Ontpolder en stem voor Nederlandse waarden!

Nederland doet zich graag voor als de uitvinder van het poldermodel en is daar over het algemeen erg trots op. Daar dit polderen alleen kans van slagen heeft wanneer alle partijen zich aan het poldermodel houden, is het hard aan zijn eigen begrafenis toe.

Ondanks dat we dagelijks kunnen lezen dat er in Nederland krachten actief zijn, die alleen maar eisen en weinig tot niets teruggeven, is polderen nog steeds ”gezellig” volgens de gangbare norm. Ik vind het de nagel aan de doodskist van de Nederlandse samenleving.

Confrontatie of compromis
Nederlanders hebben door dit “gezellige” polderen namelijk een broertje dood gekregen aan confrontaties en gaan deze vervolgens uit de weg door compromissen te sluiten waar zij het eigenlijk niet mee eens zijn. Neem “het kerstdiner is halal” uit 2013.

Nederland is een land met joods-christelijke waarden. Er zijn mensen die daar graag “humanistische” of godbetert “islamitische” waarden aan toe willen voegen om er een leuk, inclusief verhaaltje van te maken waar iedereen zich dan goed bij zou moeten voelen, want dat is tenslotte gezellig. Dat het tegendeel wordt bereikt met dit soort water in de wijn en dat Nederland meer en meer ontworteld en op drift raakt door dit soort geleuter, zal de polderaars een rotzorg zijn.

Voorbeelden
Een tweede voorbeeld is de Nederlandse taal. Ik ben zeker geen taalpurist of kommanazi. Toch zou ik het uitermate prettig vinden als in de Tweede Kamer der Staten-Generaal het Nederlands zuiver wordt gesproken en niet doorweven wordt met allerlei Engelse termen (iets waarvan Rutte nogal een handje heeft) of de Arabische taal, waar Kuzu zich schuldig aan maakte.

Nog een voorbeeld is dat -vanuit politiek correcte motieven- huidige regelgeving om de straat weer terug te veroveren op allerlei straattuig niet ten volle wordt benut, zoals in Zaandam. De burgemeester durfde de confrontatie niet aan te gaan en Den Haag moest ingrijpen om een en ander op de rails te krijgen.

Een verbijsterend staaltje van polderen. En in Den Haag speelde precies hetzelfde in 2014: er werd niet ingegrepen toen moslims publiekelijk om dode Joden riepen. De angst voor de minderheid verdringt het gezonde verstand dat de meerderheid in Nederland wil zien.

Verkiezingen
Verder hebben we natuurlijk nog de strijd om Zwarte Piet, Kerst, Pasen en wat niet al. Er wordt met volle overtuiging aan de dominante cultuur gemorreld en ondanks de protesten vanuit meerdere lagen van de bevolking zien we dat minderheden in Nederland de dominante cultuur verder en verder eroderen.

Ook het verplichte donorschap en het zogenaamd voltooide leven, dat er doorheen werd gejast, terwijl de Nederlandse samenleving er heel anders over dacht, rammelt aan de Nederlandse ankers. Natuurlijk mogen we de EU niet vergeten, die ongeveer de grootste bron is van de ontnederlandsing die we om ons heen zien gebeuren.

U wilt uw Nederlandse identiteit terug? U wilt zich weer patriottischer kunnen voelen? U schaamt zich niet voor Nederlandse helden als Maarten Harpertszoon Tromp, Michiel Adriaenszoon de Ruyter, Jan Pieterszoon Coen of Jan Carel Josephus van Speijk? Laat dan uw stem horen op 15 maart en kies voor een Nederland waar het gezonde verstand weer prevaleert boven het verfoeilijke polderdenken. Maak de Nederlandse cultuur, normen en waarden weer leidend.

Over de auteur

Frank Berkemeier
Ik ben een anarchoconservatief. Schrijf op IsraNed en OpinieZ. Volg mij op Twitter via @Berkemef

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.