Advertenties

Hoe terreurbestendig is uw vliegreis?

Tot begin jaren ’70 van de vorige eeuw was het mogelijk om slechts na een simpele paspoortcontrole in het vliegtuig te stappen. Na het verzinnen van een Palestijns volk door Yasser Arafat in 1964 besloot het militante Volksfront voor de Bevrijding van Palestina in de jaren ’70 drie vliegtuigen te kapen. Dit om Israel en enkele westerse landen een lesje te leren. De Joodse staat en hun Amerikaanse ongelovige sympathisanten waren uitgeroepen tot oorzaak van alle kwaad dat het nieuwbakken Palestijnse volk was overkomen.

Security check
Na enige tijd was de internationale gemeenschap er van doordrongen dat de luchtvaart en de veiligheid van haar burgers een risico liepen door dergelijke terreurdaden. De security check op de vliegvelden was vervolgens een feit.

Ik doe even een beroep op uw geheugen. Namelijk de MH17-aanslag. Daarover bestaan nog veel onduidelijkheden maar sinds die treurige gebeurtenis zijn we het over een aantal essentiële zaken hopelijk eens:

  • vliegveiligheid is geen absoluut begrip, maar onderhevig aan de perceptie van politici en wetgevers
  • veiligheid bestaat uit militaire – en burgerveiligheid
  • controlerende organen hebben geen en/of onvoldoende bevoegdheden om de veiligheid te garanderen

Wereldwijde centralisering en normering vormen zeker voor veiligheidsregels een goede basis. U wilt immers dat uw veiligheid op alle vliegvelden – en de vlucht daartussen – aan dezelfde regels voldoet. Veiligheid boven alles. Rusland, Egypte of Nederland, uw veiligheid is gewaarborgd!

vliegveiligheid is geen absoluut begrip

Veiligheid is meer dan in andere sectoren een kostbare aangelegenheid. De toeslag die op uw vliegticket is vermeld, schommelt rond de €12 per persoon, puur en alleen om u te behoeden voor terrorisme. Geen hoge prijs als het gaat om heelhuids op uw bestemming te komen als u het mij vraagt. De vraag blijft echter of met het betalen van dit bedrag de veiligheid ook werkelijk is gewaarborgd.

Audits
Binnen de Schengenlanden neemt men aan dat alle luchthavens een gelijkwaardig veiligheidsniveau hebben. De controle wordt gedaan door middel van audits, soms door overkoepelende luchtveiligheidsorganisaties als ICAO, EASA en de FAA . Maar vooral dagelijks door onze nationale overheid. De veiligheidstaak op Schiphol bijvoorbeeld is gedelegeerd aan de Koninklijke Marechaussee en aan de exploitanten van de luchthaven. Ook hier geldt echter: 100% veiligheid bestaat niet.

ongeveer 2% dodelijke incidenten wordt aanvaardbaar geacht

Er is een systeem dat aantoonbaar bijna 100% veiligheid garandeert. De ontwerper van dat systeem is de Israëlische overheid. Op basis van vele criteria maakt men een profielschets van elke passagier, de uitkomst is veilig of onveilig. Het nadeel van dit systeem is dat het zeer arbeidsintensief is, langere wachttijden oplevert en erg onprettig is voor de passagiers.

Om de kosten te drukken maakt men maar voor een beperkt aantal risicovluchten gebruik van deze methode. Voor de overige vluchten is een risicoanalyse gemaakt. Een analyse die u vast liever niet wil horen, vlak voor u instapt op een vlucht naar uw vakantiebestemming.

Dodelijke incidenten
Diep verborgen in de archieven van de burgerluchtvaart zijn documenten te vinden met kosten-baten- analyses aangaande luchtvaartongevallen/-aanslagen. U moet dan denken aan bijvoorbeeld; wat kost het om nabestaanden schadeloos te stellen en imagoverlies na een aanslag of wat kost het om 100% veiligheid te bewerkstelligen. Het resultaat van deze analyses is dat ongeveer 2% dodelijke incidenten aanvaardbaar wordt geacht. Bij drie miljard reizigers wereldwijd op jaarbasis weet u nu precies welk risico u loopt.

heeft u uw ticket nog niet geannuleerd, dan is dit misschien het moment om het alsnog te doen

Als u van de schrik bent bekomen, heb ik de volgende bummer voor u. Leek de voorgaande kosten-baten-analyse al deprimerend en heeft u uw ticket nog niet geannuleerd, dan is dit misschien het moment om het alsnog te doen. De audits die de overheid dagelijks op luchthavens in Nederland uitvoert hebben een bandbreedte van wat een acceptabel risico wordt geacht. De bovengrens is 100% veiligheid, de ondergrens is de maximale foutmarge die nog geaccepteerd wordt. Gekeken wordt naar risicofactoren als illegaal de luchthaven betreden, mogelijkheden om wapens en explosieven binnen te smokkelen en falsificaties van documenten. Eén of meerdere van deze zaken zijn altijd bij een terrorist te vinden.

De vastgestelde ondergrens in Nederland bedraagt circa 70%. Dat wil zeggen dat 3 van de 10 audits aan de ondergrens van de bandbreedte nog steeds een acceptabel resultaat is – let wel, dit zijn niet gedetecteerde potentiële terreurdaden. De exacte cijfers laat ik voor rekening van de verantwoordelijke. Ik ken de analyses en neem aan dat de uitvoerende instanties ook aan de overheid rapporteren omtrent de resultaten.

Sharm el Sheik
Na dit niet al te vrolijke beeld van de Nederlandse werkelijkheid, is het niet moeilijk om te raden hoe de situatie in Egypte is. Egypte behoort niet tot de EU of Schengen en heeft daardoor minder veiligheidscontroles. Eenieder die enige affiniteit met veiligheid heeft weet dat het vliegveld van Sharm el Sheik een lachertje is. Beveiligingspersoneel dat whatsappend achter de röntgenapparatuur zit, een hek van 80 cm om het vliegveld en militaire politie die vanwege de dienstplicht vanuit de bergdorpjes naar het zondige Sharm el Sheik moet verhuizen.

Misinterpretatie van beschikbare informatie blijkt een van de cruciale oorzaken van vliegrampen te zijn

Vorig jaar zijn we geconfronteerd met de aanslag op de MH17 die door toedoen van miscommunicatie tot de 2%-groep van dodelijke ongevallen behoorde. Liaison-officieren of ambassadepersoneel aanwezig op een briefing in de Oekraïne waren niet in staat de samenhang te onderkennen tussen civiel en militair gevaar. Misinterpretatie van beschikbare informatie blijkt een van de cruciale oorzaken van vliegrampen te zijn in combinatie met het kosten-baten-plaatje van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. Dodelijke fouten!

El AL
Eerder haalde ik de Israëlische luchtvaartmaatschappijen aan als voorbeeld. Elke morgen rolt daar een verse fax/email op het bureau van de EL-Al Chief Operations Officer. Informatie over alle passagiers, alle conflicten rondom luchthavens, actuele informatie van veiligheidsdiensten en van andere luchtvaartmaatschappijen. Een compleet pakket dat over de vluchtplannen van de vliegtuigen wordt gelegd, om het vervolgens naar alle EL-AL stations te verspreiden. De hoogst mogelijke veiligheid in de burgerluchtvaart is hiermee een feit.

Dit artikel bevat geen nieuws, het is bij iedere betrokken instantie bekend, maar zal nooit openlijk aan u gecommuniceerd worden. U wil immers niet lang wachten of te veel betalen en de uitvoerende instanties beloven om – als het fout gaat – de onderste steen boven te krijgen. De statistieken tonen aan dat de luchtvaart nog steeds de veiligste manier van transport is, laat u er dus niet van weerhouden om een vliegticket te boeken!

Meld je aan om te reageren.
avatar
1800
  Abonneren op reactie(s)  
Abonneren op