CDA schiet raak met herinvoering dienstplicht

Het CDA wil de dienstplicht weer invoeren. Dapper joh, want ze zullen er daarmee bij veel mensen niet echt populairder op worden. Bij mij juist wel, mits aan twee belangrijke voorwaarden wordt voldaan.

1. Voor mensen met gewetensbezwaren en andere smoesjes moet het mogelijk zijn vervangende maatschappelijke werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld in de zorg. Dit naar Duits voorbeeld, de zogeheten Zivildienst.

2. Dienstplicht voor heren én dames. We zijn natuurlijk tegen discriminatie op basis van geslacht.

De dienstplicht kan problemen zoals een gebrek aan saamhorigheid in de samenleving helpen oplossen. Bovendien zorgt het ervoor dat Nederland een weerbaarder leger heeft als het er echt op aankomt. En dat mag best in tijden waarin een groot internationaal conflict slechts een kwestie van tijd lijkt.

Problemen
Een veelgehoorde klacht in Nederland is dat we zijn doorgeslagen in individualisering. Men denkt vooral aan zichzelf en beschouwt allerlei privileges en vrijheden vaak als een vaststaand gegeven en niet iets dat bevochten is. Bovendien worden er praatprogramma’s volgepraat over vervreemding en polarisatie in de samenleving. Groepen in de maatschappij groeien steeds verder uit elkaar en verstaan elkaar steeds slechter. Deze ontwikkelingen zullen zich doorzetten, tenzij er ingegrepen wordt.

Daarnaast is het ook zo dat Nederland al jaren zijn budgetafspraken met betrekking tot de NAVO niet nakomt. Nederland heeft met zijn verdragsgenoten afgesproken het Nederlands leger op een acceptabel niveau te houden met 2% van het BBP, maar laat dat na. Het minuscule Nederlandse beroepsleger is überhaupt zo zwak dat het voor pakweg het Israëlische of Turkse leger welhaast een belediging is om onze tankloze krijgsmacht te vereren met de titel ‘leger’.

Mogelijke oplossing
Het CDA stelt nu een herinvoering van de dienstplicht voor. Een dapper voorstel dat bovengenoemde problemen het hoofd zou kunnen bieden. Allereerst het ervaren gebrek aan saamhorigheid, dat juist wordt gesterkt tijdens de militaire dienst. Mensen uit verschillende provincies en van verschillende afkomsten moeten met elkaar samenwerken en menig ex-dienstplichtige zal ervan getuigen dat hij zich na de diensttijd beter kon identificeren met zijn landgenoten. Ook kinderen van bijvoorbeeld Turkse vaders die hun dienstplicht in het land van herkomst niet afkochten, maar juist vervulden, zullen dit herkennen.

Verder is het ook zo dat dienstplichtigen in hun diensttijd dingen leren die men in Nederlandse huishoudens steeds minder krijgt aangeleerd: discipline, opofferingsgezindheid, incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen. Dienstplicht kan, zeker nu, veel betekenen voor de generatie die de safe space heeft uitgevonden.

De vervangende maatschappelijke dienstplicht kan, hoewel een kostenpost, ook een oplossing zijn voor het tekort aan menskracht in bijvoorbeeld de zorg. Natuurlijk is het niet zo dat maatschappelijk dienstplichtigen betaalde banen moeten gaan vervangen. Dat kan ook niet, want het zijn geen volleerde zorgverleners. Wel kunnen zij de professionals in de zorg een handje helpen. Dat een dergelijk handje goed gebruikt kan worden, lijkt mij een understatement.

Durf
Het belangrijkste is echter misschien nog wel dat met een herinvoering van de dienstplicht elke jongvolwassene een schamel jaartje van zijn of haar leven in dienst stelt van het land waaraan hij of zij zo verdomde veel te danken heeft. Daar is helemaal niets mis mee.

Zo’n dienstplicht zal er wel niet komen. Toch is het mooi om te zien dat er nog een partij is die echte maatregelen durft voor te stellen. Dat is bewonderenswaardiger dan de gebruikelijke holle frasen zoals ‘beter onderwijs’, of ‘betere zorg’. Wie wil dat nou niet? Dat het CDA dit voorstel doet, met het risico er zelfs nóg minder populair door te worden, getuigt van moed, die ik graag zou terugzien bij andere politieke partijen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.