Boerkiniverbod is een farce!

Al ongeveer een week blijven er berichten rondgaan omtrent het boerkiniverbod. Het begon in Cannes en andere Franse badplaatsen volgen. Links bekritiseert het verbod, rechts omarmt het. Daarbij noemt rechts iedereen die het verbod bekritiseert een indirecte aanhanger van een vrouwonderdrukkende religie en anti-feministisch. Ze zijn zo blij met een institutioneel verzet tegen de islam, dat ze vergeten om dit verzet kritisch onder de loep te nemen.

Het debat lijkt veel op het debat omtrent het boerkaverbod in Nederland. O.a. GroenLinks was tegen dat verbod, omdat het mogelijk de emancipatie van vrouwen in de weg staat. Dit geldt ook voor de boerkini, een verbod staat juist de mogelijke ontwikkeling in de weg. Rechts heeft dit argument nooit serieus genomen, maar een valide tegenargument hebben ze nog nooit weten te geven.

Culturen op het strand
Dit is een reëel gevaar dat in ogenschouw genomen moet worden. Wat gebeurt er met de vrouwen wanneer ze geen boerkini mogen dragen? Daarbij zijn de boerkinidragende vrouwen juist de vrouwen die ervoor kiezen om niet gescheiden te zwemmen, maar op hun eigen manier deel te worden van die veelheid aan mensen en culturen op het strand.

Maar dat is slechts een ander onderdeel van het debat. De wezenlijke vraag is wat een boerkini nu voor schade aanricht dat er een verbod dient te komen. Volgens mij mag de overheid slechts verboden opleggen om mensen tegen elkaar of tegen zichzelf te beschermen. Daar heeft ze het al moeilijk genoeg mee en moet ze nu ook nog ideologische verboden in gaan stellen?

Het verbod is een stroham van institutioneel Frankrijk
Dit verbod gaat echt niet helpen tegen de donkere kanten van de islam in Europa. Het is een strohalm van institutioneel Frankrijk om te doen alsof ze zich weten te weren tegen het terrorisme. Terwijl, het niet de boerkinidragers zijn die terroristen worden. Het is niet vanwege de boerkini’s dat er terrorisme is.

Frankrijk weet niet hoe ze moet reageren op het dreigende geweld, dat is volkomen begrijpelijk. Dus richt het land zich op aspecten van de islam die ze wel kan controleren. Maar het kan alleen die aspecten van de islam controleren, die a priori al onschadelijk zijn. Daarmee onderdrukt ze het goede, met als gevolg dat het slechte voortwoekert en zelfs groter wordt, omdat de goede kanten niet meer mogen bestaan.

Onderdrukkende eenheid
In de geschiedenis is dit al vaak gebeurd: Franco met de Basken en de Catalanen is hier misschien het sterkste voorbeeld van. Hij zocht naar een eenwording van Spanje – al dan niet noodzakelijk na alle chaos – en onderdrukte daarmee de lokale identiteiten. Die identiteiten verdwenen niet, maar werden juist alleen maar sterker. Om eenwording te scheppen en in de onmogelijkheid om de complexiteit van het lokale te onderscheiden en de bedreigende kanten ervan te onderdrukken, onderdrukte hij de gehele identiteit.

Daarbij zijn er nog andere plekken waarin de staat zichzelf de publieke ruimte toe-eigent: Noord-Korea, Sovjet Unie, nazi-Duitsland: alle zijn het voorbeelden waarin de staat iedere vorm van privésfeer in de publieke ruimte teniet probeert te doen, met als enige doel het scheppen van een eenheid en daarmee het laten verdwijnen van potentiële dissidenten.

Een strijd tegen islamitisch terrorisme is geen strijd tegen de religie
In weerwil van wat rechts lijkt te denken – en te hopen – is het verbod op de boerkini geen begin van een institutionele strijd tegen de islam (een strijd die voor eenieder met ook maar een beetje liberaal bloed in zijn aderen, sowieso al onwenselijk is). Het verbod is juist het toonbeeld van een overheid met de handen in het haar, omdat ze weet dat haar burgers zich onveilig voelen, maar hen toch het gevoel wil geven dat Vadertje Staat dit probleem wel op weet te lossen.

Als het boerkiniverbod het enige is waar ze mee weet te komen, is het nog erger gesteld met de Franse overheid dan ik al dacht. De strijd tegen islamitisch terrorisme moet gevoerd worden, maar dit kan niet verward worden met de strijd tegen de islam als religie. Indien dit wel gebeurt, zal het islamitisch geïnspireerde terorrisme waarschijnlijk alleen maar toenemen.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.