Stop met immigratie als individueel recht te beschouwen

Al meerdere decennia wordt in Nederland langs elkaar heen gepraat over immigratie en de daardoor ontstane maatschappelijke problemen. Het huidige immigratiedebat is ook nog eens op verschillende manieren gepolariseerd: vóór/tegen Wilders, vóór/tegen islam en immigratie is nodig/immigratie is een ramp.

Volgens de PVV kost immigratie ons land ook nog eens 7 miljard euro per jaar. EU-commissaris Federica Mogherini beweert weer dat Europa niet kan zonder nieuwe migranten. Waarbij ze eraan voorbijgaat dat er tientallen miljoenen werklozen zijn in de EU.

Schuldgevoel
Zoals Herman Vuijsje en Pim Fortuyn vanaf de jaren tachtig al stelden is het vanwege schuldgevoel over de Holocaust en het kolonialisme onmogelijk om in Nederland een rationeel debat te voeren over immigratie. Evenmin over etnische en religieuze verschillen en de spanningen die deze opleveren. Zeker als Wilders hierover iets zegt, bestoken politiek-correcte journalisten, artiesten en vooral politici ons direct met allerlei nazivergelijkingen. Aan de deugtafels van DWDD, Nieuwsuur, Pauw of Jinek wordt dat nog eens dunnetjes over gedaan.

We gaan in het migratiedebat van hype naar hype en al snel zijn we weer vergeten waar het oorspronkelijk over ging. Een fundamenteel, inhoudelijk debat over vragen zoals hoeveel immigranten Nederland eigenlijk goed kan integreren wordt niet gevoerd.

Demonisering
Ook de vraag hoeveel vrijheid we aan de islam willen geven – wetende dat deze godsdienst/ ideologie/ rechtssysteem op gespannen staat met onze liberale democratische rechtsorde – komt niet diepgaand aan de orde. Een leger linkse fatsoensrakkers staat klaar met demoniseringstactieken en smoort ieder islamdebat in de kiem, zie bijvoorbeeld wat er recent gebeurde in de Balie. Als gevolg hiervan zwijgen velen in het openbaar, drukken hun groeiende onvrede uit met een stem op Wilders of manifesteren zich anoniem op de social media.

Gouvernement des Juges
Eén van de moeilijkheden in het immigratiedebat is dat wij westerlingen geneigd zijn rechten individueel te benaderen. Denk aan asielrecht of recht op familiehereniging. Tegelijkertijd worden rechten in Brussel en Straatsburg steeds verder opgerekt door gepolitiseerde rechters: het Gouvernement des Juges, zoals Jean-Marie Dedecker dat noemt. Kijk naar het vonnis van het Europese Hof deze week waardoor Europese landen iedere humanitaire visumaanvraag moeten inwilligen als er gevaar dreigt. Alsof deze mensen nergens anders heen kunnen. We leven in een tijd van dwaze rechters.

Collectief onheil
Maar hoe zit het dan met het collectief welzijn? Is het niet zo dat door de komst van een massa migranten de problemen exponentieel toenamen? Denk aan oververtegenwoordiging van sommige groepen in de criminaliteit of aan homohaat en antisemitisme die worden meegenomen uit moslimlanden. Immigratie is niet per definitie slecht; maar te veel immigratie uit andere culturen leidt in onze maatschappij tot minder sociale cohesie, toename van criminaliteit en radicalisering. Dit alles brengt mij tot de conclusie dat we de immigratie moeten inperken, willen we onze samenleving niet ondermijnen. Niet een totaalstop zoals sommigen willen. Maar maatschappelijke inpassing van tienduizenden niet-westerse migranten per jaar is gewoon onmogelijk. Het gevolg: onbehagen en spanningen onder de autochtone bevolking en een toename van gewelddadige incidenten. Het ruime recht van het individu op immigratie zal dus ingedamd moeten worden om verder collectief onheil te voorkomen.

Overrulen
De ongecontroleerde massa-immigratie kon tot stand komen omdat de politieke-bestuurlijke elite haar verantwoordelijkheid niet nam en zich liet overrulen door de EU en het gouvernement des juges. Het is dan ook hoog tijd dat het democratische primaat van de politiek weer wordt hersteld. Rechters zijn op de stoel van politici gaan zitten waardoor het ontwikkelen en uitvoeren van immigratiebeleid zwaar wordt gehinderd. De rechterlijke macht bedreigt zo de Trias Politica en ons democratisch bestel. Het terugdraaien van de politisering van de rechterlijke macht zal een bitter gevecht worden. Dat zien we aan de lotgevallen van president Trump en zijn Travel Ban, waarover Ayaan Hirsi Ali deze week nog een aantal interessante opmerkingen maakte.

Passiviteit
Natuurlijk is het de vraag waarom politici van de gevestigde partijen tot nu toe geen maatregelen nemen om de immigratie te beperken en waarom zij hun verantwoordelijkheid zo laten uithollen door rechterlijke uitspraken. Ik vermoed dat het te maken heeft met tunnelvisie: het vermaarde eenheidsdenken (pensée unique). Politici van gevestigde partijen hebben globaal gesproken vergelijkbare opvattingen over EU en mensenrechten. Zij hebben doorgaans niet de moed het bestaande systeem ter discussie te stellen. Doen ze dit wel dan volgt sociale en politieke uitsluiting. In de VS zagen we iets vergelijkbaars waarbij Democraten en Republikeinen op belangrijke politieke onderwerpen steeds moeilijker van elkaar waren te onderscheiden. De bevolking koos voor outsider Trump om het eenheidsdenken te doorbreken.

Oplossing
In mijn opvatting is de enige echte oplossing voor de immigratieproblematiek de 100% opvang van vluchtelingen in de eigen regio (Plan Azmani), stopzetten van het automatische recht op familiehereniging en een effectieve bewaking van de Europese buitengrenzen. We moeten ook af van open-einde regelingen zoals het asielrecht en het recht op gezinshereniging. De bevoegdheden van rechters om zich te bemoeien met immigratie zullen ingeperkt moeten worden. Verder selectieve toelating van hooguit 2.000 personen per jaar uit islamitische landen op basis van extreme vetting. Daarbij hoort in ieder geval de eis dat migranten zich conformeren aan de moderne westerse kernwaarden zoals gelijkberechtiging van vrouwen en homo’s. Ook dat zij door werkervaring en opleiding in staat zijn zelf in hun levensonderhoud te voorzien.

Alleen een streng Green Card– of Australisch puntensysteem geeft perspectief.

===============================================================
Foto: refugees welcome – gegen rassismus IMG_9957 by Thomas Rossi Rassiof is licensed under CC BY 2.0
===============================================================

Over de auteur

Jan Gajentaan
Jan Gajentaan
Amsterdammer in Rotterdam, blogger, schrijver van e-books, voetbalvader, Volvo 940 rijder, in het dagelijks leven Recruitment / Human Resources Consultant.

Reacties worden gemodereerd. Let op uw taalgebruik. Schelden en tieren is niet toegestaan.                                                 >>> Lees hier onze spelregels <<<

Reacties die onze regels schenden worden verwijderd. Herhaalde overtredingen, oproepen tot geweld, beledigingen, Holocaust-vergelijkingen en antisemitisme leiden tot een permanente ban. De redactie treedt niet in discussie over de reden voor verwijdering van een reactie, noch over een ban. Ongeldige e-mail-accounts worden geblokkeerd.