Advertenties
Recent:

Gülenisten werken op islamscholen naast salafisten

De onderwijsactiviteiten van de Gülenbeweging die nu aan het licht komen vragen om nieuw onderzoek. Gülen-schoolbestuurders hebben dubbele petten op en zijn zelfs bij uitgesproken salafistische activiteiten betrokken. Ondertussen pretendeert staatssecretaris Dekker bij Pauw nog steeds niets van Gülenscholen te weten.

Gewaarschuwd
Als hij eens in de dossiers van zijn ministerie duikt ziet hij dat 7 jaar geleden al werd gewaarschuwd voor wat nu aan het licht komt. Toen kreeg de beweging maar krap het voordeel van de twijfel. Meer had zij niet nodig. “Een ondoorzichtige organisatie en een naar binnen gekeerde houding zijn aanleiding voor verscherpte aandacht.” : de toenmalige minister Piet Hein Donner (Integratie) in 2008

Geen terroristen
Gisteren werd bekend dat SIOZ, een bestuur met twee islamitische basisscholen onder de naam IBS De Roos, ouders die deze scholen en hun leerkrachten op social media of elders als terroristen verketteren voor de rechter daagt. Dat is terecht, want het zijn geen terroristen. Maar er is wel degelijk iets aan de hand met de Gülenscholen.

Cosmicus
Over de duidelijke verbindingen tussen SIOZ en de Gülenstichting Cosmicus berichtte ik 2 jaar geleden zonder dat dit tot ophef leidde. Aangezien de Gülenbeweging geen geregistreerde organisatie is, maar bestaat uit losse organisaties die via personen aan elkaar verbonden zijn, vormen deze verbindingen de sleutel tot het netwerk. Van Cosmicus is algemeen bekend dat het een door Gülen-aanhangers opgerichte organisatie is. De oproep van hun inspirator volgend richtten deze Turkse Nederlanders hier een reeks scholen op. Wie deze stichting bestuurt, mag je op zijn minst een Gülensympathisant noemen. Daar kan geen twijfel over bestaan.

Islamitisch?
Het ligt niet voor de hand en wordt vaak verkeerd begrepen, maar de officieel bekende Nederlandse scholen waarbij aanhangers van Gülen betrokken zijn, zijn géén islamitische scholen. Dat klinkt als een enorme kronkel en is het ook, maar in het traject naar de oprichting van de scholen werd door Cosmicus keer op keer benadrukt dat de islamitische achtergrond in het onderwijs geen enkele rol zou spelen. In 2010 is dat uitgangspunt in opdracht van een verontruste Tweede Kamer uitvoerig onderzocht. Het rapport stelde dat de beweging nooit bij islamonderwijs betrokken zou zijn. Dat de beweging toen al sinds 2006 betrokken was bij islamitische basisschool De Roos bleef onvermeld.

Voordeel van de twijfel
De Kamer besloot de aanhangers van deze beweging het voordeel van de twijfel te geven. Maar wel met het voorbehoud dat de onderwijsactiviteiten door de Inspectie goed gevolgd moesten worden. Dat is nooit gebeurd. Inmiddels blijken tenminste drie bestuurders van Cosmicus ook bij besturen van echte islamscholen betrokken te zijn.

Scepter
Wie tegenwoordig bij Cosmicus Onderwijs de scepter zwaait wordt niet gauw duidelijk. Informatie over het bestuur en zijn leden die bij andere onderwijsorganisaties gewoon op de website staat, is hier onvindbaar. Op navraag bevestigt de onderwijsinspectie dat de publicatie van deze gegevens niet vereist is. Wettelijk gezien is alleen de registratie bij de Kamer van Koophandel (KvK) verplicht. Hier opgevraagde gegevens bevestigen opnieuw de verbinding tussen Cosmicus en de genoemde islamscholen van SIOZ.

Zaman
Zo is Tuncay Catak, de langjarige directeur van IBS De Roos sinds dit jaar bestuursvoorzitter van stichting Cosmicus Onderwijs. Daarmee volgt hij ZamanVandaag hoofdredacteur en zelfverklaard Gülenbewonderaar Mehmet Cerit op die deze functie naast zijn werk voor de krant tot januari 2016 vervulde. Omdat Catak in alle uitingen van Cosmicus telkens als T. Catak vermeld wordt, blijkt deze verbinding pas uit de officiële KvK-stukken.

Dubbele petten
Ook blijkt daaruit dat twee andere Cosmicus-bestuurders al vele jaren bij een derde islamitische school, de Aboe Daoedschool in de Utrechtse wijk Zuilen betrokken te zijn.
Het is een conservatieve islamschool die zegt geen specifieke richting aan te hangen. De schooldag begint hier met gebed en gymlessen en seksuele voorlichting krijgen jongens en meisjes apart. Meisjes worden niet verplicht een hoofddoek te dragen, maar ‘moderne, populaire muziek die in strijd is met de juiste (dus islamitische) zeden, is niet toegestaan’, zo meldt de schoolgids.

Dwarsverbindingen
Fatih Çanak, van Turkse afkomst, zithier sinds 2010 als penningmeester in het bestuur, de Stichting Islamitisch Onderwijs Utrecht (SIOU). Daarnaast zit hij sinds januari 2016 ook in het bestuur van Cosmicus Onderwijs. Verder is hij betrokken bij de Gülenorganisaties St.Zorg Nederland, Sanitas, Sanitas Kliniek en Time To Help. En Fatih Çanak is niet alleen.

Zijn Turkse collega Erol Uysal die sinds 2012 als commissaris in de Raad van toezicht van SIOU zit, was tot voor kort penningmeester bij Stichting Cosmicus Onderwijs. Hij behoorde in 2008 tot de eerste oprichters van de nadrukkelijk als seculier gepresenteerde Cosmicus basisscholen. Bij de Gülenbeweging maakte hij eerst carriere bij huiswerkinstituut Cemin en daarna bij Ugiad, een onderafdeling van ondernemersclub Hogiaf. Beiden zijn kernleden van de beweging.

Dubbelfuncties
Of de dubbelfuncties van deze bestuurders bij de niet-Turkse collega-bestuurders van de Aboe Daoedschool bekend is, is onduidelijk. Meer dwarsverbindingen van andere bestuurders met islamscholen zijn daarnaast niet uit te sluiten. Maar via de databank van de Kamer van Koophandel zijn de dubbele petten in het onderwijs in elk geval niet te ontdekken. Het ‘op persoon zoeken’ is hier simpelweg niet mogelijk.

Infiltratie
In de managementstructuren van de Gülenbeweging beland je niet zomaar. Het vertrouwen daar moet je met veel toewijding hard verdienen en je stapt niet zomaar over naar een andere club. Wat doen deze Gülenbestuurders dan bij een school als Aboe Daoed? Is dit sluipende infiltratie, een afgesproken samenwerking of een overname? Samen maken de twee Turkse bestuurders hier al wel éénderde van het zeskoppige bestuur uit. Als daar nog iemand bijkomt hebben ze de helft in handen. Gebeurt dit misschien ook bij andere scholen? Het antwoord weet alleen de schimmig opererende beweging.

Salafisme
Gülen-aanhangers gelden over het algemeen als gematigde en niet extreme moslims. De huidige hetze die Erdogan tegen ze voert gaat overduidelijk alle perken te buiten, maar wordt via de media slim gebruikt om sympathie voor de leden van het netwerk op te wekken. De beweging zelf distantieert zich ook graag van het geweld dat uit meer radicaler stromingen als het salafisme voortkomt en weet zo de Nederlandse politiek voor zich te winnen.

De Haagse politiek maakte het salafisme als voedingsbodem voor radicalisering eerder dit jaar tot een officieel doelwit. Maar wel alleen retorisch want concreet aanpakken wil Den Haag de stroming niet. Minister Asscher (integratie) ziet het salafisme als gevaar, en vindt dat de ideologie teruggedrongen moet worden, maar meent dat de bestaande wetgeving voldoet.

Wensdenken
Want, zo stelde minister Asscher eerder dit jaar: “Het beste is natuurlijk als ook vanuit de moslimgemeenschap zelf duidelijk wordt gemaakt: we sturen onze kinderen daar niet heen als er intolerantie wordt gepredikt. Dat is veel krachtiger. De scholen op zich moet je niet verbieden. Het is intimiderend voor moslims dat anderen ze steeds vertellen hoe ze hun leven moeten leiden. Die mensen verdienen net zozeer bescherming van hun individuele vrijheden van de overheid als anderen.” In het licht van de verhalen over de sociale druk die moslims ook nu rond de Gülenscholen ervaren komt deze opvatting wel heel dicht bij naïef wensdenken.

Sheikh
Deze houding maakte het mogelijk dat eind januari, in de week dat Asscher zijn zo verschrikkelijk tolerante standpunten verkondigde, de al sinds 2010 bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB) als salafist te boek staande prediker sheikh Remy Soekirman in de door Gülenisten meebestuurde Aboe Daoedschool de ouders kon toespreken. Onderwerp van zijn avondlezing was het opvoeden van kinderen in een maatschappij waarvan hij zonder meer duidelijk maakte dat die de zijne niet was. De grootste gevaren voor de opvoeding van jonge moslims ziet hij in de westerse vrijheden en de onafhankelijkheid van het individu. Luister hier zelf, voor zover u het volhoudt. Hij begint na het gebed.

Wegkijken
Een korte zoektocht naar enkele bestuurders geeft alweer een ontluisterende inkijk in de Nederlandse praktijk van het wegkijken. ‘Ik begrijp dat niet zo’, de reactie van staatssecretaris Dekker op een vraag over Gülenscholen bij Pauw was in elk geval volstrekt eerlijk. Hij begrijpt het niet, hij ziet het niet en hij weet niet wat er op Nederlandse scholen gebeurt. Onze ministers – en met hen honderden Haagse ambtenaren- denken nog steeds dat de problemen vanzelf wel overwaaien, want, nogmaals Asscher: “Beperkingen voor salafisten kunnen de valse indruk wekken dat er geen gelijkheid van godsdienst bestaat.”

En die Gülenscholen, die bestonden toch helemaal niet?

Foto: RTLNieuws.nl

Advertenties
%d bloggers liken dit: