Advertenties

Terrorisme in Nederland: realisme of doemdenken?

In Nederland is de NCTV belast met de veiligheid van onze samenleving en terrorisme. Een stevige opdracht, temeer omdat hij niet simpelweg stopt bij de grens.

Als we de afkorting NCTV ontleden, houden we twee belangrijke componenten over, namelijk Terrorisme en Veiligheid. (Nationaal en Coördinator vergeten we voor het gemak even.) Veiligheid is een containerbegrip, waarvan terrorisme slechts een aspect is. En dan nu de grootste scoop die u waarschijnlijk de afgelopen jaren heeft gehoord: officieel bestaat terrorisme niet! Als u weer op uw stoel zit gaan we verder: er is geen wetenschappelijke definitie voor het begrip terrorisme.

Vanuit elk perspectief valt een nieuwe definitie van terrorisme te creëren, maar in het algemeen kan men stellen dat terrorisme tot doel heeft mensenlevens te vernietigen en/of de samenleving in ernstige mate te ontwrichten.

David Rapoport heeft de vier golven van terrorisme omschreven, die we als leidraad kunnen gebruiken. Heden ten dage is de grootste angst die voor de vierde golf, namelijk religieus terrorisme.

Een veel gehoorde verklaring voor deze vorm van terrorisme is de achterstelling van bepaalde groeperingen. Zo zou sociale vergelijking met oorspronkelijke Nederlanders leiden tot radicalisering. De laatste jaren zien we een vereenzelviging met factoren buiten Nederland als grote katalysator: conflicten in het Midden-Oosten (of in West-Azië zoals men het zelf graag ziet) zoals Turkije, Gaza en IS.

Het is hierbij belangrijk te constateren dat ambivalente groeperingen zich solidair verklaren en in combinatie met groepspolarisatie kan een en ander snel ontaarden in radicale excessen. Maar er is nog een aantal aspecten dat men niet moet en kan onderschatten.

Een hot issue zijn de terugkerende jihadisten, veelal 2e of 3e generatie moslimimmigranten die er door bovenstaande oorzaken extreme geloofsopvattingen op nahouden. Vast staat dat deze terugkerende jihadisten voor een groot deel zullen verworden tot zogenaamde lone wolfs of sleepers. Uit onderzoeken naar recente aanslagen blijkt van de daders een groot percentage ex-jihadisten te zijn, waarmee indirect is aangetoond dat er ook binnen de Nederlandse samenleving terroristen aanwezig moeten zijn.

Deradicaliseren of disengagement zijn projecten die weinig effectief zijn, omdat ze zeer arbeidsintensief zijn en omdat het nog maar de vraag is of er überhaupt al zicht is (en blijft) op de betreffende personen. Zou u zich laten bekeren tot een niet-eigen ideologie, uw geloofsovertuiging aanpassen op rekest van een (vreemde) overheid? Zeer waarschijnlijk niet. Dergelijke projecten zijn volgens menig specialisten dan ook een kansloze exercitie.

Er zijn andere besluiten vereist om het Westen te vrijwaren van extremisten die tot doel hebben om onze samenleving te vernietigen en/of te vervangen voor een theocratische dictatuur. Een aantal populistische maatregelen is al geopperd: grenzen sluiten, weg is weg, paspoort afnemen bij crimineel gedrag, etc. Maatregelen die volstrekt legitiem zijn, maar waarmee alleen de gevolgen worden aangepakt.

De oorzaak laten we liever op zijn beloop. Het is blijkbaar een te grote uitdaging voor onze leiders, die tot op heden nog in de ontkenningsfase zitten of omwille van politiek gewin zich niet committeren aan een oplossing.

Op de vraag of er terrorisme in Nederland aanwezig is, is het antwoord dus klip en klaar: JA! Wat Nederland hieraan doet zal ik proberen in een volgend stuk te verduidelijken. Een kijkje in de keuken van de verantwoordelijke diensten is soms zeer verfrissend. Tot slot de woorden van Ivo Opstelten: “Er is geen reden om het dreigingniveau te verhogen.”

Meld je aan om te reageren.
avatar
1800
  Abonneren op reactie(s)  
Abonneren op