Alarmisme en paniekzaaierij in de klimaatdiscussie helpen niet

Dogmatisch modelfetisjisme leidt nergens toe

Titelfoto bij Alarmisme en paniekzaaierij in de klimaatdiscussie helpen niet Freek van Beetz Opiniez

Foto:

De klimaatconferentie – met maar liefst 30.000!! deelnemers – in het Egyptische Sharm-el-Sheikh is deze week van start gegaan. Om ons enthousiast te maken bedacht de NPO een Klimaatweek. Met allerlei programma’s (“vanuit onze klimaatstudio”, wie verzint zoiets?) moeten de burgers van dit land ervan doordrongen worden dat ons een grote catastrofe te wachten staat als we niet als de wiedeweerga ons gedrag veranderen. Maar hoe zeker zijn deze rampzalige scenario’s? Een column van Freek van Beetz.

Niet dat de programma’s in de Klimaatweek bij de kijkers hoog scoren, maar een beetje propaganda – of (her-)opvoeding – moet kunnen, dachten ze in Hilversum blijkbaar. En het ministerie van klimaatminister Rob Jetten deed alle moeite om er met spotjes en ander publicitair tromgeroffel een ‘leuke’ actieweek van te maken: de ambities moeten worden opgeschroefd en de burger in het gareel gezet – ‘bewust gemaakt’, heet dat dan – alsof we al niet onophoudelijk met ‘klimaat’ en ‘stikstof’ om de oren geslagen worden in de media.

 

We moeten weer eens iets

De ‘kwaliteitskranten’ dragen daar maar al te graag een steentje aan bij (we ‘moeten’ steeds iets; de kansel in de kerk is ingeruild voor de redactieburelen) met zorgvuldig gearrangeerde en gedoseerde opiniestukken. De gewenste boodschap moet erin geramd worden. Ik schreef al eens dat de wijze waarop de burgers hier door de media nogal eens worden aangesproken mij doet denken aan die in het voormalige Oostblok.

Dat de ‘bloemenkinderen’ uit de geprivilegieerde milieus (zie hun inmiddels schielijk verwijderde foto’s van verre reizen op Instagram) van Extinction Rebellion de gelegenheid te baat nemen voor het voeren van acties en bij voorbaat kunnen rekenen op bijval door columnisten en andere deugers, is dan ook meegenomen in een tijd waarin ons steeds alarmerender onheilstijdingen worden voorgeschoteld: de Apocalyps lijkt onafwendbaar.

 

In de fik

Is er dan geen enkele reden tot bezorgdheid? Misschien wel, maar ik weiger te geloven dat het einde van onze planeet nabij is als ons land die – zelf geformuleerde – klimaatdoelen in 2030 niet heeft gehaald. Toch wordt ons dat, vooral door de alfa’s van GroenLinks, Greenpeace en van de Partij voor de Dieren, ingepeperd. “De wereld staat in brand”, twitterde Klaver.

“De wereld staat in de fik”, papegaaide zijn fractiegenote Suzanne Kröger hem na. En dat terwijl de bijdrage van Nederland aan de mondiale uitstoot nog geen 0,4% bedraagt. Om dat in perspectief te zetten: China, India en Rusland zijn verantwoordelijk voor maar liefst meer dan 40 procent van alle CO2-uitstoot in de wereld (en sturen hun staatshoofd niet naar Sharm-el-Sheikh).

 

Onheil

Heel veel van dat veronderstelde en kennelijk niet te keren onheil, tenzij we ophouden vlees te eten, korter douchen en niet meer vliegen, is gebaseerd op uitkomsten van ingewikkelde berekeningen in complexe modellen, waarin tal van wetenschappers (IPCC) hun bevindingen hebben ingebracht. Maar die uitkomsten vormen geen ‘voorspelling’: ze geven mogelijke richtingen aan, zie de columns van onder andere dr. Ferdinand Meeus op OpinieZ. Ook buiten Nederland zijn er gerenommeerde wetenschappers die kritische geluiden laten horen, maar die worden uit onze media geweerd.

Vergaat de planeet dan echt in 2030, als de doelen uit het regeerakkoord niet worden gehaald, zoals Klaver c.s. beweren? Dat is toch echt hoogst onwaarschijnlijk, schrijft Arnout Jaspers in Wynia’s Week in het artikel “Wanneer gaat die klimaatramp nu echt toeslaan?”

 

Glijdende schaal

Tot mijn verbazing liet ook weerman en glacioloog Peter Kuipers Munnike in de NRC een veel genuanceerder verhaal horen dan al die onheilstijdingen waarmee al die ‘aanzeggers’ in politiek en media ons dagelijks stenigen. “We moeten af van het idee dat het ooit te laat is om nog iets aan de opwarming van de aarde te doen. Dat is het namelijk nooit.” Voor heel veel klimaatprocessen geldt de glijdende schaal, stelt hij. “Er bestaat geen scherp afgebakende temperatuur waarbij er ineens grote rampen op ons af komen. Het is niet zo dat er bij anderhalve graad niets gebeurt, en bij 1,6 plotseling van alles.” (…)“Als we het doel van anderhalve graad opwarming niet halen, is er geen enkel argument om het beperken van onze broeikasuitstoot dan maar op te geven.”

 

Kantelpunten

Zijn er dan wel kantelpunten in het klimaat, zoals het smelten van de West-Antarctische ijskap, wat uiteindelijk vele meters zeespiegelstijging oplevert? Ook die rampaanzegging wordt door Kuipers Munneke genuanceerd: “Bij een opwarming van meer dan anderhalve graad wordt het waarschijnlijk dat het smelten onherroepelijk in gang wordt gezet. (…..) Maar dan nog is er geen reden om de handdoek maar in de ring te gooien als je het kantelpunt voorbij bent. Bij een kantelpunt hoort namelijk altijd een tijdschaal. Als je een kantelpunt maar een heel klein beetje overschrijdt, duurt het kantelen voor bijvoorbeeld het smelten van West-Antarctica of het dooien van de permafrost nog eeuwen. Maar als je een kantelpunt heel fors overschrijdt, kan het veel sneller gaan. Hoe meer je de opwarming beperkt, hoe meer tijd je koopt om te bedenken hoe je met de gevolgen van een overschreden kantelpunt om wilt gaan.”

 

Voorspellende waarde

Nu weet ik ook wel dat sceptici meteen als ‘klimaatontkenners’ bij het grofvuil worden gezet. Zie de denigrerende en journalistiek onwaardige wijze waarop dr. Ferdinand Meeus onlangs in Nieuwsuur werd afgeserveerd. Maar er zijn heus wel meer redenen om kritische kanttekeningen te plaatsen bij de voorspellende waarde van modellen, zoals bijvoorbeeld Pieter Omtzigt liet zien in het debat over de herziening van het pensioenstelsel. Er zijn nu eenmaal onverwachte gebeurtenissen die niet in modellen worden meegenomen: de huidige extreme inflatiecijfers waren in de berekeningen niet voor mogelijk gehouden.

Hetzelfde gold voor de kredietcrisis van 2008: geen enkel economisch model had die voorzien. De huidige klimaatmodellen hebben geen rekening gehouden met onverwachte ontwikkelingen op het wereldtoneel, zoals de oorlog in Oekraïne, de nog onbekende uitkomst daarvan en de wederopbouwbehoefte daarna. Evenmin met mogelijke spanningen in Azië (China, Korea, Taiwan); die hebben allemaal gevolgen voor de economische ontwikkeling, de energievoorziening en handelsstromen en dus ook voor de uitstoot van CO2.

 

Rode luchten

En zo stuitte ik onlangs op verschijnselen die ik tot nu toe in de discussie over klimaat en temperatuurstijging niet ben tegengekomen. Naar aanleiding van een schilderijenexpositie heb ik me wat meer verdiept in de Engelse schilder William Turner en diens beroemde rode luchten. Die rode luchten zijn een gevolg van een van de grootste vulkaanuitbarstingen uit de geschiedenis: de Tambora (Soembawa, Indonesië, 10 april 1815). De eruptie veroorzaakte niet alleen tienduizenden doden, maar beïnvloedde ook het klimaat voor een aantal jaren: de vulkanische as reikte tot 43 km. hoogte. Dit leidde ook tot ‘het jaar zonder zomer’ (1816), tot extreme zomermoessons in Inda en China, mislukte oogsten (hongersnoden in Europa), een extreem koude winter en ….. twee maanden na de uitbarsting: bloedrode zonsondergangen boven Europa. Die legde Turner in Londen dus vast. Een begrijpelijke uitleg is in onderstaande video te vinden, in het Frans.

Alhoewel klimatologen het effect van de meeste vulkaanuitbarstingen op het klimaat ‘verwaarloosbaar’ achten, zijn uitzonderingen heel goed denkbaar: zo wordt de uitbarsting van de Tambora vergeleken met die van de Samalas in 1257, die mogelijk medeoorzaak was voor het begin van de Kleine IJstijd…

 

Gezond verstand

Houden modellen wel rekening met dit soort onverwachte (maar toch ingrijpende) gebeurtenissen? Geven modellen, met scenario’s die ons een blik in de toekomst moeten geven, wel met zekerheid die toekomst aan? Nee, ze laten hooguit zien wat de koers zou kunnen zijn. Het is aan ons om met verstandige maatregelen bij te sturen. Alarmisme en paniek (“onze planeet staat in brand”, “de natuur staat op omvallen”) helpen ons niet verder. Wel gezond verstand, innovatie en adaptatie. We moeten op een verstandige manier inspelen op veranderende omstandigheden en niet domweg vasthouden aan in het verleden in andere omstandigheden in een regeerakkoord vastgelegde ‘doelen’, maar ondogmatisch aankoersen op het gewenste resultaat. Kernenergie omarmen en niet uitsluiten of slechts schoorvoetend tegemoet treden.

Daarom moeten we altijd kritisch blijven als politici beweren dat ‘De Wetenschap’ iets heeft aangetoond wanneer ze op uitkomsten van modellen wijzen. Het pensioendebat heeft dat laten zien. Ook in de klimaatdiscussie betekent een kritische benadering van wat ons volgens modellen te wachten staat niet, dat je daarmee ‘klimaatontkenner’ bent.

Alarmisme, dwang en dreiging brengen ons niet verder.

Vond je dit artikel goed? Steun Freek van Beetz via pinchas.backme.org.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
42 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

“ Heel veel van dat veronderstelde en kennelijk niet te keren onheil, tenzij we ophouden vlees te eten, korter douchen en niet meer vliegen”

Volgens de NRC, NOS journaal of de Trouw zijn de bovengenoemde dingen de oplossing voor het klimaat probleem. We moeten ons gedrag aanpassen. Maar is dat wel effectief?
De CO2 uitstoot is echter recht evenredig met de energieconsumptie.
Ruim 80% van alle energie wordt verbruikt door handel en industrie. Van het restant is ongeveer 80 % (dus 16 % van het totaal) nodig voor essentiële zaken als verwarming, de koelkast en verlichting. Resteert 4 % die beïnvloedbaar is omdat ze minder noodzakelijk is.
Zelfs als alle mensen in Nederland ophouden met vlees eten, de helft korter gaan douchen en ophouden met vliegen, dan zal dat geen meetbare invloed hebben op het energieverbruik. Ten eerste omdat het energieverbruik daarvan in die 4 % valt. Ten tweede omdat we als we niet vliegen bijvoorbeeld auto gaan rijden of de trein pakken en dat verbruikt ook energie.
Het is belangrijk om te beseffen dat de politiek de media inzetten om het individuele energieverbruik te beïnvloeden. Maar juist het individuele energieverbruik is weinig veranderbaar en te gering om invloed te hebben op het geheel. Er zal dus weinig veranderen. Ik denk dat het ook de bedoeling is van de politici. Want hun echte bedoeling is mensen in een soort permanente paniektoestand te houden, omdat mensen dan geneigd zijn om niet na te denken over het grote plaatje, maar blindelings de politici te volgen.
Het echte doel van deze communicatie is dat we volgzaam gemaakt worden.

Netty Meelen
Netty Meelen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Uw hele reactie klikt mij zeer logisch in de oren.
Uw conclusie heb ikzelf ook al geruime tijd geleden getrokken
Tam, angstig timide en bestuurbaar dat is het doel.
Was de bezorgdheid serieus gemeend, dan zouden instroom beperkingen en vóór alles, wereldwijde geboortebeperking het hoofddoel en doel van alle reclamecampagnes zijn. Niet vermanen, ophitsen en paniek zaaien zoals nu gebeurt.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Netty Meelen

De regering wil het volgende:
70 % CO2 uitstoot reductie in 2035
80 % reductie in 2040
Met isolatie en nog meer windturbines en zonnepanelen is misschien een reductie mogelijk van 10 % tot 20 % tot 2040. De resterende 50-60 % is alleen haalbaar als de industrie helemaal vertrekt uit Nederland, want er is niet voldoende duurzaam opgewekte energie om de industrie daarop te laten draaien.
Aangezien iedereen deze informatie bij het CBS kan binnenhalen en binnen een half uur tot de conclusie kan komen, moeten er heel veel mensen weten dat dit hele circus van de regering een grote schijnvertoning is.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

We worden gewoon voorgelogen door den Haag.
Nu moet weer de AOW leeftijd omhoog omdat ‘we’ allemaal langer zouden leven. Wie het gelooft, krijgt een nieuwe fiets.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Netty Meelen

Bij deze nog wat CBS info om van te smullen:
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/co2-uitstoot-in-2017-gelijk-aan-die-in-1990
Dus dat schiet lekker op, toch?
En dan de verdeling per sector:
https://www.energie-nederland.nl/feiten-en-cijfers/verbruik-en-emissies/
En dan vooral onder de kopjes:
‘Energieverbruik per sector’
en
‘Finaal energieverbruik per sector’.

Dino51
Dino51
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Mooie websites Andre, die bevestigen dat CO2 gereduceerd moet worden. Kernenergie zou je zeggen ipv kolencentrales en BIOmassa verbranding. Wanneer komt Jette in actie??

Dino51
Dino51
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Helemaal eens met uw reactie op het artikel. Het boek van Pieter Omzigt beschrijft ook modellen die als absolute waarheid door de regering worden geponeerd. Naast Nederland is de bijdrage van de EU slechts 10% van de totale uitstoot maar moeten we boeten voor de catastrofe die ons te wachten staat. Dat past ons Calvinisten erg goed terwijl er in het buitenland realitisch wordt gekeken naar oplossingen ipv de NL kramp.
Veel bangmakerij om de mensen te manipuleren.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Dino51

De kartelpartijen en hun gedogers zijn volkomen de weg kwijt van normaliteit. Ik vind ze HEEL erg griezelig. Ik vind Kaag en Jetten enorme griezels. Rutte is een gladde aal die alleen maar minister president wil blijven. Gert Jan Segers wil ook HEEL erg graag belangrijk gevonden worden. En Hoekstra, ach ja Hoekstra.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

En hoe meer mensen hoe meer uitstoot.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Ja dat had ik eigenlijk nog willen toevoegen. De groei van 50 tot 100.000 migranten elk jaar oftewel ongeveer 0,5% van de bevolking leidt ook tot een toename van de CO2 uitstoot met 0,5 % want elke migrant gebruikt industriële producten, verwarmt zijn huis, gebruikt kooktoestel , douche, trein enzovoort. Dus van nu tot 2050 veroorzaken migranten een toename van ongeveer 12 % van de CO2 uitstoot ten opzichte van nu.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

Dus zullen de cijfers weer snel moeten aangepast worden. Een vicieuze cirkel. Een gebed zonder eind en zonder oplossing. Overigens heeft Rutte weer 100 miljoen toegezegd aan Afrika. De rest komen zij zelf ophalen.

Netty Meelen
Netty Meelen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Dat is allemaal Kaag en Rutte maakt het niet uit. Als hij maar kan blijven zitten.

Netty Meelen
Netty Meelen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Juist.!! Maar daar hoor je de regende partijen en linkse meelikkers nooit over.
Dat is voor hen net zo taboe als het woord Omvolken!

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Andre

ik deel ook uw analayse. Er is iets HEEL erg raars aan de hand in NL. Ik maak mij behoorlijk zorgen over deze vreemde intenties van de bestuurders in den Haag.

Netty Meelen
Netty Meelen
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Men voert dát uit wat WEF voor ogen heeft.
Men loopt aardig op schema, mede omdat de meeste burgers nog in de ontkenningsfase zitten.
Het wordt door de deug media smalend complottheorie genoemd.
Maar kijk eens wat en wie er nu weer in Egypte bij elkaar waren/zijn.

Andre
Andre
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Netty Meelen

Volgens de officiële lijst van de VN waren daar 33. 449 deelnemers uit 195 landen en van 1751 NGO’s.
Allemaal ingevlogen en daar in een luxe hotel verblijven van 6 tot 18 november, de eerste week gaat voornamelijk over geld en klimaat, de tweede week meer over gender, water en biodiversiteit, de softere onderwerpen.
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/PLOP_COP27.pdf
Zo een conferentie kost misschien wel 100 miljoen dollar. Het gaat vooral over hoe rijke landen meer geld naar de arme landen kunnen schuiven met allerlei voorwendsels en ondertussen de geldstromen kunnen afromen om hun eigen zak te vullen.

Frans Galjee
Frans Galjee
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Die aandacht voor een veranderend klimaat al dan niet met een nog niet bepaalde menselijke invloed leidt de aandacht af van het werkelijke probleem van deze tijd namelijk een economie die op instorten staat ten gevolge van het economische systeem dat onder invloed van schaarste (van zowat alles) steeds vaker gaat haperen dit ondanks enorme injecties van niet ‘gedekt’ geld.
Dit is het echte probleem waar we echt bang voor moeten zijn.

Rob Esveldt
Rob Esveldt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Al deze maatregelen moet Nederland en andere EU-landen die daarin trappen koste wat het kost naar de afgrond brengen. Het moet verelendung veroorzaken zoals Karl Marx dat voor ogen zag.

De levensstandaard moet hiermee drastisch omlaag zodat alles eerst via het socialisme en daarna het communisme geregeld kan worden. En daar komt het central bank digital currency (CBDC) bij om de hoek kijken, dat zorgt voor volledige controle over de bevolking. CBDC zorgt voor communisme 2.0 alwaar de bevolking absoluut helemaal niets meer te vertellen heeft.

Helaas heeft links de socialisten daar sowieso al een neiging naar het centraal regelen van alles en dat zie je nu ook gebeuren.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Rob Esveldt

Socialisme en communisme volgens Klaus Schwab, de eigenlijke leider.

Marien
Marien
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ja, deel van ons wordt beschuldigd van complotdenken, maar een blinde kan zien waar dit naar toe gaat en waarom ze zo graag naar Davos gingen om de instructies op te halen.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Complotten zijn inmiddels al lang werkelijkheid.

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is elke dag twee keer 5 voor 12. Het klimaat week poogde om dit te te benadrukken. Het is ook elke dag twee keer 5 over 12. Sinds Al Gore is het al een eeuwigheid dat wij voor of na twaalf uur zaten op het einde te wachten. Intussen blijft het gebrek aan open discussie over het klimaat bestaan en het blijft bij over en weer welles nietes te roepen. De aardse catastrofes worden steeds meer aan de mens toegeschreven terwijl de mens al zoveel klimaatveranderingen heeft doorstaan. De paniek die wereldleiders veroorzaken met het vasthouden aan angst modellen kost intussen miljarden waarschijnlijk weggegooide geld en veranderende levenswijze waarin wij aan vrijheid en betaalbaarheid inboeten. Geld die wij beter kunnen besteden aan voorzieningen om zich tegen het klimaat te wapenen in plaats van klimaat te willen veranderen. Iets wat kan tegen iets wat niet kan. Angst en onvrijheid dienen alleen de propaganda van de macht. En de jeugd kan beter van de kunst leren door te kijken en nadenken dan zich aan vast te plakken.

Anna
Anna
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ach dat vlees eten altijd…. Dan wordt het onder de meest vervuilende omstandigheden en meest de meest ongezonde stoffen in de fabriek geproduceerd…
Geef mij maar gezellig een koetje in de wei❗️

Het smelten van de ijskap…..oei het ijs groeit ook weleens aan, maar dan wordt het net niet gemeten……

En dan al die indoctrinatie…….. gelukkig kan ik zelf denken en boeren verstand is soms helderder dan al die niet kloppende tabellen.

Een voordeel het houdt vele mensen aan het werk. Zijn ze van de straat😉 en ze verdienen een paar centen.

Nu 30.000 mensen in Sharm al Sheik wat een milieu belasting.❗️
ZE MOETEN ZICH COLLECTIEF DIEP SCHAMEN.

Ons de les lezen en zelf lekker even snorkelen en vertellen dat het rif zo achteruit gaat. Dat noemen we hypocriet.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het zou in een ‘normale democratische’ maatschappij vanzelfsprekend moeten zijn dat beleid onderbouwd kritisch tegen het licht gehouden wordt. Dat is niet meer het geval. Zeker niet vwb beleid wat niet in de partijprogramma’s stond of wat na verkiezingen ineens uit de hoge hoed kwam. Kritiek wordt geweerd, gecriminaliseerd, inhoudelijk niet gepareerd, belachelijk gemaakt en/of gecancelled.
Ondemocratisch bestuur dus.
Zolang er geen totale ommekeer in de politiek komt, met ter zake vakkundige mensen op belangrijke posten zonder partijpolitiek, zie ik geen afslag naar een pad weg van de afgrond.
Hoe gaan we het in vredesnaam keren?

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

De rechterflank is virtueel, goed voor 51 zetels. Een derde van het aantal 2e kamerzetels en wanneer men zich verenigt gaat dat aantal makkelijk groeien. Op dat moment kan die rechterflank een normale democratische maatschappij afdwingen.
Dan kan je ook een WEF of EU aan.

Maar helaas, ook op rechts gaan kleingeestigheid en kruideniersmentaliteit boven het landsbelang. Van Haga kan goed praten, maar 1 mènneke haalt niets uit op 150 zetels. Wilders is inmiddels een karikatuur van zichzelf; hij doet me altijd aan Calimero denken als hij weer eens kwaad is.
Wilders heeft groot gelijk, maar dat gaat hij nooit krijgen als zijn uitvallen weinig anders meer zijn dan voorspelbare rituelen. Baudet en de zijnen kunnen leuk praten. Ze hebben nog het meest gelijk van alle mensen op de rechterflank, maar ze weten hun gelijk niet te verkopen. Dan kan je net zo goed een rood stoplicht proberen te overtuigen van jouw gelijk. Over JA21 en BBB maak ik geen woorden vuil; brandhout van zeer matige kwaliteit. Je hebt ook hun massa nodig in een rechtse alliantie, maar afzonderlijk zijn die partijen zeepbellen. Ziet er fors uit, klapt zo weer uit elkaar en is enkel goed voor een kliederboel.

Er zijn veel rechtse schaapjes, die heilig geloven in het partijtje van hun voorkeur. Ze jammeren dat ze niet gehoord worden, dat ze afgeserveerd worden, maar ze zien het grote plaatje niet. Als je niet slimmer bent dan dat, ben je als rechtse stemmer gewoon een geboren verliezer; meer heb je niet in huis.

Ik kan ermee leven als jullie mij nu voor löl uitmaken. Negatieve reacties zijn welkom. Maar in ‘s-hemelsnaam, probeer het grotere plaatje eens te zien; enkel met veel massa en een aansprekende boodschap kan je het politieke tij keren.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Bernardo A.
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Bernardo A.

U heeft op veel punten gewoon gelijk. Echter, gezien extreemlinks tot in de haarvaten van álle instituties is doorgedrongen, en dus elk initiatief van rechts, ook als die samen zouden gaan, zullen kunnen torpederen, zie ik het somber in. Die macht gaan ze nooit opgeven.
Kijk nu maar naar de VVD, die ik inmiddels ook tot links reken. Extreem links zelfs.
De eigen achterban, fractie en kamerleden worden gewoonweg die asieldwangwet in gedwongen. Mag ook extra belastingcenten kosten, te betalen aan opportunistische linkse burgemeesters die er nog een schepje bovenop willen doen, en vervolgens hun burgers er mee opzadelen. Is het niet door nóg meer woningtekort, dan wel door onevenredige druk op het budget, onderwijs en politie.
Zoals we elk ‘verdrag’ en het veelgehoorde ‘samen afgesproken’ zijn in gerommeld, zelfs een oorlog!
De mondige en kritische burger wordt alleen nog als een lastig obstakel gezien.
Ik voel me behoorlijk moedeloos.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Uw zienswijze is wel juist, maar met defaitisme is nog nooit een oorlog gewonnen. En hoeveel leeuwen en beren er ook op de weg mogen zijn, als wij zelfs niet kans zien om nu eens gezamenlijk één vuist te maken komen we sowieso nergens.

Er is nog 1 (zij het wrang) punt van hoop. Wij staan aan de vooravond van een economische crisis die gaat variëren van zwaar, tot een flinke depressie. In combinatie met de dwangmatige opvang van “asielzoekers”* gaat dat voor het kartel een crisis van jewelste worden. De overheid kan niet meer met geld strooien, de burgers worden serieus geraakt etc. Dan is het spel voor links afgelopen bij gebrek aan baten. In mildere mate zagen we dat eerder in de jaren ’80.

