De rechter als klimaatwetenschapper en politicus

Alma van Hees Bij een conflict kun je naar de rechter stappen om hem of haar de zaak te laten beslechten. Maar hoe werkt dat als het twistpunt een wetenschappelijk onderzoek betreft? Gaat de rechter zich dan uitspreken over de juistheid van wetenschappelijk onderzoek en heeft hij daarvoor de kennis in huis? Nee, dat kan natuurlijk niet. En dat gebeurde tot voor kort dan ook nooit.