Advertenties
Recent:

De ondraaglijke lichtheid van Europa

Christelijk ultraconservatisme biedt geen oplossing

Foto: Screenshot door Redactie OpinieZ van thetrueeurope.eu

Toen Martin Luther King uitriep: “I HAVE A DREAM”, keerde de hele wereld zich naar hem om. Een droom? Vertel! Dat is het falen van Europa: de droom bekoort en begeestert niet meer. Een kwade droom wordt snel een nachtmerrie. Ontwaakt, Gij Europese Verworpenen!

Wanneer je uitroept dat je een probleem hebt, is de luisterbereidheid vaak kleiner. Een collectief van intellectuelen probeert in de zogenaamde Verklaring van Parijs de Europese gedachte te redden door een  Vals Europa tegenover een Waar Europa te stellen. De strategie is Orwelliaans doorzichtig.  Je moet het ‘juiste’ Europa weten te kiezen. Ik dacht even dat het een grap was.

Fatsoen
Bij het overschouwen van het credo van dit ware Europa, bots ik op een ultra-conservatisme dat mij wantrouwig stemt. De ondertekenaars van de Verklaring schuiven steeds de christelijke wortels als Europees Erfgoed naar voren, het belang van het gezin en het huwelijk, waarbij het ‘kinderen krijgen‘ centraal staat. De vrouw aan de haard noemen ze nét niet. En ze herhalen het een paar keer:  “Europa wordt vandaag beheerst door een doelloos materialisme dat niet in staat lijkt om mannen en vrouwen te motiveren om gezinnen te vormen en kinderen te krijgen”. De volgende generatie heeft geen identiteitsgevoel… Ach kijk nou.

Waardigheid
De ondertekenaars pleiten voor een cultuur van
waardigheid, voor een culturele hiërarchie, “waarbij het streven naar uitmuntendheid aangemoedigd wordt en waar men eer betuigt aan wie het algemeen welzijn dient“. En we moeten waken over een taalkundig fatsoen.
Ja, ik las het ook twee keer: “Taal is een delicaat instrument dat zijn precisie en waarde verliest als het gebruikt wordt als een knuppel. Verdachtmakingen zijn een teken van decadentie”.

Ik glimlach wanneer oudere mensen het woord “decadentie” in de mond nemen. Ik bewonder hen die taal gebruiken als een wapen, maar dit Europa moet er niet van weten.

I have a dream!
Ik droom van een Europa dat de bevrijding van de burger nastreeft, dat onze vrijheden waarborgt in plaats van ze in te perken. Ik wil een Europa waarin mijn dochters ongestoord over straat kunnen lopen, waar geen enkele morele cultuur mij vertelt hoe deugdzaam ik moet leven, waar zelfontplooiing en emancipatie centraal staan. Waar ik niet gedwongen wordt om respectvol op te kijken naar hogere sociale klassen – waarom zou ik? – , waar universiteiten de discipline van intellectuele eerlijkheid en dogma-vrije neutraliteit in hun wetenschappelijk onderzoek bijbrengen, waar onze geest bevrijd wordt van de tirannie van een opgelegde mening.

Seculier samenleven
Een Europa dat in gezond verstand assimilatie verwacht van nieuwkomers en een kolonisering van ons land afwijst. Een Europa dat vasthoudt aan een decennialang opgebouwd seculier samen-leven. Een Europa dat precies omwille van vrijheid en tolerantie de onverdraagzaamheid afwijst.

Ik droom van een Europa dat zichzelf voortdurend ter discussie stelt, dat een blijvende drang naar hervorming toont met als absoluut einddoel: meer rechtvaardigheid.

Een Europa waarin de politieke correctheid weggelachen wordt. Ik gruwel van een Europa waarin de gefaalde multiculturaliteit vervangen wordt door een grijze uniformiteit, waarin zelfs het onderscheid tussen man en vrouw weggevaagd moet worden. Ik verfoei een Europa waarin de nationale oproerpolitie tussenbeide komt om op gewelddadige manier anti-establishment-protesten te onderdrukken.

Ik droom van een Europa waarin de zelfbeschikking van de Europese volkeren herboren kan worden.

Geloofwaardigheid
Gelukkig schuilt er ook enig spoor van besef in de analyse van deze groep intellectuelen. Ze hebben het dan over “Het misplaatst idee dat Europa van zichzelf heeft, de zelfvoldaanheid, de politieke correctheid die krachtige taboes afdwingt en het in vraag stellen van het status quo onaanvaardbaar acht”.(…)”Het valse Europa is behekst door het waangeloof in een voortdurende vooruitgang, de miskenning en verloochening van onze christelijke wortels, het waanbeeld dat moslims onze seculiere en multiculturele (droom)principes zullen overnemen”.

Een alternatief dat ‘het ware Europa’ heet, zal echter trots naar de toekomst moeten durven kijken in plaats van nostalgisch terug te vallen op een conservatisme van het verleden, wil het bij de sceptische burger enige geloofwaardigheid opwekken.

Ann Moella – Twitter: @Aaahmehoela

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Advertenties
About Ann Moella (9 Articles)
Molenbeekse, gevlucht naar het Pajottenland, BE. Master communicatiewetenschap. Ik verfoei het politiek correcte cultuurrelativisme, de zelf-islamisering van onze maatschappij: dat soort framing fenomenen wil ik waarnemen, blootleggen als dat kan. Verontwaardiging is mijn deel.
%d bloggers liken dit: