekst in het coalitieprogramma loopt over van ambitie en ronkende taal. Maar de werkelijkheid laat andere beelden zien.

Een groepje Randstedelijke jongeren beklom onlangs een paar bomen in een bosje op het terrein van de autofabriek VDL Nedcar, die daar wil uitbreiden en stellen daarmee, met adhesie van de landelijke media, de werkgelegenheid van 5000 Limburgers in de waagschaal. Het bedrijfsleven wordt door fanatieke, gesubsidieerde activisten met juridische procedures belaagd en aan banden gelegd (TATA, Schiphol, etc.) en het FD berichtte op 4 februari dat ook een nieuwe stikstofnorm, die de vastgelopen vergunningverlening voor bouw- en infraprojecten op gang moet brengen, dreigt te stranden voor de rechter….

Maar we worden wèl klimaatkoploper in Europa, kraaide jongeheer Jetten van D66.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
22 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wij zijn gegijzeld door zelfverzonnen problemen zoals stikstofproblematiek aangewezen door rampzalige theoretische modellen en geleid door activistische clubjes gesteund door de linkse rechtelijke macht. Het Westen is in culturele verval geraakt en aan eigen vernietiging overgeleverd. Onze samenleving wordt vernietigd door overbevolking, val van eigen cultuur en niet te overzien gevolgen van onbetaalbare maatregelen. Zolang Nederland niet stopt met zich naar buiten toe te profileren als
modelland voor alle problematieken zullen de binnenlandse problemen alleen maar groter worden met de gevolgen die niet te
overzien zijn. Het kan niet zo zijn dat Nederland in de rol van de gekke Henkie blijft draaien. De inzittende bewoners
verdienen minstens met hetzelfde fatsoen behandeld te worden als de met bakken geïmporteerde migranten die met regelmaat
bevoordeeld worden.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

De klassieke strategie van een elite om de aandacht af te leiden van binnenlandse problemen is het benadrukken van buitenlandse dreigingen, om op die manier binnenlands iedereen te dwingen tot het volgen van de leider.
Zo werkt het al heel lang in Nederland.
Woningnood kan opgelost worden door het afremmen van immigratie, maar belangen van migranten worden belangrijker gemaakt.
Stikstofprobleem is kunstmatig, maar kan boeren wegjagen, en daarmee grond vrijmaken voor woningbouw, dus gekoppeld aan internationale afspraken.
Verder is de regering heel druk met Oekraïne, het redden van de planeet, het Amazonegebied, het tegengaan van 1,5 mm zeespiegelstijging per jaar – voor de gewone Nederlander zijn dit puur theoretische problemen – en dus zijn ze voor het kabinet heeeel belangrijk, want ze verleggen de aandacht naar buiten eigen land….

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Oekraïne, een welkome afleiding. Aangeboden hulp in schril contrast met de ingezette toon. Licentie op pang pang geroep soms? Oekraïne vraagt niet om hoofdkussens zoals zij zelf laten weten.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Ni28
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Buitenhof gezien vandaag? We worden door m.n. de VVD weer slinks een oorlog ingerommeld. Goed voor de vrinden bij de wapenindustrie.
Boekesteijn was vanochtend weer aan het demoniseren (Orban, Baudet,..)bij Harry Mens.
Je hebt m.i. gelijk met je afleidingstheorie. Er wordt behalve in ons land ook steeds kunstmatig een enorm geopolitiek vijandbeeld geschapen, of zijn we de bijeen gelogen massavernietigingswapens al vergeten? Alles om de wapenindustrievrinden van Biden te pleasen.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Ja, ze zorgen in den Haag kiever voor buitenlanders dan voor de eigen bevolking. Geld stroomt alle kanten op. Ziekelijk gewoon. Dit kabinet hoort te vallen.

J-P
J-P
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Omdat ze al teveel hebben uitgegeven c.q. toegezegd proberen ze de tekorten via de AOW aantevullen. Dan durven ze nog te zeggen dat dit 1malig zou zijn. Wordt in een wet vastgelegd. Maar het is al eerder voor gekomen kijk naar Kok en zijn trawanten de diverse grepen uit de pensioenpot zijn nog nooit terug gestort. En ook nu moeten de gepensioneerden weer het loodje leggen. Er zat genoeg in de pensioenpot voor de ouderen , maar wat doet de staat(Rutte) we gaan het nu op een andere manier doen. Lafbekken

Netty
Netty
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Koploper en Straatarm. Dit gaat écht helemaal fout. De rekening komt bij de bevolking terecht en het meest bij de middenklasse en de onder modalen en uiteraard bij de gepensioneerden.
En dan hebben we het hier nog niet eens over al die ” binnenlopers” die nooit aan werk zullen gaan.
Nederland wordt rijp voor de pluk gemaakt niet waar Mark Rutte?

Joke
Joke
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat mij stoort is dat fanatiekelingen van bv. milieudefensie zoveel macht hebben dat ze het bedrijfsleven kunnen dwarszitten. Milieudefensie is een clubje van iets meer dan 100.000 leden en sponsoren maar maakt een hoop kapot en krijgt de rechters mee. Onbegrijpelijk!