Moet je natuurlijk niet een roedel individualistisch ingestelde schreeuwertjes ter rechterzijde hebben, de partijtjes die we nu hebben zullen beginnen met elkaar de tent uit te vechten. Zijn we nog verder van huis.

* In Berkel Enschot en in Biezenmortel, betere plaatsen rond Tilburg worden tientallen jonge mannelijke migranten op 2 locaties geplaatst. De burgers voelen m al aankomen, dat gaat een hoop ellende opleveren. De aardigheid is, dat dit de overwegend kartelstemmende burgers ook de ogen opent voor de realiteit. Aanschouwelijk onderwijs doet meer dan 10 tirades van GW.

Laatste aanpassing 1 jaar geleden door Bernardo A.
karton
karton
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ach ja, ik word zó ziek van dat “klimaat”, maar dan vooral het verpauperde “leefklimaat” in ons landje.
En als ik dan lees dat er plm. 30.000 deelnemers naar Sjem-en-Zeik waren gekomen om deze “conferentie” mee te maken, en óók nog eens allemaal met het vliegtuig, dan word ik kotsmisselijk; wát een hypocrisie !!
En dat in deze tijd waar, tijdens de lock-down, wereldwijd conferenties werden gehouden via de computer/beeldverbinding; dat hadden dit soort gasten ook moeten én kunnen doen. Ze hebben zelf lak aan ’t klimaat, waarom zal ik me daar dan nog druk over maken ?
Vanavond lekker de houtkachel aan, plastic wattenstaafjes gooi ik morgenochtend wel in zee, ik ga nog veel meer “kattenkwaad” uithalen !!!

Ni28
Ni28
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  karton

Blijf herhalen totdat men niet beter weet. Dat is de tactiek. Niet luisteren is de enige wapen daar tegen.

Bernardo A.
Bernardo A.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik zit in de wereld van de energietransitie. Nu ben ik een bolle, vleesetende, bierdrinkende en graag-reizende persoon. Dat reizen liefst in voertuigen die zonder batterij werken. Nu is er wel veel innovatie, met o.a. PVT panelen. Dit zijn zonnepanelen die ook voor de warmwatervoorziening zorgen. Met infra-rood verwarming kan je efficiënter verwarmen. Led verlichting en isolatie doen het ook goed.
Zonder links gedram kan je dus beste resultaten bereiken en eerlijk gezegd doet deze energiecrisis daar wel goed in. Net zoals dat de energiecrises van 1974 en 1979 ook positieve bijdragen leverden.

Alleen komen positieve ontwikkelingen van onder uit de markt naar boven en werkt overheidsbemoeienis doorgaans contraproductief.

Overigens rijd ik nu een geblazen Renault Clio. Het ding rijdt 1: 16,5 en dan kan je leuk rijden als Flitsmeister je reiskameraad is. De nieuwe Clio is een hybride. Heeft niet de pit van mijn Cliootje en rijd 1:20. Dan kan je je afvragen of al die extra toegevoegde materialen in productie en recycling ooit gaan opwegen tegen die minimale besparing op brandstofverbruik.

Jos
Jos
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Het is een ‘subsidie’ industrie:

Citaat..
Oorlog, rampen en langdurige stress laten diepe sporen na in de hoofden en harten van kinderen. Wereldwijd krijgt 10 tot 20 procent van de kinderen te maken met psychische problemen, zoals een depressie, angst- of gedragsstoornis. Van de jongeren die opgroeien in conflict is dit ongeveer twee keer zo hoog.

Bij noodhulp in conflictsituaties of bij armoede en natuurrampen denk je al snel aan voeding, medicatie en onderwijs. “Maar aandacht voor mentale gezondheid is net zo belangrijk,” weet Caroline Scheffer, MHPSS-expert bij Save the Children, de grootste kinderrechtenorganisatie ter wereld.
Einde Citaat.

De ene gesubsidieerde klup maakt zr bang, de ander gesubsidieerde klup gaat de kindertjes redden. De gesubsidieerde omroepen en onderwijs instellingen doen, uiteraard gesubsidieerd, mee.
Enz enz ..

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Jos

Helemaal eens.
Het is te erg voor woorden, misdadig eigenlijk, dat onze kinderen en jeugd regelrecht trauma’s, toekomstangst en twijfel aan hun eigen identiteit wordt aangepraat.
Waar velen een dikke boterham aan verdienen.
Treurig.
Om te kotsen eigenlijk.
En we worden ook nog gedwongen er aan mee te betalen.

Pieter
Pieter
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Ik weet het niet hoor. Noem mij gerust een onbenul. Maar wel een onbenul met een hoop groen ervaring. Die leeft in een van nature al eeuwen stikstof -arm gebied. Waar al eeuwen gepoogd wordt dat tekort wat aan te vullen zodat er wat wil groeien.

Een onbenul die begrijpt dat Co2 voedingstof nr1 is voor alles wat groen is. En een onbenul die weet dat alles wat groen is (behalve groen-links, maar die naam hebben ze van een marketingteam dat grijs-rechts geen succesformule vond) baat heeft bij Co2.

Kort en goed moeten lijkt het erop we alles wat groeit en bloeit een kopje kleiner maken om het klimaat te ‘redden’?

Als ik nou een onbenul ben, wat maakt dat de mensen die staan te applaudisseren bij aanmerende schepen gevuld met omgekapte bossen.

Het gaat helemaal niet om de modellen. Het gaat om de interpretatie van de modellen en de marketingmachine er achter.

AAA
AAA
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Verwoestijning is het probleem.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  AAA

De Sahara is ongeveer 6000 jaar geleden begonnen te verwoestijnen. Daarvoor was zij een soort savanne compleet met rivieren en meren. Volgens mij was er rond die tijd nog geen sprake van een CO2 of stikstof probleem.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Het is ook wel interessant om te zien hoe dit een beetje uit de publiciteit wordt gehouden.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Als je zegt dat het klimaat veranderd, lijkt me dat het voorbeeld om uit de kast te halen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Anton van Haasteren

Er zijn ook aanwijzingen dat de Sphinx enorm veel ouder is dan doorgaans door egyptologen wordt gezegd. Watererosie is zo’n aanwijzing. Hetgeen zou betekenen dat ver vóór de tot nu toe aangenomen datering er een totaal ander, nat, klimaat heerste voor de verzanding begon.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Zesduizend jaar geleden was de woestijn groen. Wat op de wereldbol als een grote gele vlek in Afrika is, was ooit groen. Er heerste een totaal ander klimaat. Dir is bekend bij de wetenschap. Ze houden zich alleen stil, het zou de klimaat discussie kunnen verstoren.
Zoals AAA opmerkt blijft deze vlek wel groeien tot in Spanje toe.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
1 jaar geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Wat betreft de Sphinx zijn er wel meer opmerkelijke zaken in de woestijn. Als u Google earth hebt zou ik eens inzoomen op het westen van de Sahara. U ziet dan het Oog van Afrika. Het is zeer duidelijk van uit de ruimte te zien. Wetenschappers hebben er geen verklaring voor.
U kunt ook de Wiki bekijken. Er is al veel over gepubliceerd, wat het grote publiek niet bereikt heeft.

St.
St.
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Hoe gaat het met de biosphere van NASA?
Al enig succes in het beheersen van 250 m2 afgesloten klimaat?
En wij gaan dan eventjes de aardse thermostaat op tienden van graden afregelen volgens Timmermans

Frank pouw
Frank pouw
1 jaar geleden
Artikelwaardering :
     

Kan iemand mij uit de doeken doen hoeveel hernieuwbare energie er wordt gerealiseerd in Nederland niet dat ik Henry Cornelius niet geloof of zijn info onbetrouwbaar totaal niet. Probleem is echter dat er zoveel info hierover de ronde doet vandaar. Zelfde geldt voor de zeespiegelstijging.Ook zo’n item.Dan weer 1mm dan weer 5mm in 1 jaar. Heb Deltares gecontact en verwezen mij door naar een website want durfde kennelijk zelf niet te melden dat de info in de msm niet echt klopt. Nog zo’n item is de verdwenen temperatuur reeks uit KNMI info betreffende de temp. stijging in ned. Leest wetenschappelijk onderzoek van vader en zoon Hoogeboom naar ik meen.Afgemaakt op div. Websites terwijl we het hier hebben over een wetenschapper prof.dr. op klimaat/milieu gebied. Vond het een heel plausibel betoog.

42
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x