Stikstofproblematiek: RIVM moet af van stalorders uit Den Haag

Rutger van den Noort Het nieuws deze week wordt gedomineerd door de boerenprotesten tegen de stikstofregels van het kabinet. Een onderwerp waar ik de afgelopen tijd steeds meer betrokken ben geraakt. Van veel kanten krijg ik vragen over wat eigenlijk mijn motivatie is en de kern van mijn kritiek. Ik zal dit kort uiteenzetten. Eerst even de setting.