De methode iftar gaat te ver

Politie neemt deel aan islamitisch ritueel en verliest neutraliteit

Nog niet zo lang geleden wist ik niet eens wat iftar betekende. En nu struikel ik erover en lees ik dat er overal in de grote steden politieagenten naartoe gaan of dat zij zelf een iftar organiseren. Het moet dus wel iets met opsporing of handhaving te maken hebben, de kerntaken van de politie.

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video Rachid Kattach

Eetritueel
Maar op foto’s zie ik lachende, speechende, etende en drinkende agenten in uniform in een moskee of een setting die sterk aan het Midden-Oosten doet denken. Bij een iftar gaat het om een ouderwets religieus eetritueel, dat door Koran-aanbidders tijdens de Ramadan dagelijks na zonsondergang wordt uitgevoerd. Niets voor politieagenten, lijkt mij. Ik zie immers ook nooit wijkagenten in uniform ter communie gaan – toch óók een gezellig religieus eetritueel dat mensen samenbrengt, tenslotte. Dus wat zit hierachter?

Verbinding
De politiechef die ik deze week spreek, legt mij uit dat het hier niet om opsporing gaat maar om verbinding in de samenleving. ‘Die moslims gaan niet meer weg, hoor’ zegt hij, ‘dus je kunt ze er maar beter bijhalen.’ Daarbij maakt hij een gebaar met zijn arm alsof hij ze vaderlijk naar zich toe haalt en aan de borst drukt. ‘Verbinding leidt tot preventie of in ieder geval tot een goede verstandhouding,’ legt hij uit, ‘en dat is de beste remedie tegen terrorisme.

Tunnelvisie
Natuurlijk is het een kwestie van perspectief, maar het is nogal verontrustend dat de politie nog meent hierin de regie te hebben. Het is ronduit alarmerend dat de politie zich nog verbeeldt iftar-vierders op deze manier bij de Nederlandse samenleving te kunnen betrekken. Dit lijkt me een ernstige vorm van tunnelvisie. Want het is precies andersom. Niet de politie haalt iemand erbij. Het zijn juist de islamitische opinion leaders die de politie erbij halen 👇🏽.

Een imam maakt het vaderlijke armgebaar, hij vertelt je hoe vredelievend het allemaal is en hoe gezellig. Daarmee haalt de moslimgemeenschap juist de politie de eigen sub-samenleving binnen, de wereld die steeds meer gelieerdis aan fanatieke haatpredikers, dubieuze buitenlandse financieringen en geweldsverheerlijking. Een wereld die met dit gefotografeerde politiegeluk 👇🏽 steeds verder gelegitimeerd lijkt te worden.

Alles voor de opsporing? Alles voor de verbinding? Je kunt ook te ver gaan. Niet elke methode is acceptabel. In de IRT-affaire zagen we de politie afglijden richting de criminele wereld; vandaag de dag zien we ze afglijden in de religieuze wereld. De methode iftar gaat domweg te ver.

Vervreemd
De mannen die zo nodig elke dag iftar moeten vieren, bewegen zelf namelijk geen centimeter in de richting van een westerse seculiere levensstijl. Juist niet. Ze gedragen zich steeds meer alsof ze in het Midden-Oosten of Noord-Afrika zijn, praten zalvend als zieltjeswinners en zijn niet bereid om iets van hun islamitische levensstijl in te leveren. Het is de politie die beweegt. Te veel. Te ver. Ze verliest haar neutraliteit en daarmee heeft zij de meerderheid van de Nederlandse bevolking al ernstig van zich vervreemd.

Tijdens zo’n gezamenlijke iftar legt een imam uit wat Ramadan is, lezen we in het AD. Legt de politie daar omgekeerd ook uit hoe je je in een westerse samenleving dient te gedragen? Wat er van je verwacht wordt? Dat je in ons land nimmer geweld mag gebruiken? Dat wij in de Nederlandse wet hebben vastgelegd dat man, vrouw, hetero en homo gelijke rechten hebben? Leggen de geüniformeerde wijkagenten ook uit dat godsdienst in Nederland altijd ondergeschikt is aan de wet?

Of moeten we soms weer wachten op een volgende parlementaire enquête?

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties 👇🏽.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan. > Lees hier onze spelregels < Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.