De vrijheid om trots te zijn op je afkomst

Het is raar, dat degenen die nieuw binnenkomen in ons land alle ruimte krijgen om te zijn wie zij zijn. Wie hier instroomt, mag zijn hele cultuur en/of overtuiging meenemen. Tot de meest achterlijke zaken aan toe, zoals het gevangen zetten en mishandelen van vrouwen, die immers eigendom zijn van de familie. En als je daar iets van vindt, dan ben je als Nederlander een extremist.

Al die vooruitstrevende feministen van ooit, die van ‘baas in eigen buik’: ze zijn muisstil. Nederlanders moeten volgens de elite niet teveel nadenken over hun afkomst. Europeaan zijn is zelfs al een gepasseerd station in de ogen van de ware kosmopoliet. Trots zijn op wie je bent, is zó nationalistisch… En ongewenst, want dan zou je wel eens ergens voor kunnen gaan staan!

Eisen stellen aan wie er binnenkomt zou een normale zaak moeten zijn. Dat betekent niet dat je niet trots mag zijn op je afkomst, maar dat je gewoon meedoet in je nieuwe wereld. In plaats van haar tot dezelfde plek te willen maken die je bent ontvlucht.

Eenvoudig is dat niet. Neem nu de spagaat waarin een Sikh, een Schotse Sikh, zich bevindt, omdat hij (een goede vriend van mij) het gevoel heeft nergens toe te behoren. Een Sikh knipt nooit zijn haar, scheert nooit zijn baard. Het zijn al eeuwenlang eretekens. Vrouwen zijn in de Sikh-leefgemeenschap gelijkwaardig aan de mannen. Het zijn trotse maar toch nederige mensen, afkomstig uit de Punjab, India.

Een van de Sikh-leefregels is dat je dienend bent aan de omgeving waarin je leeft, bijdraagt aan de gemeenschap. Geboren en getogen in Schotland, voedden zijn ouders hem op in die overtuiging. Zijn haar werd geknipt. En ja: fris geschoren gaat hij door het leven.

Echter, uit de toon vallen doe je toch. Een getinte huidskleur maakt al dat je niet echt ‘Schot’ bent. Maar Sikh ben je ook niet meer, je bent toeschouwer geworden. Je kùnt concluderen dat je nergens meer bij hoort. En dan groei je op vol onzekerheid. Wie ben je eigenlijk?

Je geschiedenis is je gevoelsmatig ontzegd, maar je wordt wel aangevallen door een maatschappij die verscheurd is door met name de islam. Zoals onlangs weer bleek toen een Sikh in de VS werd mishandeld door vol-idioten, die de man uitscholden voor Bin Laden. Een ander voorbeeld uit Engeland: het bekalken van muren van een Sikh-tempel met anti-islam leuzen.

Kennis van de geschiedenis is een van de levensaderen voor een maatschappij. Wie je bent, is ontstaan in het verleden. Het zijn je wortels en van daaruit moet je doorgroeien. Via opgelegde ‘barmhartigheid’, gesmeed tot wapen, wordt het Nederlanders steeds moeilijker gemaakt te zijn wie ze zijn. Sterker, je moet je eigenlijk schamen. Een gebrekkig historisch besef maakt dat nog makkelijker. Wie voor zichzelf opkomt, is volgens de kosmopolieten nationalistisch en zelfzuchtig.

Laat Nederlanders de vrijheid en de keuze trots te zijn op hun afkomst!

Historie is belangrijk. Maar ook met die kennis komt het er altijd op neer, dat je zélf keuzes moet maken. Wie je bent, bepaal je zelf. En die keuze wordt meer afgewogen gemaakt, als je over de juiste kennis beschikt. Zoals mijn vriend heeft besloten een echte Schot én Sikh te zijn, zij het kortharig, moeten Nederlanders de ruimte hebben trots te kunnen zijn op hùn afkomst. Zonder boe-geroep vanaf de zijlijn.

Over de auteur

Faulks
Jester, former 'Master of the Revels', Fool on the Hill, vrije ziel.... en wil dat graag zo houden.
Faulks @Revelsoffice

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.