Advertenties
Recent:

Segregatie door moskee-internaten gaat vrolijk verder

Als dinsdag a.s. de Wet op de jeugdverblijven door de Eerste Kamer wordt aangenomen, wordt daarmee voor het eerst een ultra-orthodox, zo niet salafistisch, islamitisch internaat gelegaliseerd.

Na veel commotie over honderden jongeren die in streng religieuze moskee-internaten zouden wonen, waar het nog wel eens aan de veiligheid schortte, werd drie jaar geleden nieuwe wetgeving aangekondigd die beter toezicht mogelijk maakt. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer en wordt onder meer van toepassing op een door minister Asscher opgestelde lijst van 25 reeds bestaande internaten. Hiervan zijn er 23 seksegescheiden en islamitisch. Ze zijn bijna allemaal Turks.

Volgens de lijst wonen nu rond de 750 jongeren in deze jeugdverblijven. Het zouden er zeker een stuk meer kunnen zijn. Zo verklaarde Amsterdam voor vier locaties vergunningen voor in totaal bijna driehonderd slaapplaatsen te hebben afgegeven, terwijl de lijst van Asscher hier maar drie instellingen met in totaal 159 bewoners noemt. De helft dus.

Dat Asscher ze nog twee jaar geleden van parallellisering beschuldigde, wil hij nu liever vergeten

Maar kleinere aantallen ogen natuurlijk beter, zeker nu Asscher na eerdere, zeer harde taal aanstuurt op een poldersamenwerking met de Turks-religieuze stromingen, waarvan er tenminste twee (Suleymanci en Milli-Görüs) bij moskee-internaten betrokken zijn. Bij de bespreking van het wetsvoorstel worden zij dan ook in het geheel niet genoemd. Dat de minister ze nog twee jaar geleden van parallellisering beschuldigde, wil hij nu liever vergeten.

Inmiddels heeft zijn PvdA namelijk de salafistische stroming tot haar voornaamste verbale mikpunt gemaakt. Hiermee lijkt de partij enerzijds haar islamitische achterban binnenboord te willen houden en tegelijk de voelbare leegloop naar islamkritischere partijen te willen stoppen. Helaas lijkt hier meer sprake van een politieke spin dan van werkelijke bezorgdheid.

Ondertussen prijzen de minister en andere politici de prachtige samenwerking met ECN (Stichting Educatieve Centra Nederland met inwoning), de nieuw opgezette brancheorganisatie die 21 van de internaten vertegenwoordigt en nu als gesprekspartner wordt gepresenteerd. Dat bij ECN alleen aan de Suleymanci-stichting SICN (Stichting Islamitisch Centrum Nederland) gelieerde internaten zijn aangesloten en dat het daarmee geenszins de hele bandbreedte aan organisaties representeert…daar heeft niemand het over. Ook niet over het feit dat de in de media groot uitgemolken misstanden juist instellingen van deze stroming in Rotterdam betroffen. Overkoepelend is deze belangenbehartiger dan ook zeker niet te noemen.

dit instituut dat arabist Hans Jansen in de uitzending ultra-orthodox en vermoedelijk salafistisch noemt

Maar het is een ander islamitisch internaat dat zo goed als ongezien meevaart op de tolerante wij-bedoelen-het-goed-en-komen-niet-aan-jullie-religie-koers waartoe met de ECN overeengekomen is, dat grote bedenkingen oproept. Het gaat om de door Asscher als ‘particulier instituut voor islamitische theologie (imamopleiding)’ opgevoerde, maar nergens erkende opleiding Al-Islah, die in 2005 in een voormalig asielzoekerscentrum in de bossen van Lochem werd gevestigd.

Met de oprichting van dit internaat, dat plaats kan bieden aan 120 studenten, bemoeide zich nooit ook maar één enkele instantie. Bij de Haagse ministeries kwam het zelfs pas twee jaar na zijn oprichting in beeld, door een reportage van EénVandaag. VVD-kamerlid Henk Kamp toonde zich toen heel even gealarmeerd maar er gebeurde niets, hélémaal niets.

