Advertenties
Recent:

Houellebecq en de standhoudende islam

Over de (on)zin van een cultureel tegenoffensief

Titelfoto: Michel Houellebecq by Ministerio de la Cultura de la Nacion is licensed under CC BY-SA 2.0

Van profetisch schrijver tot nihilist en ultra-reactionair: Michel Houellebecq (auteur van o.a. Elementaire deeltjes en Onderworpen) ontvangt wel meer pejoratieve adjectieven als eretitels rond zijn naam. In zijn recente interview (Der Spiegel) ziet hij cultuur als een mogelijk machtsmiddel: literatuur, film, godsdienst … ze hebben vaak meer invloed op de geesten dan een puur politieke ideologie. Het boek De Goelag Archipel luidde de doodsklokken voor het marxisme.

Pessimisme
Ik las het gesprek met Houellebecq vanwege zijn standpunt over islam: “een godsdienst is veel moeilijker te vernietigen dan een politiek systeem. Godsdienst geeft een maatschappelijke cohesie: het vormt de motor van een gemeenschap. Daarom zal islam standhouden.

Dat impliceert een soort moedig pessimisme. Daar is een portie ‘waar heldendom’ voor nodig. Mij lijkt islam eerder de veroveringsideologie van een oprukkend totalitair regime en dus best wél … te overwinnen. Noem dit dan maar mijn optimisme. En even moedig!

Staatsgodsdienst
De integratie – meent heer Houellebecq – zou vlotter verlopen als er een staatsgodsdienst was. De theorie is dat moslims zich makkelijker zouden kunnen neerleggen bij een tweede plaats als gerespecteerde minderheid binnen een staat die officieel katholiek is. Dat zou alleszins het voordeel van de duidelijkheid hebben.

In een geseculariseerde maatschappij lopen aanhangers van een religie verloren. Wat moeten zij met ons concept van godsdienstvrijheid: zij beschouwen dat als een aanval op hun geloof. De Koran biedt hier geen antwoord: de profeet Mohammed kon zich al helemaal niet voorstellen dat er ooit zoiets als “atheïsten” zou bestaan! Ha! In de leefwereld van de profeet werd elke ongelovige “kuffar” haast meteen gedood: klaar!

Pessimisme – Houellebecq houdt van herhalingen – pessimisme dus:  je moet je niet te veel illusies maken over een godsdienst. Minder minder minder religie! 

De agnostische mens
Geheel in het licht van de ‘heropleving van religie’ gelooft Houellebecq echter dat een mens niet zonder kan en beweert hij dat islam en katholicisme in die zin partners zouden kunnen zijn in een samenleving die meer en meer de klassieke religies omarmt. Qué?  Nee, journalist-interviewers hebben nooit een weerwoord. Blijkt.
Het enige alternatief lijkt mij immers net het tegengestelde: de agnostische mens!

Iemand die een eventuele godsdienst als iets persoonlijks belijdt. Een evangelie tussen haar/hem en god: een stille dialoog. Of iemand die bijvoorbeeld religie louter als een zuivere bron van inspiratie ziet. Zo iemand is ondanks haar/zijn geloof, de vijand van de “Islamitische Staat”!

Waarom moeten moslims voortdurend te koop lopen met hun overtuiging? Waarom moeten daar steeds eisen uit voortkomen? Wanneer ze over straat lopen? Wanneer ze bij de politie werken? Wanneer ze ergens achter een of andere balie staan?

Wat is daar de bedoeling van? Een doorgroei naar een post-seculiere samenleving, waarin hun godsdienst almaar een grotere plaats toebedeeld krijgt?

Het is als een provocerend symbool, een vlag van de islam, brutaalweg geplant in onze seculiere samenleving, zoals Sam van Rooy dat mooi formuleert.

Een vlotte integratie lijkt alvast moeilijker wanneer je er eerst een vorm van segregatie laat aan voorafgaan. Een burgeroorlog behoort ook de mogelijkheden, geeft Houellebecq toe. Tja, laten we dan toch maar blijmoedig aan die ‘cultuur’ werken bijvoorbeeld en ons zelf heruitvinden. Ook al komt het voort – ik geef het toe – uit een immer groeiend pessimisme.

De OpinieZ-columns van Ann Moella vindt u 👉🏽 hier.

Twitter: @aaahmehoela

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Advertenties
About Ann Moella (15 Articles)
Molenbeekse, gevlucht naar het Pajottenland, BE. Master communicatiewetenschap. Stand-up opinionier. Ik verfoei het politiek correcte cultuurrelativisme, de zelf-islamisering van onze maatschappij: framing fenomenen wil ik waarnemen, blootleggen als dat kan. Noem mij dan maar populist! Oprechte verontwaardiging is mijn deel. Footloose & fancyfree 💃🏼 Gekrulde zinnen
%d bloggers liken dit: