Bij de afsluiting van de OpinieZ-Eindejaarsserie 2017

Dank aan onze lezers!

Het jaar zit er bijna op. Wij bedanken jullie, onze lezers, voor alle het afgelopen jaar getoonde belangstelling voor onze artikelen. We stellen het ook zeer op prijs dat onze stukken zo goed worden gedeeld via de sociale media. OpinieZ groeit daardoor en heeft in korte tijd een plek kunnen veroveren in het kritische medialandschap. Onze analyses zorgen steeds meer voor zichtbare beroering bij politici en journalisten. Dat doet ons deugd.

We kunnen alleen dankzij jullie steun doorgaan met de strijd voor de vrije samenleving en het vrije woord. Die strijd is noodzakelijker dan ooit. Ons land, onze nationale identiteit en onafhankelijkheid en onze vrijheden zijn het waard. We werken met een fantastisch team van gemotiveerde opiniemakers en wisselende gastauteurs. In het voorjaar van 2018 gaan we over naar een nieuwe, meer aansprekende en toegankelijkere opzet van onze website.

Wij wensen u een mooie Oudejaarsavond en een voorspoedig, gezond 2018 toe!

========================

Overzicht Eindejaarsserie 2017

Onderstaand een samenvatting van de eindejaarsartikelen 2017.

In 2017 stak censuur de oceaan over

YorienvdH opent de reeks met een aanklacht tegen de sluipende censuur van overheidswege en van de kant van mediabedrijven. Staat en media vinden elkaar in toenemende mate in hun streven de meningsuiting in te perken onder het mom van het bestrijden van nepnieuws, discriminatie en haatzaaierij. De bestaande wettelijke mechanismen worden niet meer vertrouwd, de zelfdenkende burger wordt gewantrouwd.

👉🏽 “Voortaan sjokken we als dommige zombies op het kerkhof van Ollongren achter één versie van de waarheid aan: een nep-waarheid zonder vloekjes en scheldwoordjes, omgeven met nep-veertjes en namaakvlindertjes, langs een pad van plastic rozenblaadjes en halve droomvoorstellingen”.

Het dieptepunt van 2017

Kees de Lange stelt de klimaatopwarmingshysterie aan de orde. Een aandoening die na de politiek nu ook wereldwijd bezit heeft genomen van doorgaans zo nuchtere natuurwetenschappers. Ook in de Nederlandse Natuurkundige Vereniging hebben het CO2-reductie-evangelie en apocalyptische ondergangsfantasieën de plaats ingenomen van beproefd wetenschappelijk onderzoek en vrije discussie over theorieen en resultaten.

👉🏽 ”Zoals al jaren de tactiek van de NNV was, waren de reacties van NNV-bestuur en NTvN-redactie geheel voorspelbaar. Om toch vooral niet op de inhoud in te hoeven gaan, werd gekozen voor de beproefde ontsnappingsretoriek en werd de ‘toon’ van de critici veroordeeld”. 

Storten we onszelf in 2018 in de afgrond?

Het vastgelopen publieke debat en de onwil om naar elkaars standpunten te luisteren, laat staan ze te begrijpen, worden door Henk Strating besproken. Als dit tij niet wordt gekeerd, dreigt de verbale loopgravenoorlog uit te groeien tot een sociale ramp, waarin intermenselijke meningsverschillen uitgroeien tot reële conflicten. Aan de horizon doemt een samenleving als strijdtoneel op.

👉🏽 ”Voor of tegen (massa)immigratie. Voor of tegen de Europese Unie. Voor of tegen Trump. Voor deze en andere onderwerpen geldt inmiddels in de publieke opinie: wie niet voor is, is tegen en wie niet tegen is, is voor. We proberen niet eens meer naar elkaar te luisteren, laat staan elkaar te begrijpen”.

Omzien in verbazing

Onze mediawatcher Freek van Beetz ziet een voortgaande trend in de MSM waarin journalistieke duiding niet meer plaatsvindt op feitelijk-inhoudelijke manier, maar in morele termen van “goed” en “fout”. Deze zorgwekkende ontwikkeling blijkt keer op keer bij de beoordeling van de daden en uitspraken van Donald Trump en de discussie over de Europese Unie en nationale soevereiniteit.

👉🏽 ”Duiders doen er dus goed aan eens proberen te begrijpen en niet bij voorbaat hun eigen wereldbeeld te projecteren op ontwikkelingen elders. Ook voor ontwikkelingen in het komende jaar hebben we meer journalistieke nuchterheid, kennis en minder ‘hijgerigheid’ nodig”.

Superjoden!

Frank Berkemeier gaat naar aanleiding van de aanval op het joodse restaurant in Amsterdam in op het toenemende antisemitisme in ons land. Een verschijnsel dat door de overheid niet als zodanig wordt erkend. Het relateren van het oplevende antisemitisme aan de immigratie uit de islamitische landen van het Midden-Oosten is nog immer een taboeonderwerp voor de autoriteiten. Gelukkig zijn er binnen de joodse gemeenschap wel mensen die zich durven uitspreken.

👉🏽 ”Ik ben blij met deze Superjoden. Moedige mensen die zich niet de mond laten snoeren met valse beloften of met de gebruikelijke politieke praatjes voor de vaak. Andere joodse organisatie werken graag op de achtergrond, zoals ze het zelf graag omschrijven, met een resultaat van nul”.

Het was en wordt een beroerd jaar voor EU-sceptici

Jan Gajentaan wijst op de zich voltrekkende scheuring in de EU als gevolg van het immigratiebeleid en de het monetaire beleid in de eurozone. Oost- en midden-Europese landen hebben de facto hun grenzen gesloten uit verzet tegen de Brusselse herverdelingsplannen. Merkel en Macron gaan onverminderd voort met hun streven naar een transferunie waarbij financieel zwakke zuidelijke lidstaten blijvend worden gesubsidieerd.

👉🏽 “Een voor de hand liggend compromis – eigenlijk het enige dat de EU nog kan redden – zal zijn dat de EU de poort sluit voor migratie en Macron ruimte krijgt voor zijn eurozoneplannen. Als Merkel per se een luchtbrug met Afrika wil, moet ze die maar in Berlijn opzetten”.

2017: Bijna voorbij, tijd om te grommen

Robert Bor ziet 2017 als het jaar van de verhulling en de omkering. Onder het mom van bestrijding van nepnieuws probeert de overheid grip te krijgen op kritische nieuwsvoorziening. Wetenschap wordt geperverteerd en gepolitiseerd als het gaat om het klimaat en om racisme. Waarheid dreigt geheel volgens de 1984-regels van Orwell een monopolie van de overheid te worden.

👉🏽 ”2017 was vooral een jaar van de omkering. Omkering, hypocrisie, verhulling. Er waren veel zaken die u niet mocht weten en evenzoveel wat u niet mocht vertellen, noch mocht denken. De Inquisiteurs lagen bij iedere verspreking op de loer om u te stickeren met etiketten waaruit uw onfatsoen blijkt”.

Trump is nog maar net begonnen

Uri van As beschouwt de opkomst van Donald Trump en zijn overrompelende beleidsdaden als een geopolitieke aardverschuiving. De gevestigde media blijven bizar genoeg hangen in hun veroordeling van de persoon en de stijl van opereren. Ondertussen voltrekken zich blijvende veranderingen in de verhouding tot de VN, de Arabische wereld en Iran en bloeit de Amerikaanse economie als nooit tevoren.

👉🏽 ”Het is niet moeilijk te voorspellen dat zonder een drastische ommekeer van onze elites het met het geduld van het ‘gewone’ volk snel gedaan zal zijn. Zij zijn de anti-Trump show zat. Eind 2018 zullen de theaters van de betweters, eenogen en de naakte keizers alleen nog gevuld kunnen worden met vrienden en familie. En publiek dat er met stokken naartoe is gejaagd”.

2017: Trump prikt alle sprookjes door

Ook Ernst Lissauer ziet Trump als katalysator. In recordtempo maakt hij korte metten met het failliete Midden-Oosten-beleid van zijn voorganger Obama. Het Palestijnse sprookje wordt ontmanteld en het bestaansrecht van Israël met Jeruzalem als hoofdstad onomwonden erkend. De Nederlandse en Europese politieke orde zet zichzelf volledig buitenspel en houdt vast aan achterhaalde opvattingen over het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dit weerspiegelt zich in de slaafse houding van de MSM.

👉🏽 ”Je kunt niet ‘klaar zijn met Trump’ en dan besluiten de realiteit te ontkennen. Je kunt geen deel uit maken van de macht en die tezelfdertijd controleren. Als het bij de juiste groep willen horen belangrijker is dan het verslaan van feiten, het controleren van politici en op afstand blijven van ingesleten conventies, heb je er niets te zoeken”.

Naar een circulaire Westerse beschaving

De slotbijdrage van Rutger van den Noort schetst in een discussiestuk de belangrijkste maatschappelijke trends waarmee we in ons land als onderdeel van de westerse beschaving te maken hebben. Waarheden en zekerheden verdwijnen. Het altijd willen vasthouden aan dezelfde, vooraf bepaalde principes leidt niet tot politieke oplossingen. Een meer flexibele, pragmatische opstelling van politici is nodig om de westerse beschaving te redden.

👉🏽 ”In voorkomende gevallen moeten we over onze eigen denkbeelden heenstappen om de kracht van de westerse beschaving te redden. We moeten bijvoorbeeld leren om intolerant te worden tegen mensen met intolerante denkbeelden, ondanks dat we in het algemeen tolerant zijn.We moeten leren om soms kapitalistisch te zijn, maar soms ook socialistisch, we moeten leren om mensen te helpen, maar niet iedereen te helpen”.

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.