En de baantjescarrousel draait gewoon door

Politiek als speeltuin voor gelijkgestemde hoogopgeleiden

Na de recente benoeming van PvdA’er Jeroen Dijsselbloem als burgemeester van Eindhoven zwelt de kritiek over vriendjespolitiek en de baantjescarrousel weer aan. En niet zonder reden. Nog steeds voeren politici uit inmiddels verschrompelde partijen de lijstjes met benoemingen aan. Netwerkcorruptie viert hoogtij. De politiek is verworden tot een speeltuin van gelijkgestemde hoogopgeleiden en de burger heeft het nakijken. Een column van Freek van Beetz.

Dinsdag 19 juli werd bekend dat PvdA-coryfee oud-minister Jeroen Dijsselbloem de nieuwe burgemeester van Eindhoven wordt. Ze hadden een slechtere kunnen voordragen. Sterker nog: ik denk dat ze daar in Eindhoven een uitstekende keuze hebben gemaakt, al hadden ze, zo begreep ik uit de media, liever een vrouw op die post gehad. Soms zit het mee, soms zit het tegen, zullen we maar zeggen…

Er is, terecht, nogal wat kritiek dat hiermee maar liefst in drie van de vijf grote steden PvdA’ers (een partij die inmiddels toch geslonken is tot de omvang van een splinterpartij) daar de burgemeesterspost bekleden.

 

Baantjecarrousel

Dijsselbloem is naar mijn bescheiden mening een capabele en nuchtere bestuurder gebleken, al vind ik het op z’n zachtst gezegd wel bedenkelijk dat hij daarvoor twee recent verworven functies in de steek laat: hij is pas sinds 2019 voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, die nota bene nog midden in een onderzoek naar het coronabeleid zit. Nog recenter is zijn benoeming tot voorzitter van de Adviescommissie Nationaal Groeifonds. Dat riekt toch naar de ‘baantjescarrousel’, waar critici van de Haagse mores steeds vaker naar verwijzen. Terecht schreef iemand op de sociale media dat Lilianne Ploumen ook nog in de wachtkamer zit… Dus wie weet worden de vrijgevallen plekken binnenkort ingevuld.

 

Belegen erfenis

Al veel langer is er kritiek op de wijze waarop in dit land publieke functies gegund worden aan politici en prominente partijleden, waarvan de bewezen of vermeende capaciteiten lang niet altijd, laat ik het voorzichtig zeggen, op maat zijn toegesneden op de vacante functie. Politieke kleur en aan de persoon toegeschreven verdiensten voor land en partij (maar meestal is het toch eerder andersom) zijn nogal eens doorslaggevend gebleken. Nog steeds voeren personen uit de inmiddels ineengeschrompelde partijen als CDA en PvdA de lijstjes met (politieke) benoemingen aan.

Het is een belegen erfenis uit een verleden, waarin politieke partijen hecht verankerd waren in de samenleving en konden bogen op een groot ledenbestand. Die situatie bestaat al lang niet meer. Alle partijen samen hebben nog maar ruim 300.000 leden. In ons land maakt een relatief kleine, maar invloedrijke groep gelijkgezinde, zich als ‘progressief’ profilerende elite de dienst uit (“Diploma-democratie”, zo beschreef Mark Bovens dit verschijnsel ooit).

 

Hoogopgeleide bovenlaag

De politiek, het politieke speelveld en politieke functies zijn steeds meer het domein geworden van een hoogopgeleide bovenlaag. De ideologieën, die ooit kiezers uit verschillende sociale geledingen met elkaar verbonden, zijn verdampt; politieke partijen zijn verworden tot marktplaats van idealisten, lobbyisten, vrijgestelde hobbyisten en baantjesjagers. En van die baantjes zijn er nogal wat, 30.000 volgens politicoloog Tom van der Meer. Politieke partijen zijn daar steeds meer een rekruteringsveld voor geworden.

 

Netwerkcorruptie

Naar aanleiding van de recente onthullingen over de wijze waarop Shula Rijxman haar voorzitterschap van de NPO vervulde, kwam de term “netwerkcorruptie” op. Willeke Slingerland, lector Weerbare Democratie aan de Saxion Hogeschool in Enschede, die promoveerde op dit onderwerp, zei hierover: “Het punt is: we zitten in sociale netwerken omdat we in een netwerksamenleving nu eenmaal de dingen zó voor elkaar krijgen. Vanuit een gemeenschappelijk en gedeeld belang doe je wat voor elkaar; je helpt elkaar verder in het leven. Maar die hulp kan verworden tot het dienen van een netwerkbelang. Je ontwikkelt een tunnelvisie in een naar binnen gekeerd netwerk en draagt, vaak onbedoeld, bij aan een vriendendienstcultuur. Het kwaad zit niet in een dikke envelop en niemand lijkt het slachtoffer, maar we hebben niet door dat we állemaal het slachtoffer zijn van netwerkcorruptie.” (Binnenlands Bestuur, 21 juli 2018)

 

Kongsi

De situatie waarin onze democratie is komen te verkeren heeft steeds meer ruimte geboden aan dit fenomeen; de ‘baantjescarrousel’ past daarin, maar ook de manier waarop beleid steeds meer binnen een steeds nauwer wordende beperkte kring van van gelijkgestemde, hoogopgeleide ambtenaren en vertegenwoordigers uit wat ooit het ‘maatschappelijk middenveld’ heette – dat inmiddels is verworden tot een kongsi van belangengroepen en belangenbehartigers – tot stand komt en in de volksvertegenwoordiging met dichtgetimmerde coalitieakkoorden wordt bezegeld. Dat heeft nog maar weinig met ‘democratie’ van doen.

 

Kiezer buitenspel

Ik moest daaraan denken toen mij een tweet van Margriet Vroomans onder ogen kwam:

Alsof al die protesterende boeren zich geen zorgen maken over een democratie waarin zij niet gehoord worden en waarin hun belangen worden verkwanseld. Natuurlijk, we kennen nog steeds vrije verkiezingen en het recht van vergadering laat in alle vrijheid partijvorming toe. Dus kunnen de burgers hun vertegenwoordigers kiezen. Ons parlement wordt geacht de gehele Nederlandse bevolking te representeren. Ons kiesstelsel van evenredige vertegenwoordiging kan gezien worden als gevolg van die opvatting.

Maar ja, wie stoort zich in de Haagse bubbel nog aan de kiezer? Die mag eenmaal in de vier jaar zijn/haar zegje doen en moet vervolgens toekijken hoe in de Haagse Kringen de verheven idealen moeiteloos worden ingewisseld, bijgevijld en uitgeruild.

 

Onmacht

Minister Hoekstra (toen van Financiën) hekelde in zijn Schoo-lezing in 2019 “het etaleren van de politieke onmacht”: politici die weglopen voor leiderschap en schermen met voldongen feiten als excuus voor genomen besluiten. Hoekstra zei te beseffen dat de burger heus wel snapt dat een politicus niet kan toveren, maar waarom, zei hij, zou die burger op iemand stemmen als die voortdurend uitlegt dat hij wel anders wilde stemmen, maar niet anders kon: omdat het moest van Brussel, of omwille van de coalitie, of omdat de doorrekeningen nu eenmaal zo waren?

Maar wat moet die machteloze burger dan als die leiders niet doen waarvoor ze gekozen zijn, als die niet doen wat ze hebben beloofd en desnoods Brussel dan maar de schuld geven? Andere leiders kiezen, in de wetenschap dat het beleid toch hetzelfde blijft? Of protesteren, zoals we nu om ons heen zien en waarvan we nog maar moeten afwachten of aan die reeks van crises een einde komt. De vooruitzichten zijn niet opwekkend.

 

Voorstel Maurice De Hond

In een recent essay legt Maurice de Hond de problematiek genadeloos op tafel. Hij verwacht dat de vorming van een stabiele regering na nieuwe verkiezingen, gezien de meest recente peilingen, een vrijwel onmogelijke opgave gaat worden: past ons politieke stelsel nog wel bij de huidige samenleving die steeds heterogener wordt en waarbij de spanningen tussen partijen groeien?
Hij roept mensen op om met voorstellen te komen voor een integraal plan, waarmee we onze overheid in relatie tot de bevolking beter kunnen inrichten. “Dat kan er één zijn waar de grondwet niet of slechts beperkt voor dient te worden aangepast, of één die grotere ingrepen vereist van de grondwet.”

 

Wisselende coalities

Ik weet niet of een ‘systeemwijziging’ de remedie is, maar de verwijdering tussen de politieke elite en een groot deel van de kiezers, de kloof tussen Randstad en “Afgehaakt Nederland”, vraagt om een andere benadering van regeringsvorming. In een eerdere OpinieZ-column opperde ik besluitvorming op basis van wisselende coalities over onderwerpen waarover met wisselende partijen overeenstemming te bereiken is. Dan zal de politieke besluitvorming meer het karakter krijgen van onderhandelingen in de politieke arena, in de Tweede Kamer, en minder in de achterkamers en op de partijbureaus.

Kleine partijen zullen het moeten hebben van het aangaan van bondgenootschappen per onderwerp: de behandeling van bepaalde onderwerpen en dossiers uitwisselen met gelijkgestemden binnen de Kamer. In de negentiende eeuw kenden we nog geen politieke partijen en zochten ook de volksvertegenwoordigers steun bij geestverwanten, per onderwerp of thema. Het zal het politieke bedrijf er niet gemakkelijker op maken, maar mogelijk wel transparanter en kansrijker voor politieke minderheden.

 

Vond je dit artikel goed? Steun Freek van Beetz via pinchas.backme.org.

Over de auteur

Freek van Beetz
Freek van Beetz
Freek van Beetz, studeerde Planologie en Politicologie, was van 2001-2010 adviseur van de MP van de Ned.Antillen. Auteur van Uitzicht op Zee (roman, 2015) en van Het laatste Kabinet (2010) en Het einde van de Antillen (2013).

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
36 Reacties
Meeste stemmen
Nieuwste Oudste
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
Andre
Andre
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Inderdaad de regenten speelden hetzelfde spelletje al in de 17de en 18de eeuw. In ons huidige bestel is het pas erg geworden toen de Tweede Kamer heeft besloten dat de EU wetten (toen nog EEG) automatisch van kracht werden in Nederland.
Vanaf dat moment waren PvdA en CDA (toen nog de grootste partijen) gereduceerd tot de uitvoerders van de wil van Brussel. Ze mochten de posten verdelen en handelden voor het overige in opdracht van. De andere partijen hebben zich hierbij aangepast. Dit bestel kan niet veranderd worden zonder de relevante artikelen Grondwet 92 en 93 weer op te heffen. Maar dat doen die partijen natuurlijk nooit, want nu kunnen ze én de verantwoordelijkheid afschuiven op Brussel én elkaar telkens de bal toespelen inzake landelijke kwesties en baantjes. Zo grijpt het allemaal netjes in elkaar en de burger kan er lekker niets aan doen. Die is zelfs nog te onnozel om te begrijpen dat je alleen verandering kunt afdwingen door op een oppositiepartij te stemmen.

pedro dos
pedro dos
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Beste Freek en collega’s, vooral doorgaan met stukjes blijven schrijven en constateren dat er niets met alle oproepen, ideeën en voorstellen gedaan wordt…worden jullie daar niet heel erg moedeloos van…? Een groepje roependen in de woestijn en in de Haagse Oase lachen ze jullie ronduit uit. De arme sloebers, denken ze daar…
Wat ik hiermee wil zeggen is, dat al die gedachtekronkels en hersenspinsels waarschijnlijk goed bedoeld zijn, maar uiteindelijk tot helemaal niets leiden. Er wordt niet geluisterd…tot het te laat is…nogmaals: 1789!!
Ga zo door en sus jezelf in slaap, voortmodderen helpt niet echt, actie is het enige dat helpt. Hoor graag.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Ben het met u eens, de realiteit laat al jaren zien dat de NL burger niet meer van belang is bij de regenten. Alle checks and balances die in een normale democratie zouden moeten werken voor juist die burger, zijn effectief buitenspel gezet.
Het beste bewijs is dat de kliek na weggestuurd te zijn, gewoon na een stoelendans en enkele uitbreidingen, weer in bijna dezelfde samenstelling op het destructieve pad doorgaat.
Zelfs groot opgezette acties van de boeren kunnen het blijkbaar in beton gegoten beleid niet keren.
Welke actie dan wel?
Ik persoonlijk haat geweld, vrees een burgeroorlog, maar misschien is dat juist wat men wil provoceren.
Kunnen ze nog meer ‘noodmaatregelen’ inzetten en overheidsgeweld gebruiken. Niet alleen fysiek, de mogelijkheden mensen van van alles en nog wat af te knijpen zijn gigantisch.
Overigens ben ik het met de auteur eens dat Eindhoven het waarschijnlijk slechter had kunnen treffen.

audio1958
audio1958
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  pedro dos

Gelukkig schrijft iemand nog over de misstanden vanuit het Haagse. Anders wisten we helemaal niets!

Ni28
Ni28
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Terwijl de Nederlandse politici graag de les lezen aan de Polen en Hongaren groeit de politieke corruptie in eigen land verontrustend snel. Terwijl enkele partijen achter de zijlijn worden geschoven
spelen enkele traditionele partijen hun dominante spel in eigen gecrieerde kring en kapen alle belangrijke posities om hun invloed uit te kunnen oefenen en aan de macht blijven. Dit zijn allemaal ondemocratische benoemingen van partijen die steeds minder stemmen krijgen maar door machinaties na de verkiezingen toch aan de roer blijven. De elkaar gezinde partijleden bedienen elkaar met mooie baantjes. De tweede kamer leden weten dat en zijn dan voorzichtig met hun kritiek omdat zij zich dan automatisch distantiëren voor deze banen. Zij zitten er niet voor het volk maar als uitvoerders voor het kabinet. Het enige remedie is dat wij de gezonde Zwitserse systeem overnemen waar vier grootste partijen met elkaar moeten regeren aangevuld met correctieve referendum. Niet onze onnodige verkiezingen waar al voorheen bepaald is wie met wie gaat regeren of het nu winnaars zijn of verliezers. De representatieve democratie heeft al lang afgedaan en lijkt steeds meer op een Marxistische dictatuur met bijbehorende propaganda, indoctrinatie en pogingen om andere stem te verbieden. Zij kraken het socialisme elders terwijl zij hem zelf aan bouwen zijn. Wij leven in een grote leugen. Word wakker, niet woke!

Laatste aanpassing 10 maanden geleden door Ni28
Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Goeie slogan N28! Wakker worden, niet woke.

Johan P
Johan P
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

Nope, ik ben voor een ander systeem. Minimale kiesdrempel van 5% of 10% om versplintering te voorkomen.
Eerst kijken of er een partij is die 50+% van de stemmen haalt, dan zal die regeren, al dan niet met een partij naar keuze.
Indien er geen partij is die dat percentage haalt krijgt de partij met de meeste stemmen 42,5% of 45% van de zetels en de rest wordt naar rato verdeeld over de andere partijen. Dan kan de grootste partij regeren als minderheidskabinet dat per onderwerp steun zoekt, of een coalitie vormen.

Marien
Marien
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Ni28

ja, de partij van die Sophie in ’t Veld die zo graag anderen de les leest, is het HEEL erg dramatisch gesteld met kennis en kunde en keuzes. D66 is 1 van de slechtste partijen OOIT.

Anna
Anna
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het is niet alleen wanbestuur maar ook elkaar keihard iets misgunnen.
Haat viert de boventoon in Den Haag.
De “nieuwste politieke partijen “ hebben vaak verfrissend goede inzichten maar door afgunst en haat tegen deze, wat zij noemen “ ondermijners” wordt er nog meer haat en onbestuurbaarheid gekweekt.

Wat mij ook opvalt is de vergevorderde “ ILLEGALE SAMENWERKING MET INTERNATIONALE GLOBALISTISCHE BEWEGINGEN. “ zoals het W.E.F.
Deze samenwerking is duidelijk zichtbaar ( Carola Schouten zei eens dat die afspraken bindend zijn ) maar wordt bij navraag keihard ontkend. Rutte kende volgens zijn zeggen het boek van Klaus Schwab niet eens, terwijl hij hem er wel een bedank brief voor stuurde.
Dit soort politici is toch niet meer te vertrouwen….
Dit is KEIHARD LIEGEN TEGEN DE KIEZER. En een ondermijning van onze eigen Nederlandse democratie.
Politici zijn dus OMKOOPBAAR DOOR INTERNATIONALE MACHTEN. ❗️

Deze samenwerking zit voornamelijk in de “ gevestigde partijen, zij is en blijft ILLEGAAL omdat de kiezer hiervoor GEEN MANDAAT HIERVOOR HEEFT GEGEVEN.

De Haagse politici MAKEN ZIENDEROGEN ONS LAND KAPOT. ❗️

Marien
Marien
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Anna

Eens met je betoog, Anna.

Leonardo
Leonardo
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Dat komt omdat Attje Kuiken ook zo graag naar Davos wil. Dus de deal is als volgt. De PvdA stemt met de coalitie mee de rest van deze eeuw net zo lang tot Nederland niet meer bestaat, en in ruil wordt Jeroen burgemeester van Eindhoven en mag Attje een keertje mee naar Davos. Daarmee komt ze at par met Ollogren en troeft ze vmbo-klantje Klaver af.

Anton van Haasteren
Anton van Haasteren
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik noem dat incest.
Bepaalde zwakheden in het systeem gaan zichzelf versterken.
Iemand verbaasd over wat er in Nederland aan de hand is?

Johan
Johan
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Is hier niet ene naam voor: regenten regering?

Joop Visser
Joop Visser
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Johan

Neen, WEF-regering aangevuld met vriendjespolitiek.

Nyong
Nyong
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Hoogopgeleiden???????
Indien ja. Waar die hoge opleiding genoten.

Gegoogled:
Hoeveel procent van de bevolking is hoogopgeleid?
In 2010 had ruim 20% van de bevolking van 25-64 jaar een hbo-diploma en bijna 12% een universitaire graad (samen ruim 32%). Het percentage hogeropgeleiden is sindsdien met bijna 8 procentpunten gestegen: in 2019 had ruim 24% een hbo- en ruim 15% een wo-diploma (samen meer dan 40%).
Burgemeester van Utrecht?? Die oude defensieminister het schoeversmeisje.
Sommigen er aan begonnen, maar dan rap afgebroken.

Stijgingspercentage t.g.v. nieuwe – toename – en van meer inschrijvingen vij tra-la-la opleidingen.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Nyong

Van een heleboel zg. hoogopgeleiden zou je inderdaad kunnen zeggen dat ze niet bijzonder intelligent zijn en/of de noodzakelijke ‘helikopterblik’ hebben voor hun functie (trouwens niet alleen in de politiek).
Ze vervallen daarom al snel in uit het hoofd geleerde zinnetjes van hun spindoctors.
Herhaald en herhaald en herhaald tot het iedereen de strot uitkomt.
Ze blijven dus uit armoede halsstarrig vasthouden aan 1 of enkele stokpaardjes, omdat ze intellectueel verder niets hebben.
Trouwens, een échte politicus die écht overtuigd is van zijn visie, zou helemaal geen fluisteraars of maniertjesleraren nodig hebben.
Die zou zijn eigen verhaal zonder haperen kunnen uitleggen, ook als het een onwelkome boodschap is.
Op zich hoeft het ontbreken van een officiële lange opleiding geen belemmering te zijn voor een verantwoordelijke functie, als je de kennis en kunde uiteindelijk maar verworven hebt.
Het lijkt er op dat tegenwoordig in je voordeel is dat je vrouw bent, ellebogen hebt,
het circuit frequenteert, en bereid bent je ziel aan de duivel te verkopen.

Nyong
Nyong
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Niets is wat het lijkt is kort samengevat Beeldvorming..
Bij politici een eigenschap. Stories vertellen en de werkelijke feiten verzwijgen..
Diederik Samsom – Wikipedia
De politicus en de ingenieur over kernenergie.
In die academische” omgeving ben ik opgegroeid. Er werd toen al gewezen op de noodzaak van kerncentrales. Dat je uit het hoofd dient te laten je energievoorziening buitengaats te halen . . . zie nu.
Voor de veiligheid in die centrales was TOEN het niveau op de TH voor het opleiden van ingenieurs wetenschappelijk op hoog niveau.
Maar de politici waren er tegen.
Dank voor je reactie!!

Joop Visser
Joop Visser
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Niets is wat het lijkt

Zoals Putin. Heeft geen spindokter nodig. Meer dan een uur speechen zonder autocue. Luister je Odrama.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Joop Visser

Je hoeft geen fan van de man te zijn om dat te erkennen.

Den Helder
Den Helder
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Nyong

Tra-la-la inderdaad. Een verzameling teksten of geluiden over een onderwerp ‘hoog’ verklaren zegt niets over het intellectuele niveau.

De academische wereld anno 1900 stond op een veel hoger niveau dan nu. Een beperkt aantal mensen deden de meest belangrijke uitvindingen. En er bestond m.u.v. recht en filosofie nauwelijks studies waarbij niet gerekend of gemeten hoefde te worden. Logisch dat de academische wereld iets magisch had.

Het ‘hoog’ verklaren van z.g. maatschappelijke kwesties is vooral een truc geweest om hoger ingeschaald te worden en een concessie aan hen die anders nooit een hoge opleiding zouden kunnen voltooien. Een vorm van inkomensherverdeling. Vrij plat dus eigenlijk.

Marien
Marien
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Den Helder

Maar veel van die hoog opgeleiden lukt het wel om in een duur betaalde baan te blijven met burn outs en al…… hun meerwaarde is vaak bijna nihil. Er zijn maar enkele hoogopgeleiden die ook uitmuntend produceren in de praktijk.

Marien
Marien
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Marien

Die Siewert van Lienden is misschien ook goed opgeleid, anders word je geen kamerlid voor CDA, maar kijk eens wat hij er een puinhoop van maakt. Oneerlijkheid.

AAA
AAA
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Nyong

Precies. Beter die term ‘hoogopgeleiden’ te vermijden. Opleiding is ook niet zo relevant, netwerk wel en omgangsvormen en loyaliteit aan het systeem.
Maar hé, loyaliteit aan het systeem blijkt ook telkens weer uit de stembus-uitslagen (m.u.v. de niet-stemmers (alhoewel: thuisblijven kan naast onvrede ook uit onverschilligheid of luiheid zijn)).

Marien
Marien
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Nyong

Dat ze ‘hoogopgeleid’ zijn , wil niet zeggen dat ze goed zijn in hun functioneren.

StefE
StefE
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Te overwegen valt, naar mijn mening, om ipv partijlijsten, disciplinelijsten met kandidaat ministers de voorkeur te geven. Om meer dan één reden.
De kiezer wordt op die manier ook gedwongen om zich te verdiepen in waar die ministers voor staan en worden niet verrast met ministersposten die worden ingenomen door lieden waar ze de achtergronden pas in de loop van de regeerperiode pas leren kennen.
De mandaten van departementsministers zijn dan ook vooraf helder. Ze worden rechtstreeks gekozen en als zodanig rechtstreeks afrekenbaar.

Daan van der Keur
Daan van der Keur
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Ik ben ooit om die idioten in Den Haag te jennen daar gaan staan met een spandoek. Doodziek waren ze op die ministeries maar ja een eenmansdemonstrant mag op de openbare weg gaan staan waar hij wil zolang hij niemand hindert. Alleen al de lol van direct voor de deur van die ministeries staan was voor mij al genoeg. En weet je wat veel ambtenaren van het Ministerie van Financiën/Justitie tegen mij zeiden? “Ga vooral door, onze leidinggevenden zijn totale psychopaten!” Tja dat zegt toch wel alles denk ik: https://www.ad.nl/den-haag/met-een-spandoek-voor-ministerie-in-vroege-ochtend~a445242a/

Yvonne
Yvonne
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Alternatief Staatsbestel,daar moeten we naar toe!https://alternatiefstaatsbestel.nl

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Yvonne

Persoonlijk zou ik een pluchen revolutie verwelkomen, en de keuze van bewindslieden op grond van hun merites. Ben bang dat men dit met keiharde repressie zal verhinderen.
Want het gaat niet alleen om NL, de deconstructie/destructie is overal gaande.

Youp
Youp
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Volgens mij wordt het ook wel een particratie genoemd. Dat is een oligarchie van partijen ipv families. Op de keper beschouwd is dat eigenlijk een vrij goed voorspelbare consequentie van de representatieve democratie. Of denken we werkelijk dat de volksvertegenwoordigers geen dealtjes gaan sluiten om daar vooral zelf beter van te worden.

Bernardo A.
Bernardo A.
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Men houdt elkaar in het zadel en zo kan ook lastenverhogingscarroussel doordraaien. De zelfstandigenaftrek staat onder druk, de hypotheekrenteaftrek wordt vrijwel afgeschaft en men bereidt de geesten voor om het eigenwoningforfait te vervijfvoudigen. Er staan geen lastenverlichtingen tegenover.

Over de hypotheekrenteaftrek kan je verschillend denken. De oorsprong dateert uit de 19e eeuw doordat de inkomstenbelasting werd ingevoerd en wie een eigen woning had hoefde niet te huren. Dat werd als inkomen gezien. Kosten om de woning (inkomstenbron) te verwerven, zoals hypotheekrente waren aftrekbaar. Waarvan in de recente jaren ’90 en 00 misbruik werd gemaakt. En een overheid die het liet lopen, want die had de aftrek in de jaren ’90 al kunnen beperken naar het verloop van de annuïtaire aflossing van de lening in 30 jaar.

Kern van de zaak is, dat je naar een vlaktax moet, of naar Zwitsers model consumptie moet belasten en verder een lage belastingdruk hanteert. Minder verschuiven van geld = minder ambtenarren en die hele toeslagenaffaire was er dan ook niet geweest.

Maken we de balans op, dan wordt er een slachting aangericht onder boerenbedrijven. Dan wordt ons land met nieuwe steden, zoals 25.000 woningen in Stroe vergaand onleefbaar gemaakt. Er moeten maar liefst 1 miljoen woningen worden bijgebouwd! Dan worden wij geteisterd met een enorme instroom van voornamelijk islamitische vreemdelingen en andere nietskunners, ca. 50.000 per jaar en moet het blanke slavenvolk nog meer belasting betalen om al die linkse hobbies en d66 “vergezichten” te bekostigen.

Den Helder
Den Helder
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

” In een eerdere OpinieZ-column opperde ik besluitvorming op basis van wisselende coalities over onderwerpen waarover met wisselende partijen overeenstemming te bereiken is. Dan zal de politieke besluitvorming meer het karakter krijgen van onderhandelingen in de politieke arena, in de Tweede Kamer, en minder in de achterkamers en op de partijbureaus.”

Spijker. Kop. Maar dit kan alleen als het Haagse niveau het beginpunt is van alle besluitvorming. Maar in de EU voert het nationale bestuur slechts een internationale agenda uit. Daar ligt de loyaliteit, niet bij het bevorderen van welvaart en recht welke aansluit bij de samenleving waarvan men het ‘recht om over hen te besluiten’ verkregen heeft.

De bevolking moet alleen bewerkt worden om hetzij murw gemaakt, hetzij gehersenspoeld dit te accepteren én te financieren.

Milo van der Linden
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Het lijkt me goed dat Eindhoven de komende jaren geen stedenband aangaat met Griekenland en als ik een Grieks restaurant zou hebben zou ik als de sodemieter een andere plaats zoeken om mij te vestigen. Maar wellicht is Eindhoven bij uitstek een plaats om flinke “austerity measures” uit te gaan proberen. Je krijgt de burgemeester die je verdient.

Niets is wat het lijkt
Niets is wat het lijkt
10 maanden geleden
Antwoord op reactie van  Milo van der Linden

Misschien zijn wat ‘austerity measures’ inderdaad wel precies wat m.n. de grote steden nodig hebben.
En persoonlijk vond ik toen en nu nog dat Dijsselbloem qua Grieks bestuur gewoon gelijk had. Al heb ik een hekel aan zijn partij, bijna net zoveel als aan VVD66.
Ook met (leden van) andere partijen die een goed punt hebben kun je het eens zijn, al wordt dat tegenwoordig als not done beschouwd.
Dat hij Grieken met een restaurant o.i.d. in Nederland het leven zuur zou gaan maken, hetgeen u suggereert, is natuurlijk onzin. Tenzij de ‘bestuurders’ van die etablissementen de Griekse methode zouden hanteren uiteraard, van het negeren van belastingen en wet- en regelgeving.
Uit de tijd dat ik in Duitsland woonde en werkte weet ik dat daar toen een levendige soort Griekse maffia opereerde.

Frans Galjee
Frans Galjee
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Goed artikel al zou ik carrousel schrijven met een s.

Peter
Peter
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

Weleens gehoord van de regel dat Kamerleden “zonder last” moeten acteren?
In hoofdstuk III, artikel 67 van de Grondwet van 1983 is geregeld dat Kamerleden vrij zijn om te stemmen zoals ze zelf willen en dat ze níet gebonden zijn aan een regeerakkoord.

Met de 77 zetels die de coalitiepartijen zelf hebben gecreëerd door een aantal leden “uit de partij te zetten”, die er vervolgens voor zorgen dat ‘hun’ meerderheid altijd is gegarandeerd. 20 stemmen in de 2e Kamer, 130 zitten thuis. ‘Functie elders’? Democratie in Nederland.

Als onze democratie het met 20 fractievoorzitters af kan, waarom betalen wij dan nog voor de andere 130 leden die bijna nooit in de 2e Kamer aanwezig zijn om ‘zonder last’ te stemmen, of beter, hoofdelijke stemmingen kunnen bepalen?

Zo zijn wij de laatste (ruim) 2 jaar door C19 een schijndemocratie ingerommeld, worden de ‘gezondheidswetten’ door het Amerikaanse CDC en WHO gedicteerd.

Sinds februari hebben wij dan ook nog ‘onze oorlog’.

Waar in het verleden over deelname in veel mindere ‘missies’ in de 2e Kamer maanden lang over werd gekissebist om achteraf toch nog (altijd) in een debacle te eindigen.

Antwoord: Nexit, nieuwe verkiezingen, gekozen burgemeesters.

Marien
Marien
10 maanden geleden
Artikelwaardering :
     

ik denk dat een zakenkabinet zonder politieke kleur nu een aantal jaren ingesteld zou moeten worden. Er gaat zoveel verkeerd en door spelletjes tussen politieke partijen gaan we vet achteruit als NL burger.
Met name moet er een stop op de tomeloze immigratie gezet worden. Dit kan echt niet langer. Die problematiek ligt ONDER heel veel andere dossiers.

36
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x