Netty
Netty
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Joke

Vroeger was Milieu Defensie een machtenloos clubje van super linkse outlaws. Tegenwoordig worden al dit soort clubs gefinancierd door organisaties als Postcode loterij etc en gesteund door D66 rechters.
Daar gaan we dus aan stuk , want de macht is niet meer daar waar het hoort. De gescheiden machten bestaan al niet meer. Daardoor heersen activisten clubjes als milieu defensie Urgenda,etc. etc.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Joke

In mijn ogen zijn ze het verlengde van regerende politieke partijen die dan “gedwongen” worden om dezelfde dingen door te drukken en intussen populair blijven.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Juist!!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Net zo iets als lekkende kabinet nieuws. Zo doorzichtig!

Henri Ghysen
Henri Ghysen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

In de 80-iger jaren noemden ze dat proefballonnetjes, die af en toe werden opgelaten om publieke reacties te peilen. Die incidentele proefballonnetjes zijn nu geëvolueerd tot een permanente stroom van zogenaamde nieuwslekken, die heel parmantig via steeds dezelfde parlementaire verslaggevers van de NOS, steeds in prime TV-time, worden “geduid”. om al die domme kijkbuiskinderen vast rijp te maken, klaar te stomen voor de “echte” democratische besluitvorming.

Indoctrinatie, agitatie, misleiding, iets positiefs kan ik niet zin in deze “communicatietechniek”, die slechts mogelijk is dankzij het staatsmonopolie op de media.

Youp
Youp
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ach, als we de euro binnenkort gaan inruilen voor een digitale variant, de CBDC (Central Bank digital currency), dan kun je nu gerust te veel uitgeven omdat bij die transitie, en daarmee het vaarwel zwaaien naar het euro-experiment, een reset van alle schulden zal plaatsvinden. Dat is nodig ook omdat diezelfde schulden veel te groot zijn geworden. Het nieuwe monetaire experiment, de CBDC, zal zich niet beperken tot de eurozone omdat in China, de VS en tal van andere landen exact dezelfde transitie in de pen zit.
Maar al die daadkracht en ambitie is inderdaad zorgwekkend. Was het niet oorspronkelijk zo dat de regering slechts één opdracht had: beschermen van eigendom tegen zowel binnenlandse als buitenlandse malversaties. Omdat daarvoor een geweldsmonopolie noodzakelijk is, hebben we een volksvertegenwoordiging met eveneens slechts één taak: toezien op eventueel machtsmisbruik daarvan door de regering. Van die relatief bescheiden opdracht is helaas weinig overgebleven.

Nanko van Dijk
Nanko van Dijk
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik geloofde niet in het bestaan van Alien’s.
Maar nu schijnen ze ons land te “besturen”
Op weg naar de afgrond…..

HenryN
HenryN
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

AOW geld is hel snel gevonden. Van die 25mljard kan echt wel wat af. Dan maar wat minder voor die klimaat hoax waarvan de uitkomst allesbehalve zeker is.
BTW verlagen met verouderde IT systemen schijnt moeilijk te zijn maar met diezelfde systemen kon men wel de BTW verhogen!!!
Huizen bouwen schijnt ook moeilijk te gaan vanwege een gecreeerd stikstof probleem
(de overheid heeft zich met verdragen in de voet geschoten) en DE Jonge maakte er als min.van volksgezondheid al een puinhoop van en gaat het dus op volkshuisvesting ook niet redden.
Wat een chaos !!!

PeterH
PeterH
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Wat wel duidelijk is geworden de laatste tijd is dat de politiek, rechtspraak, activistische clubjes, NGO’s en lobby clubjes bij elkaar op schoot zitten en elkaar ook de mensen toe schuift.
Verhogen van belastingen kan wel met het systeem, maar verlagen niet….maar goed…ik heb ook geen verstand van verzekeren…

H.J.
H.J.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het schip van staat moet eigenlijk in dok, voor grote onderhoudsbeurt het zogenaamde knippen en scheren.
Dok 7 ligt op dit moment vol met tunnelstukken, maar waar een wil is is een weg.
Maar eerst de Kapitein vervangen, zet een goede loods op de brug.
En trap deze Kapitein van de brug af en neem hem zijn papieren af.

Henri Ghysen
Henri Ghysen
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Citaat: “De beloofde verlaging van de BTW op levensmiddelen kan, door problemen met de verouderde digitale systemen van de belastingdienst, pas over enige jaren worden gerealiseerd.”

Waarom kunnen er wel BTW-VERHOGINGEN worden doorgevoerd? Rutte had daar enkele jaren terug geen enkele moeite mee en de belastingdienst blijkbaar ook niet.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe is het mogelijk dat al dat wanbeleid maar steeds door kan gaan. Ik snap niet dat er geen verstandige mensen zeggen tegen het kabinet: ’tot hier en niet verder’.

Peter
Peter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Titanic😡

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

1. Les één uit beleggen: de meeste handel vindt plaats juist voorafgaand aan een (sterke) koersdaling(/crash).

2. De Titanic voer extra hard om extra snel de Atlantische Oceaan over te steken.

3. Sommige dingen veranderen nooit.

22
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x