Sindsdien doorliep een onbekend aantal jongens en mannen de opleiding in dit instituut dat arabist Hans Jansen in de uitzending ultra-orthodox en vermoedelijk salafistisch noemt. Uit de lijst van Asscher blijkt dat daar in het afgelopen jaar zeker 21 minderjarige jongens tussen volwassen mannen verbleven. In tegenstelling tot bewoners van de Turkse internaten gaan deze jongens volgens Al-Islah alleen in de schoolvakanties naar huis.

De gewone middelbare school in Lochem die de islam-studenten bezoeken schrijft: ‘De combinatie van het islamitische internaatsleven en het volgen van regulier onderwijs aan een openbare school geeft in de praktijk wel eens problemen. Door intensief contact met de organisatie van het internaat… blijven deze problemen beheersbaar’.

Het geven van handen tussen man en vrouw en het gemengd in een ruimte verblijven geven in zijn visie niets dan problemen

Wie het eerste filmpje op de site van Al-Islah bekijkt (Het Huwelijk, part 1) bekijkt, hoort wat daar door de oprichter Drs. Sheikh S. El Mokadmi openlijk in het Nederlands gepredikt wordt. Het geven van handen tussen man en vrouw en het gemengd in een ruimte verblijven geven in zijn visie niets dan problemen. ‘Prijs je vrouw wanneer zij geen hand wil geven en apart wil zitten, want zo hoort het nou eenmaal.’

De lakse Wet op de jeugdverblijven geeft nu ook deze ultra-orthodoxe en vermoedelijk salafistische instelling een legale status. Voor het opzetten van een internaat is nog steeds geen vergunning vereist en ook naar pedagogische bekwaamheid, kennis van het Nederlands en de mate van integratie van de oprichter of begeleiders wordt niet gekeken.

Van enig recht op privacy, vrije tijd, ongestoorde nachtrust of bewegingsvrijheid voor de bewoners is in de wet geen sprake. Brandveiligheid en vluchtwegen moeten op orde zijn, dus de stapelbedden moeten op minimaal 80cm van elkaar staan. Er is geen limiet voor het aantal bewoners en er zijn geen regels voor de financiering. Wat er verder allemaal wordt verkondigd, door wie dan ook, valt geheel onder de vrijheid van godsdienst.

Je zou ze bijna feliciteren

Nieuw is dat het bestaan van een internaat moet worden gemeld, vaste medewerkers een verklaring van onbesproken gedrag moeten hebben, er ook in burgerschap moet worden onderwezen en er een ‘onafhankelijke’ vertrouwenspersoon moet zijn. Die mag dan weer wel tot dezelfde geloofsgemeenschap behoren. Hoe hierop gecontroleerd zal worden en welke sancties op niet-naleving staan: Joost mag het weten.

Als de bebaarde bedrijvers van Al-Islah zo slim zijn als ze zich voordoen, hebben ze de nodige procedures binnen een paar weken op papier staan en gaan ze, zoals in de afgelopen tien jaar, ongehinderd hun gang. Je zou ze bijna feliciteren.

overzicht-jeugdverblijven-per-1-januari-2015-klein

Foto: NRC

Advertenties

2 Comments on Segregatie door moskee-internaten gaat vrolijk verder

  1. Hier schrik ik heel eeg van. Het wordt steeds gekker met de PVDA. Stoppen deze partij, ons land wordt vergeven aan de moslims.

  2. Och de Hitlerjugend werdt TOEN ook welwillend toegestaan…..nietan NSBers?

3 Trackbacks / Pingbacks

  1. Segregatie door moskee-internaten gaat vrolijk verder | E.J. Bron
  2. Op OpinieZ: Minister Asscher verdedigt wet over moskee-internaten – OpinieZ
  3. Minister Asscher, u bent werkelijk een rasoptimist – OpinieZ

Reacties zijn gesloten.

%d bloggers liken dit: