DENK profileert zich een etnische slag in de rondte

Omdat Pauw al tijden met tegenvallende kijkcijfers wordt geconfronteerd en moeite heeft om inhoudelijk interessante gasten aan het programma te binden, mocht gisteravond DENK-spreekbuis Farid Azarkan kond doen van het antiracisme- en antidiscriminatieplan van zijn partij.

Allochtoon
Het begint voor Azarkan met het woordje “allochtoon”. Dat moet gewoon worden verboden. Het Orwelliaanse jaar 1984 is weer eens aangebroken: onwelgevallige woorden mogen niet, want ze beperken mensen in hun vrijheid en zelfontplooing. Door afschaffing van het woord allochtoon verdwijnen alle problemen als sneeuw voor de zon. Volgens Farid. Om DENK een plezier te doen zal ik daarom in het vervolg van dit stuk de term “ongenoemde” hanteren.

Koloniaal
Daarnaast moet volgens Azarkan ook alles wat de Nederlanders herinnert aan het koloniale verleden worden verwijderd. Zij die de basis hebben gelegd voor het huidige Nederland (dat zo enorm aantrekkelijk is voor de ongenoemden die van heinde en verre hun geluk hier komen beproeven) worden door DENK postuum gecriminaliseerd en moeten uit de geschiedenisboekjes worden gewist.

Etniciteit
De politie moet anders gaan werken en mag niet langer etnisch profileren. En hier wordt het interessant: etnisch profileren mag niet van een partij die zelf niets anders doet dan etnisch profileren. Want dat doen de “politici” van Denk: zij venten hun etniciteit breed uit en zetten die in om de ongenoemden aan zich te binden en om de verschillen tussen hen en de witte Nederlanders breed uit te meten. DENK is een meester in etnisch profileren waardoor bevolkingsgroepen tegen elkaar op worden gezet. Ongenoemden versus autochtonen, gekleurden versus blanken – om verschillen te vergroten en om integratie tegen te gaan.

Hier beweegt DENK zich op een zeer bedenkelijk terrein. De partij die zegt mensen te willen verbinden doet er in de praktijk alles aan om mensen te verdelen. De partij voedt zich aan afkeer van de Nederlandse maatschappij door alles wat Nederlands is met een ranzig sausje te overgieten. De partij vindt dat autochtone Nederlanders stuk voor stuk schuldig zijn aan hun verleden. Voor DENK is het nu de beurt aan de ongenoemden om Nederland over te nemen.

Bizar
De wederkerigheid ontbreekt uiteraard volledig. De ongenoemden mogen wat Azarkan betreft trots zijn op hun onaangepastheid aan de Nederlandse maatschappij en op hun culturele eigenaardigheden. Dat kan tot bizarre situaties leiden.

Als een mannelijke ongenoemde een niet ongenoemde vrouw uitscheldt en is zij daarvan niet positief onder de indruk – want culturele diversiteit, dus in orde -, dan maakt zij zich schuldig aan discriminatie. Volgens de redenering van Azarkan moet zij vervolgens met de scheldende ongenoemde in gesprek gaan om zijn cultuur beter te begrijpen en te leren accepteren. Blijft zij zich dan nog steeds verzetten, dan wordt zij door de racismepolitie van DENK op een zwarte lijst (no pun intended) geplaatst en zal zij nooit in overheidsdienst mogen werken. Ze is dan besmet voor het leven.

Doodeng
Het optreden van Azarkan bij Pauw heeft eens te meer bevestigd dat DENK een doodenge club is. Niet deugende mensen moeten op zwarte lijsten worden gezet en Berufsverbote krijgen. DENK is aantrekkelijk voor mensen vol haat en minachting voor Nederland en haar historie. Een club voor mensen die zich afzetten tegen vrijheid, gelijkwaardigheid, veiligheid en wederkerigheid. Een club waarmee we opgescheept zitten dank zij het falende selectiebeleid van de PvdA.

Een club die zich zo weinig thuisvoelt in Nederland, staat het vrij zijn heil elders te zoeken.

Over de auteur

Peter van Dijken
Man met een missie en een mening. Conservatief, liberaal. Voor alles een ras-optimist. Publiceerde eerder op Liberale Media en DDS. Ziet een mooie toekomst voor Europa zonder EU en Euro. Is te volgen op Twitter via @PetervanDijken

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.