Mijn conclusies bij de uitspraak in de zaak-Wilders

De vreemde, kool en geit sparende rechterlijke uitspraak van heden in de zaak-Wilders maakt veel in me los. In het onderstaande wil ik zo clean mogelijk beschrijven welke conclusies ik trek uit deze beschamende episode in de Nederlandse politieke geschiedenis.

Gezichtsverlies
De rechters hebben met dit vonnis een poging gedaan om gezichtsverlies te voorkomen. Enerzijds wilde men geen ondubbelzinnige veroordeling en bestraffing van Wilders, om niet de schijn wekken dat er sprake was van een politiek proces. Anderzijds zagen de rechters ook niets in algehele vrijspraak, omdat dat zou lijken op het capituleren voor de “onderbuik van de samenleving”. Dus koos men een wat bizarre middenweg: wel schuldig, geen straf. Iets van “Vrouwe Justitia is niet boos, maar wel verdrietig”.

Compromis
Ik heb de indruk dat de rechters zelf wel tevreden zijn over deze vondst. Gezichtsverlies hebben ze er echter niet mee voorkomen. De uitspraak van de rechtbank lijkt te veel op een politiek compromis: het establishment tevreden stellen met een schuldigverklaring, geen straf opleggen om de maatschappelijke onrust niet verder te vergroten en de Wildersaanhang niet teveel tegen zich in het harnas te jagen. Dan hebben de rechters zich toch willens en wetens op het politieke pad begeven. Waarmee ze de beschuldiging van een politiek proces zeker niet uit de wereld hebben geholpen.

Publiciteit
De meesterlijke publicitaire vaardigheid van Geert Wilders zal de komende maanden tot ver over de verkiezingen een nieuwe impuls krijgen. Het proces-Wilders, de uitspraak en het aangekondigde hoger beroep staan garant voor een jaar lang intensieve media-aandacht voor de PVV. Inmiddels is zo ongeveer de hele wereld bekend met de persoon Geert Wilders en de tegen hem aangespannen processen. Daar kan geen verkiezingscampagne van welke partij dan ook tegen op. De PVV en haar leider zullen de headlines in 2017 blijven domineren. Zeker als zich dit vertaalt in een forse overwinning van de PVV in de komende Tweede Kamerverkiezingen.

Monddood
In de beleving van velen werd dit proces gezien als een (nieuwe) poging van de politiek-bestuurlijke elite om een lastige, in het parlement niet te temmen tegenstander monddood te maken. Gezien de reacties van Wilders voor, tijdens en na het proces kan deze poging als jammerlijk mislukt worden beschouwd. In een videobericht en in de sociale media heeft Wilders duidelijk gemaakt dat hij gewoon doorgaat met zijn boodschap te verkondigen en dat niets hem daarvan kan weerhouden. Twee pogingen om hem via de rechtbank te stoppen zijn vruchteloos gebleken. Ik zie in de toekomst zeker geen derde proces-Wilders komen. De juridische Kaltstellung is een doodlopende weg gebleken.

Ras
De rechtbank heeft het begrip ”ras” op basis van een gekunstelde verdragsrechtelijke interpretatie opgerekt tot “nationaliteit”. Het hanteren van de historisch zwaar beladen en wetenschappelijk als ongefundeerd bekend staande rassentheorie is aanvechtbaar en op termijn zeker niet houdbaar in het strafrecht. Ik moet nog zien of het gerechtshof in het aangekondigde hoger beroep deze creatieve juristerij overneemt. Een veroordeling op basis van een fictief begrip past niet in een vrije samenleving. Rassen bestaan niet, punt. Nationaliteiten bestaan wel, alleen die staan nou net niet in het non-discriminatie-artikel 1 van de Grondwet genoemd.

Nieuw tijdperk
Op een hoger niveau en op de langere termijn bekeken, markeert de uitspraak van de rechtbank de overgang naar een nieuw politiek tijdperk. Het vertrouwen in de politiek-bestuurlijke elite en in het huidige politiek-bestuurlijke stelsel is danig aangetast. De geest die kort na 2000 met Pim Fortuyn uit de fles kwam, is via Geert Wilders groter geworden en niet meer met oude methoden te bedwingen. De representatieve democratie staat zwaar onder druk. Burgers willen niet alleen dat politici naar hen luisteren, maar ook dat er nieuwe politici komen met een nieuwe stijl en een nieuwe aanpak.

De rechterlijke uitspraak van vandaag zie ik als een ultieme, vergeefse poging om een vloedgolf in te dammen. Hoe groot de overstromingsschade zal zijn, blijkt op 15 maart.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.