Terug naar de EEG

Het Brexit-gedoe heeft enorm veel emoties losgemaakt. Een kakafonie aan meningen, beschuldigingen, analyses en doemscenario’s vliegt over tafel waardoor je bijna zou vergeten waar het werkelijk om draait: EEG versus EU.

Verdrag van Maastricht
Het verdrag van Maastricht in 1992 heeft de transformatie van Europese Economische Gemeenschap naar Europese Unie ingeluid. Kort samengevat: men besloot de macht op bepaalde beleidsterreinen te centraliseren in Brussel. Omdat dit een ingrijpende verandering voor de bevolking van ieder lidstaat zou betekenen, pleitte Hans van Mierlo destijds voor het houden van een referendum over dit verdrag. Toen begreep D66 nog hoe een democratie zou moeten werken. Helaas is het er nooit van gekomen en het Verdrag van Maastricht werd in werking gesteld. In 2005 hebben we nog mogen stemmen over de grondwet, maar dit bleek een “prullenbak-referendum”.

Opkomst
Een raar bijverschijnsel was dat de Europese bevolking lange tijd weinig interesse toonde in wat er zich in Brussel afspeelde. De opkomst bij Europese verkiezingen lag gemiddeld rond de 35 tot 40%. Deze desinteresse heeft de technocraten in Brussel aardig in de kaart gespeeld.

Roze wolk
De euforie bij de bestuurlijke elite dat Brussel het machtscentrum zou worden waar de belangrijke beslissingen plaatsvinden heeft geleid tot utopische verblindheid. Dit, in combinatie met de altijd maar weer opgevoerde economische clichés als effectiviteit en concurrentie met de wereldmachten, vervolmaakte de “roze wolk gedachte”: de opvatting dat als iedereen de voordeur open laat staan (open grenzen), met gelijke munt betaalt (euro) en alles centraal wordt geregeld (politiek), het vanzelf goed komt. Slaap zacht, wij in Brussel waken over u.

Kloof
Het probleem dat bij deze centralisatie zichtbaar is geworden, is de kloof tussen de (democratische) elite en een groot deel van de bevolking. Zakenlieden hebben het publieke belang uit het oog verloren, technocraten geraken in tunnelvisie en intellectuelen vervallen door gebrek aan praktische ervaring tot denken in abstracties. Men heeft een eigen werkelijkheid gecreëerd die haaks staat op de werkelijkheid zoals die wordt ervaren door grote delen van de bevolking.

Monddood
Veel Europeanen hebben het gevoel monddood te zijn gemaakt. Zodra men zorgen uitspreekt over nadelige gevolgen van beslissingen in Brussel, wordt men door hoogopgeleide technocratische eurofielen en (pro-)Brusselse parlementsleden teruggefloten en in de “foute” hoek geplaatst.

De gevolgen hiervan zijn wat we nu zien. Door het stug doorgaan met de “utopische” EU-gedachte is men losgezongen van een groot deel van de bevolking. Daardoor springen populistische partijen en bewegingen in het enorme gat dat is ontstaan. Mocht de democratische elite – een elite die elk volk nodig heeft – dit niet willen inzien, zal Europa ten prooi vallen aan deze partijen. Of dit goed of slecht is, laat ik over aan de lezer.

Grootschaligheid
Een ander onderliggend probleem is dat eenzelfde centralisatie van de macht zoals die zich in de EU voltrekt, al lange tijd aan de gang is binnen de grenzen van haar afzonderlijke lidstaten. Ook in Nederland. Grootschaligheid in de gezondheidszorg, het onderwijs en andere instituten binnen het publieke domein, maar ook het streven naar superprovincies en het samenvoegen van gemeenten zijn hier voorbeelden van.

Menselijke maat
De burger verliest het overzicht waardoor men de grip op ‘t leven lijkt kwijt te raken. De (democratische) elite ziet een werkelijkheid die zich achter het Apple-tje en in de vergaderruimte afspeelt. Dus ook de lidstaten zullen hun macht moeten decentraliseren. Een gekozen burgemeester, een districtenstelsel en referenda, zoals eens D66 ten tijde van Hans van Mierlo nastreefde, respecteren de menselijke maat en zouden het bestuur dichter naar de burger kunnen brengen. Dit heeft een positief effect op de opvoeding van de kiezer tot burger en corrigeert de elites.

Handelsorganisatie
Het echte debat zou moeten gaan over de vraag of wij het Europees model van voor of dat van na 1992 willen. Wat mij betreft gaan we terug naar de intergouvernementele handelsorganisatie. De uiteindelijke beslissingsmacht blijft daarbij in handen van de lidstaten. De lidstaten dragen hun gezag en soevereiniteit niet of slechts beperkt over aan de internationale organisatie. Kort gezegd, het EEG-model van voor 1992. Met of zonder eigen munt.

Conclusie: de sleutelwoorden zijn decentralisatie en samenwerken in plaats van centralisatie en samenvoegen. Terug naar de Menselijke Maat.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

8 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Wil Pronk
6 jaren geleden

De Europese Unie die is dood
Ongebalsemd ligt ze weg te rotten
Maar niet in de ogen van een groot aantal “hoogopgeleide” zotten
Die weloverwogen met het belang der volkeren spotten
En die nog steeds blijven beweren dat het leven terug kan keren.

In het mooie continent Europa
Met zijn rijke, maar ook duistere geschiedenis
Gaat het door de Europese Unie
Op dit moment gevaarlijk mis
´t Was voor ”vrede” dat zij ooit is opgericht
Maar de ware bedoeling komt nu aan het licht.

De bevolkingen nog steeds verdoofd
Door vrede en welvaart die was beloofd
Dat heeft maar even mogen duren
Terwijl de ongekozen creaturen
Sluipend bezig zijn hun landen te veranderen in dictaturen.

De Europese Unie en de Euro zijn in staat van ontbinding
Dat is van velen de bevinding
Maar doordat de “leiders” onrealistisch blijven dromen
Is er grote kans dat er burgeroorlogen komen
Het volk verliest daarbij goed en have
Wanneer dragen we het kadaver nu eindelijk eens ten grave?

Door:

Willemientje

Cool Pete
Cool Pete
6 jaren geleden
Antwoord op reactie van  Wil Pronk

Een geweldig gedicht !

Cool Pete
Cool Pete
6 jaren geleden

Heel sterk artikel. Behandelt veel kanten van de probleem-stelling, op leerzame wijze.
En met de meeste argumenten, kan ik het eens zijn.
Op een punt echter, wil ik bezwaar aantekenen: wanneer is/ behoort tot, iemand of een partij: “populisme”/”elite”;
deze termen worden zonder inhoud in het rond gestrooid. Democratie draait om de meerderheids-wil van de
kiezers, en uitzonderlijke figuren kunnen zich daar in, altijd laten horen [ :VvMU ].

Verder wil ik, inzake EEG/”EU”- catastrofes, wijzen op:
– 1975: Verdrag van Straatsburg: ‘olie voor [ o.a. Arabische ] immigratie’.
– 1995: Verdrag van Barcelona: ‘stimulering [ o.a. Arabische ] invloed’.

En: de grootste problemen, veroorzaakt door die totalitaire “EU”-constructie:
– [ onbeperkte ] illegale immigratie, en islamisering, die tot maatschappelijke ontwrichting [ en erger! ] leidt.
– het dictatoriale supra-nationale wanbeleid en het financiële debacle [ incl. die “euro”-eenheidsmunt ],
die de zelfstandige Europese landen, letterlijk en figuurlijk, kapot gemaakt hebben.

En ook: Voor veiligheid en vrede, hebben we, toen en nu, de NAVO-organisatie.
[ Turkije UIT de Navo; en NOOIT in die “EU” !]

trackback

[…] Bron: Terug naar de EEG […]

jowitteroosblog
6 jaren geleden

Dit is op jowitteroosblog herblogd.

Realpredictor
6 jaren geleden

Dit is op eunmask herblogden reageerde:
Terug naar democratie! Leerzame les: “Never change a winning team!”

VarAway
VarAway
6 jaren geleden

Prima stuk, ” terug naar de EEG” met een menselijke maat.
Baas over eigen grenzen en munt.
Wij hebben de grootste economische groei genoten ZONDER
de €. Dat schijnen velen niet te beseffen der super pro eurofielen
van ( de referendum partij ) D66 en meeheulers.

Kijk hoe Napoleon Jean Kloot Juncker reageert, zo’n Schulz…
Het dedain van deze ONGEKOZEN tiepjes.
Het verschil tussen hen en Nigel Farage is pijnlijk duidelijk zichtbaar.
Farage is GEKOZEN door zijn volk.
Wie heeft ooit voor Juncker of Schulz gekozen??

bari1951
6 jaren geleden

Dit is op Kattukse Vrienden voor Israël herblogd.