Advertenties
Recent:

Ik maak uw wereldbeeld positief!

Over het Manifest voor Verantwoordelijke Journalistiek

Soms lach je hardop over wat je leest. Omdat het zo grappig mooi bevestigt wat ik eerder op OpinieZ schreef. Bijvoorbeeld dit Manifest Voor Verantwoordelijke Journalistiek, opgesteld onder leiding van wereldburger en journalist Ralf Bodelier:

Wij, journalisten, dragen verantwoordelijkheid voor het beeld van de werkelijkheid bij onze lezers, kijkers en luisteraars. Vaak is dat beeld niet alleen somber, het komt ook niet overeen met de realiteit waarin het overgrote deel van de Nederlanders leeft.”

Titelfoto: Screenshot door redactie OpinieZ van YouTube-video, kanaal World’s Best News

Uw wereldbeeld is niet van u

Deze journalisten dragen verantwoordelijkheid voor het wereldbeeld dat u heeft, beste lezer.
Dat is grosso modo het paternalistisch idee dat schuilt achter “World’s Best News“, een Nederlands platform dat zich wil focussen op goed-beter-best nieuws: vooruitgangsnieuws! En dat allemaal om u een allerheerlijkst gevoel te geven. Want dat is namelijk waar journalistiek voor staat, moet je weten! Journalisten vertellen u niet echt iets, zij geven u gewoon een wereldbeeld. Oh jee! Dat wereldbeeld is volgens hen te somber. Te donker. En dat is onterecht!

Wat moeten we dan?

Blijven beweren dat de geïmporteerde islam een religie van vrede is? Hier of daar is er nog wel iemand die dat gelooft. Of herhalen dat het dragen van een hoofddoek (burkini, burka) een hemels gevoel van emancipatie geeft? Of dat Mark Rutte een hele baas is?

Ons journalistieke uitgangspunt is en blijft het kritisch blootleggen, volgen en analyseren van relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. En ja, dus óók van de ellende en de conflicten in de wereld. Maar daar hoort iets bij.”

Een koekje, denk ik dan, een chocolaatje bij het bakje troost?

“Dat is bijvoorbeeld nieuws over het feit dat steeds meer natuurgebieden in bescherming worden genomen, of dat jaarlijks tientallen miljoenen kinderen wereldwijd niet meer hoeven te sterven aan mazelen en malaria.”

Positieve koppen

Juist! Dit zijn enkele recente koppen:
Nederlandse jongeren gaan veel langer naar school!
of
Spectaculaire daling van de armoede wereldwijd!
of
Panda, neushoorn en tijger sterven niet uit!

Ja, zo heb ik er zelf ook een paar:

Een heleboel vrouwen werden vandaag niét verkracht!
of
Witte busjes brengen ook soms cadeautjes!
of
We worden ouder dan we denken!

Zo! Ik heb uw wereldbeeld alweer wat positiever gemaakt!

Deugzaamheidsgepronk

Met dit Manifest ontlópen journalisten nu precies hun verantwoordelijkheid. Het jarenlang framen, misleiden en desinformeren maakt dat de lezer het zo stilaan wel voor bekeken houdt. Het heeft immers nóóit met islam te maken, een islam-terrorist is een verwarde en (suiker)zieke man, migranten zijn al-le-mààl vluchtelingen en wie de gevaren ziet van islamisering is islamofoob of eigenlijk gewoon racist. Er zijn minder oorlogen, er is minder terreur en neen, de wereld staat niét in brand.

Ik verwacht dus nog meer stilte over de zelfislamisering als beoogde multidiversiteit, ik verwacht het verder wegkijken van verkrachtingen, kindhuwelijken, genitale verminkingen en het geluidloos negeren van de schrijnende getuigenissen van ex-moslima’s en ex-moslims.

Ik verwacht eerder verhalen over everzwijnen en de gevaren van keukentrapjes dan kritische analyses en beoordelingen.

Kortom, alles blijf bij het oude, méér deugzaamheidsgepronk, méér deugdengetoeter.

Een gelukkig contrast

In schrille tegenstelling hiermee staat de recente  toespraak van Mathias Döpfner, voorzitter van de Duitse vereniging voor krantenuitgevers. Hij benoemt de gevaren van onderwerping aan islam en betuttelende overheden die vrijheid van meningsuiting, vrijheid van kunst, persvrijheid willen inperken:

Er kan maar één antwoord zijn op de uitdagingen van deze tijd: vechten voor de toekomst van vrije samenlevingen via kritische journalistiek, – schijnwerper van de Verlichting, of op z’n minst zaklamp van de mondige burger! 

Dankzij kritische informatie wordt de ware ‘heerser’ van de democratie gevormd: met name de burger in een zelfverzekerde samenleving.

Kolderbrigade

In Nederland echter zijn het een zestigtal journalisten (nou ja) die volhardend in ‘Best news’, het genoemde Manifest alvast ondertekenden. Zij noemen zich barricade-journalisten. Op welke barricade ze precies gaan staan is me vooralsnog een raadsel. Ik noem ze de Kolderbrigade. Zij hebben het voortdurend over “Verantwoordelijke Journalistiek”. Dat moet Verantwoorde Journalistiek zijn!

Een journalist-met-verantwoordelijkheid moet verantwoording afleggen.

Ann Moella – Twitter: @Aaahmehoela

© OpinieZ.com 2017. U kunt dit artikel delen via de knoppen onder de advertenties.

Advertenties
About Ann Moella (9 Articles)
Molenbeekse, gevlucht naar het Pajottenland, BE. Master communicatiewetenschap. Ik verfoei het politiek correcte cultuurrelativisme, de zelf-islamisering van onze maatschappij: dat soort framing fenomenen wil ik waarnemen, blootleggen als dat kan. Verontwaardiging is mijn deel.
%d bloggers liken dit: