Op reis naar Israël met Halbe Zijlstra en zijn Buza-rebellen

Kroniek van een mislukt verrassingsbezoek

Titelfoto: minister Zijlstra en premier Netanyahu by Ministerie van Buitenlandse Zaken is licensed under CC BY-SA 2.0

Aanvankelijk wist niemand in politiek Den Haag dat Halbe Zijlstra afgelopen week op reis zou gaan. Tweede Kamerleden, de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en journalistieke Binnenhofduiders waren niet ingelicht. Persberichten ontbraken. De agenda van Halbe vermeldde slechts de opening van een vakantiebeurs in Utrecht. Niet zijn tweedaagse bliksembezoek aan Israël en de zogeheten Palestijnse Gebieden.

Vragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) over dit uitje werden niet beantwoord. Toch viel het door BuZa-ambtenaren zo zorgvuldig voorbereide verrassingsreisje op de dag voor Halbes vertrek al in het water. Geheimpjes zijn nu eenmaal geen lang leven beschoren in het Haagse. Nadat Halbes reisplannen uitlekten en de Israëlische ambassade in Nederland en journalisten ter plekke de reis bevestigden liet BuZa in een Tweet weten dat Halbe inderdaad op pad zou gaan. Een agenda, vluchtgegevens en reisschema werden niet verstrekt.

Foto: Halbe Zijlstra met Israëlische en Palestijnse studenten in Jeruzalem by Ministerie van Buitenlandse Zaken is licensed under CC BY-SA 2.0

Kamervragen

BuZa zat al een tijdje opgescheept met een flink aantal Kamervragen; van de SGP en PVV maar ook van regeringspartijen ChristenUnie, CDA en VVD. De fracties vroegen de minister om uitleg over ons anti-Israëlische stemgedrag in de VN en de invloed die de EU daarop uitoefent. De schending van een kamerbrede SGP-motie die oproept het eenzijdig veroordelen van Israël in de VN te staken had de vragenstellers onaangenaam getroffen. Ook werd er duidelijkheid gevraagd over de Nederlandse opstelling in de VN richting de VS, die Jeruzalem als hoofdstad erkennen en er hun ambassade gaan vestigen.

Door alle Kamervragen in één keer te beantwoorden en vlak voor Halbes verrassingsbezoek aan Israël te publiceren, dacht het BuZa-team eventuele commotie rond de beantwoording te kunnen voorkomen. Een internationaal media-offensiefje om de aandacht te verleggen.

Goederenscanner

Een goodwill-tripje vol foto’s en video’s waarop Halbe lachend Israëlische handen schudt en vrome woorden prevelt over duurzame vrede. Een ultiem moment om Neerlands Trots te onthullen: de goederenscanner. Een door het Chinese bedrijf Nuctech vervaardigd apparaat dat Palestijns vrachtverkeer moet controleren op wapens en ander terreurtuig. De scanner, die 3,5 miljoen dollar kost, is de derde die op rekening van Nederland in gebruik wordt genomen. Er staan er al twee aan de grens met Gaza. De derde wordt ingezet bij de Allenby brug, de grensovergang met Jordanië. Israël draagt 40 miljoen dollar bij aan de upgrade van de Allenby Crossing Terminal.

Bizarre antwoorden

De brieven en documenten die Halbe aan de vooravond van zijn vertrek naar de Kamer stuurde laten zien hoe bizar de opvattingen zijn die op ons BuZa-ministerie leven. In zijn antwoord op Kamervragen n.a.v. één van de voorgaande VN-stemgedrag artikelen op OpinieZ, schrijft Halbe: “Internationaalrechtelijke uitgangspunten zijn leidend bij de beoordeling van voorgestelde resoluties en andere besluiten waarin de status van de door Israël bezette gebieden (Golan, Westelijke Jordaanoever, met inbegrip van Oost-Jeruzalem, en Gaza) centraal staan.” Duidelijke taal. Het doet er in BuZa-kringen niet toe dat Israël de Gazastrook in 2005 heeft verlaten en overgedragen aan de Palestijnse Autoriteit. Gaza is volgens Halbe en zijn BuZa-rebellen bezet gebied.

Met zo’n waanwaarneming is het niet vreemd dat Halbe meent dat er ook Israëlische veiligheidsdiensten gestationeerd zijn in Gaza. Troepen die bovendien zeer gewelddadig optreden, zoals blijkt uit dit citaat uit zijn brief aan de Kamer: “Sinds het Amerikaanse besluit hebben zich demonstraties en aanvaringen voorgedaan tussen Palestijnse demonstranten en Israëlische veiligheidsdiensten in Gaza en de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem, waarbij volgens de VN honderden gewonden en vijf doden zijn gevallen.” Deze nepfeiten roepen de vraag op hoe onze BuZa-ambtenaren informatie vergaren; via NRC, NYT en Electronic Intifada of door roddels opgestoken in de kroeg, hangend aan de bar met OIC, EU- en VN-diplomaten?

Brussels dictaat

Maar het meest verontrustende beeld dat opdoemt uit de teksten die Halbe en zijn BuZa-team naar de Kamer stuurden is de bevestiging van de analyse dat ons buitenlandbeleid gedicteerd wordt door derden. Weliswaar voert Halbe in zijn tekst een topact op als semantisch sluierdanser, maar hoe hij ook door de alinea’s kronkelt; één ding kan hij niet verhullen: het stemgedrag van ons land in de VN en onze opstelling op het wereldtoneel wordt niet in Den Haag maar in Brussel bepaald. Halbe vertegenwoordigt niet ons belang maar dat van de EU in het buitenland.

EU-mantra’s

Zijn gedrag en uitlatingen tijdens zijn bezoek aan Jeruzalem en Ramallah laten dit nog eens duidelijk zien. In zijn ontmoeting met de Israëlische president Rivlin vertolkte Halbe de bekende EU-mantra’s. “We willen u niet onder druk zetten om te gaan praten met Hamas” klonk het sympathiek, “maar een tweestatenoplossing op basis van ‘1967’ grenzen is de enige oplossing.” Uiteraard “moet Israël bereidheid tonen te onderhandelen” en poneerde Halbe ook de klassieker dat “hopeloosheid de voedingsbodem is voor de groei van Hamas.” Dat Israël die bereidheid voortdurend laat zien maar de Palestijnse gesprekspartners al jaren weigeren te onderhandelen, dat Hamas juist steun verliest onder de bevolking en in de Arabische wereld, zijn feiten die Halbe in zijn nieuwe BuZa-rol uit zijn geheugen heeft gewist. Net als zijn weerstand tegen de Irandeal. In Jeruzalem blijkt hij, in lijn met EU-commissaris Federica Mogherini, een fervent voorstander van deze deal.

Foto: minister Zijlstra en Minister Malki van de PA by Ministerie van Buitenlandse Zaken is licensed under CC BY-SA 2.0

UNRWA

Nadat Rivlin onze minister nog eens wees op het levensgrote gevaar dat het Ayatollah-regime vormt voor Israël, het Midden-Oosten en de rest van de wereld pareerde hij Halbes ‘hopeloze’ Hamasverhaal met een lesje UNRWA. Een VN-organisatie die mede met ons belastinggeld Palestijnse kinderen vergiftigt met Jodenhaat en ze leert dat Israël geen bestaansrecht kent. Dat het hun taak is de Joden te verdrijven. UNRWA is de organisatie die hopeloosheid creëert. Ook over het onderwerp BDS en antisemitisme konden beide heren het niet eens worden. Halbe bestreed de opvatting van president Rivlin dat BDS bewegingen antisemitisch zouden zijn. Maar “wanneer BDS en antisemitisme elkaar ontmoeten zullen we ze bevechten” hield dappere Halbe president Rivlin voor.

Al-Haq

Hoe onwaar dit is bleek de volgende dag al in Ramallah waar Halbe een ontmoeting had met de BDS-organisatie al-Haq. Een club die ons land met leugens en bedrog in internationaal kringen een slechte naam heeft bezorgd. Palestijnse activisten die met behulp van NRC journalisten een beeld opriepen dat diplomaten in ons land hun leven niet zeker zouden zijn. Een organisatie die als doel heeft Israël juridisch te bestrijden en te ondermijnen. Die juristen als Liesbeth Zegveld inzet om Nederlandse bedrijven uit Israël te verjagen. Dat deze activistenclub wordt geleid door dr. Jekyll and mr. Hyde, de in Israël veroordeelde medewerker van de terreurorganisatie PFLP Shawan Jabarin, vormt voor onze regering geen belemmering hun ondermijnende activiteiten financieel te ondersteunen.

Dat wij allerlei BDS-organisaties en aan terreurgroep PFLP gelieerde NGO’s steunen, wordt al jarenlang aan de kaak gesteld door NGO-monitor, een organisatie waarmee Halbe het prompt aan de stok kreeg. Nadat hij deze alom gerespecteerde NGO in zijn maidenspeech in de Kamer door het slijk had gehaald, ontving hij een gedetailleerde brief van de oprichter en president van deze organisatie professor Gerald Steinberg en Europa Desk directeur Shaun Sacks. Een schrijven waarin hem gevraagd wordt zijn beschuldigingen te onderbouwen. Een brief die Halbe tot op de dag van vandaag niet heeft beantwoord. Geen wonder, want hoe weerleg je onweerlegbare feiten.

Geen kritiek op Abbas

In Jeruzalem werd Halbe door Knesset-leden, premier Netanyahu en president Rivlin verzocht Abbas te vragen de zojuist gepleegde brute moord op Magen David medewerker, rabbijn Raviel Shevach te veroordelen en de verheerlijking daarvan op Fatah websites te stoppen. Voorzover bekend hebben Halbe en zijn Buza-ambtenaren dit nagelaten. De kwestie kwam niet aan bod in persconferenties, interviews of andere verslagen. Wel liet Halbe in zijn gesprekken met de Palestijnse leiders uitdrukkelijk weten hoe oneens hij het is met Trumps Midden-Oosten beleid en diens besluit Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Halbe benadrukte achter het standpunt van de EU te staan.

Het Amerikaanse voorstel om de financiering van UNRWA te stoppen werd door Halbe in Ramallah scherp veroordeeld. Ook van een afbouw van deze frauduleuze organisatie en overheveling naar de UNHRC zei Halbe niets te willen weten. Een houding die Oost-Jeruzalem inwoner, oud UNRWA-medewerker en ex-VN-hoofd van Libanon, Sigrid Kaag, zeker zal weten te waarderen. Halbes Palestijnse gesprekspartners waren in hun nopjes. Over BDS en antisemitisme werd met de Palestijnen niet gesproken. Dat is wellicht wat lastig met Abbas als gesprekspartner, een heuse antisemiet die in Moskou gepromoveerd is op Holocaust ontkenning. Reden waarom collega OpinieZ-columnist Ernst Lissauer hem tooit met de naam dr. Holocaust.

Foto: minister Zijlstra en president Abbas by Ministerie van Buitenlandse Zaken is licensed under CC BY-SA 2.0

Terreurbetalingen

U begrijpt dat Halbe en zijn Buza-ambtenaren er niet op hebben aangedrongen dat dr. Holocaust de terreurbetalingen aan terroristen en hun familieleden moet stoppen. De betalingen zou men deels ook kunnen beschouwen als sociaal beleid schetste Halbe in Ramallah. Dat Palestijnse kindergeesten op school, in zomerkampen en via de media vergiftigd worden met Jodenhaat en dat Palestijnen met roem en geldelijke beloningen aangezet worden tot moord en terreuraanslagen zal met Halbe aan het roer geen invloed hebben op de geldstroom waarmee ons land de Palestijnse Autoriteit ondersteunt.

Halbe laat zich leiden door linkse BuZa-rebellen, Frans/Duitse buitenlandopvattingen en de oekazes van het EU-commissariaat. Door zijn slaafse opstelling valt Halbe nog linkser uit dan zijn beide PvdA-voorgangers, bewindslieden die aangelijnd door de VVD, niet kwispelend bij ieder fluitje richting Brussel en NY konden rennen. Aangezien Halbe van VVD huize is krijgt hij wel de vrije loop. De uitkomst ligt voor de hand. BuZa-bonzen eten liever Brusselse bonbons dan Haagse hopjes.

Kwalijk gedrag

Het komt in de politiek vaak voor dat men dommigheden tracht te herstellen met nieuwe dommigheden. Onbehoorlijk gedrag aan het oog wil onttrekken door ander kwalijk gedrag. Wie met opzet zo handelt is een bedrieger. Kwalijker is het om er geen afstand van te nemen. Wie willens en wetens slechte zaken verdedigt is net zo slecht als de zaken zelf. Halbes BuZa-rebellen laven zich aan bronnen die niet deugen. Bronnen waaruit het slechte naar boven borrelt. En niemand die ze corrigeert. Niemand die ze daar weghaalt.

In Nederland laat men ministers niet snel vallen. Partijbelangen staan immers voorop. Kamerleden die toch iets zouden willen ondernemen raad ik aan deze persconferentie ➡️ eens te bekijken ⬅️.

Gehakkel

Luister naar het erbarmelijke steenkolen Engels van Halbe de Hakkelaar. Zelfs dr. Holocaust, beslist geen lachebekje, barst bij het horen van Halbes gehakkel in schaterlachen uit. Bedenk welke rampen verkeerd begrepen woorden op het wereldtoneel kunnen veroorzaken.

Houd Halbe daarom in ieder geval een paar maanden thuis en laat hem op kosten van de zaak les nemen bij de taalnonnen in Vught. Reorganiseer zijn ministerie. Voorzie hem van nieuwe teksten. Het verkleint de kans op geopolitieke ongelukken en vergroot de mogelijkheid dat men zijn nieuwe Nederlandse standpunten in Brussel en NY kan verstaan.

Over de auteur

Uri van As
Uri van As
Adjunct-hoofdredacteur http://OpinieZ.com  | Schrijft stukken die worden (voor)gelezen in rechtszalen, Den Haag en redactielokalen

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.

Abonneren op reactie(s)
Abonneren op
guest
0 Reacties
Inline Feedbacks
Bekijk alle reacties
0
We zijn benieuwd naar uw reactiex
()
x