Advertenties
Recent:

Turkije regisseert conflict ‘Gülenschool’

Vandaag diende het kort geding dat SIOZ, het bestuur van islamitische basisschool De Roos, in Zaandam had aangespannen tegen vier ‘ophitsende’ moeders. Hen werd verweten dat zij via social media de school hadden belasterd en andere ouders onder druk gezet zouden hebben om hun kinderen van deze ‘Gülenschool’ te halen.

Was zo’n school enkele jaren geleden nog een door alle conservatieve Turken zeer gerespecteerde instelling, sinds de couppoging in Turkije is dat definitief afgelopen. Nu maakt Erdogan de prediker Gülen en iedereen die ooit maar in zijn buurt kwam uit voor terrorist en landverrader. De daarmee gepaard gaande verwensingen gaan via de AKP gedomineerde Turkse media direct de Nederlands-Turkse woonkamers en de hoofden in.

Exodus
De school in Zaandam kampt inmiddels met een terugloop aan leerlingen en een exodus van het personeel, waarbij dat laatste ook wel eens georkestreerd zou kunnen zijn. Maar de aantoonbare Gülenbanden worden nog steeds, nu met de hulp van een onwetende Nederlandse advocaat, ontkend. De rechtszaak vandaag bracht een aantal opmerkelijke feiten aan het licht. Zo blijkt het SIOZ-bestuur nog maar uit één persoon te bestaan.

Co-bestuurder Emrullah Erdem lijkt er gewoon tussenuit gepiept te zijn. Officieel heeft het bestuur van De Roos daarnaast nog vijf commissarissen. Hoe de onderlinge taakverdeling eruit ziet, is niet duidelijk, maar ook zij lijken uit beeld. Dat resulteert in een zeer wankele situatie op een moment van grote spanningen en leegloop. De vraag is of de overgebleven directeur hieronder niet geheel zal bezwijken.

Turks ministerie
Dat zou ook best de bedoeling kunnen zijn. De advocaat van de vier aangeklaagde vrouwen is Ejder Köse. Hij is specialist in het behartigen van de Turkse zaak. En niet alleen in zijn eigen praktijk. Daarnaast is hij namelijk officieel door het Departement voor Turken in het Buitenland benoemd raadsman. Dit departement is in 2010 onder Erdogan opgericht en valt direct onder de vicepremier: het is vergelijkbaar met het Directoraat voor Godsdienstzaken. Dat Köse’s bemoeienis in deze kwestie ook uit die hoek betaald wordt, is niet onwaarschijnlijk. Dit departement heeft actief aan plannen gewerkt om Gülenscholen in de ban te doen. Daarmee wordt dit lokale akkefietje een zaak van uitgesproken Turks belang.

Slim gespeeld
Köse verdedigt zijn mandanten goed en kwam vandaag met een aantal zinnige vragen. Hoe komt de school aan de Whatsappconversatie waarvan de deelnemers dachten onder elkaar te zijn? Mag op grond daarvan een aanklacht worden ingediend en zijn dit niet allemaal privémeningen? En tot slot toonde hij zich zelfs uitgesproken coöperatief. “Joh, we gaan praten en we gaan een voorbeeld zijn voor 500.000 Turken in Nederland. We kunnen namelijk gewoon met elkaar om tafel gaan zitten.” Zo citeert RTL-nieuws hem. De rechter stemde in met dit voorstel en zo lijkt de uitkomst op het eerste gezicht positief.

Ruzie met ISBO 
Maar hier houdt het verhaal nog niet op. Het bestuur van De Roos maakte tot voor kort deel uit van de ISBO, de grootste Nederlandse scholenkoepel voor islamitisch onderwijs. Die samenwerking kwam tot een einde toen de ISBO en andere besturen aanstoot namen aan de vele pogingen die het SIOZ-bestuur ondernam om ook elders in het land lukraak scholen te willen oprichten. Maar mogelijk speelt de Gülenachtergrond hier nog een grotere rol. Want niet alleen Ejder Köse werkt direct voor de Turkse vice-premier. Yusuf Altuntas, de huidige voorzitter van scholenkoepel ISBO is ook één van de vijf voor Nederland benoemde raadsmannen en daarmee zijn collega (scrollt u op de webpagina door tot “HOLLANDA ÜYELERİ”).

In Turkse dienst
Hoe het kan, dat een zeer invloedrijke Nederlandse schoolbestuurder hier ook in opdracht voor een buitenlands ministerie werkzaam is, is eigenlijk niet te verklaren. Maar hoe het bij SIOZ verder gaat, daar is niet veel fantasie voor nodig. Leerlingen en personeel lopen weg, de media staan voor de deur, er zijn enorme spanningen. Ouders hebben al aangegeven een andere leiding te willen en de kans is groot dat de huidige directeur en bestuurder onder alle commotie bezwijken. Daarmee zal de weg vrijkomen voor ISBO om de ontstane gaten met gelijkgestemden (lees: Erdoganaanhangers) te vullen.

Weg vrij voor lange arm
De schoolleiding van De Roos heeft zich ondertussen onmogelijk gemaakt door de wel degelijk aanwezige Gülenachtergrond te blijven ontkennen en houdt zich stil. Daarmee krijgt de lange arm van Ankara alle ruimte om volgende maand de schoolleiding en wellicht zelfs de hele school van tafel te vegen.

Foto: RD.nl

Advertenties
%d bloggers liken dit: