Advertenties
Recent:

De Roze Bril van Eufemismentaal

Politiek en media schrijven Nieuwspraak voor

De namen van de ministeries worden gewijzigd in de regering Rutte III. Ja, daar dient een extra budget voor uitgetrokken, want geld moet rollen. En nood breekt wet. Tot algemeen nut en vermaak. Want!  Het ministerie van Justitie en Veiligheid klinkt altijd zoveel meer ‘relevant’ dan het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Nederland! Gidsland!

Nieuwspraak
Durven nadenken hoe we de dingen benoemen, ànders noemen. Het is een gave die duidelijkheid schept.  Ik vind bijvoorbeeld dat kleine, zelfstandige winkeliers een bordje aan de deur moeten hangen met de tekst:  Alle Dagen Hopen! Dat zegt waar het in wezen om gaat.

Ook George Orwell was in zijn boek “1984” zoveel lyrischer en idyllischer met zijn Ministerie van Waarheid (Media & Ontspanning & Opvoeding & Schone Kunsten), het Ministerie van Liefde (Ordehandhaving), het Ministerie van Vrede (Landsverdediging), of het Ministerie van Welvaart (Economie & Landbouw & Innovatie).

Vooruitgang is niet te stoppen. Heerlijk toch, zo’n nieuw klinkende wereld.

NieuwspraakDunktaal! 

Facebook
Ook bij Facebook hebben ze het uiteindelijk begrepen. Zij riepen een Verwijder-Afdeling in het leven. Prozaïsch maar niettemin doeltreffend. De vereiste correcte ideologie blijft gevrijwaard. Wat niet hoort, wordt geweerd. “Wat je niet hoort, niet deert“!  Want je leert niets van fake news en andere ongepaste boze meningen. Kritiek is subversief, zelfstandig denken is asociaal. Propaganda is onafhankelijke journalistiek.

Realiteitscontrole. Het is maar een woord. De Facebook-politie wordt de Denkpolitie. “Die Gedachten sind Frei” … zolang ze onuitgesproken blijven. Je wilt toch geen nieuw Derde Rijk ontketenen, jij?

Big Brother
Grote Broer Ziet Je!  Sociale controle vanwege hogerhand op sociale media. Het klinkt alvast stoer, logisch én .. ja, sociaal.

– Vroeger hing er bij mijn grootouders een schilderijtje op de schoorsteenmantel: “God ziet U, hier vloekt men niet”. Met een vorsend oog, – ik dacht: ‘Het boze oog’.  Elke keer wierp ik er steels een blik op en keek er gelijk weer snel van weg.  Ik vond het eng. Boosaardig. Ik leerde toen als kind dat aardig in een woord niet altijd ‘lief’ of ‘leuk’ betekent. –

Monocultuur
Ook NPO en RTL slaan nu de handen in mekaar voor een project: Beeldvorming in de Media. Beeldvorming vàn (en door) de media leek me al meteen een beter uitgangspunt:  hoe veranderen we het dominant-heersend wereldbeeld in dit land?  Het streefdoel blijft echter veel en veel te braaf: meer diversiteit qua geslacht, ras en afkomst. Kan het saaier? Een bredere waaier van diverse ideeën zal in dit project niet passen: diversiteit betekent hier immers almaar méér monocultuur.

Islam is Vrede, Onderdrukking is Liefde, Wegkijken is onze Kracht“.

En Monocultuur is Diversiteit.

Leuzen die ons ingepompt worden, desnoods intraveneus. Bij Orwell was het nog enigszins doorzichtig: “Oorlog is Vrede, Vrijheid is slavernij, Onwetendheid is Kracht”. Dubbeldenk. Neen, wie slim was, zag er doorheen. Ook nu genieten we van de indoctrinatie van een hele natie. Anders gaan leven. Multi-Culti. Anders leren zien. De roze bril van eufemismentaal.

Het is maar hoe je het bekijkt.

Soms lees ik ongewild verkeerd – hebben jullie dat ook? – dat bij het overhaast en oppervlakkig diagonaal speedlezen, je blik achter een woord blijft haken, zodat je er met een ruk op terugvalt?  Vanavond miserie op tv, oh neen, miniserie. Een nieuw bananenplan, euh…banenplan. Dyslexie van het onderbewustzijn.

Zou er een verborgen boodschap achter schuilen?

Ann Moella – Twitter: @aaahmehoela

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Advertenties
About Ann Moella (15 Articles)
Molenbeekse, gevlucht naar het Pajottenland, BE. Master communicatiewetenschap. Stand-up opinionier. Ik verfoei het politiek correcte cultuurrelativisme, de zelf-islamisering van onze maatschappij: framing fenomenen wil ik waarnemen, blootleggen als dat kan. Noem mij dan maar populist! Oprechte verontwaardiging is mijn deel. Footloose & fancyfree 💃🏼 Gekrulde zinnen
%d bloggers liken dit: