Formatie zou over de Nederlandse soevereiniteit moeten gaan

Migratie is niet het eigenlijke kernprobleem

Langs de N57 in Vrouwenpolder op Walcheren.Very large flag of the Netherlands flying from a crane.

Het is nog niet eens een week geleden dat de tweede formatiepoging met GroenLinks mislukte. Opnieuw was het thema migratie het breekpunt. Maar is dit eigenlijk wel het echte lange termijnprobleem waar Nederland voor staat?

Titelfoto: Grote Nederlandse vlag by E.Dronkert is licensed under CC-BY 2.0

Maakt het echt uit wat we afspreken in het regeerakkoord over migratie als de echte migratiebesluiten toch in Brussel worden genomen? En wie dienen onze politici eigenlijk? Op zoek naar het probleem achter het probleem.

Systeemtheorie
Iedereen die tijdens zijn studie vakken als systeemtheorie, regeltechniek en bestuurskunde heeft gehad weet dat elk vraagstuk begint met de vraag: “over welke systeem praten we eigenlijk?”. Is er sprake van een deterministisch systeem of een open systeem? Welke impact hebben verstoringen op het systeem? Dit zou de eerste set vragen van Tjeenk Willink moeten zijn aan de partijen in het formatieproces. En laat ik maar gelijk het antwoord geven. Die vraag wordt niet gesteld en daarmee is gelijk het onderliggende probleem aangetoond.

Migratie
De migratiediscussie wordt grotendeels beïnvloed door besluiten die de EU neemt en daarnaast de geldende internationale verdragen (vluchtelingen, mensenrechten). Niet voor niets was het eindvoorstel van de informateur eigenlijk de Nederlandse inzet en niet zozeer een onderdeel van ons regeerakkoord, uitmondend in een wet en gehandhaafd door de Nederlandse staat. En tijdens iedere discussie over dit thema is uiteindelijk de conclusie: “we willen graag ingrijpen, maar we zijn gebonden”.

Show
Het houdt echter niet op bij het thema migratie. Ook bij de discussie rondom het klimaat (Parijs), onze relatie met het buitenland (Russische sancties), ons monetaire beleid (euro), arbeidsmarkt (vrij verkeer van personen) en het bepalen van onze vrienden (Oekraïne) maakt het eigenlijk niet uit wat er in ons regeerakkoord staat. Hoewel de coalitie heel dapper kan vastleggen wat het kleine kikkerlandje van zaken vindt, is dit vaak irrelevant voor de uiteindelijke uitkomst.

Issue
Terug naar de systeemtheorie. We kunnen vaststellen dat we in Nederland het thema van de migratie binnen de huidige subsysteemgrens van Nederland niet gaan oplossen. Daarmee is het thema eigenlijk ook samen met de genoemde thema’s hierboven grotendeels irrelevant geworden voor de coalitievorming. We hebben onze nationale soevereiniteit sluipend afgestaan aan een groter systeem. In de laatste tientallen jaren is stapje voor stapje bewust en onbewust de systeemgrens opgerekt zonder afdoende vetorechten als backup en daarmee de invloed weggegeven. Eigenlijk doet het er niet zo bijzonder veel meer toe wat zich op het Binnenhof zich afspeelt. Het is een volkstheater.

Soevereiniteit
We moeten vaststellen dat Nederland – anders dan de Verenigde Staten – geen soeverein land meer is. Maar is dit dan het echte onderliggende probleem? Stel dat Den Haag nog wel alles kon bepalen, onafhankelijk van verdragen, internationale belangen of systeemafhankelijkheden. Zouden er dan wel besluiten worden genomen ten gunste van de Nederlandse kiezer in ons deterministisch systeem met landsgrenzen als afbakening? Zijn onze politici nog echt volksvertegenwoordiger?

Politici
Het valt me vaak op dat Nederlandse politici voornamelijk bezig zijn met hogere belangen. Ze zijn liever bezig met thema’s als de EU, de wereldgemeenschap, wereldvrede, mensenrechten en het klimaat. We zien Rutte bijna nooit meer op werkbezoek gaan bij Trudy uit Vriezenveen om haar te vragen of ze nog rond kan komen. We zien hem amper langs gaan bij het MKB om de regeldruk te begrijpen. We zien hem nauwelijks in een verzorgingshuis om eens een verpleegkundige te helpen. Met alle bestuurslagen die Nederland al kent is de hoogste bestuurslaag volledig losgezongen van de basis: de bevolking.

Omhoog
En daarmee is duidelijk welke belangen landelijke politici dienen. Ze staan met hun rug naar Nederland en hebben hun blik op de wereld. In geen enkele speech van leiders van “motorblokonderdelen” werd er gesproken over het feit dat maatschappelijk problemen op het laagste niveau nu nog weer langer moeten wachten tot ze worden opgelost. Het gaat ze in Den Haag niet om de bevolking. Het gaat ze niet om de problemen. Het gaat ze om het bespelen van de belangen.

Zand in de ogen
Dan nu weer de kabinetsformatie. Het allereerste thema dat besproken en afgekaart dient te worden is het meest cruciale thema volgens Tjeenk Willink. En met het benoemen van migratie als kernprobleem om op te lossen strooit hij zand in de ogen van iedereen die betrokken is bij de formatie. Wat Tjeenk Willink eerst moet doen is vaststellen welke systeemgrenzen de formatie aanhoudt. En dan eventueel vastgelegd per thema.

Nog fundamenteler is de vraag hoe de coalitiepartijen kijken naar de toekomst van Nederland. Het is daarbij cruciaal om de positie van iedere politieke partij te kennen. Het verschilt nogal of een partij gelooft in de Verenigde Staten van Europa als beeld voor 2050, of in Nederland als soeverein Koninkrijk.

Mogen wij in de komende week brieven lezen van partijleiders met hun visie op de soevereiniteit van Nederland?

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.